Nieoficjalny polski poradnik GRY-OnLine do gry

Mass Effect 2
(Atlas Świata)
autor: Jacek „Stranger” Hałas

(c) 2010 GRY-OnLine S.A. Producent BioWare Corporation, Wydawca Electronic Arts Inc., Wydawca PL Electronic Arts Polska Prawa do użytych w tej publikacji tytułów, nazw własnych, zdjęć, znaków towarowych i handlowych, itp. należą do ich prawowitych właścicieli.

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine

Spis

treści

Wprowadzenie __________________________________________________ 3  Podstawy ______________________________________________________ 4  Klasy i moce postaci _____________________________________________ 10 
Żołnierz ___________________________________________________________________ Szpieg ____________________________________________________________________ Szturmowiec ______________________________________________________________ Strażnik ___________________________________________________________________ Adept _____________________________________________________________________ Inżynier___________________________________________________________________ Cechy wspólne poszczególnych klas __________________________________________ Odblokowywanie mocy specjalnych___________________________________________ 10  13  17  21  25  29  33  35  Nowa a importowana postać __________________________________________________ 4  Proces tworzenia postaci _____________________________________________________ 8 

Rozgrywka ____________________________________________________ 37 
Moralność _________________________________________________________________ 37  Eksploracja ________________________________________________________________ 40  Walka ____________________________________________________________________ 42  Zestawienie członków drużyny _______________________________________________ 47  Budowanie pozytywnych relacji, romanse _____________________________________ 52  Informacje wstępne ________________________________________________________ Samodzielne opracowywanie nowych technologii ______________________________ Kupowanie gotowych technologii _____________________________________________ Najlepsze technologie na początek gry ________________________________________ Plany nowych technologii ___________________________________________________ Opracowywanie nowych technologii __________________________________________ Gotowe upgrade’y __________________________________________________________ 59  60  63  65  66  70  74  76  79  81  88  95 

Drużyna ______________________________________________________ 47  Technologie ___________________________________________________ 59 

Surowce ______________________________________________________ 76 
Metody pozyskiwania _______________________________________________________ Pierwiastek zero ___________________________________________________________ Iryd ______________________________________________________________________ Platyna ___________________________________________________________________ Pallad_____________________________________________________________________ Akcesoria ________________________________________________________________ Handlarze – sklepy ________________________________________________________ Handlarze – oferta ________________________________________________________ Leksykon _________________________________________________________________ Planety i księżyce _________________________________________________________

Zestawienia __________________________________________________ 102 
102  104  105  107  109 

Wydawnictwo GRY-OnLine S.A. ul. Królewska 57, 30-081 Kraków tel.(+48 12) 626 12 50, fax.(+48 12) 626 12 70 (c) 2002-2010 GRY-OnLine S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione bez pisemnego zezwolenia GRY-OnLine S.A. Dodatkowe informacje na temat opisywanej w tej publikacji gry znajdziecie na stronach serwisu GRY-OnLine. www.gry-online.pl

Strona: 2

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine

Do niniejszej gry dostępny jest również poradnik, w którym znajduje się opis zadań (questów).

Wprowadzenie
Niniejszy atlas świata stanowi uzupełnienie do głównego poradnika do gry Mass Effect 2, skupiając się na dokładnym omówieniu jej najważniejszych elementów. Całość podzielona została na cztery zasadnicze części, stanowiące grupy rozdziałów: Pierwsza część atlasu zawiera przede wszystkim liczne wskazówki dotyczące zaimportowania starego bohatera lub utworzenia nowej postaci, podpowiadając jednocześnie, na które z dostępnych klas i mocy bohaterów warto się decydować. W tej grupie rozdziałów znalazły się także porady dotyczące właściwej rozgrywki, ze szczególnym uwzględnieniem staczanych walk. Druga część atlasu poświęcona została w całości kompletowanej w miarę rozwoju rozgrywki drużynie, prezentując pełne zestawienie dostępnych sojuszników wraz z wyszczególnieniem używanych przez nich mocy, jak również omawiając zasady nawiązywania znajomości (w tym romansów). Trzecia część atlasu jest zdecydowanie najobszerniejsza, omawiając w głównej mierze sposoby pozyskiwania i rodzaje dostępnych technologii. Oprócz tego w tej grupie rozdziałów znalazły się szczegółowe informacje na temat odnajdywania konkretnych surowców niezbędnych do opracowywania kolejnych wynalazków. Czwarta część atlasu wypełniona została różnorakimi listami. Zawiera ona między innymi zestawienie wszystkich planet i księżyców (wraz z omówieniem występowania na nich złóż i anomalii) oraz listę handlarzy i oferowanych przez nich przedmiotów (w tym ciekawych akcesoriów). Jacek „Stranger” Hałas

Strona: 3

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine

Podstawy
N o w a a i m p o r t o w a n a p o s t a ć Wyboru czy chcesz grać nową postacią czy bohaterem zaimportowanym z pierwszej części serii musisz dokonać jeszcze przed przystąpieniem do zabawy. Jeśli tylko masz taką możliwość (zachowane postępy z gry) to zdecydowanie proponuję zdecydować się na ten drugi wariant. Granie „starą” postacią pozwoli Ci bowiem przenieść wszystkie podjęte decyzje, między innymi te najważniejsze, dotyczące losów Rady, Wrexa i Ashley/Kaidana.

Nie musisz pamiętać swoich wcześniejszych decyzji, bo zostaniesz o nich poinformowany jeszcze przed rozpoczęciem zabawy.

Nie musisz się na szczęście obawiać tego, że wybierając nową postać znajdziesz się na straconej pozycji, bo zabawa będzie równie ciekawa i nie ominą Cię żadne ważne questy. Ponadto nie zostaniesz całkowicie pozbawiony możliwości wpływu na wydarzenia z przeszłości, albowiem odpowiedzi udzielone podczas przelotu na stację Łazarz (prolog) wpłyną w pewnym stopniu na ukształtowanie rzeczywistości. Uwaga! Nawet jeśli wybierzesz importowaną postać to i tak będziesz mógł zmienić wygląd bohatera i jego klasę. Jedyne co pozostanie nienaruszone to jego/jej wcześniejsze wybory.

Strona: 4

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine Rozpoczęcie gry nową postacią

Jeżeli chcesz grać nową postacią to wystarczy wybrać z menu głównego opcję nowej gry i następnie ustalić płeć bohatera. Nie przejmuj się brakiem innych opcji, bo wyboru klasy i szczegółów wyglądu dokonuje się dopiero po ukończeniu krótkiego wstępu na pokładzie starej Normandii.

Z menu głównego możesz wybrać opcję zabawy nową postacią lub importowaną (z pierwszej lub drugiej części – już po jej ukończeniu).

Jeżeli rozpoczynasz grę po raz kolejny to pojawia się też możliwość importu dotychczasowego bohatera. Nic nie stoi oczywiście na przeszkodzie żeby zignorować tę opcję i rozpocząć od zera.

Strona: 5

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine Rozpoczęcie gry importowaną postacią

Jeżeli po wybraniu nowej gry i opcji importu postaci z ME1 widzisz puste okno to oznacza to, iż musisz podpowiedzieć grze gdzie należy szukać zapisanych stanów gry z pierwszej części serii. Wykonuj w tym celu kolejne kroki: 1) Wyjdź z gry i wyjmij płytkę z napędu. 2) Włóż płytkę z grą do napędu i po pojawieniu się okna autostartu wybierz opcję konfiguracji (Configure). 3) Wybierz pole Zapisy gry, a następnie kliknij na przycisku Kopiuj zapisy gry z Mass Effect 1. 4) Musisz teraz odnaleźć katalog, w którym zapisane zostały stany gry. Domyślnie są one przetrzymywane na partycji systemowej: Windows XP – C:\Documents and Settings\nazwa_użytkownika\Moje dokumenty\BioWare\Mass Effect\Save Windows Vista i 7 – C:\Users\nazwa_użytkownika\Dokumenty\BioWare\Mass Effect\Save 5) Kliknij na przycisku OK (nie musisz zaznaczać pojedynczych plików, a jedynie wybrać właściwy katalog) i zamknij okno konfiguratora, potwierdzając chęć zapisania zmian. 6) Możesz już uruchomić ponownie grę, a tym razem stan gry powinien wyświetlić się na liście po wybraniu opcji importu.

Po kliknięciu na przycisku kopiowania zapisów musisz odnaleźć katalog Save. Jest on w miejscu, w którym przetrzymywane są zapisane stany gry.

Strona: 6

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine Ważne informacje

- Wybierając import postaci z pierwszej części Mass Effect zmuszony jesteś do rozwijania bohatera od zera. Oznacza to konieczność wznowienia przygody bez możliwości korzystania ze zdobytych wcześniej umiejętności i bez zgromadzonego ekwipunku. - W zależności od tego na jakim poziomie znajdowała się importowana postać możesz otrzymać startowy bonus punktów doświadczenia (maksymalnie 4000 punktów w przypadku postaci na 60 poziomie). - Decydując się na opcję importu możesz również liczyć na bonusy w postaci gotówki (150000 kredytów w przypadku postaci na 60 poziomie + dodatkowe kredyty jeśli postać była bardzo bogata) i surowców (10000 jednostek każdego surowca w przypadku postaci na 60 poziomie).

Strona: 7

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine P r o c e s Wybór poziomu t w o r z e n i a p o s t a c i

trudności

Mass Effect 2 jest grą zdecydowanie prostszą od swojego poprzednika i dlatego zabawę na domyślnym poziomie Żołnierza proponowałbym jedynie mniej doświadczonym graczom. Na tym poziomie trudności wygrywanie zdecydowanej większości bitew będzie łatwe, a drobne problemy możesz mieć jedynie z niektórymi dalszymi misjami gry i to tylko jeśli się zbytnio pośpieszysz z ich wykonaniem. Pozostałym graczom proponuję wybór poziomu Weteran lub Twardziel. Najwyższy poziom Szaleniec, zgodnie z sugestią gry, dobrze byłoby zostawić sobie na koniec i najpierw ukończyć kampanię na jednym z niższych poziomów trudności. Pozostałe pola najlepiej pozostawić w niezmienionej postaci, szczególnie to, które usamodzielnia sojuszników, pozwalając im na dowolne używanie posiadanych mocy. Uwaga! Wszystkich kolejnych wyborów dokonasz dopiero po ukończeniu krótkiego wstępu (związanego z dotarciem do Jokera) i obejrzeniu serii cut-scenek!

Kreator

postaci

Najważniejsza decyzja jaką musisz podjąć dotyczy wyboru klasy postaci. Co ciekawe, krok ten nie jest pomijany nawet w przypadku zaimportowania starego bohatera, oferując możliwość zmiany dotychczasowego stylu gry. W Mass Effect 2 możesz wybierać pomiędzy sześcioma klasami: - Żołnierzem (Specjalista bojowy) - Szpiegiem (Specjalista bojowy/technologiczny) - Szturmowcem (Specjalista biotyczny/bojowy) - Strażnikiem (Specjalista biotyczny/technologiczny) - Adeptem (Specjalista biotyczny) - Inżynierem (Specjalista technologiczny)

Wyboru klasy bohatera (nowego lub importowanego) dokonuje się dopiero po ukończeniu krótkiego wstępu.

Strona: 8

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine Klasy są generalnie dość dobrze wyważone, przy czym mniej doświadczonym graczom sugerowałbym wybór pełnego lub częściowego specjalisty bojowego, dzięki czemu w dalszym ciągu będzie można polegać na korzystaniu z tradycyjnych broni. Moi zdecydowani faworyci to żołnierz dysponujący świetną mocą spowolnienia czasu oraz szturmowiec, którego unikalna moc klasowa pozwala na korzystanie z potężnej szarży biotycznej. W przypadku wyboru jednej z pozostałych klas w większym stopniu musiałbyś polegać na swoich mocach biotycznych lub technologicznych. Tu na więcej swobody mogą liczyć biotycy (najlepiej stuprocentowi, a więc adepci), łatwiej od specjalistów technologicznych dopasowując wachlarz używanych mocy do założeń kolejnych bitew. Więcej informacji na temat każdej z klas odnajdziesz w kolejnym rozdziale poradnika, zatytułowanym Klasy i moce postaci.

Dodatkowe

decyzje

Kolejny krok to wybór biografii (tylko nowy bohater) i wybór jednej z trzech opcji sprawi, że już na starcie otrzymasz pierwsze punkty idealisty lub renegata (więcej na ten temat w sekcji Moralność w grze). Wybór Ziemi doprowadzi do pozyskania punktów idealisty, wybór Przestrzeni do pozyskania punktów renegata, a wybór Kolonii doprowadzi do otrzymania identycznej ilości punktów idealisty i renegata. Zbliżonymi regułami cechuje się wybór profilu psychologicznego (tylko nowy bohater). Wybór Bohaterstwa sprawia, że można otrzymać punkty idealisty, wybór Bezwzględności – punkty renegata, a wybór Przetrwania – identyczną liczbę punktów idealisty i renegata.

Ostatni krok przy tworzeniu nowej postaci to wybór mocy specjalnej. Dotyczy to jednak wyłącznie powtórnego przechodzenia gry, a więc za pierwszym razem krok ten zostanie pominięty. Więcej informacji na temat mocy specjalnych odnajdziesz w sekcji Odblokowywanie mocy specjalnych.

Strona: 9

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine

Klasy i moce postaci
Ż o ł n i e r z Dla kogo? Klasa żołnierza pozwala na wcielenie się w postać specjalisty bojowego i to właśnie na tę klasę powinieneś się zdecydować jeżeli zależy Ci na prowadzeniu dynamicznej i w miarę bezstresowej rozgrywki. Bohater będący reprezentantem tej klasy dąży do specjalizacji w skutecznym wykorzystywaniu różnych typów broni i świetnie radzi sobie w otwartej walce dzięki wydłużonemu paskowi zdrowia i możliwości operowania w trybie spowolnienia czasu. Główną wadą tej klasy jest brak możliwości korzystania z jakichkolwiek mocy biotycznych i technologicznych.

Skok

adrenaliny

(moc

klasowa)

To bez dwóch zdań najbardziej przydatna moc żołnierza, z której będziesz chciał korzystać w trakcie rozgrywania niemal każdej walki. Każdorazowe odpalenie mocy aktywuje swego rodzaju spowolnienie czasu, pozwalając Ci na oddawanie bardziej celnych strzałów czy sprawne przenikanie między atakującymi przeciwnikami. Rozwijanie tej mocy skraca jej czas ładowania, lecz tak naprawdę głównym dążeniem powinna być chęć odblokowania bonusu wynikającego z osiągnięcia czwartego poziomu rozwoju. Możliwości po rozwinięciu mocy do czwartego poziomu:

Opcja wyboru Wzmocniony skok adrenaliny

Różnice pomiędzy dwoma dostępnymi wariantami W trybie spowolnienia czasu główny bohater otrzymuje o połowę mniejsze obrażenia. Na opcję tę warto się zdecydować jeśli często lubisz wychodzić zza zasłon.

Podwyższony skok adrenaliny

Wydłużenie czasu przebywania w trybie spowolnienia czasu. Na opcję tę warto się zdecydować jeśli mocy używasz przede wszystkim do wykonywania precyzyjnych i celnych trafień.

Skok adrenaliny znacznie obniża poziom trudności większości walk.

Strona: 10

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine Strzał wstrząsowy

Ciekawa moc, której działanie polega na wystrzeliwaniu pocisków eksplodujących w momencie kontaktu z celem. Rozwijanie tej mocy zwiększa siłę działania pocisków i zadawane przez nie obrażenia. Możliwości po rozwinięciu mocy do czwartego poziomu:

Opcja wyboru Silny strzał wstrząsowy

Różnice pomiędzy dwoma dostępnymi wariantami Jeden większy wybuch przydatny do atakowania pojedynczych celów lub niewielkich grup przeciwników.

Wybuch wstrząsowy

Kilka nieco słabszych wybuchów o promieniu rażenia trzech metrów. Bardziej przydatne do zadawania obrażeń większym grupom wrogów.

Amunicja

dysrupcyjna

Działanie tej mocy polega na modyfikacji właściwości wystrzeliwanych pocisków, pozwalając na zakłócanie pracy wrogich tarcz i zadawanie większych obrażeń przeciwnikom syntetycznym. Rozwijanie tej mocy zwiększa siłę zadawanych obrażeń. Sama w sobie moc ta nie jest specjalnie ciekawa, niemniej warto się nią zainteresować jeśli jej opracowanie jest wymagane do odblokowania innych, lepszych rodzajów amunicji. Możliwości po rozwinięciu mocy do czwartego poziomu:

Opcja wyboru Silna amunicja dysrupcyjna

Różnice pomiędzy dwoma dostępnymi wariantami Szansa wywoływania krytycznych przeciążeń (zniszczeń) na tarczach siłowych wroga i doprowadzanie do eksplodowania przeciwników syntetycznych.

Zespołowa amunicja dysrupcyjna

Inni członkowie drużyny automatycznie zaczynają korzystać z tej amunicji. Lepszy wariant, zwłaszcza jeśli ma się w drużynie inną postać potrafiącą korzystać z mocnych giwer.

Amunicja

zapalająca

Działanie tej mocy polega na modyfikacji właściwości wystrzeliwanych pocisków, pozwalając na podpalanie atakowanych wrogów. Jednocześnie blokuje ona ich regenerację zdrowia i uszkadza ich pancerze. Ważne jest jednak to, że pożądane efekty można uzyskać tylko w trakcie walk z istotami organicznymi, tak więc ewentualnych zmian w rodzaju stosowanej amunicji musisz dokonywać przed rozpoczęciem każdej bitwy z nowym typem przeciwników. Rozwijanie tej mocy zwiększa siłę zadawanych obrażeń od ognia. Możliwości po rozwinięciu mocy do czwartego poziomu:

Opcja wyboru Amunicja inferno

Różnice pomiędzy dwoma dostępnymi wariantami Wystrzeliwane pociski nie tylko podpalają wroga ale i wybuchają, w rezultacie czego ogień może przenieść się na inne osoby. Na wariant ten warto zdecydować się jeśli wolisz własnoręcznie wybierać i eliminować najważniejsze cele.

Zespołowa amunicja zapalająca

Inni członkowie drużyny automatycznie zaczynają korzystać z tej amunicji. Na wariant ten warto zdecydować się jeśli lubisz korzystać z pomocy całej drużyny.

Strona: 11

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine Krio-amunicja Działanie tej mocy polega na modyfikacji właściwości wystrzeliwanych pocisków, pozwalając na zamrażanie atakowanych wrogów. To zdecydowanie najlepszy dostępny w grze rodzaj amunicji, lecz niestety żeby uzyskać do niego dostęp wymagane jest przeznaczenie punktów rozwoju na inne moce. Amunicja ta przydaje się szczególnie do atakowania mocniejszych przeciwników. Rozwijanie tej mocy wydłuża czas trwania zamrożenia, co również jest bardzo istotne. Możliwości po rozwinięciu mocy do czwartego poziomu:

Opcja wyboru Ulepszona krio-amunicja

Różnice pomiędzy dwoma dostępnymi wariantami Przeciwnik pozostaje w zamrożonym stanie o dwie sekundy dłużej. Niezbyt przydatny wariant, chyba że amunicji tej zamierzasz używać przede wszystkim do zamrażania wyraźnie silniejszych przeciwników.

Zespołowa krio-amunicja

Inni członkowie drużyny automatycznie zaczynają korzystać z tej amunicji. Zdecydowanie lepszy wariant, pozwalający na jednoczesne zamrażanie kilku różnych celów.

Mistrzostwo

bojowe

To cztery moce o charakterze pasywnym. Każdy awans na wyższy poziom przyczynia się do wydłużenia paska zdrowia, wzmocnienia siły ataków i szybkości szarży oraz zwiększenia przyrostu dodatkowych punktów idealisty lub renegata. W miarę możliwości moc ta powinna znaleźć się na Twojej liście priorytetów, ustępując jedynie miejsca Skokowi adrenaliny. Możliwości po rozwinięciu mocy do czwartego poziomu:

Opcja wyboru Komandos

Różnice pomiędzy dwoma dostępnymi wariantami Mniejszy bonus do zdrowia i punktów idealisty/renegata. Większy bonus do zadawanych obrażeń i szybkości szarży. To lepszy wariant jeżeli zależy Ci na jeszcze skuteczniejszym eliminowaniu wrogów.

Elitarny żołnierz

Większy bonus do zdrowia i punktów idealisty/renegata. Mniejszy bonus do zadawanych obrażeń i szybkości szarży. To lepszy wariant jeżeli zależy Ci na szybszym osiągnięciu maksymalnych wartości paska idealisty lub renegata (aż 30-procentowa różnica!).

Strona: 12

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine S z p i e g Dla kogo? Klasa szpiega pozwala na wcielenie się w postać bohatera łączącego cechy specjalisty bojowego i technologicznego. To ścieżka, która powinna zainteresować w głównej mierze bardziej doświadczonych graczy. Zabawa postacią szpiega wymaga przede wszystkim większej cierpliwości i dbałości o stan zdrowia głównej postaci, wynagradzając to jednak możliwością atakowania przeciwników z zaskoczenia (kamuflaż) czy wprowadzania zamieszania w szeregach wroga (hakowanie SI). Wyraźnym pozytywem jest też możliwość korzystania z karabinów snajperskich co daje okazję do zdejmowania potencjalnych celów z większych odległości.

Amunicja

dysrupcyjna

Działanie tej mocy polega na modyfikacji właściwości wystrzeliwanych pocisków, pozwalając na zakłócanie pracy wrogich tarcz i zadawanie większych obrażeń przeciwnikom syntetycznym. Rozwijanie tej mocy zwiększa siłę zadawanych obrażeń. Sama w sobie moc ta nie jest specjalnie ciekawa, niemniej warto się nią zainteresować jeśli jej opracowanie jest wymagane do odblokowania innych, lepszych rodzajów amunicji. Możliwości po rozwinięciu mocy do czwartego poziomu:

Opcja wyboru Silna amunicja dysrupcyjna

Różnice pomiędzy dwoma dostępnymi wariantami Szansa wywoływania krytycznych przeciążeń (zniszczeń) na tarczach siłowych wroga i doprowadzanie do eksplodowania przeciwników syntetycznych.

Zespołowa amunicja dysrupcyjna

Inni członkowie drużyny automatycznie zaczynają korzystać z tej amunicji. Lepszy wariant, zwłaszcza jeśli ma się w drużynie inną postać potrafiącą korzystać z mocnych giwer.

Krio-amunicja Działanie tej mocy polega na modyfikacji właściwości wystrzeliwanych pocisków, pozwalając na zamrażanie atakowanych wrogów. To zdecydowanie najlepszy dostępny w grze rodzaj amunicji, lecz niestety żeby uzyskać do niego dostęp wymagane jest przeznaczenie punktów rozwoju na inne moce. Amunicja ta przydaje się szczególnie do atakowania mocniejszych przeciwników. Rozwijanie tej mocy wydłuża czas trwania zamrożenia, co również jest bardzo istotne. Możliwości po rozwinięciu mocy do czwartego poziomu:

Opcja wyboru Ulepszona krio-amunicja

Różnice pomiędzy dwoma dostępnymi wariantami Przeciwnik pozostaje w zamrożonym stanie o dwie sekundy dłużej. Niezbyt przydatny wariant, chyba że amunicji tej zamierzasz używać przede wszystkim do zamrażania wyraźnie silniejszych przeciwników.

Zespołowa krio-amunicja

Inni członkowie drużyny automatycznie zaczynają korzystać z tej amunicji. Zdecydowanie lepszy wariant, pozwalający na jednoczesne zamrażanie kilku różnych celów.

Strona: 13

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine Kamuflaż taktyczny (moc klasowa)

Możliwość korzystania z kamuflażu jest jednym z niezaprzeczalnych atutów klasy szpiega. Moc tę generalnie możesz wykorzystywać na dwa sposoby – do przeprowadzania zasadzek na jednostki wroga lub do unikania dalszych ataków w sytuacji znalezienia się pod ciężkim ostrzałem. Rozwój tej mocy wydłuża czas działania kamuflażu i dodaje premię do obrażeń zadawanych w tym trybie, dzięki czemu w wielu sytuacjach wrogowie pozbawieni zostaną szansy odpowiedzenia na Twoje ataki. Możliwości po rozwinięciu mocy do czwartego poziomu:

Opcja wyboru Kamuflaż zabójcy

Różnice pomiędzy dwoma dostępnymi wariantami Większa premia do obrażeń przy atakowaniu z użyciem kamuflażu. W moim przekonaniu jest to lepszy wariant, zwłaszcza jeśli pokusisz się o częste korzystanie ze snajperki.

Ulepszony kamuflaż

Wydłużenie o dwie sekundy czasu trwania kamuflażu. Ten wariant jest mniej przekonujący, bardziej przydając się jedynie do bezpiecznego odnajdywania dobrych miejsc do prowadzenia ostrzału.

Kamuflaż może służyć do zaskakiwania przeciwników lub wykonywania sprawnej ucieczki w sytuacji zagrożenia.

Strona: 14

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine Spalenie Ta moc technologiczna działa w zbliżony sposób do amunicji zapalającej, oferując możliwość wystrzelenia wybuchowego pocisku plazmowego, podpalającego atakowane cele. Dodatkowe atuty tej mocy to łatwe niszczenie pancerzy przeciwników i blokowanie ich regeneracji zdrowia. Rozwój tej mocy zwiększa zadawane przez pocisk obrażenia. Generalnie jest to moc, którą dobrze byłoby mieć odblokowaną, lecz niekoniecznie już maksymalnie rozwiniętą. Możliwości po rozwinięciu mocy do czwartego poziomu:

Opcja wyboru Silne spalenie

Różnice pomiędzy dwoma dostępnymi wariantami Większa siła pocisku. Na ten wariant dobrze byłoby zdecydować się jeśli masz zamiar atakować głównie pojedyncze i dobrze opancerzone cele.

Wybuch zapalający

Trzymetrowy zasięg rażenia kosztem mniejszej siły rażenia. Na ten wariant dobrze byłoby zdecydować się jeśli chcesz zadawać obrażenia grupom przeciwników.

Hakowanie

SI

Jest to bodaj najbardziej charakterystyczna moc technologiczna, której działanie polega na możliwości chwilowego przejmowania kontroli nad przeciwnikami syntetycznymi. Przejęty cel przystępuje następnie do atakowania swoich sojuszników, co w szczególności przydaje się w trudniejszych bitwach. Rozwijanie tej mocy wydłuża czas jej trwania, a ponadto może doprowadzić do wyposażenia nowo pozyskanego sojusznika w dodatkową tarczę ochronną. Możliwości po rozwinięciu mocy do czwartego poziomu:

Opcja wyboru Ulepszone hakowanie SI

Różnice pomiędzy dwoma dostępnymi wariantami Nadal możesz przejmować kontrolę tylko nad jednym z wrogów, ale efekt działania jest dłuższy i nowo pozyskany sojusznik ma jeszcze lepszą tarczę.

Obszarowe hakowanie SI

Możliwość przejmowania kontroli nad kilkoma wrogami jednocześnie kosztem słabszych tarcz i krótszego czasu działania.

Strona: 15

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine Agent To cztery moce o charakterze pasywnym. Każdy awans na wyższy poziom przyczynia się do wydłużenia paska zdrowia, wzmocnienia siły ataków, skrócenia czasu regeneracji mocy i zwiększenia przyrostu dodatkowych punktów idealisty lub renegata. Ponadto w przypadku korzystania ze snajperki możliwe jest używanie trybu spowolnienia czasu, przydatnego do oddawania precyzyjnych strzałów. Dostępne tu moce radziłbym odblokować możliwie jak najwcześniej. Możliwości po rozwinięciu mocy do czwartego poziomu:

Opcja wyboru Zabójca

Różnice pomiędzy dwoma dostępnymi wariantami Mniejszy bonus do zdrowia, czasu ładowania mocy i punktów idealisty/renegata. Większy bonus do zadawanych obrażeń i skuteczności spowolnienia czasu w przypadku korzystania ze snajperki. To lepszy wariant jeżeli zależy Ci na skutecznym eliminowaniu wrogów z dużych odległości.

Wywiadowca

Większy bonus do zdrowia, czasu ładowania mocy i punktów idealisty/renegata. Mniejszy bonus do zadawanych obrażeń i skuteczności spowolnienia czasu w przypadku korzystania ze snajperki. To lepszy wariant jeżeli zależy Ci na szybszym osiągnięciu maksymalnych wartości paska idealisty lub renegata (aż 30-procentowa różnica!).

Strona: 16

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine S z t u r m o w i e c Dla kogo? Klasa szturmowca pozwala na wcielenie się w postać bohatera łączącego cechy specjalisty bojowego i biotycznego. Jest to wręcz idealna kombinacja, a to dlatego, że możliwe jest korzystanie z wyśmienitych umiejętności biotyka (między innymi fali uderzeniowej i zarezerwowanej dla szturmowca szarży), nie tracąc przy tym całej sprawności bojowej żołnierza. Warto zaznaczyć, że szturmowiec siłą rzeczy musi większość walk staczać na niewielkim dystansie, tak więc ważne jest trafne dobieranie mocy i szybkie eliminowanie wrogów z użyciem strzelby.

