¾¼ IdrfIH…Fzcxa…7SHXrq8•tdF™e5dYC‹UAX 7 q P 7 Y 7 Y D H R Y | c a 7 a c H kt H FS5X’VRuhfxFV‘‡`B‚d€SHX`5X1CS@˜Pp…qƒc|11ihUvFXx5vPa `WXeF W 1Q•fudFF cS|r7•gdHIHpc…FXie@cf VU`Wa eWXrqY7 e½uCbfda ˆ u7Cdq…FŠSRS@EtCB‘YPe‘ ue5w CiCp‰5fYhd e5q SYxfh‘…7

| 1‚x@CcF ‡dPcP dq SH‚CaPc iˆCY@wc •dCAe5cU c—dFYvm SW‰e7c P …YCƒF c CdYqt Šec 5 uˆFPSRY F C…qrfQccpcSHbfX¦ux@SF`PS‘…YVHw77 eB“‚YYˆ Vc…€t“VH7 SH”h77 `5D CGEYCVUC†|F 7 dq`WyeWc 1VcY Xdqrf3Pc SH…Pwr7cF CIHB d@G…fF q SfSU7P Y dqc ‰ | Y¼ c C Fc H ”D C 7Y o¥X U7 f FY D U 7Yo dpePS5CdYB …qvcƒcha…YeFSHIWxPdF…vIFht7SWf`‘ XV57ixt‚dFxHwaP ‚eF`WWCUY 1t•ga IHdF7CVUF XD7 rqlef7 XdqBF QYVRP …P ”I5‚7 Xdqf uVc…hta dFdfXPf I@dabfisf ”DF uf`WeW1iCF‘ e5ibtSWkCdqhf…FC‘H Qe aS5ePdYVcq I7”Ya `†pY…fSfb7vW…vmeFCwSBIPxs”sq€‡9`cExH‘ hvFxaXpUlSHePSWIPF‰VRc h7IFSaXW7 dUU XCd@f lxH7 3FP hfD Cx5dPrca ™q€…7xHyVRP CxFk SUC©r7V5P‘ x5‚`PH …Ye5zcVYhar7eFpcIWhHdFvF9Xse5‰Šed f hWA`mCPY “hfdFxfF ADP Crqyc”©7 dq“¹c SH¸ dPVc´ …7³ hH”xU9X`5iµY btSWX7P pq•fdFCHH …qƒFc Cdq“SfeFCw`BdYQSfG‚V5h78x5`P…Yc7 r7IHF f lF 7 Qe u F U P a c Y…FhtSHU XS5e‘EcY G‚dP1»¨vªa AƒºGu†i²d¯S°I±r·S«‘ Er¶7 wSf‚pcU‡…FhfR EXdq‡CF‘ P e5dqAcY ”qˆF h7eF”†ag d‰XSff r71bfpY7 ie€VWXS5ESFS‘weBY Yc C W c f‡ 7 7 7D ” S5S5ePvVcdY7 `5…7lhHY ”„Fc •fxUdFhdFhHP V5™s1SqY7c `5 SRCEdPx@P‘ bfIWXidqFH 9‚xFCV‘F …q‡Ig`B“IWYbf SHiePF `mSWCIPY ‡†xH´ i‰²P³ eFd¯VWS°I7‹±…ad©wv¯°f q€‚xH…7® SfE¦iSBFIW7 bf `m…PC˜HY hxF•tV‘C‡VY7F e5 …7`B8SDCƒ1hES5PSRD vcI7dFŽC‚d@¥D ©V‘xFf u­¨eBv¬lr«Y `©…€IªVHI©”‚`5¨7 CcY ¤dqŒc c`mC§‚ 7t U u c 7 — ›¢¢  £¢ ¡  “• œ › š˜ –• “ ihhpˆEfhlvŸ‰žpu™I—‰8r”¥’ h‘‡  d t f 7 Y 7 YDW f Hitl Y C a“ 71 7Š•t`FicY ”d@pcF 1ef3FY SFS‘‡`Bh…€VHF ”`5C—C˜@vRdF7X@ dŠ3P7 htvFdFdf””iffa @ v@i…at dPefCŽdPIB‰XSFFc dqS‘1wiec…F7c B uwePSHU SWSBvPIP1cxHX…q`FtI7SWc ‡…af ‹fC™dqkB q€`cdYr7xHSHSP9e‘‘ VWl‰CXe5F‘77 idYq †bc t SWVRCudqPP hfI€…FSaCr7H C9hav@cH…q e€SaeWVW‰I77 XbFa dYdqVc9XSBt V5dP‡V@•ttSRXŽeFtIB bfCoSDYW hf…PeFCdYH dc3IHU CdqSUA…Pc xgC`€H QVWU eW ba”xf7pY `5twD YU @ a P c ‡ 7 C 7 C5 P I†i FG Y X cRV9vcdF5 GUˆs”Ce5™r‰xa…7…H7 fXV5sS5ePdY`cCx5S‘vP•adFESf…RrqoXtaY d@P Eid‰Sf…7’hWSFhˆ`F‹WpkhHCSqe‘C…e5hdFXExH˜PqGfhtdFCCwSBvP8”…S5I7a PŒ d ‘ Y c1 t 7 Y H 7 fX f c F Y q Y f @ P R c @ U a F D P 3h57™ vFC”S5aF ‚wlvPSBd SFfi‡xarq7S‘a `Bh78oV5FY VRp`5•fQ`Y F …Y„cpc•fhHdF”hHF xUdF™dcP XeH 5 —‰VRUY ™uV5Pc hf…7…FdcCSHH …@GcP w˜Fh7U `B‚SRX‰IHhGXEV5DtF† Xi™hg@7B weF5hf SWGCŠs…FhtqgP7 CcU ƒSW@ b7 pFdP™ef f xiI5aIWY `P IgIFrfGxcF 1h5D xfCXS57F ywxcrfU SBh5IPC‚S5aF dFGVcP wSH…7U SBXIP7 IUodFa SR‚‰”vctPf V5dF7f ‡ 5 Ce‘5 SYe5C‚SFh5yY„P dPr‰fChtYbac dFc Xs”…S5I7fS€S‘ePSWXPP CdUxHfwVWh7F ea…Yq ce‡IBXdqc‡yaB SRU …fxHdPP Vcf…7hH”xUf hCQj–fd htP vF”iict dP…Hxce5ubfF rfSH…PcUr7IHGSUP t@ F D a 5 q P U B7 7 F 7 PH F P F q e W a @ Y Y F WdqP fF XS5©57 C@‘ e5C7Y Ce5CFY dqQYc VRU uIcP pFivh5‘ CQ‚”Fd C5‘ `5dY…fhfa vFi…PCQ7 VRfXhUdFpcEF IH…Fcb7u‘ „cW ™wY iqB dP| 3SHdP…fhfvF•aF ihtP …FC‘H puF7 bfY VkXe7t 91…f7WS5 ™IcW Gh5F CVDF b7sXx@b„CaY Cx‡efhWiƒmC‚VRvCx@dPxHv•tdFzc•aCCx5vP8…Fcd r7VHXhUpFrqSah7l•fSFeˆSY€rqbaC1o•gSH…Pcr7IHGSUfC`5eYIWGD 7S5–GwFU CSBW vP€htdFvchaCˆF X75 S5~sCdqudf”v@…aefis“lAvmY yQfc up‰xf…7“CYW ˜@IHvRGdFF X©vdqbfD`YiwxBvPIaxaj…PshtdFX‚GvS5I7a 7 vPa F c f Y t F | c Ff D P † c f @ 7 7CU 7 c f @ F D U oC•gB7 dq„c`crfdY`HxHtSPY xVWw e‘ ‡hteFG`DwvH…YU `B…adYhf©id€Ff 8SFhHt dFSHsvS5eP|pYXbP f AƒhhHˆqY iCStFF e5C•7Y rqdFSaw‡Cf}SHd€cBF7H …q |XC`5P7 dqXidPSRxhtXdFf x5X`Pf …Y3c@ bfr7{C‡`cPBSUdq dYbaxHdYSfSPXe7 ‘ VW8CCdq‘F e5tdYc ™•cg IHCdF5 x@CvPc VU6aXzc7pk rq•aliey„Fa f XSDY dqwseFcP C65W 4w`BdYf d hddf•fvFidPX“bfdYAe€VW7 a HU f FF ‘ F”CV5W 7 bfxFdYV‘A‡VW7f e€ `B”wV5Y7 …F1`H7 …YSF™S‘c I5weBa E…q…€8”…P7VHc ™`c5 c C`Y 5 ™XSq‘c `5AeY ‘ pYi”X`5tf€ jlSYf„cY…@ `5 Ax7€ oXV5f AI7@ Q‡TChdFeaq x5i–p‰Pf xfhghf…7SFwS‘c S5‡eP7 dY`Bvc3haY SHGePF pUSW”IPf `5jXS5V5S79–XS5Fg7 S5ePdYdPVcrc™h7k q€en`Y…7SWxHI7pePdPVWjS5S5ePs`cdYP CCx5‘Y `5xYS‘SPvPwdF•a‘ …Fl˜PSHH vmvReFGUD 7 ‡YC Y D Df Ya t lt” a‘ g q i c– dklhfF S5ePxBXvPFdYefQ‡ƒdFˆaq AThdCxHF AwdX‰Pf `5Y Sfj™‡C†˜BW7SaBrqr7c rqX@9VW@ vRdFidXYB b7f …HX…Bf„c@dPƒiCSHf @ d‰X˜t P SfdR`5…7ƒswCSB‘FcYIHG’Vce5dYdPX™‚C—Xx@cdqc7 f 5 t ‡CbfB7S5f vPhdqeFpY`cCi…fW Y wVWUSHe€ SP`BXe7 ‘dYVWS5©y…€7f 3dPxcIH’h5c SFiwXCCSBB@Fc gU v@`5…PiQ˜Ha Y i‚u…qtRP C C–e5c‘ Sfs9rq7xf7 SYXV5X•ta r7p@pF3hg“Xd‰f@A GSfF S5EdYD r7eP wI7S5c VcI7`FCbW’`Yaa XXV5Wt hfxFCXVU7U V‘‡SR`BV53h7Y Q…€3VHaIHGwe5EXCCdqYB B DA`@ c hgdY9SPxH5 ip‰8exf7 ‘ VW…76574c F U a 7 ˆ F ‘ H if f 7f P F f XD7 f Ye f” 7 T 2 ) 3¥2 10 ( '% " !  & $ #  ©§¥£¡   ¨¦ ¤ ¢

f y hf…FVHCXe7F @ VW™7@ …„hC…F‘ VHe5ip7Y Xx5j”XV5s7 }u„|‚pc…ff ”9XQP 9Ue hdAFf d‰SfY ‡P ™I5…FpFIHf †7F |{CwhFdFX7H dq‰yŒf |CpqsPf ¼ q C‡dF7 XS@e‘Twzd¨ itsƒ±I¹dhteF`WSWI7a ˆ l t—D P t 7 w a P c H † F q 7 U B c Y t Y c B P d ¼| H Y w ¬ © z Y…FhfdU…HSHvPjX@t V53c7 Xx5`PD…YƒcdYxfG’IWi`mCVRa IcP3s3efpYd‰”SfF ‡¥ESdeFSWC1‚3Y Sf‡ƒY hi`€SWXV5lSFV‘‡F Xe7 B je5Y 7 7 YefdYf 7a 7 7 Y CdcF XIUf vFI5”ˆS5fadF vPVWlIHar7 CXQSFI5qFF ‚pxd‘e …S‘SF7 e5weB©dFYht X8bfdPEid·c C‡—bS5yg siCe@‘cdY7eP e5SW™xPY e€C™CvPx5UˆW SU1VRVRfcS5Xe7 P dY…qVcy…7c bfhHhxUCsdYP‘ e5 dfX•f‘ `5vFdYdfi•fa dPvFXiu…PUaH CSFH wwV‘SF7S‘U eBxe5eB‚CCIUFc …qvFc ”S5SBvP…PE˜Ha ƒdYR ea hfSfw~vPxBD Œa 7 f fS57 Y u @q¨¶– 7 P —• Ÿ wv ¢t — r— p Ÿ “ – m m y9˜ xhtuhs˜ qphš8roifnl rk‡  zd€ygPIH#GjVRP w w Y q€i7t dAŠCeWPfP dq`W1PxHY ”ƒAFD| “`‘xqAhY| rgCVWF –r75 HIVRCƒh5PF ”SFF A3„€‘U Gh9htDcF dFTvcP thae eFhdIW‡ƒdqX`cF dq…YhSPSHc e5e‘“VWY hfueF7 `YXx@Wf iy`Ppe…Y"PVHfH7Ie‚he5wˆ #G ŠIWYY`R €yi"PF `mIHCGY 9TiVRF7hW ƒm3E•¯U•´ ur¨"s°V°r¯…¯Xtstsƒ±ƒ±I¹I¹GwgyCpeF …q"PIec fH xf#G‚IW•tipFF `mXC3G1‚cD7F ”I77S5dqac f dFf C B U © P C 7 C µX ©G³‰ 7( f Y @ u ¯ µ ©³ w U y 5 PY Y 5 † F t c 7 H F W 7 F B P f H Pw t P P q H P D q ‘Y F 5k c q ‘Y F F q c H P t P P q H P D q ‘Y F 5k H @ PR F q c H F q cY —Sedc`CXIilF…X5…I…ƒcS‡lxpux˜dAAC…SGASeIC‹p™x`h‡Cd3xii™Xdx”ASeIXrdCS˜wXd3IXd`ˆ“ drIWFi`mCltVRuCiAC…qSHGASqe‘IYCpS5wwSBIPy„c™lwu„|ƒCQo™˜CdFXS@e‘Tw YU 7 P ftPP PD F5 P B a fP B P c Fq e8 d¼ H Y tPP PD F c F y iAC…qSHG™xq`‘hYC‹5pk™Sqe‘IYu—D X t P P q H P D q ‘Y F 5k H @ PR y v –AAC…SGASeIC‹dCS˜67
X ‡ F “ ’ ‘ “ ’ “ 3 ‘ • ‘ c a F P 5 F c f F c„ F IdrfiIUP IFXS5IP3dFhfXdquhf…FcY r7dHpc7Xe@`WeWc 9 X3…FCx@H `‘tw Fa c F cPF f Y d ¼ H YFY S5dx`€hWI7SFweˆa dYvchaGpU•fdF™½H IgrfSHGA½D Sqe‘IYCwF Qpct Sfh77 Xdqix@pPc 8X½t V5F A„7 hgpcw hfuA½| dqix@pPi½f hgpcSf•7Cdqdc½ SHXx5•g„c½ F •f“Aw| dqdcSHX“Y5 rfU ƒcuxfDl…Pwht5 …FdHhH7P ˜FvR…F‚GD f rqF e@eaWCFY U1qq x|zgP ¥yP ©P„ gPD7Hx&F„ #G‰H XV5™zg¥ysc½ ˆgP7Hx&#GU vgtyxF "P6Hpac GYw zg¥ypˆwc "P7HpY©U #G3efP hWA`mCoxH‡ ”XP ASqt e‘IYP XPF ™SWXS5D xPV‘b7Fit dkX™dqcF Sqƒe‘c IYXECXiiet AC…qSHG™xqF`‘hYC‹5pkCx@˜PlPR CDF dq“VRF o5P IWi`mCFY ©t rqxa7h73hfCFF X|t c `@IWg Xe5c ƒ€y"Pf IHG…hWiƒm5 CuVRY ‚€y7 gPIH#G7w`0iAC…qSHG™xq`‘hYC5 ½QQxd`€hWSFeˆw dYvcthaGpU•fdF”½H IgrfcSHGASqw7 e‘IYC‰pcSf•7„pXV5†hgpchf½ uG–wdqix@pPF †Y–Ug …qpcxHCtP yrfaƒc‰Y Sf‚…Pswc ht…FF dHhHY ˜FvRU …F©PH I5…Fc VRwP …Fv VH7 irtq ba™CX1dqqPYP t”zgPxH| tyD …F„ gPIHH#G†RXS5F tq7 vge ty¤3gPIHl#GU …zg€yP gP7H½ §#Gƒ©w zg€y¬gP7H¤`G‚efhWiƒmCEhfiµF ”`@IWX`5€y"PIHG3IWi`mC1VR3€ygPIH#Gx§X YASqe‘IYXr5t dkCS@˜PƒCQˆrdIWF iPF `m`mY CBY ‡ ’SRur¨V°r¯e CX¥s7µ ƒ±v¹†6³YVRuqPEtsƒ±I¹‚Cdq‚XS5Qr¨HV°P stsƒ±I¹G|6³‡iV²v¯yCdqƒ…FVHQrfSHG™xq5 `‘hYC5 U i © F c t 7 U…¯X © f rq° ® F c 7 P D F VRxH‚hfRP ˜P XCx5Ff e@VW`P…Y7ƒc©XXv†F5 dqisdPx5efSWlswixBcB7P CvP@ 1ErgaD IWpcxfiwCi“b7PVH „|CweaI@cW X…YF QSHqpc s…IWU rd iu`m7F C©cX”`7F @ SWdqq7sxCCeF‘ˆc 5 pYdq…fIFhfc `€AX…PWa S5C‚ScI5CXQ1Igq5FP shtCdFB …qXƒf c …YwxPSH@ dFSH`‘SW…f77 xHA”V5P€ A‡Sq7D B e‘IYX65F 4u…f`cY ˆX F c … U rdIWiƒmXQpcxfw…Bxcxq`‘…YH F YU P F “ c Fi E ¥ VRhHa|CBF SePe@…Pu˜VWW H j‡htˆR7C…qtC…Fc F SRIHq…uEdPD C‚VWce@CA…f@ 73˜F5hHuy…FfvRC…q|ˆwIQcH …PH dPg@Q@ rf`IHT F˜FSfXdFIR¥ 7 XwApQ@qf T SFQS‘q ½ ‡iYSdce ‡`B½ "X7HeWdP8e8S5SBŒ X…PSd˜Hur7q€7 xSFdHhtV‘SH…F‡GeFIH7 wBxFuV‘Y E‡…qCATY@ c 3SR5 FX—wc5Pf IWiC`mBF e@CPY SW‰PU IP£wCdBBScXIRt S5`F‚IHg ¤CdubdPdqcc Pw F PFG F B ˆ F c B E H 7 c ½YVhcTU@ y t R 7 D 7CBF c s H X f a pcxf5 P X Wl½ GGF U c C@ TH X 7a U F @ X T 5 t eBhCdqQSRwSw@e@SWIPo™R|…PF uYc7 XdFt•t Cc5 x@h7dPixHa P`I‘”…FW IWHSi˜PF ƒmyX…FYR UyVcCCdqPF 5h†iSRFc t9y…PP Cwe@cF VWht7dFX‰‚C”’hf`WeW…F1VcY ˆh5f 7AilQC"PF …qIHScG FfEDC 6AŽdBXhHt S5dFf XBQt…Fe VHhd~i‰CSFY¥FhW7ef ƒm 9wCe5 B ldPx@Y d€xHSHAXr‰7‘ `5SaXXu—f7DD7Y VRA 3efChWF dqilƒmcF C”‚V5UtY QIWq bf e i`mCU fˆ @ F F…qc G |C F ½ Š ¥ i 71F A q 3 U S‘7 X D P t ½ c @ P 7C F IdrfIH…FzcSar7VH”rq8•tdF™`5…YC‹UAXS5XtSRuhfSFS‘‡`Bh…€VH”`5u(78e½C…FCS@e‘tw 7 a c H kt 7q P 7 Y 7 Y 9 d¼ H Y “ ” ” ‘” ”

4 4 4 2 ) ' % $ ¢   ¨ ¦ ¤ ¢ 765310(&¥#"!©§¥£¡

 

¾

W U† 7F 7 P f W f 7 7 Y F 5 P P f F c f @ C f F Y 7 7 f 7xFIWrdIˆeFCIWi7F `mC5Y ‚cGSRExtF h7…FY „cU Xe5YrgIWSFg hˆ`FleUdY…H„c3ˆcobf’df•fCC…qVcAwpB1C…q’XAdqc&`U…YdHpciIWiƒmXrUSkI  ½Y oSflF1t5 |C7P pqobfY FxFV‘‡Yc `B”FY VWX”yC…q‘‡ac `5”YYY IWi`mC‡f rqSa•7SF–x5`PdYXV5”Y7 AIm7 ‰C†F …qt†VR7 1dF7 XV@h7hauPF (F Sdq„€`c`Ye eWCyeDpYt bfAYˆ SH5˜Pƒ7@P t½f V 7 1@¥hdP7 l5c •t† iFXS5c Xi‘U vmF 7f U F 5 c PF f 9 Y Y R k¥yp`53Cx5dPl½c q€…7xHp`5s1c5 |CYP dqƒ…FVHQB7 hfFxFV‘c‡eBY–VWX”hF XS5ŠVWcXe5SYe‘dYxH3CQˆzdie5‚1|CdqSFS‘weBŠVW”X3CdqlCe5Y X`5FC SY…7ixDYxPg Y ¾ t FudFSf| h7ubfC…q7 ‡`5A†5g d‰SfP ‡e7 ‰C7…qhe5ˆrfP xcxq`‘hYc “ƒY| C…qŠVRŽCd@ƒYf CDF …ql™GIWB i`mC7Y ‡rqSa7€ •7“FF xH˜PwhtXFF `5SYc …7ixD‰CFF e@VWP7ˆ cP c B c € D F U R c P 7dqlcc i@F btU™eˆYiw“cF ŠxgP IFen`YSW‡dBxHˆ CgP 8F  TurdP VWXe5f SYe‘7 dYxHY wy CDF dqj`57fB V5”F7 dq‚IHSFP x‘`‘XxrqXWa 9U@ D o7`WSWF9…Fc c VHD hfX`@SWa q7@ ltˆ CH…q”•gIHa xFIˆu7 |F Cq crC6y‰CCCe5ƒXdq—SRhS5ePdY…fhHSF8htCg…qH VcA P wFpBl1ˆ ef“—7‚q p‰xfw37 C…qW—SRP ‚| S5ePdYVcI7ba`YPXCVUF c C…q‡AF‚t •tvFXii…PH C“7U Dy3Y SFˆS‘weBY XCS5@tC dUii€Cc7 x@f B‰6@PA C¤Q`WqF SW’3CG6@Fd7e 8XetgD 7@CW x@X“7@Pg | c C6@xCxF@ £•fc C`@SW71SFqˆXwe5VYx7S‘‡etXS@u¥xBdPdc7 VcG‰C…qdPl•tiCSt7 |…PXVW”d@dc`HA‰Xdqc C g gQ™Sqe‘dY3C…q‚x55 78wCcB ySWa e@ IPŠVWX…@pc@1eHH ACdqPIW™ac DCuf| 6@c ˆ`WSWu”‚et@ Y XtW S@Cuyc PleFFvR ƒXdq8S5slX`@xWvPa ˆP C5 a 7 Y ˆ F A  ‡ 7 F D F P | W F c P 5 B |WSXdP7 d@ŠdcH eHSW™X‰d@ˆ7Y dcCeHF dq™cY X7@F dqQ7@Xf AXQ7@qg@ e p6@hB1 CXdqgF 6@w©…P c •f“CFFc —`y @ SWw1`@CFF xWdqvPQ…FxHc˜PI7w baeYC|W C…PU il•f„ct etpFX™S@fW `PuuCxFF dqV‘3…FeBch7Y iec a eYCCCCe5UUW@ i18`€…qhW”dFc SRhHlxUpdPB QI7S5c C8ƒCdFh€c…qaF P 9Ahtccdq xgidFF XhHt CStF 7q ˆ cX dX B WSXXS57F d@idcP ‚h5EIFˆ pFG•fF ˆCxfFD dqpˆe5q 1x7xfY hf•gXSHF ™ˆc V5Fr7„cq ”ef S5vPuca IHC…qVcH yFP wc xBpPxHuP…P7 IHIFt EdPue€eWW dYSHF …7…Hc ƒcF C…DcVHuF7 vcdF‚GfF ‡V5B I7uXaf wCe@SWIPY ‡ˆa XV5ˆc7 yt |…PH etH ™ cX P Y 7 cf P n c Y fw D 5 F a 5 B t f y | PW F 3eIGD P t Yq7SW`@ECQuvdy™Sq7e‘…YuCdqw hf c dP3CHF x58”V5ƒˆ7 c IRP 7 `FEc Cdqw…P7 CS5P §qXwCe@SWIPTVWF ”D7 d@dc`HAw“7P „|s”V57 ‘EXFF S5FiXS5t E57 SFS‘‡77 `BlC7F dquYc SFc ˆ@a GUP VD9XFF S5˜Pc `y|dP5 TB VWX…@pca eHAtY ‚u„|f phtHCC7t StExFY qˆˆ XF7 Eu†f| tg |`P7hW”fE@ `FCBW wFU SB| iImc 9@F XUF dqc c X6F 5 tc4 Id•fSF7 i•t‰f C…qF 9XCS@F …PVHc ‚SFV‘P ‡eB“iXC`5‚7Y CdqY uc dP@o”cf lP X`@xWvP‡XS5ˆy|dP”VWX…@pceHAywSBdP‡CStu„cX9yu™•giCCe5Y 7dqQxfP uIFenc pYuwVB…7uYf C…qyi|c S@3wcF SBIPuSFS‘wd eB‰iXdUix@CwF dqi3xFV‰‡‡dPQhHiUF …tV‘xH7 Xpc1SdxFV‘‡eBCdq’VRCetdY…fix@7P `FeYW F c 7 B c F P Y 654 7 Y F c P F c XpF ‰ xfdq†VR3ChHF …qdF—I5SRIF“ybfaP IWCidqFF `mw3CC1dqqFFUh5 TVRVcƒdqwSBIFdPea…YAVcf xgyS‘SFP ’w™e7B 3XC1dq¼FdY   dF—CVRHc x@u`‘P teY f hWhƒme5Cw11hH5UYY |dFIcCleBfFP pq …Yef1GxFFYIH ƒ‡dq`B–SRX‚S5PF dPCuT…7q€Px5cF SRxH‚iSU‘P VW…PX‚SYc7 e5 x5e‘dYuxHP hf1eFP `YC‡Qd‰qWF e Sf‡B cwB ˆ c™ c C c P X F Q 7 C 7 7 Y F ‘ 7‘ c F d ¼ F Y w c P P y D 7 a VRp W U 7 F c f Y d ¼ H Y w c U Y xdF SFV‘c ‡eBP‰Cx5dPrc™ak q€…7xH9h…PuD ¼ C…FCUH S@e‘F t’SRu—hd‰Sf‡B P c x5`P…YcI7baeYCCVU9CdqQ•fdFVc…7…H„cXe@eWY `W‡  CE…FCx@`‘t1hdiXF@ C`5Eˆ Cdqpx5‚•tpF…fhf‘IFA…PCcH h€U X`5hY”TIWiƒmXFY uCdq’SRsx57l…YF `P Bch7F AePW …FXVHF dq3…fc`c@ wd@SFhfS‘…FweBXQiuId…UiIWcbf S@iwCCixxfp‰c…qUFYPF `m e5‡hvF•tB CSa‘ e5P b7iCX3S5UtWY bfGdUYP hfcˆ …FXdH7 …qF xHEvPc ‡e@CVWF dq7VRY i‚X…f@Pc dU™i7cc Sqx@e‘9uSWFIYP c eF we5CdYF dq8fj`FhWD et htAeFY sPCeUdPdYƒ`cc CIHW 9dqExFvcB …FVHS‘i©p‰c7…P xf•t‡ wCd@dqfc 73 7 C 7 9F Y q c e C W H @ 7© a C c u | C f p7 A €`YW @ X 7 ‡BlBX VRIHhFiX‡XdPxUt`PinF dYf 5 wIWVBx5i…F 7 pXhtYP h9vFUCdqxaxFue7c V‘X‡‚`BU7WVRw`WYSFe€ S‘SWi‡d@XCiu`5cU`BY hUjXrq@vFY iXdUSax5i•7c vPx@“fsS5YVRPF‚ef ƒxf7p‰•fCC‡SW7F f `@btIWueFB7lwXQSgqcdq€CXxFV‘9‡V‘xFe 7 rdIW`B‡i`BF7 9ƒmiƒC3CCVcUU@Yc X i@ e5Cje5YU Xdqu©S57S5Y jC…qdPsCe‘ 5 d‰—eY 5 SfAIWY ‡jp`5BW7 `€i`mCp`‘xYU Q…YVRrqSHSas•7P 3‰ePFS5rfƒcSHdYfI7VcY Xybawdq`c`Y1i9XVU@|cYhdCX xFC‡`V‘U 7 5 9Ql1XSfFcdqeqCBF Y e dq7c co ƒm 7c @ cP i F p f F P 7X c a a ™FY Y c F i F Y 7 P W U Y C c F WIiƒmX‡SUdPyCq f @ c Y F S5P ‘ Y t F i g –Pe5SYCeF‘ …YSH1rf7 ƒcuSfpP7 I5dFxfFXDrqu”yBD ™SqF e‘wuDyhd‰Sf‡’VRP F YU c F F d P Y P a F7 c Y Y B a 7 B PQoƒSd5e c dFXwhtiF ”iI5Ft dF™e5yC…qwaPc IF uEX`5i”I5GIUgxSt—`5xY`‘…YSH‚w…dq’Dc eaYxft‡I5dFxfCrqƒ7a ”9q€w”IWi`mCEAV5™IgF i7f Bd‰“ SfB ‡B BU ‡€ 7 7 VRbadY3…HP vc”wxYFf `5 w…YB `‘ SHAhXXx5FfPB p€ dqC©e€SHeWVWCX‚d@w7P Id‰bff IW`mhdCX‚`Px5UfY hH…YdFƒc™dcY xfI5GƒeHrfIYƒcXQdqYF VR‡…FPc VHCGx57F C¼ Ced € `W9X…F7SW¼ d@CXx@fH tbfY@ `‘ yy rqiCXV5’‰”6yg7| ³ V¹‚ƒ±7 z¹SfV°xrqXS5a d@u”Sff7 hg”i©xfqf7 p‰ p‰‡xf7 ubaj…HdYB rqvcxaww™d€f U P Y 1 ¯ q 7 c ˆ 7 H f 7 rt`HXdqlCQwIdrfxcxq`‘hY“oSWX™h„CXf…qƒc1wCx5x”V5‡ChdF S5…fwSqCe‘F e@IYVWu7F ŠVWVR”ox@P7 eWVW•„QhgSf…fX™se‘Sqqc7 XIYt uuoSH|7FS5 VWe7XX™S@@W7 •„Cf…7S5F‘ …qzcƒc•a1dFY lefCux5YF ty–aP Ig0d‰d‰SfSf‡BB Y c F q e F | 7 @ F 5 @ Y | F P t 7 P ™ | u F– |y w i 7‡

xdFSV‘7‡eBY8S57‡dPc8hteFY`XUCVU7uG8S57I‰Vc7Xdqcui‰dSf7‡B3IFF…CqQo8B¼ dCdFXS@e‘Tw W FD a f H e ¼ H Y y Da y—D y x7 ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½½ ½½ ½½ ½½ ½½ ½
  

½

© 

¾

$ ) ¤ §¥ 1‚x¨¦¢ 

£ $   ¤I)

¢ ¦ r!ˆD)

¡ ¢ 

xdFSS‘7weByeFVWh7da6f™q€…7xHww…Pu…f™Sqe‘IYupdq`c1hd‰Sf‡l’SR8x5`P…YcI7baeYCCyo—  X3…FCx@`‘tw Y k ‘ 7 c c F| Y | 7 B 7 P WUU Œ8 d¼ H Y ‘ Y Yˆ R ½ V ½ c Ft 7U F W H t 7 7 Y 7 P Ce51I|eFA1SH˜PE1@t¤07@ti…Ph•tiXV5”AImChg`cCd@hf…F‚”V5SFS‘weB†VWXe5SYe‘…YSHutyF

y

¾ „½0d‰Sf‡C…q8e5Q…f™xq`‘hY“C…q—SRP Cd@uCdqh™sS5ePdYefAeˆi‰IH…Fc Ry`cCp@•fdF‚hthF`neYVW‡…BSHCut w 7 B F c Y c F | F c B f F c €D Y Yt 7 W H 7 P5 y
 

@ @ @ @

© © © ©

 

 

 

@7 @7 @7 @7 @ 7

@6 @6 @6 @6 @ 6

@I @I @I @I @ I
 

@
©

@6  @6  @6  @6  @ 6 

p‰xf‡9¼ YQ—D 7B V ¼y ½
   

FSV‘7‡BeCdqlP…‡p‰xf‡BCdqlCe5YA`€CXVU7oVRP1ƒcXp@•fdFutya Y F c c 7 F c ‘ WU W H @  6 ¥½ 7 ¥½ 1¥S½ 76 6  ¾ @  @½ @@ @ @  6 ¥½ 7 ¥½ 1¥S½ 76 6  ¾ @  @½ @@ @ @  6 ¥½ 7 ¥½ 1¥S½ 76 6  ¾ @  @½ @@ @ @6 ¥½ @7 ¥½ @1¥S½ 76 6  ¾   ½ @@ @ @ @ 6 ¥½ 7 ¥½ 1¥½S½ @76 6  ¾ @ @ @ SFV‘‡eB‰Cx5dPrc™q€…7xHŠVWXe5SYe‘dYxH“6y7 7 YF k ‘ 7 P
@7 @7 @7 @7 @ 7 @6 @6 @6 @6 @ 6 @7 @7 @7 @7 @ 7 @6  @6  @6  @6  @ 6  @6  @6  @6  @6  @ 6 

