You are on page 1of 9

Legea nr.

152/2015 pentru modificarea i completarea


unor acte normative n domeniul nregistrrii n registrul
comerului
n vigoare de la 16.07.2015

Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.


Art. I.
Legea nr. 26/1990 privind registrul comerului, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 49 din 4
februarie 1998, cu modificrile i completrile ulterioare, se modific i se completeaz dup cum urmeaz:
1. Dup articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu urmtorul cuprins:
"
Art. 21.
(1) Registrul central al comerului, inut de Oficiul Naional al Registrului Comerului, i registrele comerului
inute de oficiile registrului comerului de pe lng tribunale fac parte din sistemul de interconectare a registrelor
comerului din statele membre ale Uniunii Europene, denumit n continuare sistemul de interconectare a
registrelor comerului.
(2) Sistemul de interconectare a registrelor comerului este constituit din registrele comerului din statele
membre ale Uniunii Europene i platforma central european. La nivel european, punctul de acces electronic la
sistemul de interconectare este portalul european e-Justiie. La nivel naional, punctul de acces de interconectare
a registrelor comerului este Registrul central al comerului, inut de ctre Oficiul Naional al Registrului
Comerului.
(3) Prin sistemul de interconectare a registrelor comerului, Registrul central al comerului pune la dispoziie
publicului documentele i informaiile referitoare la profesionitii nregistrai n registrul comerului.
(4) Urmtoarele informaii nregistrate n registrul comerului sunt disponibile, gratuit, prin sistemul de
interconectare a registrelor comerului, pe pagina de internet a Oficiului Naional al Registrului Comerului sau
pe portalul de servicii on-line al acestuia:
a) denumirea i forma juridic a persoanei nregistrate n registrul comerului;
b) sediul social/profesional al persoanei nregistrate n registrul comerului i statul membru n care este
nmatriculat;
c) numrul de ordine din registrul comerului al persoanei nmatriculate/nregistrate, identificatorul unic la nivel
european (EUID) i codul unic de nregistrare fiscal;
d) starea firmei.
(5) Oficiul registrului comerului realizeaz, prin sistemul de interconectare a registrelor comerului, cu titlul
gratuit, schimbul de documente i informaii cu registrele comerului din statele membre ale Uniunii Europene n
cazul operaiunilor de fuziune transfrontalier i al sucursalelor nfiinate de societi cu sediul n statele membre
ale Uniunii Europene.
(6) Oficiul Naional al Registrului Comerului asigur interoperabilitatea Registrului central al comerului i a
registrelor comerului teritoriale cu sistemul de interconectare a registrelor comerului, documentele i
informaiile fiind disponibile n format standard de mesaj i fiind accesibile prin mijloace electronice, cu
respectarea standardelor de securitate pentru transmisia i schimbul datelor, n condiiile legii.
(7) Oficiul Naional al Registrului Comerului poate constitui, prin Registrul central al comerului, puncte de acces
opionale la sistemul de interconectare a registrelor comerului. Constituirea punctelor de acces opionale se
aprob prin ordin al ministrului justiiei."
2. La articolul 4, alineatul (4) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"

(4) Documentele prevzute la alin. (2), n format electronic, avnd ncorporat, ataat sau logic asociat
semntura electronic extins, pot fi cerute i eliberate prin mijloace electronice, prin intermediul portalului de
servicii on-line al Oficiului Naional al Registrului Comerului, precum i prin intermediul sistemului Punctul de
contact unic electronic (PCU), n conformitate cu prevederile Ordonanei de urgen a Guvernului nr.
49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii i libertatea de a furniza servicii n Romnia,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 68/2010."
3. Dup articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu urmtorul cuprins:
Art. 41.
(1) Copii n format electronic ale documentelor i informaiile prevzute la art. 4 se pun la dispoziia publicului i
prin sistemul de interconectare a registrelor comerului, pe cheltuiala solicitantului.
(2) Nivelul de tarifare perceput pentru furnizarea de copii i/sau informaii din registrul comerului prin sistemul
de interconectare a registrelor comerului nu va depi costurile administrative asociate."
4. La articolul 5, dup alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmtorul cuprins:
"
(3) Oficiul Naional al Registrului Comerului public pe pagina sa de internet i pe portalul de servicii on-line i
transmite spre publicare pe portalul european e-Justiie informaii actualizate privind legislaia naional n ceea
ce privete publicitatea i opozabilitatea fa de teri a actelor, faptelor i meniunilor persoanelor supuse
obligaiei de nregistrare n registrul comerului."
5. La articolul 12, alineatele (1) - (3) se modific i vor avea urmtorul cuprins:
"
Art. 12.
(1) Registrul comerului este alctuit dintr-un registru pentru nregistrarea persoanelor juridice societi,
companii naionale i societi naionale, regii autonome, grupuri de interes economic, organizaii cooperatiste,
societi europene, grupuri europene de interes economic, alte persoane juridice expres prevzute de lege, cu
sediul principal sau sedii secundare n Romnia, un registru pentru nregistrarea persoanelor juridice societi
cooperative i societi cooperative europene cu sediul principal sau sedii secundare n Romnia i un registru
pentru nregistrarea persoanelor fizice autorizate, ntreprinderi individuale i ntreprinderi familiale, cu sediul
profesional sau sedii secundare n Romnia. Aceste registre se in n sistem computerizat.
(2) Fiecare persoan nregistrat n registrul comerului va purta un numr de ordine din registrul comerului,
ncepnd de la numrul 1 n fiecare an, acordat la nivel naional din Registrul central al comerului.
(3) Oficiul registrului comerului ine i dosare cu documentele depuse i documentele n baza crora se
efectueaz nregistrrile n registrul comerului, pentru fiecare persoan nregistrat, n care vor fi evideniate i
nregistrrile efectuate n registrul comerului."
6. Dup articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 121, cu urmtorul cuprins:
"
Art. 121.
Pentru identificare, inclusiv n comunicarea dintre registrele comerului din statele membre prin sistemul de
interconectare, persoanele fizice i juridice nregistrate n registrul comerului vor avea i un identificator unic la
nivel european (EUID), care include elementul de identificare al Romniei, elementul de identificare al registrului
naional, numrul persoanei din registrul respectiv i, dac este necesar, alte elemente pentru a evita erorile de
identificare. Structura identificatorului unic la nivel european (EUID) se aprob prin ordin al ministrului justiiei."
7. La articolul 23, dup alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4 1), cu urmtorul cuprins:
"
(41) Persoanele juridice romne care deschid sucursale n strintate au obligaia menionrii acestora la oficiul
registrului comerului din Romnia, dup nregistrarea lor n statele respective."
8. Articolul 24 se modific i va avea urmtorul cuprins:
" Art. 24.
(1) Persoanele juridice cu sediul principal n strintate care deschid sucursale n Romnia trebuie s cear
nregistrarea acestora la oficiul registrului comerului de la sediul fiecrei sucursale.

(2) Cererea va cuprinde urmtoarele:


a) denumirea persoanei juridice din strintate i forma juridic, precum i denumirea sucursalei, dac este
diferit de cea a persoanei juridice;
b) registrul n care este nmatriculat persoana juridic din strintate, numrul de nmatriculare i, dup caz,
identificatorul unic la nivel european (EUID);
c) sediul social;
d) obiectul de activitate al sucursalei;
e) numele i calitatea reprezentanilor persoanei juridice din strintate i ale celor care se ocup nemijlocit de
activitatea sucursalei, cu precizarea dac puterile ce li s-au conferit urmeaz a fi exercitate mpreun sau
separat;
f) n cazul sucursalelor persoanelor juridice din state care nu sunt state membre ale Uniunii Europene sau state
participante la Spaiul Economic European, se va meniona i legea naional aplicabil persoanei juridice.
(3) La registrul comerului de la sediul sucursalei se depun:
a) actul constitutiv i statutul persoanei juridice din strintate, dac sunt coninute n documente separate,
mpreun cu toate modificrile acestor documente sau actul constitutiv actualizat, n traducere certificat;
b) documente care s ateste sediul social al persoanei juridice din strintate, obiectul de activitate al acesteia
i, cel puin anual, valoarea capitalului subscris, n cazul sucursalelor persoanei juridice din state care nu sunt
state membre ale Uniunii Europene sau state participante la Spaiul Economic European, dac aceste informaii
nu sunt incluse n documentele prevzute la lit. a);
c) un certificat, n traducere certificat, de la registrul n care este nmatriculat persoana juridic din
strintate, care s ateste existena societii;
d) anual, situaiile financiare ale persoanei juridice din strintate, aprobate, verificate i publicate potrivit
legislaiei statului n care aceasta are sediul social, care vor fi supuse acelorai formaliti de publicitate
prevzute pentru situaiile financiare ale societilor persoane juridice romne;
e) situaiile financiare ale persoanei juridice din strintate, aa cum sunt ele ntocmite, auditate i publicate n
conformitate cu legislaia statului membru care guverneaz persoana juridic din strintate, n cazul n care
persoana juridic din strintate care deschide o sucursal n Romnia are sediul social ntr-un stat membru al
Uniunii Europene;
f) situaiile financiare ale operatorului economic din strintate, aa cum sunt acestea ntocmite, auditate i
publicate n conformitate cu legea din Romnia, cu excepia cazului n care legea care guverneaz persoana
juridic din strintate prevede reguli contabile echivalente celor aflate n vigoare n Uniunea European, n
cazul n care persoana juridic din strintate care deschide o sucursal n Romnia nu este guvernat de legea
unui stat membru al Uniunii Europene sau a Spaiului Economic European;
g) dovada sediului sucursalei.
(4) Dac este cazul se nregistreaz meniuni referitoare la:
a) deschiderea i ncetarea unei proceduri judiciare sau extrajudiciare de insolven asupra persoanei juridice
din strintate;
b) dizolvarea, deschiderea lichidrii persoanei juridice din strintate, numele i puterile lichidatorilor, finalizarea
lichidrii;
c) nchiderea sucursalei i radierea acesteia din registrul comerului.
(5) Oficiul registrului comerului primete, prin sistemul de interconectare a registrelor comerului, informaiile i
documentele privind deschiderea i ncetarea oricrei proceduri de dizolvare, lichidare sau de insolven a
persoanei juridice din statul membru al Uniunii Europene, precum i privind radierea acesteia din registru, n
vederea nregistrrii din oficiu a acestora, cu titlul gratuit, n registrul comerului, n care sunt nregistrate la
sucursalele deschise de aceasta.
(6) Oficiul registrului comerului transmite, prin intermediul sistemului de interconectare a registrelor comerului,
cu titlu gratuit, informaiile i documentele prevzute la alin. (5) privitoare la persoanele juridice nregistrate n
Romnia i care au nfiinate sucursale n alte state membre ale Uniunii Europene, n vederea nregistrrii
acestor date n registrul comerului.

(7) n cazul n care persoana juridic din statul membru al Uniunii Europene a fost radiat din registru, oficiul
registrului comerului radiaz, din oficiu, cu titlu gratuit, sucursalele acesteia, imediat ce a primit informaiile i
documentele potrivit prevederilor alin. (5).
(8) Prevederile alin. (7) nu se aplic sucursalelor persoanelor juridice din statul membru al Uniunii Europene care
au fost radiate din registru ca o consecin a unei modificri a formei juridice a entitii n cauz, a unei fuziuni
sau divizri ori a unui transfer transfrontalier al sediului social.
(9) Dac o persoan juridic cu sediul social n strintate nfiineaz mai multe sucursale n ar, documentele
prevzute la alin. (3) i (4) se depun numai la una dintre sucursale, la alegerea societii, la oficiul registrului
comerului n care sunt nregistrate celelalte sucursale, precizndu-se care este registrul prin care se asigur
formalitile de publicitate.
(10) Formalitile de publicitate prevzute de prezentul articol sunt efectuate de reprezentantul sucursalei,
prevzut la alin. (2) lit. e)."
Art. II.
Legea societilor nr. 31/1990, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie
2004, cu modificrile i completrile ulterioare, se modific i se completeaz dup cum urmeaz:
1. La articolul 66, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"
(2) Creditorii prevzui la alin. (1) pot totui popri, n timpul duratei societii, prile ce s-ar cuveni asociailor
prin lichidare sau pot sechestra i vinde aciunile ori prile sociale ale debitorului lor."
2. La articolul 66, dup alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmtorul cuprins:
"
(3) Ipoteca legal constituit asupra aciunilor sau prilor sociale poate fi executat potrivit legii.
Administratorii/Membrii directoratului sunt obligai s pun la dispoziia creditorului ipotecar sau a organului de
executare, la cererea acestora, situaiile financiare i orice alte nscrisuri ori informaii necesare evalurii
aciunilor sau prilor sociale, precum i s faciliteze preluarea acestora."
3. Dup articolul 66 se introduce un nou articol, articolul 661, cu urmtorul cuprins:
"Art. 661.
Publicitatea, prin registrul comerului, a popririi i a sechestrului prevzute la art. 66 alin. (2) se realizeaz la
cererea organului de executare, nefiind supus prevederilor art. 71din Ordonana de urgen a Guvernului nr.
116/2009 pentru instituirea unor msuri privind activitatea de nregistrare n registrul comerului, aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr. 84/2010, cu modificrile ulterioare."
4. La articolul 202, dup alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmtorul cuprins:
"
(5) Prevederile alin. (2) sunt aplicabile i n cazul ipotecii asupra prilor sociale, ns numai n ceea ce privete
constituirea acesteia."
5. Articolul 237 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"
Art. 237.
(1) La cererea oricrei persoane interesate, precum i a Oficiului Naional al Registrului Comerului, tribunalul va
putea pronuna dizolvarea societii n cazurile n care:
a) societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot ntruni;
b) acionarii/asociaii au disprut ori nu au domiciliul cunoscut ori reedina cunoscut;
c) nu mai sunt ndeplinite condiiile referitoare la sediul social, inclusiv ca urmare a expirrii duratei actului care
atest dreptul de folosin asupra spaiului cu destinaie de sediu social ori transferului dreptului de folosin sau
proprietate asupra spaiului cu destinaie de sediu social;
d) a ncetat activitatea societii sau nu a fost reluat activitatea dup perioada de inactivitate temporar,
anunat organelor fiscale i nscris n registrul comerului, perioad care nu poate depi 3 ani de la data
nscrierii n registrul comerului;