Amunicja

zapalająca

Działanie tej mocy polega na modyfikacji właściwości wystrzeliwanych pocisków, pozwalając na podpalanie atakowanych wrogów. Jednocześnie blokuje ona ich regenerację zdrowia i uszkadza ich pancerze. Ważne jest jednak to, że pożądane efekty można uzyskać tylko w trakcie walk z istotami organicznymi, tak więc ewentualnych zmian w rodzaju stosowanej amunicji musisz dokonywać przed rozpoczęciem każdej bitwy z nowym typem przeciwników. Rozwijanie tej mocy zwiększa siłę zadawanych obrażeń od ognia. Możliwości po rozwinięciu mocy do czwartego poziomu:

Opcja wyboru Amunicja inferno

Różnice pomiędzy dwoma dostępnymi wariantami Wystrzeliwane pociski nie tylko podpalają wroga ale i wybuchają, w rezultacie czego ogień może przenieść się na inne osoby. Na wariant ten warto zdecydować się jeśli wolisz własnoręcznie wybierać i eliminować najważniejsze cele.

Zespołowa amunicja zapalająca

Inni członkowie drużyny automatycznie zaczynają korzystać z tej amunicji. Na wariant ten warto zdecydować się jeśli lubisz korzystać z pomocy całej drużyny.

Krio-amunicja Działanie tej mocy polega na modyfikacji właściwości wystrzeliwanych pocisków, pozwalając na zamrażanie atakowanych wrogów. To zdecydowanie najlepszy dostępny w grze rodzaj amunicji, lecz niestety żeby uzyskać do niego dostęp wymagane jest przeznaczenie punktów rozwoju na inne moce. Amunicja ta przydaje się szczególnie do atakowania mocniejszych przeciwników. Rozwijanie tej mocy wydłuża czas trwania zamrożenia, co również jest bardzo istotne. Możliwości po rozwinięciu mocy do czwartego poziomu:

Opcja wyboru Ulepszona krio-amunicja

Różnice pomiędzy dwoma dostępnymi wariantami Przeciwnik pozostaje w zamrożonym stanie o dwie sekundy dłużej. Niezbyt przydatny wariant, chyba że amunicji tej zamierzasz używać przede wszystkim do zamrażania wyraźnie silniejszych przeciwników.

Zespołowa krio-amunicja

Inni członkowie drużyny automatycznie zaczynają korzystać z tej amunicji. Zdecydowanie lepszy wariant, pozwalający na jednoczesne zamrażanie kilku różnych celów.

Strona: 17

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine Szarża (moc klasowa)

To zdecydowanie najlepsza i najbardziej przydatna moc szturmowca, z której będziesz chciał korzystać w niemal każdej bitwie. Działanie tej mocy polega na wykonaniu tytułowej biotycznej szarży, która w większości przypadków zabija lub poważnie rani wybrany cel. Weź pod uwagę to, że szarża początkowo służy jedynie do eliminacji pojedynczych wrogów oraz że nieudany atak może wystawić Cię na ostrzał ze strony wroga. W rezultacie za każdym razem gdy korzystasz z szarży dobrze jest mieć wybraną strzelbę tak by po zakończeniu biotycznego ataku móc zająć się resztą wrogów. W krytycznych sytuacjach szarży możesz też używać do opuszczenia miejsca, w którym niespodziewanie pojawili się nowi wrogowie. Rozwijanie tej mocy jest bardzo istotne, a to dlatego, że zwiększy się jej siła działania i otrzymasz dodatkową tarczę ochronną. Możliwości po rozwinięciu mocy do czwartego poziomu:

Opcja wyboru Ciężka szarża

Różnice pomiędzy dwoma dostępnymi wariantami Silniejsze działanie szarży, a ponadto po jej zakończeniu możliwe jest chwilowe skorzystanie ze spowolnienia czasu. To doskonały bonus, dzięki któremu znacząco zmniejszy się ryzyko utraty życia.

Szarża obszarowa

Słabsze działanie szarży i tarcz, ale szarża uwalnia dodatkową energię, która może powalić stojących obok wrogów. W moim przekonaniu jest to gorszy wariant, który przede wszystkim nie wpływa na poprawienie bezpieczeństwa głównego bohatera.

Szarża jest doskonałą mocą ofensywną, choć wymaga odrobiny treningu.

Strona: 18

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine Fala uderzeniowa

Ta moc biotyczna jest szczególnie skuteczna w starciach z niewielkimi grupkami przeciwników rozgrywanymi na średnim dystansie. Kolejne fale uderzeniowe zadają dosyć duże obrażenia, mogąc dodatkowo powalić wrogów na ziemię. Jeżeli już zdecydujesz się na tę moc to zdecydowanie warto ją od razu rozwijać, bo wraz z każdym awansem na wyższy poziom poprawie ulegnie promień rażenia fali. Dodatkowo zwiększona zostanie liczba fal i ich siła rażenia. Możliwości po rozwinięciu mocy do czwartego poziomu:

Opcja wyboru Silna fala uderzeniowa

Różnice pomiędzy dwoma dostępnymi wariantami Znacznie większa siła rażenia fali uderzeniowej. To lepszy wariant jeżeli zamierzasz używać tej mocy do wyprowadzania celnych ataków w stosunku do niewielkich grup przeciwników.

Ulepszona fala uderzeniowa

Poprawiony zasięg rażenia fali uderzeniowej. To lepszy wariant jeżeli zamierzasz używać tej mocy do atakowania nieco większych grup przeciwników lub jeśli chcesz mieć pewność, że fala uderzy w pozostające w ruchu cele.

Przyciągnięcie To jedna z najbardziej przydatnych mocy biotycznych dostępnych w grze. Przyciągnięcie pozwala na podrzucenie wroga w powietrze, dzięki czemu nie tylko przestanie Cię atakować, ale stanie się równocześnie zupełnie bezbronny. Naturalnie metoda ta nie podziała na najsilniejszych wrogów, lecz mimo wszystko warto się nią zainteresować. Rozwijanie tej mocy nie jest absolutnie wymagane, bo jedyna zmiana dotyczyłaby czasu jej trwania. Możliwości po rozwinięciu mocy do czwartego poziomu:

Opcja wyboru Silne przyciągnięcie

Różnice pomiędzy dwoma dostępnymi wariantami Nieznaczne wydłużenie czasu trwania mocy – jest to nieszczególnie przydatny bonus, tak więc warto rozważyć drugi wariant.

Pole przyciągnięcia

Możliwość jednoczesnego podrzucenia kilku stojących obok siebie wrogów. To zdecydowanie lepszy wariant, pozwalający Ci (przynajmniej tymczasowo) wprowadzić zamieszanie w szeregach wroga.

Strona: 19

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine Mistrzostwo ofensywne

To cztery moce o charakterze pasywnym. Każdy awans na wyższy poziom przyczynia się do wydłużenia paska zdrowia, wzmocnienia siły ataków, skrócenia czasu regeneracji mocy i zwiększenia przyrostu dodatkowych punktów idealisty lub renegata. W miarę możliwości moc ta powinna znaleźć się na Twojej liście priorytetów, ustępując jedynie pola mocy klasowej. Możliwości po rozwinięciu mocy do czwartego poziomu:

Opcja wyboru Niszczyciel

Różnice pomiędzy dwoma dostępnymi wariantami Mniejszy bonus do zdrowia, czasu regeneracji mocy i punktów idealisty/renegata. Większy bonus do zadawanych obrażeń (zwykłych i biotycznych). To lepszy wariant jeżeli zależy Ci na szybszym eliminowaniu przeciwników.

Czempion

Większy bonus do zdrowia, czasu regeneracji mocy i punktów idealisty/renegata. Mniejszy bonus do zadawanych obrażeń (zwykłych i biotycznych). To lepszy wariant jeżeli zależy Ci na szybszym osiągnięciu maksymalnych wartości paska idealisty lub renegata (aż 30-procentowa różnica!).

Strona: 20

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine S t r a ż n i k Dla kogo? Klasa strażnika pozwala na wcielenie się w postać bohatera łączącego cechy specjalisty biotycznego i technologicznego. Jej wybór warto rozważyć ze względu na spore zróżnicowanie dostępnych mocy, dzięki czemu Twoja postać nie musi się obawiać tego, że jedyny dostępny rodzaj ataków (biotycznych lub technologicznych) nie odniesie zamierzonego skutku w danej bitwie. Warto pamiętać, że reprezentant tej klasy nie może zadawać poważnych obrażeń w bezpośredniej walce, przy czym pancerz technologiczny sprawia, że jest znacznie trudniejszy do zabicia aniżeli adept czy inżynier.

Rzut Jest to ciekawsza moc od cechującego się zbliżonymi założeniami Przyciągnięcia. Przemawia za tym choćby to, że wybranego celu nie trzeba dodatkowo atakować, a efekt działania mocy jest natychmiastowy. Zdecydowanie radzę moc tę sukcesywnie rozwijać, zwiększając tym samym siłę rzutu. W taki właśnie sposób zagwarantujesz sobie to żeby większość wyprowadzanych ataków kończyła się śmiercią odrzucanego przeciwnika. Możliwości po rozwinięciu mocy do czwartego poziomu:

Opcja wyboru Silny rzut

Różnice pomiędzy dwoma dostępnymi wariantami Dodatkowe zwiększenie siły rzutu. Wybierz ten wariant jeżeli zależy Ci na sprawnym eliminowaniu pojedynczych przeciwników.

Pole rzutu

Możliwość jednoczesnego odrzucenia stojących obok siebie przeciwników. Wybierz ten wariant jeżeli zależy Ci na atakowaniu niewielkich grup jednostek wroga.

Odkształcenie Główną zaletą tej biotycznej mocy jest możliwość skutecznego atakowania tych przeciwników, którzy są opancerzeni lub korzystają z dodatkowych barier biotycznych. W przypadku klasy strażnika rozwijanie jej nie jest jednak absolutnym priorytetem, a to dlatego, że na szczególnie wartościowe bonusy można liczyć dopiero po połączeniu jej z innymi mocami biotycznymi, zarezerwowanymi dla adepta. Rozwijanie tej mocy wzmacnia przede zwiększa przede wszystkim siłę działania mocy. Możliwości po rozwinięciu mocy do czwartego poziomu:

Opcja wyboru Silne odkształcenie

Różnice pomiędzy dwoma dostępnymi wariantami Zadawanie jeszcze większych obrażeń. Wybierz ten wariant jeżeli zależy Ci na sprawnym eliminowaniu pojedynczych przeciwników.

Niestabilne odkształcenie

Zwiększenie siły detonacji innych mocy biotycznych. W przypadku klasy strażnika nie jest to szczególnie przydatne.

Strona: 21

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine Pancerz technologiczny (moc klasowa)

Korzystanie z tej mocy jest wskazane wtedy gdy nie jest możliwe wyeliminowanie przeciwników z bezpiecznej odległości, bądź też jeśli zależy Ci na szybkim pozbyciu się grupki słabszych wrogów. Główną zaletą pancerza jest nie tyle oferowana przez niego dodatkowa ochrona, co możliwość wysłania potężnego impulsu w momencie jego zniszczenia. Impuls taki powala zazwyczaj wszystkich wrogów, pozwalając wycofać się z zagrożonego miejsca. Moc tę warto oczywiście rozwijać, bo nie tylko zwiększa się dzięki temu wytrzymałość tarcz ale również siła i pole rażenia impulsu. Możliwości po rozwinięciu mocy do czwartego poziomu:

Opcja wyboru Pancerz szturmowy

Różnice pomiędzy dwoma dostępnymi wariantami Większa siła impulsu wytwarzanego w momencie zniszczenia pancerza. Jest to nieznacznie ciekawszy wariant, głównie z uwagi na to, że w sytuacji nie zlikwidowania wszystkich wrogów dodatkowo wzmacniana jest tarcza.

Pancerz mocy

Bardziej wytrzymały pancerz, który zwiększa także obrażenia zadawane przez bronie i inne moce biotyczne. Na ten wariant warto się zdecydować jeżeli nie zamierzasz używać pancerza do toczenia walk na niewielkim dystansie.

Dzięki pancerzowi technologicznemu Twój bohater nie jest bezpośrednio narażony na ryzyko utraty życia.

Strona: 22

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine Przeciążenie Jest to jedna z mocy przystosowanych wyłącznie do atakowania wrogów syntetycznych i zdecydowanie radziłbym się nią bliżej zainteresować. W przeciwieństwie do Hakowania SI, które pozwala na przejmowanie kontroli nad wrogimi jednostkami, w tym przypadku pojawia się możliwość wytworzenia potężnego impulsu. Moc tę warto sukcesywnie rozwijać (m.in. zadawanie większych obrażeń), a to dlatego, że do zniszczenia wielu elitarnych jednostek nie wystarczy przeprowadzenie pojedynczego ataku z użyciem tej mocy. Możliwości po rozwinięciu mocy do czwartego poziomu:

Opcja wyboru Silne przeciążenie

Różnice pomiędzy dwoma dostępnymi wariantami Dodatkowe zwiększenie siły przeciążenia. Bardziej przydatny wariant, którego zalety można docenić chociażby w trakcie starć z pojedynczymi mechami YMIR. Ponadto w przypadku słabszych przeciwników mogą oni dodatkowo wybuchać w momencie zniszczenia.

Przeciążenie obszarowe

Zwiększenie zasięgu rażenia przeciążenia, co pozwala na jednoczesne atakowanie kilku wrogów. Nieznacznie gorsza propozycja, chyba że zamierzasz używać tej mocy głównie w trakcie walk z grupami przeciwników.

Kriowybuch Moc technologiczna o bardzo zbliżonej specyfice do krio-amunicji, a to dlatego, że głównym założeniem jest możliwość zamrażania atakowanych przeciwników. Warto zaznaczyć, że zamrożenie działa zarówno na organicznych jak i na syntetycznych wrogów, czyniąc tę moc bardzo wszechstronną. Jej dalszy rozwój niestety wydłuża jedynie czas pozostawania wroga w stanie zamrożenia. Nie musisz więc opracowywać wszystkich poziomów jeżeli początkowe wartości spełniają Twoje potrzeby. Możliwości po rozwinięciu mocy do czwartego poziomu:

Opcja wyboru Głęboki kriowybuch

Różnice pomiędzy dwoma dostępnymi wariantami Przeciwnik pozostaje w zamrożonym stanie o dwie sekundy dłużej. Niezbyt przydatny wariant, chyba że mocy tej zamierzasz używać przede wszystkim do zamrażania wyraźnie silniejszych przeciwników.

Pełen kriowybuch

Możliwość zamrożenia grupy stojących obok siebie wrogów. To zdecydowanie ciekawszy wariant, szczególnie w trakcie walk ze słabszymi przeciwnikami, których można następnie się łatwo pozbyć zanim powrócą do pełni sił.

Strona: 23

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine Obrońca To cztery moce o charakterze pasywnym. Każdy awans na wyższy poziom przyczynia się do wydłużenia paska zdrowia, skrócenia czasu ładowania mocy oraz zwiększenia przyrostu dodatkowych punktów idealisty lub renegata. W miarę możliwości regularnie zdobywaj wyższe poziomy tak by odblokować sobie dostęp do tych cennych bonusów. Możliwości po rozwinięciu mocy do czwartego poziomu:

Opcja wyboru Stróż

Różnice pomiędzy dwoma dostępnymi wariantami Większy bonus do zdrowia, czasu regeneracji mocy i punktów idealisty/renegata, ale za to brak dodatkowego bonusu do obrażeń. To lepszy wariant jeżeli zależy Ci na szybszym osiągnięciu maksymalnych wartości paska idealisty lub renegata (aż 30procentowa różnica!).

Najeźdźca

Mniejszy bonus do zdrowia, czasu regeneracji mocy i punktów idealisty/renegata, ale za to możesz liczyć na aż 15% przyrost siły zadawanych obrażeń. To lepszy wariant jeżeli zależy Ci przede wszystkim na szybszym eliminowaniu jednostek wroga.

Strona: 24

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine A d e p t Dla kogo? Klasa adepta pozwala na wcielenie się w postać specjalisty biotycznego. To bardzo dobry wybór, gdyż praktycznie wszystkie moce adepta są skuteczne, a jego moc klasowa (Osobliwość) wręcz doskonała, znacznie ułatwiając przebieg rozgrywki po jej dostatecznym rozwinięciu. Musisz mieć jednak na uwadze dwie rzeczy – ważniejszy niż zazwyczaj jest umiejętny dobór reszty drużyny (żołnierz, specjalista technologiczny), a sam adept rzadko powinien korzystać z broni, używając ich właściwie wyłącznie w obronie koniecznej.

Odkształcenie Główną zaletą tej biotycznej mocy jest możliwość skutecznego atakowania tych przeciwników, którzy są opancerzeni lub korzystają z dodatkowych barier biotycznych. O ile w przypadku klasy strażnika moc ta nie mogła być w pełni wykorzystana o tyle dla adepta stanowi doskonałe narzędzie zagłady. Odkształcenie warto mianowicie wykorzystywać w parze z innymi biotycznymi mocami, doprowadzając tym samym do zadających poważne obrażenia eksplozji. Rozwijanie tej mocy wzmacnia jej siłę działania, jak również siłę wspomnianych eksplozji. Możliwości po rozwinięciu mocy do czwartego poziomu:

Opcja wyboru Silne odkształcenie

Różnice pomiędzy dwoma dostępnymi wariantami Zadawanie jeszcze większych obrażeń. Wybierz ten wariant jeżeli zależy Ci na sprawnym eliminowaniu pojedynczych przeciwników.

Niestabilne odkształcenie

Zwiększenie siły detonacji wynikającej z działania innych mocy biotycznych. To zdecydowanie lepszy wybór, zwłaszcza że promień detonacji to aż siedem metrów!

Rzut Jest to ciekawsza moc od cechującego się zbliżonymi założeniami Przyciągnięcia. Przemawia za tym choćby to, że wybranego celu nie trzeba dodatkowo atakować, a efekt działania mocy jest natychmiastowy. Zdecydowanie radzę moc tę sukcesywnie rozwijać, zwiększając tym samym siłę rzutu. W taki właśnie sposób zagwarantujesz sobie to żeby większość wyprowadzanych ataków kończyła się śmiercią odrzucanego przeciwnika. Możliwości po rozwinięciu mocy do czwartego poziomu:

Opcja wyboru Silny rzut

Różnice pomiędzy dwoma dostępnymi wariantami Dodatkowe zwiększenie siły rzutu. Wybierz ten wariant jeżeli zależy Ci na sprawnym eliminowaniu pojedynczych przeciwników.

Pole rzutu

Możliwość jednoczesnego odrzucenia stojących obok siebie przeciwników. Wybierz ten wariant jeżeli zależy Ci na atakowaniu niewielkich grup jednostek wroga.

Strona: 25

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine Osobliwość (moc klasowa)

Moc klasowa adepta jest zarazem najlepszą mocą biotyczną dostępną w grze. Jej główną zaletą jest możliwość wyeliminowania z bitwy na dość długi okres czasu nawet kilku przeciwników. Warto zauważyć, że bezbronnych wrogów możesz dodatkowo osłabiać, ostrzeliwując ich czy korzystając z innych mocy biotycznych (szczególnie wskazane jest w tym przypadku Odkształcenie). Rozwijanie tej mocy jest bardzo istotne i możliwie jak najszybciej powinieneś osiągnąć maksymalny poziom. Wraz z każdym awansem zwiększa się liczba przeciwników, którzy będą mogli być dotknięci efektami mocy, jak również wydłuża się czas jej działania. Możliwości po rozwinięciu mocy do czwartego poziomu:

Opcja wyboru Silna osobliwość

Różnice pomiędzy dwoma dostępnymi wariantami Możliwość jednoczesnego unieszkodliwienia nawet sześciu przeciwników i dłuższy czas działania mocy. To niewątpliwie lepsza propozycja, aczkolwiek z racji niewielkiego promienia rażenia nie zawsze uda Ci się „złapać” jednocześnie kilku wrogów.

Szeroka osobliwość

Znacznie większy zasięg działania kosztem możliwości unieszkodliwienia tylko czterech wrogów. Wariant ten zakład również krótszy czas działania mocy.

Osobliwość to doskonała moc biotyczna, z której każdy adept powinien często korzystać.

Strona: 26

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine Przyciągnięcie To jedna z najbardziej przydatnych mocy biotycznych dostępnych w grze. Przyciągnięcie pozwala na podrzucenie wroga w powietrze, dzięki czemu nie tylko przestanie Cię atakować, ale stanie się równocześnie zupełnie bezbronny. Naturalnie metoda ta nie podziała na najsilniejszych wrogów, lecz mimo wszystko warto się nią zainteresować. Rozwijanie tej mocy nie jest absolutnie wymagane, bo jedyna zmiana dotyczyłaby czasu jej trwania. Możliwości po rozwinięciu mocy do czwartego poziomu:

Opcja wyboru Silne przyciągnięcie

Różnice pomiędzy dwoma dostępnymi wariantami Nieznaczne wydłużenie czasu trwania mocy – jest to nieszczególnie przydatny bonus, tak więc warto rozważyć drugi wariant.

Pole przyciągnięcia

Możliwość jednoczesnego podrzucenia kilku stojących obok siebie wrogów. To zdecydowanie lepszy wariant, pozwalający Ci (przynajmniej tymczasowo) wprowadzić zamieszanie w szeregach wroga.

Fala

uderzeniowa

Ta moc biotyczna jest szczególnie skuteczna w starciach z niewielkimi grupkami przeciwników rozgrywanymi na średnim dystansie. Kolejne fale uderzeniowe zadają dosyć duże obrażenia, mogąc dodatkowo powalić wrogów na ziemię. Jeżeli już zdecydujesz się na tę moc to zdecydowanie warto ją od razu rozwijać, bo wraz z każdym awansem na wyższy poziom poprawie ulegnie promień rażenia fali. Dodatkowo zwiększona zostanie liczba fal i ich siła rażenia. Możliwości po rozwinięciu mocy do czwartego poziomu:

Opcja wyboru Silna fala uderzeniowa

Różnice pomiędzy dwoma dostępnymi wariantami Znacznie większa siła rażenia fali uderzeniowej. To lepszy wariant jeżeli zamierzasz używać tej mocy do wyprowadzania celnych ataków w stosunku do niewielkich grup przeciwników.

Ulepszona fala uderzeniowa

Poprawiony zasięg rażenia fali uderzeniowej. To lepszy wariant jeżeli zamierzasz używać tej mocy do atakowania nieco większych grup przeciwników lub jeśli chcesz mieć pewność, że fala uderzy w pozostające w ruchu cele.

Strona: 27

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine Mistrzostwo biotyczne

To cztery moce o charakterze pasywnym. Każdy awans na wyższy poziom przyczynia się do wydłużenia paska zdrowia, skrócenia czasu regeneracji mocy i zwiększenia przyrostu dodatkowych punktów idealisty lub renegata. Z nabywaniem kolejnych poziomów tej mocy nie warto się przesadnie wstrzymywać, choć w pierwszej kolejności warto zadbać o rozwinięcie dobrych biotycznych ataków. Możliwości po rozwinięciu mocy do czwartego poziomu:

Opcja wyboru Bastion

Różnice pomiędzy dwoma dostępnymi wariantami Większy bonus do zdrowia, czasu działania mocy i punktów idealisty/renegata, ale za to brak dodatkowego bonusu do obrażeń. To lepszy wariant jeżeli zależy Ci na szybszym osiągnięciu maksymalnych wartości paska idealisty lub renegata (aż 30procentowa różnica!).

Nemezis

Mniejszy bonus do zdrowia, czasu działania mocy i punktów idealisty/renegata, ale za to możesz liczyć na lepszy czas regeneracji mocy i na możliwość zadawania większych obrażeń. To lepszy wariant jeżeli zależy Ci przede wszystkim na szybszym eliminowaniu jednostek wroga.

Strona: 28

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine I n ż y n i e r Dla kogo? Klasa inżyniera pozwala na wcielenie się w postać specjalisty technologicznego i jej wybór polecałbym jedynie bardziej doświadczonym graczom. Przemawia za tym przede wszystkim to, że większość mocy inżyniera jest skutecznych jedynie w starciach z przeciwnikami syntetycznymi. W rezultacie w większym stopniu należy polegać na umiejętnościach pozostałych członków drużyny i z racji słabego wyposażenia atakować wrogów z bezpiecznej odległości i z zachowaniem dużych środków ostrożności.

Przeciążenie Jest to jedna z mocy przystosowanych wyłącznie do atakowania wrogów syntetycznych i zdecydowanie radziłbym się nią bliżej zainteresować. W przeciwieństwie do Hakowania SI, które pozwala na przejmowanie kontroli nad wrogimi jednostkami, w tym przypadku pojawia się możliwość wytworzenia potężnego impulsu. Moc tę warto sukcesywnie rozwijać (m.in. zadawanie większych obrażeń), a to dlatego, że do zniszczenia wielu elitarnych jednostek nie wystarczy przeprowadzenie pojedynczego ataku z użyciem tej mocy. Możliwości po rozwinięciu mocy do czwartego poziomu:

Opcja wyboru Silne przeciążenie

Różnice pomiędzy dwoma dostępnymi wariantami Dodatkowe zwiększenie siły przeciążenia. Bardziej przydatny wariant, którego zalety można docenić chociażby w trakcie starć z pojedynczymi mechami YMIR. Ponadto w przypadku słabszych przeciwników mogą oni dodatkowo wybuchać w momencie zniszczenia.

Przeciążenie obszarowe

Zwiększenie zasięgu rażenia przeciążenia, co pozwala na jednoczesne atakowanie kilku wrogów. Nieznacznie gorsza propozycja, chyba że zamierzasz używać tej mocy głównie w trakcie walk z grupami przeciwników.

Spalenie Ta moc technologiczna działa w zbliżony sposób do amunicji zapalającej, oferując możliwość wystrzelenia wybuchowego pocisku plazmowego, podpalającego atakowane cele. Dodatkowe atuty tej mocy to łatwe niszczenie pancerzy przeciwników i blokowanie ich regeneracji zdrowia. Rozwój tej mocy zwiększa zadawane przez pocisk obrażenia. Generalnie jest to moc, którą dobrze byłoby mieć odblokowaną, lecz niekoniecznie już maksymalnie rozwiniętą. Możliwości po rozwinięciu mocy do czwartego poziomu:

Opcja wyboru Silne spalenie

Różnice pomiędzy dwoma dostępnymi wariantami Większa siła pocisku. Na ten wariant dobrze byłoby zdecydować się jeśli masz zamiar atakować głównie pojedyncze i dobrze opancerzone cele.

Wybuch zapalający

Trzymetrowy zasięg rażenia kosztem mniejszej siły rażenia. Na ten wariant dobrze byłoby zdecydować się jeśli chcesz zadawać obrażenia grupom przeciwników.

Strona: 29

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine Sonda bojowa (moc klasowa)

Głównym założeniem tej unikatowej mocy klasy inżyniera jest odwracanie uwagi przeciwników od niego samego. Urządzenie z zadania tego w zdecydowanej większości przypadków wywiązuje się w sposób wzorowy, lecz nie można niestety liczyć na to, że sonda będzie skuteczna w eliminowaniu wrogów. Rozwijanie tej mocy niewiele też w tej kwestii pomaga, wyposażając jedynie sondę w dodatkowe punkty energii (dopiero osiągnięcie maksymalnego czwartego poziomu zmienia stan rzeczy). Możliwości po rozwinięciu mocy do czwartego poziomu:

Opcja wyboru Sonda ofensywna

Różnice pomiędzy dwoma dostępnymi wariantami Ataki sondy zadają większe obrażenia. Nie polecam tego wariantu, gdyż i tak jest to zmiana dość symboliczna.

Wybuchowa sonda

Sonda w momencie zniszczenia eksploduje. Jest to zdecydowanie lepsza propozycja, a to dlatego, że urządzenie w momencie zniszczenia jest często otoczone przez wrogów, a ponadto przyzwanie nowej sondy nie stanowi żadnego problemu.

Sonda bojowa przydaje się w szczególności do odwracania uwagi wrogów od głównego bohatera i reszty drużyny.

Strona: 30

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine Kriowybuch Moc technologiczna o bardzo zbliżonej specyfice do krio-amunicji, a to dlatego, że głównym założeniem jest możliwość zamrażania atakowanych przeciwników. Warto zaznaczyć, że zamrożenie działa zarówno na organicznych jak i na syntetycznych wrogów, czyniąc tę moc bardzo wszechstronną. Jej dalszy rozwój niestety wydłuża jedynie czas pozostawania wroga w stanie zamrożenia. Nie musisz więc opracowywać wszystkich poziomów jeżeli początkowe wartości spełniają Twoje potrzeby. Możliwości po rozwinięciu mocy do czwartego poziomu:

Opcja wyboru Głęboki kriowybuch

Różnice pomiędzy dwoma dostępnymi wariantami Przeciwnik pozostaje w zamrożonym stanie o dwie sekundy dłużej. Niezbyt przydatny wariant, chyba że mocy tej zamierzasz używać przede wszystkim do zamrażania wyraźnie silniejszych przeciwników.

