Structura imobilizarilor

  CONTURI DE IMOBILIZĂRI  Conturile de imobilizări fac parte din clasa 2 de conturi, care cuprinde următoarele grupe, subgrupe şi conturi:   26. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
20. IMOBILIZĂRI NECORPORALE 201. Cheltuieli de constituire 203. Cheltuieli de dezvoltare 205. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare 207. Fond comercial 208. Alte imobilizări necorporale 21. IMOBILIZĂRI CORPORALE 211. Terenuri şi amenajări de terenuri 2111. Terenuri 2112. Amenajări de terenuri 212. Construcţii 213. Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii 2131. Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) 2132. Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare 2133. Mijloace de transport 2134. Animale şi plantaţii 214. Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale 23. IMOBILIZĂRI ÎN CURS ŞI AVANSURI PENTRU IMOBILIZĂRI 231. Imobilizări corporale în curs 232. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale 233. Imobilizări necorporale în curs de execuţie 234. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale

261. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate 263. Interese de participare 264. Titluri puse în echivalenţă 265. Alte titluri imobilizate 267. Creanţe imobilizate 269. Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE 280. Amortizări privind imobilizările necorporale 2801. Amortizarea cheltuielilor de constituire 2803. Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare 2805. Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale drepturilor şi activelor similare 2807. Amortizarea fondului comercial 2808. Amortizarea altor imobilizări necorporale 281. Amortizări privind imobilizările corporale 2811. Amortizarea amenajărilor de terenuri 2812. Amortizarea construcţiilor 2813. Amortizarea instalaţiilor, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor 2814. Amortizarea altor imobilizări corporale AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZĂRILOR 290. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale 291. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale 293. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs 296. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor financiare

Conturile de imobilizări fac parte din clasa 2 de conturi şi au funcţie contabilă de activ.

Sunt conturi sintetice, care nu se dezvoltă în analitice.

Conturile de amortizare a imobilizărilor
Deoarece imobilizările necorporale şi corporale se află la dispoziţia durabilă a entităţii economice (pe o perioadă mai mare de un an) îşi recupereză valoarea, parte cu parte, sub forma amortizării prin includerea ei pe cheltuieli pe o perioada de timp numita durata normala de functionare . Conturile de amortizare a imobilizărilor sunt conturi rectificative de imobilizări, cu funcţie contabilă de pasiv. La închiderea exerciţiului financiar, amortizarea cumulată se scade din valoarea imobilizărilor la preţ de înregistrare pentru a se determina valoarea netă contabilă a acestora.

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZĂRILOR
Valoarea unei imobilizări se poate modifica pe parcursul existenţei sale în patrimoniul unei întreprinderi. Modificarea valorii unei imobilizări este determinată de următorii factori: •Factori interni, care se referă la faptul că imobilizarea respectivă, prin folosirea ei în procesul de exploatare îşi transferă valoarea asupra bunurilor şi serviciilor care sunt realizate cu ajutorul ei. Acest transfer de valoare este ireversibil, ceea ce în literatura de specialitate este cunoscut sub denumirea de depreciere ireversibilă a valorii imobilizărilor. Prin urmare, amortismentul este expresia valorică a deprecierii ireversibile a valorii imobilizărilor. •Factori externi, sub acţiunea cărora valoarea unei imobilizări este influenţată fără a exista o legătură directă cu folosirea acesteia. Practic valoarea unei imobilizări este influenţată de raportul dintre cerere şi ofertă de pe piaţă, de acţiunea unor variabile de natură calitativă, care nu pot fi cuantificate, dar care influenţează valoarea justă a imobilizării respective. În cazul în care acţiunea acestor factori externi se manifestă în sensul diminuării valorii unei imobilizări, atunci această pierdere de valoare, care este considerată conjuncturală, se numeşte depreciere reversibilă. Expresia valorică a deprecierii reversibile a valorii unei imobilizări o reprezintă ajustările pentru depreciere.

