You are on page 1of 1

Taken en lessen van 7 t.e.m.

14 september

Taken en lessen

1. wiskunde :

cijferen :
o optellen (tegen dinsdag)
o aftrekken (tegen woensdag)
o vermenigvuldigen (tegen donderdag)
o delen (tegen vrijdag)

2. Frans

De woordenschat van het 5e leerjaar mondeling herhalen.


o Unit 6 (tegen woensdag 09/09)
o Units 7-8 (tegen vrijdag 11/09)
o Units 9-10 (tegen maandag 14/09)

De ww. faire en aller schriftelijk en mondeling kennen. (tegen


maandag 14/09)

De woordenschat van unit 21 schriftelijk en mondeling kennen.


(tegen vrijdag 11/09)

3. spelling

WP 2 en 3 tegen foutloos kunnen schrijven (tegen vrijdag 11/09)

4. typen

les 2: elke dag 10 minuten oefenen.

Infoavond 10 september!