½

½

½

4 4 4 2 ) ' % $ ¢   ¨ ¦ ¤ ¢ 765310(&¥#"!©§¥£¡

S¾¾

f RW g n5C B H c 7 7 Fc H hdiq€…7…HVHF 7 © SH˜P1`cCV@|IP7 …PIREi„cFa luxft XdqC‡xc…qWFe7‚efCdP…qYF ”“hHc |SRIFycIHbPP pw©e@EaCvPSW` B ™As…7S5@c a sXpct w¤eIPS57S55 XC@ SWwvPa |…P8dqC”dqFF Gw…FSgD ƒdPCbH f ‚SW•thtvFPwi©aF CdB P mXdH@ xSf7…f‚¦e5dF`FdYeWSH™Csx@1wvP5 —xg6aCpkB SFe@zcSWS‘•aIPw‰eBa7 „FiSD‡rfY„clXCC3j©…qcc†FP H F …q…qCe5!”|t4Yh V5…P7H pc|SfdPb7lpcC…fF dq”ˆw3QG‚E–CwACSWe@5B@5BdDeFIHq W H c † SRPC H F c VmG7F D 5 f B aX c c o U ` C c Y Cq5 | y 65 F Yi ‘ @ 7 w F 7 Yw a f”S@ePdYSHq7‚SH˜Py…f™V5r7„cc Xx5vPtVWIdXrf7 xD™`Pc I5xWwFF ECdFB S@X…‘f uVH@ uGr7| F dHxgA`c €f eWvmVWp`5…qtƒY c 1Q…fhd| bf`W™SWc h5I7lwCxBH…FB ivP@ htxieaIFa 5 yC•fHY dP CXSDFWU `F dqe7‘ lVHc…Y C7‘ W e5‰i™XS5tcYˆ S@je…77 P vWdcSHpYa GV5P ql”|7U eBdq©fQIHe5VYXb7F dqCcW ir7U vmQihfFH hF”`nt FV5dY7f Yc c ˆ R c f a ‘ F ”‚ F GImFA AdFU „€lCƒFc wxl3dPYPSBcdqY `5 ef•fSW”uAj(•t‘ ŠdFd eH•tCdFY ™d@c ƒch„ww‡dqe€pX˜7VWceW € `Rd@vYX•af QdUbfƒdF“hfF dqi“CSf@cc †pxc•g7D rqh5Xid@Fa Xh5•f”dFF hUXi@FH ‹tIkSFa S‘XH7 S@U CS5e79cdFSH@ 1 rq7baC1†Igc ”S5ePdYcr7VHf b7vW•ait cc Q F 7 U F„€p Y …FH SBP C @” Yw |X tu F f Xhtai d@IFf PA…PCh„€`ceY`W…Yiw…tSHu…|SH˜PdR™Sqe‘VYH r7U ©dHpchd€hHSFˆ Y dHxF X˜fP hih5F idFt IPc SR8“fPa CeWF `WQ1fA“sFd ° oV¬|‹« xgwXyW`F¶ lªU eBGdY¶ z³v6©I°f XXV5¬t ¹³ wpcXxHt S5C©usfdq7P ‹«hfV¬…Fwiy@ •tªvFGiz³a¶ dPI°X6©H 8…ºS¬U C8svhFIU7xfc…q©F rqSFTx§jCxdFIBe …q…©C…VWe@cF `57Xi`cdq¸Y ©•t€eWuChfH…5| a…@…FvcC…FH ixvF•tH@ dPi…Pca yCs„€e5ƒcE`WY eY …Yxfi7c w@ @R v qY e8 | 7 H¶ C D‰ T ˆ 7 Vc™…cF CXlsvF•tdF7H h5iq@ c hBdF…FiVca VcdP…7ypcP XsChd‘z³ie° 5 AdYc r²Im™v¬c dF…©CpvPx@c5 jCh…q7F 6apk€•aCzFc c Xe5t „F`@€Xh5aIWY iSDl3eˆSFPe5Y CSYF X…qf 9ePS5‘ ‰hfdYxH…Fvc˜PCXuiCiht5RHa @ F ˜@iIlidFaRt F vP6adPSHVkCu1XcU7H Ct eWI@XdF7VW‡9xHc7…q" dF˜P…XY…7mPRxf B dq™iAWcc %c A95 Cd@ € V@hzg44z¨2efX!QY d©dqUi8V²cT ° Sr´pF•«QX1d¯@!3†eW°@ eW1Pi`FHVWG jh74dDVH…FCl%7hW7B |`P3 •f$2”A@F C…Y#`9F D 5 8iIc3 5 7SF6 S@#e5 ˆ…PSYowe¢VW2‘H4W bf17Y H‚ U y c P f X f F R f 3 Y I | 6 F F ‘ E2 d 3 7 Y F c Y y P P F D B @ 5 F c f H H ‘ 7 W U F P aP 7 Y B  €  C…u…IC1†–5 B a W F c t 7 H W F c P F q c F H F q | g SdxFV‘‡`BXdqs`5Qrfzc•a„FiSDtVRyhH”9CACdquX…5C…@vc¬ U …F‚XYt S5t CŠag htIFSab7CGyYD VcCCc5 S5I7‚d‰F Sf‡U9–AD gwCe@SWIPƒpcSfb779C…qiXS5|Y dPC3„cxfe7lC…qoVRƒefhWi7F ƒm¯ CBY X8Ce5iXe@vWCvmY†aF USgCxF5 V‘‡CeB‘7 W 9CcF C…q5 oVR’IWi`mC©rqxah7F dxF SqpFXb‘f 1S@Y …P…|CCdFHIH q 9Vcc…q XlxUPf pF™bfP ePVWˆ7W ©XsV5¥t xFƒV‘7 i‡p‰7f xf`Bs…€’VHB SWXXe77 5 CdY5 hHj™9e5Ye57cdFD E…q•fˆSFc VRS‰lhC0‚(Px5FcP…7 $) •f­¨I¬C…«F rqI©…a$'VcSµ‡yiƒV²y³ " «gr¯ $jx5w IW`Pi…YF zc`mCX˜@c xeFR vR xe5SUdY™…cP xS@…qIPƒc‹a1dkY zc9•a| SF„FiS‘y SDwseBP7 CCCQd@qDFY fe R‚ Y w F FXdqƒƒRlXz²r°sB Xd5Xd@vc…Fp&Y%$ #s6«¬‡y ª†z³v°6©X ¹³ x5`P…YzcXC˜@sC…qxg`€…WVH¬ b7eWlHeBY ” SddFef17…|IHf XdqVc7 sdFefSW7 7 “pcg hBCFF dq‚VRP Pc Y © ¬ f H H  ¶ ¶ ¬ a 5 R F c Y Y F PF R c FX c Q c “ f CU  W c Y | 7 Y D f F XdqS5fhfSqXCrq‘F x@…adPcX‡dq7H ƒhfhIFy " XˆI5ga !XwF x@IW•„ipFF `m‡yc vR eFp SU…P8…qƒc13xFV‘‡`BXCp@uXdqa ’5c ƒRuRY XF© z²r°c3X7f …5Cd@IcdF8”XUtPH S5U 1Ad‰Sf‡ŠYB SWU Xd5hHdF7 AvmY 1X7H S@˜PR €gs6«¬‡X VªG3I°z³t¶ ‹©x¬…º© S5ePdYzc”C˜@‡C…qcX…q‡Fc pF™Ff XC@ ” rdIWi`mC‡SFS‘weBuc”dqc F¶ 5y X…F q |ƒcdqeP1IWY 1GxfFf‰htD 9bf”CIWF F ƒ†i…YFe@VW`mxc7Ch5Y uiw‚SBYFFˆ hbtu„|bfEECd‰Ffc d7i X…FqSfp8X`€tcc dq‡B S5…WcGz7 c XSa7 •g…qCxc7 pu…YFxqc Im`‘™jqˆSFDlChtF XXsv†d‰SficF ‡uXDFBIHP Cd5F …qxH‰uiSRFhHavPc F 5 XwCY5Pt ”TA`WU@F „€SWF l‰YRc 7 CcF U dq”jdqc7 F ‰ccI5XefF hWdq†`mPcArgCIWY ‘ iƒmxFXV‘Y i‡p‰7U f `BxfƒwC8FBH7Y a x@˜PC–Y‘ R e5eWiUY VWXS57t ‹RGydU4P 7 pYhfd …FIBdHxHFXvPF dqac c|7 U P Y 7 U H 7 qc 7 Bdq‚dPyxH”Axqa`‘ChYY C‰rfƒc†rgIWi`mC9XdqoVR8Ce5dYpcefdYXS5IPthWiƒmCESFV‘‡eB9Xdqc SHVRCxvYeP‘ 7 e5Xv@ixat bae7™dYP XXdPW c uXSf7VHU dqxH”sC•tFASq…qIFe‘x`YcIYenXSWF …q81p@ƒ5 Xc7 Y ©AX‚`C5ˆ‘Ybf7 fU C3”sXiV5Fhf5@Y GD v†F `5uibfWteYI7hixfp‰Y xFV‘d‰‡‡eB7Sf7 ‡ljdq…€CdqcF VHXSR7 le5c oCdFP Y IWSfph7D i`mxuX3dcYUef…Pc q vRfx65Wiefc F p‰xfwdPxU4 ‡SdhS‘SFBwpFC•fF ‡Cƒ`BF7 …qc dq‡XCSR7VcY QF dq…qhxCdPFcP 8 x5S5lxxFPf 1SR•tV‘fhHPdF‡ix5F`Bw…YY bt`PpYCXh7fFc…qx5xCx5WvPceaeYiCie5SUPU C ‚xfIY7 p‰GC‡QIWq7F F ˆliX`FFB e m CdqY Uc W PwD7U | F a 7 B Y ‡ F 7u 7 c c c P 7 a ‘ D F X q 5 ½l   F x 7G B 7 F P c 1 P 7p Cdq`cdYxHSPe‘VWwCdq3hfhdc VceFXSW7 dqC9dFxHSc`PyIHP…Y uxc…F hde5Awd‰Yf SfC‡`cB dq SR1ƒQ…f|PY efvchWdFi8Cu‹UPYƒmfF vk„|uVRCydqPF ‚pFIcc •fscdFf htr7…FdHzcpchaXXe@Ff CeW5`W S5Y IP© ‹aCSkd w…FuGe‘S@F wdPu1­dcw vchWhaA„FF `miCxDYy ‹Uk‚@P rqCSaF S5•71…fXvct V5ha3ifU 7Avm½F c ¼ `7 C D t H Y P F FxhFtXdFqˆXX7H 7 dqu9“cq VcSFXqˆ7 dqXufqc7 ip‰VcxfP X‡ƒui‚Sfd‰fBcdq77 c F c A‡Pu8 dFSHAQH€7 sFXd5chH dF…FdcVH‘ cuXY7 7 ”“UfU d5IHhHC7F dF…5pcSHVcf IPXG3SWUa7 IHXCd5F7 F …5hHSHdFB IPAˆ3XC…5F7VWF€ac vm …qIH™…Fc Ig™rfc `5zcwhaY „FCCQSDqyF hrdXIWt Cif5 F x@`mCdPY F xHrUIkI‘c pSH…F½ C˜F P YEf`5X…t Y F™S5c CS@75 f IPQxHF hFCUP dFiFwXzddq4c f € 7D B Df Pe R S5P | C A a H ‘ @ Fw aS5(D8…fIcpFl“„|ƒC…q–VR“hfeFSW…P3CdqEC`5XCVUQp|‡e€IW…FIHw‡A¦Cdq`c…YSHSPe‘VWƒ5W7@ CwVB…73Xdq8dq`c1‡htw…BSH˜PdRP IHiGƒGD RD B •fS5`F7IxW1qQXVR7c …q~FIHcP GhBEXXSDBWD`F ™…@P CwuC™…qcFU5H h5`Fc SW™q7c Ceˆ5 S@CIPY ™p83QS5xc7V5c…PFh„a@ bf“dc…7Y rfSHzcG•aP „Fwi`ByU SDƒwSfPY XQXuS@|57t …P`clI‘SHY …F…FIHSHX˜PF 1VRxQS5P| IHePGdF Y VcEI7D CbBa `YAXƒVUCs9V5cdq7F Cfe57‘ dYht™…Fc Cxc5 x@h5PpF•f© dFX•dH l•aUzc ‡ihHy½ „F SDdF8SUV5X8q77 e5©Y P C q— U c • Ÿ w š “ —t§•¥ £ •  t Ÿ “ š ¡ 9˜ xv u˜ hš™’ƒ¨—¦¡ ¤p’qpIšot i¢¢   r‡  Y H t 5 Rc F q e 7 Y YC XQ‚SdxF‘V‡eBY8€…VH7Xe5C‡efhdD fi`5F7hW ƒm‰‚vc…fU Xhat Cix@y5„F xDdPp™Xr‰t‘xHP CX…PS@7xa5 QSHD xch‘h5dFpFxH•f˜PdFuXCIUFHR …q…Fhf Ce5A‘ §™CCdq5FcdY@ x@‚vPc ƒV5SH”˜7 P 1bfIgR iIWf d‰iSfF `mC‡h‡XbS@A…P€ wI‘SHD  …FSHC˜PF Q1I58 dF© hfC…Fd EC…FH¼ IUC…H F Q`‘x@H f t½7AY w cQ aX Y 7 U B t  X q ue ™ rfIHXd5xHvP–VW”d5hHdF™`5Xr8u—D F a 7 cY 4y …fhHCd5xHvPŠVW”d5hHdFAvmC3ƒ6y7 F a 7 c F8 “ ½½ ½@ ½@ ½½ ½½ ½@ ½@ ½½ ½@ @@ @@ ½@ @@ ½@ ½@ @@
 

¾

$ ) ¤ §¥ 1‚x¨¦¢ 

£ $   ¤I)

¢ ¦ r!ˆD)

¡ ¢ 

' P q f W@ ‘ c5 y Fc F Xdq3•f™P 4 P q f W H ‘ c 5 a c W H € d 3btSWX–`WeWdYpccwYe7XE…BSH7 ˜P9fR C`5…Y‘ ™CS@f IP‹a7 dkzchaf „FCSDP t $‘' etxWCeW`W…Y„c•f`FXd@pCe5dY™Cx@vPE™Sqe‘dY‹Hpkc IR`FXS@SPiP Y a 4 ˆ –x5f1`Pc …YzchadFrfIHdF™e5x•tdFSHXdqweFSWX`5dYi39 dfa ™dPIHSa7 AeWe€€S@xPVW1Xtx5|7q ixHbtSPiEtPY V‘b7AiqY€ h–e5F‘C CeFY'rqCXeDaW F x@pYU…fdPxfyGA’r‰UfPc c iIaH SFePF ChˆW 8chtc XC…qF7 h5‘ tSFc Y„fr‰hb7Sa4 HCtW9‡ePS5D dYu4P zc„|•a‚rfpFc e€YIHC…FW x5™Yc tl7SRYP `5 qPht…FpFƒc|xfdYbfI7™EfCe€F dW…qXS@IHePCAetYF IˆdY…FXCS5Hf ƒXlFaIPU 7 Xrqg UXX`5a‘ x@…YIHdPuxHWF’p|”tV5Pf hHa7 SFˆdFt˜PxHPF …fvRcxfu…PF ‘ vHSYo7'IHScxFHCIˆP F5 FD F ˆ ' c € B”•gIH…Fvcw`B…YIHGu…F`H…Y™I5EXdqwCe5A`ˆ…Yix65s8'ƒc‰ef‚cX1W ”XPg dP‹RF s6D4 7'B hHdFIc5 lFF eB…YcIHGudFF Ic`FCwDU xBvPEC…q‡Ce5A`ˆH…Yit …Fe5pXidFFYIH q ‡¥X7f' X…f 5 CHH d@wcc ™Sqe‘…Y‚c VR‡PP hH”7F 9C7B AiCdq€XFt S5‡Xaf d5X§H d@‡Pc c vReF‚SR‡IHGECAc@ it C…qP €h5IFu„|avcGfF €H eUCcY dqXcf S5ePdYVcH e7hWH dFf7 cSt7 „f4 w c H D @ 5 F c 7 F t…5Cd@9c vReFEaW ix@a ”SD9c7Xq ‘ 7'…fhHC…5SHvPjESH3rfIHXd5xHvPa "…P©”S5GpU•fdF…HSHIPEX…5Cd@™xq`‘…YuCx@SP€ W`PSWj…F–VHd S5pdYeP7 efvchWhai…FF ƒm`HCCfCbfFdF …q18™Vc|cY r‰XdqePvWjC…SYe57F `5V‘jS56BeP¥h‘SY4 ddFj5 htCh5SF‘ r‰xae7C7W ‡XFF dqi”CS@…Pt VHiCe5A`ˆ…YiaH ‡dFSHjx@SPfXct V5ir‰iePC©„€`cvYa 74 Y Y U w 7i c p Y ‡ H t F DD c c t 5 7 P ‘ Y t 7 € 7 f a W D aŠXCx@dPxHAr‰SaXsC…q€…Pc XS5GpU•fdF…HSHHyIPc ‚•fdFSHU X‡™d„f Y„€ElhBjf Xdqc ”V57 77 @ ‘ CU F F t •tfehWdFAzcF `m•aCC‚CXvPx5t5UFY Cˆ…PS@a5 VRSHpdFh‘P S5xHePSY˜PdFh‘R CE…qHF wdPxB‚iS5h5SFGr‰P pUSa•fb7dFC…HW SHpIPD XS5hf‚VH…F7 q€Xr77 ™dH@ …„SH8hW•tAC`mFF I5CxFY ‡Sar‰U ‰b77 C™pFh5DcW C•fF QCuhUeHqdF zddF‚pcHy rfdPX1”cFhH† —Xe7SU7 W VWpCdBq VU‚r7f `cSHshUlxFIFF xB˜‰pPw ©hfe5…FVYVHr7”ix@c7 ‚…„D ‡f Fc t l c pPf X t1 f t 7 …fhHCd5xHvP8XCS@…PVH‡Ce5A`ˆ…YH 53"6 $B@ !£F 6   F a t5 7 ‘ Y 4 2

fPU 7 a D a H a a 1'`FCYW eDdYdf7 ™”Qxfc ‰xcY h5`FIYh0%F IWxfi‚ƒm7F XGsrqdPxaj1htFh7c C•Ff CAe5tF IPlSBGCsQgsFvmD7F 6«¨ ¬I¬‡I©¶r« y'xµVª¯ G”z³¬¶ I°i‹©³ ²”r¯¬ hdFXV5C©vFht7@ gsi6«a …P¬C‡y VcªX†dq¶7 yv°cz³ hf6©wdºx¬F `Bh’•fc…Y© VRdFyihH@ ht”IFF 9…PCCAsV5Ch7B 9C|B e@‰Vm)'uSFB CS‘F dq‡`Bef‡CVcF …qXQVR‘P YF U © Y‚ « ¹³ tC H ¶ ‰ H U PX D AB H @ U 5 @¥ PA ( ‡ 7 1 Y ‰ 7 c q …fvcha„FixDlX`5…YxcXS@vP’VRhI€XI5eFvYh&“ $"6 $B@ !£F 6   y P ‘ 5 a P a a % # …fcvhaF„iD‚pXCx@dPxHI‘…FSHC‡Ce5dY™Cx@P © ¤%AW$9(@47$QT y ‡ t5 Pw ‘ c5 X F2 Cy 4 “ 3 ¥ 6 rx  y k uw w VF 9 VF C C½ „ 4 7¦j©¨8 4 8W 9 h" $&rr‡B SXdhd™eY $@ 3 6 y g w qac7 W7 5HFc 5 C C½ „ 7†“ ©¨8 “ 8%A9 hU$&rr‡B SX…IdAIF $@ 3 6 W y " g w qac7 W7 5HFc m C ½k b 7 c y½† P m7U ` x` E c § yxWk P |© 1©m¦…P¦dP@ 9©¨@ 8 ¨¨@"C 8 xH¨R˜P¨SH8 ˜P4R C B@ ©¨8 “ § Cy 9w fca Fy D c 5 @ P 6 F ¥ G £ 2 rjuDrzh„CSP ™Cxva V¦86 ¤VF ¢ 7 cY P F FcY IdrfhdIH…fXhFH CdF5 xHd5xHvP––VWaavP SW7 Xd5hHc dF™e5T5 VRP ‰IHF GEBD C@B A5@ F5 C…qc uefƒ¡ d 7”thHRd5 dFAvm’FFF DVRC1hH”9FD CACdqQbfY DP   d 7 Y 7 Y DŠ a ‚ ƒ9 xFV‘‡eBhd€SHXe5CT•tSRdFQzcP …f•azcC•aF C„F5 x5ivPy SD8e€XCCwx@U5Wt eBdPpYxHp…FI‘f XSHt S5˜P‚VRht1zc…FP IH•aGCES5XIPB ™‹a@  Sk5 XdqdF31C…fcdF7SHc C•a@zc w„FU iSBy ‚©‡ P
4 4 4 2 ) ' % $ ¢   ¨ ¦ ¤ ¢ 765310(&¥#"!©§¥£¡ 

¾

hHSFˆ—eWVWxFˆlB a c @ D F c 7 7 c F U P 7 P 7i™S5c I7‚CCw”xgw`B…Yl‚c‰™I5XS5GcP hxBvPuCFF Cx5B iS5Qi7f …‰7 dqSHc ™u‰cX…qfC…qPB ƒc…YSHxP`‘SW5 SF‚eˆ7 7 pYwCv@•adF”SgeFCw`BdYf Yl a P P c P | 7 c t u 7 F rfH H W U 7 Cfp`P€PSU7k XCl`YU‘W e5 hWhB”se7SDFF XƒV5Wt …fsh5…€CSHF S5wGIBPP wSB…f9htYavPB e5 C…cF zcsCS5F•a† CI75 hIPaS5 SF‡S‘a C‡dq7F `BƒSH…F˜PeH‚™‡I5fcdYR h…qXƒF c …YdqSHExPc Vc`‘SWXwh5wdFF hHCGd@FB {…fiSfY “SR‡CIHB …qGƒcF …YESHD CxPB A`@‘ SW8l…FSBVHP w”7 dFhH–Cx5Fd Q`q P …Ye cr7IHF UF ¼ Y RVƒSFS‘‡`Bh 7 Y F c P ‘ F W c F P U a 7haF 5 a F P f y 7 ¼ H Y w vd6y7c ¾ XFd 3P …FP CUH x@`‘tw P 7 Y a …€VH”`5C3FD C…q—SRlX`5eYIWf GVDb7u…f™I5Cx5”wxBvPshtdFvcF 3CXS55 `FCvPY uXdq“Yc yC|5fa Cdq—D ¾ XPd 3dFCx@`‘tohd…f™I5Cx5W G”wxBW vPa k`•tdYdfdF™zfc •a”ChC…F5UFP x5VHvPlbfCIWF dqG’VDcF hWb7uSDIHe7…FpSazcW …Pr7©”•t7VHc rqpF8s`WeF@ Ch5Y qdFc VR‘ Sdpcxf„€`cw™l…SHFI5BcdYP dF S5j9X•ft77 S5wVB™Xh57c sh5e€IWSFCA™S5@ˆF b„IPCl9SH@…F VcwXldFcB7P dq SWSHGEhH…fD ASFB d€I‘x™E`57c…Ff wuSFYbfY IWeˆdYG`cF VDdYxfb7–ŒU SgeFCD 7 ‡ W ” aX P ¯© ©£ ¯P 6 ¬ £ ¹ s z ¹ ¥ © ¶ …´e©vªr©Sµe¶…xXb¬ ¨ ¹ I³G³s‰I±Iy‡‚…6©r´¹«r¯¶ iy v¬°r«GG³©¶ ”I¹³ ³€u „®¬¨ p®%$3Iª!@r©PSµT 6 `¶u$RCT© #suB¬ b¨#–Pvª3¹9 %A7†2¹3©6 ƒº l¢¸ sS«7r¶X 2 u„®w6X9© »²Vª£ q¶%C7#s3©3 2 ©gs« is0³ {“ ™I±‡iy¹ ª ¶ © ¥ X¸™ µ r¯« j ¹¯ Qt ª ¶ ¯ G
b c W U V ` a X Y S E QC HC EC A @ 8 6 TR'PIGFDB1975 ¦ © ¦ 4 2 3

! " ¦

¦ ¨ 

 ¦ ©

#  £ 

!)   

$ $ (' &%       

 0  

¦ 1     #  £ 

¦ §

¦

Y5 F F P F Y a–l`Px5Dd …YƒcC”v†i8AA7P C…qSHGASqe‘YGIYP Uu‹5dkCS@˜P3C…quSHh‰iAPP 1…q| SH™GASqP e‘F IYU C‹5pk™ac xe‘Sqa IYXdqc 7t t Pd P D C H R F c P H ½ t Y C c P D FC F F CIkH CS5F vPc…qƒci8X…ParqFhYa Y d@‰uzcfc SF•a”8hf†dU …q…Fƒcf7dq3`c| 1V‘xFY ©‡ht7| `B…F8•azcY F d€CSHF CXS575 e5CIPY ia 1eW7`€ VWyX|7f …@CzcP pqxaux…Fy 7 VH¾ 3™dFc¼ …f I5XXS@FH S5e‘Tl”xBd vPw…Pa 1•fcpF zcC•aF dq”†dUcF DChff …F7ApdqSR`c‚rf8I5•tCdFF vcx5ha”Cwx5SBvPIP…F•tVHdF‰•azc7 vcCdFF f5 ˆ” H 1 f9 C w 5 RVefXWF h†dqP A”`m¬F ©CvY³ e5†‰³U© ƒSRefXhW¯ 8iIFFP yƒm1yCX…¯Y a “‡XVR«U I5F r´x@ƒ6©P •„v¬`HpFSYr«iXC³F³pQd€q r¯hHIˆSFe¦oˆzdpHcgy”gP7pe dquHiGIec 6Hžd@…P¨ xDy”"Pt V5IHrq–w7Sa#G •7GwxBSHCdF P ˜P˜He@E7VWR €y#shXXw"`5¸‘¶¬ˆ P A1HY htqˆ…FXzc7 •ajC‰SarqFq #Gw CS5rfh7IPSHŠ9lQxq7gaF G™ ‡hYf `‘bfIW…BCiSHF F 9˜P5 ƒmXˆfyYR "PU BVR"H"P3HP vcdF#G‚€Htwf t 377 bfspHY ty CgFP 6He@VWH 7#Gwˆ ¸ ©XU 3 rqw X fc g 5 PD y f† « dŒ ½ ‰ ˆ F R ¨ — H H F #Gw Y U XV5P uoag pHF @ B@ FC¨ fy "PYCgHF GFfrqeaC1j`5‰gype"PHIe#Gu|¥B gPH GDwpH U XrH7 Dy "P1H c GwrHDw7 ¥y "Px Gw ¨ €y"PIHGw bfIWi`mCSREvF”I5P ½CX™h„dFf Fw ¥ Y q c | Y w w1¥ ¨ y Y q xH‚sYefP7 EdFhH"dqoIHc `R8…qƒchYle@…FVWIH7Xh1dPqˆF izchaG¨F dUhfgype…FgP©¥eHH dqG`cF1iype¨ gPuH€yIegPGIHh#Gw FiECVcY¥FwIW `m EXxhX…PtcdqcFdq S5ƒr´xF‹©I¬V‘r«‡GeB©7 ”ir¯³Y³ d€lXbf7SH« `51XDyYY 8IH"PD #G7 …™iECcY¥FIWYw bf `m u”CdqF7U l‚™Sdfe pF ”~C¨U @ ” @ ¨ FC | ‰ cQ U Ÿ –•¡˜ — š•š¢m phšI“‰fuv tt ‚p9fqw ¢   y’ƒ¨pi9¢   ‡ ›•t§• š š  xd‡Ce@VW7CdqTVRQrfxch5CS5GwSBIPs•tdFvchaCCx5vPSF”8…qƒc13xFV‘‡`B‚d€SHX`5XD ’8 ¾ XdFCx@`‘tw ½ F ˆ F c P F PU a F5 a ˆ† Y | 7 Y 7 Y Œ d¼ H Y
¤ ¥ ¢ £

‘ Y Yˆ R Ft 7U Fg‘ F W t 7 7 Y 7 YD C`51h|`FA1xH˜P‚•tiXS5XivmiXX`5eYIWGVDb7sXV53SFS‘weBh…€VHXe5Cutya

½½ ½½ ½½ ½½

‘Ce5`YhWF”SDe7WQrfc™I5Cx5”wSBIPphtdFvchaCXS5vPQy D F PU a F5 a    @ ¼ @ © ©  @ @ @ ¼ @ © ©  @   @ ¼ @ @ @  @   @ ¼ ¼ ¼ ¼  @ @ @ @ @ @ @  @ @ @ ½ ½ ½ ½  @ ½½ ½@ ½½ @@ ½½ ½½
 @

xF‘V‡eBhd€SHXe5C“6y7 7 Y 7 YD ½@ ½@ @@ ½½ @@ @ ½ @ ½ @ @ ½ @ ½ ½ @ @ @ @ @ @ @ @ ½ ½ @ ½½ ½@ ½½ @@
@ $ ) ¤ §¥ 1‚x¨¦¢ 
£ $   ¤I)

½½ ½½ ½@ ½@ ½@ ½@ ½½ ½½
¢ ¦ r!ˆD)
¡ ¢ 

  ¡

¾

dB 7 pC…qƒc…YSHxP`‘SW† a F c c c F H U Y W f @ 7 Y H a f 7 t Y c P Y t DbaI7SWpY9…ff Sfb7vWuXdqwdPu™I5wIBxFˆdPXleB–C˜@IRpF”9‰ef3…FCd@vcXd@…H„cwr7cCybfC…qTSR8x5`P…YƒciXSt7 ™Xh5Fc Q`Fq IY8‡hdae % hfˆCyd@fH…FF |vcePX`Wa SWd@…H‰„c7 hChFHf…F d@dFvc…HX©…Hd@ca A„c€ f…7htVc…FCxc7 hpFth5 XdFt•f XXr†H5 IUi…Fk x53ChfYH `P XdF5 df‰xf@ CeF 7 IWQh’vFeaq IdX”h5fa S5`FePSWdYq7ceˆh7CeaY ™e@Y Ch„W C1SUFU F SR‚fIFP7 x5X`Pa I5…YeFcvYa b7…aCuChH@fW eUdFCiV5cY X‡lfvPxBBU7@ X‚s‡x5Y7S5at e5 •t`P…YpFXXw…@@afzc dHe€IWpciXbtfF x51vPY a| gpwG…qFIF…Ph5c C htTdFDƒc…Y…fxfSHhfXvF7xP`‘VqiSWa Š…Pg 1CGQbS@³U´H7 ”C f ™˜Y P%$—V³gq“dFS5¯SHePXdY¹ Ti•f³7 cb7EXX‡`Fh5FavF² IW…FH dq™…€c SWSgVH7wCeYFX`7 ˆ 5 eBC™dYY @ luVcF•„D7 Xdqdq7 TSfvFte5hfY dF”dff xf–e7d IWS5udYa eP a IFVcXea 7 hWI5dFeF‚7VWH Y CeˆF @ C†™FcYdq @ SRh„ˆPPuhfCdFF dq…fTSfc f rfb7vWzc‰FaX…@IFdHXpca XeFfI5 S5VWIP7H uC`€Ya eˆ ™e@W VWc h„h7‰eaF wdqSByXUFA`5iw…BrqIHc badFCIcY F 1t| B t5 R c FX c‰ 7 X 7c a FY 7 tP F X c X5 € Y 9 q i Y QSf‚•tdFxHdPpciIg•fvFXh5`FSWq7eˆC™h„tVR1vcdF‚•tc irtSHvPF•adF3CWF …q™IgH •fpF…fc P SfXt7 lu„|f‚FXdqc XIFth5 S5u„|bfvcIWGG‚b7VDDFF 9’…€4W65 IdVH…fr7SfSHb7G3vFIB”…Fa I59eFc VWx57`‘dY`ˆXSfY…f x@‡uX…ftF•„7 S5`cVRŠaP hW”SDe7ƒY C@F dqwFc AŠhW”SDH e7wc…€VHr7SH7 GUP lFU hBdFP ‡rqxah77XƒvFY xaF e7ChUc dFldP‡XS5IPha7 dFU 3P Xdqc 7F  PvWa w U 7— F W € D F W RhfIFXI5eFVW7eˆC™h„wrtSHIPha…FudPY ˆdfxfXyCx5T68SF7 V‘g ‡eB‰C…qoIHxFˆohfdF…fSfXuu„|c | rf•f™SFc I5S‰Cwx57F B ”wCSBBU …qIPƒc…YESHa •txPdF`‘SWzc•a9CCCQvPx5q5FF7 ‰xae vdSWy I7x¾bapYS¾…fSfp½b7–u…navWw ƒcCSWF dq7 EH3X•ttPS5" S5pF©Xb7xf7 t IWt˜FD efi’h5YR ƒcpF™pFfY 1XbfP S@I7e5•aiht‚GpPFD `D9vH…Yf ht…awCIBFhfF ‰iSfFhFt tQsXXdfBhg q `cCdYq SUxH…7SPxHe‘VW‚x7‘ xHSW˜PI7R bapY…fXSfB dqb7`cvWdYuSPxHa Ce‘F QVWq e7 P co F ”
 

X @F2Q W 9V44!T 

Q 3 T U ¡  U !$@86 VR #2   "!"2   

¼ 7 c c H F BCdq`cYdxHPSe‘VW73…fc™h5CS5PGwd SB¾ vPCfht…F…FCzcH S@•ae‘CtCtS5w5YF SRIPƒxFxFV‘`ˆ‡…f7dY Xhhav@YHeB d€…FSH‡e5CC…qYF CVRF dqjS5VReP1dYP Vc™I7c I5baX`F Y CS5W XGVUPU lhxB7U CvPF Q‰ryca…q „c•f™df F Vcl…7P …B…Hc„cvRXeFf e@p`WeWW 8dPSUY ˜cXwd l„c¼ rf…FCx@3`‘† t…qw ldPc F U d a P9 HX D P t a HX YC c ­dhWFA`mCUw7’VRu…fxH”Axq`‘hYCCdqlCe5C…5Cd@IcdF1xH˜PQIHirtSH3Ce5eYrWiS5I7a ” ™ X3…FCx@`‘tw Y P PD F5 F c ‘ Y H H R F P F k 8 d¼ H Y tPP PD F c F y iACdqxH”Axq`‘hYCr5dk™Sqe‘IYu—D tPP PD F H R AAC…qSHGASqe‘IYC‹5dkCS@˜P6y7
   

 

X

X

¾ © ¼ ½’   ¼ ’ ½   SdCAIPhdPuIHCSth7…FC…qQSH˜PR Ft a c F H F c c vReF9…FVHsrqeaX1T µ © ³ t 7 ¬ ° ¸ © ‘ W 7 Yq| PzgP r¨U Ar¯D° Xtsa CƒF ± I¹GXV5T­g”³ z¹GŠIgHy6©H ¬™7¶ r±ssq ‡`5CX`@IWXe5ŠIg•fdFY CcH wChtvFi…PCx`mpYf QVRvcdFpef{Xdq`cdYxHSPf ”e7 ‘ VW7 H †³ 7 C Y t a Y @ a H U f G P f 7 Y B hXX`F‘t 5 eYd5IWCG…@FH VDvcb7…FEyrfHW F …F™VHc I5ˆCrfF7 x5SH”GwSqSBe‘IPIY€ydF•t5 XzcF QCtCŠx5d5eF•aq •tvPC8CxFH…5aF d@`ˆdYIcrfdFCv@…F•aVHdFyxFCV‘F Qv9A…€dYeBe VHCXse5¼7d CdY F XyS@DH Xe‘F dqTwS5e5vX1ePS55fYP |dYC`Pc dYdqxf9xfCl™hH7VW7U I‘ieFF ˆxHW…t xc8pFh5P X•fF `5dFeYXCIUkHrW V5…F“…aHI7 cdqe5Yc P …rff SH`cTGVRPY A†SqPD eWe‘VWIY’jP `€X‚©—S5P ePU dY`cCXY5 v†CUF jiACfP …qSHGcP ™xqf `‘hYC‹5k H xH4xdP iAC…qSH7 G™RD xq€ `‘hYD C‹5Vk‚C…qt uhHCdq`cIY©U X`5dYF XYf —U@ hgrf7 SHG™xq`‘‘hYC5 7C5 W 5 ‡ d Y t t P D F t P Pt P F   F c F F P ‘ P D F µ VRQX©f x5³`P…Y7 ƒcdYxfG†IWiRF ƒmXTVR1cP Ic@ Y pFqC5F …qe† ”d5CPH …@D vc…FyF‹cA’" F XS5c s¦™8ahtXHF XU5 tv†iFF pc S5ePdY`cFdYxfGŠIWiƒmXEsI5SFH eˆSYtQbfY k9 &F $(r¨V°ˆ r¯C¥s7 ƒ±v¹q †…S5c ePdYzc”Pa CD5 ˜@h„€F`c`Y5eWdYCuCtF Qˆhd…fc † xH”ASqe‘IY¨ XH5 pF@ •fCdqa 1H xH˜P“df•fvFidPa XuCdq1FVch7GIU…F‡FH `€5 hWSF7 eˆpYYrfC‘H I@ha…F8”V57 g r½QCe@VW7QF SFqˆXˆVcXdqe TrfSHG™xq`‘hYCoF rfƒcw‘X”3dP‰sd«°r¶I©ƒdFCChtvFi…PC3gU ™C¥‘c e5F `YeWVWh7l”V5Y hrgx7a IWGVDb7W I|Cƒ“`c‚X`5CtY x5P X`5‘ dY†”…ft Sf7 …f‚hfuIF¥ sSF¦S‘idP`57 C‰‰…½UYH eBY ˆdqefy7Y‡Xh5F `@YCSWF DQq7q ‰SdpFc ™SFf CS‘P c ‡@71X`| BU wYhWY A•tF `m`FChWY 7 SDcle77 ‚CidqYFe5 X©t 1XwxBVRvP‰haP CGS5FF XePD W eWhf1w‡SB|FY rqIPeahaCG1o™…f|DqFY hI5“XS5GS‘SFP lwxB7U c eBvPwht•t…FdFcvc™ha7 I‘CCCyvPx555FF X‰X…fFcdqaF dqiuCX‘@cc ‘ …U`5iiS@Yc ”w†V5VR7P a k C c ˆF ’ q U ” W C c 5 F † Uwy3d€SHXe5C“XdqT…fiXC`5’c”dq—‹©V¬x¶YY ‹±Dh‡hteF`WSWI7lS5ePdYzc”C˜@1wdq`c1—t| Gbc f C4Y …P…qc ypqbfeYCwSBvPhaSaieW`W1ujR ‰Sd†IWGVDb7W U †³ a a 5 R 7 Y Œ W U 7 Y e | F ks ½ F bf™IWc h5iC`mFF CGvkPYS5‹U wSBCvPF …qtca VReWVWe‰TdF7P VcxfXXdqP7 dqQŽhfdPcc SBxg…PSF˜HV‘ˆ‡r½ty7R eBk‰wY …€efVHhWXie5F7 ƒmCCˆXhtF dqdF’dfc •fdFvFVcix7a dPh‘XCC–C„c55UFH ‚XdqH@rf 1F† bfC…PY S@†Cb‘c f •Ye5dY•gpcAbfc vmidFY l‰h•tdPiVcF htwhFP CC“V55YFeB eftQbfeY7 CCQc…qqFY ’IdxBf 7AdP˜Hr½‚htwixBc…FF VUvPX¥7haGStF 7D ½ xFgxfV‘F S€h‘‘‡cdF7 hd`BXdHfr7yw‚dUCe@CSWF iQu¦eFht½ •dxcIW„ h5GCF F VDS5Gw¥U SB¤X…ihtt ”dPt dFV5XvHc QCy”X|tFha7 8f 5 V5S5dP19½a7vPH bfIW…fi`cF 1XVRYYƒmdrUIkhW©P ‡¨”C¦SDF§F ¥ dq¤VR80dq…f…qj1•tY™ƒcc c h5CS5|F CS5xFGe‘P V‘w…‡Sf7UpYf SB`B9pd€a7vP‚ef“•tY SHIWdFXzc7 i`F 5 •aX`Ym CCwCy…€75DYF xx5vPefIHIˆxFYuC‚‚rqc…q¥F …cXb7 a ”C…Yt q X3lpF†c5 1…d™P| f sYc”`P5 XpqU CbU f 1”| Y 5 Cpcc f CB@ c q IPx@a s © b7P97 £ IFIPa a b U Pi W T i @ ½ £TWce7 TQ F Y U a F q Y PC „ @
2 P

c‡ @ c† |P …PrH™A‹DhdQ™|c…fk h5dPCS5‡wV5SB~’XVRBavP7 dqhdYP `c r‰xHxaSP…7e‘…HVW‚hUrq7 IF…axFSHldF‰h7 …P1ƒSFcf dFeˆpYCrfH …@CzcH v@X•aa …@dFdH‚wdq…7—CD87Vcc hHpdFt iXSUtc XXr75 † irkq ePS5a bfCCC…q5YY ‡SW`5’IYYe7 ‡GCpUBFhaf …qw…Yƒcf U yxPSH7 •f`‘pFSWXuy™Vcc@7f I5X…F7 dqIHŽ{ iXu`cdqtBY “xHPdY „|SPe‘c VWc77 k € F7 GU” H Pt 7 H pcf C F cŠ F vkXS‰c iˆu`t†F APVcGdFW CeWP hHE1q€Y5`W“twjCdq‘B“cXSd7`c…Y…qx€SHtSPc I‘dFhfe‘VcVWSF…7o…H7S‘‡w`Bf7 hH„cCdqoS5Y SchHePidYP SFVc`W…‘eWx7dYVHcS‘b7ˆSHSUSd˜P…PwCeBHF EXhtU dYhWC`FF‰x5eWˆVW7 `‘dYcr7hfVHQC”SFF7 7 yV‘t dF‡“Q’‡dq‡XCCS5ct B SR…q…Y7 ƒc—hfyXxPSHf F |`5`‘CSWY…PƒxarqH “‡„C|7P IHF 3‰eIWcc…qC € C’`‡WeFW S5SW”lpPPd …7SHu3e5…‰`€SYSHhWCu‰u`F|tPP SFeˆpY…feWXSft CS5Y ‡ud€B77 1QxHSFxH˜PS‘w‡IB7P lht`Bwx5y9`‘B XdYdqe5fYc F | ‚7| ‡BFf F W ”X R c U 7 ‰FhH7 dFeBY X|f @CfF P 7 B f S5XP7 l q | R F CYF F ‘ C
4 4 4 2 ) ' % $ ¢   ¨ ¦ ¤ ¢ 765310(&¥#"!©§¥£¡ @ I
 