Pełen kriowybuch

Możliwość zamrożenia grupy stojących obok siebie wrogów. To zdecydowanie ciekawszy wariant, szczególnie w trakcie walk ze słabszymi przeciwnikami, których można następnie się łatwo pozbyć zanim powrócą do pełni sił.

Hakowanie

SI

Jest to bodaj najbardziej charakterystyczna moc technologiczna, której działanie polega na możliwości chwilowego przejmowania kontroli nad przeciwnikami syntetycznymi. Przejęty cel przystępuje następnie do atakowania swoich sojuszników, co w szczególności przydaje się w trudniejszych bitwach. Rozwijanie tej mocy wydłuża czas jej trwania, a ponadto może doprowadzić do wyposażenia nowo pozyskanego sojusznika w dodatkową tarczę ochronną. Możliwości po rozwinięciu mocy do czwartego poziomu:

Opcja wyboru Ulepszone hakowanie SI

Różnice pomiędzy dwoma dostępnymi wariantami Nadal możesz przejmować kontrolę tylko nad jednym z wrogów, ale efekt działania jest dłuższy i nowo pozyskany sojusznik ma jeszcze lepszą tarczę.

Obszarowe hakowanie SI

Możliwość przejmowania kontroli nad kilkoma wrogami jednocześnie kosztem słabszych tarcz i krótszego czasu działania.

Strona: 31

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine Mistrzostwo technologiczne

To cztery moce o charakterze pasywnym. Każdy awans na wyższy poziom przyczynia się do wydłużenia paska zdrowia, skrócenia czasu regeneracji mocy, obniżenia kosztów prowadzenia projektów badawczych i zwiększenia przyrostu dodatkowych punktów idealisty lub renegata. Proces rozwijania tej mocy radziłbym rozpocząć możliwie jak najwcześniej. Możliwości po rozwinięciu mocy do czwartego poziomu:

Opcja wyboru Demolka

Różnice pomiędzy dwoma dostępnymi wariantami Większy bonus do czasu regeneracji mocy oraz zadawanych obrażeń. Mniejszy bonus do zdrowia i punktów idealisty/renegata. To lepszy wariant jeżeli zależy Ci na zwiększeniu skuteczności głównego bohater na polu bitwy.

Mechanik

Mniejszy bonus do czasu regeneracji mocy oraz zadawanych obrażeń. Większy bonus do zdrowia i punktów idealisty/renegata. To lepszy wariant jeżeli zależy Ci na szybszym osiągnięciu maksymalnych wartości paska idealisty lub renegata (aż 30-procentowa różnica!).

Strona: 32

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine C e c h y Korzystanie z w s p ó l n e różnych p o s z c z e g ó l n y c h broni k l a s

typów

Poniższa tabelka prezentuje zestawienie rodzajów broni, z których mogą korzystać reprezentanci poszczególnych klas. Na zdecydowanie największy wybór mogą liczyć żołnierze, gdyż ta klasa nie może używać jedynie pistoletów maszynowych. Jedyna pozycja wspólna dla wszystkich klas to ciężkie bronie, przy czym korzystać może nich wyłącznie główny bohater (pomocnicy już nie).

Klasa

Karabiny szturmowe

Karabiny snajperskie niedostępne

Strzelby

Ciężkie pistolety

Pistolety maszynowe dostępne

Ciężkie bronie dostępne (tylko główny bohater)

Adept

niedostępne

niedostępne

dostępne

Inżynier

niedostępne

niedostępne

niedostępne

dostępne

dostępne

dostępne (tylko główny bohater)

Strażnik

niedostępne

niedostępne

niedostępne

dostępne

dostępne

dostępne (tylko główny bohater)

Szpieg

niedostępne

dostępne

niedostępne

dostępne

dostępne

dostępne (tylko główny bohater)

Szturmowiec

niedostępne

niedostępne

dostępne

dostępne

dostępne

dostępne (tylko główny bohater)

Żołnierz

dostępne

dostępne

dostępne

dostępne

niedostępne

dostępne (tylko główny bohater)

Korzystanie

z

różnych

typów

amunicji

Poniższa tabelka prezentuje zestawienie typów amunicji, z których mogą korzystać reprezentanci poszczególnych klas. Podobnie jak w przypadku broni na największy wybór mogą liczyć żołnierze. Uwaga! Odblokowywanie specjalnych rodzajów amunicji odbywa się poprzez nabywanie kolejnych mocy, przeznaczając na ten cel punkty rozwoju.

Klasa Adept Inżynier Strażnik Szpieg Szturmowiec Żołnierz

Amunicja dysrupcyjna niedostępna niedostępna niedostępna dostępna niedostępna dostępna

Amunicja zapalająca niedostępna niedostępna niedostępna niedostępna dostępna dostępna

Krio-amunicja niedostępna niedostępna niedostępna dostępna dostępna dostępna

Strona: 33

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine Korzystanie z uniwersalnych mocy biotycznych

Poniższa tabelka prezentuje zestawienie mocy biotycznych, które są wspólne dla co najmniej dwóch klas postaci. Wszystkie te moce dostępne są jedynie dla specjalisty biotycznego (Adept), a ich omówienie odnajdziesz w sekcjach poświęconych poszczególnym klasom bohaterów.

Klasa Adept Inżynier Strażnik Szpieg Szturmowiec Żołnierz

Przyciągnięcie dostępne niedostępne niedostępne niedostępne dostępne niedostępne

Fala uderzeniowa dostępne niedostępne niedostępne niedostępne dostępne niedostępne

Rzut dostępne niedostępne dostępne niedostępne niedostępne niedostępne

Odkształcenie dostępne niedostępne dostępne niedostępne niedostępne niedostępne

Korzystanie

z

uniwersalnych

mocy

technologicznych

Poniższa tabelka prezentuje zestawienie mocy technologicznych, które są wspólne dla co najmniej dwóch klas postaci. Wszystkie te moce dostępne są jedynie dla specjalisty technologicznego (Inżynier), a ich omówienie odnajdziesz w sekcjach poświęconych poszczególnym klasom bohaterów.

Klasa Adept Inżynier Strażnik Szpieg Szturmowiec Żołnierz

Przeciążenie niedostępne dostępne dostępne niedostępne niedostępne niedostępne

Hakowanie SI niedostępne dostępne niedostępne dostępne niedostępne niedostępne

Spalenie niedostępne dostępne niedostępne dostępne niedostępne niedostępne

Kriowybuch niedostępne dostępne dostępne niedostępne niedostępne niedostępne

Strona: 34

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine O d b l o k o w y w a n i e Czym są moce specjalne? m o c y s p e c j a l n y c h

W nagrodę za wykonywanie osobistych questów poszczególnych członków załogi możesz odblokowywać moce specjalne drużyny. Zaletą tego rozwiązania jest to, że jako głównodowodzący możesz korzystać z mocy danego sojusznika nawet gdy nie znajduje się on aktualnie w drużynie, a także ją sukcesywnie rozwijać. Analogicznie do zwykłych mocy obowiązuje tu czterostopniowy model rozwoju, a po awansowaniu na najwyższy czwarty poziom musisz dokonać wyboru spośród dwóch wariantów rozwoju.

W

jaki

sposób

odblokować

konkretne

moce

specjalne?

W danym momencie możesz mieć wybraną tylko jedną moc specjalną (spośród jedenastu) i za każdym razem gdy chcesz ją zmienić musisz zakupić technologię Trening zaawansowany (kategoria prototypów). Radzę jednak czynić to możliwie jak najrzadziej, a to dlatego, że każda taka operacja kosztuje 5000 jednostek pierwiastka zero. Więcej informacji na temat zasad działania technologii i funkcjonowania laboratorium odnajdziesz w rozdziale zatytułowanym Technologie. Opisy poszczególnych questów towarzyszy znajdują się zaś w głównym poradniku do gry.

Moce specjalne możesz zmieniać dowolną ilość razy z wykorzystaniem laboratorium Normandii, ale każda taka operacja słono kosztuje.

Wyboru mocy specjalnych będziesz też mógł dokonać przy ponownym rozpoczęciu gry. W tym przypadku odpowiednie okno wyświetlone zostanie tuż przed sfinalizowaniem utworzenia bohatera (nowego lub importowanego).

Strona: 35

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine Zestawienie mocy specjalnych

Poniższa tabelka zestawia wszystkich członków drużyny i odblokowywanie dzięki nim moce specjalne.

Członek drużyny Garrus

Nazwa mocy Amunicja drążąca

Działanie mocy Amunicja skuteczniej przebijająca się przez pancerze i obniżająca paski zdrowia przeciwników.

Grunt Jack

Umocnienie Amunicja odkształcająca

Chwilowe zwiększenie wytrzymałości pancerza. Szybsze niszczenie pancerzy i barier oraz zadawanie większych obrażeń celom poddanym działaniu biotyki.

Jacob

Bariera

Wytworzenie bariery ochronnej, która przez kilka sekund chroni przed atakami.

Legion Miranda

Lepsza tarcza gethów Biotyczne ciśnięcie

Chwilowe wzmocnienie siły działania bariery kinetycznej. Uniesienie wybranego w celu powietrze, a następnie ciśnięcie nim o ziemię. Bardzo skuteczne do eliminowania pojedynczych celów.

Mordin

Porażenie nerwowe

Tymczasowe obezwładnienie wybranego przeciwnika (musi to być cel organiczny).

Samara / Morinth

Spustoszenie

Biotyczny atak uniemożliwiający przeciwnikowi regenerację zdrowia. Ponadto biotyk może odzyskiwać punkty zdrowia.

Tali

Wyssanie energii

Przechwytywanie mocy z przeciwników syntetycznych lub barier kinetycznych celem odnowienia własnych tarcz.

Thane

Amunicja rozszarpująca

Amunicja zadająca większe obrażenia nieosłoniętym wrogom organicznym.

Zaaed

Granat Inferno

Wystrzelenie granatu zapalającego, który eksploduje w momencie kontaktu z celem. Możliwość zadawania obrażeń grupie przeciwników.

Które

moce

specjalne

najlepsze?

Wybór mocy specjalnej powinien być w dużym stopniu uzależniony od preferowanego stylu rozgrywki oraz klasy głównej postaci. Jeżeli grasz postacią ze specjalizacją bojową lub technologiczną to powinieneś rozważyć wybranie jednej z biotycznych mocy. Biotyczne ciśnięcie odblokowane przez Mirandę jest szczególnie przydatne do szybkiego eliminowania pojedynczych jednostek wroga. Jeżeli zaś grasz jako biotyk dobrze byłoby zainteresować się jedną z mocy o charakterze defensywnym (np. Umocnieniem podarowanym przez Grunta).

Strona: 36

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine

Rozgrywka
M o r a l n o ś ć Założenia System moralności w Mass Effect 2 funkcjonuje na bardzo zbliżonych regułach do pierwszej części serii. Podejmowane w trakcie rozgrywki decyzje mają więc znaczący wpływ na to jak jesteś postrzegany przez innych i co możesz w związku z tym osiągnąć. Obowiązuje tu podział na dwie grupy: 1) Podążanie ścieżką idealisty, zwaną także postawą prawości. 2) Podążanie ścieżką renegata, zwaną także postawą egoizmu. O swoich postępach w rozwoju ścieżki idealisty lub renegata możesz się dowiedzieć z okna postaci. Ścieżkę idealisty reprezentuje niebieski pasek, a ścieżkę renegata – czerwony pasek.

Zdobywanie

punktów

idealisty

lub

renegata

Decyzje sprzyjające postawie idealisty lub renegata podejmuje się w trakcie rozmów i zazwyczaj jest tak, że wybory idealisty pojawiają się w górnej części, a wybory renegata w dolnej części okna rozmowy. Oczywiście nie każda decyzja jest równie ważna i jest to przez grę odpowiednio punktowane. W przypadku mało znaczącej rozmowy przyrost może być tylko jednopunktowy, ale już podjęcie ważnej decyzji (np. takiej, która może wpłynąć na ocalenie lub poświęcenie innej postaci) może zaowocować zdobyciem nawet kilkunastu punktów idealisty lub renegata. Ciekawostką jest to, że możesz przyczynić się do zwiększenia liczby zdobywanych punktów idealisty lub renegata poprzez odblokowanie specjalnych pasywnych mocy każdej z sześciu klas. Mowa tu o: - Mistrzostwie bojowym klasy Żołnierza - Agencie klasy Szpiega - Mistrzostwie ofensywnym klasy Szturmowca - Obrońcy klasy Strażnika - Mistrzostwie biotycznym klasy Adepta - Mistrzostwie technologicznym klasy Inżyniera Maksymalnie rozwinięcie wymienionych wyżej mocy może sprawić, że Twoja postać będzie zdobywała o 70% lub o 100% więcej punktów.

Strona: 37

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine System przerywania

Nowością w Mass Effect 2 jest system przerywania rozmów poprzez wybieranie specjalnych akcji idealisty lub renegata. W zależności od rozmowy dostępna może być tylko specjalna akcja idealisty, tylko specjalna akcja renegata lub obie akcje (zwykle następujące po sobie, m.in. w przypadku monologów Mordina). Skorzystanie ze specjalnej akcji oferowanej przez ten system nie jest obowiązkowe, aczkolwiek jej wybranie zazwyczaj prowadzi do satysfakcjonującego wyniku (np. ocalenie czyjegoś życia w przypadku idealisty czy wyeliminowanie wrogów podstępem w przypadku renegata). Uwaga! Na wciśnięcie przycisku myszy odpowiedzialnego za odpalenie akcji specjalnej (prawy przycisk – idealista, lewy przycisk – renegat) zazwyczaj masz tylko około dwóch sekund, tak więc musisz być czujny jeśli nie chcesz przegapić okazji.

Specjalne akcje uaktywniają się niezależnie od stopnia rozwoju paska idealisty lub renegata.

Strona: 38

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine Efekty działania

Nic nie stoi oczywiście na przeszkodzie żeby nie trzymać się jednej ustalonej ścieżki, aczkolwiek na najlepsze rezultaty możesz liczyć jeżeli będziesz sukcesywnie pracował nad rozwijaniem wizerunku tylko idealisty lub tylko renegata. Zdobywanie kolejnych punktów ma wpływ na możliwość korzystania ze specjalnych opcji dialogowych w trakcie rozmów (niebieskiej i czerwonej), wykorzystując siłę uroku (idealista) lub zastraszenia (renegat). To z kolei może pozwolić między innymi na zdobycie dodatkowych informacji, pozyskanie sojusznika w kolejnej bitwie, pominięcie trudnej walki czy uzyskanie obniżki w sklepie. Maksymalne rozwinięcie danego paska może Ci też umożliwić przekonanie do swoich racji nawet najbardziej „upartych” osobników czy załagodzić nieliczne sytuacje kryzysowe (jak chociażby konflikty pomiędzy członkami załogi).

Specjalne opcje dialogowe idealisty oznaczone są kolorem niebieskim, a renegata – kolorem czerwonym.

Strona: 39

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine E k s p l o r a c j a Podróże po galaktyce

Do podróżowania po galaktyce nadal używane są przekaźniki masy i w każdej gromadzie (wliczając startową Mgławicę Omega) odnajdziesz jeden taki przekaźnik. Podróże z użyciem przekaźników są darmowe, aczkolwiek nie dotyczy to już podróży pomiędzy sąsiednimi układami (systemami) znajdującymi się w danej gromadzie (np. Sahrabarik i Kairavamori w przypadku Mgławicy Omega). Przy planowaniu takowych wojaży musisz pamiętać o trzech rzeczach: 1) o zatankowaniu paliwa (do pełna) 2) o zakupieniu sond (tylko jeśli masz zamiar skanować planety w poszukiwaniu surowców lub anomalii) 3) o przelocie do nowego układu w linii prostej celem zaoszczędzenia paliwa

Nie zapomnij o zatankowaniu paliwa przed wyruszeniem w podróż do sąsiedniego układu.

Za wszelką cenę unikaj sytuacji wyczerpania wszystkich zapasów paliwa. Musiałbyś wtedy przeznaczyć kredyty lub cenne surowce na odholowanie Normandii do najbliższego układu ze stacją paliw. Na szczęście w większości przypadków podróż w obie strony i tak pozostawi dużo paliwa w rezerwie, a ponadto w dalszej części gry możesz opracować technologię wydajniejszych ogniw paliwowych (więcej szczegółów na temat w rozdziale Technologie).

Strona: 40

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine Eksploracja konkretnych lokacji

Eksploracja właściwych lokacji doczekała się w kontynuacji szeregu bardzo istotnych zmian. Przede wszystkim, w całej grze jest tylko pięć miejsc, które możesz odwiedzać dowolną ilość razy. Oprócz składającej się z czterech pokładów Normandii mowa tu o stacji Omega, Cytadeli, Illium i Tuchance. Do miejsc tych możesz powracać nie tylko po to żeby otrzymać nowe poboczne questy, ale również w celu kupowania przedmiotów od lokalnych handlarzy (nie licząc Normandii). Wszystkie pozostałe lokacje liczone są jako miejsca rozgrywania misji (questów), a to oznacza, że będziesz mógł zbadać je tylko raz. W rezultacie na znaczeniu przybrała staranna eksploracja okolicy, bo o ile pominięcie pojedynczej skrytki z kredytami czy pojemnika z surowcami nie wpłynie negatywnie na dalszą rozgrywkę, o tyle zignorowanie szansy pozyskania nowych technologii sprawi, że później nie będzie to już możliwe.

Po zakończeniu misji gra wyświetla podsumowanie, a do danej lokacji nie możesz już powrócić!

Pewnym ułatwieniem jest za to możliwość włamywania się do wszystkich sejfów i terminali bezpieczeństwa bez konieczności nabywania dodatkowych umiejętności. Nie musisz więc opóźniać wykonywania kolejnych misji aż Twoja drużyna awansuje na wyższe poziomy, bo jedyną przeszkodą są teraz silniejsi przeciwnicy. Więcej informacji na temat miejsc odnajdywania technologii oraz surowców odnajdziesz w dziale Technologie, a szczegółowy opis każdej misji – w głównym poradniku do gry.

Strona: 41

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine W a l k a Poniższe wskazówki opracowano w głównej mierze z myślą o początkujących graczach, którzy chcieliby się bliżej zapoznać z zasadami rozgrywania walk w grze.

Zasłony Umiejętne korzystanie z zasłon jest w Mass Effect 2 równie istotne jak w większości strzelanin TPP, pozwalając na prowadzenie bezpiecznego ostrzału lub korzystanie z różnorakich mocy bez ponoszenia dużego ryzyka utraty zdrowia lub życia. Warto tu pamiętać o kilku ważnych rzeczach: 1) W Mass Effect 2 „przyklejanie się” do zasłon odbywa się w sposób manualny, tak więc nie możesz liczyć na to, że postać automatycznie się schowa po zbliżeniu się do jakiejś przeszkody. 2) Taktykę walki z użyciem zasłon musisz dostosowywać pod kątem zachowań przeciwników. W szczególności uważaj na tych wrogów, którzy lubią często zmieniać miejsca i dążą do zmniejszenia dzielącego Was dystansu. 3) Nie radzę korzystać z tych zasłon, które mogą zostać zniszczone. W zdecydowanej większości przypadków mowa jest tu o wyraźnie oznaczonych przez grę drewnianych skrzyniach, choć w wyjątkowych przypadkach (np. walka z bossem) wyreżyserowanemu zniszczeniu mogą też ulec bardziej stabilne przeszkody (np. wielkie słupy podczas rozgrywania osobistego questu Grunta). 4) W miarę możliwości wyszukuj takie zasłony, za którymi dana postać będzie mogła stać, a nie kucać. Zmniejszy to ryzyko odniesienia obrażeń przy wychylaniu się w celu rozpoczęcia ostrzału czy użycia mocy. 5) Niejednokrotnie odnajdziesz wybuchowe kanistry czy inne tego typu obiekty i ważne jest żeby nie rozstawiać się w ich najbliższym otoczeniu. Z drugiej strony dobrze byłoby wykorzystywać te obiekty do zadawania dodatkowych obrażeń przeciwnikom.

Korzystanie z zasłon jest bardzo ważne, szczególnie w trakcie rozgrywania trudniejszych głównych misji.

Strona: 42

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine Amunicja W Mass Effect 2 zamiast konieczności monitorowania stanu przegrzania broni korzysta się ze standardowych magazynków z amunicją. Z faktem związanych jest kilka ważnych zależności: 1) Odnajdywana amunicja do standardowych broni jest wspólna do wszystkich typów giwer. Z jej pozyskiwaniem nigdy nie powinieneś mieć większych problemów, choć w przypadku jej nadmiernego wyczerpania warto szybko zbadać ciała poległych wrogów zanim magazynki znikną na dobre z planszy. 2) Ogniwa do ciężkich broni traktowane są osobno, przy czym także i tu nie musisz przyporządkowywać ich do konkretnych narzędzi zagłady. Amunicja specjalna pasuje do wszystkich typów ciężkich broni, przy czym w przypadku każdej giwery stosowany jest inny „przelicznik”. Dla przykładu, kilkaset jednostek amunicji w przypadku działka cząsteczkowego jest równych kilkunastu rakietom w przypadku wyrzutni rakiet. Gra przelicza te wartości za każdym razem gdy zmieniasz broń, tak więc nie musisz się o to martwić. 3) Radziłbym możliwie jak najszybciej opracować co najmniej kilka technologii związanych ze zwiększeniem limitu zapasowej amunicji do ciężkich broni. Szczególnie zyska to znaczeniu w kolejnych misjach gdy będziesz chciał częściej korzystać z tego typu pukawek. Dysponowanie większą ilością amunicji zmniejszy ryzyko jej całkowitego wyczerpania. 4) W grze możesz korzystać z kilku różnych typów amunicji i nie należy tego ignorować. Jest to tym bardziej wskazane, że nie jest wymagane zbieranie żadnych dodatkowych magazynków a jedynie dysponowanie odpowiednimi mocami. Spośród wszystkich dostępnych rodzajów amunicji najlepsze odmiany to krio-amunicja (możliwość zamrażania wrogów) oraz amunicja zapalająca (podpalanie celów organicznych).

Amunicję do zwykłych i ciężkich broni możesz odnajdywać bezpośrednio na polu bitwy.

Strona: 43

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine Drużyna Model wydawania reszcie drużyny poleceń jest bardzo przejrzysty, przy czym zawsze powinieneś przywiązywać dużą uwagę do dbania o bezpieczeństwo swoich sojuszników. Warto więc ich „manualnie” rozstawiać za dostępnymi zasłonami, gdyż sami niekoniecznie sobie z tym poradzą. W miarę możliwości ochraniaj tych członków drużyny, którzy znajdują się pod ciężkim ostrzałem by nie ryzykować konieczności użycia medi-żelu. Nigdy nie przesuwaj swoich ludzi zbytnio do przodu, zwłaszcza w przypadku staczania walk z potężniejszymi przeciwnikami biotycznymi lub minibossami. W trakcie walk warto często dzielić się na dwie grupy, zlecając swoim podwładnym ostrzeliwanie przeciwników w celu odwrócenia ich uwagi. W tym samym czasie możesz dążyć do zaskakiwania wrogów. Nie zawsze jest to oczywiście możliwe, aczkolwiek większość lokacji oferuje szansę przeprowadzania ataków od flanki. Przy dobieraniu pomocników na kolejną misję warto brać pod uwagę jej specyfikę. Dla przykładu, do rozwiązania questu zakładającego staczanie licznych walk z gethami warto wziąć specjalistę technologicznego, którego moce w starciach z maszynami będą bardzo skuteczne. Radzę często korzystać z interfejsu sterowania drużyną, pełniącego również rolę funkcji zatrzymania czasu. Pozwala to na staranne zaplanowanie dalszych kroków i zapoznanie się z sytuacją na polu bitwy. Warto mieć też utworzone skróty klawiszowe do najczęściej używanych mocy głównego bohatera oraz reszty drużyny tak by w razie potrzeby móc je szybko odpalać.

Zawsze musisz dbać o resztę drużyny, wynajdując dla swoich dobrych podwładnych i monitorując teren wokół nich.

Strona: 44

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine Wrogowie Mass Effect 2 cechuje się tym, że większość walk staczanych jest z inteligentnymi przeciwnikami. Starcia z potworami zaliczają się zaś do rzadkości i przeważnie są to mało wymagające potyczki. Przeciwników możemy podzielić na pięć zasadniczych grup: 1) Słabo wyposażeni zwykli wrogowie – Eliminacja najsłabszych przeciwników zwykle nie przysparza problemów, choć walki z większymi grupami jednostek wroga mogą wymagać większego skupienia i właściwego korzystania z dostępnych mocy oraz narzędzi zagłady. 2) Lepiej wyposażeni zwykli wrogowie – Od wrogów z pierwszej grupy różni ich zazwyczaj jakiś drobny szczegół. Może to być dodatkowy pancerz, tarcza ochronna czy lepsza broń, co naturalnie zwiększa nieznacznie poziom trudności walk. 3) Elitarne jednostki wroga – Każda grupa przeciwników ma w swoich szeregach co najmniej kilku elitarnych reprezentantów, pojawiających się przeważnie w trakcie rozgrywania ważniejszych misji gry. W miarę możliwości dobrze jest likwidować ich w pierwszej kolejności, szczególnie jeśli są w stanie skutecznie atakować z dużych odległości (inżynierowie Zaćmienia) lub gdy ich dążeniem jest zbliżenie się do drużyny (łowcy gethów). 4) Mini-bossowie – Z mini-bossami będziesz miał do czynienia dość często. Przeważnie jest tak, że na jedną misję przypada jeden mini-boss, aczkolwiek w przypadku ważniejszych etapów może być ich nawet kilku. Od zwykłych przeciwników odróżnia ich przede wszystkim zwiększona wytrzymałość – są oni często wyposażeni w pancerz i jedną lub dwie tarcze ochronne. O tym czy danego mini-bossa należy atakować od razu czy najpierw warto rozprawić się z jego obstawą powinna przede wszystkim decydować jego klasa. Tych mini-bossów, którzy nie utrudniają znacząco eliminacji pozostałych jednostek wroga warto sobie zostawiać na później. 5) Pełnoprawni bossowie – Każdy napotkany pełnoprawny boss w grze jest tak na dobrą sprawę zupełnie inny i walczy się z nim tylko raz, a jedynymi odstępstwami od tej reguły są pretorianin i zwiastun Zbieraczy. Więcej szczegółów na temat sposobów eliminacji poszczególnych bossów odnajdziesz w głównym poradniku do gry.

Pełnoprawnych bossów jest w grze niewielu, ale za to są oni zazwyczaj bardzo wytrzymali i zarazem trudni do zlikwidowania.

Strona: 45

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine Inne praktyczne porady

1) Do eliminowania przeciwników w zbrojach warto używać lepszych broni wyposażonych w amunicję zapalającą, bądź też korzystać z mocy zakładających wykorzystanie ognia. W przypadku przeciwników używających tarcz biotycznych lub technologicznych polecam zaś stosować odpowiednie mocy z tej samej kategorii. Z mocy technologicznych wyśmienite jest Przeciążenie, a z mocy biotycznych – Odkształcenie. 2) Niektórzy przeciwnicy są zdolni do regeneracji zdrowia lub swojej tarczy ochronnej i wymusza to naturalnie opracowanie nieco innego podejścia. Musisz mianowicie dbać o to żeby rozgrywane z nimi walki nie miały żadnych przestojów, nie pozwalając im w ten sposób na powrót do pełni sił. 3) W trakcie korzystania z broni pamiętaj o celowaniu w głowy przeciwników, niezależnie od tego czy są oni opancerzeni czy nie. Wyjątków możesz dokonywać dla broni maszynowej w sytuacji ostrzału z większych odległości. 4) Uważaj na wrogów korzystających z kamuflażu, nie dając się im zaskoczyć. Przeciwnicy ci pojawiają się na szczęście tylko w wybranych misjach gry. 5) Nie licz na to, że dokładne zbadanie lokacji gwarantuje jej stuprocentowe zabezpieczeniu, bo w trakcie kolejnych walk w okolicy mogą się pojawić nowi wrogowie, np. korzystając z niedostępnych dla Ciebie drzwi. Na tego typu niespodzianki musisz być przygotowany.

Strona: 46

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine

Drużyna
Z e s t a w i e n i e c z ł o n k ó w d r u ż y n y Poniższa tabelka prezentuje wszystkich jedenastu towarzyszy, którzy mogą dołączyć do Twojej drużyny. Możesz się także dowiedzieć w jakich okolicznościach można ich zachęcić do współpracy i jakimi unikalnymi mocami dysponują. Uwaga! Na liście wymienionych w zestawieniu mocy znajdują się także unikalne talenty odblokowywane w nagrodę za wykonywanie osobistych questów sojuszników. Warto wiedzieć, że klasy pomocników nie pokrywają się w stu procentach z dostępnymi klasami głównego bohatera. Doskonałym przykładem może tu być Samara, która pomimo bardzo mocno rozwiniętych mocy biotycznych korzysta z karabinów szturmowych. Radzę więc dokładnie przemyśleć skład drużyny przed wyruszeniem na każdą kolejną misję.

