You are on page 1of 17

PENGUBAH (TRANSFORMER)

BINAAN ASAS
Teras Besi

Lilitan Primer Lilitan Sekunder

Binaan Asas Transformer


SIMBOL PENGUBAH

Lilitan Primer
Lilitan Sekunder
(NP)
(NS)

Teras besi
FUNGSI PENGUBAH

 Alat yang digunakan untuk menaikkan atau


merendahkan voltan bekalan AC mengikut
berkurang atau bertambahnya arus.
 Mengasingkan peranti elektronik dari
sambungan talian kuasa (isolation).
CIRI-CIRI PENGUBAH

 Terdiri daripada 2 gegelung yang bertebat


antara satu sama lain tetapi dibelitkan
kepada teras yang sama.
 Arus ulang-alik dalam satu belitan (winding)
menghasilkan fluks ulang-alik dalam teras
dan seterusnya medan elektrik aruhan yang
dihasilkan oleh perubahan fluks ini akan
mengaruhkan d.g.e pada belitan yang satu
lagi.
CIRI-CIRI PENGUBAH

 Dengan itu, tenaga dipindahkan dari satu


gegelung ke gegelung yang satu lagi melalui
fluks teras dan medan aruhan yang
berkaitan.
 Untuk pengubah ideal:
η = Ns = Vs
Np Vp
η merujuk kepada nisbah lilitan
CONTOH-CONTOH PENGUBAH
JENIS-JENIS PENGUBAH

1. Pengubah perendah voltan


(stepdown)
. Ns < Np
.η<1
. Simbol:
JENIS-JENIS PENGUBAH

2. Pengubah peninggi voltan (step-up)


. Ns>Np
. η >1
. Simbol:
JENIS-JENIS PENGUBAH

3. Pengubah sama voltan


. Ns=Np
. η =1
. Simbol:
JENIS-JENIS PENGUBAH

4. Pengubah auto
Contoh:
NS1
NS2
NP1 NS3

NS4

.Digunakan untuk meninggikan gelombang / denyut sahaja


JENIS-JENIS PENGUBAH

5. Pengubah tap tengah (center tapped)


Contoh:
12V

0V
VP=240V
12V
JENIS-JENIS PENGUBAH

 Digunakan dalam litar penerus bekalan


kuasa untuk menukar AC kepada DC.

Litar Penerus DC
AC
CARA MENGUJI PENGUBAH

1) Apabila lilitan
pengubah berkeadaan
baik meter ohm akan
memberi bacaan Ω
200Ω ~ 500Ω

Meter ohm akan memberi bacaan yang rendah


CARA MENGUJI PENGUBAH

2) Bacaan meter ohm untuk pengubah rosak


pada bahagian primer akan memberi
bacaan infiniti.

Ω ∞

RL
CARA MENGUJI PENGUBAH

3) Bacaan meter ohm untuk pengubah rosak


pada bahagian sekunder akan memberi
bacaan infiniti.
∞ Ω

~
CARA MENGUJI PENGUBAH

Keadaan Bacaan Meter Ohm


Baik 200Ω ~ 500Ω
Rosak infiniti (∞)