You are on page 1of 6

2.

0 TUGASAN
2.1 TEKS UCAPAN BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA PERPADUAN
Terima kasih saudari pengerusi majlis.
Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam 1 Malaysia.
Yang Berhormat Datuk Mokhtar Hj Karim, Ketua Menteri Negeri Sabah.
Yang Berbahagia Datuk Awangku Imran Awangku Alam, Ketua Majlis
Perbandaran Kota Kinabalu Sabah merangkap senator negeri.
Yang Berbahagia Datuk Chua Beng Sok, Pengarah Jabatan Kementerian
Pelajaran Sabah.
Yang Berusaha Datuk Benjamin Sukor, Timbalan Pengarah Jabatan Kesenian
dan Kebudayaan Sabah.
Wakil-wakil badan kerajaan dan bukan kerajaan.
Pegawai-pegawai majlis daerah.
Ketua-ketua masyarakat.
Warga pendidik, dif-dif jemputan dan seterusnya sidang hadirin yang dihormati
sekalian.
Pada kesempatan ini, saya ingin memanjatkan kesyukuran kepada Allah
Subhanahu Wataala kerana dengan limpah kurnia-Nya kita dapat bertemu dan
berhimpun pada hari ini dalam memeriahkan dan menjayakan Majlis Pelancaran
Bulan Bahasa dan Sastera 2012 peringkat negeri Sabah. Saya ingin
merakamkan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada tetamu kehormat
majlis, Yang Berhormat Datuk Mokhtar Hj Karim, Ketua Menteri Negeri Sabah,
2

Menurut YAB Dato’ Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak : “Kita berdiri. Ini bukan bererti kita mengetepikan dasar afirmatif . Kita keluar daripada cara bertindak dalam tembok etnik yang kita amalkan sejak sekian lama”. Sidang hadirin sekalian. dasar untuk menolong kaum Bumiputera asalkan dasar itu dilaksanakan dengan cara yang adil dan memberi pertimbangankepda golongan Bumiputera yang layak mendapat sesuatu pertimbangan daripada kerajaan. Saya juga ingin mengambil kesempatan untuk merakamkan penghargaan kepada seluruh Jawatankuasa Pelaksana Bulan Bahasa dan Sastera yang telah memberi kerjasama yang padu dan komitmen yang penuh untuk memastikan kelangsungan program ini. Konsep 1Malaysia bermatlamat untuk menguatkan lagi perpaduan yang sedia ada dalam kalangan penduduk di Malaysia. Tema Bulan Bahasa dan Sastera pada tahun ini ialah Bahasa Melayu sebagai Bahasa Perpaduan. Berdasarkan kenyataan tersebut. Ini adalah selaras dengan konsep 1 Malaysia yang diuar-uarkan oleh pihak kerajaan sejak Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita yang keenam dilantik. Mudah-mudahan kerjasama ini akan bertambah erat pada masa akan datang untuk menjadi wadah perjuangan untuk mengetengahkan Bahasa Melayu sebagai bahasa utama di negara kita. kita berfikir dan bertindak sebagai bangsa Malaysia. Setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing dalam mengekalkan perpaduan antara kaum. Dan kita mengambil tindakan-tindakanberdasarkan kehendak semua kumpulan etnik dalam negara kita.tetamu khas serta hadirin dan hadirat yang sudi hadir dalam majlis pelancaran ini. konsep 1Malaysia adalah betujuan untuk memperkukuhkan hubungan dan kerjasama antara rakyat berbilang kaum di Malaysia. Tujuan Bulan Bahasa dan Sastera diadakan adalah untuk memupuk semangat kecintaan kepada bahasa dan sastera kebangsaan di samping memupuk dan megukuhkan perpaduan antara kaum melalui bahasa kebangsaan iaitu Bahasa Melayu menerusi kegiatan kebahasaan da kesusasteraan. Terdapat 3 3 .

Melayu dan India. Jika dilihat dan dikaji dari sudut sejarah. Sebagai contoh. Ramlee. penguasaan Bahasa Melayu dalam kalangan kaum pada zaman itu adalah tinggi. Bahasa Melayu adalah penting sebagai bahasa perpaduan bagi rakyat Malaysia. Satu bahasa yang seragam akan memudahkan kefahaman antara satu sama lain. jika bahasa tersebut merupakan bahasa perpaduan. Maka untuk mengalakkan interaksi antara kaum ini. Bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan negara Malaysia. satu bahasa yang sama adalah diperlukan iaitu Bahasa Melayu. ini telah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan Perkara 152(1) serta Akta Bahasa. prinsip kenegaraan dan prinsip keadilan sosial yang bermaksud hanya melalui penerimaan dan bersikap satu barulah dapat menjamin perpaduan. bahasa Inggeris. watak tersebut menggunakan bahasa Melayu dengan bersahaja dan baik semasa berbual. Sejak mencapai kemerdekaan malah hatta sebelum merdeka lagi Bahasa Melayu telah menjadi bahasa perhubungan sehari-hari antara kaum yang ada di Tanah Melayu pada ketika itu seperti Cina. Terdapat 8 nilai dalam konsep 1Malaysia. bahasa yang seragam akan menjadi salah satu alat utama untuk mencapai perpaduan barulah ia boleh dianggap sebagai bahasa perpaduan. sama ada Sekolah Kebangsaan. Oleh itu.prinsip di bawah teras perpaduan konsep 1 Malaysia iaitu prinsip penerimaan. tidak semua yang mampu menguasai bahasa Inggeris dengan baik. sekolah aliran kebangsaan telah ditakrifkan semula untuk memasukkan sekolah vernakular. Kita tidak boleh hanya mengambil mana-mana bahasa asing untuk mengambil alih tempat Bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan. mungkin hanya golongan elit yang 4 . jika dilihat dalam watak “Apek Cheti Benggali” dalam filem Seniman Agung P. Semua aliran. Mereka berkomunikasi dengan bahasa yang sama dan dapat mengelakkan persengketaan biarpun perpaduan tidaklah begitu ketara pada ketika itu. Salah satunya ialah pendidikan. di mana. Sekolah Cina dan Sekolah Tamil hendaklah sentiasa mencari peluang untuk beinteraksi bersama. Inilah jati diri negara yang perlu dipertahankan.