GARRUS VAKARIAN Moment dołączenia: Po wykonaniu głównej misji Akta Archanioł [Omega – Baza Archanioła] Normandia: Główna bateria na trzecim pokładzie. Specjalizacja: bojowa/technologiczna Unikalne moce tej postaci: przeciążenie, amunicja drążąca, strzał wstrząsowy

GRUNT Moment dołączenia: Po wykonaniu głównej misji Akta Przywódca [Korlus – Placówka Błękitnych Słońc] i tylko jeśli zdecydujesz się na otwarcie zbiornika. Normandia: Magazyn na czwartym pokładzie. Specjalizacja: bojowa Unikalne moce tej postaci: amunicja zapalająca, umocnienie, strzał wstrząsowy

JACK Moment dołączenia: Po wykonaniu głównej misji Akta Skazaniec [Statek więzienny Czyściec]. Normandia: Dolne korytarze na czwartym pokładzie. Specjalizacja: biotyczna Unikalne moce tej postaci: amunicja odkształcająca, przyciągnięcie, fala uderzeniowa

Strona: 47

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine

JACOB TAYLOR Moment dołączenia: W trakcie rozgrywania prologu – quest Stacja badawcza Łazarz [Stacja badawcza Łazarz]. Normandia: Zbrojownia na drugim pokładzie. Specjalizacja: bojowa/biotyczna Unikalne moce tej postaci: bariera, przyciągnięcie, amunicja zapalająca

LEGION Moment dołączenia: Po zakończeniu głównego questu Moduł identyfikacyjny Żniwiarza [Wrak Żniwiarza] i tylko jeśli zdecydujesz się na aktywowanie getha. Normandia: Rdzeń SI na trzecim pokładzie. Specjalizacja: technologiczna Unikalne moce tej postaci: hakowanie SI, lepsza tarcza gethów, sonda bojowa

MIRANDA LAWSON Moment dołączenia: W trakcie rozgrywania prologu – quest Pochód Wolności [Pochód Wolności]. Normandia: Biuro na trzecim pokładzie. Specjalizacja: biotyczna/technologiczna Unikalne moce tej postaci: odkształcenie, ciśnięcie, przeciążenie.

MORDIN SOLUS Moment dołączenia: Po wykonaniu głównej misji Akta Profesor [Omega – Slumsy]. Normandia: Laboratorium na drugim pokładzie. Specjalizacja: bojowa/technologiczna Unikalne moce tej postaci: kriowybuch, porażenie nerwowe, wybuch zapalający

Strona: 48

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine

SAMARA Moment dołączenia: Po wykonaniu głównej misji Akta Egzekutorka [Illium – Handlowy port kosmiczny]. Normandia: Punkt obserwacyjny A (północny) na trzecim pokładzie. Uwaga! W trakcie wykonywania osobistego questu Samary pojawia się możliwość zastąpienia jej przez jej córkę MORINTH! Specjalizacja: biotyczna Unikalne moce tej postaci: przyciągnięcie, rzut, spustoszenie

TALI'ZORAH NAR RAYYA Moment dołączenia: Po wykonaniu głównej misji Akta - Tali [Haestrom – Lądowisko quarian]. Normandia: Maszynownia na czwartym pokładzie. Specjalizacja: technologiczna Unikalne moce tej postaci: hakowanie SI, sonda bojowa, wyssanie energii

THANE KRIOS Moment dołączenia: Po wykonaniu głównej misji Akta Zabójca [Illium – Wieże Dantius] Normandia: System podtrzymywania życia na trzecim pokładzie. Specjalizacja: biotyczna Unikalne moce tej postaci: odkształcenie, amunicja rozszarpująca, rzut

ZAEED MASSANI Moment dołączenia: Po wykonaniu głównej misji Akta Weteran [Omega – Dzielnica handlowa]. Normandia: Magazyn na czwartym pokładzie. Uwaga! Postać dostępna dopiero po zainstalowaniu dodatku DLC Zaeed. Specjalizacja: bojowa Unikalne moce tej postaci: strzał wstrząsowy, amunicja dysrupcyjna, granat Inferno

Strona: 49

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine Kogo wybrać?

Dobór członków zespołu powinien być uzależniony od obranej taktyki działania. Mniej doświadczonym graczom radziłbym dążenie do kompletowania zbalansowanych drużyn, złożonych z jednego specjalisty bojowego, technologicznego i biotycznego. Warto oczywiście wziąć poprawkę na to, że niektóre z dostępnych klas głównego bohatera łączą dwie różne specjalizacje i może to nieznacznie wpłynąć na ostateczny wybór. Bardziej doświadczonym graczom proponuję modyfikować skład drużyny pod kątem każdej kolejnej misji. Dla przykładu, do zadań, w których walczy się jedynie z przeciwnikami organicznymi nie trzeba koniecznie zabierać specjalisty technologicznego, ale już do misji zakładających staczanie walk z maszynami warto rozważyć wybranie dwóch tego typu specjalistów.

Doboru drużyny dokonuje się w momencie opuszczania Normandii i nic nie stoi na przeszkodzie żeby na każdą kolejną misję brać kogoś innego.

Strona: 50

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine Sugestie: Żołnierz (specjalista bojowy) – W początkowej fazie gry warto mieć w drużynie Jack, ale po dołączeniu Samary możesz rozważyć zamianę pierwszego pomocnika. Jeśli zaś chodzi o członka korzystającego z technologii, przez długi czas przydatna będzie Miranda, głównie z uwagi na doskonałe Przeciążenie. Dopiero w dalszej fazie gry dobrze rozważyć wybór stuprocentowego specjalisty – Tali lub Legionu. Szpieg (specjalizacja bojowa/technologiczna) – W drużynie powinien znaleźć się specjalista bojowy – Grunt lub Zaeed (a do czasu ich odblokowania – Garrus lub Jacob). Oprócz tego dobrze byłoby zdecydować się na jakiegoś biotyka. Początkowo może to być Miranda, lecz później dobrze byłoby wybrać postać z lepszymi mocami biotycznymi (Jack, Samara lub Morinth). Szturmowiec (specjalizacja biotyczna/bojowa) – Z racji tego, że szturmowiec łączy w sobie cechy specjalisty bojowego i biotycznego dobrze byłoby wybrać do pomocy postać łączącą cechy specjalisty bojowego i technologicznego. Idealnymi kandydatami są Garrus i Mordin, zwłaszcza że dołączają do gry we wczesnym stadium zabawy. Dopiero później podmień jednego z nich na pełnoprawnego specjalistę technologicznego (najlepiej na Tali). Strażnik (specjalizacja biotyczna/technologiczna) – Strażnik nie jest nawet częściowym specjalistą bojowym, tak więc w drużynie docelowo musi znaleźć się taka osoba (Grunt lub Zaeed). Jeśli zaś chodzi o drugiego członka drużyny, w zależności od preferowanego stylu rozgrywki radzę zdecydować się na postać o łączonej specjalizacji bojowej i biotycznej (np. Jacob) lub o łączonej specjalizacji bojowej i technologicznej (np. Garrus). Adept (specjalista biotyczny) – Także i tu istotne jest to żeby w drużynie mieć pełnoprawnego specjalistę bojowego, na którym przeciwnicy będą skupiali swoje ataki. Wyboru należy dokonać pomiędzy Gruntem i Zaeedem, przy czym do czasu ich odblokowania możesz spokojnie korzystać z usług częściowych specjalistów bojowych (np. Garrusa). Na drugiego członka drużyny wybierz specjalistę technologicznego, początkowo częściowego (Mordin, Garrus), a później pełnoprawnego (Tali, Legion). Inżynier (specjalista technologiczny) – Wybór pomocników jest tu dość oczywisty – w skład drużyny muszą wejść dwaj inni specjaliści – biotyczny i bojowy. Na specjalistę biotycznego radziłbym początkowo wytypować Jack, ale później zacząć korzystać z usług Samary (lub Morinth). W przypadku specjalisty bojowego docelowo należy wytypować Zaeeda lub Grunta, a do czasu ich odblokowania korzystać z usług Jacoba lub Garrusa.

Strona: 51

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine B u d o w a n i e p o z y t y w n y c h r o m a n s e Budowanie pozytywnych relacji z członkami załogi Normandii jest ważnym elementem gry, zwłaszcza że oprócz zdobywania nowych przyjaciół możliwe jest także nawiązywanie romansów. Zacznijmy od wyjaśnienia najważniejszych kwestii: 1) Odbywanie rozmów pozwala przede wszystkim na lepsze poznawanie dołączających do drużyny postaci. Pomimo tego, że nie jest to obowiązkowe, to mimo wszystko warto decydować się na krótkie przechadzki po wszystkich pokładach Normandii za każdym razem gdy udało Ci się ukończyć nową misję. 2) Tematy rozmów dzielą się na kilka grup – możesz mianowicie rozmawiać ze swoimi podwładnymi na temat ostatnio wykonanych misji czy też dążyć do lepszego ich poznania, wypytując ich na temat rodziny lub (w przypadku reprezentantów innych ras) na temat ich obyczajów. 3) W trakcie każdej rozmowy dobrze jest wybierać te odpowiedzi, którzy sprzyjają danej postaci lub (w najgorszym wypadku) są neutralne. Nie radziłbym natomiast ich obrażać, bo odzyskanie zaufania danego sojusznika może być bardzo trudne lub niemożliwe. W tym ostatnim przypadku z pomocą mogą przyjść specjalne opcje dialogowe idealisty/renegata, choć skorzystanie z nich nie zawsze będzie możliwe. r e l a c j i ,

W miarę postępów w rozgrywce odblokowują się nowe opcje dialogowe.

Strona: 52

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine 4) Początkowo tematów do rozmów nie powinno brakować, lecz z czasem zaczną się one wyczerpywać. Po dotarciu do momentu, w którym dany sojusznik nie ma nic nowego do powiedzenia najlepiej jest taką osobę pozostawić w spokoju i powrócić do niej po skończeniu kolejnej głównej misji. 5) W końcowej fazie gry będziesz świadkiem dwóch konfrontacji – pomiędzy Jack i Mirandą oraz pomiędzy Tali i Legionem. Dobrze byłoby do tego czasu rozwinąć w znacznym stopniu pasek idealisty lub renegata, dzięki czemu będziesz mógł uspokoić obie strony bez utraty lojalności jednego z rozmówców.

Za każdym razem gdy jesteś świadkiem konfrontacji musisz starannie zastanowić się nad sposobem rozwiązania konfliktu.

Romanse

uwagi

wstępne

W nakierowaniu znajomości na ścieżkę zmierzającą do nawiązania romansu zdecydowanie może Ci pomóc wykonanie osobistej questu danej postaci. W niemal wszystkich przypadkach (jedyny wyjątek to wariant renegata dla postaci Jack) szansa do spędzenia intymnych chwil ze swoim towarzyszem pojawi się w trakcie przygotowań do skorzystania z przekaźnika Omega 4. Jeżeli do tego czasu nie poczyniłeś odpowiednich postępów to Shepard czas ten spędzi w samotności. Jeżeli chcesz odbyć romans z więcej niż jedną postacią to po powrocie z galaktyki Zbieraczy możesz podjąć próbę zerwania aktualnego związku i rozpoczęcia innego. Jeżeli wybrałeś opcję zaimportowania stanów gry z pierwszej części serii to możliwy jest scenariusz, że zaimportowałeś również rozpoczęty w „jedynce” związek. W takiej sytuacji możesz się przyczynić do podtrzymania starego związku lub jego zerwania. Przed odbyciem stosunku seksualnego z inną postacią warto wcześniej porozmawiać na ten temat z Mordinem.

Strona: 53

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine Romanse mężczyzna

Jeżeli grasz postacią mężczyzny to na liście członkiń drużyny, z którymi będziesz mógł nawiązać „pełnoprawny” romans znajdą się Miranda, Jack i Tali. W przypadku Mirandy musisz się nastawić na długotrwałe budowanie związku. Szczególnie w początkowej fazie gry nie będzie to łatwe, ale z czasem będziesz mógł poruszać coraz bardziej osobiste tematy, dotyczące między innymi jej rodziny. Dodatkowo ważne jest to żeby wykonać osobisty quest Mirandy, związany z uratowaniem jej siostry. W końcowej fazie gry nie zrażaj się z kolei licznymi rozmowami, które pozornie do niczego nie będą prowadziły. Na spędzenie intymnych chwil z Mirandą stanowiących zwieńczenie budowanego z nią związku możesz liczyć tuż po rozpoczęciu ostatniego głównego questu gry (wolny czas w trakcie przygotowań Normandii do przelotu przez przekaźnik Omega 4). Uwaga! Pamiętaj żeby nie zrazić do siebie Mirandy w trakcie jej konfrontacji z Jack – musisz się wyratować specjalną opcją dialogową idealisty/renegata lub opowiedzieć się po jej stronie. W przypadku Jack musisz dokonać wyboru pomiędzy dwoma drastycznie różniącymi się wariantami. Jeżeli zależy Ci jedynie na odbyciu z nią stosunku (bez budowania trwałego związku) to już po dołączeniu jej do drużyny wybieraj opcje dialogowe zarezerwowane dla postaci renegata, a na efekty takich działań nie będziesz musiał długo czekać. W przeciwnym wypadku należy się uzbroić w cierpliwość oraz spełnić dodatkowe wymagania. Mowa tu mianowicie o wykonaniu osobistego questu Jack oraz podjęciu właściwej decyzji w trakcie jej konfrontacji z Mirandą (musisz się wyratować specjalną opcją dialogową idealisty/renegata lub opowiedzieć się po jej stronie). Na spędzenie intymnych chwil z Jack stanowiących zwieńczenie budowanego z nią związku możesz liczyć tuż po rozpoczęciu ostatniego głównego questu gry (wolny czas w trakcie przygotowań Normandii do przelotu przez przekaźnik Omega 4). W przypadku Tali również musisz się nastawić na długotrwałe budowanie związku, a ponadto nie możesz równocześnie romansować z innymi przedstawicielkami płci pięknej. Nie zapomnij o wybieraniu interesujących ją tematów i sprzyjających jej zachowań w trakcie rozgrywania misji. Ważne jest też oczywiście to żeby wypełnić osobistą misję Tali, związaną z oczyszczeniem jej ze stawianych jej zarzutów. Na spędzenie intymnych chwil z Tali stanowiących zwieńczenie budowanego z nią związku możesz liczyć tuż po rozpoczęciu ostatniego głównego questu gry (wolny czas w trakcie przygotowań Normandii do przelotu przez przekaźnik Omega 4). Uwaga! Pamiętaj żeby nie zrazić do siebie Tali w trakcie jej konfrontacji z Legionem – musisz się wyratować specjalną opcją dialogową idealisty/renegata lub opowiedzieć się po jej stronie.

Strona: 54

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine Dodatkowo możliwe jest nawiązanie bliższej znajomości z kilkoma innymi osobami (nie wpływa to na żaden z głównych związków). Są to mianowicie: - Kelly – opisane poniżej - Samara – musisz podążać ścieżką idealisty; po dostatecznym rozwinięciu znajomości musisz nawiązać do tematu związków wśród egzekutorów, lecz niestety całe przedstawienie zakończy się zanim dojdzie do pierwszego pocałunku - Morinth – musisz podążać ścieżką renegata i liczyć się z tym, że próba bliższego kontaktu zakończy się śmiercią głównego bohatera

Mężczyzna może szukać szczęścia między innymi w objęciach Jack.

Strona: 55

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine Romase kobieta

Jeżeli grasz postacią kobiety to na liście członków drużyny, z którymi będziesz mógł nawiązać „pełnoprawny” romans znajdą się Jacob, Garrus i Thane. W przypadku Jacoba musisz się nastawić na długotrwałe budowanie związku. W początkowej fazie rozgrywki należy się przede wszystkim skupić na wybieraniu odpowiedzi, które uczynią z Ciebie w większym stopniu przyjaciółkę aniżeli przełożonego Jacoba. Nie zapomnij też o możliwości zadawania mu osobistych pytań oraz wypełnienia jego osobistego questu, związanego ze zbadaniem sygnału z okrętu, na pokładzie którego służył jego ojciec. Na spędzenie intymnych chwil z Jacobem stanowiących zwieńczenie budowanego z nim związku możesz liczyć tuż po rozpoczęciu ostatniego głównego questu gry (wolny czas w trakcie przygotowań Normandii do przelotu przez przekaźnik Omega 4). W przypadku Garrusa również musisz nastawić się na długotrwałe budowanie związku, a ponadto na to, że początkowe rozmowy z tą postacią nie będą dawały większej nadziei na możliwość rozwinięcia w pożądanym kierunku Waszej znajomości. Na konkrety możesz liczyć dopiero nieco później, sugerując Garrusowi, że spędzenie intymnych chwil byłoby dobrym pomysłem na rozładowanie stresu i przekonując go, że nie ma nic złego w odbyciu stosunku pomiędzy przedstawicielami dwóch różnych ras. Tradycyjnie już też nie zapomnij o rozwiązaniu questu Garrusa na Cytadeli. Na spędzenie intymnych chwil z turianinem stanowiących zwieńczenie budowanego z nim związku możesz liczyć tuż po rozpoczęciu ostatniego głównego questu gry (wolny czas w trakcie przygotowań Normandii do przelotu przez przekaźnik Omega 4). Garrus pojawi się w Twojej kajucie z butelką alkoholu. W przypadku Thane’a będą obowiązywały te same reguły do tych opisanych powyżej, a więc kluczem do sukcesu będzie długotrwałe budowanie związku. Godne odnotowania jest to, że więcej czasu aniżeli w przypadku dwóch pozostałych towarzyszy będziesz musiał spędzić na poznaniu szczegółów z przeszłości Thane’a, a w szczególności jego pracy jako zabójcy. Warto też mu zadawać pytanie związane z jego rodziną, których w miarę rozwoju gry będzie coraz więcej. Nie zapomnij oczywiście o konieczności wykonania osobistego questu Thane’a, związanego z odnalezieniem jego syna. Na spędzenie intymnych chwil z Thanem stanowiących zwieńczenie budowanego z nim związku możesz liczyć tuż po rozpoczęciu ostatniego głównego questu gry (wolny czas w trakcie przygotowań Normandii do przelotu przez przekaźnik Omega 4), przy czym istotne jest to żeby wspomnieć, że się o niego martwisz.

Strona: 56

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine Dodatkowo możliwe jest nawiązanie bliższej znajomości z kilkoma innymi osobami (nie wpływa to na żaden z głównych związków). Są to mianowicie: - Kelly – opisane poniżej - Jack – skończy się niestety jedynie na rozmowie na temat jej dawnych doświadczeń w kontaktach z kobietami - Samara – musisz podążać ścieżką idealisty; po dostatecznym rozwinięciu znajomości musisz nawiązać do tematu związków wśród egzekutorów, lecz niestety całe przedstawienie zakończy się zanim dojdzie do pierwszego pocałunku - Morinth – musisz podążać ścieżką renegata i liczyć się z tym, że próba bliższego kontaktu zakończy się śmiercią głównej bohaterki

Pani kapitan jako obiekt swych zainteresowań możesz zaś wybrać między innymi Thane’a.

Strona: 57

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine Kelly Chambers

Kelly Chambers jest jedyną osobą spoza Twojej drużyny, z którą możesz miło spędzić czas. Generalnie niewiele się tu zmienia w stosunku do przebiegu romansów z innymi postaciami, tak więc warto rozmawiać z nią po każdej zakończonej misji. Docelowo powinieneś doprowadzić do sytuacji, w której uda Ci się zaprosić Kelly na wspólną lokację. Dowiesz się też, że od tego momentu będzie ona mogła karmić za Ciebie rybki znajdujące się w Twojej kajucie. Na dalsze rozwinięcie tej znajomości możesz liczyć dopiero po powrocie z bazy Zbieraczy. Niezwykle istotne jest jednak to żeby porwanym przez Zbieraczy członkom załogi od razu wyruszyć na ratunek. Jeżeli problem zignorujesz i zajmiesz się w międzyczasie (przedział czasowy od momentu utraty załogi do skorzystania z przekaźnika Omega 4) wykonywaniem innych misji to już po znalezieniu się w bazie Zbieraczy będziesz świadkiem śmierci Kelly. Jedyny wyjątek stanowi tu osobista misja Legionu. Już po zakończeniu głównej kampanii możesz przeczytać e-maila od Kelly, aczkolwiek otrzymasz go tylko w sytuacji gdy nie znajdujesz się aktualnie w żadnym związku. Jeżeli jesteś z kimś związany to najpierw musisz tę znajomość zakończyć i dopiero wtedy zaczekać na e-mail. Po otrzymaniu wiadomości udaj się do swojej kajuty i skorzystaj z interkomu by zaprosić na górę Kelly. Będziesz teraz mógł wybrać spośród trzech opcji, między innymi decydując się na to żeby Kelly dla Ciebie zatańczyła.

Kelly odnajdziesz na drugim pokładzie Normandii, niedaleko konsoli służącej do wybierania kolejnych celów podróży.

Strona: 58

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine

Technologie
I n f o r m a c j e w s t ę p n e Odblokowywanie nowych technologii odgrywa w Mass Effect 2 bardzo istotną rolę, zwiększając skuteczność działania członków drużyny na polu bitwy czy wręcz gwarantując ich sukces w danej misji. Nowe technologie możesz pozyskiwać na dwa zasadnicze sposoby: 1) zajmować się ich opracowywaniem w oparciu o zdobyte plany 2) kupować gotowe upgrade’y Obie metody są godne uwagi i, co ważniejsze, nie wykluczają się. Nie musisz się więc obawiać, że zakup gotowego upgrade’u zablokuje Ci dostęp do możliwości własnoręcznego opracowania technologii. Oczywiście licząc na pozyskanie wszystkich dostępnych udoskonaleń musisz wziąć pod uwagę oba warianty, gdyż wybierając tylko plany lub tylko gotowe upgrade’y nie będzie to możliwe.

Podział Dostępne technologie można podzielić na cztery zasadnicze kategorie: 1) Upgrade’y broni – Nie warto na nich oszczędzać. Pomimo, że większość z nich udoskonala bronie całej drużyny, to mimo wszystko w pierwszej kolejności warto interesować się technologiami związanymi z broniami używanymi przez główną postać. 2) Upgrade’y zbroi – Obowiązuje tu dość duże zróżnicowanie, przy czym warto zwrócić uwagę na technologie poprawiające zdolności biotyczne, technologiczne i zwiększające liczbę przenoszonych jednostek medi-żelu. 3) Upgrade’y Normandii – W pierwszej kolejności zakup te upgrade’y, które ułatwią Ci rozgrywkę (szybsze skanowanie planet, większe zbiorniki paliwa itp.). Upgrade’y ofensywne i defensywne zostaw sobie na koniec, bo przydadzą się one jedynie w ostatniej misji. 4) Prototypy – W tej kategorii radzę się przede wszystkim zainteresować nowymi modelami ciężkich broni oraz upgrade’ami zwiększającymi limity przenoszenia amunicji do tych giwer. Uwaga! Za każdym razem warto się dokładnie wczytywać w opis działania wybranego wynalazku, bo część z nich dotyczy tylko wybranego członka drużyny (zazwyczaj Sheparda), a nie całego zespołu!

W

dalszej

części

tego

rozdziału

odnajdziesz

- informacje na temat lokacji i okoliczności, w których można pozyskać nowe plany badawcze (Plany nowych technologii) - informacje na temat procesów opracowywania poszczególnych technologii (Opracowywanie nowych technologii) - informacje na temat lokalizacji handlarzy sprzedających gotowe upgrade’y i ich ofert (Gotowe upgrade’y) - informacje na temat metod pozyskiwania i miejsc występowania surowców (Surowce)

Strona: 59

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine S a m o d z i e l n e o p r a c o w y w a n i e t e c h n o l o g i i Założenia Opracowanie każdej nowej technologii jest procesem składającym się z kilku kroków i zawsze należy rozpocząć od pozyskania nowego planu projektu badawczego. Najczęściej dochodzi do tego bezpośrednio w trakcie wykonywania misji, a konkretnie poprzez skanowanie wybranych interaktywnych obiektów z otoczenia. W zależności od etapu mogą to być między innymi leżące na ziemi modele broni, zniszczone mechy wroga czy chociażby aktywne terminale komputerowe. Zeskanowanie obiektu powoduje dodanie do bazy nowego planu, na podstawie którego można później opracować gotową technologię. n o w y c h

Nadające się do zeskanowania obiekty odnajdziesz w trakcie rozgrywania niemal każdej ważniejszej misji.

Inne

metody

pozyskiwania

planów

Oprócz skanowania obiektów możesz także polegać na innych metodach pozyskiwania planów. Oto one: - ukończenie ważnej misji lub ważnego questu - rozmowa z członkiem drużyny na temat pomysłów na nowe upgrade’y - dotarcie do określonego momentu kampanii - opracowanie innej technologii – chodzi tu przede wszystkim o technologie kilkustopniowe (np. Siła rażenia karabinu snajperskiego), choć dostęp do nowych planów można też w taki sposób uzyskiwać w innych kategoriach (m.in. nowe ciężkie bronie w prototypach) Więcej informacji na ten temat odnajdziesz w sekcji Plany nowych technologii (kolumna Sposób pozyskania planu).

Strona: 60

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine Laboratorium Aby móc zająć się opracowywaniem nowych technologii musisz najpierw odblokować sobie dostęp do laboratorium Normandii, a to z kolei wiąże się z koniecznością dołączenia do drużyny doktora Mordina Solusa. Wydarzenie to może na szczęście mieć miejsce we wczesnym stadium gry, a to dlatego, że główny quest związany z tą postacią (Akta: Profesor) otrzymuje się od razu po znalezieniu się na pokładzie nowej Normandii. Nic nie stoi też oczywiście na przeszkodzie żeby już wcześniej nie zacząć gromadzić planów (pierwszy odnajdziesz jeszcze w trakcie prologu – quest Pochód Wolności) z zamiarem późniejszego „hurtowego” odblokowania możliwych technologii.

Z terminali w laboratorium możesz korzystać dopiero po zrekrutowaniu Mordina.

Przebieg

procesu

opracowania

nowej

technologii

W celu odblokowania każdej nowej technologii musisz: 1) Zdobyć plan. 2) Powrócić na pokład Normandii, udać się do laboratorium (drugi pokład) i skorzystać z lewego terminalu. 3) Wybrać odpowiednią zakładką i potwierdzić chęć odblokowania wynalazku – jest to możliwe dopiero po wydaniu określonej ilości surowców. Zakupiona (za surowce) technologia jest od razu zdatna do użycia!

Surowce Do opracowania każdej technologii wymagane są surowce, pojawiające się w grze w czterech odmianach. Zdecydowanie najrzadszym surowcem jest pierwiastek zero, natomiast z odnajdywaniem irydu, platyny i palladu nie powinno być żadnych problemów. Po więcej informacji na ten temat zapraszam do działu Surowce.

Strona: 61

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine Podsumowanie – zalety

- opracowywanie nowych wynalazków nic nie kosztuje (pomijając symboliczne wydatki na zakup sond i paliwa) - dostęp do wszystkich najlepszych technologii możliwy jest tylko poprzez ich własnoręczne opracowanie - wszystkie technologie najniższego poziomu wymagają niewielkiej ilości surowców

Podsumowanie

wady

- z opracowywaniem technologii należy zaczekać do momentu zrekrutowania do drużyny Mordina - niektóre technologie stają się dostępne dopiero po opracowaniu kilku zbliżonych wynalazków - najlepsze technologie wymagają dość dużych ilości surowców, niejednokrotnie też występującego w znacznym niedoborze pierwiastka zero

Strona: 62

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine K u p o w a n i e Założenia Kupowanie gotowych upgrade’ów jest o tyle fajne, że nie musisz właściwie na nic czekać ani przechodzić kilkustopniowego procesu ich pozyskiwania. Wadą takiego rozwiązania jest oczywiście konieczność poświęcania dużej liczby kredytów, przez co przeważnie trzeba być dość wybrednym. Generalnie jednak warto na bieżąco kupować nowe upgrade’y, szczególnie że kredytów nie wydaje się w grze na żadne inne ważne cele. g o t o w y c h t e c h n o l o g i i

Gotowe upgrade’y możesz kupować w sklepach.

Sprzedawcy Gotowe upgrade’y są sprzedawane przez handlarzy, których odnajdziesz w czterech głównych lokacjach zamieszkiwanych przez postaci niezależne. Mowa tu o: - stacji Omega - Cytadeli - planecie Illium - planecie Tuchanka

Strona: 63

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine Dodatkowe uwagi

Korzystając z okazji pragnąłbym zwrócić uwagę na dwie rzeczy: 1) Handlarze w świecie gry nie sprzedają wyłącznie technologii, ale również inne przedmioty (między innymi akcesoria czy elementy zbroi), tak więc dobrze byłoby pilnować się i sprawdzać każdy zakup przed sfinalizowaniem transakcji. Po szczegółowe informacje na temat lokalizacji upgrade’ów proponuję zajrzeć do sekcji Gotowe upgrade’y. 2) Z kupowaniem najlepszych upgrade’ów warto wstrzymać się do momentu dostatecznego rozwinięcia postaci. Przemawia za tym to, że możliwe jest korzystanie ze specjalnych opcji dialogowych idealisty lub renegata w trakcie rozmów z właścicielami większości sklepów, co pozwala z kolei na obniżenie cen. W wyjątkowych przypadkach możesz sobie też w ten sposób odblokować nowe przedmioty do zakupu.