e) societatea nu i-a completat capitalul social, n condiiile legii;


f) societatea nu i-a depus situaiile financiare anuale i, dup caz, situaiile financiare anuale consolidate,
precum i raportrile contabile la unitile teritoriale ale Ministerului Finanelor Publice, n termenul prevzut de
lege, dac perioada de ntrziere depete 60 de zile lucrtoare;
g) societatea nu i-a depus la unitile teritoriale ale Ministerului Finanelor Publice, n termenul prevzut de
lege, declaraia c nu a desfurat activitate de la constituire, dac perioada de ntrziere depete 60 de zile
lucrtoare.
(2) Lista societilor pentru care Oficiul Naional al Registrului Comerului urmeaz s formuleze aciuni de
dizolvare se afieaz pe pagina sa de internet sau pe portalul de servicii on-line cu cel puin 15 zile calendaristice
nainte i se transmite Ministerului Finanelor Publice - Agenia Naional de Administrare Fiscal.
(3) Hotrrea tribunalului prin care s-a pronunat dizolvarea se comunic societii, oficiului registrului
comerului pentru nregistrarea meniunii de dizolvare n registrul comerului, Ministerului Finanelor Publice Agenia Naional de Administrare Fiscal - administraia judeean a finanelor publice/administraia finanelor
publice a sectorului, se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a IV-a, pe pagina de internet a Oficiului
Naional a Registrului Comerului sau pe portalul de servicii on-line al acestuia. n cazul mai multor hotrri
judectoreti de dizolvare, pentru situaiile prevzute la alin. (1), publicitatea se va putea efectua n forma unui
tabel cuprinznd: numrul de ordine n registrul comerului, codul unic de nregistrare, denumirea, forma juridic
i sediul societii dizolvate, instana care a dispus dizolvarea, numrul dosarului, numrul i data hotrrii de
dizolvare, caz n care tarifele de publicare n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a IV-a, se reduc cu 50%.
(4) Publicarea hotrrii n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a IV-a, se face pe cheltuiala titularului cererii de
dizolvare, care se poate ndrepta mpotriva societii pentru recuperarea costurilor.
(5) Orice persoan interesat poate face numai apel mpotriva hotrrii de dizolvare, n termen de 30 de zile de
la data publicrii hotrrii n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a IV-a. Apelantul va depune o copie a apelului
la oficiul registrului comerului, pentru menionare n registrul comerului.
(6) Dup rmnerea definitiv a hotrrii judectoreti de dizolvare, persoana juridic intr n lichidare, potrivit
prevederilor prezentei legi. Oficiul Naional al Registrului Comerului, la cererea oricrei persoane interesate,
inclusiv a Ministerului Finanelor Publice - Agenia Naional de Administrare Fiscal, procedeaz la numirea unui
lichidator nscris n Tabloul Practicienilor n Insolven. Remunerarea lichidatorului se face din averea societii
dizolvate sau, n lips, din fondul de lichidare, constituit potrivit legii. Remuneraia lichidatorului este n cuantum
fix de 1.000 lei, decontul final al cheltuielilor efectuate de lichidator n legtur cu lichidarea societii urmnd a
se face, pentru situaia n care nu exist bunuri n averea societii dizolvate, de ctre Uniunea Naional a
Practicienilor n Insolven din Romnia, la solicitarea lichidatorului.
(7) Rezoluiile pronunate n condiiile alin. (6) se comunic electronic lichidatorului numit, se public pe pagina
de internet a Oficiului Naional al Registrului Comerului i pe portalul de servicii on-line al acestuia i se
nregistreaz n registrul comerului. n exercitarea atribuiilor sale de lichidare, atunci cnd lichidatorul este
numit de ctre Oficiul Naional al Registrului Comerului, la cererea oricrei persoane interesate, acesta este
scutit de orice tax, tarif, comision, tax judiciar de timbru i altele asemenea.
(8) Dac n termen de 3 luni de la data rmnerii definitiv a hotrrii de dizolvare nu s-a formulat nicio cerere
de numire a lichidatorului potrivit prevederilor alin. (6), Oficiul Naional al Registrului Comerului sau orice
persoan interesat poate solicita tribunalului radierea societii din registrul comerului.
(9) Lista societilor pentru care Oficiul Naional al Registrului Comerului urmeaz s formuleze aciuni de
radiere, potrivit prevederilor alin. (8), se afieaz pe pagina de internet a Oficiului Naional al Registrului
Comerului sau pe portalul de servicii on-line al acestuia cu cel puin 15 zile calendaristice nainte i se transmite
Ministerului Finanelor Publice - Agenia Naional de Administrare Fiscal.
(10) Hotrrea tribunalului prin care s-a pronunat radierea se comunic societii, oficiului registrului
comerului pentru radierea societii din registrul comerului, Ministerului Finanelor Publice - Agenia Naional
de Administrare Fiscal - administraia judeean a finanelor publice/administraia finanelor publice a sectorului
i se public, cu titlu gratuit, pe pagina de internet a Oficiului Naional al Registrului Comerului sau pe portalul
de servicii on-line al acestuia. n cazul mai multor hotrri judectoreti de radiere, publicitatea se va putea
efectua n forma unui tabel cuprinznd: numrul de ordine n registrul comerului, codul unic de nregistrare,
denumirea, forma juridic i sediul societii dizolvate, instana care a dispus dizolvarea, numrul dosarului,
numrul i data hotrrii de dizolvare.

(11) Orice persoan interesat poate face numai apel mpotriva hotrrii de radiere, n termen de 30 de zile de
la efectuarea publicitii conform prevederilor alin. (9). Apelantul va depune o copie a apelului la oficiul
registrului comerului, pentru menionare n registrul comerului.
(12) Vizualizarea hotrrilor de dizolvare i radiere i a rezoluiilor de numire a lichidatorului, publicate pe
pagina de internet a Oficiului Naional al Registrului Comerului sau pe portalul de servicii on-line al acestuia, se
face cu titlu gratuit.
(13) Bunurile rmase din patrimoniul persoanei juridice radiate din registrul comerului, n condiiile alin. (8)(10), le revin acionarilor/asociailor."
6. La articolul 25114, alineatele (3) i (4) se modific i vor avea urmtorul cuprins:
"
(3) Oficiul registrului comerului unde este nmatriculat societatea absorbant sau societatea nou-nfiinat va
notifica de ndat, prin intermediul sistemului de interconectare a registrelor comerului, prevzut la art. 2 1 din
Legea nr. 26/1990 privind registrul comerului, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, pe
cheltuiala societii, realizarea fuziunii transfrontaliere autoritilor similare din statele membre n care sunt
nmatriculate societile participante la fuziune, n vederea radierii acestora.
(4) Oficiul registrului comerului unde sunt nmatriculate societile absorbite - persoane juridice romne radiaz din registrul comerului aceste societi, n temeiul notificrii comunicate potrivit alin. (3) de autoritatea
competent din statul membru a crui naionalitate o deine societatea absorbant sau societatea nounfiinat."
7. Articolul 25118 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Art. 25118.
n cazul n care fuziunea transfrontalier prin absorbie este realizat de o societate absorbant care deine cel
puin 90%, dar nu totalitatea aciunilor/prilor sociale sau a altor valori mobiliare ce confer titularilor lor drept
de vot n adunrile generale ale societii/societilor absorbite, rapoartele expertului sau experilor
independeni, prevzute la art. 2518, i documentele supuse controlului sunt obligatorii numai n msura n care
legea care guverneaz societatea absorbant sau societatea/societile absorbite prevede astfel."
8. Articolul 260 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Art. 260.
(1) Lichidarea societii trebuie terminat n cel mult un an de la data nregistrrii n registrul comerului a
meniunii de dizolvare. Pentru motive temeinice, la cererea lichidatorului, oficiul registrului comerului poate
prelungi acest termen cu nc un an, dar nu mai mult de dou ori.
(2) Lichidarea nu libereaz pe acionari/asociai i nu mpiedic deschiderea procedurii de insolven a societii.
(3) n termen de 60 de zile de la nregistrarea n registrul comerului a meniunii de dizolvare vor fi numii
lichidatorii, n condiiile art. 262, respectiv art. 264.
(4) n termen de 60 de zile de la numire, lichidatorul trebuie s depun la oficiul registrului comerului, pentru
menionare n registrul comerului, un raport privind situaia economic a societii. Dac, potrivit raportului,
debitorul ndeplinete condiiile pentru deschiderea procedurii simplificate de insolven, lichidatorul are
obligaia de a solicita deschiderea acestei proceduri n termen de 15 zile de la data depunerii raportului.
(5) Nerespectarea obligaiei de depunere a raportului prevzut la alin. (4) constituie contravenie i se
sancioneaz cu amend de la 50 lei la 100 lei. Constatarea contraveniilor i aplicarea sanciunilor se realizeaz,
din oficiu sau la sesizarea oricrei pri interesate, de ctre persoana competent cu soluionarea cererilor de
nregistrare n registrul comerului. Sanciunea se aplic i lichidatorului care nu introduce cererea de deschidere
a procedurii de faliment n termenul prevzut la alin. (4).
(6) n termen de 15 zile de la terminarea lichidrii, lichidatorii vor depune la registrul comerului cererea de
radiere a societii din registrul comerului, pe baza raportului final de lichidare i a situaiilor financiare de
lichidare prin care se prezint situaia patrimoniului, a creanelor i repartizarea activelor rmase, dup caz, sub
sanciunea unei amenzi de 20 lei pe zi de ntrziere, care va fi aplicat, din oficiu sau la sesizarea oricrei pri
interesate, de ctre persoana competent cu soluionarea cererilor de nregistrare n registrul comerului.
Rezoluia prin care se dispune radierea societii din registrul comerului se public pe pagina de internet a
Oficiului Naional al Registrului Comerului i pe portalul de servicii on-line al acestuia.

(7) Dac n termen de 3 luni de la expirarea termenului menionat la alin. (1), prelungit dup caz, oficiul
registrului comerului nu a fost sesizat cu nicio cerere de radiere, Oficiul Naional al Registrului Comerului sau
orice persoan interesat va solicita tribunalului radierea societii din registrul comerului. Lista societilor
pentru care Oficiul Naional al Registrului Comerului urmeaz s formuleze aciuni de radiere se afieaz pe
pagina de internet a Oficiului Naional al Registrului Comerului sau pe portalul de servicii on-line al acestuia cu
cel puin 15 zile calendaristice nainte i se transmite Ministerului Finanelor Publice - Agenia Naional de
Administrare Fiscal.
(8) Hotrrea tribunalului prin care s-a pronunat radierea se comunic societii, oficiului registrului comerului
pentru radierea societii din registrul comerului, Ministerului Finanelor Publice - Agenia Naional de
Administrare Fiscal - administraia judeean a finanelor publice/administraia finanelor publice a sectorului i
se public pe pagina de internet a Oficiului Naional al Registrului Comerului i pe portalul de servicii on-line al
acestuia. n cazul mai multor hotrri judectoreti de radiere, pentru situaiile prevzute la alin. (7), publicitatea
se va putea efectua n forma unui tabel cuprinznd: numrul de ordine n registrul comerului, codul unic de
nregistrare, denumirea, forma juridic i sediul societii dizolvate, instana care a dispus radierea, numrul
dosarului, numrul i data hotrrii de radiere.
(9) Orice persoan interesat poate face apel mpotriva hotrrii de radiere, n termen de 30 de zile de la
efectuarea publicitii conform prevederilor alin. (8). Apelantul va depune o copie a apelului la oficiul registrului
comerului, pentru menionare n registrul comerului.
(10) n cazul n care prevederile art. 2701 nu sunt aplicabile, ntruct societatea aflat n lichidare, dei
ntrunete condiiile prevzute la art. 38 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a
insolvenei i de insolven, nu ndeplinete i cerina prevzut la art. 5 pct. 72 din aceeai lege, persoana
nvestit cu soluionarea cererii va dispune radierea societii n baza raportului lichidatorului numit.
(11) Bunurile rmase din patrimoniul societii radiate din registrul comerului, n condiiile prezentului articol,
revin acionarilor/asociailor, n condiiile legii."
Art. III.
Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitilor la nregistrarea n registrul comerului a persoanelor fizice,
asociaiilor familiale i persoanelor juridice, nregistrarea fiscal a acestora, precum i la autorizarea funcionrii
persoanelor juridice, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 839 din 13 septembrie 2004, cu
modificrile i completrile ulterioare, se modific i se completeaz dup cum urmeaz:
1. La articolul 6, dup alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2 1), cu urmtorul cuprins:
"
(21) Cererile de nregistrare i documentele eliberate n format electronic, avnd ncorporat, ataat sau logic
asociat semntura electronic extins, pot fi trimise prin mijloace electronice, prin intermediul portalului de
servicii on-line al Oficiului Naional al Registrului Comerului, precum i prin intermediul sistemului Punctul de
contact unic electronic (PCU), n conformitate cu prevederile Ordonanei de urgen a Guvernului nr.
49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii i libertatea de a furniza servicii n Romnia,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 68/2010."
2. Articolul 8 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Art. 8.
(1) La nmatriculare/nregistrare, solicitanilor li se elibereaz certificatul de nregistrare, coninnd numrul de
ordine din registrul comerului i codul unic de nregistrare fiscal atribuit de Ministerul Finanelor Publice,
precum i, dup caz, identificatorul unic la nivel european (EUID) i alte date, stabilite prin ordin al ministrului
justiiei. Certificatul de nregistrare este nsoit de rezoluia persoanei competente cu soluionarea cererii de
nregistrare, precum i de alte acte prevzute de prezenta lege.
(2) La nregistrarea modificrilor actului constitutiv se elibereaz certificatul de nscriere de meniuni, nsoit de
rezoluia persoanei competente cu soluionarea cererii de nregistrare, precum i alte acte prevzute de
prezenta lege.
(3) Att la nmatriculare, ct i la fiecare nregistrare a modificrilor actului constitutiv, solicitanilor, odat cu
eliberarea documentelor menionate la alin. (1) i (2), li se pot furniza informaii privind datele nregistrate n
registrul comerului, cu achitarea tarifelor aferente.

