You are on page 1of 7

INFORMATIVNI LIST

HPD "IVANICA" IVANEC


SVIBANJ KOLOVOZ 2015. BROJ 5.

09.05.2015. ZELENA ISTKA


Kako smo 26. 04. odrali izlet po grebenu Ivanice 09.05. je odran na
dio Zelene istke gdje se od smea oistila staza preko Mrzljaka, a
najvie smea je bilo ba na dijelu oko groba neznanog junaka.
Na vrhu su lanovi pripremili neto drva za sljedeu zimu, uredili okoli
doma te postavili zadnji dio klupa prema piramidi.

09. i 10.05.2015. MARKACISTIKI TEAJ


U Filievom domu na Ravnoj gori je u subotu i nedjelju 9. i 10. svibnja
2015. g. odran teaj za markaciste. Nakon teorijskog dijela, polaznici
teaja pristupili su testiranju i potvrdili svoje znanje visokom razinom
tonih odgovora. Iako vremenska prognoza nije slutila na dobro,
nedjelja je osvanula sunana pa se i praktini dio mogao odrati u
cjelosti prema predvienom planu. Iz naeg drutva poloili su: Boo
Gunzi, Andrija Hirin, Antonio Kihas, Marinko Mikac, Duko Pranjak
i Ivica Pavlekovi.

17.05.2015. ZELENA ISTKA


U nedjelju, 17.05.2015. Hpd Ivanica Ivanec u sklopu Ope planinarske kole organizralo je izlet u Gorski kotar u strogi
prirodni rezervat Bijele stijene. Kako je izlet bio dosta atraktivan, kolarcima su se
pridruili i ostali planinari iz matinog Drutva, a i lanovi HPD Gradina
Konjina, HPD MiV i PD Pusti duh, ukupno 38.
Prvo su ujutro, dolaskom u Ogulin obili Zaviajni muzej u kojem se nalazi
alpinistika zbirka koja na jedinstven nain prikazuje razvoj alpinizma i
planinarstva u Hrvatskoj te posveuje panju i hrvatskim ekspedicijama preko
8000 metara.
Nakon toga krenuli su putem Jasenka i zapoeli uspon Begovom stazom prema pl.
sklonitu Miroslav Hirz i pl. kui Bijele stijene. Tu je napravljena pauza za ruak.
Isti dan kod kue je stigla i OP HPD Kapela iz Zagreba pa se oko kue okupilo
stotinjak planinara.
Poslije odmora izvren je uspon "mini ferate" na 1335 m visok vrh Bijelih stijena. Na povratku prema autobusu prolo se kraj
znamenitih "prstiju" I stazom imena Klanac kostura.
Osim prekrasnih pogleda planinari su uivali u netaknutoj prirodi jer kako su Bijele stijene strogi rezervat prirode sva flora i
fauna netaknuta je ljudskom rukom.

INFORMATIVNI LIST
HPD "IVANICA" IVANEC
SVIBANJ KOLOVOZ 2015. BROJ 5.

18.05.2015. OTEENI PUTOKAZI


08.05.2015. markacisti su na Ivanici postavili nekoliko novih ploa da
bi svima koji ponekad dolaze na Ivanicu olakali snalaenje po
stazama. Sljedei vikend ove ploe vie nije bilo.
Iz kodeksa Planinarske etike o planinarskim stazama:
Putujui planinarskim stazama, u granicama svojih mogunosti uklanjaj
napadalo kamenje i granje, popravljaj putokaze i rubno kamenje na
putu.
Probajmo popraviti, poboljati i sprijeiti.

01.06.2015. DANI HRVATSKIH PLANINARA


Dragi lanovi i prijatelji. 2018 godine nae planinarsko Drutvo
slavi 120 godina te smo povodom te obljetnice poslali u Hrvatski
planinarski savez zamolbu da se Dani hrvatskih planinara odre u naoj
organizaciji te smo ovih dana primili i slubenu odluku izvrnog odbora
te nam je izrazito drago obavijestiti da e se
manifestacija Dani Hrvatskih planinara 23. i 24. 06. 2018. godine odrati
na Ivanici tj. Ivancu.

06. i 07.06.2015. IZLET OP NA SAVINJSKO SEDLO


06. i 07.06. Opa planinarska kola provela je u Kamniko-savinjskim
alpama gdje su obili Frischaufov dom i Savinjsko sedlo. Napravilo se
nekoliko vjebi u visokogorskim uvjetima. Drugi dan malo se penjalo na
stijeni kraj doma na Okrelju te su se planinari s(p)retno vratili kui u
poslije podnevnim satima. Uz polaznike kole bilo je tu i planinara iz
Drutva te nekoliko iz MIV-a i Pustog duha ukupno njih trideset i
sedmero.

INFORMATIVNI LIST
HPD "IVANICA" IVANEC
SVIBANJ KOLOVOZ 2015. BROJ 5.

13 i 14.06.2015. BITORAJ I DINARA


lanovi HPD Ivanica Ivanec ovog su se vikenda pridruili 14. Pohodu po
Goranskom planinarskom putu koji svake godine organizira HPD Zagreb Matica.
Ove godine Pohod je obuhvaao obilazak vrha Bitoraj (1396m). Pohod je
poeo od vrha Plase pa na sam Bitoraj te do lovake kue Lipovaa i trajao
oko 5 sati.
Dio lanova Drutva prolog je vikenda u sklopu organiziranog pohoda na
Dinaru uspeo se na krov Hrvatske od planinarske kue Brezovac, dok je dio
lanova ovog vikenda ponovno "osvojio" najvii hrvatski vrh, no ovaj put
od planinarske kue Glava. Sam uspon na Dinaru jedan je od
najzahtjevnijih u Lijepoj naoj jer za uspon je potrebno planinariti 4h,
svladati visinsku razliku od 1280m nadmorske visine te jo 3 sata planinariti
nazad bez zaklona drvea.

21.06.2015. IVANEC KUHA


I ove godine sudjelovali smo u humanitarnoj akciji za zakladu
Pro vitae povodom Dana grada Ivanca. Deki su skuhali
odlian gula te prodajom porcija pomogli najpotrebitijima.
Takoer sudjelovali smo i tradicionalno na pici pod tandom s
naim promotivnim materijalom.

29.06.2015. MISA NA IVANICI


Posljednje nedjelje u lipnju, uz blagdan sv. Ivana Krstitelja po kojemu nosi
i ime, na vrhu Ivanice slavi se sveta Misa. Tako smo juer u organizaciji
HPD Ivanica i nae upe radosno proslavili Gospodina. Okupio se lijepi
broj upljana, te vjernika i rekreativaca iz blie i daljnje okolice. Nakon
misnoga slavlja nastavljeno je druenje uz ivu glazbu, rotilj i pjesmu,
koju nisu omeli ni pljuskovi

INFORMATIVNI LIST
HPD "IVANICA" IVANEC
SVIBANJ KOLOVOZ 2015. BROJ 5.

01.07.2015. NOVI DOMAR NA IVANICI


Od 01.07.2015. Pasarieva kua na Ivanici ima novog domara,
Berislava Geeka. Dolazi iz obitelji dugogodinjih ivanekih planinara
koji su svojim radom zaduili nae planinarstvo. Zajedno sam
suprugom Franciskom i sinom Martinom preuzet e brigu o opskrbi i
radu doma u budunosti. Ono to svi elimo je da unesu promjene
nabolje i da Na dom - Na ponos uine jo boljim.
Takoer, htjeli bismo kao Drutvo zahvaliti Dragi Haneku i njegovoj
obitelji tj. njegovim dekima Ivici, Tomici i Ljudveku na uspjenom
voenju Doma svih ovih godina i onom svim nama najvanijem da je
Dom bio otvoren svaki vikend i svaki blagdan u vrijeme koje je obitelj
Hanek provela kao obitelj koja je brinula o Domu na Ivanici.
Kontakt broj novog opskrbnika: 098/872-471 - Geek Berislav

06.07.2015. ZAVRILA OP
Zavrnim izletom na Ivanicu u nedjelju 05.07. zavrila je 4. OP koju
svake dvije godine organizira HPD "Ivanica" Ivanec prema planu i
programu Hrvatskog planinarskog saveza.
OP zapoela je s predavanjima u veljai i potrajala do konca travnja kada
se krenulo s izletima. Budui "kolovani" planinari tako su teoriju nauenu
na predavanjima brusili u praksi na Ravnoj gori, Kalniku, Bijelim
stijenama, Savinjskom sedlu u Kamniko-savinjskim alpama te na kraju na
Ivanici gdje su uz ponavljanje vorova isprobali svoje vjetine u
orijentaciji na terenu i uspjeno se snali.
Nakon uspjeno odraenih vjebi polaznicima kole diplome je uruila
Jadranka oklica, potpredsjednica Hrvatskog planinarskog saveza i
predsjednica Planinarskog saveza Varadinske upanije.
kolu je vodio vodi instruktor HPS-a Dubravko Pejnovi, a uz njega predavali su vodi instruktor Drago Stupar, Dragana
Dogani prof. geologije, Tomica Matii speleolog, Mario Musulin HGSS, Emina Pavlekovi dr. med, Dubravko incek
HGSS. Kod izleta su sudjelovali Ivan tefiar, Ivica Urulin, Borislav Kuen i Mato Ernoi.
Nakon sveane podjele diploma kolarci su uivali u prekrasnom danu na vrhu Zagorja i u specijalitetima novog domara na
Ivanici.

