You are on page 1of 42

5

ZA IZDAVAA
Predrag Mladenovi
UREDNIK
Goran Lakievi
GRAFIKI UREDNIK
Milo Trajkovi
LEKTURA
Duka Rajkovi
TAMPA
HL Print, Baki Petrovac
IZDAVA
IP Besna kobila
Branka Peia 20 Zemun
Tel./Fax 011 261 50 60
info@besnakobila.co.rs
Naa izdanja moete naruiti i putem naeg sajta
www.besnakobila.co.rs

S francuskog preveo Goran Kostrovi

Naslov originala
MOBY DICK livre premier & livre second
Autor
Christophe Chabout
2014 ditions Glnat by Christophe Chabout
Tous droits rservs
Za srpsko izdanje
2015 Besna kobila

Cet ouvrage a bnfici du soutien des Programmes daide


la publication de lInstitut franais.
Objavljivanje ovog dela podrao je Francuski institut u okviru
programa za pomo izdavatvu Danilo Ki.

KN JIGA
PRVA

prIvidI

Uzmite najrasejanijeg oveka svog utonulog u


najdublja sanjarenja, postavite ga na noge, dajte
mu da hoda nogu pred nogu i on e vas neizostavno
odvesti do vode.

10

GostiOnIca ,,kod kitOvog mlaza

Dok je tabla sa natpisom otuno kripala, rekoh


sebi da mora biti da je to mesto jeftino prenoite
gde slue najbolju sortu kafe.

11

12

13

Ovaj Treba mi
jedna soba za
Sve je puno, nema
slobodnog kreveta!
Osim ako nemate nita
protiv da delite krevet
sa jednim harpunerom.

14

Pretpostavljam da ste
krenuli u
kitolov

Pa je bolje
da se na takve
prilike odmah
naviknete

po dvojica u krevetu!
Ako ba nema druge
Ali bih bar eleo da
znam ko je taj harpuner Deliu postelju
s bilo kojim pristojnim
ovekom, samo da ne
moram u ledenoj noi
da bazam okolo po nepoznatom gradu...

Svega
mi

Pristojnim,
kaete?
Taj harpuner
je izrazito
crnomanjast
ovek! I nije
od tih to
vole kolae
Taj jede
samo bifteke

Pa je l
ovde
negde?

Doi
e
uskoro!
Osim ako
nije uspeo
da proda
svoju
glavu
Vraa li se
uvek u ovako
sitne sate?

Ne, obino lee


rano ko kokoka...
Rano lee, a rano
i ustaje!
Ali je noas otiao da trguje i,
asti mi, ne znam
ta ga je toliko
zadralo

i to
krvave!

15

Da
proda svoju
glavu?

Upravo tako,
i ja sam mu
rekao da je
nemogue, da
je trite preplavljeno!!

Ma nije mogue
da taj harpuner
provodi subotnju
no pokuavajui
da proda svoju
glavu, od vrata
do vrata?

Preplavljeno
ime?

Pa glavama,
nego ime...
Malo li
je glava
na ovome
svetu?

Vi izgleda mislite
da sam balavander
koji e da nasedne
na takve gluposti?

Kojeta!

Eh! Bojim se samo da biste bili ve


dobrano modri kad bi taj harpuner
uo kako mu kleveete glavu!

Ajte,
za mnom!

16

ujte, ja sam doao kod


vas da dobijem postelju,
a ispada da mi izdajete
samo pola iste budui
da je drugu polovinu
zauzeo nekakav harpuner kojeg nisam ni video...

Dajte, recite
mi iskreno, ko
je taj harpuner? Kakva je
to osoba? Mogu
li da bezbedno
provedem no
sa njim?

Jo mi priate sulude
prie koje mi ulivaju
nepoverenje prema
tipu s kojim bi trebalo da delim krevet.

Eto podugakog govora za nekog


ko, poput
mene, voli da
zbija ale tu
i tamo...

Ta pria o
prodaji glave,
ako je uopte
istinita, jasno
dokazuje da
je taj harpuner lud...
Nemam nameru da spavam
pored nekog
ludaka!

Smirite se...
Ajde, samo
polako!

Upravo je doputovao sa junih


mora, gde je kupio
itav paket balsamovanih glava
sa Novog Zelanda!
I sve ih je prodao
osim jedne! Tu
pokuava veeras
da proda. Sutra
je nedelja, a ne
prodaju se glave
nedeljom kad
narod ide u crkvu!

A hteo je i
prole nedelje,
kad ga zaustavih
na vratima sa
etiri nanizane
glave, ba kao da
je nosio venac
nanizanog luka.

Laku no vam
elim!

17

18

19

20

KO TI!?

OTKUD OVDE??

KO !!!
ODGOVORITI mENI

REI
KO!!

REI
KO TI!

IL JA TEBE
UBITI!!!

Gazda,
pomagajte!!

Upomo,
gAZda!