Podsumowanie

zalety

- kupowanie nowych upgrade’ów jest szybkie i bezstresowe - wszystkie sklepy odnajdziesz w głównych lokacjach gry - wiele ciekawych upgrade’ów można zdobyć bez opuszczania lokacji początkowej, czyli jeszcze w trakcie pobytu na stacji Omega

Podsumowanie

wady

- niemal wszystkie upgrade’y są drogie, a te najdroższe kosztują fortunę (kilkadziesiąt tysięcy kredytów) – w rezultacie musisz wybierać tylko te, które Ci się najbardziej przydadzą - nawet jeśli będziesz bardzo oszczędny i tak nie starczy Ci kredytów na zakup wszystkich upgrade’ów - w ten sposób nie można odblokować najlepszych technologii (w tym tych związanych z Normandią)

Strona: 64

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine N a j l e p s z e t e c h n o l o g i e n a p o c z ą t e k g r y

Poniższa lista zestawia kilka najciekawszych upgrade’ów, do których dostęp możesz uzyskać we wczesnym stadium rozgrywki i na które warto byłoby się możliwie jak najszybciej zdecydować:

Plany - Amunicja do broni ciężkiej – Pierwszy plan tej technologii (w sumie jest ich sześć) możesz zdobyć jeszcze w trakcie rozgrywania prologu, w rezultacie czego wynalazek warto opracować od razu po przyłączeniu Mordina do drużyny. Dodatkowa amunicja przyda się w niemal wszystkich głównych misjach. - Pojemność medi-żelu – W początkowej fazie gry odnajdziesz aż dwa plany z tej kategorii – pierwszy w trakcie pobytu w slumsach Omegi, a drugi za wykonanie miniquestu doktor Chakwas. Dodatkowe jednostki medi-żelu przydadzą się zwłaszcza w przypadku zabawy na wyższym poziomie trudności. - Wyrzutnia rakiet ML-77 – Dostęp do tego planu zostanie Ci przyznany od razu po dołączeniu Mordina do drużyny. Wyrzutnię warto jak najszybciej odblokować, gdyż będzie to Twoja najlepsza ciężka broń do momentu pozyskania działka cząsteczkowego. - Zaawansowany skaner minerałowy – Na temat tego upgrade’u dobrze jest porozmawiać z Mirandą ZANIM jeszcze przystąpisz do masowego skanowania planet w poszukiwaniu surowców. Pozyskanie tej technologii znacznie przyśpieszy cały ten proces.

Gotowe

upgrade’y

- Moduł hakowania – Na upgrade ten warto się zdecydować tylko w sytuacji gdy masz problemy z rozwiązywaniem jednej z dwóch głównych mini-gier. Technologię możesz zakupić w Centrum handlowym Harrota na Omedze. - Moduł obejścia – Analogiczne działanie do upgrade’u opisanego powyżej, przy czym ten dotyczy drugiego typu mini-gry. Po technologię musisz się wybrać na planetę Illium (sklep Technologia Serrice).

Strona: 65

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine P l a n y n o w y c h t e c h n o l o g i i

Poniższa tabelka prezentuje wszystkie plany, których pozyskanie jest możliwe w trakcie gry. Pamiętaj żeby przejrzeć to zestawienie przed rozpoczęciem każdej nowej misji, bo po jej zakończeniu powrócenie w to samo miejsce nie będzie już możliwe!

Uwaga! Pozostałe technologie znajdują się w ofertach różnych handlarzy i po informacje na temat ich lokalizacji oraz na temat ich działania zapraszam do sekcji Gotowe upgrade’y.

Nazwa projektu Amunicja do broni ciężkiej 1/6

Kategoria prototypy

Sposób pozyskania planu Pochód Wolności (prolog) – uszkodzony mech YMIR.

Amunicja do broni ciężkiej 2/6

prototypy

DLC Zaaed. Musisz wybrać ścieżkę idealisty i skorzystać z terminalu badawczego.

Amunicja do broni ciężkiej 3/6

prototypy

Tuchanka: Ośrodek Weyrloków – terminal badawczy niedaleko ostatniego pomieszczenia szpitala.

Amunicja do broni ciężkiej 4/6

prototypy

Wykonanie pobocznej misji N7 - Baza Krwawej Hordy.

Celność karabinu szturmowego

upgrade’y broni

Opracowywanie kolejnych upgrade’ów Siła rażenia karabinu szturmowego.

Ciężki pancerz okrętu

upgrade’y statku

Rozmowa z Jacobem na pokładzie Normandii – musisz zapytać go o dostępne upgrade’y statku.

Ciężki pistolet – ppanc.

upgrade’y broni

Opracowywanie kolejnych upgrade’ów Siła rażenia ciężkiego pistoletu.

Ciężki splot kości

prototypy

Opracowywanie kolejnych upgrade’ów Ciężki splot skóry.

Ciężki splot mięśni

upgrade’y zbroi

Opracowywanie kolejnych upgrade’ów Ciężki splot skóry.

Ciężki splot skóry 1/5 Ciężki splot skóry 2/5

prototypy prototypy

Horyzont – ciało jednego ze Zbieraczy. Wrak Żniwiarza – terminal zlokalizowany niedaleko ołtarza.

Ciężki splot skóry 3/5

prototypy

MSV Strontowy Muł – terminal w ostatnim pomieszczeniu z ładunkiem.

Czas działania mocy biotycznych

upgrade’y zbroi

Opracowywanie kolejnych upgrade’ów Siła rażenia mocy biotycznych.

Czas działania mocy technologicznych Czas odnawiania mocy biotycznych

upgrade’y zbroi

Opracowywanie kolejnych upgrade’ów Siła rażenia mocy technologicznych.

upgrade’y zbroi

Opracowywanie kolejnych upgrade’ów Siła rażenia mocy biotycznych.

Czas odnawiania mocy technologicznych Dodatkowa amunicja do strzelby

upgrade’y zbroi

Opracowywanie kolejnych upgrade’ów Siła rażenia mocy technologicznych.

upgrade’y zbroi

Opracowywanie kolejnych upgrade’ów Siła rażenia strzelby.

Strona: 66

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine

Działo Thanix

upgrade’y statku

Rozmowa z Garrusem na pokładzie Normandii – musisz zapytać go o dostępne upgrade’y statku.

Generator nadmiarowego pola

upgrade’y zbroi

Opracowywanie kolejnych upgrade’ów Ochrona przed obrażeniami.

Karabin snajperski – ppanc.

upgrade’y broni

Opracowywanie kolejnych upgrade’ów Siła rażenia karabinu snajperskiego.

Karabin snajperski gethów Krogańska strzelba

prototypy prototypy

Wykonanie osobistego questu Legionu. Rozmowa z Gruntem na pokładzie Normandii – musisz zapytać go o dostępne upgrade’y statku.

Krogańska witalność 1/2

prototypy

Korgus: Placówka Błękitnych Słońc – terminal w pomieszczeniu z Okeerem.

Krogańska witalność 2/2

prototypy

Tuchanka: Ośrodek Weyrloków – terminal badawczy na terenie szpitala.

M-622 Lawina

prototypy

Opracowywanie kolejnych upgrade’ów Amunicja do broni ciężkiej.

M-920 Kain

prototypy

Opracowywanie kolejnych upgrade’ów Amunicja do broni ciężkiej.

Moduł urazowy

upgrade’y zbroi

Opracowywanie kolejnych upgrade’ów Pojemność medi-żelu.

Modułowe stanowisko sond

upgrade’y statku

Wykonywanie osobistych questów członków drużyny.

Obrażenia – snajperka w głowę

upgrade’y broni

Opracowywanie kolejnych upgrade’ów Siła rażenia karabinu snajperskiego.

Obrażenia biotyczne obiektu zero

prototypy

Rozmowa z Jack na pokładzie Normandii – musisz zapytać ją o dostępne upgrade’y statku.

Obrażenia krytyczne – ciężki pistolet

upgrade’y broni

Opracowywanie kolejnych upgrade’ów Siła rażenia ciężkiego pistoletu.

Ochrona przed obrażeniami 1/5

upgrade’y zbroi

Statek więzienny Czyściec – uszkodzony mech YMIR.

Ochrona przed obrażeniami 2/5 Ochrona przed obrażeniami 3/5

upgrade’y zbroi upgrade’y zbroi

Nieaktywny statek Zbieraczy – terminal sterowania. Wykonanie pobocznej misji N7 - Wykryto anomalie pogodowe.

Omni-klucz Mordina

upgrade’y zbroi

Rozmowa z Mordinem na pokładzie Normandii – musisz zapytać go o dostępne upgrade’y statku.

PM – przebijanie tarcz

upgrade’y broni

Opracowywanie kolejnych upgrade’ów Siła rażenia pistoletu maszynowego.

PM – większy magazynek

upgrade’y broni

Opracowywanie kolejnych upgrade’ów Siła rażenia pistoletu maszynowego.

Pojemność medi-żelu 1/5 Pojemność medi-żelu 2/5

upgrade’y zbroi upgrade’y zbroi

Omega: Slumsy – stacja badawcza w klinice. Wykonanie pobocznego questu Lodowa brandy Serrice (Normandia).

Pojemność medi-żelu 3/5

upgrade’y zbroi

Illium: Stacja transportowa – ciało najemnika.

Strona: 67

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine

Ponowny trening z mocy Przebijanie tarcz – strzelba

prototypy upgrade’y broni

Ukończenie głównej misji Horyzont. Opracowywanie kolejnych upgrade’ów Siła rażenia strzelby.

Siła przebijania karabinu szturmowego Siła rażenia ciężkiego pistoletu 1/5

upgrade’y broni

Opracowywanie kolejnych upgrade’ów Siła rażenia karabinu szturmowego.

upgrade’y broni

Haestrom – Lądowisko quarian – pistolet leżący przy jednym ze zlikwidowanych gethów.

Siła rażenia ciężkiego pistoletu 2/5

upgrade’y broni

Cytadela: Osiemsetki – datapad na górnym balkoniku.

Siła rażenia ciężkiego pistoletu 3/5

upgrade’y broni

Aeia: Miejsce katastrofy Hugo Gernsbacka – pistolet odnaleziony w jednym z obozów.

Siła rażenia karabinu snajperskiego 1/5 Siła rażenia karabinu snajperskiego 2/5 Siła rażenia karabinu snajperskiego 3/5

upgrade’y broni

Korgus: Placówka Błękitnych Słońc – karabin leżący przy ciele jednego z żołnierzy.

upgrade’y broni

Cytadela: Dzielnica fabryczna – terminal przy jednym z pomieszczeń kontrolnych.

upgrade’y broni

Wrak Żniwiarza – strzelba Cerberusa w jednym z początkowych korytarzy okupowanych przez zombiaki.

Siła rażenia karabinu szturmowego 1/6 Siła rażenia karabinu szturmowego 2/6 Siła rażenia karabinu szturmowego 3/6 Siła rażenia karabinu szturmowego 4/6

upgrade’y broni

Omega: Slumsy – karabin leżący przy ciele jednego ze strażników.

upgrade’y broni

DLC Zaaed. Musisz wybrać ścieżkę renegata i skorzystać z terminalu badawczego.

upgrade’y broni

Haestrom – Lądowisko quarian – rozebrany karabin gethów w pomieszczeniu kontrolnym

upgrade’y broni

Omega: Dzielnica handlowa (osobisty quest Samary) – karabin na ścianie w apartamencie Morinth.

Siła rażenia mocy biotycznych 1/5 Siła rażenia mocy biotycznych 2/5

upgrade’y zbroi upgrade’y zbroi

Horyzont – ciało jednego ze Zbieraczy. Illium: Handlowy port kosmiczny – terminal w pomieszczeniu, w którym skrywa się Elnora.

Siła rażenia mocy biotycznych 3/5

upgrade’y zbroi

Pragia: Ośrodek Teltin – terminal badawczy odnaleziony tuż przed walką z Kureckiem.

Siła rażenia mocy technologicznych 1/5 Siła rażenia mocy technologicznych 2/5 Siła rażenia mocy technologicznych 3/5 Siła rażenia pistoletu maszynowego 1/5 Siła rażenia pistoletu maszynowego 2/5 Siła rażenia pistoletu maszynowego

upgrade’y zbroi

Omega: Baza Archanioła – parter budynku, w którym skrywa się Archanioł.

upgrade’y zbroi

Nieaktywny statek Zbieraczy – terminal sterowania.

upgrade’y zbroi

Wykonanie osobistego questu Tali.

upgrade’y broni

Omega: Baza Archanioła – zamknięty magazyn.

upgrade’y broni

Illium: Stacja transportowa – pistolet maszynowy leżący na stole.

upgrade’y broni

Illium: Wieże Dantius – pistolet maszynowy

Strona: 68

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine
3/5 Siła rażenia strzelby 1/5 upgrade’y broni znaleziony niedaleko mostu. Statek więzienny Czyściec – shotgun leżący przy ciele zabitego wartownika. Siła rażenia strzelby 2/5 upgrade’y broni Wykonanie osobistego questu Grunta (nagroda przyznana zostanie po ostatniej rozmowie z Szamanem). Siła rażenia strzelby 3/5 upgrade’y broni Wrak Żniwiarza – strzelba Cerberusa odnaleziona tuż przed pierwszą walką z dwoma pomiotami. Siła tarcz gethów 1/2 prototypy Wędrowna flota – monitor odnaleziony na pokładzie statku badawczego Alarei. Siła tarcz gethów 2/2 Tarcze awaryjne prototypy upgrade’y zbroi Stacja Heretyków – terminal gethów. Opracowywanie kolejnych upgrade’ów Pojemność medi-żelu. Tarcze wielordzeniowe upgrade’y statku Wykonywanie osobistych questów członków drużyny. Trening zaawansowany prototypy Wykonanie osobistego questu dowolnego członka drużyny. Twarde tarcze upgrade’y zbroi Opracowywanie kolejnych upgrade’ów Ochrona przed obrażeniami. Udoskonalenie kliniki Wydajniejsze ogniwa paliwowe upgrade’y statku upgrade’y statku Otrzymanie e-maila od doktor Chakwas. Rozmowa z Samarą na pokładzie Normandii – musisz zapytać ją o dostępne upgrade’y statku. Wyrzutnia rakiet ML-77 prototypy Automatycznie po odblokowaniu dostępu do laboratorium. Zaawansowany skaner minerałowy upgrade’y statku Rozmowa z Mirandą na pokładzie Normandii – musisz zapytać ją o dostępne upgrade’y statku.

Strona: 69

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine O p r a c o w y w a n i e n o w y c h t e c h n o l o g i i

Poniższa tabelka prezentuje informacje przydatne przy opracowywaniu technologii w oparciu o odnalezione plany.

Uwaga! Pozostałe technologie znajdują się w ofertach różnych handlarzy i po informacje na temat ich lokalizacji oraz na temat ich działania zapraszam do sekcji Gotowe upgrade’y.

Nazwa projektu Amunicja do broni ciężkiej 1/6

Kategoria prototypy

Potrzebne surowce iryd: 2500

Działanie możliwość przechowywania 15% więcej amunicji do ciężkich broni

Amunicja do broni ciężkiej 2/6

prototypy

iryd: 5000

możliwość przechowywania 30% więcej amunicji do ciężkich broni

Amunicja do broni ciężkiej 3/6

prototypy

iryd: 7500

możliwość przechowywania 45% więcej amunicji do ciężkich broni

Amunicja do broni ciężkiej 4/6

prototypy

iryd: 10000

możliwość przechowywania 60% więcej amunicji do ciężkich broni

Celność karabinu szturmowego

upgrade’y broni

iryd: 25000

zwiększenie celności karabinów szturmowych (cała drużyna)

Ciężki pancerz okrętu

upgrade’y statku

pallad: 15000

Normandia otrzymuje bardziej wytrzymały kadłub

Ciężki pistolet – ppanc.

upgrade’y broni

pallad: 15000

+50% do zniszczeń dokonywanych z użyciem pistoletów na wrogich pancerzach (cała drużyna)

Ciężki splot kości

prototypy

pallad: 15000

Shepard otrzymuje 50% mniej obrażeń w walce wręcz

Ciężki splot mięśni

upgrade’y zbroi

pallad: 25000

Shepard zadaje większe obrażenia w walce wręcz

Ciężki splot skóry 1/5

prototypy

pallad: 2500

wydłużenie paska zdrowia Sheparda o 10%

Ciężki splot skóry 2/5

upgrade’y zbroi

pallad: 5000

wydłużenie paska zdrowia Sheparda o 20%

Ciężki splot skóry 3/5

prototypy

pallad: 7500

wydłużenie paska zdrowia Sheparda o 30%

Czas działania mocy biotycznych Czas działania mocy technologicznych Czas odnawiania mocy biotycznych Czas odnawiania mocy technologicznych Dodatkowa amunicja do strzelby

upgrade’y zbroi

pierwiastek zero: 3000

+20% do czasu trwania mocy biotycznych (cała drużyna)

upgrade’y zbroi

pierwiastek zero: 3000

+20% do czasu trwania wszystkich mocy Omni-narzędzia (cała drużyna)

upgrade’y zbroi

pierwiastek zero: 5000

skrócenie czasu ładowania mocy biotycznych o 20%

upgrade’y zbroi

pierwiastek zero: 5000

skrócenie czasu ładowania mocy Omninarzędzia o 20%

upgrade’y broni

platyna: 25000

możliwość przenoszenia większej ilości amunicji do shotgunów

Strona: 70

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine

Działo Thanix

upgrade’y statku

platyna: 15000

zamontowanie potężnego działa na Normandii

Generator nadmiarowego pola

upgrade’y zbroi

pallad: 15000

szansa na pełną regenerację tarcz Sheparda po tym jak zostaną wyczerpane w wyniku ataków sił wroga

Karabin snajperski – ppanc.

upgrade’y broni

platyna: 15000

+50% do zniszczeń dokonywanych z użyciem karabinów snajperskich na wrogich pancerzach (cała drużyna)

Karabin snajperski gethów

prototypy

platyna: 15000

Legion otrzymuje specjalną broń (karabin snajperski Wdowa)

Krogańska strzelba Krogańska witalność 1/2

prototypy prototypy

platyna: 15000 platyna: 2500

nowa broń wydłużenie pasków zdrowia krogańskich członków drużyny o 25%

Krogańska witalność 2/2

prototypy

platyna: 5000

wydłużenie pasków zdrowia krogańskich członków drużyny o 50%

M-622 Lawina M-920 Kain Moduł urazowy

prototypy prototypy upgrade’y zbroi

iryd: 15000 iryd: 25000 platyna: 15000

nowa broń nowa broń drużyna w momencie leczenia odzyskuje pełnię zdrowia

Modułowe stanowisko sond

upgrade’y statku

iryd: 15000

Normandia zabiera na pokład 2x więcej sond

Obrażenia – snajperka w głowę

upgrade’y broni

platyna: 25000

strzały w głowę z użyciem snajperki zadają 50% więcej obrażeń (cała drużyna)

Obrażenia biotyczne obiektu zero Obrażenia krytyczne – ciężki pistolet Ochrona przed obrażeniami 1/5

prototypy

pierwiastek zero: 3000

Ataki biotyczne Jack zadają 20% więcej obrażeń

upgrade’y broni

pallad: 25000

szansa na zadanie 2x większych obrażeń z użyciem pistoletów (cała drużyna)

upgrade’y zbroi

pallad: 2500

+10% do tarcz, barier ochronnych i pancerzy (cała drużyna)

Ochrona przed obrażeniami 2/5

upgrade’y zbroi

pallad: 5000

+20% do tarcz, barier ochronnych i pancerzy (cała drużyna)

Ochrona przed obrażeniami 3/5

upgrade’y zbroi

pallad: 7500

+30% do tarcz, barier ochronnych i pancerzy (cała drużyna)

Omni-klucz Mordina

upgrade’y zbroi

pierwiastek zero: 3000

ataki Mordina z użyciem Omni-narzędzia zadają 20% więcej obrażeń

PM – przebijanie tarcz

upgrade’y broni

iryd: 15000

+50% do zniszczeń dokonywanych z użyciem pistoletów maszynowych na tarczach i biotycznych polach siłowych (cała drużyna)

PM – większy magazynek

upgrade’y broni

iryd: 25000

przechowywanie 50% więcej amunicji do pistoletów maszynowych (cała drużyna)

Pojemność medi-żelu 1/5

upgrade’y zbroi

platyna: 2500

możliwość przechowywania dodatkowego medi-żelu

Strona: 71

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine

Pojemność medi-żelu 2/5

upgrade’y zbroi

platyna: 5000

możliwość przechowywania dodatkowego medi-żelu

Pojemność medi-żelu 3/5

upgrade’y zbroi

platyna: 7500

możliwość przechowywania dodatkowego medi-żelu

Ponowny trening z mocy

prototypy

pierwiastek zero: 2500

możliwość powtórnego rozdysponowania punktów talentów Sheparda – upgrade możesz kupować dowolną ilość razy!

Przebijanie tarcz – strzelba

upgrade’y broni

platyna: 15000

+50% do zniszczeń dokonywanych z użyciem shotgunów na tarczach i biotycznych polach siłowych (cała drużyna)

Siła przebijania karabinu szturmowego

upgrade’y broni

iryd: 15000

+25% do zniszczeń dokonywanych z użyciem karabinów na tarczach, pancerzach i biotycznych polach siłowych (cała drużyna)

Siła rażenia ciężkiego pistoletu 1/5 Siła rażenia ciężkiego pistoletu 2/5 Siła rażenia ciężkiego pistoletu 3/5 Siła rażenia karabinu snajperskiego 1/5 Siła rażenia karabinu snajperskiego 2/5 Siła rażenia karabinu snajperskiego 3/5 Siła rażenia karabinu szturmowego 1/6 Siła rażenia karabinu szturmowego 2/6 Siła rażenia karabinu szturmowego 3/6 Siła rażenia karabinu szturmowego 4/6 Siła rażenia mocy biotycznych 1/5 Siła rażenia mocy biotycznych 2/5 Siła rażenia mocy biotycznych 3/5 Siła rażenia mocy technologicznych 1/5 Siła rażenia mocy

upgrade’y broni

pallad: 2500

+10% do obrażeń zadawanych z użyciem pistoletów (cała drużyna)

upgrade’y broni

pallad: 5000

+20% do obrażeń zadawanych z użyciem pistoletów (cała drużyna)

upgrade’y broni

pallad: 7500

+30% do obrażeń zadawanych z użyciem pistoletów (cała drużyna)

upgrade’y broni

platyna: 2500

+10% do obrażeń zadawanych z użyciem karabinów snajperskich (cała drużyna)

upgrade’y broni

platyna: 5000

+20% do obrażeń zadawanych z użyciem karabinów snajperskich (cała drużyna)

upgrade’y broni

platyna: 7500

+30% do obrażeń zadawanych z użyciem karabinów snajperskich (cała drużyna)

upgrade’y broni

iryd: 2500

+10% do obrażeń zadawanych z użyciem karabinów (cała drużyna)

upgrade’y broni

iryd: 5000

+20% do obrażeń zadawanych z użyciem karabinów (cała drużyna)

upgrade’y broni

iryd: 7500

+30% do obrażeń zadawanych z użyciem karabinów (cała drużyna)

upgrade’y broni

iryd: 10000

+40% do obrażeń zadawanych z użyciem karabinów (cała drużyna)

upgrade’y zbroi

pierwiastek zero: 500

+10% do zadawanych obrażeń biotycznych (cała drużyna)

upgrade’y zbroi

pierwiastek zero: 1000

+20% do zadawanych obrażeń biotycznych (cała drużyna)

upgrade’y zbroi

pierwiastek zero: 1500

+30% do zadawanych obrażeń biotycznych (cała drużyna)

upgrade’y zbroi

pierwiastek zero: 500

+10% do obrażeń zadawanych z użyciem Omni-narzędzia

upgrade’y zbroi

pierwiastek zero: 1000

+20% do obrażeń zadawanych z użyciem

Strona: 72

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine
technologicznych 2/5 Siła rażenia mocy technologicznych 3/5 Siła rażenia pistoletu maszynowego 1/5 Siła rażenia pistoletu maszynowego 2/5 Siła rażenia pistoletu maszynowego 3/5 Siła rażenia strzelby 1/5 upgrade’y broni platyna: 2500 upgrade’y broni iryd: 7500 upgrade’y broni iryd: 5000 upgrade’y broni iryd: 2500 upgrade’y zbroi pierwiastek zero: 1500 Omni-narzędzia +30% do obrażeń zadawanych z użyciem Omni-narzędzia +10% do obrażeń zadawanych z użyciem pistoletów maszynowych (cała drużyna) +20% do obrażeń zadawanych z użyciem pistoletów maszynowych (cała drużyna) +30% do obrażeń zadawanych z użyciem pistoletów maszynowych (cała drużyna) +10% do obrażeń zadawanych z użyciem shotgunów (cała drużyna) Siła rażenia strzelby 2/5 upgrade’y broni platyna: 5000 +20% do obrażeń zadawanych z użyciem shotgunów (cała drużyna) Siła rażenia strzelby 3/5 upgrade’y broni platyna: 7500 +30% do obrażeń zadawanych z użyciem shotgunów (cała drużyna) Siła tarcz gethów 1/2 prototypy platyna: 2500 zwiększenie siły tarcz o 25% (cała drużyna) Siła tarcz gethów 2/2 prototypy platyna: 5000 zwiększenie siły tarcz o 50% (cała drużyna) Tarcze awaryjne upgrade’y zbroi platyna: 25000 regeneracja tarcz drużyny w momencie leczenia Tarcze wielordzeniowe Trening zaawansowany upgrade’y statku prototypy pallad: 15000 pierwiastek zero: 5000 Ulepszenie tarcz ochronnych Normandii. możesz wybierać moce specjalne drużyny odblokowywane po ukończeniu ich questów – więcej informacji na ich temat odnajdziesz w pierwszym rozdziale atlasu (Podstawy) Twarde tarcze upgrade’y zbroi pallad: 25000 Tarcze Sheparda otrzymują o 20% mniej obrażeń. Udoskonalenie kliniki upgrade’y statku platyna: 50000 usunięcie blizn z ciała Sheparda (po zakupieniu upgrade’u musisz udać się do kliniki i kliknąć na stole operacyjnym) Wydajniejsze ogniwa paliwowe upgrade’y statku pierwiastek zero: 3000 Normandia może zabrać na pokład 50% więcej paliwa Wyrzutnia rakiet ML-77 Zaawansowany skaner minerałowy prototypy upgrade’y statku iryd: 5000 iryd: 15000 nowa broń przyśpieszenie procesu skanowania planet

Strona: 73

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine G o t o w e u p g r a d e ’ y

Poniższa tabelka prezentuje wszystkie gotowe technologie, które można zakupić od handlarzy w trakcie gry. Uwaga! Pozostałe upgrade’y można pozyskać jedynie poprzez odnajdywanie planów i opracowywanie odpowiednich technologii. Po więcej informacji na temat lokalizacji poszczególnych planów zapraszam do sekcji Plany nowych technologii.
Nazwa projektu Amunicja do broni ciężkiej 5/6 Amunicja do broni ciężkiej 6/6 Ciężki splot skóry 4/5 Ciężki splot skóry 5/5 Moduł hakowania Moduł obejścia Ochrona przed obrażeniami 4/5 Ochrona przed obrażeniami 5/5 Pojemność medi-żelu 4/5 Pojemność medi-żelu 5/5 Siła rażenia ciężkiego pistoletu 4/5 Siła rażenia ciężkiego pistoletu 5/5 Siła rażenia karabinu snajperskiego 4/5 Siła rażenia karabinu snajperskiego 5/5 Siła rażenia karabinu szturmowego 5/6 Siła rażenia karabinu szturmowego 6/6 Siła rażenia mocy biotycznych 4/5 Siła rażenia mocy biotycznych 5/5 Siła rażenia mocy technologicznych 4/5 Siła rażenia mocy technologicznych 5/5 Siła rażenia pistoletu maszynowego 4/5 Siła rażenia pistoletu maszynowego 5/5 Siła rażenia strzelby 4/5 Siła rażenia strzelby 5/5 upgrade’y broni upgrade’y broni Rupiecie Kenna (Omega) Baza danych Fortacka (Tuchanka) upgrade’y broni Ochrona osobista Brama (Illium) upgrade’y broni Ekspedycje Rodam (Cytadela) upgrade’y zbroi Technologia Serrice (Illium) upgrade’y zbroi upgrade’y zbroi upgrade’y zbroi Technologia Serrice (Illium) Baza danych Fortacka (Tuchanka) Saronis Applications (Cytadela) upgrade’y broni Baza danych Fortacka (Tuchanka) upgrade’y broni Ochrona osobista Brama (Illium) upgrade’y broni Ekspedycje Rodam (Cytadela) Kategoria prototypy prototypy prototypy prototypy upgrade’y zbroi upgrade’y zbroi upgrade’y zbroi upgrade’y zbroi upgrade’y zbroi upgrade’y zbroi upgrade’y broni upgrade’y broni upgrade’y broni Miejsce zakupienia upgrade’u Rupiecie Kenna (Omega) Towary Ratcha (Tuchanka) Rupiecie Kenna (Omega) Ochrona osobista Brama (Illium) Centrum handlowe Harrota (Omega) Technologia Serrice (Illium) Saronis Applications (Cytadela) Ochrona osobista Brama (Illium) Sirta Foundation (Cytadela) Technologia Serrice (Illium) Ekspedycje Rodam (Cytadela) Baza danych Fortacka (Tuchanka) Targ Omegi (Omega)

Strona: 74

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine Poniższa tabelka prezentuje szczegóły działania technologii kupowanych od handlarzy.

