You are on page 1of 1

__________________

27 – 02 - 2015

Adunarea şi scǎderea numerelor cu trecere peste ordin
Fişǎ de lucru
1. Calculaţi:
a)

36 + 8 = ___

62 – 5 = ___

36 + 9 = ___

29 + 4 = ___

95 – 8 = ___

16 + 8 = ___

52 + 9 = ___

57 – 8 = ___

71 – 6 = ___

34 + 7 = ___

46 – 7 = ___

92 – 4 = ___

b) 45 +

53 5

7

68 +
4

92 8

53 –
9

75 +
6

2. Calculaţi, apoi comparaţi folosind unul din semnele: <, >, =
33 + 8

45 – 6

64 – 7

15 + 8

34 + 8

81 – 9

25 + 9

51 – 7

36 + 8

13 + 9

35 – 7

64 – 6

3. Aflaţi termenul necunoscut:
5 + a = 61
a = __________
a = __________

a + 8 = 75
a = ___________
a = ___________

53 – a = 7
a = __________
a = __________

a – 36 = 7
a = __________
a = __________

4. Rezolvǎ, apoi efectueazǎ proba prin operaţia inversǎ:
63 + 8 =

72 – 5 =

81 – 4 =

5. Într-o parcare erau 42 de maşini albastre şi cu 5 mai puţine maşini galbene.
Câte maşini galbene erau în parcare?