You are on page 1of 2

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN AMAN,

JALAN ANAK BUKIT, 06500 ALOR SETAR


KEDAH

Nama

Kelas

Mata Pelajaran

Arahan

: Sila catatkan maklumat penting yang terdapat dalam video pada


ruang yang disediakan.

1)
2)
3)
4)
5)

_________________________________________________________(siapa)
__________________________________________________________(apa)
__________________________________________________________(bila)
_______________________________________________________(di mana)
_______________________________________________________(mengapa)

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN AMAN,


JALAN ANAK BUKIT, 06500 ALOR SETAR
KEDAH

Contoh Peta Minda