You are on page 1of 19

SK Seri Permai

Nama Ahli Kumpulan:


Shiddarrtana
Khaisal
Hakim
Nisrina

Antara objektif Uereka Beach House ialah


Memberi kesedaran kepada ahli kumpulan kami
berkaitan kepentingan merancang penggunaan
sumber secara optimum terutama tenaga yang boleh
diperbaharui
Menggalakkan kempen Tenaga Diperbaharui dan
Kecekapan Tenaga (REEE) di kalangan ahli kumpulan
kami dengan membina rumah di tepi pantai.
Memupuk kreativiti dan budaya reka cipta dan inovasi
di kalangan ahli kumpulan kami
Memupuk semangat kerjasama di antara ahli
kumpulan dalam menghasilkan model rumah
Menyemai rasa tanggung jawab terhadap penggunaan
tenaga ecara cekap dan bijaksana

Pisau
Gunting
Gam UHU
Mounting board
Kertas manila
Kertas transpensi
Lidi