Nazwa projektu Amunicja do broni ciężkiej 5/6 Amunicja do broni ciężkiej 6/6 Ciężki splot skóry 4/5 Ciężki splot skóry 5/5 Moduł hakowania Moduł obejścia Ochrona przed obrażeniami 4/5 Ochrona przed obrażeniami 5/5 Pojemność medi-żelu 4/5 Pojemność medi-żelu 5/5 Siła rażenia ciężkiego pistoletu 4/5 Siła rażenia ciężkiego pistoletu 5/5 Siła rażenia karabinu snajperskiego 4/5 Siła rażenia karabinu snajperskiego 5/5 Siła rażenia karabinu szturmowego 5/6 Siła rażenia karabinu szturmowego 6/6 Siła rażenia mocy biotycznych 4/5 Siła rażenia mocy biotycznych 5/5 Siła rażenia mocy technologicznych 4/5 Siła rażenia mocy technologicznych 5/5 Siła rażenia pistoletu maszynowego 4/5 Siła rażenia pistoletu maszynowego 5/5 Siła rażenia strzelby 4/5 Siła rażenia strzelby 5/5

Kategoria prototypy prototypy prototypy prototypy upgrade’y zbroi upgrade’y zbroi upgrade’y zbroi upgrade’y zbroi upgrade’y zbroi upgrade’y zbroi upgrade’y broni upgrade’y broni upgrade’y broni upgrade’y broni upgrade’y broni upgrade’y broni upgrade’y zbroi upgrade’y zbroi upgrade’y zbroi upgrade’y zbroi upgrade’y broni upgrade’y broni upgrade’y broni upgrade’y broni

Działanie możliwość przechowywania 75% więcej amunicji do ciężkich broni możliwość przechowywania 90% więcej amunicji do ciężkich broni wydłużenie paska zdrowia Sheparda o 40% wydłużenie paska zdrowia Sheparda o 50% podwojenie dostępnego limitu czasu podczas hakowania (jedna z mini-gier) podwojenie dostępnego limitu czasu podczas omijania zabezpieczeń (jedna z mini-gier) +40% do tarcz, barier ochronnych i pancerzy (cała drużyna) +50% do tarcz, barier ochronnych i pancerzy (cała drużyna) możliwość przechowywania dodatkowego medi-żelu możliwość przechowywania dodatkowego medi-żelu +40% do obrażeń zadawanych z użyciem pistoletów (cała drużyna) +50% do obrażeń zadawanych z użyciem pistoletów (cała drużyna) +40% do obrażeń zadawanych z użyciem karabinów snajperskich (cała drużyna) +50% do obrażeń zadawanych z użyciem karabinów snajperskich (cała drużyna) +50% do obrażeń zadawanych z użyciem karabinów (cała drużyna) +60% do obrażeń zadawanych z użyciem karabinów (cała drużyna) +40% do zadawanych obrażeń biotycznych (cała drużyna) +50% do zadawanych obrażeń biotycznych (cała drużyna) +40% do obrażeń zadawanych z użyciem Omninarzędzia +50% do obrażeń zadawanych z użyciem Omninarzędzia +40% do obrażeń zadawanych z użyciem pistoletów maszynowych (cała drużyna) +50% do obrażeń zadawanych z użyciem pistoletów maszynowych (cała drużyna) +40% do obrażeń zadawanych z użyciem shotgunów (cała drużyna) +50% do obrażeń zadawanych z użyciem shotgunów (cała drużyna)

Strona: 75

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine

Surowce
M e t o d y p o z y s k i w a n i a Surowce możesz pozyskiwać na dwa sposoby: 1) Odnajdując różnego rodzaju pojemniki bezpośrednio w trakcie rozgrywania misji. Na jedną misję (poza paroma wyjątkami głównie z początkowej fazy gry) średnio przypada 500 jednostek pierwiastka zero lub 2000 jednostek jednego z trzech pozostałych surowców (iryd, platyna lub pallad). Nie jest to więc zbyt dużo, aczkolwiek nie należy być wybrednym, szczególnie że zazwyczaj nie trzeba się zbyt dużo za nimi rozglądać.

Surowce zazwyczaj schowane są w niewielkich pojemnikach.

Strona: 76

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine 2) Skanując w ich poszukiwaniu powierzchnie planet. To zdecydowanie bardziej opłacalne rozwiązanie, a to dlatego, że możesz znacznie szybciej pozyskać duże ilości minerałów. Zeskanowanie pojedynczej planety zajmuje kilka minut i zazwyczaj pozwala zdobyć kilkanaście tysięcy jednostek różnych surowców. To właśnie ten wariant bardziej szczegółowo omówiony został w dalszej części tekstu.

Skanowanie planet pozwala na szybkie pozyskanie dużej ilości surowców.

Skanowanie

planet

-

przygotowania

Skanowanie planet wymaga używania sond i żeby dobrze „oczyścić” jedną planetę trzeba poświęcić od 20 do 30 sond. Może się też zdarzyć tak, że planeta, którą chcesz zeskanować nie znajduje się w tym samym systemie co przekaźnik masy i w takiej sytuacji musisz dodatkowo zatankować paliwo by móc przelecieć do sąsiedniego systemu. Zarówno paliwo jak i sondy są na szczęście bardzo tanie, w rezultacie czego nawet w sytuacji odbywania bardzo częstych lotów Twój budżet nie zostanie poważnie uszczuplony. W szczególności nie radzę oszczędzać na sondach tak by mieć zawsze pewność, że pozyskało się prawie wszystkie możliwe surowce z danej planety. Warto dodać, że w dalszej fazie gry możesz nabyć technologie pozwalające na transportowanie większych ilości paliwa i większej liczby sond co dodatkowo powinno usprawnić cały proces. Przed przystąpieniem do skanowania planet na większą skalę radziłbym też odblokować technologię o nazwie Zaawansowany skaner minerałowy, dzięki czemu proces skanowania będzie przebiegał znacznie szybciej. W tym celu musisz porozmawiać z Mirandą, prosząc ją o podsunięcie pomysłu na ulepszenie Normandii, a następnie zakupić nowo odblokowany upgrade.

Strona: 77

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine Skanowanie planet – cenne wskazówki

Na poszukiwania nowych surowców nie radzę się często wybierać, bo na prowadzenie badań nie będziesz ich potrzebował zbyt dużo. Jeśli już zajdzie taka konieczność to warto decydować się na skanowanie tych planet, na których oprócz innych minerałów można też odnaleźć pierwiastek zero i na takie, które są bogate lub bardzo bogate w minerały. Na skanowanie pojedynczej planety dobrze byłoby poświęcić co najmniej 5-7 minut, nie śpiesząc się i dokładnie przeczesując powierzchnię w poszukiwaniu surowców. Najwygodniej jest skanować kolejne pionowe rzędy w oparciu o widoczną na ekranie „siatkę” wokół planety. Po odszukaniu miejsca występowania surowców najpierw zbadaj najbliższą okolicę czy przypadkiem nie znajduje się gdzieś jeszcze większe skupisko minerałów. To bardzo ważne, gdyż w przeciwnym wypadku możesz sobie zablokować do nich dostęp. Dopiero po upewnieniu się, że jest to najlepsze miejsce odszukaj punkt skąd dociera najsilniejszy sygnał i wystrzel sondę. Nie sugeruj się zbytnio informacją o wyniku skanowania, bo nawet po ujrzeniu informacji o braku złóż nadal możliwe jest odnalezienie kilku większych skupisk. Generalnie najlepiej ignorować to pole i skupić się wyłącznie na starannym zbadaniu całej planety. Od razu sprawdzaj i skanuj te planety, na których rozegrałeś już jakąś misję (główną lub poboczną), bo później możesz o tym zapomnieć. Warto tu pamiętać, że widoczny na ekranie procentowy wskaźnik informuje jedynie o odkryciu planet w danym systemie a nie o oczyszczeniu ich z surowców!

Strona: 78

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine P i e r w i a s t e k z e r o

Poniższa tabelka prezentuje wszystkie planety, na których możesz odnaleźć pierwiastek zero. Zastosowane zostały następujące oznaczenia (kolumna Ilość): bardzo mało (0-1500 jednostek), niewiele (1500-3500 jednostek), dość dużo (3500-6000 jednostek), dużo (6000-9000 jednostek), bardzo dużo (powyżej 9000 jednostek).

Nazwa planety lub księżyca Etamis Sanctum Watson Ekuna Daratar Erinle Thegan Eingana Nearog Thunawanuro Anhur Sekhmet Drapieżna Paszcza Tarith Helyme Siano Boro Raisaris 2176 Aeia Joab Laban Mizraim Capek Prospect Bothros Dobrowolski Gei Hinnom Gotha Talis Fia

Lokalizacja Hawking Eta :: Schwarzschild Kołyska Sigurda :: Decoris Kołyska Sigurda :: Skepsis Masyw Feniksa :: Salahiel Mgławica Klepsydra :: Faryar Mgławica Klepsydra :: Osun Mgławica Klepsydra :: Ploitari Mgławica Omega :: Amada Mgławica Omega :: Batalla Mgławica Omega :: Batalla Mgławica Orła :: Amun Mgławica Orła :: Amun Mgławica Orła :: Relikt Mgławica Półksiężyc :: Lusarn Mgławica Półksiężyc :: Zelene Mgławica Pylosa :: Dirada Mgławica Pylosa :: Satent Mgławica Pylosa :: Satent Mgławica Rosetta :: Alfa Draconis Mgławica Rosetta :: Enoch Mgławica Rosetta :: Enoch Mgławica Rosetta :: Enoch Mgławica Tytan :: Haskins Morze Cieni :: Iera Nexus Hadesu :: Hekate Nexus Hadesu :: Pamiat’ Nexus Hadesu :: Sheol Odległa Krawędź :: Dholen Otchłań Dzierzby :: Urla Rast

Ilość dużo dość dużo bardzo dużo dość dużo dużo dużo dość dużo dość dużo niewiele dużo dużo dość dużo dużo dużo dość dużo niewiele dość dużo dużo niewiele dość dużo niewiele niewiele dość dużo bardzo mało niewiele dość dużo dość dużo dość dużo dość dużo

Strona: 79

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine

Tosal Nym Zada Ban Farlas Israfil Kakabel Gorvug Yamm Invictus Kaleston Mantun

Otchłań Dzierzby :: Xe Cha Otchłań Dzierzby :: Xe Cha Próg Walhalli :: Micah Próg Walhalli :: Micah Próg Walhalli :: Micah Próg Walhalli :: Paz Przestrzeń Nubijska :: Kalabsha Pustkowie Minosa :: Caestus Rozpadlina Kalestona :: Balor Strefa DMZ Krogan :: Nith

dość dużo dużo dość dużo niewiele niewiele dużo niewiele dość dużo dość dużo dość dużo

Poniższa tabelka zestawia wszystkie misje, w trakcie rozgrywania których można odnaleźć różnego rodzaju pojemniki skrywające pierwiastek zero. Więcej informacji na temat ich lokalizacji możesz uzyskać z głównego poradnika do gry.

Nazwa lokacji

Lokalizacja

Typ questu

Liczba jednostek surowca 500

Aeia – Miejsce katastrofy Hugo Gernsbacka Alchera Capek – Placówka Hahne-Kedar Daratar – Skład Zaćmienia Illium – Stacja transportowa Illium – Wieże Dantius Joab – Wykoapliska Nieaktywny statek Zbieraczy Omega – Baza Archanioła Omega – Slumsy Pragia – Ośrodek Teltin Statek więzienny Czyściec

Mgławica Rosetta :: Alfa Draconis

towarzysza

Mgławica Omega :: Amada Mgławica Tytan :: Haskins Mgławica Klepsydra :: Faryar Mgławica Półksiężyc :: Tasale Mgławica Półksiężyc :: Tasale Mgławica Rosetta :: Enoch Mgławica Omega :: Sahrabarik Mgławica Omega :: Sahrabarik Przestrzeń Nubijska :: Dakka Mgławica Klepsydra :: Osun

DLC N7 N7 towarzysza główny N7 główny główny główny towarzysza główny

500 500 500 500 500 500 500 500 1000 500 500

Strona: 80

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine I r y d Poniższa tabelka prezentuje wszystkie planety, na których możesz odnaleźć iryd. Zastosowane zostały następujące oznaczenia (kolumna Ilość): bardzo mało (0-1500 jednostek), niewiele (15003500 jednostek), dość dużo (3500-6000 jednostek), dużo (6000-9000 jednostek), bardzo dużo (powyżej 9000 jednostek).

Nazwa planety lub księżyca Jowisz Merkury Neptun Pluton Saturn Uran Wenus Cantra Klendagon Tamahera Tharopto Hebat Teshub Atahil Etamis Linossa Rihali Lethe Mnemosyne Laena Sanctum Crick Darwin Franklin Keimowitz Pauling Wallace Watson Ekuna

Lokalizacja Gromada Lokalna :: Układ Słoneczny Gromada Lokalna :: Układ Słoneczny Gromada Lokalna :: Układ Słoneczny Gromada Lokalna :: Układ Słoneczny Gromada Lokalna :: Układ Słoneczny Gromada Lokalna :: Układ Słoneczny Gromada Lokalna :: Układ Słoneczny Hawking Eta :: Century Hawking Eta :: Century Hawking Eta :: Century Hawking Eta :: Century Hawking Eta :: Chandrasekhar Hawking Eta :: Chandrasekhar Hawking Eta :: Schwarzschild Hawking Eta :: Schwarzschild Hawking Eta :: Schwarzschild Hawking Eta :: Schwarzschild Hawking Eta :: Thorne Hawking Eta :: Thorne Kołyska Sigurda :: Decoris Kołyska Sigurda :: Decoris Kołyska Sigurda :: Skepsis Kołyska Sigurda :: Skepsis Kołyska Sigurda :: Skepsis Kołyska Sigurda :: Skepsis Kołyska Sigurda :: Skepsis Kołyska Sigurda :: Skepsis Kołyska Sigurda :: Skepsis Masyw Feniksa :: Salahiel

Ilość niewiele dużo niewiele dużo dość dużo niewiele dość dużo dość dużo dużo dość dużo bardzo mało niewiele niewiele bardzo dużo dość dużo niewiele niewiele niewiele niewiele niewiele niewiele bardzo dużo bardzo dużo bardzo dużo dość dużo dość dużo dość dużo niewiele bardzo dużo

Strona: 81

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine

Ishassara Pahhur Sarapai Alingon Antictra Daratar Nephros Quarem Tunfigel Wenrum Aganju Erinle Olokun Orunmila Aigela Synalus Thegan Zanethu Alchera Anjea Eingana Karora Takkan Utha Logasiri Nearog Thunawanuro Dorgal Korar Lorek Sehtor Uwan Oche Vatar Bindur

Masyw Feniksa :: Tassrah Masyw Feniksa :: Tassrah Masyw Feniksa :: Tassrah Mgławica Klepsydra :: Faryar Mgławica Klepsydra :: Faryar Mgławica Klepsydra :: Faryar Mgławica Klepsydra :: Faryar Mgławica Klepsydra :: Faryar Mgławica Klepsydra :: Faryar Mgławica Klepsydra :: Faryar Mgławica Klepsydra :: Osun Mgławica Klepsydra :: Osun Mgławica Klepsydra :: Osun Mgławica Klepsydra :: Osun Mgławica Klepsydra :: Ploitari Mgławica Klepsydra :: Ploitari Mgławica Klepsydra :: Ploitari Mgławica Klepsydra :: Ploitari Mgławica Omega :: Amada Mgławica Omega :: Amada Mgławica Omega :: Amada Mgławica Omega :: Amada Mgławica Omega :: Amada Mgławica Omega :: Arinlarkan Mgławica Omega :: Batalla Mgławica Omega :: Batalla Mgławica Omega :: Batalla Mgławica Omega :: Fathar Mgławica Omega :: Fathar Mgławica Omega :: Fathar Mgławica Omega :: Kairavamori Mgławica Omega :: Kairavamori Mgławica Omega :: Kairavamori Mgławica Omega :: Sahrabarik

dość dużo bardzo dużo dość dużo dużo bardzo dużo dość dużo dość dużo bardzo dużo dużo dość dużo dość dużo dość dużo niewiele niewiele bardzo dużo dużo dość dużo bardzo dużo dość dużo niewiele niewiele dość dużo niewiele dość dużo niewiele dość dużo dość dużo dość dużo bardzo dużo dość dużo bardzo dużo bardzo dużo bardzo dużo niewiele

Strona: 82

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine

Imorkan Urdak Anhur Bast Neith Sekhmet Sobek Gregas Osalri Quodis Flett Uzin Wrill Burzliwy Przypływ Drapieżna Paszcza Kapryśny Prąd Mętna Woda Pierwszy Ląd Plażowy Grom Wyspowy Wiatr Antigar Doriae Euntanta Jontan Tarith Xetic Acaeria Maisuth Zesmeni Beregale Naxell Ponolus Thail Epho

Mgławica Omega :: Sahrabarik Mgławica Omega :: Sahrabarik Mgławica Orła :: Amun Mgławica Orła :: Amun Mgławica Orła :: Amun Mgławica Orła :: Amun Mgławica Orła :: Amun Mgławica Orła :: Imir Mgławica Orła :: Imir Mgławica Orła :: Imir Mgławica Orła :: Malgus Mgławica Orła :: Malgus Mgławica Orła :: Malgus Mgławica Orła :: Relikt Mgławica Orła :: Relikt Mgławica Orła :: Relikt Mgławica Orła :: Relikt Mgławica Orła :: Relikt Mgławica Orła :: Relikt Mgławica Orła :: Relikt Mgławica Orła :: Strabo Mgławica Półksiężyc :: Lusarn Mgławica Półksiężyc :: Lusarn Mgławica Półksiężyc :: Lusarn Mgławica Półksiężyc :: Lusarn Mgławica Półksiężyc :: Lusarn Mgławica Półksiężyc :: Ondeste Mgławica Półksiężyc :: Ondeste Mgławica Półksiężyc :: Ondeste Mgławica Półksiężyc :: Tasale Mgławica Półksiężyc :: Tasale Mgławica Półksiężyc :: Tasale Mgławica Półksiężyc :: Tasale Mgławica Półksiężyc :: Zelene

niewiele dość dużo niewiele niewiele dość dużo niewiele niewiele bardzo dużo dość dużo dość dużo dość dużo niewiele niewiele niewiele niewiele bardzo dużo dość dużo dość dużo bardzo dużo niewiele niewiele dość dużo dość dużo dość dużo niewiele niewiele dość dużo dość dużo niewiele dość dużo niewiele dość dużo niewiele dość dużo

Strona: 83

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine

Gaelon Helyme Nepyma Canalus Siano Sineus Thenusi Vioresa Zeth Geus Neidus Tenoth Theonax Uzin Isale Jonus Anedia Boro Nataisa Raisaris Rescel 2175 AR2 2176 Aeia Goliat Joab Laban Mizraim Cyllene Parnas Capek Prospect Venture Watchman Bothros

Mgławica Półksiężyc :: Zelene Mgławica Półksiężyc :: Zelene Mgławica Półksiężyc :: Zelene Mgławica Pylosa :: Dirada Mgławica Pylosa :: Dirada Mgławica Pylosa :: Dirada Mgławica Pylosa :: Dirada Mgławica Pylosa :: Dirada Mgławica Pylosa :: Dirada Mgławica Pylosa :: Kriseroi Mgławica Pylosa :: Kriseroi Mgławica Pylosa :: Kriseroi Mgławica Pylosa :: Kriseroi Mgławica Pylosa :: Kriseroi Mgławica Pylosa :: Nariph Mgławica Pylosa :: Nariph Mgławica Pylosa :: Satent Mgławica Pylosa :: Satent Mgławica Pylosa :: Satent Mgławica Pylosa :: Satent Mgławica Pylosa :: Satent Mgławica Rosetta :: Alfa Draconis Mgławica Rosetta :: Alfa Draconis Mgławica Rosetta :: Enoch Mgławica Rosetta :: Enoch Mgławica Rosetta :: Enoch Mgławica Rosetta :: Enoch Mgławica Rosetta :: Phi Klio Mgławica Rosetta :: Phi Klio Mgławica Tytan :: Haskins Morze Cieni :: Iera Morze Cieni :: Iera Morze Cieni :: Iera Nexus Hadesu :: Hekate

niewiele dość dużo bardzo dużo dość dużo bardzo dużo niewiele bardzo dużo niewiele dość dużo niewiele dość dużo niewiele dość dużo dość dużo niewiele niewiele dość dużo dość dużo niewiele bardzo dużo dość dużo niewiele niewiele niewiele dość dużo bardzo dużo niewiele niewiele bardzo dużo bardzo dużo dość dużo dość dużo dużo niewiele

Strona: 84

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine

Ker Triodia Dobrowolski Komarow Pacajew Wołkow Gei Hinnom Charoum Gotha Ammut Bovis Tor Doz Atab Talis Fia Afras Tosal Nym Vem Osca Zada Ban Lepini Metaponto Pollino Vecchio Volturno Hito Imaen Viantel Dumah Elohi Farlas Israfil Kakabel Gorvug Alkonost Bannik Gamayun Zirnitra

Nexus Hadesu :: Hekate Nexus Hadesu :: Hekate Nexus Hadesu :: Pamiat’ Nexus Hadesu :: Pamiat’ Nexus Hadesu :: Pamiat’ Nexus Hadesu :: Pamiat’ Nexus Hadesu :: Sheol Odległa Krawędź :: Dholen Odległa Krawędź :: Dholen Odległa Krawędź :: Ma-at Otchłań Dzierzby :: Urla Rast Otchłań Dzierzby :: Urla Rast Otchłań Dzierzby :: Urla Rast Otchłań Dzierzby :: Xe Cha Otchłań Dzierzby :: Xe Cha Otchłań Dzierzby :: Xe Cha Otchłań Dzierzby :: Xe Cha Pogranicze Ismaru :: Aquila Pogranicze Ismaru :: Aquila Pogranicze Ismaru :: Aquila Pogranicze Ismaru :: Aquila Pogranicze Ismaru :: Aquila Pogranicze Ismaru :: Faia Pogranicze Ismaru :: Faia Pogranicze Ismaru :: Faia Próg Walhalli :: Micah Próg Walhalli :: Micah Próg Walhalli :: Micah Próg Walhalli :: Micah Próg Walhalli :: Micah Próg Walhalli :: Paz Przestrzeń Nubijska :: Dakka Przestrzeń Nubijska :: Dakka Przestrzeń Nubijska :: Dakka Przestrzeń Nubijska :: Dakka

dość dużo niewiele bardzo dużo bardzo dużo dość dużo bardzo dużo dość dużo niewiele dużo dość dużo dość dużo niewiele dość dużo dość dużo bardzo dużo bardzo mało dużo niewiele niewiele niewiele bardzo dużo dużo dość dużo bardzo dużo dużo niewiele niewiele bardzo dużo bardzo dużo bardzo dużo niewiele niewiele dość dużo niewiele bardzo mało

Strona: 85

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine

Tefnut Yamm Noresha Invictus Temerarus Aequitas Pietas Vir Agnin Alformus Dranen Shasu Shir Tamgauta Bres Cernunnos Elatha Kaleston Partholon Sinmara Surtur Thrivaldi Aitarus Kaushus Maitrum Taitus Durak Kanin Kruban Ruam Vaul Mantun Tula Vard

Przestrzeń Nubijska :: Kalabsha Przestrzeń Nubijska :: Kalabsha Przestrzeń Nubijska :: Qertassi Pustkowie Minosa :: Caestus Pustkowie Minosa :: Caestus Pustkowie Minosa :: Fortis Pustkowie Minosa :: Fortis Pustkowie Minosa :: Fortis Rozpadlina Kalestona :: Aysur Rozpadlina Kalestona :: Aysur Rozpadlina Kalestona :: Aysur Rozpadlina Kalestona :: Aysur Rozpadlina Kalestona :: Aysur Rozpadlina Kalestona :: Aysur Rozpadlina Kalestona :: Balor Rozpadlina Kalestona :: Balor Rozpadlina Kalestona :: Balor Rozpadlina Kalestona :: Balor Rozpadlina Kalestona :: Balor Rozpadlina Kalestona :: Solveig Rozpadlina Kalestona :: Solveig Rozpadlina Kalestona :: Solveig Rozpadlina Kalestona :: Talava Rozpadlina Kalestona :: Talava Rozpadlina Kalestona :: Talava Rozpadlina Kalestona :: Talava Strefa DMZ Krogan :: Aralakh Strefa DMZ Krogan :: Aralakh Strefa DMZ Krogan :: Aralakh Strefa DMZ Krogan :: Aralakh Strefa DMZ Krogan :: Aralakh Strefa DMZ Krogan :: Nith Strefa DMZ Krogan :: Nith Strefa DMZ Krogan :: Nith

niewiele dość dużo niewiele dość dużo bardzo dużo dość dużo niewiele dość dużo bardzo dużo niewiele niewiele bardzo dużo bardzo dużo dość dużo bardzo dużo niewiele bardzo dużo dość dużo niewiele bardzo dużo niewiele niewiele dużo bardzo dużo bardzo dużo dość dużo bardzo dużo dość dużo dość dużo niewiele niewiele bardzo dużo niewiele niewiele

Strona: 86

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine Poniższa tabelka zestawia wszystkie misje, w trakcie rozgrywania których można odnaleźć różnego rodzaju pojemniki skrywające iryd. Więcej informacji na temat ich lokalizacji możesz uzyskać z głównego poradnika do gry.

Nazwa lokacji

Lokalizacja

Typ questu

Liczba jednostek surowca 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Cytadela – Dzielnica fabryczna Haestrom – Lądowisko quarian MSV Strontowy Muł MSV Złamana Strzała Omega – Slumsy Planeta Aequitas – Placówka wydobywcza Pochód Wolności Sanctum – Baza Błękitnych Słońc Stacja Jarrahe Zanethu – MSV Estevanico

Mgławica Węża :: Wdowa Odległa Krawędź :: Dholen Mgławica Omega :: Arinlarkan Masyw Feniksa :: Nariph Mgławica Omega :: Sahrabarik Pustkowie Minosa :: Fortis

towarzysza główny N7 N7 główny N7

Kołyska Sigurda :: Decoris Mgławica Orła :: Strabo Mgławica Klepsydra :: Ploitari

prolog N7 N7 N7

2000 2000 2000 2000

Strona: 87

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine P l a t y n a Poniższa tabelka prezentuje wszystkie planety, na których możesz odnaleźć platynę. Zastosowane zostały następujące oznaczenia (kolumna Ilość): bardzo mało (0-1500 jednostek), niewiele (15003500 jednostek), dość dużo (3500-6000 jednostek), dużo (6000-9000 jednostek), bardzo dużo (powyżej 9000 jednostek).