JA UBITI
TEBE!!
Ajte! HI HI!
Smirite se!
Ne bi vam
zbog Kvikvega
ni dlaka sa
glave falila!

21

Dosta tog cerekanja!


Ovaj harpuner je
nekakav ljudoder!

Pa zar
vam ne
rekoh da
prodaje
glave po
gradu?

Kvikvee!
Ovaj ovek
spava
s vama!
Jeste
razumeli!?

Dobro! Onda
laka vam
no! HI HI!!...

Sve ja
razumeti!!

Gazda, recite mu da
se mane lule i tomahavka... Ne volim kad
neko pui u krevetu!

To je... Ovaj...
Opasno!

22

Pobratim

Duu sakriti ne moete. Ispod njegovih dijabolinih


tetovaa imao sam utisak da se krije isto srce, a u
njegovim dubokim i tamnim oima duh koji bi mogao da
prkosi hiljadama demona.

23

Kvikveg radostan
to deliti postelju s tebe!!
Spavati zajedno u postelju veeras?

To
valja!
Kvikveg se
vratiti uskoro na more!

Da Ovaj
Vrlo rado

I ja bih voleo
da se ukrcam
na neku
kitolovku

Onda mi ii
na isti brod
zajedno!

24

Vere mi, moda


je malo ishitreno,
moda bolje da
razmislim, nije
da mi se ideja

Kvikveg nauiti
tebe loviti kitove!
Uz postelja mi deliti hrana, amac!!

ta Pa to je
va novac
Nemojte

Ne
mogu

Mi venani
sada!!

ujte, ja
stvarno
ne

A
Je l?

To
valja!

Mi ii!

25

Ovaj E
ba mi je
drago!

26

Ovde tradicija nalae da


se poseti crkva pre odlaska
u kitolov!

Kvikveg
voleti
tradicija!

27

Grba kita se
zastraujue nadvila
nada mnom poput
zloslutne tmine!
Dok su me
talasi iz
blagoslovene
svetlosti
poslali u najdublji ponor
pakla!

Videh kako
se otvara
utroba pakla!

Sa njegovim
venim mukama
koje su samo
prokleti spoznali!

Iz dubine svoje
nesree zavapih
ka Bogu, ne verujui da e hteti
da uje moje
vapaje. Ipak, on
u moju molbu i
kit me ispljunu!

Pourio je da mi pritekne
u pomo kao da ga je nosio
kakav sjajni delfin. arko
poput munje i blistavo
bee lice mojega Boga
spasitelja

28

Padoh u
beznae!

U ovom asu strane


radosti, slava tebi,
moj Gospode, zanavek
u pesmom slaviti
tebe, moj Gospode...

Tako se Jona pomoli bogu iz kitove


utrobe, a vi promislite o njegovoj
molitvi i izvucite
vanu pouku! Jer
ma koliki da je
grenik, Jona ne
kuka i ne cvili za
svojim trenutnim
izbavljenjem

Njemu je ta kazna uasna, ali on Bogu


preputa brigu o svom osloboenju!

Ne budite greni, ali ako zgreite,


okajte grehe kao i Jona!

29

Proklet
onaj koji
ne ostane
veran istini
ak i kad bi
u lai bilo
njegovo
spasenje!

Proklet onaj
kome je prea
slava od dobrote!

Borite se protiv lai


propovedajui istinu
Proklet onaj kojeg zavede
ovozemaljsko i odvue ga
od jevaneLJskih dunosti!

Samo tako vas,


umesto muka, oekuje radost A vrh te
radosti je uvek vii
nego to je duboko
dno jada

30

BroD

Dostojanstven, velianstven brod, ali i


pomalo tuan. Tako je sa svim dostojanstvenim
stvarima.

31

Kvikveg rei:
Ti izabrati
brod za
kitolov!

Pa ne
znam ba
Ovaj
Je li moje
mornarsko
umee

TI BIRATI!!

32

Imam li tu
ast da
govorim sa
kapetanom
Pikvoda?

Mislio sam
da se ukrcam
na brod!
Pretpostavimo da
sam ja kapetan
Pikvoda ta
hoe od njega?

33

Mislio si!? Vidi


se da nisi iz
Nantaketa
Jesi li ikad
bio na raspoluenom
kitolovcu??

Ovaj
Nisam,
gospodine,
nikad.

Plovio sam
par puta za
trgovaku
mornaricu i

Ne razumem
se, ali sam
uveren da bih
brzo nauio!!!

Kladim se
da se i ne
razume u
lov na kitove!? Jesam
li u pravu?

Nego, to bi ti da
ide na kitolovke?

TrgOvakU
MoRnAricu!!

utnuu
te nogom u
zadnjicu ako
mi jo jednom spomene
trgovaku
mornaricu!

Mora biti
da si jo i
ponosan to si
plovio na tim
brodovima

trgovakim!

Pre nego te
primim na brod,
moram da znam
pravi razlog zato bi da postane
lovac na kitove!

To mi
je sumnjivo!
Da nisi ti nekakav
pirat? Da nisi opljakao svog preanjeg
kapetana!?

elim da spoznam
ta je kitolov i
hteo bih da vidim
sveta
Malo bi da se oproba
u kitolovu, je l to?

Jesi li
video
kapetana
Ahaba?

Ko je
kapetan
Ahab?
Ahab je kapetan
ovog broda!!

34

Onda sam pogreio, mislio


sam da razgovaram sa
kapetanom
lino!

Razgovara, mladiu,
sa kapetanom Pilegom!
Na meni i na kapetanu
Vildadu je da se
pobrinemo da Pikvod
bude opremljen za
put, da bude snabdeven
svim potreptinama,
raunajui i posadu!

Ako eli da spozna


ta je kitolov,
ima naina da te u
to odmah uputim!
Otidi do kapetana Ahaba,
zapazie odmah da ima
samo jednu nogu!

ta hoete da kaete?
Da mu je drugu odneo kit?
Upravo!
Kit!

Sluaj me sad
dobro, mome! Tebi
su plua slabana!
Razume li me?
Ti i ne govori ko
moreplovac!

Ja Ovaj
Jesam,
gospodine!

Odgrizla mu ju je, skrckala


i savakala najstranija
uljeura koja je ikad
kidisala na neki brod!

Jesi li ti ovek kadar


da zarije harpun
u drelo ivoga kita
i da se posle bori
sa njim!? Odgovori!
Iz cuga!!
Priblii se onda
ogradi, pogledaj
u pravcu odakle
duva vetar, pa mi
reci ta vidi!

I ti ne bi samo
u kitolov, nego
bi ti i sveta da
vidi!

Nita sem
vode!

ta
vidi?

35

I nepreglednog
horizonta!

I ti bi da obie
Rt Dobre nade da
bi video isti taj
horizont!?
Zar ne moe da
vidi sveta odavde
gde ve jesi!?

Kae da je
na ovek,
Vildade!

Pa ako
nemate nita
protiv!!
eli
li!?

eli da
se ukrca!

Moe da
poslui!

- - -, to e mu biti
dosta!

LLL

ta ti misli,
Vildade!

U
redu!

Koji emo sabir dati


ovom mladiu?

Upisau da e dobiti
tristoti, uje li
me, Vildade? Rekoh,
tristoti

36

Kapetane Pilee,
i moj prijatelj
bi hteo da se
ukrca!!

Ovo je
Kvikveg,
on

Ne dozvoljavamo prisustvo
kanibala na
brodu!
Je li
krten?

Krten?

A ako je i
krten, nije
kako valja
jer bi mu
se bar malo
sprala ta
avolja plavet sa lica!!

Hou da
mi pokae
svoja dokumenta!

Kapetane Pilee,
ta hoete da
kaete?

Kvohoe, il kako
se ve zovete,
da li ste ikad
stajali na pramcu
kitolovke?

Jeste
li ikad
pogodili
neku
ribu?

37

Videti mrlja katrana


na glavna
katarka

Mrlja
ko

Oko od kit!

38

ETO!!

Kit
mrtvo!

V Vildade!
Moramo imati
ovog Hedhoga, to jest
Kvohoga

Kvohoe,
dajemo
ti devedeseti
udeo!!

I znaj, to je
vie nego to
smo ikad dali nekom harpuneru
iz Nantaketa!

39

Gde mogu
da naem
kapetana
Ahaba?

Jeste, ali
hteo bih da
ga vidim!

ta e ti
kapetan Ahab?
Primljen si, sve
je u redu!

Kapetan Ahab je
udan ovek
Ili, bar nekima
deluje udan
Zavolee ga
Nemaj brige
Zavolee ga!

Bezboni
kralj

Bezboan i
proklet!

Bio je i meu ljudoderima, a doiveo je i udesa


vea od najveih talasa,
njegov je harpun najsmeliji i najsigurniji na itavom ostrvu. On je Ahab, a
i drevni Ahab je bio kralj

Plovio sam
sa njim
pre mnogo
godina
i znam
da je
poten
ovek!!

Ne
osuuj
ga zato
to nosi
to gadno
ime
Nije
ga on
birao!

Ponekad ume
da bude zlovoljan, oajan,
ak i divalj
Ali bolje je
ploviti sa zlovoljnim a dobrim kapetanom,
nego nasmejanim a ravim!

I veruj mi,
mladiu,
ma koliko
Ahab
bio zlovoLJan

On je
ovean!

40

Diete
sidro
za dva
dana!

CIP - -

821.134.2-31(0.046.6)
ABUTE, Kristof, 1967Mobi Dik : Integral : prema romanu
Hermana Melvila / abute ; s francuskog
preveo Goran Kostrovi. - Beograd : Besna
kobila, 2015 (Baki Petrovac : HL Print). 256 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Stripine ; br. 5)
Tira 700.
ISBN 978-86-88389-08-2
COBISS.SR-ID 21714919

258