INFORMATIVNI LIST
HPD "IVANICA" IVANEC
SVIBANJ KOLOVOZ 2015. BROJ 5.

19.07.2015. VELIKA RADUHA


Hrvatsko planinarsko drutvo "Ivanica" Ivanec organiziralo je u
nedjelju 19.07. izlet u Kamniko - savinjske alpe na Veliku Raduhu
visine 2062 m.
Okupila su se 34 planinara iz nekoliko planinarskih drutava koji su se
na vrh uspeli od Koe na Loki. Uspon je trajao 2 sata. Nakon odmora tj.
uivanja u prekrasnom pogledu koje pruaju alpski vrhovi spustili su se
prema Grohatu i dalje prema autobusu.
Kako je uspon na Veliku Raduhu neto zahtjevniji, dio planinara ostao
je u autobusu i vozio se panoramskom cestom te posjetio Sv. Duh i
Kou pod Olavom.
Planinari su se u Ivanec vratili u 21 sat.

26.07.2015. 32. AKCIJA KRETANJE - ZDRAVLJE


Nakon 3 iznimno vrua tjedna kia je odluila da pada ba u noi sa subote
na nedjelju i na taj nain smanjila broj sudionika Akcije, no ipak se skupilo
neto odvanih i hrabrih koji su proli stazu od Ivanca do vrha Ivanice.
Na vrhu su bile organizirane igre te iva glazba pa se i zaplesalo.
Prijelazni pehar ostao je i ove godine u rukama DR Lani Knapi
koji je i ove godine osvojio najvie medalja. Hvala i Drutvu Maska i DSR
Ivanec na pomoi kod organizaciji manifestacije.

09.08.2015. MARKACISTIKA AKCIJA


U nedjelju 09.08.2015. markacistika sekcija Drutva organizirala je
markiranje staza na Ivanici. Nai mladi i poletni markacisti pod
vodstvom iskusnih markacista markirali su staze prema Milengradu i to
od skretanja na Prekriju u dva smjera jedan od skretanja, a drugi od
Male Ivanice. Nakon zavretka markiranja tih staza markirali su i put
od Prekrija preko Male Ivanice na Pokojec gdje su zavrili Akciju.
Tamo im je od strane domara na Pokojcu prireen obrok.

INFORMATIVNI LIST
HPD "IVANICA" IVANEC
SVIBANJ KOLOVOZ 2015. BROJ 5.

27.08.2015. RADNA AKCIJA


Na Ivanici je odrana radna akcija tj. nai su lanovi pomogli domaru u
pripremi ogrjeva za zimu.
Kakva god zima bila, hladno u domu ne bude.

28.06.2015. VJEBA IZ PRVE POMOI STANICE


PLANINARSKIH VODIA VARADIN
Dana 28. 6. 2015. godine na obroncima Ivanice odrana je vjeba iz prve pomoi. Vjebu je koordinirao vodi instruktor
Dubravko Pejnovi, a proveli su je lanovi HGSS stanice akovec, lijenici
Ana Ribi i Hrvoje Bari. Vjebi je prisustvovalo 19 vodia Stanice s
podruja Ivanca, Varadina, akovca, Koprivnice, Krievaca i Bjelovara te
jedan vodi iz Stanice koji ivi u Beu. Vjeba se odvijala u dvije skupine,
koje su se meusobno izmijenile.
Vodii su vjebali pristup unesreenom, hitni pregled (ABC) koji ima za
cilj procjenu neposredne opasnosti po ivot unesreenog, oivljavanje
kompresijama prsnog koa i upuhivanjem zraka, spreavanje guenja pri
nesvjestici okretanjem u boni poloaj te odravanje ivotnih funkcija do
dolaska medicinske ekipe (BLS - basic life support).
U drugoj skupini vjebano je saniranje rana i prijeloma kostiju, pomo kod
oka, alergijskih reakcija, pothlaivanja, sunanice, ugriza zmija, krpelja i kukaca te su prikazana standardna sredstva
zbrinjavanja.

04.07.2015. SKUPTINA SPV VARADIN


Stanica planinarskih vodia Varadin odrala je redovnu godinju
skuptinu na Ledincu.
Uz raspravu o izvjeima i samom radu Stanice vodii su
raspravljali o problemima s kojima se susreu te o nainu
njihovog rjeavanja.

INFORMATIVNI LIST
HPD "IVANICA" IVANEC
SVIBANJ KOLOVOZ 2015. BROJ 5.

Iza nas je 5. broj Informativnog lista naeg planinarskog drutva.


Aktivnosti moete pratiti na naoj facebook i web stranici.
Za sva pitanja i sugestije moete nam se obratiti e-mailom na hpd.ivancica.ivanec@gmail.com

Ivan Boroveki