(4) Termenul de eliberare a certificatului de nregistrare i a certificatului de nscriere de meniuni este de 3 zile
lucrtoare de la data nregistrrii cererii, dac persoana competent s soluioneze cererile de nregistrare nu
dispune altfel, pentru completarea documentaiei."
3. Articolul 14 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Art. 14.
(1) n urmtoarea zi lucrtoare dup efectuarea nmatriculrii persoanelor juridice, oficiul registrului comerului
comunic un extras al rezoluiei prin care s-a dispus nmatricularea ctre Regia Autonom Monitorul Oficial,
spre publicare, pe cheltuiala solicitantului. La cererea i pe cheltuiala solicitantului, rezoluia se public integral.
(2) Extrasul rezoluiei prin care s-a dispus nmatricularea persoanei juridice cuprinde urmtoarele elemente:
numrul i data rezoluiei, denumirea, sediul social i forma juridic, numele i adresa fondatorilor,
administratorilor i, dac este cazul, a cenzorilor, domeniul i activitatea principal, capitalul social i durata de
funcionare. Pe extras se va meniona numrul de ordine n registrul comerului, codul unic de nregistrare fiscal
atribuit i, dup caz, identificatorul unic la nivel european (EUID).
(3) Publicarea n Monitorul Oficial al Romniei a extrasului rezoluiei sau, dup caz, a rezoluiei integrale se va
efectua n cel mult 21 de zile lucrtoare de la data nregistrrii cererii la oficiul registrului comerului. Regia
Autonom Monitorul Oficial are la dispoziie pentru efectuarea publicrii un termen de 17 zile lucrtoare de la
data primirii extrasului rezoluiei sau, dup caz, a rezoluiei integrale. Dac termenul prevzut la art. 8 alin. (4)
se modific corespunztor celor dispuse de ctre persoana competent s soluioneze cererile de nregistrare,
pentru completarea documentaiei, termenul de publicare se prelungete n mod corespunztor.
(4) Prevederile alin. (1) i (3) se aplic n mod corespunztor pentru toate actele care se nregistreaz n registrul
comerului i fac obiectul publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a IV-a, respectiv Partea a VII-a."
Art. IV.
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor msuri privind activitatea de nregistrare
n registrul comerului, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 926 din 30 decembrie 2009,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 84/2010, cu modificrile ulterioare, se modific dup cum
urmeaz:
1. Articolul 21 se modific i va avea urmtorul cuprins:
" Art. 21.
(1) Competena de numire a lichidatorului n situaiile prevzute la art. 237 alin. (6) din Legea societilor nr.
31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, i la art. 31 alin. (4) din Legea nr. 359/2004
privind simplificarea formalitilor la nregistrarea n registrul comerului a persoanelor fizice, asociaiilor
familiale i persoanelor juridice, nregistrarea fiscal a acestora, precum i la autorizarea funcionrii persoanelor
juridice, cu modificrile i completrile ulterioare, aparine directorului oficiului registrului comerului de pe lng
tribunal sau persoanei desemnate, care dispune i cu privire la plata onorariului lichidatorului, n cuantum fix de
1.000 lei.
(2) Decontul final al cheltuielilor efectuate de lichidator n legtur cu lichidarea unei societi se face, pentru
situaia n care nu exist bunuri n averea societii dizolvate, de ctre Uniunea Naional a Practicienilor n
Insolven din Romnia, la solicitarea lichidatorului."
2. La articolul 6, alineatul (3) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"
(3) mpotriva rezoluiei directorului i/sau persoanei sau persoanelor desemnate se poate formula plngere n
termen de 15 zile de la pronunare, pentru pri, i de la data publicrii actului modificator al actului constitutiv
n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a IV-a, respectiv Partea a VII-a, pentru orice alt persoan interesat. n
cazul rezoluiilor de respingere a cererii de nregistrare i a nregistrrilor care nu conduc la modificarea actului
constitutiv, mpotriva rezoluiei directorului i/sau persoanei sau persoanelor desemnate se poate formula
plngere n termen de 15 zile de la pronunare, pentru pri, i de la data publicrii pe pagina de internet a
Oficiului Naional al Registrului Comerului sau pe portalul de servicii on-line al acestuia, pentru orice persoan
interesat."
Art. V.
n cazul societilor aflate sub incidena Legii nr. 314/2001 pentru reglementarea situaiei unor societi
comerciale, cu modificrile i completrile ulterioare, i a Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitilor la

nregistrarea n registrul comerului a persoanelor fizice, asociaiilor familiale i persoanelor juridice, nregistrarea
fiscal a acestora, precum i la autorizarea funcionrii persoanelor juridice, cu modificrile i completrile
ulterioare, Oficiul Naional al Registrului Comerului procedeaz la radierea, din oficiu, a societilor aflate n
lichidare de mai mult de 7 ani.
Art. VI.
(1) Prezenta lege intr n vigoare la 3 zile de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, cu
excepia prevederilor art. I pct. 7, care intr n vigoare la 90 de zile de la data publicrii n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.
(2) Prevederile art. I pct. 1, 2, 3, 6 i 8 i ale art. II pct. 6 se aplic de la data de 7 iulie 2017.
(3) Dispoziiile prezentei legi ce prevd includerea n certificatul de nmatriculare/nregistrare a identificatorului
unic la nivel european (EUID) sunt aplicabile de la data de 7 iulie 2017.
(4) Prevederile art. II pct. 2 nu sunt aplicabile ipotecilor asupra prilor sociale legal constituite anterior intrrii n
vigoare a prezentei legi.
Art. VII.
n cuprinsul actelor normative n vigoare la data intrrii n vigoare a prezentei legi, referirile la numrul de ordine
din registrul comerului se consider a include i identificatorul unic la nivel european (EUID).
*
Prezenta lege transpune n legislaia naional prevederile Directivei 2012/17/UE a Parlamentului European i a
Consiliului din 13 iunie 2012 de modificare a Directivei89/666/CEE a Consiliului i a
Directivelor 2005/56/CE i 2009/101/CE ale Parlamentului European i ale Consiliului n ceea ce privete
interconectarea registrelor centrale, ale comerului i ale societilor, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, seria L, nr. 156 din 16 iunie 2012.
Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectarea prevederilor art. 75 i ale art. 76 alin.
(1) din Constituia Romniei, republicat.
PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR
VALERIU-TEFAN ZGONEA

Bucureti, 18 iunie 2015.


Nr. 152.

PREEDINTELE SENATULUI
CLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TRICEANU