Apabila perpaduan dicapai. Justeru. maka pembangunan negara boleh dicapai. Bahasa Melayu sebagai wahana perpaduan yang utama mempunyai masa depan yang cerah kerana Bahasa Melayu bersikap terbuka kepada bahasa yang lain. namun penggunaan bahasa pasar juga dapat memungkinkan interaksi antara kaum.mampu berkomunikasi antara satu sama lain. 1Malaysia bertujuan menyemarakkan semula semangat perpaduan dan persaudaraan dikalangan rakyat Malaysia. Biarpun penguasaan Bahasa Melayu tidak sekuat mana dalam kalangan kaum bukan Melayu. “Bahasa Inggeris ada boleh ?” Bahkan setiap rakyat di pelosok negara mahir dan mampu menggunakan Bahasa Melayu untuk berinteraksi antara satu sama lain. Tuan-tuan dan Puan-puan ayng dihormati sekalian. Ini kerana bahasa tersebut senang dipakai dan senang difahami. rakyat perlu dimajukan terlebih dahulu setiap warganegara dan pemimpin memainkan peranan masing-masing. Perpaduan sememangnya telah membentuk teras utama dalam hala tuju negara menuju kecemerlangan bermula sejak kemerdekaan dicapai. 1Malaysia adalah penerusan agenda membina negara. Akhirnya wujudlah kuasa momentum yang hebat bermula 5 . bagaimanakah dengan mereka yang berpendidikan rendah. jika begitu. tanya selera. Demi mencapai kemajuan bagi negara. ini dimulakan dengan membentuk sikap penerimaan antara kaum bersama pemimpin yang membawa kepada perpaduan yang utuh. Bahasa Melayu perlu kita junjung. Jika menggunakan bahasa pasar untuk menanya. bahasa asing perlu dikendung. Tanpa perpaduan yang luar biasa ini British tidak akan menyerahkan pentadbiran Tanah Melayu kepada orang Malaysia sendiri. adakah mereka harus dipinggirkan dalam usaha untuk merealisasikan konsep 1Malaysia ini? Tepuk dada. Namun kepercayaan dan perpaduan orang-orang terdahulu yang bersama pemimpin mereka telah mengembalikan hak memerintah bumi Malaysia yang tercinta. Perpaduan adalah pra-syarat dalam usaha merealisasikan aspirasi negara mencapai status negara maju menjelang tahun 2020.

Penganjuran program yang seumpama secara berterusan. 1 Malaysia yang digagaskan oleh Perdana Menteri hanya dapt dicapai apabila bahasa komunikasi ialah bahasa yang mudah difahami dan digunakan oleh rakyatberbilang kaum. Setiap daripada aktiviti dan pertandingan yang dianjurkan adalah untuk memupuk minat individu dalam bahasa dan kesusasteraan di samping mendedahkan fungsi Bahasa Melayu dalam mencapai perpaduan selaras dengan konsep 1Malaysia. Antaranya ialah penulisan cerpen dan puisi yang bertemakan Bahasa Melayu Bahasa Perpaduan. Ucapan terima 6 . Mudah-mudahan melalui sambutan Bulan Bahasa dan Sastera ini kita akan lebih menghargai Bahasa Melayu bahasa kebangsaan kita. Perbezaan bahasa bukan lagi menjadi kekangan untuk merealisasikan perpaduan. pendeklamasian sajak. Ketua Menteri Negeri Sabah atas kesudian untuk menghadiri dan seterusnya merasmikan sambutan Bulan Bahasa dan Sastera peringkat negeri Sabah.daripada dasar perpaduan yang kuat dan sentiasa memerlukan. syarahan dan pertandingan lagu puisi. pidato. yakni. bahasa Melayu memainkan peranan yang penting sebagai bahasa perpaduan. Sidang hadirin yang dihormati sekalian. Akhir kata. dapat mewujudkan masyarakat majmuk yang bersatu padu. satu Gagasan 1Malaysia dapt dibentuk untuk membina negara bangsa. sepanjang Bulan Bahasa dan Sastera. Oleh itu. Oleh itu. Hanya dengan itu. sekalung apresiasi sekali lagi kepada Yang berhormat Datuk Mokhtar Hj Karim. Jawatankuasa Pelaksana kami telah mengadakan pelbagai aktiviti dan pertandingan agar objektif program ini dapat dicapai. Kita tidak boleh mempersoalkan Bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan kerana rata-rata rakyat Malaysia dewasa ini mengunakan bahasa Melayu sebagai bahasa interaksi dengan rakan-rakan berlainan kaum. Saya ingin mengucapkan syabas dan setinggi-tinggi tahniah atas komitmen dan penyertaan yang diberikan kepada semua warga negeri Sabah. drama yang bertemakan perpaduan.

Wabillahi wabarakatuh. Sekian. taufik wal hidayah 7 wasalamualaikum warahmatullahi . Tanah rata tempatnya indah. hijau pohon saujana mata. Ucapan saya berakhirlah sudah.kasih juga kepada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan sambutan ini. kemaafan dimohon tersilap kata.