Nazwa planety lub księżyca Jowisz Merkury Neptun Pluton Saturn Uran Wenus Cantra Klendagon Tamahera Tharopto Hebat Teshub Atahil Etamis Linossa Rihali Lethe Mnemosyne Laena Sanctum Crick Darwin Franklin Keimowitz Pauling Wallace Watson Ekuna

Lokalizacja Gromada Lokalna :: Układ Słoneczny Gromada Lokalna :: Układ Słoneczny Gromada Lokalna :: Układ Słoneczny Gromada Lokalna :: Układ Słoneczny Gromada Lokalna :: Układ Słoneczny Gromada Lokalna :: Układ Słoneczny Gromada Lokalna :: Układ Słoneczny Hawking Eta :: Century Hawking Eta :: Century Hawking Eta :: Century Hawking Eta :: Century Hawking Eta :: Chandrasekhar Hawking Eta :: Chandrasekhar Hawking Eta :: Schwarzschild Hawking Eta :: Schwarzschild Hawking Eta :: Schwarzschild Hawking Eta :: Schwarzschild Hawking Eta :: Thorne Hawking Eta :: Thorne Kołyska Sigurda :: Decoris Kołyska Sigurda :: Decoris Kołyska Sigurda :: Skepsis Kołyska Sigurda :: Skepsis Kołyska Sigurda :: Skepsis Kołyska Sigurda :: Skepsis Kołyska Sigurda :: Skepsis Kołyska Sigurda :: Skepsis Kołyska Sigurda :: Skepsis Masyw Feniksa :: Salahiel

Ilość niewiele dość dużo niewiele niewiele dużo bardzo mało dużo niewiele dość dużo dość dużo dość dużo dość dużo dość dużo dość dużo dużo dość dużo dość dużo dość dużo dość dużo dość dużo bardzo dużo dość dużo dość dużo dużo bardzo dużo dość dużo dość dużo bardzo dużo dużo

Strona: 88

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine

Ishassara Pahhur Sarapai Alingon Antictra Daratar Nephros Quarem Tunfigel Wenrum Aganju Erinle Olokun Orunmila Aigela Synalus Thegan Zanethu Alchera Anjea Eingana Karora Takkan Utha Logasiri Nearog Thunawanuro Dorgal Korar Lorek Sehtor Uwan Oche Vatar Bindur

Masyw Feniksa :: Tassrah Masyw Feniksa :: Tassrah Masyw Feniksa :: Tassrah Mgławica Klepsydra :: Faryar Mgławica Klepsydra :: Faryar Mgławica Klepsydra :: Faryar Mgławica Klepsydra :: Faryar Mgławica Klepsydra :: Faryar Mgławica Klepsydra :: Faryar Mgławica Klepsydra :: Faryar Mgławica Klepsydra :: Osun Mgławica Klepsydra :: Osun Mgławica Klepsydra :: Osun Mgławica Klepsydra :: Osun Mgławica Klepsydra :: Ploitari Mgławica Klepsydra :: Ploitari Mgławica Klepsydra :: Ploitari Mgławica Klepsydra :: Ploitari Mgławica Omega :: Amada Mgławica Omega :: Amada Mgławica Omega :: Amada Mgławica Omega :: Amada Mgławica Omega :: Amada Mgławica Omega :: Arinlarkan Mgławica Omega :: Batalla Mgławica Omega :: Batalla Mgławica Omega :: Batalla Mgławica Omega :: Fathar Mgławica Omega :: Fathar Mgławica Omega :: Fathar Mgławica Omega :: Kairavamori Mgławica Omega :: Kairavamori Mgławica Omega :: Kairavamori Mgławica Omega :: Sahrabarik

niewiele dość dużo dużo dużo dość dużo dużo niewiele dużo dużo dużo dość dużo bardzo dużo niewiele niewiele dość dużo dość dużo dość dużo dużo dość dużo dość dużo bardzo dużo niewiele niewiele bardzo dużo niewiele dość dużo bardzo dużo bardzo dużo dużo bardzo dużo dużo dość dużo dość dużo bardzo dużo

Strona: 89

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine

Imorkan Urdak Anhur Bast Neith Sekhmet Sobek Gregas Osalri Quodis Flett Uzin Wrill Burzliwy Przypływ Drapieżna Paszcza Kapryśny Prąd Mętna Woda Pierwszy Ląd Plażowy Grom Wyspowy Wiatr Antigar Doriae Euntanta Jontan Tarith Xetic Acaeria Maisuth Zesmeni Beregale Naxell Ponolus Thail Epho

Mgławica Omega :: Sahrabarik Mgławica Omega :: Sahrabarik Mgławica Orła :: Amun Mgławica Orła :: Amun Mgławica Orła :: Amun Mgławica Orła :: Amun Mgławica Orła :: Amun Mgławica Orła :: Imir Mgławica Orła :: Imir Mgławica Orła :: Imir Mgławica Orła :: Malgus Mgławica Orła :: Malgus Mgławica Orła :: Malgus Mgławica Orła :: Relikt Mgławica Orła :: Relikt Mgławica Orła :: Relikt Mgławica Orła :: Relikt Mgławica Orła :: Relikt Mgławica Orła :: Relikt Mgławica Orła :: Relikt Mgławica Orła :: Strabo Mgławica Półksiężyc :: Lusarn Mgławica Półksiężyc :: Lusarn Mgławica Półksiężyc :: Lusarn Mgławica Półksiężyc :: Lusarn Mgławica Półksiężyc :: Lusarn Mgławica Półksiężyc :: Ondeste Mgławica Półksiężyc :: Ondeste Mgławica Półksiężyc :: Ondeste Mgławica Półksiężyc :: Tasale Mgławica Półksiężyc :: Tasale Mgławica Półksiężyc :: Tasale Mgławica Półksiężyc :: Tasale Mgławica Półksiężyc :: Zelene

dość dużo niewiele bardzo dużo niewiele dość dużo dość dużo dość dużo dość dużo dość dużo dość dużo dość dużo niewiele dość dużo bardzo dużo dość dużo niewiele dość dużo niewiele dość dużo dość dużo dość dużo dość dużo dużo dużo bardzo dużo dość dużo bardzo dużo bardzo dużo dość dużo dość dużo niewiele dużo niewiele niewiele

Strona: 90

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine

Gaelon Helyme Nepyma Canalus Siano Sineus Thenusi Vioresa Zeth Geus Neidus Tenoth Theonax Uzin Isale Jonus Anedia Boro Nataisa Raisaris Rescel 2175 AR2 2176 Aeia Goliat Joab Laban Mizraim Cyllene Parnas Capek Prospect Venture Watchman Bothros

Mgławica Półksiężyc :: Zelene Mgławica Półksiężyc :: Zelene Mgławica Półksiężyc :: Zelene Mgławica Pylosa :: Dirada Mgławica Pylosa :: Dirada Mgławica Pylosa :: Dirada Mgławica Pylosa :: Dirada Mgławica Pylosa :: Dirada Mgławica Pylosa :: Dirada Mgławica Pylosa :: Kriseroi Mgławica Pylosa :: Kriseroi Mgławica Pylosa :: Kriseroi Mgławica Pylosa :: Kriseroi Mgławica Pylosa :: Kriseroi Mgławica Pylosa :: Nariph Mgławica Pylosa :: Nariph Mgławica Pylosa :: Satent Mgławica Pylosa :: Satent Mgławica Pylosa :: Satent Mgławica Pylosa :: Satent Mgławica Pylosa :: Satent Mgławica Rosetta :: Alfa Draconis Mgławica Rosetta :: Alfa Draconis Mgławica Rosetta :: Enoch Mgławica Rosetta :: Enoch Mgławica Rosetta :: Enoch Mgławica Rosetta :: Enoch Mgławica Rosetta :: Phi Klio Mgławica Rosetta :: Phi Klio Mgławica Tytan :: Haskins Morze Cieni :: Iera Morze Cieni :: Iera Morze Cieni :: Iera Nexus Hadesu :: Hekate

niewiele dość dużo niewiele dość dużo dość dużo dość dużo niewiele dość dużo niewiele dość dużo dużo dość dużo bardzo dużo dość dużo niewiele niewiele bardzo dużo bardzo dużo dość dużo dość dużo niewiele dość dużo bardzo dużo dość dużo dużo bardzo mało dość dużo niewiele dość dużo niewiele niewiele dość dużo niewiele bardzo dużo

Strona: 91

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine

Ker Triodia Dobrowolski Komarow Pacajew Wołkow Gei Hinnom Charoum Gotha Ammut Bovis Tor Doz Atab Talis Fia Afras Tosal Nym Vem Osca Zada Ban Lepini Metaponto Pollino Vecchio Volturno Hito Imaen Viantel Dumah Elohi Farlas Israfil Kakabel Gorvug Alkonost Bannik Gamayun Zirnitra

Nexus Hadesu :: Hekate Nexus Hadesu :: Hekate Nexus Hadesu :: Pamiat’ Nexus Hadesu :: Pamiat’ Nexus Hadesu :: Pamiat’ Nexus Hadesu :: Pamiat’ Nexus Hadesu :: Sheol Odległa Krawędź :: Dholen Odległa Krawędź :: Dholen Odległa Krawędź :: Ma-at Otchłań Dzierzby :: Urla Rast Otchłań Dzierzby :: Urla Rast Otchłań Dzierzby :: Urla Rast Otchłań Dzierzby :: Xe Cha Otchłań Dzierzby :: Xe Cha Otchłań Dzierzby :: Xe Cha Otchłań Dzierzby :: Xe Cha Pogranicze Ismaru :: Aquila Pogranicze Ismaru :: Aquila Pogranicze Ismaru :: Aquila Pogranicze Ismaru :: Aquila Pogranicze Ismaru :: Aquila Pogranicze Ismaru :: Faia Pogranicze Ismaru :: Faia Pogranicze Ismaru :: Faia Próg Walhalli :: Micah Próg Walhalli :: Micah Próg Walhalli :: Micah Próg Walhalli :: Micah Próg Walhalli :: Micah Próg Walhalli :: Paz Przestrzeń Nubijska :: Dakka Przestrzeń Nubijska :: Dakka Przestrzeń Nubijska :: Dakka Przestrzeń Nubijska :: Dakka

dość dużo dość dużo dużo bardzo mało bardzo dużo niewiele dość dużo dość dużo dość dużo dość dużo dość dużo dość dużo bardzo dużo dość dużo niewiele dość dużo dość dużo niewiele niewiele niewiele dość dużo dużo dość dużo dość dużo dużo niewiele dość dużo bardzo mało dość dużo niewiele dość dużo dość dużo dużo niewiele bardzo dużo

Strona: 92

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine

Tefnut Yamm Noresha Invictus Temerarus Aequitas Pietas Vir Agnin Alformus Dranen Shasu Shir Tamgauta Bres Cernunnos Elatha Kaleston Partholon Sinmara Surtur Thrivaldi Aitarus Kaushus Maitrum Taitus Durak Kanin Kruban Ruam Vaul Mantun Tula Vard

Przestrzeń Nubijska :: Kalabsha Przestrzeń Nubijska :: Kalabsha Przestrzeń Nubijska :: Qertassi Pustkowie Minosa :: Caestus Pustkowie Minosa :: Caestus Pustkowie Minosa :: Fortis Pustkowie Minosa :: Fortis Pustkowie Minosa :: Fortis Rozpadlina Kalestona :: Aysur Rozpadlina Kalestona :: Aysur Rozpadlina Kalestona :: Aysur Rozpadlina Kalestona :: Aysur Rozpadlina Kalestona :: Aysur Rozpadlina Kalestona :: Aysur Rozpadlina Kalestona :: Balor Rozpadlina Kalestona :: Balor Rozpadlina Kalestona :: Balor Rozpadlina Kalestona :: Balor Rozpadlina Kalestona :: Balor Rozpadlina Kalestona :: Solveig Rozpadlina Kalestona :: Solveig Rozpadlina Kalestona :: Solveig Rozpadlina Kalestona :: Talava Rozpadlina Kalestona :: Talava Rozpadlina Kalestona :: Talava Rozpadlina Kalestona :: Talava Strefa DMZ Krogan :: Aralakh Strefa DMZ Krogan :: Aralakh Strefa DMZ Krogan :: Aralakh Strefa DMZ Krogan :: Aralakh Strefa DMZ Krogan :: Aralakh Strefa DMZ Krogan :: Nith Strefa DMZ Krogan :: Nith Strefa DMZ Krogan :: Nith

dość dużo dość dużo dość dużo bardzo dużo niewiele dość dużo dużo dość dużo dość dużo dość dużo niewiele dużo dużo dość dużo niewiele dość dużo dość dużo dość dużo bardzo dużo dość dużo niewiele dość dużo niewiele dość dużo dość dużo niewiele dość dużo niewiele dość dużo dość dużo niewiele dość dużo dość dużo dość dużo

Strona: 93

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine Poniższa tabelka zestawia wszystkie misje, w trakcie rozgrywania których można odnaleźć różnego rodzaju pojemniki skrywające platynę. Więcej informacji na temat ich lokalizacji możesz uzyskać z głównego poradnika do gry.

Nazwa lokacji

Lokalizacja

Typ questu

Liczba jednostek surowca 2000 2000 2000 2000 2000

Horyzont Illium – Handlowy port kosmiczny Korlus – Placówka Błękitnych Słońc Lorek – Baza Zaćmienia Neith – Miejsce katastrofy MSV Korsyka Omega – Slumsy Taitus Tarith – Nadajnik Krwawej Hordy Tuchanka – Ruiny Urdnotów Wrak Żniwiarza

Morze Cieni :: Horyzont Mgławica Półksiężyca :: Tasale Mgławica Orła :: Imir Mgławica Omega :: Fathar Mgławica Orła :: Amun

główny główny N7 N7 N7

Mgławica Omega :: Sahrabarik Rozpadlina Kalestona :: Talava Mgławica Półksiężyc :: Lusarn Strefa DMZ Krogan :: Aralakh Hawking Eta :: Chandrasekhra

główny N7 N7 towarzysza główny

2000 5000 2000 2000 2000

Strona: 94

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine P a l l a d Poniższa tabelka prezentuje wszystkie planety, na których możesz odnaleźć pallad. Zastosowane zostały następujące oznaczenia (kolumna Ilość): bardzo mało (0-1500 jednostek), niewiele (15003500 jednostek), dość dużo (3500-6000 jednostek), dużo (6000-9000 jednostek), bardzo dużo (powyżej 9000 jednostek).

Nazwa planety lub księżyca Jowisz Merkury Neptun Pluton Saturn Uran Wenus Cantra Klendagon Tamahera Tharopto Hebat Teshub Atahil Etamis Linossa Rihali Lethe Mnemosyne Laena Sanctum Crick Darwin Franklin Keimowitz Pauling Wallace Watson Ekuna

Lokalizacja Gromada Lokalna :: Układ Słoneczny Gromada Lokalna :: Układ Słoneczny Gromada Lokalna :: Układ Słoneczny Gromada Lokalna :: Układ Słoneczny Gromada Lokalna :: Układ Słoneczny Gromada Lokalna :: Układ Słoneczny Gromada Lokalna :: Układ Słoneczny Hawking Eta :: Century Hawking Eta :: Century Hawking Eta :: Century Hawking Eta :: Century Hawking Eta :: Chandrasekhar Hawking Eta :: Chandrasekhar Hawking Eta :: Schwarzschild Hawking Eta :: Schwarzschild Hawking Eta :: Schwarzschild Hawking Eta :: Schwarzschild Hawking Eta :: Thorne Hawking Eta :: Thorne Kołyska Sigurda :: Decoris Kołyska Sigurda :: Decoris Kołyska Sigurda :: Skepsis Kołyska Sigurda :: Skepsis Kołyska Sigurda :: Skepsis Kołyska Sigurda :: Skepsis Kołyska Sigurda :: Skepsis Kołyska Sigurda :: Skepsis Kołyska Sigurda :: Skepsis Masyw Feniksa :: Salahiel

Ilość dość dużo niewiele dość dużo dość dużo dużo niewiele dużo bardzo dużo bardzo dużo bardzo dużo dość dużo dość dużo niewiele dość dużo dużo niewiele niewiele bardzo dużo dość dużo bardzo dużo dość dużo dość dużo dość dużo niewiele niewiele dość dużo dość dużo dużo dość dużo

Strona: 95

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine

Ishassara Pahhur Sarapai Alingon Antictra Daratar Nephros Quarem Tunfigel Wenrum Aganju Erinle Olokun Orunmila Aigela Synalus Thegan Zanethu Alchera Anjea Eingana Karora Takkan Utha Logasiri Nearog Thunawanuro Dorgal Korar Lorek Sehtor Uwan Oche Vatar Bindur

Masyw Feniksa :: Tassrah Masyw Feniksa :: Tassrah Masyw Feniksa :: Tassrah Mgławica Klepsydra :: Faryar Mgławica Klepsydra :: Faryar Mgławica Klepsydra :: Faryar Mgławica Klepsydra :: Faryar Mgławica Klepsydra :: Faryar Mgławica Klepsydra :: Faryar Mgławica Klepsydra :: Faryar Mgławica Klepsydra :: Osun Mgławica Klepsydra :: Osun Mgławica Klepsydra :: Osun Mgławica Klepsydra :: Osun Mgławica Klepsydra :: Ploitari Mgławica Klepsydra :: Ploitari Mgławica Klepsydra :: Ploitari Mgławica Klepsydra :: Ploitari Mgławica Omega :: Amada Mgławica Omega :: Amada Mgławica Omega :: Amada Mgławica Omega :: Amada Mgławica Omega :: Amada Mgławica Omega :: Arinlarkan Mgławica Omega :: Batalla Mgławica Omega :: Batalla Mgławica Omega :: Batalla Mgławica Omega :: Fathar Mgławica Omega :: Fathar Mgławica Omega :: Fathar Mgławica Omega :: Kairavamori Mgławica Omega :: Kairavamori Mgławica Omega :: Kairavamori Mgławica Omega :: Sahrabarik

dość dużo dość dużo bardzo dużo bardzo dużo dość dużo dość dużo niewiele dość dużo bardzo dużo bardzo dużo bardzo dużo dość dużo dość dużo dość dużo dużo bardzo dużo bardzo dużo dużo bardzo dużo dość dużo dużo niewiele dość dużo dość dużo dużo dość dużo dość dużo dużo dużo dość dużo dość dużo dużo dość dużo niewiele

Strona: 96

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine

Imorkan Urdak Anhur Bast Neith Sekhmet Sobek Gregas Osalri Quodis Flett Uzin Wrill Burzliwy Przypływ Drapieżna Paszcza Kapryśny Prąd Mętna Woda Pierwszy Ląd Plażowy Grom Wyspowy Wiatr Antigar Doriae Euntanta Jontan Tarith Xetic Acaeria Maisuth Zesmeni Beregale Naxell Ponolus Thail Epho

Mgławica Omega :: Sahrabarik Mgławica Omega :: Sahrabarik Mgławica Orła :: Amun Mgławica Orła :: Amun Mgławica Orła :: Amun Mgławica Orła :: Amun Mgławica Orła :: Amun Mgławica Orła :: Imir Mgławica Orła :: Imir Mgławica Orła :: Imir Mgławica Orła :: Malgus Mgławica Orła :: Malgus Mgławica Orła :: Malgus Mgławica Orła :: Relikt Mgławica Orła :: Relikt Mgławica Orła :: Relikt Mgławica Orła :: Relikt Mgławica Orła :: Relikt Mgławica Orła :: Relikt Mgławica Orła :: Relikt Mgławica Orła :: Strabo Mgławica Półksiężyc :: Lusarn Mgławica Półksiężyc :: Lusarn Mgławica Półksiężyc :: Lusarn Mgławica Półksiężyc :: Lusarn Mgławica Półksiężyc :: Lusarn Mgławica Półksiężyc :: Ondeste Mgławica Półksiężyc :: Ondeste Mgławica Półksiężyc :: Ondeste Mgławica Półksiężyc :: Tasale Mgławica Półksiężyc :: Tasale Mgławica Półksiężyc :: Tasale Mgławica Półksiężyc :: Tasale Mgławica Półksiężyc :: Zelene

niewiele dość dużo dość dużo dość dużo bardzo dużo dość dużo niewiele dość dużo dużo niewiele bardzo dużo dość dużo bardzo dużo dużo dość dużo dość dużo bardzo dużo dość dużo niewiele niewiele dość dużo bardzo dużo bardzo dużo dość dużo dość dużo dość dużo dość dużo dość dużo bardzo dużo bardzo dużo niewiele bardzo dużo dość dużo bardzo dużo

Strona: 97

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine

Gaelon Helyme Nepyma Canalus Siano Sineus Thenusi Vioresa Zeth Geus Neidus Tenoth Theonax Uzin Isale Jonus Anedia Boro Nataisa Raisaris Rescel 2175 AR2 2176 Aeia Goliat Joab Laban Mizraim Cyllene Parnas Capek Prospect Venture Watchman Bothros

Mgławica Półksiężyc :: Zelene Mgławica Półksiężyc :: Zelene Mgławica Półksiężyc :: Zelene Mgławica Pylosa :: Dirada Mgławica Pylosa :: Dirada Mgławica Pylosa :: Dirada Mgławica Pylosa :: Dirada Mgławica Pylosa :: Dirada Mgławica Pylosa :: Dirada Mgławica Pylosa :: Kriseroi Mgławica Pylosa :: Kriseroi Mgławica Pylosa :: Kriseroi Mgławica Pylosa :: Kriseroi Mgławica Pylosa :: Kriseroi Mgławica Pylosa :: Nariph Mgławica Pylosa :: Nariph Mgławica Pylosa :: Satent Mgławica Pylosa :: Satent Mgławica Pylosa :: Satent Mgławica Pylosa :: Satent Mgławica Pylosa :: Satent Mgławica Rosetta :: Alfa Draconis Mgławica Rosetta :: Alfa Draconis Mgławica Rosetta :: Enoch Mgławica Rosetta :: Enoch Mgławica Rosetta :: Enoch Mgławica Rosetta :: Enoch Mgławica Rosetta :: Phi Klio Mgławica Rosetta :: Phi Klio Mgławica Tytan :: Haskins Morze Cieni :: Iera Morze Cieni :: Iera Morze Cieni :: Iera Nexus Hadesu :: Hekate

dość dużo dość dużo dość dużo bardzo dużo dość dużo dość dużo dość dużo niewiele niewiele niewiele dość dużo niewiele dość dużo niewiele niewiele dość dużo dość dużo niewiele niewiele dość dużo dużo dość dużo dość dużo dość dużo dość dużo dość dużo niewiele dość dużo niewiele dużo dość dużo bardzo dużo dość dużo dużo

Strona: 98

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine

Ker Triodia Dobrowolski Komarow Pacajew Wołkow Gei Hinnom Charoum Gotha Ammut Bovis Tor Doz Atab Talis Fia Afras Tosal Nym Vem Osca Zada Ban Lepini Metaponto Pollino Vecchio Volturno Hito Imaen Viantel Dumah Elohi Farlas Israfil Kakabel Gorvug Alkonost Bannik Gamayun Zirnitra

Nexus Hadesu :: Hekate Nexus Hadesu :: Hekate Nexus Hadesu :: Pamiat’ Nexus Hadesu :: Pamiat’ Nexus Hadesu :: Pamiat’ Nexus Hadesu :: Pamiat’ Nexus Hadesu :: Sheol Odległa Krawędź :: Dholen Odległa Krawędź :: Dholen Odległa Krawędź :: Ma-at Otchłań Dzierzby :: Urla Rast Otchłań Dzierzby :: Urla Rast Otchłań Dzierzby :: Urla Rast Otchłań Dzierzby :: Xe Cha Otchłań Dzierzby :: Xe Cha Otchłań Dzierzby :: Xe Cha Otchłań Dzierzby :: Xe Cha Pogranicze Ismaru :: Aquila Pogranicze Ismaru :: Aquila Pogranicze Ismaru :: Aquila Pogranicze Ismaru :: Aquila Pogranicze Ismaru :: Aquila Pogranicze Ismaru :: Faia Pogranicze Ismaru :: Faia Pogranicze Ismaru :: Faia Próg Walhalli :: Micah Próg Walhalli :: Micah Próg Walhalli :: Micah Próg Walhalli :: Micah Próg Walhalli :: Micah Próg Walhalli :: Paz Przestrzeń Nubijska :: Dakka Przestrzeń Nubijska :: Dakka Przestrzeń Nubijska :: Dakka Przestrzeń Nubijska :: Dakka

bardzo dużo niewiele dość dużo dość dużo dość dużo niewiele bardzo dużo dość dużo bardzo dużo dość dużo bardzo dużo dość dużo dość dużo dużo dość dużo niewiele bardzo dużo niewiele dość dużo dość dużo dużo dość dużo dość dużo dużo dużo dość dużo dość dużo dość dużo niewiele dużo dość dużo dość dużo bardzo dużo dość dużo dość dużo

Strona: 99

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine

Tefnut Yamm Noresha Invictus Temerarus Aequitas Pietas Vir Agnin Alformus Dranen Shasu Shir Tamgauta Bres Cernunnos Elatha Kaleston Partholon Sinmara Surtur Thrivaldi Aitarus Kaushus Maitrum Taitus Durak Kanin Kruban Ruam Vaul Mantun Tula Vard

Przestrzeń Nubijska :: Kalabsha Przestrzeń Nubijska :: Kalabsha Przestrzeń Nubijska :: Qertassi Pustkowie Minosa :: Caestus Pustkowie Minosa :: Caestus Pustkowie Minosa :: Fortis Pustkowie Minosa :: Fortis Pustkowie Minosa :: Fortis Rozpadlina Kalestona :: Aysur Rozpadlina Kalestona :: Aysur Rozpadlina Kalestona :: Aysur Rozpadlina Kalestona :: Aysur Rozpadlina Kalestona :: Aysur Rozpadlina Kalestona :: Aysur Rozpadlina Kalestona :: Balor Rozpadlina Kalestona :: Balor Rozpadlina Kalestona :: Balor Rozpadlina Kalestona :: Balor Rozpadlina Kalestona :: Balor Rozpadlina Kalestona :: Solveig Rozpadlina Kalestona :: Solveig Rozpadlina Kalestona :: Solveig Rozpadlina Kalestona :: Talava Rozpadlina Kalestona :: Talava Rozpadlina Kalestona :: Talava Rozpadlina Kalestona :: Talava Strefa DMZ Krogan :: Aralakh Strefa DMZ Krogan :: Aralakh Strefa DMZ Krogan :: Aralakh Strefa DMZ Krogan :: Aralakh Strefa DMZ Krogan :: Aralakh Strefa DMZ Krogan :: Nith Strefa DMZ Krogan :: Nith Strefa DMZ Krogan :: Nith

dość dużo dużo niewiele dużo dość dużo bardzo dużo bardzo dużo bardzo dużo dość dużo dość dużo dość dużo dość dużo dużo bardzo dużo dość dużo niewiele dość dużo bardzo dużo dużo dość dużo bardzo dużo dość dużo dość dużo dużo dość dużo bardzo dużo niewiele niewiele bardzo dużo dość dużo niewiele dość dużo dość dużo dość dużo

Strona: 100

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine Poniższa tabelka zestawia wszystkie misje, w trakcie rozgrywania których można odnaleźć różnego rodzaju pojemniki skrywające pallad. Więcej informacji na temat ich lokalizacji możesz uzyskać z głównego poradnika do gry.

Nazwa lokacji

Lokalizacja

Typ questu

Liczba jednostek surowca 2000 2000 4000 2000 2000 2000

Canalus Gei Hinnom – Miejsce katastrofy Helyme – Placówka Eldfell-Ashland Księżyc Franklina – Silos Oszczepu II Omega – Slumsy Sinmara – Generator tarczy magnetycznej Stacja Heretyków Wędrowna flota Zada Ban – Baza Krwawej Hordy Zorya

Mgławica Pylosa :: Dirada Nexus Hadesu :: Sheol Mgławica Półksiężyc :: Zelene Kołyska Sigurda :: Skepsis Mgławica Omega :: Sahrabarik Rozpadlina Kalestona :: Solveig

N7 N7 N7 N7 główny N7

Masyw Feniksa :: Morze Burz Próg Walhalli :: Raheel-Leyya Otchłań Dzierzby :: Xe Cha Pogranicze Ismaru :: Faia

towarzysza towarzysza N7 DLC

2000 2000 2000 2000

Strona: 101

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine

Zestawienia
A k c e s o r i a W poniższej tabelce odnajdziesz informacje na temat różnego rodzaju akcesoriów i drobnych przedmiotów, które można zakupić lub odnaleźć w trakcie gry. Kilka uwag: Drink – Na ciekawy efekt możesz liczyć po wypiciu tajemniczego drinka (od razu po zakupie należy porozmawiać z barmanką w Illium). Mapa galaktyki – Mapy warto zakupić nie tylko po to żeby móc przeskanować nowe planety, ale przede wszystkim w celu odblokowania rozgrywanych w tych sektorach misji pobocznych (N7 Wykryto anomalie pogodowe, N7 - Katastrofa quariańskiego statku, N7 - Baza Krwawej Hordy i N7 - Opuszczona kopalnia). Model statku kosmicznego – Zakupione modele możesz oglądać w szklanej gablotce w swojej kajucie kapitańskiej na pierwszym pokładzie Normandii. Ryba do akwarium – Zakupione ryby możesz oglądać w akwarium w swojej kajucie kapitańskiej na pierwszym pokładzie Normandii. Ważne jest to żeby rybki regularnie karmić, najlepiej po każdej zakończonej misji. Co ciekawe, po dostatecznym rozwinięciu znajomości z Kelly możesz poprosić ją o karmienie rybek za Ciebie. Na szczęście nawet jeśli zapomnisz o tym obowiązku to zawsze będziesz mógł dokupić nowe rybki w tych samych miejscach co wcześniej. Zwierzak – Zakupionego chomika możesz oglądać w swojej kajucie kapitańskiej na pierwszym pokładzie Normandii.

Ciekawe drobiazgi możesz zakupić między innymi w sklepie Pamiątki Cytadeli.

Strona: 102

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine

Nazwa Kieliszek wina Kieliszek wódki Tajemniczy drink! Mapa gwiezdna – Mgławica Pylosa Mapa gwiezdna – Nexus Hadesu Mapa gwiezdna – Otchłań Dzierzby Mapa gwiezdna – Pustkowia Minosa Model – Destiny Ascension Model – Krążownik Przymierza Model – Normandia SR1 Model – Prom UT-47 Kodiak Model – Statek handlowy klasy Athabasca Model – Suweren Model – Turiański krążownik Model statku 13 – Statek gethów Model statku Flotylli Płetwak z Prejeku Ryba skald z Illium Słoneczna ryba z Thessii Kosmiczny chomik

Kategoria drink drink drink mapa galaktyki mapa galaktyki mapa galaktyki mapa galaktyki model statku kosmicznego model statku kosmicznego model statku kosmicznego model statku kosmicznego model statku kosmicznego model statku kosmicznego model statku kosmicznego model statku kosmicznego model statku kosmicznego ryba do akwarium ryba do akwarium ryba do akwarium zwierzak

Sposób pozyskania Kiosk z napojami (Illium) Kiosk z napojami (Illium) Kiosk z napojami (Illium) Baria Frontiers (Illium) Baria Frontiers (Illium) Baria Frontiers (Illium) Baria Frontiers (Illium) Pamiątki Cytadeli (Cytadela) Wspomnienia z Illium (Illium) Pamiątki Cytadeli (Cytadela) Wspomnienia z Illium (Illium) Wspomnienia z Illium (Illium) Pamiątki Cytadeli (Cytadela) Targ Omegi (Omega) Centrum handlowe Harrota (Omega) Osobista misja Tali Wspomnienia z Illium (Illium) Pamiątki Cytadeli (Cytadela) Pamiątki Cytadeli (Cytadela) Pamiątki Cytadeli (Cytadela)

Strona: 103

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine H a n d l a r z e – s k l e p y

Poniższa tabelka stanowi zestawienie wszystkich handlarzy, u których możesz dokonywać zakupów w trakcie gry. Godny odnotowania jest fakt, że okno wyboru przedmiotów nie pojawi się bezpośrednio w trakcie rozmowy, a po skorzystaniu ze znajdującego się obok danego handlarza terminalu.

Nazwa sklepu Centrum handlowe Harrota Targ Omegi

Lokalizacja Omega – Dzielnica handlowa Omega – Dzielnica handlowa

Uwagi Wybór specjalnej opcji dialogowej idealisty lub renegata w trakcie rozmowy z Marshem doprowadzi do obniżki cen w jego sklepie.

Rupiecie Kenna

Omega – Dzielnica handlowa

Wybór specjalnej opcji dialogowej idealisty lub renegata w trakcie rozmowy z Kennem doprowadzi do obniżki cen w jego sklepie. Możesz ponadto podarować mu 1000 kredytów oraz rozwiązać dla niego poboczny quest Omega - Quarianin w opałach.

Zakera Cafe Pamiątki Cytadeli

Cytadela – Okręg Zakera (poziom 27) Cytadela – Okręg Zakera (poziom 27)

Wybór specjalnej opcji dialogowej idealisty lub renegata w trakcie rozmowy z Deleią doprowadzi do obniżki cen w jej sklepie.

Ekspedycje Rodam

Cytadela – Okręg Zakera (poziom 28)

Wybór specjalnej opcji dialogowej idealisty lub renegata w trakcie rozmowy z Etarnem doprowadzi do obniżki cen w jego sklepie.

Saronis Applications

Cytadela – Okręg Zakera (poziom 26)

Wybór specjalnej opcji dialogowej idealisty lub renegata w trakcie rozmowy z Marabem doprowadzi do obniżki cen w jego sklepie.

Sirta Foundation

Cytadela – Okręg Zakera (poziom 26)

Wybór specjalnej opcji dialogowej idealisty lub renegata w trakcie rozmowy z Kian doprowadzi do obniżki cen w jej sklepie.

Technologia Serrice

Illium – Nos Astra

Wybór specjalnej opcji dialogowej idealisty lub renegata w trakcie rozmowy z Kupcem doprowadzi do obniżki cen w sklepie i odblokuje dostęp do specjalnych towarów.

Kiosk z napojami

Illium – Nos Astra

Przy barze możesz kupować jedynie drinki, które z oczywistych względów nie znajdą się w Twoim inwentarzu.

Baria Frontiers

Illium – Nos Astra

Z postacią Barii związany jest poboczny quest Illium - Badania medyczne.

Ochrona osobista Brama Wspomnienia z Illium Towary Ratcha

Illium – Nos Astra Illium – Nos Astra Tuchanka – Obóz Urdnotów

Z postacią Ratcha związany jest poboczny quest Tuchanka - Zabijanie pyjaków i za jego wykonanie otrzymasz zniżkę w sklepie.

Baza danych Fortacka

Tuchanka – Obóz Urdnotów

-

Strona: 104

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine H a n d l a r z e – o f e r t a

Poniższa tabelka stanowi zestawienie wszystkich przedmiotów oferowanych przez handlarzy. Są to zarówno zwykłe obiekty jak i technologie.

Nazwa przedmiotu Osłona twarzy Pakiety amunicji Kondensatorowy napierśnik Moduł hakowania Rękawice stabilizacyjne Wkładki zwiększenia siły Przewody stymulujące Siła rażenia karabinu snajperskiego

Działanie trafienia w głowę zadają 10% więcej obrażeń możliwość przechowywania 10% więcej amunicji do ciężkich broni szybsze rozpoczęcie procesu regeneracji tarcz podwojenie dostępnego limitu czasu podczas hakowania (jedna z mini-gier) bronie zadają 5% więcej obrażeń zadawanie 25% więcej obrażeń w trakcie walk wręcz zwiększenie prędkości szarży (sprintu) o 10% +10% do obrażeń zadawanych z użyciem karabinów snajperskich (cała drużyna) – może się kumulować z opracowanymi technologiami możliwość przechowywania 15% więcej amunicji do ciężkich broni – może się kumulować z opracowanymi technologiami wydłużenie paska zdrowia Sheparda o 10% może się kumulować z opracowanymi technologiami +10% do obrażeń zadawanych z użyciem shotgunów (cała drużyna) – może się kumulować z opracowanymi technologiami +10% do obrażeń zadawanych z użyciem karabinów snajperskich (cała drużyna) – może się kumulować z opracowanymi technologiami +10% do obrażeń zadawanych z użyciem pistoletów (cała drużyna) – może się kumulować z opracowanymi technologiami +10% do obrażeń zadawanych z użyciem pistoletów maszynowych (cała drużyna) – może się kumulować z opracowanymi technologiami możliwość przenoszenia większej ilości amunicji (+10%) wydłużenie paska zdrowia o 5% +10% do obrażeń zadawanych z użyciem Omni-narzędzia – może się kumulować z opracowanymi technologiami +10% do tarcz, barier ochronnych i pancerzy (cała drużyna) – może się kumulować z opracowanymi technologiami możliwość przechowywania dodatkowego mediżelu – może się kumulować z opracowanymi technologiami wydłużenie paska zdrowia o 10%

Lokalizacja Centrum handlowe Harrota (Omega) Centrum handlowe Harrota (Omega) Centrum handlowe Harrota (Omega) Centrum handlowe Harrota (Omega) Targ Omegi (Omega) Targ Omegi (Omega) Targ Omegi (Omega) Targ Omegi (Omega)

Amunicja do broni ciężkiej

Rupiecie Kenna (Omega)

Ciężki splot skóry

Rupiecie Kenna (Omega)

Siła rażenia strzelby

Rupiecie Kenna (Omega)

Siła rażenia karabinu snajperskiego

Ekspedycje Rodam (Cytadela)

Siła rażenia ciężkiego pistoletu

Ekspedycje Rodam (Cytadela)

Siła rażenia pistoletu maszynowego

Ekspedycje Rodam (Cytadela)

Zasobnik amunicji na rękę Kamizelka Egida Siła rażenia mocy technologicznych

Ekspedycje Rodam (Cytadela) Ekspedycje Rodam (Cytadela) Saronis Applications (Cytadela)

Ochrona przed obrażeniami

Saronis Applications (Cytadela)

Pojemność medi-żelu

Sirta Foundation (Cytadela)

Oplot podtrzymywania życia

Sirta Foundation (Cytadela)

Strona: 105

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine

Siła rażenia mocy biotycznych

+10% do zadawanych obrażeń biotycznych (cała drużyna) – może się kumulować z opracowanymi technologiami podwojenie dostępnego limitu czasu podczas omijania zabezpieczeń (jedna z mini-gier) +10% do obrażeń zadawanych z użyciem Omni-narzędzia – może się kumulować z opracowanymi technologiami możliwość przechowywania dodatkowego mediżelu – może się kumulować z opracowanymi technologiami wydłużenie paska zdrowia Sheparda o 10% może się kumulować z opracowanymi technologiami +10% do obrażeń zadawanych z użyciem pistoletów maszynowych (cała drużyna) – może się kumulować z opracowanymi technologiami +10% do tarcz, barier ochronnych i pancerzy (cała drużyna) – może się kumulować z opracowanymi technologiami +10% do obrażeń zadawanych z użyciem karabinów (cała drużyna) – może się kumulować z opracowanymi technologiami używane moce zadają o 5% więcej obrażeń możliwość przechowywania 15% więcej amunicji do ciężkich broni – może się kumulować z opracowanymi technologiami wzmocnienie siły tarcz o 5% zwiększenie szans pomyślnych negocjacji o 10% wydłużenie paska zdrowia o 5% wzmocnienie siły tarcz o 5% +10% do obrażeń zadawanych z użyciem karabinów (cała drużyna) – może się kumulować z opracowanymi technologiami +10% do zadawanych obrażeń biotycznych (cała drużyna) – może się kumulować z opracowanymi technologiami +10% do obrażeń zadawanych z użyciem pistoletów (cała drużyna) – może się kumulować z opracowanymi technologiami +10% do obrażeń zadawanych z użyciem shotgunów (cała drużyna) – może się kumulować z opracowanymi technologiami

Technologia Serrice (Illium)

Moduł obejścia Siła rażenia mocy technologicznych

Technologia Serrice (Illium) Technologia Serrice (Illium)

Pojemność medi-żelu

Technologia Serrice (Illium)

Ciężki splot skóry

Ochrona osobista Brama (Illium)

Siła rażenia pistoletu maszynowego

Ochrona osobista Brama (Illium)

Ochrona przed obrażeniami

Ochrona osobista Brama (Illium)

Siła rażenia karabinu szturmowego

Ochrona osobista Brama (Illium)

Płytki wzmacniające Amunicja do broni ciężkiej

Ochrona osobista Brama (Illium) Towary Ratcha (Tuchanka)

Rękawice stabilizacyjne Maska Pośmiertna Asymetryczna warstwa ochronna Uprząż zasilająca tarczy Siła rażenia karabinu szturmowego

Towary Ratcha (Tuchanka) Towary Ratcha (Tuchanka) Towary Ratcha (Tuchanka) Towary Ratcha (Tuchanka) Baza danych Fortacka (Tuchanka)

Siła rażenia mocy biotycznych

Baza danych Fortacka (Tuchanka)

Siła rażenia ciężkiego pistoletu

Baza danych Fortacka (Tuchanka)

Siła rażenia strzelby

Baza danych Fortacka (Tuchanka)

Strona: 106

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine L e k s y k o n Poniższa tabelka prezentuje zestawienie nowych wpisów, które będą mogły znaleźć się w leksykonie. Warto zaznaczyć, że od samego początku zabawy możliwe jest też zapoznawanie się ze starymi wpisami z pierwszej części gry.

Wpis Aeia Asari: Ardat-Yakshi Asari: Egzekutorki Broń: Akceleratory masy Broń: Oszczep

Sposób pozyskania Pierwsza wizyta na planecie Aeia. Przystąpienie do wykonywania osobistego questu Samary. Rozmowa z Samarą na pokładzie Normandii. Skorzystanie z ofety handlarza Marsha (Omega). Obejrzenie stacji monitorującej na trzecim pokładzie Normandii. Jest ona w pomieszczeniu głównej baterii (zachodnia część pokładu), dostępnym dopiero w dalszej fazie gry. Obejrzenie stacji monitorującej na trzecim pokładzie Normandii. Jest ona w pomieszczeniu głównej baterii (zachodnia część pokładu), dostępnym dopiero w dalszej fazie gry. Pierwsze spotkanie z Jacobem w trakcie rozgrywania prologu. Pierwsze spotkanie z Człowiekiem Iluzją w trakcie rozgrywania prologu. Rozmowa z Naczelnikiem Kurikiem (Statek więzienny Czyściec). Rozmowa z Thanem na pokładzie Normandii. Rozmowa z Thanem na pokładzie Normandii. Rozmowa z Tali na temat jej osobistego questu. Zakupienie czasopisma od handlarza Marsha (Omega). Przyłączenie Legionu do drużyny. Znalezienie się na powierzchni planety Haestrom (jeden z głównych questów gry). Znalezienie się na powierzchni planety Horyzont (jeden z głównych questów gry). Pierwsza wizyta na planecie Illium. Obejrzenie urządzeń kontrolnych na drugim pokładzie Normandii. Znalezienie się na powierzchni planety Korlus (jeden z głównych questów gry). Rozmowa z Kroganinem (Korlus – Placówka Błękitnych Słońc). Musisz mieć zainstalowany dodatek DLC Zaeed. Odnalezienie miotacza ognia. Opracowanie wynalazku M-622 Lawina. Pierwsza walka z mechami LOKI i FENRIS w trakcie rozgrywania prologu. Przystąpienie do wykonywania osobistego questu Legionu. Odnalezienie miotacza cząstek Zbieraczy (Horyzont). Opracowanie wynalazku Wydajniejsze ogniwa paliwowe. Musisz mieć zainstalowany dodatek DLC Zaeed. Pierwsze spotkanie z Vido. Rozmowa z Tarakiem i Jenthą (Omega – Baza Archanioła).

Broń: Torpedy dysrupcyjne

Cerberus Cerberus: Człowiek Iluzja Czyściec Drelle: Biologia Drelle: Kultura Flota wędrowna Fornax Gethy: Heretycy Haestrom Horyzont Illium Komputery: Interfejs dotykowy Korlus Kroganie: Krwawy szał M-451 Ognista Burza M-622 Lawina Mechy obronne Mgławica Perseusza Miotacz cząstek Zbieraczy Moduł napędowy Helios Najemnicy Błękitnych Słońc: Pełna historia Najemnicy: Błękitne Słońca

Strona: 107

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine

Najemnicy: Krwawa Hord Najemnicy: Zaćmienie Normandia SR-2 Obcy: Pretorianie Objawienie Okręty: Fregaty Okręty: Pancerniki Okręty: Quariańskie agrostatki Omega Pochód Wolności Podniesienie Pragia Prom zrzutowy UT-47 Kodiak Rakhana Suweren Śmigłowiec bojowy A-61 Modliszka Technologia skanowania planet Argus Tuchanka Ulepszenie dział Normandii Ulepszenie pancerza Normandii Ulepszenie tarcz Normandii Vorcha Walka w kosmosie: Taktyki pościgowe Wyrzutnia rakiet ML-77 Wzrost znaczenia Przymierza Zbieracze Zbieracze: Generał Zbieraczy Zombie: Pomioty Zorya Żniwiarze: Indoktrynacja

Rozmowa z Garmem (Omega – Baza Archanioła). Rozmowa z Jarothem (Omega – Baza Archanioła). Dotarcie na pokład Normandii w końcówce prologu. Wygranie walki z Pretorianinem (Horyzont). Zakupienie czasopisma w sklepie Zakera Cafe (Cytadela). Zakupienie modelu statku kosmicznego Normandia SR1 (Cytadela – Pamiątki Cytadeli). Zakupienie modelu statku kosmicznego Destiny Ascension (Cytadela – Pamiątki Cytadeli). Pierwsza wizyta na statku Wędrownej Floty. Pierwsza wizyta na stacji Omega. Pierwsze spotkanie z Człowiekiem Iluzją w trakcie rozgrywania prologu. Zakupienie czasopisma w sklepie Zakera Cafe (Cytadela). Pierwsza wizyta na planecie Pragia. Użycie stacji monitorującej na czwartym pokładzie Normandii. Rozmowa z Thanem na pokładzie Normandii. Zakupienie modelu Suwerena (Cytadela – Pamiątki Cytadeli). Rozmowa z sierżantem Cathką (Omega – Baza Archanioła). Opracowanie wynalazku Zaawansowany skaner minerałów. Pierwsza wizyta na planecie Tuchanka. Opracowanie wynalazku Działo Thanix. Opracowanie wynalazku Ciężki pancerz okrętu. Opracowanie wynalazku Tarcze wielordzeniowe. Rozmowa z chorym batariańczykiem (Omega – Slumsy). Obejrzenie zestawu kontroli lotu na drugim pokładzie Normandii. Opracowanie wynalazku Wyrzutnia rakiet ML-77. Przeczytanie wiadomości od admirała Andersona podczas pobytu na pokładzie Normandii. Dotarcie na pokład Normandii w końcówce prologu. Rozmowa z Mechanikiem (Horyzont). Pokonanie pierwszego Pomiotu (Horyzont). Musisz mieć zainstalowany dodatek DLC Zaeed. Przyłączenie Zaeeda do drużyny (Omega). Wysłuchanie wiadomości pozostawionej na terminalu w trakcie eksploracji Wraku Żniwiarza.

Strona: 108

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine P l a n e t y i k s i ę ż y c e

Uwaga! W zestawieniu zawarte zostały jedynie planety i księżyce. Pominięte zaś zostały stacje i statki kosmiczne, gdyż są one związane wyłącznie z wykonywaniem questów. Kilku planet w galaktyce nie można przeskanować i przyczyną takiego stanu rzeczy może być ich unikatowość (Ziemia, Mars) czy konieczność wykonania na nich ważnej misji (Horyzont).

GROMADA
Nazwa planety Merkury Wenus Ziemia Mars Jowisz Saturn Uran Neptun Pluton

LOKALNA
System Układ Słoneczny Układ Słoneczny Układ Słoneczny Układ Słoneczny Układ Słoneczny Układ Słoneczny Układ Słoneczny Układ Słoneczny Układ Słoneczny Wyniki skanowania średnie złoża bogate złoża średnie złoża bogate złoża brak złóż ubogie złoża średnie złoża Anomalia lub lądowisko nie nie nie nie nie nie nie nie nie

Strona: 109

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine HAWKING
Nazwa planety Cantra Klendagon Tamahera Tharopto Hebat Teshub Atahil Etamis Linossa Rihali Lethe Mnemosyne

ETA
System Century Century Century Century Chandrasekhar Chandrasekhar Schwarzschild Schwarzschild Schwarzschild Schwarzschild Thorne Thorne Wyniki skanowania bardzo bogate złoża bardzo bogate złoża bardzo bogate złoża średnie złoża średnie złoża średnie złoża bardzo bogate złoża bogate złoża średnie złoża średnie złoża bardzo bogate złoża średnie złoża Anomalia lub lądowisko nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie

KOŁYSKA
Nazwa planety Laena Sanctum Crick Darwin Franklin Keimowitz Pauling Wallace Watson

SIGURDA
System Decoris Decoris Skepsis Skepsis Skepsis Skepsis Skepsis Skepsis Skepsis Wyniki skanowania bardzo bogate złoża bogate złoża bardzo bogate złoża bogate złoża bardzo bogate złoża bardzo bogate złoża ubogie złoża średnie złoża bogate złoża Anomalia lub lądowisko nie tak nie nie tak nie nie nie nie

MASYW

FENIKSA
System Salahiel Tassrah Tassrah Tassrah Wyniki skanowania bardzo bogate złoża ubogie złoża bardzo bogate złoża bardzo bogate złoża Anomalia lub lądowisko nie nie nie nie

Nazwa planety Ekuna Ishassara Pahhur Sarapai

Strona: 110

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine MGŁAWICA
Nazwa planety Alingon Antictra Daratar Nephros Quarem Tunfigel Wenrum Aganju Erinle Olokun Orunmila Aigela Synalus Thegan Zanethu

KLEPSYDRA
System Faryar Faryar Faryar Faryar Faryar Faryar Faryar Osun Osun Osun Osun Ploitari Ploitari Ploitari Ploitari Wyniki skanowania bardzo bogate złoża bardzo bogate złoża bogate złoża średnie złoża bardzo bogate złoża bardzo bogate złoża bardzo bogate złoża bogate złoża bogate złoża średnie złoża średnie złoża bardzo bogate złoża bardzo bogate złoża bardzo bogate złoża bogate złoża Anomalia lub lądowisko nie nie tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak

Strona: 111

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine MGŁAWICA
Nazwa planety Alchera Anjea Eingana Karora Takkan Utha Logasiri Nearog Thunawanuro Dorgal Korar Lorek Sehtor Uwan Oche Vatar Bindur Imorkan Urdak

OMEGA
System Amada Amada Amada Amada Amada Arinlarkan Batalla Batalla Batalla Fathar Fathar Fathar Kairavamori Kairavamori Kairavamori Sahrabarik Sahrabarik Sahrabarik Wyniki skanowania bardzo bogate złoża średnie złoża bogate złoża średnie złoża średnie złoża bardzo bogate złoża średnie złoża średnie złoża bogate złoża bardzo bogate złoża bogate złoża bardzo bogate złoża bardzo bogate złoża bardzo bogate złoża bardzo bogate złoża bardzo bogate złoża średnie złoża średnie złoża Anomalia lub lądowisko tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak nie nie nie nie nie nie

Strona: 112

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine MGŁAWICA
Nazwa planety Anhur Bast Neith Sekhmet Sobek Gregas Korlus Osalri Quodis Flett Uzin Wrill Burzliwy Przypływ Drapieżna Paszcza Kapryśny Prąd Mętna Woda Pierwszy Ląd Plażowy Grom Wyspowy Wiatr Antigar

ORŁA
System Amun Amun Amun Amun Amun Imir Imir Imir Imir Malgus Malgus Malgus Relikt Relikt Relikt Relikt Relikt Relikt Relikt Strabo Wyniki skanowania bardzo bogate złoża ubogie złoża bardzo bogate złoża średnie złoża średnie złoża bardzo bogate złoża średnie złoża średnie złoża bardzo bogate złoża średnie złoża bardzo bogate złoża bardzo bogate złoża średnie złoża bardzo bogate złoża bardzo bogate złoża średnie złoża bardzo bogate złoża średnie złoża średnie złoża Anomalia lub lądowisko nie nie tak nie nie nie tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie

Strona: 113

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine MGŁAWICA
Nazwa planety Doriae Euntanta Jontan Tarith Xetic Acaeria Maisuth Zesmeni Beregale Illium Naxell Ponolus Thail Epho Gaelon Helyme Nepyma

PÓŁKSIĘŻYC
System Lusarn Lusarn Lusarn Lusarn Lusarn Ondeste Ondeste Ondeste Tasale Tasale Tasale Tasale Tasale Zelene Zelene Zelene Zelene Wyniki skanowania bogate złoża bardzo bogate złoża bogate złoża bardzo bogate złoża średnie złoża bardzo bogate złoża bogate złoża bardzo bogate złoża bardzo bogate złoża średnie złoża bardzo bogate złoża średnie złoża bardzo bogate złoża średnie złoża średnie złoża bardzo bogate złoża Anomalia lub lądowisko nie nie nie tak nie nie nie nie nie tak nie nie nie nie nie tak nie

Strona: 114

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine MGŁAWICA
Nazwa planety Canalus Siano Sineus Thenusi Vioresa Zeth Geus Neidus Tenoth Theonax Uzin Isale Jonus Anedia Boro Nataisa Raisaris Rescel

PYLOSA
System Dirada Dirada Dirada Dirada Dirada Dirada Kriseroi Kriseroi Kriseroi Kriseroi Kriseroi Nariph Nariph Satent Satent Satent Satent Satent Wyniki skanowania bardzo bogate złoża bardzo bogate złoża ubogie złoża bardzo bogate złoża ubogie złoża średnie złoża średnie złoża średnie złoża średnie złoża bardzo bogate złoża średnie złoża średnie złoża średnie złoża bardzo bogate złoża bardzo bogate złoża średnie złoża bardzo bogate złoża średnie złoża Anomalia lub lądowisko tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie

MGŁAWICA
Nazwa planety 2175 AR2 2176 Aeia Goliat Joab Laban Mizraim Cyllene Parnassus

ROSETTA
System Alfa Draconis Alfa Draconis Enoch Enoch Enoch Enoch Phi Klio Phi Klio Wyniki skanowania ubogie złoża bardzo bogate złoża średnie złoża bogate złoża bardzo bogate złoża bogate złoża ubogie złoża bardzo bogate złoża Anomalia lub lądowisko nie tak nie tak nie nie nie nie

Strona: 115

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine MGŁAWICA
Nazwa planety Capek

TYTAN
System Haskins Wyniki skanowania bardzo bogate złoża Anomalia lub lądowisko tak

MGŁAWICA

WĘŻA

Nie odnajdziesz tu żadnych planet ani księżyców, a jedynie Cytadelę.

MORZE

CIENI
System Iera Iera Iera Iera Wyniki skanowania ubogie złoża bardzo bogate złoża średnie złoża Anomalia lub lądowisko tak nie nie nie

Nazwa planety Horyzont Prospect Venture Wathcman

NEXUS

HADESU
System Hekate Hekate Hekate Pamiat’ Pamiat’ Pamiat’ Pamiat’ Sheol Wyniki skanowania bardzo bogate złoża bardzo bogate złoża średnie złoża bardzo bogate złoża bardzo bogate złoża bardzo bogate złoża bardzo bogate złoża bardzo bogate złoża Anomalia lub lądowisko nie nie nie nie nie nie nie tak

Nazwa planety Bothros Ker Triodia Dobrowolski Komarow Pacajew Wołkow Gei Hinnom

ODLEGŁA
Nazwa planety Charoum Gotha Haestrom Ammut

KRAWĘDŹ
System Dholen Dholen Dholen Ma-at Wyniki skanowania średnie złoża bardzo bogate złoża średnie złoża Anomalia lub lądowisko nie nie tak nie

Strona: 116

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine OTCHŁAŃ
Nazwa planety Bovis Tor Doz Atab Talis Fia Afras Tosal Nym Vem Osca Zada Ban

DZIERZBY
System Urla Rast Urla Rast Urla Rast Xe Cha Xe Cha Xe Cha Xe Cha Wyniki skanowania bardzo bogate złoża średnie złoża bogate złoża średnie złoża bardzo bogate złoża średnie złoża bardzo bogate złoża Anomalia lub lądowisko nie nie nie nie nie nie tak

POGRANICZE
Nazwa planety Lepini Metaponto Pollino Vecchio Volturno Hito Imaen Viantel Zorya

ISMARU
System Aquila Aquila Aquila Aquila Aquila Faia Faia Faia Faia Wyniki skanowania ubogie złoża ubogie złoża ubogie złoża bardzo bogate złoża bogate złoża ubogie złoża bardzo bogate złoża bardzo bogate złoża Anomalia lub lądowisko nie nie nie nie nie nie nie nie tak

PRÓG

WALHALLI
System Micah Micah Micah Micah Micah Paz Wyniki skanowania średnie złoża średnie złoża bardzo bogate złoża bardzo bogate złoża bardzo bogate złoża bogate złoża Anomalia lub lądowisko nie nie nie nie nie nie

Nazwa planety Dumah Elohi Farlas Israfil Kakabel Gorvug

Strona: 117

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine PRZESTRZEŃ
Nazwa planety Alkonost Bannik Gamayun Pragia Zirnitra Tefnut Yamm Noresha

NUBIJSKA
System Dakka Dakka Dakka Dakka Dakka Kalabsha Kalabsha Qertassi Wyniki skanowania średnie złoża bardzo bogate złoża ubogie złoża bardzo bogate złoża ubogie złoża średnie złoża średnie złoża Anomalia lub lądowisko nie nie nie tak nie nie nie nie

PUSTKOWIE
Nazwa planety Invictus Temerarus Aequitas Pietas Vir

MINOSA
System Caestus Caestus Fortis Fortis Fortis Wyniki skanowania bardzo bogate złoża bardzo bogate złoża bardzo bogate złoża bardzo bogate złoża bogate złoża Anomalia lub lądowisko nie nie tak nie nie

Strona: 118

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine ROZPADLINA
Nazwa planety Agnin Alformus Dranen Shasu Shir Tamgauta Bres Cernunnos Elatha Kaleston Partholon Sinmara Surtur Thrivaldi Aitarus Kaushus Maitrum Taitus

KALESTONA
System Aysur Aysur Aysur Aysur Aysur Aysur Balor Balor Balor Balor Balor Solveig Solveig Solveig Talava Talava Talava Talava Wyniki skanowania bardzo bogate złoża średnie złoża średnie złoża bardzo bogate złoża bardzo bogate złoża bogate złoża bardzo bogate złoża średnie złoża bardzo bogate złoża bardzo bogate złoża bardzo bogate złoża bogate złoża bardzo bogate złoża ubogie złoża średnie złoża bogate złoża bardzo bogate złoża bardzo bogate złoża Anomalia lub lądowisko nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak nie nie nie nie nie tak

STREFA

DMZ

KROGAN
System Aralakh Aralakh Aralakh Aralakh Aralakh Aralakh Nith Nith Nith Wyniki skanowania bardzo bogate złoża średnie złoża bardzo bogate złoża ubogie złoża średnie złoża bardzo bogate złoża ubogie złoża średnie złoża Anomalia lub lądowisko nie nie nie nie tak nie nie nie nie

Nazwa planety Durak Kanin Kruban Ruam Tuchanka Vaul Mantun Tula Vard

Strona: 119

Mass Effect 2 (Atlas Świata) – Poradnik GRY-OnLine

Strona: 120

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful