You are on page 1of 2

BORANG PEMARKAHAN

AKTIVITI BERPANGKALAN PERKHEMAHAN TAHUN 6 2015


KUMPULAN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

STESEN
A
DRAGON
BALL

STESEN B
PANCING
TIN
MINUMAN

STESEN
C
MASAK
MI
SEGERA
+
TELUR
DALAM
TANAH
DGN API

STESEN
D
LIPAT
MELIPAT

STESEN
E
BALUTAN
ANDUH
&USUNG
PESAKIT

JUMLAH