CONTURILE DE AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZĂRILOR

Operatii specifice imobilizarilor

Exemplu: A. În exerciţiul „N” S.C. „Arhimedia” S.A. efectuează următoarele operaţiuni economicofinanciare: 1. În luna ianuarie „N”, cu ocazia înfiinţării, achită în numerar: -onorarii avocat 3.000 lei - taxa la Registrul Comerţului 8.000 lei; -taxa pentru publicare în Monitorul Oficial 1.000 lei; -2. Se primeşte factura în valoare de 16.000 lei, TVA 19%, reprezentând contravaloarea lucrărilor de tipărire a acţiunilor. • Înregistrarea cheltuielilor de constituire: -cresc activele necorporale , contul 201„Cheltuieli de constituire” de activ, cu +A se debitează; - cresc datoriile comerciale, contul 404„Furnizori de imobilizări” de pasiv, cu +P se creditează. 201„Cheltuieli de constituire” = 404„Furnizori de imobilizări” Înregistrarea facturii pentru tipărirea acţiunilor:  Preţ de cumpărare 16000 lei (+) TVA 19% 5.340 lei = Total de plată 21.340 lei - cresc cheltuielile, contul 201„Cheltuieli de constituire” de activ, cu + A se debitează; - creşte TVA-ul la cumpărare, contul 4426„TVA deductibilă” de activ, cu + A se debitează; - cresc datoriile comerciale, contul 404„Furnizori de imobilizări” de pasiv,cu + P se creditează. % = 404 „Furnizori de imobilizări „ 201„Cheltuieli de constituire” 4426„TVA deductibilă” 21.340 16.000 5.340 22.000

3. Se primeşte factura pentru achiziţionarea următoarelor active: - trei calculatoare, preţ de cumpărare unitar 21.000 lei, TVA 19%; - costurile legate de montarea lor sunt achitate în numerar 12.000 lei, TVA 19%; - miniprogram informatic pentru managementul firmei 9.000 lei, TVA 19%; - licenţă informatică 3.000 lei, TVA 19%. Cele trei tipuri de imobilizări au o durată de viaţă utilă de 3 ani. Achiziţionarea de calculatoare, a unui program informatic şi a licenţei de program: Valoare TVA  3 calculatoare x 21.000 63.000 lei 11.970 lei (+) program informatic 9.000 lei 1.710 lei (+) licenţă de program 3.000 lei 570 lei = Total factură 75.000 lei 14.250 lei Total de plată 89.250 lei -creşte valoarea imobilizărilor corporale, contul 2132 „Aparate şi instalaţii de măsurare, control, reglare” de activ, cu + A se debitează; - creşte valoarea imobilizărilor necorporale, contul 205 „Licenţe, brevete şi alte valori asimilate” şi 208 „Alte imobilizări necorporale” de activ, cu + A se debitează; - creşte TVA-ul la cumpărare, contu l4426 „TVA deductibilă” de activ, cu + A se debitează; - cresc datoriile faţă de furnizori, contu l404 „Furnizori de imobilizări” de pasiv, cu + P se creditează.

4 ) Calculul şi înregistrarea amortizării lunare : •Amortizarea cheltuielilor de constituire =
40 .000 = 20 .000 2

•Amortizarea calculatoarelor =

63 .000 = 21 .000 3

•Amortizarea softului =

9.000 = 3.000 3 3

•Amortizarea licenţei = 3.000 = 1.000 - cresc cheltuielile, contul „6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor” de activ, cu + A se debitează; - creşte amortizarea imobilizărilor, conturile 2801„Amortizarea cheltuielilor de constituire”, 2805„Amortizarea licenţelor, brevetelor...”, 2808„Amortizarea altor imobilizări necorporale”, 2813 „Amortizarea aparatelor de măsură, control ....”, de pasiv cu + P se creditează.
6811„Cheltuieli pv amortizarea” =

%

45.000

2801 „Amortizarea chelt. de constituire” 20.000 2805„Amortizarea licenţelor” 1.000 2808 „Amortizarea altor imobiliz. necorporale” 3.000 2813„Amortizarea aparatelor de măsură” 21.000

1.Imobilizarile pot fi:

2.Conturile de imobilizări fac parte din ……………… şi au funcţie contabilă de …………….. .

3.Conturile de imobilizări au sold final creditor, care reflectă valoarea imobilizărilor existente în ………….. , la preţ de înregistrare.
4.Se achizitioneaza la inceputul anului N o sonda de catre o SC care aplica IAS pentru 300.000 lei, Se estimeaza ca la terminarea extractiei se vor efectua chelt cu demonatrea = 60.053 lei. Valoarea actualizata a cheltuielilor de demontare = 33.898 (rata 10%). Duarata de viata utila a sondei=6 ani, Cu ocazia scoaterii din functiune s-au facut cheltuieli: 50.000 lei+tva cheltuieli pentru demontare si 20.000 cheltuieli cu drepturile salariale. Care este filiera de inregistrare contabila?

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful