ДНЕВНИК – ИЗВЕШТАЈ БЛАГАЈНЕ

за дан
Ред. бр.
Темељница

..............................................год.
УЛАЗ ИЗЛАЗ Број рачуна

О ПИС

Промет благајне Комада Апоени Укупно Салдо од.................. Укупно наплаћено Укупно исплаћено Салдо од...................

.......................................... ....................................... Словима ....................................................................................... Контролисао Благајник .......................................................................................................

СВЕГА Дин.

УКУПНО Дин.