You are on page 1of 2

Curriculum vitae

Lini podaci
Ime i prezime: Pavle erani
Datum roenja: 15. novembar 1988.
Adresa: Vojislava Ilia 8
11000 Beograd
SRBIJA
Email: donpavlinjo@gmail.com
Mobilni: 064-510/70/85
Pol: muki
Brani status: neoenjen
Dravljanstvo: srpsko
Obrazovanje
Fakultet/Via kola
Naziv fakulteta: Fakultet Informacionih Tehnologija, Beograd - SRBIJA
Smer: Grafiki dizajn tampanih medija
Status: Diplomirani grafiki dizajner
Srednja kola
Naziv srednje kole: Radoje Mari, Uice - SRBIJA
Tip: Elektrotehnika
Smer: Energetika
Rad na raunaru
Internet: napredni nivo
Programi za rad sa dokumentima: napredni nivo
Programi za obradu slike: napredni nivo
Znanje rada u sledeim programima:
ADOBE: Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat
MICROSOFT: Word, Excel, Power Point, Picture Manager
Auto Cad
Napredne raunarske vetine
Jezici koje govorim
Engleski (srednji nivo)
Line osobine
Odline organizacione i komunikacione sposobnosti. timska usmerenost, ali i prilagodljivost, kreativnost i
inovativnost. Uporan, odgovoran, samoinicijativan. Spreman na stalno usavravanje i unapreivanje
znanja.
Uspeno zapaanje i usklaivanje zahteva i potreba klijenata (naueno kroz iskustvo freelance dizajna).
Ostale napomene
Vozaka dozvola B kategorije

Opis eljenog posla


Grafiki i web dizajn.
Izrada logoa, flajera, plakata, bilborda, kompletnog promo materijala, korporativnog identiteta, dizajn korica
i unutranjosti knjiga i asopisa, ilustracija (runo i na raunaru), obrada fotografija.
Portfolio
http://www.pawell-designe.com/
Radno iskustvo
Dve godine rada u freelance firmi yoofish (www.yoofish.com), kao grafiki i web dizajner na projektima
izrade web stranica i kao tvorac identiteta firme.
Radio na radionicama animacije Baraka u Krateru u Crater VFX Training Centru.
Vie puta nagraivan na freelance sajtu 99designe u oblasti kreiranja logotipa, ikonica i aplikacija.