X @ 2 W 9VF 7$QT 

Q 3 T U ¡ 6 @BF !$@86 VR ¢4$5AV¥ £ 6   

rf™I5Cx5”wSBP © ht…Fzc•aCCS5P © xF`ˆdY…fXv@hayb ¢%AW9V@44!QT c F PU F5 H F ¡ X F2  

Cy " rhU

C A " g gW F D 7W g 9 w q a H 7 F 3 6 r˜y•4`A U­h”SeAƒ&!&r…Shdf 8W 9 …½k ¨ ¨ Q 3" eg£ E & !C@ A A 9 IcpF‚i`5u˜y•" `gA $SrqSa•7F § F E2C f YA w C y " g w f H P D q ‘Y F 8 c F f rhU$t…x”Ax`hC5 ¨§vd‰ CWF D 7 8 Q g 9 fIGVbW ¨£(" ˆ E & g F Wg 9 w  rgIWGVDb7™ƒs$&rqraVH•7pFf V6¦86 ¤V2F §¢ F¥G £ 


C y " g gW F D 7W g 9 w q a H 7 F rƒUˆ rIGVbAƒ&$sr…Shdf C ½ „ W F D 7W W F D 7 6Žh”Se©¨8 IGVbW § ¨ g 9 36 8 xWW 9P r½Pk Vm7U¨b ` ©£`Q 9"c c E s $C@ F |© 1©m¦dP¦…P@ 9©¨@ 8 ¨"8 4E2C F E2§C 7 C yW F D 7W g 9 w f c 5 F 5 P U B P t 5 6 F ¥ G £ 2 riIGVbiƒ&!DrxhCSGwSIa XX† V¦86 ¤VF ¢ C y 9 w c 5Y H rj&!t™`…CU C yW F D 7W g 9 w f c 5 F 5 P U B P t 5 riIGVbiƒ&!DrxhCSGwSIa XX† C 8 WF D7 B@ ¨£h”SeW C y 9w Fc 7 ‘ F 5 rjxd™IC}¨8 & 9 § C 9 g 9w f c 5 F 5 P U B P t F c a F 5 5 P F ˆY f H @ a F 6 F ¥ G £ 2 ryj&Uƒt…™hCSGwSva hdvhCXSva x`drCv•dH V¦86 ¤VF ¢ xdSFV‘‡eB1xch5CS5GwSBIPs•tdFvchaCC a F W F c F D  7 Y F PU a F5 | YvPx5shteFIWGVDb7Cdq3G–eW`W1cY wY P  ¡ SdxFV‘‡eBhd€SHXe5Cl’SRQ…f™I5Cx5Sd”xFP w‡vPxB7V‘U `Bshtd€dFSHvcXha7 `5CXXGS5D5YF SWvPXuSYa7 e5 XeF ‘ dYdqxH3dFPc CCCd@Fc q ubfSB¦©  7 Y 7 Y D 7 P c F a‚ U

½ i
 

$ ) ¤ §¥ 1‚x¨¦¢ 

£ $   ¤I)

¢ ¦ r!ˆD)

¡ ¢ 

 

 

 

•fCrqSa•7dFƒƒcY c F c c P U U F c F H @ t ' 7 " F W 7 f 4 dP at§ `W…Y™pFc Cf5 ( IF…FdHECdqpC"U ‰‘@ …fhHY dF™e5SYGya xch5dFSHf XF7 Ec XdqQyFf |BeP`WxW˜Pc syR XV57 XFt V55Y §wH )efH hW”SDe7‰Vcf yF …fdcVHc ² r7„cF3‹cQh' ‹cCQe54‘ Cue5dY VY!r7 xc§x5X 6 vP‰IcuCq€F …qr7sSHdHc dq‚1™|cY7 `c %U Ce5Ce5VYr7xcx5vPyvcdFEC…qƒ" SF…‘IHwwdPBd€SHd7…fhfIFha‘ C’ƒRY ‚dFXd@a zc”Ha d@U …H„cu¹C…q³ Qhf”ƒ†ieY idt wB P§I5F …FVHPX7 ‡CdqsX7t CS5F 7 XS5žWltXbF f IWGcF {b7VD7 h“G„|FP† p3h5Wc c SFeˆSY‰ef…FCi@@ CvFH•t idPXh³¯ ”i‚CFF 7QUq q yF–e5Y 5EF c ' t 7 c & W yeP|Yfef eW%˜PSW" VcuXe€7R dqIWsIH…Fc hFwdFF …H8‹ccB TXu‰SRcdF4 dq p6 ii§t C$AqPVc € …7dP…HpVHH …q™‰I5cc …FSRVH1”IW7P yGCVDFFU dqb7s”V5dqX#XIW5"t fVDdPb78IF‡…F7 dHI5p`ˆxFc XxYF ˆuC…FUYbfc‘dq li…f@ •thHdFvF™i`5ac …PxYC”Q‡G™I5³c´UUPH $ …FVHC”QsXdqc X e c 7 U P 5 7g q P 5 P 7 cf FB 7 c Y@ PF 7 7 F t D c c hdH ™I5…FH VHXwCQfxfXifF i@t Cl7 YVcGXdqu”V5PEh77 wlq€P…7U …HVHuXFF dq8`59SR7 ƒc X`@SWq7P lˆ sXPt V5P Crgf IWGVDb77 ‡gW XXt5 S@…PSH7 Ag‘ ¼ r‰  SaX7 t 3CFF …q“…fW ™I5PdFf hf…FCIU…F7 9@ F IFXca e5pYYCŠ•tpFF ”QWScC5 WIefwVDq€b7r7ˆdHW VRSH‚c CdqTVR7 w3F@ ™cc I5wY hB`F hWyFF cX…qW 3dFcVc‰ˆ7 –Ud S5w5dPpX7t V5qXX t ”V57 X”BiFg •P bfIW5 GVDb7tcSR1xc@ h5dFSHXU C…qQefw–¼ 9hW† F”SDe7XSg½ F Fc ˆ ™h5dFSHX9Xdq‰efh(hW”SDe7Ghg…f™I5…FVHX8W CuxFqˆXw XV58‚•fiiCƒVcXg7 dq‰X’eWIWdFc !§PX ƒ6f § HpFfP X q€c r7…HVH7 IWe5GƒVDYF H hfb7C‚e@WF a vcVWdF7iXCS5Ft Q9iFFe7q c hdivct CdP Fc ©™Xh5tc x5dFvPSH•aXf7 pF9Xdq…q1dc‰bfxH¼ hTthW¼R˜PY H IW”GSDFF Y VDe7wT vcdFd © c XFS5g l¾7 c g C©F APt X‚P5 X™V5ct HI57 …FVH Xc7 lY” CX…qgF F ¼ ‰ bfxgh § Y hWbf”IWF SDGe7F VD–7W b7tCˆvcW c VRdFf ‚…fpcIc…fF ”8“dq„|‚nc‰SHSH˜P˜PRR f l f ‰ U‡FC c 5 fF 7 3 f t P § U g c C Y ½ 5 f F…FCd@vcX…@dHpcƒhFdF…H‚XdqhfdFVc…7…H„c”`@eW`WY Xƒ…FCx@`‘toSdhFdF…H‰C…q—SR“VcA…P‚XˆF dq“efƒq iiFt| CtP QbfCdquFc c”dqW “XV5•7wEUB …PIHPIFTVRP FX ˆ 7 U Œ F t P U F c P F WH F c X`@dqSWlq7c ƒ™7c I5…Fc VHX~f uId•ff iiC‚q5 U ™|c h5t dFSHXX7 9XdqˆSR‚bfIWGVDb77 lCdqEdFˆ SHƒ77 •fCWF e@VW7P EdFYxft C|P 1xXV5W 3U7 q bfIWGVDb7EeFCYW eDpY…fY xfq GeP f VRF3vcP dFf 7dFSHU 3…fieUdYIHda”CcD p@‡c dFxfCPP 1~§6 § W 7 F q€r7dHSHSHdPHvchaxF8jF `€Cx5sdqF `c1©ht7Xpqbf`YXl|xBw vPhaSauH7 bf3efXQwxdiict C5 xf™p…F7c I5 VH”uCfF S5‰YP …f`chfY dPy…f7 ™e5“ SYGpY XV5tc7 IWGFF VDb7wy…f™Wc I5dFhf…FChUdFUuhF7 dF…Hfc C…qtYc SRq u|P iiCYP ‡Y5 ©rqbaCFY 1ie5´ u³Y …FCd@t vcX7a d@…H„cF uhFP dF…Hw7 cdPSH…FhtpcybfyvcdFirqSaY ƒzd—ay e5ybfyfY ™I5wIBeFIW1SHke7Xv@badYdcVHXF7 w‰IcU pF©rqbaC1‡CF‘ e5Ce5l…BIH…Fvci­tG$ c XV5Q¥yCS5‡…Pxce5Y vk…fhavceFdF`WhvPxWf uu„|aP ‚dFXxH‘ `5dPxYpcd‘ElBcdPFhHf 0³dF¯ C”…@¹H izc³ u…@SRdH1pcP ux5r7`Pc…YCc7 ‡IHr7t XG”SU5Ft ­†uC`Px5F …qXyC™‰I5@c5cY w…qIBŠeFc CydFeBxf8Ge€PY …UdWC™CI@cH 5 eFyvYU hQ%q ‡dPsFV6c XS5¥9y£7 …f!¥IcFpF‚e5SY„PG !3y @ efCY ’t SR4iS5@!2P3 3 ePdYc 79 w ef‰ ²X f X P i FC WVRPw aC Fe t f9   ™
 
 

d a H FD c F Y c F5 F c 7 f F 7 f Y k Y F ˆ Pq | F YU R PD F –htdFdf•fvFidPXU1F ”…PiIWi`mCUˆAvmCyXdqtSf‡hUdFpcwrqxah7ocw•tdFzc•a`FhWpFef1r½tef1X`@SWq71dFxfX1CIWi`mC1vFxa7 AetxW”1Xdqc xdVRdFPƒXSHH @iGhtP AAC…PqaDIF SqCeH ‘ IY©5ihtdFdff•fvFFi…PcCUC€ Cƒ„crfXla CqdGUc P i X9…FCS@e‘tje5©1|Cdq‰xfX`5…YIHirtSH©AAYP C…qSHGASqe‘IYClC…qq ‚Ce5dY‰ U X a H 5 @ H † F g d ¼ H Y w Y 5 P f ‘ F P t P P D F 5 F c ‘ fP WrqraHV•7pFhXdqpAD©•tpF…fhfIFA…PHC7 pCe5IYGwCS5wCHF ’ƒefd l‚SF¼Y H S‘weB‡C…qˆVRohWA†`mwwvFxa7Y F ADR QSWqbt Gld XPF ul‚ X ‘ F D F P e …qc 7 Y F c P F Y CU P D ¼ Qe d ¥YG lV‘xFk xB‡‰YavP7 `B‚…fpchtHXeFIWuGCVDFF† dqb7‡B…Py 8SW`Wc€e the7eF…Y`YpcCSHW XXVU7U ˜U7w CC…qBF …qc“ƒc…YefHShxPY 1SW5 `‘ |hpq‘Cƒ`Yf e5 WhSF”V‘F ‡e77SD 3‚SFYWeB XeF ˆ dYQ…fq CI@d ha¾ …FXuC…FF CTS@cH…q e‘SRtytXSRfwPY hU‰pcdFP SFuS‘f ‡X`Bˆ7SF 1pc…€…fVH”X3e5†7H CC3CdqeF B—c8 VRCQxc…Fh5CCx@FH S5`‘twU cˆ @ @ rk …k …k ¡ ½ ½ ½ £¨ 6 ©¢ A9   ½…@ k r½@ k r½r½kk @@ ½½ ½½ @ @ rk …k …k rk ½ ½ ½¡ ½ £¥ 6 §¦¢ A9   ½…@ k r½@ k r½r½kk @@ ½ ½½ @ @ rk …k …k rk ½ ½ ½ ½¡ £ ¡ ¢ A9   6 ½…@ k r½@ k r½r½kk @@ …½½ k ½ @ @ rk …k …k rk ½ ½ ½ ½ £ ¢ A9   6 ½…@ k r½@ k r½r½kk @@ …½¡ k r½½ k @ @ rk …k …k rk ½ ½ ½ ½ £¡ 6 ¤¢¢ A9   …½@ k r½@ k r½r½kk @@ …½…½kk r½¡ k
X

4 4 4 2 ) ' % $ ¢   ¨ ¦ ¤ ¢ 765310(&¥#"!©§¥£¡

 1
 

t Y X F2 X5etw ¥ %AW9V@44!QT  Cy w 5H @cF r"»y&…CdIdH C e “ Œ Q y E ‰3b Š" ¨8 y @ Q y E ‰3b Š" $!W  e “ Œ 6T@ C § `©¨8 y § C y e “ Œ " g §w t 5 6 F ¥ G £ 2 r•‰“•b Š7E¨xXX† V¦86 ¤VF ¢ dxdFHXd@cz”@d…H„cfw…7cVCtptXX†ri5SePYCC@XdqclCe5YC`5YS…7™S5IP‡q€…7…HVHuC…quef¥¦¤ a 7 5k 5 F ‘ c a 7FcY ¥£ 7    Y ¢ hdvcdFwtSR–vcP•d IWdFGuVDfF C1dqWFb7 th5xcc VRdFŠSHP hWX”e7SDUF7 Cw‚”™w¡ f7 F W …qc 1tbfY `5t

!

!

!

•dxch5dFSHXwC5 7U P q P 7 W …gxfXXd7F q IW1G”VDfFciX`5t b7S5SYylIH7W …7™xFc CS5F I‘AIPt …FXxcPƒ‰pƒrqfdFvc5 e5Y VcA…PpcSahXyƒSH7HHrf•7F uefCXQQ‚`ed R hY IdbfdPIWhHGgF IFVD¾ƒbgn 7 ˆQ§PSHW © VR‰bf…fIWVRvcG‚dFF P VD‚b7f xch51udFW P XSHf „|e5‰VYcXl™˜cxHU …7 P CdqRF x5vP…Fo‚SRac Cd@IcTvcP pFXi”dFahWf @ …HXSDt „cx5e7‚•avPf l…7CpFF cdqE©—XsXE5cYXbFt‰f dqt fQ Xrt † iS5k !”ePS5 7 §C56 9@ § XC Fg Qq C1iVRe¼ g 8˜9CCE§¼FdSgP ½ e@VW…F7bfCIWH 9x@ˆ GXVDFF `‘tdqY b7wWc wY f Xc7 gX C g a † FP qQ P H Y
! R
 

 

¼2
@

 

 

#

 

¨ ¼¥ @¡ ¼ ¡ e“ Œ ‰3b Š"


 

1 2 4 3 8 5 7 6

$ ) ¤ §¥ 1‚x¨¦¢ 

£ $   ¤I)

¢ ¦ r!ˆD)

¡ ¢ 

f Yt Y | F ‘d c P…fXI@dabfi—eW`W1f£Š•tdFiX¼@ ™lxBvPuG8S5a I71•f`F…YF pchH5 ”xUadPCFH ‚„€e ƒcdYXI5…F7 ™Uc `5sXS53fGVUF ”pqidqSc”7P prqba7 C11F| SH˜Pc ƒxFP V‘‘‡`BFY Xdqc c U a F D a F U q f Y t 7 FU 7 f D Y q R 7 F VWVRXXX3ePS5†f5 XSYF dqh‘u™|c h5CpFP dq•fuCDyHdFf hUSadFt@“X…fdH `½ h5CHF S5GYP wwU SBvP‚htdFHvchaCXS5vPƒCQ’Id…fSfXw”7t S5vP•a7 pF3C…qH †c hHdFF c Rc ‚SFY V‘‡eB‰YY ¼ C…qŠVRF9t C`5eYIWGVDb7W 7ˆ c dFH y f ‘ dFCx@`‘t–d ¾ H © —  H fH ¼ § H 7H½ § § dFSH1dfxfX1„crfXC…qs`5shtXdF `5w…BIHdFIci1hfdF…fSfb77Y vWa pcIFXrfF Xdqa X8esVW†cH I5F dPCeˆF7xdqCl™XIH@cY X5 h„r†…FiRicF k S5CyChWY7F eP…q‡AfCXdqYcFc C@ `m 7 vjrqc…qU `c1™`h7xa| X5 …Y‡cF CdqI7xH`cbadY˜PiEXSPxHY R t bfe5e‘IWp’VD7VWY GdFVWXbH7 peaWh7d@zcdYC”dfF a dqxfd@EIW…Hc e7„cy|X…F 7 CVcP dqdqEtfcC SRx©Xt@S7Py t S5X`½5 ePr†Xdd Y iVck sI7¼ S5ePba…FC`Y Y CXCS@WH 5 CiVU@U e‘t‡…q€C9…qcF d ¾y|pCVcP¼•fdF…FpqC…H7l…Hf S@„c—ey ‘ XtSDf Y e@‚`WwD@eW e½‚se½D@PCiSF…FCC9w…F7S‘d H ¼ S@e‘t…`‘x@YYeBCw …€thdY VHwdfXxf7 e5XDU fs 7 Y 7CwF f‰ d ct 5 Y B F a l cC Y VR H C IdbfIWi`mC’VR1vcdFs…ff h5SFeˆSYlhdPhhtCx5| `‘dY…fSf7 F YU P ‘7 c F W g•C`k € „c…Wxfxch7h5CFF dF…H…q5 CxHHpc I@CuFP a ™ef5 –hWg ”dFq t dcSDSHe7C7P1™SR5 hgEpcP hfvcP u5F dF‚FAdqCdcF …qSH3‚…5CCaF H dqd@‰Icc dFpF…qxfHY I7x5‚`|a P …YrqzcbaXwaCCt˜@hP| ue5Pef˜YhWw ”SDie7tP ADP ‚CC…FPW q SHQFq GsxqvdhYy`‘ htCX‹5FF d5kC…@HR vcS5…Fu‡xHH7 i dF˜Pa SHˆˆxHPSH7R 8”htPy AXaD F xqd5`‘CtH hY…@CvcF 7 uy„FH…F5 c •f…F“rfSH”GV5Pt 7D |f c C5X Pf Y 51 R F P e ™ q D VHF P 7 s t D Pe‘SqIYe Cypchfu‚c| ”V5pdqdcSHCC…q© ‰³c 7 dFSfh7irqeaC1pe5˜YbiAC…qSHGASqe‘IYfXC‹5Vki1f7Yc  CSHt ˜P8•tiHF lvPuGaF s S5I7sXV5Cx58h5SFeˆHSY‘ XQQVRq7F c rdvR»¨eFvª‡r©W SµCe¶F …qª 8X…t P ©l”r¨t7S5c V5V°w…¯7 XSFµ tsˆƒ±GI¹P VDG3ef°hW¯iz¹F ƒm†Csvk¸Y° ‹U fXCx5‘f½€8 e5`PdY…YxHzcX”XA˜@D5Pa xq…hYR `‘ CƒcF„€ “eW5 eY dYSRi31Ic@Pc SWpF‡S5CePF dY…q`cƒXxt…5Cfd@7H IcudFP „|sS5hfePdFdYXvcf XCdF5 ˜@C‰C…f@RH htxHvF”iA…PDaP xqC`‘H pCC5FFhYU QxHq e `P…YCU 7 c @ 7 f F U F c 7 a a Y @ Y P Ff W F c Y U F c ‘ 7 g Y f 3‡…BSH˜PdRIHG…I5C…qExFV‘‡`B‡dfhdY F xfe7cIWuvFXh5`FHSW7`ˆC™•„7 QUF …f`ct tSR–IWGVDb7Œ CdqH †hWiaF ƒmCsf rqSat •75 wk dPlYCe5C@Y S5e‘F pY…fc Sfi–x5`P…Ycc b7pW”V5r7dHc @XdqjSqC@‘ x@dPC…qƒHc dfxfXjXS5IPt hadF¦ht Sd…FCd@vcXd@…H„cfXXr†ix5`PCX75 i‡CdqfRƒe5a ‡aXIFa …FdHƒ…fYC`Yc Q@Y ™VR@ P rqScrq™SaP X…Pa •7d@3hgC…fF dqSfuXbf7c ‰pcrqrfbaXCuCi…q|F rgIWoGVRFc VDi3”CIFtWb7P 5 Ee„XCdqYF X‰uQySfŒ7c xd”dF7 hd@Xzct S5”8…Hd@7a •t„cC©`5fF wXIH5…B ­†…FCvck S5iePF CCe€5 E…F@IW XvcF eFdqCiwe5UcW pvPSBY htpIH…Fa I5…FhFxc”h5F u‰xfFD bfXuXdftq Xxf5 S@e7IW˜PIFIFXI5I5eFeFVWVW77eˆeˆC™h„h„FF FH h Y q ” U‚ HY †1 F ™ 5 c E q X Y ” Yh Y f YrqSa•7q ‡XS5Y ohfdFVcx77 S‘XSU…PC7H †IWGfF VDb7hH`FeWVWF‡dBF ‚C…qxcrgIWY i`mCywD VB…7t ‚X7F dqu…PQdFVcF x7V‘c ”SUc …PChV5D h7“bfIWF† G5F VDb7“YW e ™h5c dFhHG{ it |F t 7 7 U W7 7 f F F Y U FFU f c c 7 H U a c FF Y f uIWP fA „|i©CrqY`mcF U baC1x7e5y7•fpFbf…YH VHUxx5c `P…YcX…@ƒcdY7 ‚7 3IHxFIˆU Ch5F Cq W ‘ f hd`c|`PF hW”©B XV53xcxq`‘…YlFH Cdqc 8dPy…fxH7 ”UP ASqe‘H IYX‚rfq ƒc8dPtIWGVDa5 b7W Pplq7 …Fc™V‘XxUdPCi…Pxx5`P…Yc™V‘XxUdPCPH XIWGVDb73w…BSH˜PdRIHGgXdq`cdYxHSPe‘2 VW‡hF7a C…quSR36P 7 df3 xfB 4Xupc…fXhCfF Q8•dxct h5`FIY”† ivRkk S5lePF YCdFCxH5 uX™C…qƒc…YSHxPG !3@`‘SWiC4`53‘ !2eYIW@ GVD b7ƒ%…fQ ™$c3 @ I5XlWxB9vPV@f7ht2 …F$QTzchaXCAB5 S5#IP9 8tSW6a3 7I73 2bapY¢…fSfb77vWX ¢1 C…q8yA6cG •f9 SF£ V‰‡%w¢C¨vcd@1H2…F UXRaT d@£ …H@ „cABs!R…7¢C17VcT f%XWt6 X¥† @lFB QBe 7 F3 W B F ¥ S5GU a F F 3 B U t‡ 73F ‘ P P F F c F c 7 qc c hHSF…‘HVb7ƒXdq—RS“Sc™…P3FCdql…PucIpFQIHeFeWVW‡pB—C1…q5Fdf |hirqPc yxat Xpcf…7 …qVci‡idPFIU7c hF”dFt …HQ Cdqlfc Ce5CfY IUhFSFdqtc‰ VRyzc•aG€{Cdqu‰ xfX1bfCWY dqCDCvcP dFf WFc P PH c c f 7 c c qV5Q hfhF`ndY‘ yvcdF3X²F o—SRwfr‰H SaPir@7 dHhhUIFxFl…P‰eFCeDpY…fxfGU FXdPefdqSW—‚SR7c bf1xc‹c5h‚dF4 hX'7SHd 3RU SC‰dqPF ™ccƒI5i…FF xtVH‡9CeF f ŠdY q cžSD)e7" WƒxFhfCV‰F S5‡xg‚we€FB `WVB…Y…7VHudHf r7 C`F c CdqY …DQVHc VcEX…FP7 ‚IH5 …FXVHF iI5…fSFSceˆASYP dP8³C¯F …q”—i‹R³c¹ 9hdxH…f˜PdFRvc dFwX“ht„|IF3AC…PFac …qC—9SRUcH C“QrfqPF Vc‰A•dPe …PIHƒCX…FFH q VcdqPc P Y‚ 77XU BQ hW” 7 Pi F 7 3 4 H S5ePYC‰ ¨ %AW9V@44!QT 5 X F2 C 8 Q e “ Œ 36 W py ¨£x‰ E ‚•b Š" P%A9 ‰ y $@ C CQ e “ Œ 8 fx‰ E ‰“•b Š" ©¨0‰ @ x‰ E ‰3b Š" $!W  Q e “ Œ 6T@ C e “ Œ Q y E ‰3b Š" ¨8 y @ Q y E ‰3b Š" $!W  e “ Œ 6T@ C £¨0‰ ¡ 8 C § `©¨8 y § C e “ Œ g ¡ g §w 5 PY 5 6 F ¥ G £ 2 py•‰3b Š" l¢E¨&SeCC@ V¦86 ¤VF ¢ xddFXd@zc”@d…H„cfw…7cVCtptXX†ri5SePCCFXdqclC5ehdCvcY `5SYdFs™tcf…7 S5IP‡q€f…7…HFVHuc7 C…qP uefF ¥¦¤  c   ¢ H a 7 5 k Y5@ ‘ a F c Y ¥ W £F fXS5IPhadFuCdqtVRŠhW”SDe7C…qQbfg  YY P hd…fIcpF•d‡dFvcf u„|„c—rfc XSRH ƒCx5F …q`PXCSR5 IWCGdqFF VDQb7c vcXCd@FaW dq…Hu”bffc„c S5™©¡ P ‰ †s Y T @ – P c P
 

4 4 4 2 ) ' % $ ¢   ¨ ¦ ¤ ¢ 765310(&¥#"!©§¥£¡

  ¥
 

VRd€‰7SHP `FxWY CD‘ V5r77 zcha€ …FD uuSfc 8rqXHa p@u…f™h5lhB`FhWECe5…YCd@vcXd@…H„c8S5wwSBvP—SR“hH”9CAu7 ‰…FVH3…FIHC…qVc•gIHSFhˆ“|‰( xdSFS‘weBY H 7 7 f c F F ‘ H a f P B a P FD B@5 7 7 F F P 7 cX`5X3EAE•tdF™I5dFhf…FCIU…F17H CG9S5I7c”dqq Q…FCd@vcX7a Xd@7 …H„c…€VHr7dH`cC…DVH1SFqˆXP7 flXat S5P EBIFlenB pYEAS5†SR1”wV5h7ƒcxY7CGVUFCXq7Y 1dqq f H F D a 7 c‡ H f Y 7 q C @ 1 f € 7 P F D a F g 7 ¬™ QorfXI5I³dFwhf© …F€yC`H© IªIUh“™™³c±H…F© z¹I5iwr²F° v¬hBX`« F hWz²z¬F r° Ch`5¨‘ …Ys…@Xzct S5X¥dH…@7a pc3‰SFf¥ CS‘F Q’`Be ‡xFSdY …€V‘VH‡e5`BCl9…€DYY ‰Xie5c77VH CCCSDUY@ e5•gleFIHY S€eWVWS‘‡SW7 eP pBXhdUrqxH”w‡d€`€eWSHVWXX`577 d@XXTx@DfY VRhg“CXdqfFhHP x5Sc`P…YCcP V5r7“IH7 G‡3baPSUYFef rq CQe| 7 q
9 @ 8 ' 3 5 3 1 ) ( ' %  #7606420$&$#"!   ¦ ¨¦ ©§¥

W

W

d F FP F W F U a F 5 a F c R F H aH f –S5ePdYcV…7hH”xUCwCP‘ `5eYIWP GDVb7QP …f™fc h5CS5PGwSBvPp•tq dFzc•aCCx5vPu7 C…qY ¦SB…P˜Hh•tSFeˆdYhHF iQPt XFf S5ePSYh‘F dFXFF dqt 9Fc C|‘ `5dYg …fhfvFi…PCU efe5CŠ…qYY WCxvR˜@c 56dFl3…f@hd G™‚”h7PxYDcF `5 V5U ah4 I€ƒ…qVRc 3|Cq f ‘|Cdq‚”at V57‡U S€x‘`PxWR CWP C…USHfw@P wFB d€D SHX`5c XT5D VR“PP Xff x5`P…Yt cr77 IHGSUƒCdqƒFc CXP5 I†i3“A–x5F `P…YzchadFf 4X ¯vcrfdF8C5edYdf•fvFidPHXƒxH˜PoCC˜@IRpFXwGpdP©1|XpqjXV53XHf ‚`Px5H 7 …Ycr7IHGSU¯vcw3Sfc fPxH7 dPhtc 8XI†it y f dFf F |C5 F P…e€eWfXht7VWc e5dFSYXef ‘ dY‚uD…IH…FV5uh7F 9 `c…ªe¯Yd± S5¯CePbfspY r¸YA°EhH(dFy iªc r¶C«@ w¬U r¹ Bx‡vP¶ €Xe5©apy isˆwF7C¶¬Y V …•…@RScz1XX…@faP dHS5pceP……7VcfdY XhHt V5”7F xU9…BP X˜PSHF Qi‰…PeRq –S5cd rfePIHSY˜Fh‘vRdF…Fh…±VR`¯EXGBVUsF¯ªP r¸”°7 pq‡y Cdq…t‚“‰IHC˜F F vRQ…Fq eH @ HxPG | l ˆ ‡ F a H Ÿ –¢   m£ •Ÿ w o£˜ Ev¢lpi£E¢ p 9˜ xv ©phš“  ‡
o
¤ ¢ £

xdSFS‘weByiC…UiS@Xdqt P F Y 7 Y c@ c P F c Fc c 7 HVRQbfIWiƒmX9Ce5iXx5”dUhf…F…HSHvPuFa XdqldP‡†wxar‰U XD PU ‘ Y t P ”hWfef `5”SYF SD…7™ec 7 IPS5W C‡1ec…qaF 7 t t hWiXC7Fc @ siS@…n“ w3dP9 8ccT •tpFCX…qfF iG£p…fDFgVc@ Y SfI5CYF”…q†‚w4S5PSRcU Y I7XI5at 1CXd@FHF…F dqvcˆfXu…Hcd@ ’1bfCCYYB Q`cqdq | dYˆxHe f–SPd ‘ Xe5 ‘ VWd@‰XCdqFFF D …qGTVRcc SR11G…fF½IW Y VDSfb7Xc7 y‡™e5cUW I5oCqFYY •fS5Cw`@7F | SW…B7IHc ucˆGid€U rgSHF VW…7XxH7 P XU5”3XhBF dFdqcc † …Uc P Œ 7 c a Œ F„cf p 7 P Š dD P •htt XzcFdF S5•ae‘CpFY …fCSf5 fa XV5F p…PIHIFpF …P©•tIFen`YcSWF e7…YƒcCe53bfu‹cEŠFd •t†F dFxHdPpch”oeW`W13™CS5ePIWF GfC‘5 d@3YH bft C…qxF rqbacC1P pdP3™I5Cx5W ”wxBvPa 9 y a‡ © 4 x•y$w XV“IiƒmX8CeddVr„hXduVfSedhi`‡C…3b‰a‡ © ’b te ” •1!bI”Sedc vPx59“ XgdqoYc ‘VRt t‡P IWb GVDb7t E5W X7F dqW irqY baCUY 1‘q ©Y| 5 ce5i7HY btc IWf XEq CcF dqR ‰Pc efvP5Y Y c …7“ 3P TWŒ 7F rgqIWci`mf CYY ‚yU Ce5iXh5EeF C…qŒoVRig x5`P…Y‘ c‡ I7iba wePEd CfF …q5 yPc Y bfY a dqVkI7Scai‘CePI5eFW ‹WIWiiC`5Fk m C…@Y lVkH‹U CW‘ e5iXh5sX7t V5f ‚SkP Ce5f dYdcVH…7d pc¼l…f`cjAY€ shtd CAFt IPXI59bfH ‡F SFD V‘‡f eB@‚BC…q…Ye5…C‘5 d@st rqxaF bY“ Sd…FP C…@zcX…@dHpca ©W …7VcF Ct fF 7 ‘ f Y D wY F a F Y 7 Y F c F Y U HY 7 H a f 7 YeFCwFU VB…7p3y|CpqwS½e½C‡…FCPH S@e‘t9Š•tirtSHvP•adF‡G„c”EoIWi`mCpCe5iXI5u…f`c“VRj S5ePdYVcI7i`P‡Xdqc X•txHf sX…aCv5P F @ qdXiVcH @ VWiX7t ‘ r…PI5™dc H eFc™S53e5W IPTeY …fn Y…`cf‚CŒPSHuIH…qXS@Qf ƒchY!3Cxx@FP $@8”`tT ‘6 …YV5™svPS57c R C¡5 td@a ABVR‡QX„cFPH #8dq%`Y6bfuEVRWc 42 “¢7 obfIW‰i4xFFY X `m¢pCe‘B 8l6YG e5dY…€dc9 VHVH£ ”pc7…76 `5h92C—VRc7…q 1 VRƒ4fEA2PP F ± ¦ePS5C³ ¹•´r¯Q dYVc!3GiGa@« I7I³82© eP‡£W #sS¬C3F ™d± q —`©cI³  –6g ª AWC4i…³5q 9 @ j‚rq°HQ z²86 Axa7 ¡ Cgh73%SH3F …hH¥ dFXihSUwcP   Xf7IdQ q 7A!3A@ƒB½ © VRe5YP qC V‘CU ‡ fCD 7F3 7 Y% 93 3 2 1 3 3 d © CpS5ePdYvchaF ” e5QhfeFdYdcIHGSU…PC3pF•fCdqtVR3wSBdPf d¼ Y F HU F c P F …f™I5XS5GlxBP © htdFvchaCXS5P © VWh7eadYdfxfe7W © xH˜P‚x5`P…Yc•7`neYVWb7dY`cC654   %AW$9V@F 7$QT c F PU F5 R Y X 2
U V 

¡

     

¡

C 8 e “ Œ @ ¨£Q Y E ‚•b Š" xddFXd@zc”d@…H„cpXXr†VDiTx57k U`PCmY X©¦dq…PƒIF¦eYen½ VW©¨8 b7dYY `cCFY 654 E2C H a f t 5 5 7 @ ` C c‚ Fc ­dhW”SDe73BIFCW @ eneYVW¨£dY8 b7 hW`cC”65FY SD4 e7W F de“ Œ" 7 t 7 F W 3‰3b Š¦q€r7dHSH8XS5—IWGVDb7ƒ`FCrCW SDuye7x…Yw IFVHen7`YSWŠe7ˆ SW…YƒcXXSDY7 `5ePY SW3IFFV6‘ en¦eY¥ VW8b7G 6 dY¤CV2Y£`c 65F 4 §¢ hd…f™h5CS5GwSBvPsht…Fzc•aCCS5IPŠVWI7badYdfxfe7IWySH˜Puhf…FC…@zcX…@dHpcw…7cXuCdq3hF`neYVWb7dY`cC654 c F PU a F5 a a R H a f 7t F c Y
¡

©
 

$ ) ¤ §¥ 1‚x¨¦¢ 

£ $   ¤I)

¢ ¦ r!ˆD)

¡ ¢ 

7F YP F c Y c a P D @ 5c c @ R F D @ 57 P a F f P c aq 7 7 cV7SdxFcV‘‡`BXdqc s‘ `5QrfF ™I5CWF x5”FP wcU SBIP’SRˆ1IHGaF EC7B ACHF …qldP3ac ½ H U xBdP‘ ˜HurfF IHGECHB AtVR3vFH Xh5C™f@ h„dF7 1‘f XS@€ XS@7 e‘dYB ™S57 IPl1xfXq ”dqFX 9W Cx5s…P‚X`5eYIWGVDb7wCdqy…fdcIHSFAx5q vPucX…qE…FCi•tvFi…PC‚Ce5eYIWGVDb7IW…F‚g ‡dF`c…Yj‘ hdXVU™iAV57 C‡ƒSfXfI5…Fc VRP efefhWhWF”SDSDe7e7oVRSW…YPe7 ƒcIFCXe5aY I5wCC™dq@FFY •„“pFc wdYPVRf ba wwSBFFhH C–AIg@fBdP ƒ…f5 dFSfxfb7vWXwvF‡”CI‘a| 5 eF`5VWeYIW7G`F ˆ XVDY x@b7–•„W SWwXCXS55F7F lhdP7 ™Ce5‘c e5xX•tavYY CSF@ A…‘t …PIHCwC9•VH …F df3oIW7xf7 bf " GVD`5ypcWY b7 xfxcePh5SWW `F dF7SH`ˆ™3•„½@ df9xfF dFoX"f7 V@h7SBhau˜HF…P 9R W’ aP 1 P† s HF U BC F Y ‘ F F ¡ C`5eYIWGVDb7IWyb ¢¡ 6 $B@ !£F 6   ' Ii`Cs F 7 P W @ a H U W F mY U a c F t F € PrqSah71Vc‚S‰AePƒ…FCFH i•tvFi…PC†VWI7baF dYdfcxfe7IWuCYF dqu•f™CfP yhfweBdYc |™S5y7P ‡( ¦7@|6@yD@P ½f€™' wi6@FIWD `m7@Ct@Y …rqIFSaen•7dYuVR¥yu`cPdF dYeFSW1ClS5|‘H …7SHvc……FhaP xt‡…Fh7H G˜H7 —S5cePSY…I‘7 …FS‰sePXWt Cx@XdPB dqxH`cdYI‘xH…FSHSP˜Pe‘u‚S5xFydYP`ˆ …fxfXXv@7H uhaq …FxFs‡dq`Bshf…€VHAXie5P7F whwleB7FDhf dYpFf”AXV5U€P C‡”B dB X ( U ‚ F ½ f gw H A 5 RVW7 X H V‘7 C YE t C c™ U 7 @ S5dPef…YVH”lxBP © C…qƒc…YSHxP`‘‰wX`5eYIWGVDT   "6 $B@ !£F 6   7U B WŒ ‘ F 7 t Y k Y5 Y | c F PU Xe5t‹wCS5ePCy dq`c1Q…f™h5CS5GwSBP © ht…FzchaXCS5P © VWh7eadY…fSfb7W © ¤# W 9V@44!QT F5 X F2
C 

¡

 

¡

 

¡

 

¡

   

Cy e “ Œ gQ g 9 w t 5 r•‚•b Š" ‹(" ˆ E &!xXX† ©¨8 £ g 9 3 6 Q ½£©`" ¨  E &g 8%AW9 F xWP © Vm¦¦dP¨ 9(@Qc " ˆ©¨E8 9 " $C@ 4E2C 7 dIbfIWFGVDb7udfxfe7IW3IFXI5eFVW7eˆC™h„i…qƒc1QbfIWGVDb73‚|½ …f1SfP Uom7b " ©•f7 vF¦Sa` …Pb7C9hUcW @ dFl¨8…dfxfoF7 " E2C W a a Y@ F Y | F W H C y e “ Œ g g `w 5 PY 5 p•‰3b Š" 9§ …$sSeCC@ ` § XSQy Œ tbfIGVb7se5§ 4EC t57 w WF D W Y F2 C }` ©¨££"  E s 8 Q g 9 C Œw fW F D 7Ww 5Y B py y ­DbIGVb˜s`w}©¨8 ` A!86 6 BT C 6¦sh”Se}©¨(h”SeXuh”Se©¨8 ` § 8W 9 C ½ „ W F D 7W 8 W F D 7W CW F D 7W y ­ˆ„ClhpbY !@ Œ w € c U B F3 f 6 C C y g w f H P D q ‘Y F H PY H rh" ˆ!DrSGASeIC5 SedXU ¨8 Œ § 3 xW8P6 W © 9 Vm¦¦dP¨ C9(`YQcF e5 @ “ˆ…fgW " ©¨hfE8 vFi"a9 …P$Cˆ4"FH @ E2C ©ˆ`d7½ ¨ C 8 Q g 9 @ ¨£(" ˆ E & dPhHIF‡…Px X`5eY8xWx5P1© bfIWVmG©b7VD7F ¦`WdPSW93@7c hF`neY©¨VW8 b7dY" `cC46FY 5 4 E2C n c F W P `Š W 7 “ 7 ½8 § xdFSS‘7wBeC…qTSRj |dPsrqSa•7wdPubfIWGVDb7–|W VW1dYP b7 U`b c CmY e5©”¦S5`f …Pe‘9…fcpY @Sfu¨‚dfxfoF7 " E2C YFc P H F c F Y Id•fdFXd@zc”d@…H„cuyrCf IFxenw IFeYVWen`Yb7SWdYe7`c…YCƒcY 65X4Y `5§Y H a C y 9 g 9w t 5 †k 5 PY 5 q cY W 7 aY f f 7W 6 F ¥ G £ 2 pj& ‚uxXXrix`CX@ d`1| SIbp…Sbva V¦86 ¤VF ¢ xdSFV‘‡eB1xch5CS5GwSBIPs•tdFvchaCC a F W F c F D  7 Y F PU a F5 | YvPx5shteFIWGVDb7Cdq3G–eW`W1cY wY P  ¡ SdxFV‘‡eBhd€SHXe5Cl’SRQ…f™I5Cx5Sd”xFP w‡vPxB7V‘U `Bshtd€dFSHvcXha7 `5CXXGS5D5YF SWvPXuSYa7 e5 XeF ‘ dYdqxH3dFPc CCCd@Fc q ubfSB¦©  7 Y 7 Y D 7 P c F a‚ U
¡

4 4 4 2 ) ' % $ ¢   ¨ ¦ ¤ ¢ 765310(&¥#"!©§¥£¡

¾

 

R 7 Y c 7 SW7 1FdBf Qe P – B q d c 7 CFD8c yS@f |c9ePP `WCxWc „@˜PySfc1…qdFxox57SHc X`f P xYS5I‘ePdY…F`c‚XCI†F5 …qiXSRt SWI7P Xbfa dYx5c`P‡pc…Y7 hBxHC”dqPF “VcU `WwwXyVR—fS5btdYePEh‘SYH IcdFSFEsXV5t‘H 7 Ch75 x@…jS5Ya dPxH™CeU‘ P r‰dY@ xacXr7 7 IH1GCSUFFD …qxCd‘P ™`c 5 X`Y 5 EGd€FI5Y SUSH…XyF5t Cp”SdPŒx@ 1…€D VHCX…7F q fCIW`Pc X5 SBaS@…PG˜HP DR y t 7X H C F“ P 3 PC 5 t •d‰IHfXdqeFuVWeWŒ ‡Sd‡x5™³pBX`¹P SWf I³`c‡…¸’hf€q€xF¯ i V‰XX‡D7t 7 S5—Sgx5…F™`± PcdY³ Xz¹7 xfq¨e5…PwIªY `¯IHleYF `B« IWV5Xi¯V³Fg y”z¹teFeWCq¨YV5iI°7d¯1|“–eg©S5P XSYg S5V³h‘eP¯dFSY­¹‚dFh‘H V¬`¶x¹7 ƒ’‰hfY7`5pdFhfxFSHeFd‘SWsCeP7 SH7 x€XTS‘Wq I5VWePlCS5PSWF X…5IHX…FqePdYdU™cc xHr7`5lGsuVHldFS5Xxf7 ePe5ePdYCvYW Vc©eWaSRiV5Y y©x5x7ah7P 3XxgS5`PdFeP…YVcdYcVcI7r7…7baIHihHY GXSUtF ”e5xU’hhfPYubaCSf‘we5pYVBX™Xl1C!dqQeŒc 7 C±‘ 7 XY© f 7E 7 q B Hª ´ P IHF B SUP…€ D e7 t f P FdY 7 7 D 5 F XqF
¡   8 ' 
% # @3 ¤ ¨ ¦ ©§%

8

¤ ¥£

¡ ¦ ¨ ¦ ¢©§¥

P5 FPt t W 7 Yq |g H 7 Y Y | c F c† Yt 7 f 7 Y ‘ € AD hdScCQhfAi‚d‰bficY 1IHSF…‘VHb7lu`FeWC1A–x5`PxYI‘…Fwpe5C…qƒc1he€IW…FeHdY™I51rfC‡d‰efCyIHeF`WSWwdBw’`RwCe5IYF IFdFf 5hfeFSW‰C1SRhIFenpY| 8Cdqxr‰haU Crqx…P™7c V5QE™Sqe‘l‚“tSgeFCwVBCvmESHP Cyp–x5`PxYI‘…Fi‚ibtpY”`5E…fC‡GVU”pq‚7 wdqc P P P q P f F c FQ a P c 7 | c Y B F | W U 7 F P F w d H 7 F f Y c † F 7 f 7 X XecSF 5 SYCdP q e‘8xHdYc1SHS5uCIHF …FCIFdqH wvcX…Fc q 1C`5Fq X™1A‰S5fq| dY€ h 8­dr‰7 •a•thWCArqFF vFSahCUbYa 7 W dP3GxHF 8PD”S5F SUI7a y€aXdq™‰I5fc wXIB7cF …qeFhlAC‚e5D‘€FcIW dYx5C`H P xY…@zcI‘X…aF wdHH …@ ƒxFf7pc CdF‘ SHdqe7TCcWc VRh5“XIHf S5XePF dqdY`cVcIYe7‡XdPfdWF S58…7c …H•tApc F X™`5@cfhg xYG”pƒV5UDPF vFh7”sI5aa …F”IHt V5˜F…F7vR SFlS‘H QSfeB7Y P‰ ‘ c`mCCpI5dFxfXrq8AV5U †uGueFC7W wIY¯ `U Xe5dYCie5hq€‡‰FBF ‚XXhg™h5lhB`FFhWh‡Ce5c XdH Y C…@zcX…@dHpcbadYU’…Hc vcwwFB ™YB d€f c 7 F D a H U Y 7 t i@ D c F f F ‘ H a f F F7 5 SRP w 7T Xˆ‚TWhdSAxFF `mCV‘Y ‡VWeB©dHYr7 ™dc € SHI5IFX9CCw…qDFYa7 e5 idqI5“…Fc VRc VR3yhfPP bfG‚SDYF ef…PCC…qHY ƒSfC uS¹7³ vcƒ±z¹Sa°idP…fƒybfYc `c 3©™htc…f7xfY I5…FwChBPVcF `Fh5hWi8Cb‘ f ‚…YY e5 ™Ch5Hc d@vclXhBaF d@`F…HhW„chCXe5F‘ dqdYSRd@zc9”dFaP d@xf…H„cGlCCCdq@FH…UfP wVRCtQIWqPF e i`mCU ‡ U F …FwCxBHF S@P e‘t”Y wjQ‹d …fyhdIdt­™wc •fI5Cw”FF S5‚`F4P hB …thW4 §7SHE ©CIH‘CXvct…Fe5S5dYFwpc…7CVB…@Xzcf b7S5iXCp†pc5taY P …@dHhtSW‚ƒ†…7f ”hHxFIYSFha`ˆIˆ…YGƒF cdFwfY pUseBoXdtYVRCV5H 88S5UP yrfpFeP™SYc•fI5Cw1IBHFFI‘…Fdq1VHSReFIWb7xI@w…€C…‘ a VHeHe5r7vYdYCweDaH Xd@`Yy”SHazc7 x9…H7d@TQ„cIH3|1{­gS5u`hfwPW wwS‘SFB § SB17‡ IPr‰3SaaE9 wi`PUx5xBpPdYC1e5f‘ XI5dY•fdfw•fF dFcvFeBr7iidHY a pXhtHt dPpcXheWX`†SFES‘Y vY•atwCdUe”½7 F d eBf¼Y F H F f 7 c P CFW H W P y p P FX f f Ue@F`W Ff † 7X f f5 H F c P W F c c Id”Cd@XdqtVRQU ‡IW7bf GYF 8b7VDY Cdqƒ…FSHdPpcf ‘…PXi…FYc `5 iCIPHt d@Xvca I5X©…Hd@Fa …q„cVcflCC5F‘ hdq`F‹W’iSRkc CiwhWH…@P5 et CXdqFF †s•fFpƒX9f“ 3—”dqCcF dqcyChfB qddF`c…YXSHf ie‘SP@ XVWt 5S7pCƒ‘7 R hWe5`YpFhWrf”ƒF c ue7SDY xFW V‘‡…P|7 eBE™CA…q€FkYrH rDQSR|i8StHP…P dF•77 ™pcc h5XlhBYFf e5 SF`FXV‘W leBeB©”…t€ VHV5”j`577 Cx5Y hdYD `‘ hfF7 VR4P c ‚ @ Œ c7 kt ‘ Yt a5 ‘ F k5@ Ce5iivP”ˆ“ dqVcXI5– iCyb ¡ ¡ 6 $B@ !£F 6   …FC@dvcX…@dHpc8r7cCftXXr†iS5ePCCwC…qc©…qƒc1{C…qƒcY…SHxP`‘SW7tSWI7baYp…fSfb7vWawC…q8 ¾c XVRd 3…FS5CePH x@dY`‘VctI7Y o`Ywba CVRW 3VUSFwwQh…€BVH8 t@X`½7 e5XCl…FCC…qHF x@ltdPY`‘c wc H a f 7t 5 k Y5@ F Y | B F ¼ j PX 7 S‘7 Cq eBY ‰ d Y ¼ P U F e D •fpF…fSfb7vWIFXI5eFVW7eˆC™h„lC`5Y1|Xpqf…FCd@cvX@d…H„cfpX”­†ix5`PXCu—D a a Y@ F ‘ P H a t5 k Y5@y ¼# @   @¨ @ ¥ @ ¡ ½ ¡@ e“ Œ ‰3b Š"
 

½ 7 7 ‚…fSfo" IHdFc VRu6y7
 

 ff7 " HF R7 y j…So¨hdc Qta ¼¼ @¼ @¼ @@   

@ @ @   @

¼¼ ¼¼ ¼¼

@ @ @ @ @ @

© ©

@ @

   

¾¾ ¾¾
  @  

¼¼
 

@ @ @ @ @

¼¼ ¼¼ ¼¼
@ @

© ©

@ @ @   @  @ @ @ @

@ @      

  @ @

@   @

¾¾ ¾¾
  @  

@ @ @ @ @ @ @ @ ½ ½ ½ ½ ½½ ½@ ½½ @@ ½½ ½½

½@ ½@@ ½@ ½@ ½½ ½½
 @
£ $   ¤I)

 

 

$ ) ¤ §¥ 1‚x¨¦¢ 

¢ ¦ r!ˆD)

¡ ¢ 

2 0 ( 3 1 )9

9

$ 9

'¡%&$ " # 9 !

W 

f YF c F F‡ 7w a d” 7 Y hV5Eh7¥ xFwV‘F B ‡`B8d€SHXx57 e5C…YY`P Eb7cD CpF W X…f q ’…7S5c VR…H–uhWcP CAQCT‹UeYqFF `m vkxdEV‘SF½ pc‡XeBH7rf uC…qdq1SRIH‰et@ dYXlS55f IPXG`aB @ xW—vPg S5VaePSgdY½`cCX|5 v†…PC‰TXVW‘tHF `5ChY7 eaS5…Yh7cw—IBB X@F6ydqSgc„½‡uSHB dF XTdq7F •fc dFVc|X`P7 `5eWCSWY ˜P…tw™TIPPPxHR e ’…f‹c4 † “FX cC P C Y 7 vd—VD•¼`½XydFXS@e‘T8`5w1|Cdq“™I5wIBeFIWX`5…YCd@vcX…@dHpcˆVHb7CS@CS5…7vcha…F9A‰Xdq9™‡x5`P…Ycb7`WC…f`co•fdFcr7dHpcXe@`WeWY y d ¼ H Y w Y 5 P f c F F ‘ H a f W ‘ H ¼ €D ¼ F c €D Yt Y f y a ¼ ½d ¼ F H @ ‘Y w t 5 7 g F ‘ 7 BY € H 7 5Y D 7 f | P q f y 7 ¼ ½d ¼ F H @ ‘Y w d f P H F n WW 7 P c t F nYW 7Y Y 5Y 5 F F D f 7 tSheCsdXSeTXVˆxSSwesdSXeC©lyCd6xheC8…Cx`tsI™dhIQ`Sf……•Ie`Se…ƒcCe€hIGExXq 7 F i d€rqSHbaCX1XwhIBDFI5q7Y ™`5Y S|xgSF‰IW7eFS‘•f8CCe‘FF wBrq“eY XdYa5 Cx@c CC…@@H dP‰iX™x@adUc zcc c …@h5dH‰pcP l‡…qhBfC `FChWF ‚dPFc QEe5•d•t…YSH1…PFCd@avcb cr7XuIHa‡ d@G…HFbfySUY „clVUCiXdqtF 7 AdqP oCSRPc u…q™iGlxYFh5Pc SHP `5™hBD `‘xq…Y`F`‘SHhWhYuse5C…q3XSfH7dYud@wzcF “”SRa`B…Yd@3…HP p„c™rqc wC“S@7Saf xq‘ ht…F3Cb7c“ P Sd…qpWlV‘xFc ”V5”‡j`BD7F r7dH1V5c l…FI7C`F H s™1S5c…Ya …qc I5IHeP‰CxFF Y XCdq5F ˆ‚VcPƒibcf rgCIWY hUQ`m“e d|C‚vk‹UfY bf½Y F F q el H fG f Fl5 CF‘ c 7 c f Y ‘c C Fi PC c P F @ qF y d 6 X¼ w ¨ ¥ µ ¯ ´ ¹ ¬ © © ± ° « ¨ ¥ ¶ ¹ ¶ µ 3 9 @ µG ³ ´ ¹ ´ ¶ s…´6©¬†v³x©pb¨ XI³w€y`©IªfA³ z¹i­²I¬Xz²r°r¬j µ hx©h±wiyf °†³ v¹p„®¯ 7$2A@U$R$T%8…´X†s©© ˆ$ S©Eb¨‡†³ ¥
W 
9 !

W 

W 

9 ! ¢ E QC HC EC A @ £R'PIGFDB18 ¡5 

 

  

 ¦ 

© ¦ ¨

¤

Id”5 B a Y P f Y t 7 f H Y P B c c5 Ul™X`@xWvPi`5ƒSFˆP 1 ‡…Pu7c X™Cx@wfXVB7 uY7 F DCu…qDF 7btuCefWc ƒIP|6A½ XV5Qy|…P8e53SFˆwwdP1™Cx@lSBuCdqubfY 7 wB F c 5 P 7P 7 F cF F¥G |C PIP XdqldFc hHAC1•fqDF€ QS5€y—SRIH“¥GP Ic§ƒeHfwpF VYdFXdY7eH ‚I5htƒIH…FF Ci…qFF rtoSHc hfpˆxFP S5wSf‰pS‘SF7B ht‡`†`BvYl”dF•aY € SHdUue5GC8sx@`5““fPY “ˆVRx5Q`PP …YvccdFEpWfb7 X—S57f SR…7‡3ePS5c…HP CdYF Qb7cq ˆXhdfdWe V5™r7c CdH5 x@‚wCVBFPc dqpXhtf AXQvYqF@ `† e •a”dUf F c c y ½d ¥`X¼ w ¥ " „ ¥ § ¨ " µ r´†ˆ$ S©hb¨9 °6¯v¬r«© V³¯ ­¹¬ z¹q¨XE© 0" ¨ vªAƒº†yp®‚I¬v©8‡p®w " 7$2@ c$RT 3 (RAF9 Xs ©³ ´ ¹ ¯¸ ¶ µ © ¹¸ ¯ ¨ ¶ ¯ 3 9 B ©
¦ §

` )

W 

¤ ¥

W ¢ E QC HC EC A @ £R'PIGFDB18 ¡5  

d n c Y Y Y C 5 H F c F W c F U a F q ” Y dqc |w P “ U 93Œet F q d H F X…PP IHhF‡HF dP8hthF`neYF VWb7c dY`cCcY e5Qefy`cPCxC…@3Cdqt‘VR—‡P IWGVDt b7Q™h5CS5H GFP wc SBvPPu5Xdqc pcbtrfWSXC†PH l`WCeF W 1sdPbtc‚XrfFIW pe5xc† SYG…~— CQeT‘|…PyC…qcGSR‡CY5 …@„ccxfe7W‰CdqH …Porfxce5SYGU 4 “ t •1b ”V57 |dPyXdq†VR‡C…@H ‘b CTieYŒ t ” 7 h5F —•w y7V5‡ b‘CSgxFV‘7‡eBlXdqSRPk 5|CdP5 jrqSaY ‰SHc ‰†–wx5o`P7 …Yƒci‘Y wSt…65†zdsHy “a‡ © DC4d ““Hi ”V57 a •7F 7˜PR g 7 X 7 4 Y t t efa‡f 6A©yRV’jbPe CTd@Œ5 ei” w3xarqrf7xc“e5SYzdGtyP uaU de5tXV5X‚w˜DtXYue5Xi`5Y‘ i…t Y pcvPSHX…7a h5pc©…fdq`ccSŠCVR‘Y I5eP F rWfXCw@dCƒ`@HB xWfrvPƒcxXXdqtF V5lX6yt S57 ‰y SFS‘jypw!bY‡ eB d€SH|X…P7 e5ˆrfjƒc9 lS½68Y Ae½€ w9i…FFht¼ CvPx@”`a ‘ tI5Y wF Y ‚½ H w y F f a
y tw @ @ @    

½



@

 

 

 

#

¨  ¡

¡

¥

 

 

¡
¡

¡

¥

4

@   @ ½  ½½@ @ ¼@ @ ½  @ “ 9 Œ …3— a‡ © 4 “ a‡ © ’b Te ” e Œ •@‘ yb ‡ y D —˜w y x7 w ¥ ½@ ½@ ½@ ½@ @@ @ ¡ ¾@  © ¡ ¼ ½½ @@ ½@ ½½ ½½ ¥½ ½ ¡ @ ½¡ ½ ¡ ‘‡ e Œ ‘‡ ““  •yb ’b te ½” jyb ¡

4 4 4 2 ) ' % $ ¢   ¨ ¦ ¤ ¢ 765310(&¥#"!©§¥£¡ 

 

9

9

!

9 §

y 5  dX¼ w £ y £ ¥ w ¨ ¤¥ ¥ µ ¯ ´ ¹ ¬ © ©± ° « ¨ ¥© ¶ ¹ ¶ µ 1 ur´6©¬†v³x©1b¨ ”v³‡€y`©vªA³ z¹i­²I¬Xz²r°r¬ƒ µ ˆ™I±‡iy °†³ v¹1p®¯
9 #

W 

9 "

W 

W 

Q 3@ B !A7$2T
£

© µ ©³ ´ ¹ ´ Xs ‚r´†ˆ$ S©Eb¨‡†³¶
W ¢ E QC HC EC A @ £R'PIGFDB18 5

9 ©

9

W 

9

XFd Cq‘ e5Y PX 7 w a c7 — cVRP SRP X P ƒ H c U X Ps B P P 7 a f dxiS€k I5S‘GePF SUSW‚CXdUtq V5xHwCye5B‘ pYVW™h7f `PeaIW…Y’‡“IBP C„F| ƒcc …q dF‡C3…qBFhf7 —whx5htdF`P…YxfcGr7P wGSBFIHU SUIPiSF…FVHeˆdYy`c7 w”`7cY B …YdqChS5pcxfePdYw…7VcP ©”CxUFFhHB …q8x5dFSHl7P wx5xB`PvPdYxf3…Pa dFIHxHF lXlS5Bt u„|‰`Px5c …F…YVHc3`W7b7 Y dFhH4 CQe P P 8 f c ‘ f H Y @ S7•¼`½Xlb …FCx@`‘tucw SRF9xFV‘‡eBs…€VH”`5a CwC…qSR©S5ePpY™dPhHx•dF S5xcƒwdF•fF7h5 IBVceFIW…7l„cF…H Xe@`5Y eW…Y`WCx…@YH zcStXh¼a …@e½CddH pcw…FVHCb7H Ce‘WS@S@tCE…7S5w‘Y SdvcxFhaV‘…F‡`BsAi9dUuiXx@Fc¼ l‡XAdq€FcPdq Dc d ¼ H Y P 7 Y 7 Y D F cF P f fC ¼ 1 79¼ € c D X gx…PrqSF©•7Sac S‘w1eBF•t7 oultd€ŒYc a9SFxd‡ SHXuX‡‰I5D7V‘7bfY `5Y ™ eB“…q…FIBŠeFceHdYIWVR™pQCiCeF‘FI5Fc XhWF 5 ƒmdY…qCX—‹cY H U d@vkhHzchˆSF½ ”d@ˆo…fP7 …H„c™hHc ‚SFf I5wIPˆF XdqIBueuFca IWVR™ƒIxwe5FPc F 5 Ce5SYIBdYe‘C…YHeFIW…@SHEhC…@‘PF zcXC`F 5 dH…Y…qpcCpzc…@cH ydPCX‚…@cF a …q—C”pf‘c dHc `5‚IFIUfCXCu…qFt F S5G‚•fpUfPd|ŠVR”dFPdPefIW…HSWiSHF 9ƒm7 IPXrUaY S5ePIWIkdYiVcF‚`m…7C…Y€ hHIH‡SFU”xUSFhˆE‡`Px57S‘P y…FIH`BdYC©1…€qYF xf…PIHh”x57VH| uC`F 5 `PCQ‡xfeDqY …YƒcdY XGdqPF Uc Fw c ½ F F F F YC P ‘ a f y d x¼ X¼ w ¨ ¥ p ©„ ¦ §§ ¨ ¨ £ ¥¥ ¦ ¡ µ ¯ ´ ¬ © © ± ° « ¨ µ ¥ © ¶ ¹ ¶ µ 3 B F µ6 ³ ´ ¹ ´ ¶ £ ¢ vr´‹©V¬GI³S©©b¨¹ XI³‡py`©IªvA³ z¹i­²I¬Xz²­°z¬f %‚™I±‡iy… °†³ v¹ip®¯ 4!2A@7V2P8…´X†s©© ˆ$ S©Eb¨‡†³ ¤¥
W 
9

W 

W 

¢ E QC HC EC A @ £R'PIGFDB18

5

2 0 ( & 1 )9

9 

vdDyxah¼e½CdFXS@e‘ToVR1`cCd@hf…F–VWX”3CdqlCe5vYXCA…PCixgSFV‘‡eByiCCe5Y d¼ H Yw P W H 75† F c ‘ a@t HU 7 Y c@U F 7FXodqeW–™SRccdY CG‚ihfFhW@P5 ƒmCCAldYe5U@YF …€™IHc S5SFIPhˆ‚bfSHC˜PY q ye xFV‘‡geBuw iXdUigc x@‚C…qE…Pw ™`5‚ht1wF aiI5IFw G“SfXQwq ™I5wgF IBeFIW9Cg‘ `5…YwC…@zcXga …@dHwpcƒff Xdq–SRlPP 5 AU€ xUvPa a Q R 7 Y c @ Pw F c g c Y b ‡ F D 7 c F H F c DQ‚zd6y CuP™(zg¥y`½Cu£vg6y@ iu(vg7y˜SgY „½q (|vgtye½Sg„½(vg6y@ Sg„½£vg7y˜Cu@©gw ©vgw tye½Cu@©vg6y@ Cu@`Xx5U G`P P …YƒcdYxfF 7 Gƒ3c7 xHbfWICiwFP yCŠ‹UdY`m •tvkdFfC`PxH½ U5 9e‘S5Y CY‘ u`5yVH…FY ai8X™S5€t‡7b 1i”XS5@fc dUePidcY `cx@pYg ƒ”XTdqUFP 9S5cVWXdP7 …@‚eHpcc htAiuCdFtˆFY xtSHQ©ef77 Y rqeaX1y ”vgtyx5wr½`Pk C…gY cu}XXS5tfpWwb7 S5…7G…H7 ƒtycvg Cr½F dqk xgA„½c ‚zgTty¥ VRr½CPkP g ty@e½`p½Sgw X£S5wf IWePdYi`cF ƒmdYXxfY uA‰vmUc cX©”XV5Ft dq7c 7 f `IgW …fSWX`f c ‚bfx57ˆ`P`€…Y‡cY eWƒVWdYrqb7xfYdeaC`YGcP CqY 1e5AVW˜Y| w fFw•7dFSuxYH`5S‘dF‘`‡SH…Y7 SHlyrqY7 `Bf…ibc a `cCX“1cq@Y Y dUiV|c ”x@7 vgdqƒe½Pty3XdPFidqfy–SFwf iXV‘g t aS7‡‰zg‡ eB“xbyY f Ci@Y c C…g qX—dUc@ uivgcw VRytyPx@ySgP e½`cCCp½W F d@dqhfw uE@dPH…Fc zgx™xgc ‰`57 „½w•tvgotyŒ 1zdF e½xC@gya@xgu„½‡ —zgbfS@6yw fS5CePg u@dY™j`wc c I5pYX™wS5ff F ”hBP ePphWU dY`F`cdYdq`xfF c 1’…YU`5QVcChHf ’zc7C…F@ etefIYXXA…FahWa @ dH`5`mxYCpY c ‚uCQryFafvP‹Uvk½ …qIHxfˆdFc Xc7 ™T”h7c q 5 6yvFdqa@c f w Y G| Y P c c b7 Y‰ b Y ‘ C zdyf Bjxc5hpF•fFdXUI…F1iCV5b7C˜Dw rf™I5wIBeFIWwCe5dYXd@zc”d@…H„coVRuhfeFCwVBCˆ©Bte½C…FCS@e‘tw A @ H H f‰ W c F F ‘ H a f P WU 7m“8 d¼ H Y y gR y ¥F y t ½½ ½½ ½½ ½½ ½½ ½½ ½½ ½½ ½½ ½½ ½½ ½ ½½ ½½ ½ ½½ ½½ ½½ y © w   „1b ta 4 y y © w ” 4 4 —D y y © X¼ `§ yƒ67 gw ‡9y ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½½ ½½ ½½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½½ ½ ½ ½ ½½ ½½ ½½½ ½½½ ½½½ ½½ ½½ ½½ ½½ ½½ ½½
 

 
 

$ ) ¤ §¥ 1‚x¨¦¢ 

£ $   ¤I)

¢ ¦ r!ˆD)

¡ ¢ 

7 C fx Y SRP C F |l YD U CtQ xf7f51|PXpqf‡F…VH7bfWIimƒXU©tXC@xdPHxI‘F…IdSHiPf XC9S5w‰ Sde7Xx€W QePS‘D SfSWpX1dU5q |xHClpqPP …Fd€VHSHCXX`g77 5 X•uefD@Y 3‚e@”VWf S57eP3cdYˆ dFr7xfIHCG1SUqFP ihgbaefpYhWxfiXƒ7F m C‡‚XC3x@e5 Bd8 P xH•¼`½™Xr‰d‘ wQ…F7xa¼ C©x@9H hd`‘f t½7AY w FY 5 P B P Fq ¥ ‘ Y FU ‡ hX`5Ch5”‚‚gyR ¥ ‘ 5Y f P ¥‡CedxeW © tF y
9
 

9 §

½ ½ ½½ ½½ ½½ ½½
9

½ ½ ½½ ½½ ½½ ½½

½ ½ ½½ ½½ ½½ ½½
9

½ ½½ ½½ ½½ ½½ ½½ ½½

½½ ½½ ½

£ ¤

¥ f H“y 8S5ePpY™dP…t ½ ½½ ½½ ½½
9

¥ iS5ePdYVce7eWY 4 Dya

½ ½ ½½ ½½
”

c F W“‘ H a y ™h5lhB`F‚Ce5dYC…@zcX…@dHc ” —D ½ ½¡ ½ ½½ ½ ½½

½ ½ ½½ ½½ ½½ ½½ ½½ ½½ ½ ½ ½½ ½½ ½½ ½½

½½ ½½ ½½ ½½ ½½ ½½ ½½ ½½ ½½ ½½ ½½ ½½ ½ ½½ ½½ ½½ ½½ ½½ SFS‘weBh…€VHXe5uƒ6y7 7 Y 7Y9 ½ ½½ ½ ½½ ½½ ½ ½½ ½½ ½ ½ ½

4 4 4 2 ) ' % $ ¢   ¨ ¦ ¤ ¢ 765310(&¥#"!©§¥£¡

@ 7

U

$ %

 

 

 

c R `€…Wxcxq`‘eYdWjSFˆwB dPc htdFXsefpc”dqsxch5wIBeFIWF C`5…YC…@zcX…@dHpcf p‰bfiC7€Sdt AGP Q6VH£•7SFR B¢‘ C…q!3V@SBF …P˜H%$3rt!@TVHQ„|iUS@Xc ARBP f P f @ Y 7 c F ‘ H a Y t D P F Q ¦ Q‡ 7 ¢ F d c Y f@ Y B ‘ F c 7 YD 7 Y 7 c F F ‘ H a f Yt –dqIcIFdFurfƒcyXA`5wQVH•7SFC…quSf‡`‘XQSfybfycX…qQxch5wIBeFIWwCe5dYC…@zcX…@dHpc8d‰bfiw7 G 2 c84Q FR6 hd…fSHh7xF8rqracQCdqse5QhfeFSWCC…qsV5X…q“hHSF…‘VHb7he€dW™Sqe‘`YdW1bfycX…qhS5xPV‘r7zcipV57 UYX $67W ‘ 7 | F c Y Pq F c 7 c W c f Y 7 c aP BR T2 c a c 7 IWF Y U R 7 P D a c 5 f t P hdrfIHdF™h5vF‰eH7 uC|FPIY C…q‘ Qc1bfY¦iƒmX¤q h|˜FE7 XdF ‰ SHdqŠVRw…P…f‡dFhHc htIcdFlXSBfF e7@ CG‚CS5F …qI7‡V5XXV57t …qQhfIHeFxFSWd‘XSHP ƒlhfdFWq e7 e€dWX™dqcF Sqwe‘c `YXdWt uS@ef“VHY …P IH‰IcdF7 pcw„@VBtb7y i…fY CQdF† xf‹ct1rfqId •7VH| efhWSFi8CrqYƒm‘F –…aU cSRQ3e5CdYF dqu87cH e5“`FQ•f !3xW(@CFP Q$6C7S@TH ˜P2 WR cwB  YF t ‚ c s 7 o f X F X c‚ 4 C 7P Y” F Yl CXe5t‘ S5…YEd@•fvc”XSUaF d@X…7 H „cpq9Cp‘ F ™`f5 1|1ePq uSW|eW ˜Prfyh5xcR Xw T•dFVHh7‘xF‡H rq8 …aVcCu…q7Ba ƒ…Y| ƒc SHCfF xPdq†SWc`‘ f SRpx5hfH eF`P@dY…YdczcU IH•aG”SUFF dUXCeHf…P 5 F “SHVWf h7I7SFbadY‹‘AiArq€kf Crqa c‚QCF|F7U f dq¥dq5c C xB8dPc F t`5˜Hs•t•tSFpFF Xef ˆ DdY3i…FhH@ F VH‰1…F7t IHrfxcuh5F ˆwhfF| IBhF7 eF`nIWdYfF H f P q U R 7 C f8 Y C F F Qe ‘ Pˆ ceFIBIW©Ce5…YCd@vcXd@…H„c87 pF™”…UCC“VWb7vYhaGdUˆVWr7IHSFhˆH”pF7 €RAhtY CXI†ix…‘‘ 7 IHGAd5hHdFc ” Ig•fSFS‘weBY ISHH rqG…Fh7a SFVcE…wraA‚c5’VRu3‚SF|P7Q™uCS‘D F ht…q‡`BX…ft hhfY XIF…€S@VHA…a P ”…7dHP CC`HH 5 Cd@Y ©…Pef1f XiV5FthH …toxH7P zcv„F•aP 65ii9¼SdPSD4y d xF`5SYV‘‡u‚CdFqw C…qc …u`5PSRc ‚etdY`Fc CXeDfW e5dY—efY A•Yf `FsC`PxWˆ €D eW’VWq CS@i˜P@ ‘etTeˆSfi”XY7Y t Te5q hh7SHY B …FSFVHE7vrqrq…abacCQ1QoY||q7Y7 C–QdqqgF F —IFeIc •d…FVH1•7c q SFVR‘P D ‘uC|B7 @rq 7 7 € 7 5 U ’ 7 E Fc i fl Y u 7 ‡B eBY YX YC D H F F ay|CdqlFf 7 © e½C…Fˆ CS@e‘t–Fd …qvcIF…F‚h5SFx‰dPCDH QxH‡7P C`5dYF …fa AeD f whAP€ V5sSt”y™ƒcYq B yhHCdqIcC7F 1| WVr‰b7hadYC…FH „crqXfCdP@af X€htYct `5 e5dFŠvcY ihaf d‰GSfF pU…7”usePS5Y`5cf ”dYF zcv”eF•aD t CdUW x@XvPf e5o”VHa `†h7vYxF•avdUrq‚…af …€VcIHuxF7 xSH…B7 |˜PdRCIHP …y•tU “ƒ|cFdP •tCpFP dq”ˆy@ff ”©F ‰pP„½bfVWw d‘V5hHh7”‰…5S€IHx‘dF`PcxW”CC–…Udq SHx5wbfdYP`P ‰8VHˆ…€ C”e57F `5CurqYY 9 Sa‡B Y l ‘” | ¤ q G Y CP‘ e5…YCd@H vcXd@‘…H„c1cf C‘F …qfXS5S7a zg7xh¼t p½w 7 f ” 4 4 SfQ3Cc‘ e5CI5GSU7 uCdqf 9e5c EvdY •t7ypFfXwf ’™”c F I54 wPF 4 IBxf‘eFIWuƒwCCe‘‘|F7 Y 5 dYe5XPHpY™d@f `PzcIW”7a ud@a ‘…HC„cF dq1sCe5Fcf Qt•te IdpF•f”Uf `FyCxcPxW@ P Ah5q `WwweF7SWF W IB IWdBfF H a ct y 7 |F Y F P F c @ q‚ FVR‚c et…YQvcSFldPECe5pY™`PIWE‚”V5g ”V5x7…‘SH3PP C…q7 1dFVc…7SHXIUdFwdP‡x5`P…Y| sr7c½ IHGSUY lC`5XI5GfF SU‚S59Ce5wPxWYd sxHdB¼ ˜PpRhH”cF TVRQƒcCd@hf…FH FX cƒ Y … d d R ¼ ‚ Y Y w ˆ 7 7 C FG B 3 Xdqdq5 9bfefuxaxDD € `½e½XCl…F…FCCx@HH x@`‘`‘ttxSg”xFt V5V‘Š‡1@eB“7Y D@SW8baI7½ iˆYSFhtwVDw`FhfSWXI7F S5…a‹fdP™sq€ck r7q€SHr7SHlfCdqYƒc‘‘ ‹D`c1¾k Y ƒefhWtA½F `m© C3VU zc•at`F½ hW©pFildP7 ‚pC™e7‘Ycef 5 i€Y  e½etCCdqdFhfC…H F Cx@H `‘dqtXs3IdPVR7Y “w U bfƒcIWCidFW @ hf`mC…FY UH Y ¼ w xHhHXCEdqPt F Cx@rfSc™dcP ‚xHP I5w…FFI‘Cx5xBSH”pPP ˜PwVRSHSBsvCePS5a™IPP P X‘ hte5SYih‘Y…FzcbtdFSW•a…Ce5dq5 hfCS5Y …F…qIPCp…qcH sydq…FA…se5Dc€ IHC1E“•f|Yq htXX`f`5F xYxWS5„PCeP P 3VcdYy …dFI7cAba€ r7`5`Y…YVHX…IUCVUdqdFl1C‚xY”`F‘Y7 `c‚| 5 sV‘D xFV‘‡eBx@‚pqfe5G…YlVHf€ XcW ”˜7 @ XvR7 `5CdYF…qXx‰…f@Df3 EVH™…c7 F I5•fXvFFQS5Xxfa GiXlC…P`U@P ‘ i5t Y xBCvPHh5”’yxUUF a IgVR‡EXIFPP …fhft `HiS5a SY“CiCvedY7‘QSW`5 7 xf…YdqƒceP`cCWY 1e5Y ©Y| F UQ g H C a c j F F q W c ”U7 f 7btC YeBCYP c 7 7W ‡ f Q FC X P F 7dPH ™Uf
  

#( 

1 7

! "¨  


¤

' %
£ 

 8 ' 

% # ¤ 

% 1
¨

¨ 

3 05 

¥¦ ¨¦ ©©§¥ 

 © ¢ ¥¨

§ ¢ ¤ ¢ ¨¦ ¥£

9

9

9

 

•dIH…FpcSHX™uCdq1pcX„@y 7@„ F c f a D bt”e5VYCW …7S@™Xx5Pc pqvP¤#et" C9x@dW 7 CgP dqXŽ–g ”gt 4 V5’—¨xg"7gb ‡ €8l•fF eBSFiV‘Y ‡Œ‡CeBF ƒC„cccY…q CXdUf@ „@i‚iPPx@yc F `5SY…7d€™SHc S5XIP7 e5CjEWDaY btChFW F dFx@CCcH P …qpqEIFX7a4 izg@ y yi‘t …f…P`cCC8…P9c½ a g xf‘ 7|UFAC|5 h5C”dqFP gwzgC¥yF …qvFX„cac h5”Ff dF„@hHg h{ e5iVYY ™vcc…7t x5dFvPf wa f f t f e V57‡ 7t c f t H Y U w w CYP q € U – y G f F P„iq4 ` Xct V5A3ƒƒAa”g 4 ‰…fxHdPcr7IHGSU”VWh7eaxYS‘eP‚C…qwXS5ˆxX`5dYxfePvWiXX`5Ch5”xUSP–x5`PdYxf…PIHA–x5`P…Ycb7`WCYY t w 1S‘x€5 |ePCSWP AudUCxHF …qlXVWI7badY‘ Vc‡IB7 C…qcP ‡GdB SRt o5P Xx5`P…Y‘ cr7IHGSUyC…q3CR‘ e5pY‚ ‰ XS5x73 H Q uX`5xYvP‰XRF dqGVRY oDP rfIH½ …FvcwYF VBt| b7it 5C‰X P sB 7 F 7 f F P F c f d t g g a f a c Y I5SFeˆSY3…FVH©x@ˆc¡ ŠXCx@dPxHAr‰Sa„ XfuXdq1xHY ˜Pw…f`cCw@ XS51q7 ”XUfF 3S5e ePSYh‘dFie5SYIP7 ‡ CYF S5dqP 17S5c CxH‘ ˜P1rfƒcC€dq`c1a” 9 f7 D F c F 1 Y D t XV‘xFt C‡dPx@75 `BxHi™…€‘Y r‰VHxa”X`577 u‚ƒcD …F Cl1…Fq7Y w•7c| iIHdF7 x5s‡…PPa C`5AeY€ eWe€Cy˜@WW „RIH…f…FhfpcIFSHIaXX™d@@a7 ‡pdFht7 XXV5ft ƒGef7@ Sg8C`B‘ CC‡xWettYY`5 ”CSgP7 pqA•f€ Cd5F Xh5H QwˆIH•d7 SRXudqPF 3XxFPVc4 V5V‘wC`F B psye5hfCxFY rqV‰X…7a S@9…Pc ‚IHcr7 ScwCVBPF ©h75 }V5Œ7 DC ‘8 7 x€S‘ePSWCC…USHwh…€VH”`5CtVRQXx5`P…Ycr7IHGSU‡…€VHr7xch5wIBeFIWwCe5pY‚ 9¡ 6 $B@ !£F 6   Pq P B 7 YD Pf F P F F ‘ f cF F‘ H a fF fF € ¼ Y H Y P c A D S‘78 €7 De5C P C YC P ƒ 7  HC hd™h5lhB`FhWwC`5…YC…@zcX…@dHpclSBd7uXdqc ¼fyASF€D iweBCw…qYF xSHcd€ AXs‚•¼DS7 X`F ½ Xdd q Š‚VR¼c …F9Ce‘‘S@e5tI51GSRFw SU‡SFCS‘F dqwhfeBfc…FY d€r7SHdHpcXX`f7 5 XeY @ `Wh–CRFYD eW dq•¼1XSRdc `½ ‰idFP¼ XS@e5pYe‘™T`PYf CIwW ‚™CI5FcatC dqwuIBcF hfeFIW…Fc9r7F Cd‘H pc`5…YXC`Hf @ eW…@eWzc‡XVFaY …@dHh¼pce½Chb7VH¼fd …FCCx@HW x@C`‘‘ V5tr7Y w zcha…FH ‘ y © dX¼ w y £ £ ¤¥ w ¨ ¥ ¥ ¯ ´ ¬ © © ± ° « ¨ µ ¥ ¶ ¹ ¶ µ Q @3 © µ ©³ ´ ¹ ´ 3r´‹©V¬GI³S©ƒb¨¹ XI³w€y`©IªlA³ z¹i­²I¬Xz²r°r¬9 ™yx©h±wiyl °†³ v¹ƒ„®¯ !386 ¢ 2 Xs ‚r´†ˆ$ S©Eb¨‡†³¶
9
 

9 @

W 

W 

W ¢ E QC HC EC A @ £R'PIGFDB18 ¡5  

½ X

$ ) ¤ §¥ 1‚x¨¦¢ 

£ $   ¤I)

¢ ¦ r!ˆD)

¡ ¢ 

 

 

e5‡1|Cdq“rfƒcC H F c ‘ Y5 Pf W 7 Y | ‘ a t 7 c F F ‘ H a f y P 7 vdY Dya Yhfd@…F‰Xdqof•fSFeˆSY7yfw ” 4 4 8dq`c1uCe5dYH xfF ‰ePU vWhXS5u™I5whB`FhWuCe5dYC…@zcXD…@–dHc pcˆxh¼p½Y w ” 4dC 4 8dq`c1| VWXI7‘ `5baCih5YY •t”l‚yo`c‡BUFF zdC—‹yY D ¾k D e5st1½5 |© CdqYSF¥V‘½ ‡eBX‰Q…€qYF QX”e5d7VHe CCe5Y‘ ˆV‘SYD X‡’eBc7F dq —”SWaYvF iI7@ iidPYtba htCw©Xe5cB dP 6yh1@Y S€x‘D@“xW½`P cC7P C…Uwq SH•tiwetPF xWsCd€PB dqSHhfX…7 F C`H5 XdqY ’SRefGuxdFyPY u‰`5f7 3—1€ 58 |e½CEˆ…Ff¼dq SFCS‘H x@wteBY7 `‘ wY ½ 3 P V ˆ 7©
 

f F P Pq P B P W F Xx5`P…Ycr7IHGSUGVWI7baSYx‘`PxWCC…USHw’VRy`cCp@•f1b Dya

9

xFV‘‡eB‚•tietxWCdqhf…FCQQ—D 7 Y F P Hqey

 

SFS‘‡`BŠSWI7baihti` x7 7 Y YF y

4 4 4 2 ) ' % $ ¢   ¨ ¦ ¤ ¢ 765310(&¥#"!©§¥£¡

 6

P 7 f 7 ‘ D YcF vcha…Fvci©…P}|C‡G`D…YvH…ahfF 4 —‡–x5`PxYI‘…F3IHdFVcu‚Cdqs c F Y U Idrfzc‘ ha„FCHy SDD ƒF dFcc r7VH”IUdF1SfH 1hfc xFibtH dYP CqH pF e5Cdq3Xdqc Ft c Pq F y D d H 7|F c YdPefhWA`ma CwSFCetH…YC‡C…qE…FSH…P„c•fdFi…P}|fXC‡G`D…YvH…ahfU FP @ 4 dhxfy tpXdFfhd½77A x5SH`PuI‘xY7 bfIW…F“ƒmhHXSFY dYeˆU IH3dFH VcCuˆ…fXxfF dq…PxacvH cwXs…Yc‘dq `5 pcpPifI@fc uCfFaht BeA t xW©CVRP@ pqQdF•fP •fXCdqFH `5‡sG`5FWceY j…qS5‰I7c IFsiS5@ iSYteP …Ph‘CdFH rf1xF7IH VR`ˆwdFhYP SF“S‘H …fw…Pxf7 eBvH‡SaY dFQ`c7 eY•f`WhWSFdFic‘ bt…7dY¥ pxDhIH•g7 pFxF™Iˆf ”uX|UFP Cy”( FH i F 7 …qc ‡ 7 ” | 7 DC a X U s S5ePdYVcI7ba`YXCVUwCe5pY…fhfIFA…PCGVWh7eaxYS‘ePSWCC…USH©` ¡ 6 $B@ !£F 6   WU 7 ‘ a HU Pq P Pq F c P c a F F ‘ P 7'hfeFSWCXdqtVRu…fhHdF™I5IFuCdq1vc7 †had …FvcficF h…P9Csx@SP€ 4c t@ c P t dqS5ScI7™‰…PaP c­cdk”VH7 1•7q C1rf‘|SFIg C™…qcF I5Ee5IB’eFY IWhfwX1dYqe5 Xd@dqzc””VRac d@t…HP …f„chH8dFf ™qmc I5GIFP sXCV5Ft dqsvcp‰habfivcY…F yirfFt pct xHdP’X™Cw8hBfFUcU I5 p@ `F`€hWCƒPx5FW X`5…YhBCdFH d@pcvcAXd€af …@ydHf C3SPx@fHpc X’`€‘ 5 …Y‹R‰wp‰•txfpF…7XsS5…‘ePIHdYGvcF ™hDa GIHF…5 pU…FXcf e5”Y c w FeFSWPC HC F aD c y 7o c” ‘ Hˆ ƒ hfvFbaSYXrq‰xch5wIBeFIWwCe5dYC…@zcX…@dHc ” ¡ ¡ 6 $B@ !£F 6   Pa F F‘ H a

| rf•tS5zcCIF7 •a‰GcFaI5„FiSDSU”’dqP7 w1bVWc f lS5zcY”•a…f„FePhHpYiCXSDFy f d5h5pvPxHP wS5a`Bi6tSRdUVkSHQuXhfPP 7 „|dq…F3CcHc f d@…qVc7 ƒch71˜FY 3‚vcPVRRhSFeˆharfdYIH„F`ciCwxDFy Y …5`BSHCh3vc7S5H…YP IPa yCSa‹Rdq4Šrc 7 dHxgA–vFcd vmX‡…YFax5`PS5…7…PƒcC‚x5cYpcXe5•tS‘IPY pF”haf SHi‡SU•dD”zcdPhaXe7 f SW„FpqCsSD7y f S5wwChhfFYP e5I7a dqxFx€9`ˆc S‘…YIFePƒcenSWwCx5PY C eBCdYq S‘CvPH…USHdF•aU wpA…PPh…€SP©”•t7VHc iGp`F5 F uX9fY ‡S5@ GI7F aD y P 7 F Y’ f @ …FCHP ‡F w” Y P HiBt ‘ D 7 UF F
 

d f W F c …F—I5VHY IFp…F7 vHrq…aeaX1tCCErfIgc|…q x5zc7 ’˜F•aP XvRf SDiFF ePuct Cu…qSF‡VH…‘c e€b7CTFW W S5xfq“ˆhf7P | IHxFdF‘ qˆXh7f QH@ eFldqX3…Yc‘ `5 …PwC1`55‘F eYc|CCwdqUPW Y l…7VBf XV5ft C1dq7F CfF aI@c SB7 …Pvcq ˜Hhau˜R F vR`cCCqWF ohftd@ ™|c …Fh51lbfFH ChBY d dq`FhWl3CH‘Fc¼ Ce‘ 5 dY`5…YvcCSaH Y …@r7w zcdHXYai…@CdHD @ 5pc” E–Adq€d P EfD IcIF•tdFdF3e7Vcc 7 XeF W idqY tc YyqF F FD C W C Hf u c f ‘e5ˆrfH zcha˜F`YIRiy…FVH‰…FIHC…q’IHxFCIˆH …FIHC1uX`5…Yletc eYSWdP‚C…qw`5ˆhfvFxaH Xd@7 dUˆSfX‡rqbaCcY 13‘ © `½XydFXS@e‘T8`5w1|CdqySFS‘weBY d–9htk Ce5eBSF…YhVHxS5bt‡xWƒopPBIFXhiXXi’dqtPVca f @ F 5 dPCƒC9VDU@cc XhfIF…PSgXyiCSF@ca eFW iet D S‘pY…Pbf‡8”XVW‘YUA3iSt`5XIY7 •7e5SadFSYXe7 H e‘VWdYdUQ‚eUPxH7f dFSHdYX’dq7F 3hVU™I5…q™w1IBY7F ƒc u8IW|XeF F Qhtq pFF TC„d‘e 4 Re5…Y©‚`½ CXvcdQuXQ…Fa¼ efY d@CƒHc …HA„cY x@”htXwd…YFYgf `‘ Cw`5 q E9Xdq‘YHf 1e`5 `5c Y1C|Y W wpqSFVB’V‘f …7xfƒx7f‡X–sydqcdqgF eBY …qvcIFxFvc…FhFqˆudFc Xldq‰Cu…qFF ’‰XIFf|pcp„@CXSy‘ a `5‚c5 SR…Y “b‡P 7 `WxFY V‘74 fc P|w 7 7 c CqF c c Y …‰ 7 7 H 7 Y ˆ `B € cX ‘ Œ ‘ `5 C U d¼ H Yw H f E c ‡ SdFHX©F e½C…FCS@e‘tpe5Y `c1c5 Cd@|hfC…FP dq‚pcfH bfSfh‰CCeF‘Wb7Y 5 …Y…qhCd‘ P l`Yce5 CXwvPx5UtW SB•ad7pFlCXQ`5q‘F …Y‚zce Sa–r7d …qdHvcChFc CdD F u‡X”dtFfcp@ q 1ihH7V5c –ˆSFg dqIc‚IFP …f…FC1ƒC„cF†cc dq”Š„@cf SRhcPy eU”dY7 dqy‡XCd‘Fcc q …Yce5 ‡ƒiIcc7cH…P x@SF1hSF‘P V‘…P‰`ceBC“p@YW A•cf dFvm‚‰xf5 „c Ce7F …qlCCdq‘FcW e5c dYCSBE…PD dP˜HcR W c f 7 H `c…qwC1| H D Ce5dYc H X`5eYC7W wVB‘…7u™I5‘whBW `FhWU uCe5dYC…@zcF Y X…@dHpcF‚Xdq‡…qƒc1ucfX…quY C|e5dYVce7eWicY i–‘g dqIcIF…FytCgF …qGSR‰dFSfF X‚CdqudPCS@P Y A‘btY ‘ ‘ U f c F F ‘ H a f F‘ c H Y a | 7 c ‘ t c Y c P 7 D F c cH c PdYe5Cw…P“hHvFxaXpUF f C`5…YH ‘ Ce5eYCwVB…7‰ff xch5wIBeFIWY lC`5…YC…@zcXg…@dHpcidq¼`c1QVcXY7 dqlCe5dYVce7UeWiX—dqvchFdF3Yc C…q—Fc SR€ ‚FP btdY1IcSF‘ Sk…PdPXiTibtU€Hc f ’D‹ctVH4 —•7d dqSFvcohF‘ ™dcF “wdqIBƒIWc eF r‰ƒ•aF Crqe5dYƒC…PHa …@uX•taczc …@pFdH”pcf “GdqF `cES5’I7| `cocCXe57‘ …qC‰GCSU‘FI5cY e5…YP‰Ct‘ e5© `Ye½XClSBdFXƒe‘S@fHd7 QvFGXVRaw iuiSFtP@ …PV‘C‡eBdPQTCeFcY f 9ƒIUcdqY …FC„c‘ e5oV‰A…7c vm3u9Qhtq IFe Xit YG c I5F C FC @w D 1 a 3 H Š W d U Q 7 T H 7 ƒ f A c C5 ADC a @ d Y W† Pq H R F c Y | P c ‘ F c Y W H Fqe 7 Y 7 YD 7 P F c –`5s•t`FeWXuhfeFSWX1CS@˜P3C…qsdq`c1s…qVcAdPuSHh7SFXdqQbf1ƒcCd@hf…FCQoSdxFV‘‡eBhd€SHXe5C†VWXe5P SYe‘dYxHCdql…Pxce5Y ff aiPuHX R Y P ‡ e dF¼ H † 7 f E F C FC w H X‘Xx5x5SPSPS‘S‘…7…7zczciƒCS@S@˜P˜PuC‡‡IH…FcdqYFbf H XCcF‘ `5ufq1aCuhf‡Wb`c d@P SR…F‰`cCCQ•fqWF p@ 89CHFd‰Sfdq1Yc‡ywf B |eFCCpPPSWq it™©c h5H e½lE`F¼hB hW…Fy px@P C`‘ ‘ t…YY `5 ycC…@hdzchfXea F SW…@CdPH pc‚vCdqHfq S@`c˜P1Š‡XSF7SW|RY P e5S‘SYwdY7 e‘ xHeB3UY EXCx@Ff …q`P9IˆX…F‘ `5C…HY F IHhxFU XvPFˆdqac aP H R H d q d H Yc a A ‘X Y a t Ce5`5…Y…YCb7Hcd@`WvciXˆSR‰fP ƒcX‘W p@•fdFuXPF dqqQFy|c CdqFf aq © | `½Xfd E…FCS@e‘a tWu–Fd x5Y`PxYU I‘…FW‰zcP •a„FF iSDc EC7F dq8htF GqF CeU SUe7…WIHxFP ˆq 8e€IW…FFvceFCPW wSBcvPƒxca h5FwIBc eFIWF €d@…H„cuX`5…YH eFSWCyXdqudFhHC1oXx5`P…Ych7AePChWA`mC9`€Cx51CdqF Q…FVHydFhfXQtfxd`F‘xWC9rq`Fxah7†VRˆchHdF™I5Y IF‰C…q79e5Y SWkSIHX`7‘dF…Ypc`5SHxYX‚…YPf `‘e@vWClsˆCeFcPSHF a dq™5 y…qf dYƒChCp‘P|c i7 q 3o7Yfe5e5iibt f IW© dPieF½hHC`d myC‰VRYF ¼ 1…FU 9S@1`cSfCeW ‘ ”d7thfY@ 1…Fq tSFxd‚V‘H dFC‡…q7FXieB@ IFhtc ˆyAX|af ƒcW …Pp@C•fHChvX`Fx5fUdqdFy PD …YQzcq © `½tX”•dde•aF 8xc¼ dUX…Ff h5CwS@FHe5lIBe‘…qtVcYeFIWfdPC–dk‘ drc e5htVHdYdFXh7H vcxFd@hazcy”pUa‘ GCd@F ”…qf …H`5o8hfYc„cu…F”cFCjHr7De5…YdHdPpchxWc Xe@xFC`PW eWV‘y‡C©7qY F eBe½…qjy…€¼wdqVH…F`c1x@Xe51C`Y| ‘ tS‘SFY uw VWwe5eBYY c Y P C½H w H Y P H 7 Y wA F P f Y C C7H D X d f …PhHirtSHp`5Qrfzc•a˜FvRidFVce7eWi‡dP“bf3pF™”…UCCƒpF™C11™I5wIBeFIWlCe5dYC…@zcX…@•ddHIHpcdF‚ef@d‰ CC9w7ctFY …q dP9¥hB£Cdq9 c £ E6|8Cpq6PC Gf c F P Y F t Y t c Y f P H @ U f P q | c F F ‘ H a f X c F 6 FISaXdU€eUdYrcVkdPrcieUdY‚CdquXV5XdU9hHdFIclSBe7C‚pF™C19™h5lhB`FhW©Ce5dYXd@zc”d@…H„csp‰bfi©7 –dqIc%IFQ $3dF@ 8£c I5R hF¢ “BF „|Ic¢ ”A@F D9 7 f k c F c f 7 f F Yt fPq | c F F ‘ H a f Yt d c c c …P8…tSHu„|ix@udFVce7eWisdPshtdFX‚efƒcX…qy™I5wIBeFIW‚C`5…YC…@zcX…@dHpcsd‰bfi‚7 W 9 –!Gd …q@ vchF dF3C!F3 V@…qFTSR%Q$3PQ !@XTf `U…Y¢ 3UCARFX dqBc c 7 c P Yt c f@ Y 7 c c F F ‘ H a f Yt Q x¼ $ ) ¤ §¥ 1‚x¨¦¢   ¤I) r!ˆD) ¢  £ $ ¢ ¦ ¡

Y C YG …qƒc1i…‘IHGAd5hHdFc ” ub h€`FCS5…7c ” VRxp€•fdFdcCS@IPa b…FCihtIFidPCsx5`P…YzchaGdUXvdf `5gyfhf…fY dq…FScˆA"PH dPrcbapklh7SHY hBSFi‡h7St‘F X‰QouVReŒqaF 8 s©P S5e½Ced P pYhbf…f¼ …Flx@…BIH`‘twU Y | FD d W P H w H@ a HU F H F
  
y  

9 h

F k ‡ F “i y u9 9awb"w y¥y¨ Cv@iae zc ha” ˜FIR•tb —q
 

‘ 7 Ce5vYxaXpUf `U…Yc 

9 ¨
 

9 y ƒx

‘

 

9 4

 ‰Œ

9 ¨ 

9 y …

R

y 

c c w 9 Avm…FƒIFdFf – …tyF
 

 j9

b a‡ 9
¨

¼9y Q…t

d‰Sf‡B eFSWXq ƒ9 7 P ½

¨ j…D  9 y

a

‘ Pq C`5…YH eFSWC£

9 ¨

½9y ƒ…—D
9

xFV‘‡eBŠVWXe5SYe‘dYxH“6y7 7 Y 7 P

4 4 4 2 ) ' % $ ¢   ¨ ¦ ¤ ¢ 765310(&¥#"!©§¥£¡

  1

¢

2

2 

¤

 

9 

2

2

b &$ 

2 

2

W 

¦ 2

9

2

9

W 

2 Y

¢ b 9 

&$ 2

2 

 

2

9

hd…f`cCp@•fdFXdqƒvFXCA…PCwdP¥xFV‘‡`B†SWX`5xY`‘…YSHXdqc W H F c a@t HU c ¥ 7 Y 7 P F …P“vchaGpU•fdFs Y | c F H Hdq`c1Yc Y A¼€ 8ht…Fcb7f | `Wihge€eWVWXx5`P…YƒcifY ”S5vPF Q| bfc hgF …f™Pc I5U Cx5”wxBF vP3dFeHP dY™Pc I5|ƒe dFhfd CtF …q‰hFpFR ‡F dPD“IHWC…txH‚65o‘4 l 5D Y t 7Y 7 t a Y F P Ua ac F c5 f c F Pa d SWxFI7V‘ba‡dc7dY IH`Bƒ9X‘WˆxFY ƒc p@•fdF9CFF dqie5p1|Y CqP dq‰SfŠŠc•tdFvcF haeFPIWdFU udFhHa “‚…f™I5f XS5GlxBvPlCdq’VR‚“QƒŠXCx@˜PuGpetCx@vP‚hfSFChtF 7Cx5`P†7W hWA`mC‹UkprqeaX1se5u…f™I5XS5GlxBvPyzc•a`FhWpFY ‡…P} P P ™I5whB`FhW9Ce5…YCd@vcc Xd@…H„c8™f€ 8htY CA…Pd IHuxfH u¥¥ ac U c F F F ‘ HF a f D F t F 7 | Y dhV‘xFE‡xF7¥ `BV‘‡‡…€7Y `BVHp`5…€CVHY 3e5CC…qYF –™SWcD SgX…F7 CSYHe5 S@e‘XxH‘dY ƒECC…qFFP† ‚i65cc…q ’‚–fdY4 `5 x57A`Phc…Y½ …Fb7IH`WCu†‚SW|tFY VcX77 S5ePcdY`ciXFt x5YvPTSR‚x5`P…Yf cD r7IHf GSUF 3cP CdqW“•fP dFcr7c dHpcXe@a`WeW@3 `½H XƒY¼ …FCx@`‘tw Y ” DX DXdqˆ‰efhWiƒmCoSR‚vcdFXCd@wCdq8`€XS5‚Y …PphtIFf CXi•tdF‰efƒq “CfWcƒc d@hf…FH ‹cXtdq4F hd3hfc wS‘SFF `B…Y‡h`Bc7 ”rqY xaVWh7…7`c8e‘SYF XiV5Yt ƒCdF7t Q`g c CX™}ldPxBFh5†c5 hB˜H`F39XdY‘`5 `5ef…Y…YCVHH d@“vc7 …fX™…@ca e5dHSYpcG‚†ASR€UfP ‚•trfvcdFdFc‰eWf b7 idYF Ic‚dFt IHe€idWa bfhti…FY h7ct xHG˜F P w…FIUR htQibfFH ”I5Yt dF™e5ˆ¨Y bf‡S5IcePdYpF`cuXXI†F5 dqiQctcF bfXC…qY7 Qe Aq€…7f Y RhWF X ‘ P c Y ¨ ± ¨ ´ ¹ ¶ ¨ © ¬ ¹ ´ ¹ © ¬ ©s A³ ¹ ® b¨r¹¬I¶‚…ºS©G³ uz¬z¨e©ª ª‡yuC#sb¨£ …ºS©†³ uXisEd©I°Csz y ¾ X¼ w d ¨ µ ©³ ´ ¹ ¥ ¬ © ° ¹ µ 8r´Gˆ$ S©Eb¨gu6¯ª I¬…«Xr¸z¨…©i#s¬ oz { „®¯ © 3 @G ¶ 7$2†c³9@´ s¢G@!T¶$R T h±x©R 7w@$2¶3 iy9¹ %°7†2¶3 ³£ v¹µXs r´I©r¨z¨r©pd¯•«¥ G£ s¦ix©h±wwiy¨¹ °††³´¶ v¹³EVªG³ S¹ƒ±z¹°}I¬³`©!I³ © ”¹¬ v³‡€y`©vªs™³ z¹ir²I¬Xz²­°z¬¨ ° y©¶ ¥ ¶ ¸ µ ¶ ¶ ¯ ¶“ © © ± ° «
2 W W  1 2 W ` F 


E QC HC EC A @ R'PIGFDB18

¨ ©§

d W HU Y c f c F5 Ft 7 phB`FCxDdPX1efXdqƒSFeˆSWdP‡dP8htC”v†i1xfu| F P ´ ¶ ´ q™ P8S5U ePdYcr7IHGSU8³F eF¯ W r¹C¬F `¶ª V¹tVªG³¯ r¹¬ ¹†³r¯« dhX…fF Qe5“r7VYe –dHd x5pc`PXdYf S5xfIP…PhuCXdFFFaIH q xy˜€ccdq hH„RbfdFdYc VcVRd77 ihBiCldqtFP ’XVR7cc …qyƒX…ffcP `5™SYc I5‡CFF7 IBx5…F”‰wcUHP xBXvP7 1h‚dF|aq „cxfXC„@Pf …q“Vccy SRC3”ef5PP IghWrfAxcF `mh5CC‹UFY YS5vk½GwI|SB˜Fsu3dF7aRIP `FhfeHeYdYxF™qˆc U I5h7EfdqX1V5ct ™V57c rfQxc7 uVY|e5 udHFr7 ‰Xix5cf| pc uvP@ a9 c f vkVcXeFF Xd7 qIW‡s˜€ccdqpCpR‘ xFefe5…YdYV‘cC‡…7H 7 …@‰……@VcYf`BzcX C…P€ dHVHw”i`P75pci5 C‡fXe7VcD7Y ‰ SFˆ3dq7 dYhHVRuil©…ftPc F rf™I5™dcP CI5Fwx5XeFF ”S5P CGePW wpYUD lxf…fU SBIPxBG…dqI5`5“c…Fc SY…7hfVRdcxFˆP IHIFbfwIB‹c˜€…F‡dƒ™hdY4`RH c xFI5…fV‘i‡VY7F™e5btsr7Y eB‡pcdHY dPlXSHd€c f bfS5Xs`IP7 Y 5 h9ePS‘S€aXD IFenhsChdUc…PfSW7 pY Xq XS5•txHhC”…SUBWwF CSUd€XiX…`5fpq77 SH7 I5CXeYF 5 1r7VYq ‚1pVR| c hHpvFP c”j1˜€cdqa7 dFXp™bc@ pRf CdFYI5cw…7F‚‡fB F a f t c c P a vPU a C P  c Y aE P t 7P D f 5 PA W f@ 7 7 Y HU Ft Y H c Ft H R P C˜@RvdFX37 dFSHB ‰FcX7…qcQ¥xFhff Œ`ˆ…Yƒcd weBdYXyzcha…Fvc7 i8`€iYW btCSU…7‡…PH 8x5`P…Yzc•adFvcCudFC…@c•7˜FXSWI7baSYS‘ePSWXC–dUdq S5xHePw`cPdY Cx5BY pFS‘XvPf sdF•a@ V51h7H vca ha„FihyB dFxDpcsd€e5fY f FC4‘ dqe5CcY d rqarc‡T‡”SUXqdw fh ‡pCPB PC…qƒc…YSHxP`‘SWY jS5ePdY`cCx5S‘vP•adF’SW…77‡C…@zcX…@dHpcpR …`5jhtdFXFf i‡GfF jS5YCI7‘ fXV5sP`5„cSYf ™‡IB…F‚rfIHXd5xHvPa P H a f 7C Y c @ Di a t 7 c7 H F R‹Xii¾ e€`½CX5dW S‚SgF…CGS@FH VUe‘XtdqY7 v`5CYF …“1SR5c…q |9xFdqE‡7xf7V‘f `Bx7{d€sXht7SHP `5GXCtSUDUYF SWXXrq7P e5‚e‘SYa dYdFxHSH…fChHF dqC{SH…5cF xBvPdPs˜Ha xdqht’…Fc zc•gxa™…7c I5…HwIBCeFD d@IWuefpe5…YCCeH‘ 5 CdY @ vch5X”d@Fa xU…H3…S5d‰…7ef`cCC©•fp@tWY €‡dqHdF7 `cX1dqYF |c ¼P F F hdhfFSeˆdY`cw`B…YCU3GUVXqdyzcSar7dHAIml…PwS€x‘`PxWCC…USHwh…€VHXe5CTSRpF”ƒXQ’8 ¾ e½C…FCS@e‘tw Y H F 7 f c F c Pq P B 7 YD P f@ Fqe d¼ H Y rfIHC…5SHIPQDya F a ‘YF P Ce5CI5GSUuy D VWXe5SYe‘dYxH“6y7 7 P
' 
% # 1 ¤

%

¥ ¦1

¤

' 

% #

%

£ ¤' 

¢

  ¦ ¨ ¦ ¡©§¥

© 

$ ) ¤ §¥ 1‚x¨¦¢ 

£ $   ¤I)

¢ ¦ r!ˆD)

¡ ¢   

¢

  ¡

 

€D ™Q F H hfF c F 5 F YF f uŒ 7 w i a ƒ c t“F x 7A 7•f‡…Yc `F pchH”xUdPXƒHU Y dFU ƒXdq3CXI†it pcuhfF ™e| F CIgW wIWUbf ieFB pY`m3yQVHq…F AX™¦9AC‡e5D‘€fb@d7e …„ wePS5Y CSYB p@I‘…f…F‰is€y`5“™bHY P f IWG fƒmXxYYet –dPU VR…HxcQh5P vcvFdFh”CV5Ft …q7y…F$Ch7PVc h5…FiVHF ‚fux|x5hg`PxYyI‘f |…FeP‰`H W xWC˜PF …q“yVccR …FXVH7 dq“hfx5eFdY`PdYdc…fIHXGv@Ff SU…a…PefCC1baCdYF …H…qvc‡w65Fc 4SBhPSF‘ f CU C H F f t 7 4 F hWXSFt S5Iˆ7u‹WeFxkbadYq€…Hr7vcH w  SBhPIdSFi’Sf‘f d‰ C…7W ˜@8dFvRc CXe5f‘ ƒV‰„c™‡lrBP7f C9S5Bk CeF P pYdqbf•avYc VRiu…`5SdSBj…FY dPC“dFfH ht…@SRX‰ImPf™‡—G©…xFDeFF@ Xx5`PY ƒcV‘q€X‡v†©I€wCE}IH|dFCCfXe7VUqcP ‘ 5 VYq b7Cie5U vmhhtX…tF IHV5f xFˆ7 Y•fvP`F3ca …YpcdFhHSH”1xU7F hfdPeFCdYH wIHUdc GVUSUXCdqH7…P fU Y F P t w c f Y 7‡B6B8t x5F PC…qF c…q W© Y j F FG F @A F 5F Xi c fSFeˆSY9“YF vm©t| F x5`P…Yzc•apF3bfCdqiaIW65ƒF4F hdIfbagdYsefpc7 …Yc…7pcf CXCvHk F…F@ dqrau`Hc…@™IYc VRmIahuh7cdFsCdqXFf…uh…Y7VHc x@`PVRƒ7VHP Chf…qpCSfHˆ3Xd@t 7s•7SfS5urq7 lXC3xffBaF F d@S5…P‡eFhfc …q€dYrqr7dcXSHa IHG3V5SUfFp@i …P•f•7C`H F wpcF…YlhH1…YB ea”SfF dHxUIciwrqF7 dPC‡IPSBU Xd@GxFF yVUf h”eFhf‘ 7 ipqF dYXIHt’€CGrfF a SU™…Pc `5Y xYC”8o„€UUPH SWƒcdYwI5F7 XhB…FdF™…cH H A`c 5 U p‡PXCXB7S5F …qŠxŠx5gCc bt`PSY…Yc…PdHx7™XI5‘c S5IFePhsHCXŠV5ctdq —S5„€ePF ƒcSY…YI‘VH…Fb7HW 7 ‘ U H a fdc P F F c…F 7vWe@”`53•f`F…YpchH”xUdPCfS5wwSBP © —7d S5H ePSYI‘…FfrqSa` h7ESH˜PR zk•fP…ha`F1Gpc…Yc F idUc hHC”C`UF@X5 xUdPY e53xHY XCˆdqUFH jRVx533wƒvcFPc `PY…c XBYdFx‚S‘S5f vPha79aGhIF“…FD Xfa XiS5@3SfiePt …C‘SY7…PH hrqdF©V5d@C…qfF h7ƒ—Vcca ip‰SRxfX“…77 P dq•fs`Fc y…Y…fCpc‘ xHe5hH™dYP ”cF S‰xUr7‡XGrHdP7 IHF B ix5Uk SUE`CPP F dYdqSFbfiqˆc vY–ChtFhag X1X•fFq gSF`†dY™dcBS‘xHI5q7˜PCrF‰ pRxaethHphhF9Cc‘ ”e5F Xu…qD7 dYdfxf‰Xv7c•fF •fiudPqa dFXXXiS5HH f @ EehtU P SYIFSFh‘AS‘a dF…P‡VRoƒhWYU`B 1„cSFvc™Iˆf dFipk‹WPw3C—XS5adFhH7aIFSqe‘‚dY5 ePC‡qc f P aU c t Y X”UF7 UI5 FIP H X f H HC t P feF Y — “t£• ¢£ ’ š “Ÿ• ‰v•’‰jm o!lv¢ly{ ‡  d Y Yt a P F P Fq e8 d¼ H Y –x5`PY…cb7W`it–SW7XS5ePdY`ciXx5vPoVR8S5ePdYcr7IHGSUXQ’™ e½C…FCS@e‘tw F £ ¥ ¨ y t
¢ '©

2

y t 

2

½½

½½ ½ ½ ½ ½½ ½½½ ½ ½½

½

‘ FX Ce5dYC™…@cH h5zclhB…@dH`FhWc F ” tya Ce5dYxcCh5H …@wXIBaFzc …@eFdHIWc F ” —D a ‘ y
¢ 

9

SFS‘weBh…€VHXe5uƒ6y7 7 Y 7Y9

½ ¡½ ½ ½½ ½ ½½ ½
4 4 4 2 ) ' % $ ¢   ¨ ¦ ¤ ¢ 765310(&¥#"!©§¥£¡

¡½

½½

½½ ½ ½ ½ ½½ ½½½ ½ ½ ½

½ ½½ ½ ¾

©

© 

F …f`c8e€CS5ph5SFeˆSYXhghfeFSWX‚ix@Cdq`c1pS5ePSYI‘…FwVRxFV‘‡eB‚…€VHXe5C‡u…Fcr7IHCh5SFh…PC…qƒc…YSHxP`‘SW©V5•dEIH7 …FGvcF `DwvHF …Y `B…a…YhfIHF G4U Y W P ‘ Pq c P Y | H 7 P 7 Y 7 YD 7 F ‘ c B 7 IHdFIcw`B…YIHGU xBdP˜H‚S5ePSYI‘yb   ¡ 6 $B@ !£F 6   F F R F 
 
  

F5 ª © q FAF€ sDD ™ht@ XXv†7Xi1bfA isS¬P™8I³Y± `©I°‹©fCI¬Y @i iyz¹v°XƒCdqsh5CPF ‡ ˆIdbfIWH i`mC1„cFxfH e7sXFt S5U y„crfX3C…qwC`5CWY X`@IWc Xe5U™IHY hgrfSHa G™PD xq`‘hYC5 FF t Y U ‡ © ¸ F c U Qe F Y U W 7 H † F c ‘ t a P F IFXX`a‘ 5 hYI5”C©•„IFpFXiI5fa sx@`5•„jf…FhtfpFY CIHF dqCcF …txHe5‡”eF f hWApcFD `mXEB xF`ˆdY df•f`5vF3XbahaY f IWp@iu`mfF CSRY ‚CVYFeH dqX–Uc7 … rqSaIH•7…F“vcF w`B …YIH€yG“SR†gPP ¥H …q#GVctwC€H‘ h5`FwpH…F€yiCgP@ wSB#GIPw pTe ¨ 
&$ 
 

© 

($ © 

  

 ¨ ¨

§ §

c y PH Gw v ©D"I#x§X © c y PH Gw ©D"I#6‡ X ©

§ 

¨ ¨

§ 

y€gI#w § PHG yPHG €gI#w §

‡ v s 

 

F 6 PY$XVP6 96 @F

¢ 

©

¨ © ¨ ¡

 

¨ © ¨

§

H 7 P ‡ F P U q F 5 F c 7 v F F U F F   F c RF Y 5 F Y§ wx5c `PxYI‘…F–VRy hHdFIcleBB…YIHGYF 9•te dFvcd haCCx5FvP6a5 k CdqlXYt S5‚F s Y UhHY dFvcwFYeBdYhH”wU•tdFvcP haCCf5 x5vP‘6aVk•W XdqˆxHH ˜P‡S5c ePdYg `cCXI†it XCdq‘F e51|iePF bt`WpYxWrf˜PihS@Rc Co…qPF hWui•fFc ƒmCdFY cU 77eˆdYScl9bfCQxŠ•tdFzc•aCCx5vP6akH F efEefFhWA`mClIH…Fvcw`B…YIHGyVRlvcdFxCe5dY`cCd@hf…F‚C…qT—S5ePSYI‘…FH Fsi‘ dPj•tdFzc•aF CCx5vPbfxYY S5ePSYF h‘dF‡XdqwFc ibtpY”Ff `5ohWPA|F `mCsuIHXdqvcX1‡C`5w…BIH…FvciHF Y idPj•tpFX3bfY dc Y F 5 a fU Y 7‘ F F q | F F Y t F c f @c WI„€iƒF c AƒY m XeY ˆ dYu•azcU wCdPF7 CwvPx5c5 6aVk  F I55 Xq a &Š•tdFzc•aCCH5 x5F vP6aVkc £F  bfof bfIWYi`mCFY ˆYU IHU …Fvc7 weBF dYhH”ŠqU VR“vcF dFuC`5…YƒcXFW p@t•fdFycH Xdqcf –@g x5`PYxYI‘…FyC…qQFc i5F etdY…fCS@P ‘ HzcdF•t•aCCx5vPuefhx5`PxYI‘…F‚XdqcyCetdYXe5GhWiƒmCE1IHC…qvcCPF 1‚C`5w…BIH…FvciwdPw•tpF”“bfl„€ƒcAeˆdYzc•aCCx5vP6ak VRx5h5—C`FP P …YIWq ƒciCƒmYF ”Xv†Y5(U–iS5Fd ƒeSYŒt P `FIdCbfWh‘dFwieBFUIW`mXCfFpYY dq1tiCxdFŒ3IHF bt…tpY„€xHrfpci””S@PchHF 1xUD yxHP dPef`PCyiIUYH …YH Vc…FSWXxc7 Xdq7 e5SD1ePY ŠhWrfSWƒci“ƒm‘F ’IHCVRY Cl…qUF yIcCpF‘VcCeP5 uxHfdYS5”…qP7C bfA9xqYD Qbfx5`‘Q`hYY P CxYF hfSW5I‘eF …Fw‰dPSBq –CVRc 1Pf S@CX7SfP …qƒcy‹©1`c8w–ePS5©I¬| oƒRY iySYz¹hWI°iXƒ©FI‘…Fm Cw1ChHFUHY QodqVRi†yrtcF P SRSHhH‡vcGdq9VcD w‰eXB7‘ dYI5efhHs”S5FYeFyePU CQh‘SYq Xdqe dFtlVRHc 7P Uc Y P F c F7 q YI° Y ¸ 7 P PdF F W F F HC Y Fu| f | w 7 F P B ‘ ' e€icW btCVUr7sCd@yScB Cw75 it YH k 5 H Y P P q€I€C…q9searq7 e5Ch1•tqYY fS5dBxH3˜PP pR•fhHC”eFF 5 C3rqUY GSaF ‚wePBS5 dYpFvc™haf ”…FP …UvcCiC’CSWFUt@FH …q…7hCbFhHc t CIW5 xFS@a‘IP SH˜P|‚CXiS5qfPR –ePg dY…qVcvchF…7hHdFƒxUCTdqPF 8I7SWc baSYFx‘`PxWC”CDqFP …UfSHw‡C7F dqhfPIFenw`BX7Y `5wuc”dqc 7c F D‡ c” 7hFI5i“„|IcP Q“XSUx7CSWw…BSHXr5iS5XdqrcdkIHSF…‘VHb7W cHxVXhˆCXef‘cdqR7˜P 5 AS5Y S‰ePdYAVcP ePEhHW…7 …F”VHF xUwVW“h7F 3xY| ea cS‘XeP7 w©Xh5tcW…q V5SF”eˆ7 VWY I7 baSYSdx‘C`FP xWe5CrqCSaq …U‡wl•tB CCS5WF`€ x5e‘pY‰•fP dFiX6tfF ue€xk@ …PeWVWlb7c vYhthaCGx5FF dU`‘8hffdY f“S5t Sf©•tydF| eFiCI@Wc wiVBFhaU vmCpwidqWFvmF7 e€ btScC¨Y AVUP dPr7rc9SHpkH Gh7F ©‚CCx@FWbt‘SFD QvPq ea P7 C PY B C 7SHP p F 7 „€pchH”xUdPC9h7…FVHuXdqlCe5pY‚ ¡ 6 $B@ !£F 6   F HU 7 F c ‘ f a P iF7I5xh5IˆdFycF VRVciXDC7P dqrfƒIHc dFSFSch‘y™oe5cPdF tlSRdY § yvc`HdFSYwdq‰Vc`5XQhIWbf5YP `€ieF W VW`mŠCrYd 7 btIHX…PSYU F CI5F dH…qSF™—yVR‘c c I5IFef8€yCPFS5ePdq™dHY QVcc G xi˜axHw I7Phg3u`hH…fR `PW F SFCh‘W SDSFdF”S‘7 ™`†c …7`5dYhH’pcY SFXVRf qˆ„@‰’`HyP 7 bfSYŠXIWFY XdqwuƒmcU iyXbfY7 X9dq}u§coVRbfupyX€yf P dqgP™IHH c G I5#G0—btcSrqSYSRSa…P8™sh5FdHP •7c x5`PdYxqvFefS@IYaChaC…FF XQdqqP CeUc P f XU C 7 8 7F c Yu 7 F f UAY@ 7 Yy w w…F ‘ H Pu dX¼ P ¨ P d X¼ G ¨ G
y  w y x w
¤¥% 2 £ 0 ¢( ¡ % 2 £ 0 ¢( ¡ ¤ ¥ § 

¦ 

¦ 

$G7(A#86 @2F9 3

£

¤ ¥

% 2 £ 0 ¢( ¡
 

y 7 w
 

d X¼

d l§ x5P`xY‘I…FHFCdqcse5Y1bfIWFiƒmXCdqTVR1™CS@IP‡‰„cX„@tbf9h7…FVHuC…q1cX…quXV5•7lprqbaC1| YU F c P c5 a 7 f y Y 7 F c 7 c f F B Yq ½ ¨ 

R6F 8VcR
¡ ¢ 

  

$ ) ¤ §¥ 1‚x¨¦¢ 

£ $   ¤I)

¢ ¦ r!ˆD) 

¨  $ ! ¡

 

¡

¡

2 ©

y  5€ w

H1 H ‘ Y 7q 7 Y F W WU f 7 Ce5AqˆX3SFS‘weBshteFIWGVDb7`FXleBdY‡px5QxdP hfdFeFSHdYXd7 c IH™Gd„F@ w…PSUf ¼ CƒVU eadYw”pXpFtD77Sf¼ S5•fACxgF7 dqtxWc`F VRCr7V5P‘ wzcF •aSBdFdPlhfX…F7 xgcpFr7XdHf eUpceYX`fW hWe@8l’e½7S5YeWF`W D8CX~`Px5¼fd xY…FCI‘H …Fx@ƒthFYH `‘ w dFXdqc H f c eWw Y SHXe7F qQ“raev@ –`d H IYx5ExY`Pa dFI‘xH…FwydqhftVRxB¥havPP )udFhHD GIcF lXeB7FVU dq…Y’GVWFfIH u`cU…7 SYCe‘F dqipx5CdqPF yeYc `F u8hfhd7SfW ½ e€GcFeWVWVUI7Xb7 a CdY q€HQdPx5f XVcf S@BX@PHXS5™we5P@ ¨ dYyx5•frHvPpFyxfph7a gPXHt…FvHV5X–Ga 7 e5SWwY …7bf`cIWSYieF ‘ i`Y m …FCyCtSHHY t U d@SRSf˜PQwdFSHFh7R‰vce78„€C`F BƒcdY…Y…qyb7VHf3bfC‚v@YWdFhHCraF ”eHt 1V5q vYa7| W X P uB C c w G Yc l t P B™ HF F F P BE c f e½C¼ d y Q c €P ™G w y "H #w E y H c P G ½w ¨ 
" # 
¤ 

! 

&¤¡
 

¨ ¨

¡

¨

¤ 

£ 3 96 ¦UR
  

($
¨

9 !G U!G (¨42 7$2AU$R@ PG (U%UAAB B@ T R@ R F C 3 @ 9 5 6 G F R G 3 R 9
¤ 

!

! ©(¤¡

¨ ¨

¡

¡ 

&$ 

¤ 

¤ 

¤ 

¤ 

 

2  

§

  

 ©

©

y ¼ ½d xheC¼ w y H c P G pP BG w y "H #w ½ ¨ 3 R 9 B@ T R@ G R F 3 R 6 96 £ UAA$%G U$%UVSU8YX dhbtSfSYb7…PCdHW 9I5dBIFxHh“CXdq‘FRa ˜P `5{|xBeP`WdPxW˜HloIFRR ˜P CX…qaF V51r7c dP„cbfuiC‡e5t‘Yc iCrtFY dqSHuvPc VRhajS57SaP •tePdYdFVcie7c CAwCxBFIˆUY@ jrtavPt VHGC3”V5tD7F V5I7…7fV5X‚V57t sX•7V57VH7…€ XlS@‡GXodqDFPB G9VUcF dFXSH7 dq7 C…q1dPX’S5ct G7F VUXdqdFChHF …qCA1VRqcF |P @™ c 1 a pcf ” t F C f F c 7 f t 5 c Y y  ½d 6teC¼ w ¨  Vc$%¥ !$@ £ 9@ F RT £ F …FCtH d@Sfh7w‡„€`cdYSHe7Xv@ra`HIY8Xx5vP•apFwshtdFxfGSU…PCˆ5¥  „½br‰baeYVWr7VH‰( phB`FCxDdPX1efXdq‚SFeˆSWdPwToId•fSFˆwB F B W a t f 7 P HUy w 7 g W HU Y c f Pe P xfWSXƒS577 xHxP‰b7V‘P bfiIWY i`mC˜PYSHU 8F P XV53hfxFˆwtSW…7™S5hP`n…YSHXSHoVWh7ea…YpchHR SFxH˜P9sCe5dY™Cx@vP—•gIHC…txH”‡C…qSRf…qVcCh5`F‡XPF dqc Fu R t 7 P B c P q P ˆ R ½ ‘ c 5 a F P D F c P ‘ W FƒIHirtSHG‡Ce5dYY xH”ASqP e‘IYXr5Sk  rfƒc“VRƒIHGECAlCdq‰SfjhtdFC7c Cf@ wSBvPƒbfW ƒUY 7 dqhHf dFXIcf leB…YIHG9CaF ˜PG…R q ‰hHCdqF CIWc CP1| PD ‘ P D F Y P F D B @ 5 F‚F c 7 U a F F U c F F qu `c5xYƒ…–Chg‘7SfP `5ChfY XvWteF I5raG`F H IYIUˆVW‡r7t XxYfƒc X`‘t iS5Y xHVB˜Pb7ƒhCxHPSct lC”`@fF S5SWSP7S‘ƒ…7ˆ pcvchfAeFa 1SWP `W SW‡`c…77 pBSYirfYe‘f hƒSHYt ƒc hf˜PwCid@cB C…f@ ŽGFhf7SfD hg VU”pqhSHhgXhf7 V5Gb7F VUCXwoVWx@…7C`cP ASY@ `5e‘…YixcY x5t SHvPhxH•g˜PIHvIˆxFR btu|S@y(| a i tw R i 5 9  ¨ S½e½C¼ w d y ¥ 
© 

© 

2 

 

¡ 

9Vc$R%¥ !$F@ @F T £

£

¨ ©

 

y@ xD w

FIHF U U C 7 s 7 c 1 F P W c F c P W a F c P 7 wF B dqc x5P AD l a A XdqoVRs„€`cdYSHe7CI@…aeHvYwC…qoVRu…FCC•7Hd d@dFSfSHh7uC©‡wshtxBCvPF etheˆ–i–8httgY7 •tCdFF XSH5 I†Xi™¦yfd„t@F7 hHdFIHIcdFlweBFFIc …Y`BIH…YGGidqXtS5ct VR! dqSc•7CdF‘ I5SHeF9CC…qFF dq©efdq8YY `c S5eP‘ SYI‘…FH F €B Y d Ft FD c ½ c P 7 f F YU c 7 7 Yt Y C c c ˆf c A 7 X F F D ™ ŠhtCCStUuˆ77 XG‡dP9  xduiS@GVDdFUvFXV@h7ceP1CefWa hWiƒmC1™I5IFSap7qyxth`€eW7bfVW1”S5SPS‘e7CwuqP C„|P c xHeFWePE1`Wq e€ SW†I7| ­gbaSWdY…7dcVcIH…PxFEX“dqPF „|h…PXpQCtCxdteFhtq StvFwh5”C8h„dPEG‚AC`mFFhW½fcdF e@CVWY yEdqdF†XVRfc S@h3…qaI7P VcIHCd‘F Ich5w‰`BWF `F …YCIHF dqGxcF 9XdqiiƒieftY@e5 wAw`mBFhWP ChtY ‰i™Ch5@ccU…F wSavFU SBp7IPySta p`€sr7VW½ eW „ xcx5IPdFenhHdYCxHF 1|q ˆ c @ a @ F g Y e½C¼ d „
© y7¡¦P"HB¡¢#w v XScy1¡¦g™¢w ‡ ‰ DR¤¦gI ¤¢|©   § ©  § G PH ¡ G X y £ ¡ PH £ ¡ Gw y¡PH ¡G y £ ¡ PH £ ¡ Gw 1¦g5¢w v X DR¤¥"1R¤¢|©   § © ©

¨

© 

© 

W9Q 36 96 @F A4%P!T F 6 PY$XVP6
¢

Y cF a f hdhHdFvcweBdYhH”ˆ…f`cEe€CS5lSF1'P I5V‘xF‡xY7 `ˆ eBS‘hhfhgY …€eFVHSWXCe5P7 ˆx@CC…qPF dqE`cc 1lVcdY|e5 S5…7ePhHSYCIF‘ …FI53I‘xFH Š…F7 VRy‚ih7cPH S@…FXVHP dq‰1ChQp‰c|FY7 `c …q dFxfi…7c Xl…qxB¦…B…PSHIHdR˜Pc CGdqFB l…YU`c SH…PSP3e‘c `FVWX‡`D7W dYS5dfw”x5P ydYU `‘ `chfQFY „f44 F FU Y W qCD i Y C c ‘ @3U C c vPu 7™ IH…FvcweBdYhH”U SB…P˜Hu•7dF‰Œ 9¡ 6 $B@ !£F 6   F F R H #
4 4 4 2 ) ' % $ ¢   ¨ ¦ ¤ ¢ 765310(&¥#"!©§¥£¡ 


5 t VWI7badYVc‡IBC…qc‡GSR’XS5ePdYVc…7hH”xUyC…qQpFX9q€‡lx@•dˆVHP ¡ 7 lhfhdR dPGpVUfF ”CpF7ht q ‰I†dFihFf XdqhfoeFc dYdcIHR GSU…PCC…q“xHqP$”V5hS€x‘H `PxWCC…USHwB 7 F 7 B Pf F P F c f@ 7 B f X FQ F H U F c t 7 P q P P xH˜PS€h‘dFcr7dHa owS5ePdY`cCS5x‘vPhaH…Ffyf7 7 dFP efFAXIˆUY F 4 fpcf Y € 3 hdhg bfhfVWeFSW7X9b7V5P‘ˆ xHdY…HEi•fcP dFpFSH”7f `UeY`WhWIBhC…FFF …qVHu8VR7c wxBwpPF PSBf X”t V5ˆhd7 hfhgGeFFhf VUvWXra7 `HdqIY‚‚SWaf …FXVH7 S58pYeP7 wI5xBwˆ`fpPF B ChgY ‹tXSkf S5“xPP „|V‘r7c zcSRiPa hS5…FePVHdY8havc7 w`WF eF xWxBvPpP€hgfeFhf7 SFSWqˆCXS57‘ q…7zc•ax@dFSP8dFpFSH™8”wCSBU @ dP”f PF j fF ” hfeFdYdcIHGSU…PCwCe5pY‚ $¡ 6 $B@ !£F 6   F HU ‘ f 2

 

  

 © @

d@7  dXdC@

 x½ dd x¼6@¼ X¼¼ dX

dhX5SePYSh‘Fd3FSS‘‡`BtVRQhfeFdYdcIHGSU…PCƒbapYxfu©B `½XdFCx@`‘tw f H 7 Y P F HU 798 d¼ H Y f H HcFc P F H X5SePYSh‘dF3hFdFC…q3CdqtVRu•f`F…YpchH”xUdPCU •¼½ ¼ e½CA ½½¾ddd ˜SC d ½  © Sd© SdS½½ ½ ¾ 

  

d © d© i©d  ½

£ UU5 FR B @ R ¥ G (F

3R6 U8YX B @GR %¥ %UVF 

¥ 1$F@ £ £ 

9Vc!T @FR 

˜ D @

 

   

xFV‘‡`BQrf™I5Cx5”wSBIP‹aihtdFvchaCXS5vPshteFIWGVDb7W 7 Y c F PU k F5 a F
                        £ £ £           £ £ £           £ £ £   

¥ 1$F@ £ £ $XVP6 £ @F 

9Vc!T @FR

W 9 %8$6T Q3

  6 

¢

F69 3 PA#86 £ F 6 #86 £ 93 C T 42 72 £ 72 VF C 2

R6F 8VcR 3 @Q6 7$27PVF

½ £ %¥ 3 X
¢ ¢



¼

3 2@ Q 6 4!48VF

 

 

 

 

¢

¢

 

 

 

 

¢

¢

¢

¢

 

 

 

 

¢

¢

¢

¢

 

 

 

 

¢

¢

¢

¢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¢

¢

¢

¢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¢

¢

¢

¢

 

 

¡

¡

¡

¡

 

 

 

 

 

 

¢

¢

¢

¢

 

¡

¡

¡

¡

¡

¡

 

 

 

 

 

¢

¢

¢

¢

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

 

 

 

 

¢

¢

¢

¢

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

 

 

 

 

¢

¢

¢

¢

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

 

 

 

 

¢

¢

¢

¢

 

¡

¡

¡

¡

¡

¡

 

 

 

 

 

¢

¢

¢

¢

 

 

¡

¡

¡

¡

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

$ ) ¤ §¥ 1‚x¨¦¢ 

£ $   ¤I)

¢ ¦ r!ˆD)

¡ ¢ 

y

¾ e½C¼ w d 


y w

  ¡

„ €Sc w „ €7G c #w yP P y G


¢ 

W9Q 36 A4%P!T $B@ UY8VF 9 6 R TR X6 


© © © © 

WS‡IB…FdHAvm3dP—y "PH G…™e5SYG™SW‡IB…FdHAvmxBdP˜HTbfAVmiVW‡IB…FdHAvmQC…qCVRldqScCI5eFQCdqVchg™I5wIBef…FuvHY y”`5’HY"P bfCGY dqw 9xcdqe5`cSYY G‘U 7 c F c wc PU 7 c F R Y 7 7 c FF c P ‘ WF c F a c P ¤ ©     8 ¤ ¦©¤ ¢ ¨ y © eC¼ w ½d ©     8 ©¨§¦¥¤ £&y   w ¡ ‘ 7 P F cf P t F F t c F Y F q eW Y xH˜PEc 5 A8h5SFcq eˆSY1a‘ bf8XV5t1bfimF uC…qa —@c VRP F   eFc YSWCS5c F 8S5FePdYVc…7™ac I5eF…YY SH7 C…q8x51Ctf Xh5”hUiy™I5wt IB…FvHXRa e5CQˆhdefXdqc R € D 77 Y t 7 Y 7 F H™Cx@vPUIaxaf…Phe IFXV5½r7„cbfiWY €P S5h7ibt`YIWXˆ“ a C…qx…PE™cc I5wIBF …FF vH”F`5u`WSW‡pBf9t7 w XFf CStc sc7 vF@ XDa S5…7pcefiPY wSH‘˜PvWS5eP7dYP cb7Y CI@F eaSWY I7a cdFVce7…YCxUdPCcH XVUP 3C‘F QFlc y xdsH e€Cx5“bfucY …fhHdF™Yc I5IFŠIWiWF ƒmFXƒcU XdqP hh5‘ IFu„|vcG‚FD IFXca W V5r7„cbfiHY 3CdqQiXu7 SR‚…qVcc Ch5`F9Qq efa †IWFi`mYCU P™Sqe‘c …Y1€H CDF dqGVRQSFChta @ o™Sqe‘dYyXFF dqƒcc dPihWW iUF ƒmC“7U c vReF1Cdq”VR1SFf Chtˆc vReF1dW C…q}SB…Pc Cthd™fc I5IFSap7qyxtD u`€eWVW7 r7™S57 IPenc …YSHCobfIWi`mYCU Fu„|©A©•tdFY hH|SFˆIPW s…qVcCR‘ h5`F‡aW Xdq–xgY `Ft XlSBFCvmaF SH@ ˜P—“R hghHi7F btpYt Xx5P f © bFw |eP©e€dW™Sqe‘`YdWsht@ dF„ Sfb7CPY ldFSH9cX…qƒhft IFXV5r7„c7F bfit {AxBYbt7i ˆdPdP˜HXFURH eW`W1pb7CE…BSH˜PwIFXV5r7„cbfi…V5•7ibt`YIWXˆSrtVHCXS5…7pcc ‚C…q—Pc –tg x5`P…Y7P c•7`n…Y‘xcS5XW7 ™ESH7 sx5Y `P7 …YcF h7t endY`cSYe‘iYY SWe7…Y7 cXdUf F wxBHvP3…fW ™e5SYG™—VW‡Y hBdF…H7 ™Im9XdqF dFFXtV@h7hac u9 P —Ud S5eP7dYcr7™I5c eFdYxHF iXV5f fU dqScP CI5eFP ybfi7Y mU 3…f`c9CX`@IWXDa …Pe5c ybfAfY VmP lXdqc Ua c Pf c U 7 c F 7 F c 5 f F Yuw|hfPPVR eFCdYB dcIHGSU…PCC˜@IRpFP‚ hdefiVmsD CS5E•fCXv†CE…f™e5SYGˆVW‡hBdF…H™Im‡dF`cpY™”XSUQVRueHVYXsrqxa“ –Pd SU7 lu„c™wdBc vReFW cp…qxfƒc1}xUxBdPdP”dcc DCVc™GSqPc teD ‘ …Ypc‚wxfPxfH pc dBwxqw`‘B …YSBudcdPH XVct S5Gx7P x…qSBƒc1pcY…P ƒ”cPSc| vRoeFD ‚xfW pc pcwwcdBPxfP C`FBIR SUl…PW u`cc dq €81rfY ESY|`H xUXdP7 ut…FcU „cƒc™dYf xflG…BPP C™SUcU SqxxHdYP e‘ `5ƒcDCY CvH R eFv@’haW i™‰lrfPPfa„c xcwe5B SYxBGdP P pc–ScU SW”whBdqdF`c…H1A’oxcm|cY “ xq`‘…YH F 7 F c P F 7 P U 7 dHc F F f PP 5 X U 7E W ™Sdc GVU”pqutf ‡C…qTSReAuhfim‰™Hc ‚e5F SYFXGŠVW‡IB…Fa‚AFvmCXdqc qmdB”xHP lhC”iV5Yt‘RD ˜P e5 XyCrf57t x@xc”eP 5 SY‡G•tPD –dFU SW™weFI57c …YhBSHdF…HwA`€cP vmeW3‡`cdF7VWF …BpYSH™C”ƒSUC1‡XXdqtFIHc…qPF S5vc‚S‘xF7 S5…PePQh‘SYc `HSYdFX1Thf7U VRXu`5PF eY…fpe5htSY…FGpcP ”CSWPUVc uCIFB …FQdHq ovm–uS5Fd xcePSYxqh‘`‘hYdFuXdqQuthfecq 8 dFxfe½ePCvd W ”I5…Fyx@c”tdqY7`‘ wc H 7 c F ¼ H
 
Bottommost left Bottommost right Rightmost bottom

qme5‡le@CVW‘ e57iwdFCc5 x@””`5P7 ƒrtCSHF dqAhIPcP ˆu7VWPS5a hfeF`YQ™cc `5xYF ””VW7 ‡IB7 …Fq dHAcc ImhP rqU Sa“7 ©—S5ePc dY`cpYF ™”y7 …Fc“ Xe5irtSHW AvPswB5 C`@xWc vPuSHP7 –gd |S5…PePSY“cH h‘rfdFƒcP IHXXdqFF t`ccdq VRIYFP PF t Y W P U 7 F 7 “ d f P U 7 Y P a B at YH f u Y ”D C Y ˆ X Di W‡IB…FdHAvmfV5xfXu™`5xY”oSW‡IB…FdHAvmfrqSa“Fhdc IR`FuBpcxfwPP CxUdPjXV5t–SU…P„c™wdBc vReFW g•s™idPxBcg e5Y Sqe‘1dY5 dcQG„CcPVcH |P ™8‚pcffDdq w‚w…PSUPxff C‰dB–cc IRx`F8 ‚`PWx5 hgxYP c I‘U vR…FeFuwxfP7 pc dPwwASBFhWBef H `m…PCpcY t G”VWPUSc 7 ‡•gIBxc…Ff dHxqP A`c ‘ …YIm8vcpcWxfXwdYPa e5 pcwefB PiSBY Qwpc…Pt B ™Scc Sq”e‘P IYy“pDSfgFD P ‡dPxB7 Ap€ c f ScV5P ”‡hpcxfxfƒG…BF hxqxcD Y S5`‘FI7…Y3aay–hHgdF xUCdPF c dqhtScc gpcxf7 wC…BdPe½ ixc¼ ”xqd `‘`‘t…YY wH P BŒ H 8 P  71 H Q cc D F 7P D B  7c w H c™‚xY5crfId `5 ”ypcxfwdB™xq`‘…YiXS5G•g„c™l…Bc vReF†hgpcxfw|y SBdPdcVcGX•g„c™lXSUdP‰…f`cy•fCrqµ Xx@@™dP± pXS5iYES5µ ePSYY I‘…FH CXIUFc dqvF“”hfac S5dFvPxfiea P vWCX˜@aW h5IRy”cfFpF XC…qF7@ uhfoiSdF‡ btSFdY†‡I7SW7S‘f `BbaudcdYY S5IH9‚—XbftYˆxF7 e5 ŠS57S5Y VWePSY…7™hc‘ dFx5‰enIPH “xH7 dY …FCIPH C81…qqqF ”1VRY|ƒc ƒeF•7SWiCbt‘F u…7S5Y SqzcC•a‘ dFx@l‰1bf77HdPH 8qˆSFY rq”b7 a C‰1dPqqY ™CCxgW|c ˜@hºIR…¯pF8E³ I5V¹…FGc´ VRitr¯²P³ bfT‹crf4 ƒcQbfY P f ”
  

B 9 3@ T R X 6 A#!42 ¢ UY8VF 9 6 %UR 2 G3

4 4 4 2 ) ' % $ ¢   ¨ ¦ ¤ ¢ 765310(&¥#"!©§¥£¡

Leftmost bottom Leftmost top Topmost left Topmost right

Rightmost top

U

Q @G3¥ %$3%%92

U

@
 

H R tC c ‚ 7X B vPa X f@ VRP3FX W w P x Fw F7 f Fc Bf F c Y F R f c P t a V57C Xdqc SB…P˜HwXx5`P…Yc…7™h5`F…YSHs`HhYCIdF •fdqcpFxfI7”y‚x@•f˜Pi9mRF X8`57‘ 1C|PxHY e5ePl˜PxWY`W B 3XV5dquhHxHi„PF etydY‡x5x‰pcdqXE8u…qCVc| IgCrf‘ h5™`Fc I5jCSBF dqwuCIHFB `5irt…BSHIH‹P…FAvck Xix5Ft €havPt TdFP ef 

B R 86 D6 B ¢ $@$T8¨72 7$2@ cA#8!(42 %UR W 9 %8$6T T 6 C B 3 9 R 9 3 6@ F G 3 B Q 3 

£ £ 

£ ¡ 

¡ ¡ 

£ 

¡   

¡ ¡

£ ¡ 

£ ¡ £ £ 

£ ¡ 

£ £ 

¡ ¡ 

© 

£ ¡ ¡
£ ¡

  ©

£ £ 

¡ ¡ 

£ ¨

¡ §  

¥ ¦

£ ¤

¡ ¢ 

©   

£ £ 

£ ¡ 

¡ ¡ 

¤¥% 2 £ 0 ¢( ¡  

F PF c Y H a ‘ hd…fvc7ha„FiYy 7 xD‚PP •tdFVcx7CH‘ x5`PF hW1cF IHC…qVcwdP‚S5RePY dYc‡77 eBiqmftdPCXWU VU7 dSSqdFXXS@f‘ `UeY…PeWIW‡luCidqFF7FH bto™SRYc ˆiC‡dPefSWc ‰•fpFXPf eUeY`W•Idt rfzcha7 „FCFy SDy7P SHe7CPW I@…aY eHvYB hX`5xY7 V‘‡`BˆSRB ‰F `cCcW p@•fdFP 9f Cdq8e€dW™Wc I5F C™c@ •„dFF ˜H3…FVH‚hfF dFX`UeYeWˆ“ P …PH U 7 W “ c ccdYePS5r7™I5eFdYxH9CtF …qiXS5‰•fAVmƒxHCe5l©F Xct V5B C3YCSHY „PVyw9CdqVR‚XdqScCf‘ I5eF9Xdq9C`5w…BIH…Fvci‚dPbfVW7 F c tX F P B™ B y7X f † XdqlXV5S5™ˆvg77 hfimug7 SHCe5wrfY lI5XwV5Ft SBw„PxHP7 l‡S5‰IPB haXdFF dqyCo”cfcPFVRdq dqXX…‘7Vcq ’eFI5c X‰V5Wf C•7F …qw19e5eUldq…BXIHf S5…FePvcdYiVcF 8hWt e7 dFXetH f CS5Y …q™Vc7 ™xgg pFg XeUeYrf`WhW™yeFI5Fc CvYF hG0%cadq VRAlvPPF ƒePS5a CdFY Vcdqy™vFcc…7 I5Xea F …Ye5YSH”P t c F c © w —  c y y½ d ¥i˜C¼ w ¨ c ½ 4h F a F F D f …FH X F t 7 f F F c P 7 @ F F c P t €7 D™ XS5EdFX`UeYeWIWuC…q’VRiS5ePdYVcX™h„uXdq’VRj XS5A”8h5SFg eˆSY1™bfc‘rf I51eFY vY‹coId0%AvPlXCS5Ft dqXphgc7 h5IFu„|g vcG1…frfpcxcbfh5AwiwX‚X”x5tfBYPSBFImFY `U pq S5`P…YvPc•ab7pFIWudqŒc g a y@ d x1˜C¼ w P ˆ „ ID U„ G €•Iw § ¨ § PG  yP HG ½ xf8•tpF…fhf…FCivmGsV5I7!§ h5CdqA—`5xY`‘…YSHC…quef1hHdF™I5IFpF™C1pF”`UeY`WhW8S5ybf§ x5`PxYI‘…F9o‹R4 7 HU F FD a F cg P F c Y c a fPq | f F 7 Y H7 hd…f™I5wSBwŠSWe7…YcXdU8”S5vP•apFuXdqc cF PB 7ft fF …PpI5xF`ˆxYEGiV5I73cX c ‘ Y c ‘ FD a 7 F…q–‡Ce5CV5•7wHdFFc 3eaSY…7CRH ˜PhDR CSF‘ e‘VWxS5F •7‰lbfB7F B Et …F7IHS5C7F C…qF XxgpF”`UeY`W7hW7 iV5ƒefpx5Bw`PP xYI‘…F9C…qo‹Ry–x5`P…YiCeDdY…H„cbf7 it €B A 7 Y X c f F q h 7 Y H F c 4a X d c @ Y q Fwƒc„€eYVB`WX…Y7 ‰XCxDF7VDf …qdPVcCxgH G”VWFU SU”XS577 pqlpYfeP XAh5€f V5wVR`Bil6tPY VkS5uSYPeP „|h‘l3V51xH77 SH˜P39CCe5Y‘e5 C•7YV5V5ll8S5X‰ƒe@CVWF e@7VWQuqˆSFˆ7ˆ SfX”ˆ…fƒm™…Yc I5dHwwSB7FVc ‰vFCXSWaB S5e7…Ye7…YcVHX77 dUˆwvPf S5CIPF …qhaQdFc yXC…qF7cf Q9ecq q€Q| 7 t t F 7 7 P ‘ a ft f F – 7 t h W SdGVUXdqf 4  ’VR3SFCS5XVH7 rq`FSWI7…a8”@V57 dFS5BShfePX…FdYP Vc˜HQsdWRq e78S5e XePŠdYdS5…7btcSY…Hb7pdHc …P…YVH™dcP 7ƒIFI5c ©xc8e7S5a wCC…BF Y …qVHe@SWc 7vPA‚xBaˆ e5l…FhfY dP˜H…Ffd@VHR CfePS57 Sfh7I€dYwe7C…qB…Y37VHc Sf…hg–rfg wV5SHC•7B dPe@CSWcl`UIP…YB f…aa vH |hf”…Pt iV5F EŽG…qFC |VUc dP”pqH7 xBhdFf•fdP˜HeFXpp@RH Cwh7xfU x5`P`B…Ywb7cFdYf B dYSfSHs¤pF•tˆ77 XX…Pf|t s’h57V5@ y•f–dFg dFcS5CVRH h7d@w•7SfP w…F…uw•f57wB C`B F …Y`@ƒcxW…YvP™XV5fc ‚AXXQdqq7@ F ™e„c ˆ5 H F Vc ˆ 5 F H 7 F H F BF a e½C¼ w d y c P €P …w ½ ¨
y
  

¨ £ £ 

936 X2 X 3 X T F6 GF G 3 #8Y7YSY%¥ 72 £ P%(42 %42 £ 6 B 

¤ ¥

% 2 £ 0 ¢( ¡
 

y x

e½C¼ w d e½C¼ w d

y c Pw y €¨ P …€I¨ G c #w G

½ ½ 

¨

£ ¡ 

936 X2 X G @ F6 GF G 3 #8Y7YSP6 YX P%(42 %42 £ 6 B

¤¥% 2 £ 0 ¢( ¡  

y 7
  

y ¨G G 7c #w

¨

¡ ¡ 

936 X2 2F F6 GF G 3 #8Y7YX V¦P%(42 %42 £ 6 B

f R F f E H 7 dqc X 7 7 F q” H 7 t t t q F e8 f…FH x © 3 ¯ ™ D8y|eP`WxW˜PuSf7 XCx5Ft•t Xv5P hav†dFCwIFdF…FSHC©S5…FVH‚ldFhHCQV53Š–hgd7e S5ePSYh‘g dF‚“VRA9i”•tFDP€ SUdFXSc7 pqCwI5fP iC9EdFctFF …q SHGp…Y7F `D vHh€…aChfF QC‰–dPd ©`Px5c xYhtI‘dFXhh57 dFSRc uuXdF¬PSRP ­¨ I³SHw1y…fwI5©wVªFy SB¶ ­¹wCtr¸B¶V¬P VWub7¨ dYhHVciXrt7F USH”P t @ 7 c
£ £ 

£ ¡ 

¡ ¡ 

½

 

$ ) ¤ §¥ 1‚x¨¦¢ 

£ $   ¤I)

¢ ¦ r!ˆD)

¡ ¢ 

efC…qC Y F R 7 7 7 ‘ f c F P t f W qX F Y U H F c q Yc 7hgIfbaCV5”77 rqhawB xBdP˜H‚S€x‘`PSWXV5©FCS57 ‚Ce5a pY”‚ hd™I5wSBwpRB hXx5vP•apF‚pcSf•7`FxFqˆXw7 ybfIWi`mCpS5ePSYh‘dF9Cdqprqa ba” CFY 1| t xHC”GIHPS@Pc •g VDwwAVBYBbf Vm”‰XSH7cq …qtueWcP vYSfXs”htFh57a …F‡i†CSg@7cU weFU CSBW wEVBaUIP ”s‰V5FDIm SHh7˜PyzcDChaefi„Y F Cmy tpr7VWPSD7 V5CyVcd@7H xHX˜7 P b¨uIºx¹7 xFQqˆ¶ r¬Xv¨7 1r©q vc…fµ y ˆhaŒ „F`dAiky xD0˜PA §S5”XS57f 5eA P SYxI‘A …FegrAu4H A xFV‘rfIH‡dF7 vc`BEr7SaY lXxB7VHF rqP uXdqc F 1 7‰ R 5 

" $
¦ 

B 9B !@ R A86

U 

" $ 

£ 

¡ 

  „ £ £ y 

c
 

¡ ¡ 

w c f© (£ £ 

„

¡ ¡ 

¨ 

 

q bfimuxH„Py‡‡CdqgSB…P˜HEdFbf1™r‰iePvWraIH…FxcXS@vPa @ VR‡eFSWCS5fS5Ecsht…F™I5eFdYxHp3dqYPVRP ef bfSciCm‘Y I5ulC1`57PxHWeF7 SfwX‡CXQV5qtF e7 Y 7 7BF c R Y|a 5 P ‘ 7 7 7 c Y 7 B8 
" $
¦ 

" $ 

£ 

¡ 

  „ y

£ £ 

c

¡ ¡ 

w© „

£ £ 

„

¡ ¡ 

¨ 

 

VRPpqdSc‘CI5eFWl1fSXqstXS57ubfYim7i5wBCe@WSvPauFXdqclPd1cvhaFGpUf•dFHpdq`cY1‰dFbf1™r‰iePvWraIH…FxcXS@vPa 7 7 c | Y|a 5 V5…7c
£ ¡ 

 3c c 

" $ 

" $ 

£ ¡ 

  „ y

¡ ¡ 

£ £ 

w© f„

¡ ¡ 

„

£ £ 

&$

¨  

SRƒeFSWXV5pV5ycsht…Fxch5`F…YSHyefubfAVmyXSHt7 V5„Pww3¨B CQe ”  P ‘ 7 7 7 P Y Y 7 Vy7 @ F q d
£ £ 

¡ ¡ 

£ ¡ 

" $

¦ 

" $ 

£ 

¡ 

  „ £ £ y 

c

¡ ¡ 

w © (£ £ c 

„

¡ ¡ 

¨ 

 

W 7 t 7 Y 7 7 B F c R Y | a c5 XS51efiVmySH„Py‡uXdqxBdP˜H‚dFef1Ar‰i`PIW…ahHdF™Cx@vPa @ `FxWCV5iS5‰cpht…Fxch5`F…YSHyefQbfVRis‰Scdq7mPY xHCCI5P‘ `5w1CSfF7B Qeq ‘ 7 7 7 PY YeFl q X
  
" $ 
¦ 

" $

¥ ¢£ 

¡ 

  „ y££ 

c

¡ ¡ 

w „ ©

£ £ 

„

¡ ¡ 

© 

¨

¦ §

" $

¥ ¢£ 

¡ 

£ £ 

¡ ¡ 

£ ¤

£ £ 

¡ ¡ 

¡ ¢£

¡ 

  

&$

£ £ 

¥

¡ ¡ 

£ ¡ 

 

" $

¡ ¡ 

£ £ 

" #

£ £ 

¥

¡ ¡ 

£ ¡ 

" $

£ £ 

  

" #

¡ ¡ 

VRpdqScCI5eFl1SfXsXS5ubfimiwCe@SWvPuXdqldP1vchaGpU•fdFpdq`c1‰dFbf1™r‰iePvWraIH…FxcXS@vPa P ‘ W 7 7q t 7 Y 7 5 B a F c c F H Y| Y| a 5   „ g c y w „ 6 c  3c S5…7c SRƒeFSWXV5pV5ycsht…Fxch5`F…YSHyefubfAVmyXSHt7 V5„Pww3¨B CQe X¼ P ‘ 7 7 7 P Y Y 7 Vy7 @ F q d d VRpdqScCI5eFl1SfXsXS51efiVmswCe@SWIPuCdq¦xBdP˜HR   P ‘ W 7 7 q t 7 Y 7 5 B a F c dFef1Ar‰i`PIW…ahHdF™Cx@vPa @ (VRQ`FxWCV5‡S5“clht…Fxch5`F…YSHefˆefimˆxHCe5l‰CQod ˆSRwdqVcXI5eFoSfXq Y | a c5 c P ‘ 7 7 7 P Y Y 7 P Y B Fqe   P ‘ W 7 7 t 7 Y 7 5 B a F R Y | a c 5 @ P ‘ 7 7 7 P Y Y 7 Vy7@ F q d XS5TbfimwwC`@xWvPQCdqc xBdP˜HpFbf1Ar‰i`PIW…ahHdF™CS@IPa —SReFSWCS59V5ˆVcuht…Fxch5`F…YSHtbftefim’XSHt7 V5„Pw‡“¨B CQe C d VRpdqScCI5eFl1SfXsXS51efiVmswCe@SWIPuCdq¦xBdP˜HR   P ‘ W 7 7 q t 7 Y 7 5 B a F c dFef1Ar‰i`PIW…ahHdF™Cx@vPa VR`FxWCV5ES5tVchtdF™h5`F…YSHTefTbfAVmTxHC`5wuCQTd BVRu…qVcCh5`F‰—Sf”XV57 Y | a c5 @ P ‘ 7 7 7 c P Y Y 7 P Y B Fq e   P ‘ W 7 7q t bfim‚wCe@SWIP‚C…q¥SB…P˜H“dFbf1™r‰iePvWraIH…FxcXS@vPa @ £VRyeFSWCS5hV5Qc‡ht…F™I5eFdYxH bfˆbfim“XxHt7 V5„Pw‡y¨B CQe xd½ Y 75B aF c R Y|a 5 c P ‘ 7 7 7 c P Y Y 7 y7 @ F q
£ £ 

¡ ¡ 

£ ¡ 

4 4 4 2 ) ' % $ ¢   ¨ ¦ ¤ ¢ 765310(&¥#"!©§¥£¡


 

¡

¨ ¨

 

¨

  

 

 

de5‚xHXvctdP V5haƒ3™`cHˆSF7 P G CCr5f IHwdF@ IcCw‚r7VBcdqFF dPVH™XS57c 3IF…FCxHH …qdP3vcc haCSFF dq‚C™…q€F s‰•tcD zcX•aF ƒ†„FIYVyha…PGCpUHF sdPGi•tV5pFI7”1‚bf@af bfi3mYY c‚XA…q€77 ‰ˆXdaŒvc iidPdqXC‰I5U‘HSc VHeFwh7VWWb7 Cda‘ e53eˆSHSY…PXzc‘ ˆ•ag SF§lx5ˆ¢ C`FP …Ydqzc‚dF•ac bfYeHit U  cl f D 5‚ @ t Y Y Y Y P ˆ U uF c s c f™ 8 c 5 F B P B t 5 P a F f F q c ‘ 5Y c @ U B P a H PR 7W @ B H PR F q c f F ˆY ‘  d ¼ 5 PY c 7 @ „ “ d c 5 F B P B t 5 P a F f F q c P D™IwSw‚XSIhd3Xd9C`…iCwSI1S˜bC9dx˜‚XdhSeSu7˜CsSed”x“(h™IwSw‚XSIhd3Xd9dc ¡ ‘ 7 F c xFCV5XrqhXidq`c1f¥ ‘ 7 a P5 Y| ¢ ‘Y c ¦c „ BV57 a F D a c ¤t f 5 fhtU xF7 VRCP‘ ”rqE”pS5I7vFp XS57 hfeFSWXV5Y l|E“C…qCxg C`5wwCd@7 dFSHu“uIFXe5t pYiGtfP ChgF c”dqc fB B f 7 F | a 7 …F…FC‰XcPHVc…@7 8˜Fh7 SdhGx”e57VU7FR C pqVY‚CXSDFcf …7 dqsdPcC‚ihWef@cU CiF‘ F e5ƒm5ACV‰YY “‡ƒIHYbfIWGiEƒmDFF 7 XFY CQASR@UB luCIHFP5 dqGEAXu™hF@DB€D ‡eYf5 `n VWXe5F ‡sSH…Bc7 dqSYP ‰C`PU dqc F1xe€‰P| dW™€8c S5bfIWI7i”`maF `†CCTS5UYY eWe‘VWdYwxHxF˜PCR‘ V5”rqhfEIFa XcaVcCV5P dFr7„c5 c bf•fXiAUY@ F w9dqc”VR7c dqPc 5F 7 F P hd•fXbF f dFAQSHYq Vmh™Id@d„bf|ƒdPf iml~dq¥x‡91…qYfd@H…P|c Cdq`cC…P‰•fht…qSFƒchFS‰1w‚¡B ubfS|A`Y F hgxWVmef9V5mCi‚dqCe5…P“‰V‰ccA iSHc ‡e77 S@G3VDBPXv@efbaQiVmY7 ivcXdFt sGS5FI57 u™…Uc sGGhbf…qcIWGXiSR7c F …q`muueU ™Fc SWI5SRCwS5F‘ uxBvclliw”yh|Yft7BfP7 dFC…qybfS5vP•a@CpFP dqƒ8C7@Fff „ dq¡‰wix@l£tvPxB¢ `‘Y eFSWwEXTV5P‘a 7e Fdqc B cw CyF ‘i ƒC 7C “ e 7 Y H 7 C F | j Y 7 | 7C F 7 …qc ‘ Y W Y 7 IHF XUt V57 cC P F c Y d H X¼ ¨ …FC
 

rd`WSW‡pByˆf VcX1efiAk A SHP 7 P5 Y rq T 1 a c P Y hH5C‘A dF3xazcA IH…7…FSHzcxaX…77 rqSHˆXVR7a “‰™CRc F h5dqlxBVRH wc8X”…t7B q R “vPS5c SfP •ah7pF…Flff IHXC1X™Sg|cAdtFF q q rgeWeF‘ VWC‡pBF VBhYf Cvm…€‰xFFIH H SHQUˆ CefP 1•detIHxYY …FdPi…Hc VU™XI57c F vFrqƒ7aQrf™ƒcc Im8SquCf‘5 Cx@F …qdPi…qe5“efIFidFY mf TŠeW7f 7 VWSWcXba7I7 dqdYEIHdcfP uSFF 1cSfyGiIgc77 S@rfGhaPzc VD„FCCrAy7 SD4 AP W 7 7w 7 w c ‚ a Y P C c C c U F HY |9 HP F P ŒCwx‘S5FYenIYe5 c vPP I5•aFdFl SH˜Phf…FCd@Vch7˜F†VRuvcdF‡P yAFP ixPY uyibtAˆdPCu™Sqe‘lFB ChfF im–SR“vcdFh•tdF| zcC•aY `FhW7pF™Euix@”SD‚…f77 B ™h5lwF ™xBc wPP F –UB `mCVRY P VRIc“!h5xcfPpF Q•dH SB™wwSBP XwIPS5Pt sdFhaB X‰S5ft ChaFIP dqdFy‚dFfc iSfcpc Ch7@ woxBWaU eF VRvP1bfuS|mhgEpc7 X`HFrf dqtp’XSdtwcY ”…5 F IH–CeWF† W6Aq ef“CiQh5c…q|YF wdqCXp@cB €C…fbfSfiGm7Y `W‚1…€Y7 eW yr7VH| udHF `cl…DXYt VHV5izgV5y‚77 hfdFCdfc S@xfGwVD7P uƒc5 IcXpFY C‚˜@f5 •e5‰bfSYIWGi‡7U B a 7 CVRd S€b7ƒd…‘P Y IHdcvcIHCdFF C‚e5fF h5‰Q„cYF Cx@‚ˆh7xfy P CVRB eF©eB€ydqi`Y cP 1‡}bpeIWBw7mY ™Gyf t ixYF X`mt dPS5C…HY 7 xcEh5U w XvFF CiCe5FcBdqlEeBdqCCpedUYY c 5 lCTe‘xqYiB t CS@W VW…Px@XCvP7 H ™dq@ lyƒdfF•„a c “xfiXrq7|xFqˆX‚ba7 U 1pcqC1A9Vm@•fqXF ‚‡S@TeWe7VWGpcP…YGVD7 hHGCd‰Fgye5bfbf‚imYYi pcyxVH7t Sfh7S5b7eFCov@WW 7 VRra  ‰vYP eH b7efhdcadYimIH‰jxH77 Ce5V5‰ypcRY˜P ƒcSfVc”h77 XeF7 dqdqop…FVRcW ‰yiXy™jiV5c•d5YPVcP1ef|P m7 ‚bfC‚C‹cUY@ ‰bfe5YY4 @y H @ f F Y f | BC7c 7 Y WE | F c 7
¨ ¨

7 Y rqSa•7oVRvF”V5…7pcbfipht…FVHX™…„ECdqhC`5wwCd@8Apht…FiCwSBIP‰bfQefiVm©V5‚ix@”SD‰™I5IdwiSBYF bf miC…qB¦˜1@c8 CSBd u˜H¼…P ŠCIWHR…F x@i`‘F `mtwU F P a Y t 7 @ f F c ‘ Y B B f € D c @ U a Y Y 7 7 c P 7 c P uF` YC
α (r,c) r

¼
 

c

V (r,c) d

θ

β = α + 90

$ ) ¤ §¥ 1‚x¨¦¢ 

£ $   ¤I)

¢ ¦ r!ˆD)

¡ ¢ 

0 &£ 0

¡ 

¡ F D F c c F Y7 F t ¡ c F H Y | W @ R F F Y t W P F 5 F c Fd £c¢ pchf‘GCdq3X`5wU …BIHdFIc@Y i‡dPc …PQzchaF GdUhf…Fs…qƒc1lb7CE…BSH˜P3Xdqc d …Ft ¡cb7  7dY™ c I5…FIH†{ ile€Cx5Y XwhtIFX‰uS|ŠPg btc SYU SD…PdHPC™I5IF‚Pa C…qlSqCx@dPCYH …qo…fSfXu„c”Yf bfEo7B Ebf7 iFY Y mQupchfG‰fD 3dqfc VcP P XU7 dqB C |CEC`5wCd@…f‰Œ A q 7 F Y X Fc P 5 ‘ Y B f XS5uhf…FcCb‘ 7 pWe5IY”enf V5wr7Y dH`BCfe5cY wS5p9™vc€7B ©9C™e5cFhtfdFD `5VYxYr7”i‚ldq”QxhV5aDcF VRjI7„€8hHpca e7”…F Y pcxUhHdPq CXe5HF u7U ‚xcpcSfS5‘ h7e7…YeFVHˆ7W VRA‚e5Pˆ …VmV59bfCib7dcdYe •dIHvcCdFF e5ƒ™ryc `5„cxY™”lls…q”©7V5ct dq‰1„cY`cw yh7|xf •feFdFhVcW …7CVcF Q…Pq eH t F rg—Vkd VWS5‡eP7 r7xcdYdBx5cxHIPr7˜PidYR™ecn I5`5xHECdPY eFY lxVWPxHF irgxBpPrtI7ldYVHf ba CdF7 dc”IHtXxFV5d@i…c 73pcˆ SUCI7Fvdq‚eQ‰iyx@c…P5a c Y c rfIHrf”…FP xczcSDh5Sa1r77 w…fVHSB™”wrqPc 7 I5wSBVWea…YwvcPr7IHGxFFixgVDIˆdF`FXC9w`UUf7 W X…FSWiSBc pw1`FUiImX5 SBASHY IP˜€˜P8…fipRa`RY tCdPSfvcsdb7c F vWyEpF•tf a xc”xHf e59oGCiCV5FDWFR@SY˜P GU ˜@IRpF…qXhf7—h3XVHePVRac ‡7…FW GEVU@F …BXSH7•fidF q ˜PˆCxF7mf F VWdqˆ””S5P71CSDc SPS@EGe7S‘7 P CCQfetqYF VDpS5”ePt V5dY7c q H f P @ 7 R c 7 F F – B C7@ B t Y F cc ‘ Y H R U 7q c P B ˆ† F c P5 P F Fq €t iX…@c ” F •dƒcxYP `‘iBY ‰Cˆc C†@ CFU e5c Cdq9Ce5U IYenCS5a x‘vPt ha…F7 1SH˜PY†SWe7…Y™SRc I5“dFP Sc”7P 3xFY qˆXQf …f™I5wfF xBl3xFX3Cdq1ScC1SH1hHCdqIcC1| F…fhd™™h5cc lxBw“xFXuCdqThf…FiCt@ ‚wSBIPEXS5ˆƒcFxY`‘iƒYt B”|7A axFV‘‡`B9V5’t7 XS5PI7…aoVcX77 dq¤VBr7SH7 x‘dPXDH † ‰1dF`c…YjsP‘ C…7Vcf PCt Yc F U 7  H d 7 …FXc‘ `5h7…Y„c…FbfH i©Y vmu…fhdF we5SBSYdPG‰o…fUfP VRhfwIaPIF V‘xaXƒ8GAX‰Vc7g€PxHD77 V5…7 xHC˜P7 ƒpceFChWf …FSD‰eWc e7 VYxH7˜PXqˆR AEAG—dPD eW”`c W 1@ y…f™xBc dPF ˜H‚rfP ƒcxYB `‘itY SRy•ff SFV‘c ‡eBpd€Y SHt X`5XˆY w1@f@m7@q ƒe VRƒvcdF‚7 R 7 A R ˆI5wSBwsXx5vPhadFqA‰™I5…FIH†|{CuSFXXIgXAQuIdrfxce5SYGU …FRVjCbt@ w…PSYU SBdHIP™uIFI5ac dP‚`cC1dqYF j”SqacvF V5XXS@7‘ C…Pq h5CVFH dqSg3bfdFc •fvYiraF IHmiovm7F VW’XXx5f7F x@SP`PS‘Ae7Y hˆidFY …‰CˆGVWc7FV5dq VRh71…YP ea eFpcChHW iSF@ iwVWP rg w™S5cB r7 S5ePIPdYenzc…YxaSH…7C…HP uvmi1x@Fc …F”CSDHP d@uh7Vc7 …f˜F™Qh5Rc Cl…qFF xB‚wXx¥B‘Pc `5…YcXh7t x5…FvPvH•aupFa IH‚…Ff c X1dqRF Œc cP i aˆ c Ht t CU ” t– c •fSFV‘‡eBSB…P˜Huhf…FC…@ch7˜F3…FiCwSBIPhdP~VBr7SHx‘dP" ¡ 6 $B@ !£F 6   7 Y R H R c@U a c H
 

IBC…q1ciS@GVD1rfxch5wSBw‚”S5vP•apFuXdq‚XV51•fAVmQpcrfSHu8”V5‰pchfGCdqƒdFCCwSBvP€ F c P 7 F P B t f F c t 7 F 7 P| t 7 FD F c c@U a qm”‡Ce5iXXS@GCdqƒdFCCwSBvP€ PD ‘ Yt5 PD F c c@U a rfxce5YSG’VRPwV‘X1™I5F……HCv@uC…q—SRQ…f™I5wSBwpwCe@SWvPsXS5¤|…PCdqƒdFCCwSBvP€ PU 7D c H a F c P c F P B 5 B a t 7 H F c c@U a …f™e5SYGtSRPwV‘XQ™I5…FdHCI@uCdqtVR8btSY…PdH™I5IFuCdqƒdFCCwSBvP€ c PU 7Dc H a F c P c a F c c@U a S‘XC…qwdPDya hgH w ™`5xY”8CSt€ 7D F c c c PU t 7 y g w f c 5Y Da hH §…™eSPGU 4 £RVwVX‚„iUwI‚eeVbd`C`sVyvXd…„”Sv€  P ‘ 7 D € c B F €WW 7Y cY 5Y 5 7 c a @ H c f 5 P a W X 7 |{it Y RCU C7 1 FXdqdŠuhtc hfuFF C|etAPY `eWˆVWP…3CFH7 …syV5rf1e5c7x rfSYcxGe5P SYGdFPU U cVI7ba4 `Y(CSRU @iyI±tP ¶rci…q1hf`5xF–‘Y VI¬XI©7 S58‡77¨ ycSBX˜H7…P …q1A™IccR g …fI5SfF…IHb7vW†aF }„1bf„ Y© h±r¶SHŽxgŒˆCxdWF` C„€@ Aƒt c eYw”¦ePS5B7VWP SBdYzc…7”xHa S‘C…P5 ˜@lw`5udF|`cePdYeWf˜PSWH ‘R U VH7tX  µX 7 cs B Pµ C H‘Y hf…FC@dVch7˜F1IcFpy™`5xY”…FciCwSBIPahdPc~VB7rSHx‘dP"   ¡ 6 $B@ !£F 6   H R f c PU @U H d i7 ¥ „ ¡ "¢ dFhHC1| ¨ Fq 

¤¥% 2 £0 ¡ (   ¤¥% 2 £0 ¡ (   ¤¥% 2 £0 ¡ (  

y 67˜ w 

d C¼

y s¢

e5dYi€yP f
¨

c P huw 

¨ 

½ ½ ½ 
 

¨ ¨ ¨ 

yy "s¢

„ fPa y –¢ xvC7G c #"w Gw e5pY…f£¢ xfIPa w w H
 

¨ 

 

¡ &  0   0
£ ¡ 

B !@ R 9 92 VR #8Y7YX %42 £ 6 B ¥ U 9 3 6 X 2 G3 

4 4 4 2 ) ' % $ ¢   ¨ ¦ ¤ ¢ 765310(&¥#"!©§¥£¡

 
 

W 

W 

‹c4 d s ± « ¶ ° 7 a Y f H P 7 U F F D 7 P c‘Y R‚CA…¸d¶S°w GI³r©FIcS«F q I¶t ’S´e' v³¯ S¹ˆ ‹±d©iY ihteFP eWVWI7‚efyXS5t ePSYh‘dFoVRy…fR eHVYXxF I5IFu„|vcG1•f`FIYX7a t I5IFSa7p7qyxtoSR‚Hr‰xat …7…H5 ‡Ce5‘CIUhF7SF‰ rqxH˜Pba31X‚d@|HdFq zcX”`aF 5 w…HY d@ …B„cIHudFf CiQjCcd …7rfW IHSFIF@ eaA15ˆ Y xHY‚S5ePSYF h‘dF‚FWH XC55 x@dPxHI‘‘ …FSH˜P8D rqSah7‡…PQ7c 7 xch5Y vFxaF p7qyc St…FVH7 5 QXFf S5ePSYW h‘dF‚5 XCx@dPxH™r‰R xaXD Y f…PuC˜@vRdFXHf 9teflƒcohgefhW”SDR e7fXct XS@…PY a SHAr‰SaXq7 ‚F VRheP c xFV‘‡`Bf 8Cdq…H c XV5t lefhW”SD‘ e7s”Dt CS@…PSHc h‘dFPxH˜P1VRP XV‘xFF Q‡`B8CdqvI5SFeˆY f   Id”S5ePSYI‘…FfF XfCx@dPxHI‘…FSH˜P‘hXDdq…e5u•fFc `FxWCPP 8Y Xdqw…FVHu7 Xx5Y`P7 xYI‘…FfXCS@…PSHW Ar‰xaXc7 H ‚CcF …q1VR7 Epchf…FH q 7 e Yd F c 7 | 8C@ 7 xf…rqXWa p@F’DrgIWGYF VD|b7ˆfW VWb7vY•a”dUH i…F7 I5SFc eˆSYP ‡F G5F s‡ V5d h7PhCS5EF efCQWq F8SdF SFS‘‡`BhXFF dqD uVREaP c IR`FsSU…P‡CtF …q5 cEdcVH…77W pcf XeF`WW 1cdqY sX7t V5SF…‘VHb7uG—eW`W1Q”S5ePSYI‘…FdFhfC…qtSRC‚Q”AdPihgefP hW”SDc e7s•tPCS5e‘pY…fSfa 9”pV5F h75 1Xaf S5ePSYF h‘dFc ‚WXCx@dPxH7 dP™c‘ r‰xaXD c Po1VWF eW U X’SgdFSfh7uefXYY Cdq5 s65‡ŠXXS@…PSHc GAr‰SaY9X‚Cdqq E …P7 37c XSHf dPVc…7hH”HF GxUF …f™h5CS5Gw€7U Y wvPSBD sc ƒm•tCdFY UXzt c •aCCx5vP‚C…q©e€CCcU ™SU@ 5 ©c7dP 9‡eFCD Ya c 4 d t 5 F ‘ W 7 D F Y p rq`kdYSadfF ™•7f ”sx5pP`PbfxYVWI‘3…F7 bf8”ƒt c 3S@i…Pc uSH@ 9 h‘dFXxHd …P˜PuhFRIH C’…qnF IWiVDrqeab7X1xFq ©X`57qˆ| ’`WSFSWV‘‚‡eBx5ixYY `P htI‘eF…FIWpVDXb7t C‡x@W5 tƒxH7 dP C™bt‘f r‰IWxaeF™X‰efCidFFhWq ©sV5XˆXhW57t S@”…PF SDSHe7I‘9…FW SHbadY˜PhHElCDFFR XdB q ‚8px5xF`Pqˆ…YXc7 7q f H pIHg dk‘ GSUwCCe5eYIWGVDb7W“rf™I5Cx5”wSBIP8•tdFvchaCCx5vPC…q9X`5Ae€CcW CCyPU ”tŠxCx@dPxHAr‰SaX77 ™PDf ƒC…qE…PEX`5xYCS5ePIWG7F i `FxWC‚rqxah7F cP P ‘ F c F P U a F 5 a F c ‘ Y FU 7 Œ dY c X5 ‘ D F c c ‘ ‘ a 3 P q X`5IBCC…qFY …qVc©u‚bfY5 e5 ‰`F•fY …FxWIHCCqFP lc…q‚qˆSFh5XCjxcqF7 dq V5–I7g x5ƒ`Pa xYXI‘f x5…F`PhI‘xYH ht…F…Fi•azcH XCCCx@55Ft S5f dPIPxH™I‘a xg…F`FSHxW˜PCle5R‘ pYC3dqfF 5 ƒS5cubfdqwXStt R Ch75 x@…F„cdP”xHf ™lxar‰Y‘`5 pFX”XCCdqUFU @–”c ‹R’xd4 •ddFIHiCX…q@Fc lCxBPVcU S5vP‚C‘F dPx5ƒ9hHPc C…FP “dcc dq ScCC˜@PH 5R XXtf F Xx5dqS5Q‚VR7c`PYxI‘XPt “XIW5…FxS@i”…tF P ƒmSHXApr‰U‘YCS@…PSa1Xh‘SH7 7 SRdFxHD uX˜F P SHGwAf€8PR qdc D ”dPSq1YcS5e‘IeP™SYc Ch5F I‘pSavF5 …F1p7H 9VRyef7StPs5fXxXdt F `PxYSH`5AQi‡S5H‰7Y I‘…FXuCeFP P „|SYS5xdFh‘c 1e€8“Xlix@FPx5PVRH C t IWC…F`mVHCxHYdP8I‘7 pdF…F‰hH7 SHC˜FƒRP u—™CIgccdqY 3F h5…q•fvFTSFc SaSRV‘p7–yP ‡St7 `W‰x…Fˆ…€IdVHVH”XS57f 7 Xef 5 ePCSYY x5……xYDI‘`PF h8”–C“S@Pdt4HI‘65…Fi5 S5ePQSY|…PSH©dFeh‘Ar‰f”X8r©x5Dt7SaHd GI³vP”S«t haV5dFI¶f7' H 5 P eW BhŒY7 7 Y PW U H « q ´ ³ ¹ © ° fY f UY q f 5 PY c 7W F W @R F f @ c P B @ D g c f FW U BY f F q c R P F 5 ‡ d fY f €W 7 5 7 F ‘ 7 BY 5Y W @R F f 1S¶ V¯ V±‹d‚e3”`CdXx`…bI…HC˜IpX9„f™l9ciCthpheCw`d‚C…uS‡C‚shedi`SXVhxV‡e…`“C˜vdX@ dPefSW‡dFSHƒ”5SePSYI‘…FQVR3XCx@dPxH8X5SwVBXeUCqdX5SePdYVce7hWdF—IgXx5`PxYI‘…Fw`FxWC`5dY1VR3hfeFdYdcIHGSU…PCi…Pjx5`P…YƒcCCSt…654 7 7 f H P fU ‘ ‘ P 7 f Y f H f H ‘ f P F HU c Yt 7 — m˜ o š• ˜ pi§o£ …§ ‚1§ —¥ › l lv¢ly{ ‡ š “Ÿ• 
£ ¤
¢

¡ ¢

 

H F H fX P ‰ c c „dƒRa8pFhWc rfCx@SP€ •f`cuXxFavFY h5ˆdFdPhHC˜FH †…FUvR •gE†CDCFPSHH …qIf‰bac C`Yc CV5W d@XXrqf7 S5•aP w© ‰ŠSHdB etidPxYP x5…H`P™dYc I5…fvFhfwSHa …F CI‘F …q…FiVWSqI7Cba‘ dYx@pcCbfP dYdqcyr7c df„cxfjS53y„cPU X•ff vF9X‡dFh5Ba@ b7hHdY˜FdcvRIH…FC‚e5HF ‚CpcFhHY SfdqSc•7‚ˆxHWP`F SRiXbtf ih5Y m‰9f7F DAXhHF dqdFƒ¥iSUcXXrq77 …qwC˜F € `Rdq…Y‚ocFIHc 7 ct 7 P etxYdP…H™I5vFuXdq8SqCx@dPC…q“hfdFdfxfXQefiVm‰„c•f”C…q1cX…q‡˜€`RdYhHo 6 $B@ !£F 6   c a F c ‘ H c 7U Y 7 FD F c 7 c F
 

 

d ¼ c …FVHwhfiVm9ry„crfSHuXV5­70„c•f”iC…q|Cq |CdqXS5x6 Xx5`P…YcX™†e5fS¼e7 CX9dBx5xH`P˜P…YsXC™dq@F7cR fc…F“ ¡ e5b7‚™•tcdYY I5C…FF e5IHVY†…7F CYc|{ SD4P 7 F 7 P | t w F D F c P P f t 7 d ¼ 7 @ „ “ YC W d @ s „ p e7…YpchHC`5’VRQ•fwIB…FdHAvmC…qƒdFiCwxBP © §¥ 6 $B@ !£F 6   F Y P F c F F c c@U dxXdFF dqhHsƒ‚CiS5FFYq `5 bti™3iG6tFYtYP eˆ u…PDVk pPIHbfhFVW93XdFf7pc EV@Eh7B …7—ca `WXe7W 1GASW|tY IgI7•fbadY`Fi…acIW eU`YeHeWvYIWsXCS5Ft …qu•fdqdF`c1X‡™•t@|7SHY d„QXxfffpF “sbf7@ pYrqiXe€af d@VWiXIg7f S5rf‰•azc7 pF„FxfiI7y SD3ŠCSWFPa dqI7‚dYc ba vF…H”vca wCwB™b7BC d€C‚Ee€@fW CSHW…B Sq˜Pe‘y1ˆSFq cG”VD7P dq7c F 7 f F c q cC n1 @X a ƒ 7h FI5F B ™ R C Y ……FP Vcw‰Xshdy…ff ™I5w7 xBlW ‚pF•fCdqR uVRhdFXh5pF‚Xdqse5uvcdF9™`5xY”hXdqƒhf…FcP ‡eBF Aqm7 …PCCSU9c”dqt ‡7 dFXeU`YeWIWsV5F 8dFc iCc@ wP7 xBvPa c P f ‡ c F P B @ F c P f f F c Y f c P U F c 7 Y H U 7l 7 c f F 7 C c U @ Y F t|ePeWVWs7GeP 7 XE…BSH˜P|SFY CˆB @G“VDPP xmc7Y X7F CdqF BQhgvcSa R7 7 C65¤@ iSdY t`BdFCX`UY eY€IWc eW F V5F7 VRhhfim‚xHˆ CfPdF e5w B XS5‚SH„PVy‡q7 VHi7B jdqhCS@GVD7 cs cc v ‘ 4 Yf •fS5FIeP…FdYSHdfXh‘f iIF@ dawbft i@Y sSF…FVHˆiVDrqpXC1dqqFY7 ea Xp`5g jEeB„|i8‡…qwpefdq7 XCV5Yt x@™dYe5CpB c ef9se5dPwwi”CgP7tB dqIc¡ wSH81ChfFR˜PB …qCvVWe@cF h57IFsCIB€ …FStdHh7A…Fc vmeHVW‡‚uxFP7F „|qˆ3X…F7c pdFSChdFhH‘ Qdcq VHe ”VU7 F c V¼ C¼ d ¨ 
y x ˜ w
£ £ 

£ ¡ 

¡ ¡ 

y€¨ P cƒw€€¨ P …uw § ¦ (7c #€1¨ G c #w P y c P c y ¨G G w y G y c Pw y D¨ P …up7¨ G c w §  ¦ G

§ 

¦

¨
§

y€¨ P c…uwpy€¨ P ƒw § ©1c #p7c #w P c P c y ¨G G w y ¨G G y c Pw y €¨ P …€I¨ G c #w §  G 

¨

¢ ¡ 3V…c  57

9 3 X2 G 3 6 9BR W B #P6 4YX %72 £ AB AU8$6T A$9@ !@ R 

©  

$ ) ¤ §¥ 1‚x¨¦¢ 

£ $   ¤I)

¢ ¦ r!ˆD)

¡ ¢ 

SW•fI7Fp…fbadYhfcdIFIHAxFa P…uuS5‹c4–SWŠ7d …rt™VHc S57QhPd|`nxH…YSH˜PpRPX™’qqc S…fe‘VYzc•ar7dHdFpccIfˆwTC•dq4‹cYt bf VUƒcr7uSHY SF9ˆ‘ v€GXVDaP h5QvF7 SaCp7F S5yQStP C‡…q7F S5uePc SY”h‘t V5dF€|u…P7 X`5™…Yc h5zcdFX…Ha …@CdHH v@pcXS5CIPF …q“’xHca c˜P‚XC`B5 A…qY S‰ƒc…YASHP ePxPVW`‘SgSWxF‰V‘7 CQeBq uXdqc ˆ CUtX A F i 7 ‘t f1 7 } 7 H 7 H H a R‘ F‡ Y e F dq ‘ a –CSU7…xHhv€”5IvFxap7yqSt7sS5ePSYh‘dF1rfƒcsXS5ƒxFV‘‡eB8•t`FhW”SDe7W o68i˜CdFXS@e‘Tw H Y t 7 7 Y F Œ ½ d¼ H Y q ‘ a 7 F y XVUr7SHhI€XI5IFSap7qyxtsx5`PxYI‘1b —D
3 -3

f H t5 ‘ 7D t 7 t5 R P 7 Y F 7 ”S5ePSYI‘…F‡XXS@…PSHAr‰SaXsXS5hXCx@dPxHI‘…FSH˜PtVR3SFS‘‡`B8hteFIWGVDT 6y7
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @  @        @ @ @

@ @ @ @    @ ¼@ ‹¼‹¼kk 6¼6¼kk  @@ ¼    @ ¼¼  @ @ @  @ ½ ½ ½@  @ ½½@ r½½@ k r½½@ k  @ @ @

b c 

hdX f q c R c Y1 7 F 5 Y | t 7 7 Y F c P F Y U W F U U @ F c f 7 Hh‘SYePS5dFH“`FxWCWP uF CdqF dqc TSH˜PR–…fhHSFI‘n …F™`5ˆxF| `ˆ…Yc™I‘C9dq`c1XV5“SFV‘‡eB“XdqiVR™IWi`mC’c vReFThH”CX“C…q—Vc—c7 …fdc7 VHr7„coc”dqc Y |h‘SYePS51dFR 3Fxd‘SHe797Cj1xH7G˜F P wdPWDiIFhH©…qDƒcsp•tq`FxHhW‘”SDe7xI5IFG3SFqˆXyXS5H w7SYReP h‘CdFF q SR8PH ‡XCx@dPxH™r‰xaF©Xt7H S5u7D XCQQhd…fhHSFD I‘C…Fd ¼ X`5uxF`ˆ…YƒcdYxfGU fF W F D 7 q f e t 5 ‘ 5 F q e t™ Y Hj P Ik…qdFƒcxH1˜PY ˆSWVRXh@P7 dxFX‘f V3‡Sf7@ eBsht…€eFVHIWXe5VDCb7Y slhF7I5 SH”˜PF wSFCqˆq SU”…77 ‚jS5I€ePXSYa I5I‘IF…F©p7SaH ”xttqy C……PS@75 S5SHePh‘SYdFI‘xH…F˜P©yQ‚eFIdCXw`Px5UfW VBxYCI‘7 vm…F…XES@hf…PxFSH`ˆAxY‘ r‰‡Sa‘ iX˜7½ j‚S5…FCx@X`t ‘ tXw5Y S@…PSH‘ Y R ” ¬ ¶ ¨ ° ¬ XI³r©S«I¶' S´ud©V°¶3X³¯ S¹r±…©l¯uz3Xs© isƒ¶¬¸ ® ° ƒ±¹ z¨x©h´¨ †l¡¯ uz‰­¨I¬…«†XV³…¯R 9x©h±r´x3 ³‡£¶ GV³“R ™3© I±‡@¶2 iyQ 36¹ Xis‚„®jV³¯ V¹‹±d©l3¨ ”v³I©¨ ¯ ³ ¬ © ³ « F © £ ´ ¶G ©¬ ¯ °¶ ¬ q©° ¸©° © ´¯ ³ s« © s ¹ s z €dG6d3xh†8gx¶…©g« isf³ ¹sBrdV3¶b¹ ¢   W ¢ (4Q ¦86 3R   UY7$78VF S5e5PY edY”Vcf 5S…7eP™SYc I5I‘wwI‘xBH…FF XdFt CEx@f5 SFdPS‘xH7wr‰eBaS—XSW7Y ‚hH…7D XCV5Ft I5‡‘xF7 EXC@F5 S…q©SHc…P e5I‘YySH…F•fP˜`F‚aRIYXI5I5hFIFF“p7Sa„|yqIc”teWhfVWeF7”SRavY 5I‚xavFP ‰rp7Sayqr7StdHc‚VRCP‘ wCr‰Ye5 IUSaFhr7SFdH‰xHC˜P‘ `5RpIUXFt IS5xF7EpFSHxfP˜‡aRI7iF•tp…€”VHf ‚e5GCxdYF D‚pFExf5SXI7F I7dqaac ‘ A t X Fxt7Du 7 t ‰ cE X Q @7X D Y ‰ S¾
S E QC HC EC A @ TR'PIGFDB18 &§ 5

4 4 4 2 ) ' % $ ¢   ¨ ¦ ¤ ¢ 765310(&¥#"!©§¥£¡

2 1

0

-2 -1

¼¼
@ @

¼¼
@ @ @ @ @ @ @

¼@ k ¼ k ½@ ½½r@ k

½@ ½½@

 

b 

` R `

W 7 

¤

© 

©

© 

z¨X»²Vªq¶ vª© `©6ªIq d¶S°ƒC#s3X³Xr¸¨ d©I°Csz © ± © ¬ ¨ ¶ ©s |H ¨ €"I—X €gI#w § &y w y PH Gw § y PH G ¨ µ ©³ ´ ¹ § ¶ ¹ © ± X FQ @ © 8r´Gˆ$ S©9b¨xƒx©h±wiyEGV³‹¯6¬Iq d¶V°‚„®¯ UVR442 9 !BW Xs 7H FC ‘ F c P ¹ s F c Y P F dqc 7 ‘ P 7 rqa R 7 q ”e 7 c H f P xdSFS‘weBY cx5‡rc7dP xkY iq€c r7SHCdqiSR1yd¶V°…±6¯r¬b¨i…C…q–bf3btSWCdqhf…FCPH “1yC`5dYxfACDP wtSH˜P–efdYSfXHD ™CYFc Q—Sde€eWVWI7bafdYƒVcc ‡SBdPCV@—f7 CXetxWCpq•fdFXdqc f xFXV‘F dq‡…F`B‚CSH@ w‚SBRU˜P iIPc CxCdPDa@ xg‡V‘SFc eFC7W r‰SDxa‚X”xeˆSFDUF77 dPdY‡Savcc xFr7`‰IHeYf™etcWdF e5Cpx@YW V5“‚VR|7P ‰tdF|IH SgXe€f ‡I7SW@`W pdYba7 ™Vc€ 8`€xBhWdPSFiec ˆ dYS@vc…r7Sa7 CIH5 d@dFle5„cpE…F@ht EhazcB VceFIWXdF7 dqEG•fF pFihf…fD V5IFh7Ay…Paa CbtSWU CdYPbf dqAhff e€…FVWC”QV5q7H e7
W W 


¢ E QC HC EC A @ £R'PIGFDB18

§ §

' % 3 3 7#"641 
£

1 

! 8 3 ! © ¦6#$ 

8 05

¤ 

( 

8 % 

 

3 8 

3 ! $© 

¦ §¦ ¨§¥

¦

`

¦

¦

f | @ 7 hdjetxWCldqcP7 BChFf …FF CcH Q3C…qƒpF™™Xrqw…Pc |CˆP yeflCe5ietxWCdqhf…FCdqtVRQ‡…BSH˜PR „ C q dqc F c f P P a c q Y ‘ Y P H c P f gveFx©C´W w¨z¹U eBipY¬ lx•fpF¯fV² `´CCxz¨"sc¯VªF dq dq…©`cA1#sY° €XdFtht S5Vc—e77 IYC iXpPta X…f5 SfS@xI‘SH7…P x5…F`P…YSH„c˜P•f‚CxfFR ™pueP 5 VY„|‡EdqXfh5ƒIFe ui„|FxdF etvcdYGX9iVH…FYDfF e5 btSWC•fP7 dqChfF `@…FSWC7H dq9dFVRxfEC…FPP 1ƒcq dY3GIWPxf| bf CixUFU `mCE3C…fFUPY …qvc‰hac bfeF©dFYIW jbafrq C”1V5qtY 7| ¬p …PbtSWGCdqhf@ …FCFH dqyPIHGCCpV5pW XS58btSWˆCdqhf…FY C|H …q“hHF “Y |UePwFW pcsSFI5Y eˆSYQbfB prqeaXqY 1Xg| IgS©´ z¹C³ 8`´VªC"sz¨…©A¬° #sG‘¬ xXYt CS@…PSHh‘Y DdFxH˜Pc 3Cdq“ c P c F U U @ c© 7 t 7 P c F 7 ‘ 7 Y q ¨ ¹ ¯ C 5 R F c 7VWh7H XC™h„QxHsS5tCXq7F dq7 “…fhfeFQhfUxµC¶F e@XVWt 7sdq`c1QefR hWiƒmC3C…qD “hfSFS‰‡8rqbaCFYP 1CP| o1z`¯vªr©scµ `´ªY Xq¯ "sz¨d©id° istpCe5iX‘t e@vW”7a `5u…fF ™S5e7…YVHF 7ˆ e pc™hf€ S5…F‡B‡q…dFoSHc `W‚shHdF7SW7 XV5Q9efhWIdAqF© `mC…¯Y xsCª5`´ S@X…P¯ s SHv¨h‘d©dFixH° is˜P¬ ‡htweFF eWSBVWIPI7ha9GefFa ‚ x5`P…Yc cr7IH7 G@F SUfetxWP Cdqhf7 …FCcH dquefCQs‘e ŠXC75 x@dPF xHAr‰Saˆ XFhwxBk vPhaGD F H …PoVWX™•„F uSHsV5”dq3IH…Fc•7dFxHl…FVHEhfCe@VW7lCS5…P­c™q€r7SH‘ efdFI5hWxfxFAC`PF ˆ `mxY13l7|‘qClCbF f IWdqFiu`mcY CdYF F cQr7U `WVH‰cW ”fdFIUŒ7 –h5‘VcFp7X™dqf C‚rqcP wXefFahf c `@E@Y SWq7©CetFˆ e@xWVWY C7P t pq…dF•fˆ F btXcHSWC‰hfdqcPdq Sf…Fx…qh5‚™efpFc F SWCFP Cr‘ q ldYae5Y x©5ˆSgS5dFI7Sf3h7a hfwCpcFa e@VWhf7 7eFDCwC7FUˆW eBx5pYdPprcf ™CHk F q€dq…7F €©jSYt4c‘xHc 65 `5 hd…77Xdcf IHCIFU x@†dPa xgxHSFxS‘‘ …Pwxc7Y eBe5YY YU fd 3 7 C fU GD 7 Ph`5ˆhfCx5Pdq€r7SH†VRP‡x5`P…YiCeDdY…H„cbfi‰C…qlI57eˆRSF Y   IdbfIWi`mCuU”‘t CS@…PSHR Ar‰P‘ F SaC”oSfPpc™hff …FyC…qE”V5“pchf…FIH…Fxce5†VRP Crkf zcqp•a•f„FdFiCSDHy …qC—dqŒF IdE”CS5Ufc dY@ eP xFc‰Vr7IH‡F7 GTSUB Vc‚XCdq‘7P e5—ifYc betIWxWiPF CƒmdqXhfY U3CXdqtHF… CƒS@c5 A…€ P SH—h‘D •fdFSFxHS‘˜PwXeF B odqY —ec F VWSfI7t…a7 6fefhWxkAq€F `mr7CSHY uCxBF dqidcP ˜HSRuhtwSBe5VYdPr7—i•fcf SDpFuA”CErqDPFP V5uI7a S5tePa hfdYxFVc…7V‘hH‡”eBF7 xUƒ‰…€PY CVH‘ e5”i`5Y7 btuSWY 9P cu F —•Ÿ w –˜ o˜ Ÿ “ –¢  —•£   y9˜ xv v•u1§ jo£ pIš©I›9p’yopŽ ‡ 
¥ £ ¦¤

£

¢

  ¡

F f 1| C | lF c –x5`P…Yzcq X…@W dHpcXPf S5| IPy…f`cwCe5P dYq CCt@ ‚7 d€xHy wIBY wŠVWXw7 …5IH…F™`5s`5f pc hUIFF SFw7‰ …P‰xFF d‘U SHe7‡AdPuŒc bfY q W a d a a Y ‘ H t P Ft B c Y Y c W P WV XXyyb†Œ5 CCdFF q QESH…Fccdq dF…PhH„cC‡btES@dFSfuh7P w Xdq€ 9`FiPW ”qt V5Xf7 ibtCx@“©H x@SP€ a |CxXV5‚Bp‰bfixx5˜PFxFV‘r7SHdPpcƒ™h5CV5‡…BIHGxe5Y   yb 7 WS@xPX|Cdf”v@…aefY | 4 xddFXd@zc”d@…H„cr7cCƒCdq3…P’hfIFXI5…FIHc ˜FIRf dF‚IFenleBCe5wdPClhBdFdcc7 ‘f A 7 t F c c a H Y Y Y B c c U v€VcXXdqa7 h58SavFc Xp7t S5ySt3SF77 S5V‘eP‡I‘SY7 eB‚1•tHY …F 1hW7 `F C”e5F‘ SDdYe7vc‡d@…€…HVH„cr7”dHf S5`cCvPY …D“VHa `FpCV5Y7 eW 17q Š•fSB`FIY…PXhIFI5Ra˜H CSaq SUp7…7qyxHxtSRC‰QrecdqPF S5P‰ dYSazcvcr7”XdHa a d@…@udHc …H„cpcCXXef‘ f 5 x5CS5Y vPhUIP‰SFIFa a Vc—XSH7‰   dqy’¨…FbRŒ ˜Pu‡™CCI5Hc B d@…qeFvcƒcvYXhdSHa…Ya @ xP…H&„c% `‘13¡7fSW“ r7cxF¥ C`7 ˆ Y ‰6t  $B3@7 –x5d !£XFq `‘dYVU6 hfr7F SH 4‘ a 7 Fm“ c 7W C 1 C f P ” F Y F P 7 a f c SddFc efIYa…ahHio§C7F …q8e5Y hHv€htdFX™…fadFc I5hf9idPHF…F CQStct SteF1VD…FF VHr7eHopY7 •f•ff i…ftp@F bfbf“‹cpFcT•f4 –QSYq`5 tS‘x7e xdD7`FXIHW `DxFdYdfˆ™wXˆV5Ut Sf9hH77 e€SFdWˆ™wC•tFPc h5 ™dF@ h„zc…F•a˜HdFiIcR `5i’‚xftYF G”dFD eWXeWH 1zcYd@ ’gyd@bf…HIW„cGVDr7b7cwCS57W yePt SYCh‘F …qdF3dPHc ue5„|uv€wh5VBvF…7xa‚p7f CqyF …qSttSdXeFF dq˜Yw c Fy | ” F P™ Y 1F X c ‰ 7 C F Yc d Yyp7SavFh5swVB…7uCdqi•g™`5xY5 ””8™W€ h™e5SYGiSgSFS‘‡`BpV5w8Cx5YC`PP SWwX`5AˆwpI5CaF ™qc FC£xdw`B…Y‚‰G`Px5F …Yiv@•aAFF X‡dPu•fdFcb7W a P U 7 1c P U 7 Y 7 DY ‘ 7 ‘ Y P B Y ‘ F c c fImF c CdFIk‘ P e53S‘SYH CXd@7F …f9efU ‚Xet 5 ‚IPS5Y eFCdFWhaSDu`c…7f CCQyoScefqYF p@ SdCvFP uS5pcSf1•7P c`FQc…€1w™IBPxHPSH7 xgw`FF XŠ`DBW SWdYSfX•77 d5˜FhH‚™Ge5FcdFR 1Vce53‡Cq€HdF5 …@‡X1…@Bazc7 `cdH™pcY xg3pFf dFxfeHI7dY1I5bfdqX‚dqcF 8oIU4c 65 IdIFbfxFIWwVDdPb7™—hgWc SR™“I5Pc wXCV5Bt x5…7dPX7f eHAS@Y AYˆXI5P dqFc 7 RVVRfXv€f h5”dFa I51eFc vYxFa qˆXldPF yc xFV‘‡eBhV51SHH ˜P‰`FF X`DdYdfY ™”PP ubfc u‹ct74 SdIFSaXdUq wef dPuzchaGdUhf…F‚dq`c1aY “‘| efQ„cF rfD X‚CQ’sXfB dq`cdYxH7 SPt e‘VWqQefXdqc Pu 7 q F c 7 c Y 7 R W f U Y 7 F c d F H Y H † F q e d 7h0%8Cdqi…PF fht…Fcb7IW…FFuhfXap@…fefiu„|‡…FVH7 ‚…FIHXQp–htdFvcX9…@taF dHpcX9S5Yf7 IPjCe5IYGh…F7 CH d@vcY CX5aF Xdt@ …H„cx…7cXsXVUr7SH‘ pkv€hHXGh5Fa { vFiSaY 8yp7t …qStƒc1“x5| …f`P™xYc e5I‘SY…FG9hI5…qh“…PFchF „|i”htFIcc “Chft eFStvYEI5…FvFVHxaƒp77 hfqyxFStiGht7‘ VW!x5I|SPCS‘F Še5 7 iŠi•ttgY ŠdFg vc•thaXdFF `†IcvYihFa GdU…F“VHf bfƒhfI€eFX”I5aavY IFI5SavFxap7qyp7qyxtSt‹7Vk}`Rh|‡ƒV5‰AhfhgŒ7f hdeFefvYhWX”h5Fa SDvFe7Sa3p7W y™Stc I57F Y x P H U C DC 7 ” F X
 

 

$ ) ¤ §¥ 1‚x¨¦¢ 

£ $   ¤I)

¢ ¦ r!ˆD)

¡ ¢ 

VBr7SHx‘dPpcef‰( xFV‘‡6B4 ¤2 Y 7 

XW @ 2 %A$9VF 7$QT 

C 

¡

 

 

¡

C½ „ W7ˆ €7H E 6¦&Q VAq…x‘ `( ¨(|QSqAqrS‘ E ( 8 W7ˆ€7H CQ g E4 8 W 7 ˆ € 7H fpa •H p©¨©SqAqrS‘ § xWP 7 ` c F P© Vm©¦dP9@ ˆ ©¨8 " 4E2C d W @ B 7 1 c3 c U –S5ePdYVce7XECI@IaSa|8™UymDb€ ©C¦VW`F7hf e@ …P79@ dFiX@¨ 8 lE xBP F © E2C 7 F cC @ ¨8 Q Y `( d”dPHhIFwdP¦SB…7xHS‘…P„cbfCC…q—VRSWyXmf `5X©¦dq…PƒIF@ eneYVW©¨8 b7dYY `cCFY 654 E2§C n c Y q F c Pˆ Y 7 D ` C c E C g w B 7 H ‘ P cfY 6 F ¥ G £ 2 ry ( z4 fVrSS…„bCq V¦86 ¤VF ¢ zdƒSFS‘weBƒCS5…P­c™q€r7SHTSRP ( VBr7SHx‘dPpcefCXdq3dFCCwSBP © 4 7 YF k ‘ Yq F c c@U
 

 

SdF t a ‘ Y R Y Fqe f f Y HU 7 7Y ciivP3Ce51|`PeWSW˜PQXdq5AB€ lI5aSFeˆSY’bf7 QdFXPH ib@ htIF7A…P`Cc c SB…7xHS‘dPpcbfR CQFq CQthdXx5`PH …YzchadFY ’|f XS@ePAIˆ…F7 C1C7F W …q9Yc e5t7Y SfCxWfP © Vm©` ˆF c D ‘ Yc a H U Sk…P“„|@ 3XSBF dq…P3yG•fFR˜Hc D C§F e@VW7F iwC`@xWvP©W ”Ft V5|1FUm©ˆ DF dPw@ Y xB7 dP˜H‰hfCe@VW7ˆ Y 7 |F dPjdqˆ`c1hq€r7k dHSH9SFS‘‡`BTfVWPXUx5`PdYXI5w7F eBit Pw c ˆw‰vc–7 hdpchfxFd‘F SHe7XdqtVR37P Ce@VW7cCdqubfŠVWˆ Vm©f7 f ` @ I5F XAV5€t DeBiCe@VW7GIWSFhˆ`F‹W™q€…7xH3F‘ `FCeDdYdf™”1pchfeF`WSW@ wdBf SkXdPF dqX–u‚XCle@UFWPSRUcH `F VWeBdY78…€CIHF dqSF“wbfˆc u@ ”dFt V5hHu1CAd@|Hq…F ­gvcSWXˆd@7a …H„cVm‚…7` cXdP7 hq€@ …7…HxBVHdP©hhCCx5‘F7S5R˜H7 ht `5`PdYdYXXswpwdFtht q€C…7c C…H@ wuSB7VHU SHvP9vcadP ”hFa xFiuS5ˆD aI77 ”D SB…7¡S‘xH  IcdP–pcF 0CSdYbf CŒH…Fq i•tvFa f ƒ Y i 7 C f © t
 

P P Y 5 7 P H7 H t Y P c u„|uSfxdXd€7 ¦CSBFIHq…H rq…7uS‘xHa X…PF dq„ctbfc CVRY CS5F QdYq eP ’SHedc pVBhr7U htSHdFS‘bf…PC„cY d@bfX™1x5qD rfCƒP c 8XXS5tt V5hd€S5…HePIHdYCdcF SHrqs8dFhtU htbfdFCefY d@CX…@HY 9CVRF 3ExFcP…q XV‘‘ `5‡xc…Y7 `BpFYh5 X•fF dqdF“IUy…Ff 1ChfPH| dqiE6wP Xy3zc¼Bd ”…aF C`H 5 …Yx@„c`‘bftwt qs d G HC Y s 7 p aG D CD o cX F f i Y i

@D 7 c w 5 c 7o CiDchd˜yH 8 XEcSB¼ dPbfVYX…q1 IkcdFQXq|H7 IU…7…FXErqHH CcF…a x5oG%hfhg"P7 VRCwAp€tPF wdF•fP 8C“S@PHdcB „|P ‡©c X`5–S5q€b7ePCdcWdY pUSHbfiGi…€•tdHpFhHbfCC…@FY rqC©AhtDaH S5dFCbfP Cd@CXdqHF h“CSRFhH7 dqE‚S‘SFPScP C‡‡lXCS5FtYc…q7F `B dq8x5SR`PP …YpcxHSB”…7P ‚S‘xHU ht…PdF„cefbfCy…@YY ƒ7C˜F dqC9C…F‘ e5CdYH x@™`‘c I5tdFY wf ‘jd A YP t h Y U Yƒ D u c ( B d 9 SFS‘‡`Bh…€…HIHCrqC…qTSR¦VBr7SHS‘…P„cbfy( y D 7 Y FaFc P Y d€…HIHXrq8•tpFbfC…@Cl’SR‚xFV‘‡6Bu6y7 F a Y HD 7 P 7 4

4 4 4 2 ) ' % $ ¢   ¨ ¦ ¤ ¢ 765310(&¥#"!©§¥£¡ 

 

F c P 7 Pt Xdq–SRh`5SY‡SBiŠ 7 f F c c Y Fq| w § H fVcdYb7VWCXdUƒC…q7ˆbf V § Y …FIHX1™|H V § &f¨ l"P€yc IHGx £ ™ Dyf "PIH#Gw Y § ¨ y w —wC Xd§F !H B@ x5hfC`F P …Ye@VWzcXs˜@p…7Rq€ „€xH`c…ChtYP‘ eY`W SDxFXdˆ7 SDhHpF…P”SDsi3CSfF7PU …q…VRS5ldYPeP vc•fX`a F …YCƒ5 c eY˜@`WR XVDVBXr77 xDSHdPx‘CdPH žXSBYefpcU lxH…7q XS‘F dq…P©bf„cc ˜€C`Y R vYp”CdUFF•aq dqˆeW™`c W 1dFI5Y l…Fhf| “C—IU|HF …F–9ePS5Hg xpYy ­§…fw XI@ da!Hbfi6ypHt bfCwYu@ dqƒc SH…FXIHP 91SH•dq | …Pc7 a7ˆC 5 H ‰ VRdkfG§SU‘FIHF S5–edsx5PP dYVcC`‘ P h7…Ye5enilbXtYYc7 SWeBe5Ce5dqwhHYdBhf…F8IcBdFCdqiCl©…btctFF c …qC…qSWS5pvhfdqPc C AhtidFD …FCSfH htdqXE…br7c7…Fc D a VHdYbtcX‡pFXhP7SW7 U pqxBdPf•fdFibcf CIWH S@…qi3`‚CxHm7F c Y X˜UF P dqpƒ…fPVRR EhtdFXzfc xf•aXG`PU F S@hWSU…PpF…PSHf C‚rqjuX„|YP eaI5IF1GˆEŠdqgD|Fq lC xF“qˆc iCVRP Xdq7 9IcP 3vFwXi€e7S5taF C B C…q…Yd@vcVH…fwxX™CS@cU F h5dq…PdF‚hSHc H GihHF‹‘dFk { iCX’dqtFY`5Y EVW`c…f1XIHr7Y f ldaI@| SFhˆXbF f FidqY ”tc P YC H F P € c H ‘ U c F t q f P F‰ˆ7c © q ‡ƒ Y w B
2
© 2 © © ! ¡ ¡ 

©

© 

! ' £ 

! 3 

# 8
¦

3 $! 2¦!!£ 1 ¥ ( ' % 

! 8 3 ! ¦6$© 

# %
¤

5 7 $ 

¤

¡ ¦ § ¦ ¢¨§¥

d ŠP Hc W Y PetxWCdqhf8…FCdqƒeFCVDr7ƒcCYY d@f `F7VDX7t rXVH5 †jhUdPpFw™`ckc f6 `€WCeWpYv@xfh7a hj8„|…FcEwX‡wƒcqB7SfPSH 8vRY c eFSFswdq‡Vcx5XP7 dq9SBhf…7CxHF AS‘t w„c…PP sC•tYB bf ‚”XCQe7SUqUFFq jIH…We hdxFwl…7SBPˆf SfxHXS‘7 l„c…Pq xcbfC`‘xqY hpV‘xFH…Yq C‡vjS5Ycdq7F `B “QC‡pV¼C˜F …qC8DC¼cd …FhfCix@FH i`‘t wwB W 7 X X F% itP“ W S‰7 C B … c Fc Ps| F e S5P P t hfiiwh•t”CSUe7…WIHxF‚y—D FtP B FU ˆ ‡ y hfCAw‰vcXe5dYpcefi‡uQu6y7 FtP B a Yt P | e

d d ¼ Y w c Yf 5 P f 7 c F B F f c@ Y P u c c 7 F U Y t c f –F VDS¼D  XdFCˆH x@`‘F tie581|F Cdq1Sfya hHCYF dqIct SFx‘dPP ‚BSF…‘IHF w‡dPF sDc e5SYF I‘GQˆD Xx5`PP…YiCeDHdY…H„cbfit P„|‰XaF dqoxf“SHh7GCVU…7efC9dPXe5SYh‘”wI€eFeWVW7P‚XdqydFXS@I7haGAFD hg`cCYW v@U h% i‰…FSHw7 “hfwSBIPhaG‰c Ce@VW7‡btSWCdqhf…FC…qŠFc iVRY P XI€IFF eaeFdqxY`W97SWc CSfrq1C•gF CdqF IH…qwhˆSFc CŠ“•tFge51|C‰VWPF”e@X(VU7b7uhHˆ dWXAS7€ SFV5S¼ˆˆXxfd7 E8l…F7¼ …FSHwpFh5P CS@pe‘B ™CtXrqYP t 9GvSHYF7S5w ye5 …FE1`W5wdY|uC•7SfB P wFF dqlSBf xfIPhawa7 GhfF ‰ibfFD F iIWt wˆP i`mBCsSBP d‰…7SHxHCS‘7 ©„cHt …P Xbtf c CS5Y wxc™S5c gSqXe7 ‘ dYe5CllxBDYH Ci…qPF ju˜PSHP „|‰XCx5Ff dq`P€iI5c…Yc YCIF@ teDu…HF dY „|„cvcbfGtD 79 c F U P q ‚ tP y R 8 cc ˆ o Y d H f a D e€ alS5F I7t yCBe@VW7F 9P etg xWtCdqhf7 …FCdqF 1Y XUF dqqc–SUe7…WIHFxFˆclx5c `PF…YiCY@ eDdY…H„cbfP i‰eFdWdcƒceYW t…qƒcF Y P `mY FFIdbfIWi`mCxcP xq`‘Y…YCDH c hXdqpdP| 8Ce5iXx5”YP dUqhf…FdHxHvPhY iiwcP t ‡FCx5j”V5bfIWiƒmXx…‰F VHCY7 h|t C…qpdP8CY‘ e5UiXct S5GdUhfD …FdHxHvPa B‘ l F Y U D F FD c c ‘ Y t efChWF AAwC1Cx5SP7 rgt VWCP7 ift weBC1@ ””`WeW1YY }FSB…7cxHS‘4dPpcbfCQSFY V‘U ‡c7 eByCWF …q9h57 CdqVcF ŠhtY …FU cr7VHX77 hUt pFlcf `€hWY iet17Q…FYVHˆF7 bfIWc i`mCˆ™Sq7 e‘dYXfH F 9”7t V57 U H d‰SHC–VR“XFS5eP7 dYCC`D…YdHpcbfY i‚ct C…q–‹R’IdbfIWiFF `mC™Sqa e‘eY‡XV5ubfIWiƒmX9…‰fVH‡C9dP™`5d”‰SFV‘‡eB‚Xdq’•fdFcr7VH”IUdFucc ”dqc ibf t SWh€C`PF eWdqVWhf7…FidqXuS5ct `F‚xW7 iCS‰‘f `5dYh7hƒvcSHha˜PwIcRdF Cie5F‘ 8S‰…PA`PE…FI5W dFpcSH`cdYE1“9ih5xCV5FD 1I7q ‚efhf…FY CdH F Sfih7@ •tƒipcavFa dPhfXeH F CuwbaUUW dY`BcdYECxBF Qi‰S@ecq dP —S5pePg dYVBzcr7”SHa Cx‘5 ˜@dPCSBYefpcR lxH…7q CS‘F …qdPpbfpcc I5CSFY Eeˆq Y C…q  ’VRP ˆ C f GUƒ t A Pi 7 H F | | ” | ‚ 7 7 c fD f YD a F c ‘ F ˆ c Y Y c a5   ¢ ¡ h5F dqc g Y D F U hdC`U…YvH…aXCd@se5C1zc•adF…HSHIPuCdq“•fSFeˆSY Ce@VW7Q4 IHxFI‘dF™e51…f`cw‘ dPa 8ht…Fch7P XC…@dH‰ac 5 R ¨ 7 ¦ 7 ¦F£ D ££@G DC‡i—`5C1hH”Q•fcI7Ch…PS5aF lqc c q€…7F xHTY‘ VRt 1hHB ”9D CqB A3CdqF ubf‰a ¨ H ¦ ‹Ra THSdCUF x5F dPrccxkq€r7SHXYF dq—cc SR84 x5`P…YzcF XXc˜@EQxf‘ yIHW GECPB A5 PP F D @ 5 F c ‘ Y ™e€5 CS5Y uC83VH…Fc…qBF dFpe7Vc7 dFChHW I@CeF a SWdq€ …PF shtX`†iiw”YF 8`€eWF pYxfc h7pV5h71hf…FCit@ •tvFidPXCdq3dFSfh7yefXdqp65hdc hfXS5dPwq€r7SHeFCeD7 pY…fxfGU 7 fI51C1| PSBs…7‘ xHS‘dPpcbfCpCdqxC`5AYY ”q€P U b7“CdUefiFY ˆ VR9F hf—dFc xfFP GBdUXCwSH˜Pse€`WSWXp@”Uf –e5Cs`FxWC`5dYfqp7 …Pxce5Y F W F3 P P H @ U R 7 @ ug Y D ‘ f ff CC”x5tFfhf S5dPGs•fpUcP q€dF…7…HxHSH’IP‘ Qr7VWa xFIHV‘SF‡pFhˆ7 eBsCCdqUF x@”dPc VRxH1C…PF x53dPc xcƒS5c q€u…77 xHfQxt‘| `FCdFWh7 eDdYpcdfX™eff 5 wlrqSa| •f•7wc`B…YXvc7 …qwSB•fw” Cp@pSf…fd VB1SHr77 …Fx‘CdPH ipc@ •tefCvFY i‡dPqa XXdqHF VRVBsSHPr7 `5S‘X…PY lbfD „c CeY F SW’Xbf‘q `5CdYY Qe ©dPc Y
¡ #! ! ¡ #! !

¦

  ¡ 

$ ) ¤ §¥ 1‚x¨¦¢ 

£ $   ¤I)

¢ ¦ r!ˆD)

¡ ¢ 

y ˜ w

¾ C¼ d d C¼

y w §$y 'w ¦ ¡ ! y ¦ w §$y 'w ¡ ! 

! 

R£ ¤  R !
¤
   

¦

 

¨ ¨ 

y¦w y¦w 

 

y © ˜ w

y %w ! y 'w ! 

 R£ ¦¤

¨ ¨

y¦w ¡ y¦w ¡ 

 R
¤

  

¦ 

¦ 

¦ 

¦ 

¦ ¦ 

 

 

¦ 

` 9

¦

¦ 

¦ 

¦ 

¦ 

¦  

¦ ¦ 

`

¦ 

¦

¦

¦

dFhHC1| Fq y  d 5I˜C¼ w y w y w ¥&y w y w ¤¨ y w   ¡ „ ¡ €D F5 F A8•tCXI†iy†t bfY   R IFXV5b7…YVH7‚Cx@dPxHr‘C`5C…qƒc1XdqsI5CQo–XS@…PSH‘ a ˆ U k Y Y | F c FqedU f F hfXCx5FtC e@vPVWha7dFsFdqC`cF cdq1uxRxH|cY ˜PChdPx@RU V5xH•7Y ‡C7F‚dqB C3…qcF H xHUc ˜Py iwFR „€c`c`YeWF CDY XVDt V5”s…PSD77 CC¡U H S@w…PU SHCQw…fpcc‘FF dq GX37y Cw…qc “£˜PxH¡ XV5S53h77 ‘ w3’CSWFcBdPF dqX‚ˆ7 c ™”h„F@ “YD y SH| sU S5Xvc7 dq—ƒ…fzdhfeF3V5hf”CR7 F dqe@ˆ7VWc ahHsVcˆ dF dqh7`c…F1SHY |‘ ‘w F H D ‚F c th F F Pw F c ‘ W U ˆ cx@dPxH‰D‘ GC…qxH˜PE„€`c`YeWCSDXSDc A…¹ P CƒCdqFC‚”ˆy w ¢vc–0zd V5X…qˆ oIH…Fch7…FSH“hfX`@‘ CSWB q78dq`c1‡CS@…PSH‚c7CˆF dq”“FcF SH˜Pc  yFvFXS5e7…YVH7ˆ IcX–dqFF 8Id”r©F EV³y ¶ wz¹°¶ X•¸t S5²EV°…¯7 ± —…Pq ³ #sSW¬ Xo™z@¹7 h„EdqxHA€efhgPc 1XVc7S5Y dqXE™dfcdqc7 hg•fhf`F9”hfavFW V5Xb7F `@dYSWSHq7q7dqC`cU 1…PYS@ …tCVRU‘SH| S@P …PSHsp@C8…qfF E…Fcht xHxc˜Pxq‡hY`‘R vF“Xe7S5|aF X…YF VHdqƒ8D Cdq8”E–yFDIc w « F ˆ 8 d•™ f a 7 a U k F F D F c t a ˆ U Y Y | c B f F c F c f…7V5pcXx5vPY 1Y—bfY †tY Y hfIFF XV5b7…YVHF7‚cˆ XS@c F…PSH‹‘iI5W hF“„|Ic”ˆa Xdq‘ ƒXS5Y ŠY7 hftvF”V5b7PdYSH9 q73Cx@dPxHr‘Cˆk `5CU…qƒc1oXkF dqAVRF P Cd@D F Cdqc ’dFXcf S@I7haGD Ik…FdFSHydaIPH efwIFCXea‘ 5 ietAeˆF it wVBY …7q 3ef XdqldP‚StB •7U`FEe7…YIH‘ …FƒcF …YvHc‡Ce5iFY bt™eˆFiDpYdqaSc“(FxdvFY Xta S5e7…YVH77 hCfx@dP‘ xHr‘CWI5IFu„|H vcGFF 3c CdqlY …PhY •tdF7cb7W Y fI5…FIH†|{CyefXQˆIdXUf S5Ah7P wsCS@…PSHC…qsI5IFu„|vcGvFYi”I5…FIH†|{isht…FVH”x@…„‡Ce5dY`cCp@•fdFECdq| u•fIFenleBim‡B SkVchtCX…7P F i‚C…FUcq™dcq x@SHF dPvPxH| …a©‘‘‡SqCe‘‘ e5CiWYY yA•fYqet eˆiIYF enwxfpYt ‚XdF77 Cxfq wCIPB p‡x5aFrq dP`P…YuIHc bf…F‚…YY ƒc x5vHƒ…Ya`P IHefX…FY ƒcQ…Yq vH‚‡ŠC•t‘dae e5IFienY lAeBYYbt `ˆCe5uwX‰dqBFYt P ‚1pFYc bf hf™IFf ™XXV5PaP rqb7wVH…Ya …P7liq€ˆc CuS@7U 8a…P| SHX‹‘t ‘S5iIPk e5Y haCdFY dqY f `c1YY ’tŒExdXFF „€dqƒcoCVRFchYc I5™S‘xFP P PCwd@PB fB |IYe‘SquhCe5dY`cCp@•fFdFP 9Cdq‰cX…qprqˆ`cX1p@Ya u…FSHIPda87f C`5CetA|Y XihudFxfAYP wrq8…P1bfpWY wS5P ePdYP Y hHq dFpdY| `c IH‚Ce5ietAeˆi9Xdq3dFxfˆ ŒACrqa 5H F c 7 c f ‘ Y aeˆY t 7 PC a c xF…P‡Xq€7cqˆ –QeW7q `Wu`F‡`D„€dY`cdfIY™C”h5PFf Ex‘SFU ClxBQCxdP‡ pXSqavFq S5e‘CeY 7 …Yp7VHq dqiSq8e‘| CX…PS@qUY xFSHqˆ‘ X—oeWŒq `WSd1IFY 8V5„€b7ƒcdYhYSHC7F I51S‘xFˆ ef‡„€SB`cIYXX¤SFI5qFP |x‘ePiSBdq`cC1sCCS@UU S@…P…PSHSH’ƒQ…FŒPVR‘‘ SdCIFH p@Xxfa V5h7b7wVH…YF B 7¤|ePW YW 1| X ‚ •dIHC…qVcC…q¦SB…P˜H1™I5…FIH†|{C8XS5’`RIWdF…f`cie5Cdq`c1uXS@hPCI5xFS‘wSBCQbfY F P F c R c F Yt t 7 Y Y Y |f F P Pq U ‘ F c Yt F Cx@dPxHg srqxah7‰VcY Xq7 dq3F…Fch77 eai”`5pbtD CS@7 u1bfCYY Q5q Q–7d V5•7l‰IHq Cxqc `‘Ch8Xft XS@…PVHc EC7F x5qsXWt V5©S5f h7Fw1IHu|`PwpXXS@F…PVH7 FY W P | P e@ F 7 B F7 Y q 7 5 7 P 7F P F U B F‘ W 7 t 5 d XS5VPpBVr7SHa x‘dPpcefX9•t”SUXdq‹f`k`WhW””VWCict weBCC3ySFqˆ”Yq F c1X…qthfY …FiSHc IPda“PipFc hf…FuSFqˆXwbtCS@aCXpqwcCCS@…PSHwrqxah7f ‚xgSFc `€eWVW•7i„t4 x5—S5F idYePP hthHdFdFSf`cYdc 7XIH‚XCcf ‘ C`U 5 g Cx@Y etdPAxHY eˆ‰7i‰S@CIPF …qf XI5SfY SFyx‘7 cdFwmXSBCdPP@ xe…FXSHt V5IPl“SFfda7 pceˆpYhfX…Fff lCravWce@ q eaaImCi`€ˆ‰VW| eW CX`57F …@wEIH@…B svcB…F uu‚’…Pc…Pc„|t xcefw‚x5YY e5 df`Pxf…Y„ce7•fIWl™Cy…q„F@ lQitAxdYeFq et eˆixHYdF p…avPt dP„chf•fidFF bt1vYc •aXidqFF tc D Fu ‘ Y t ” F ’ P f q u f c P 7hHCrqSa•7dF3Cq…A–S5ePdYVcXd@`cdYyefXdqW ‚t X97† ToIdF frIHeFAPY a p‰Fshtc IFXV5R 7ixtECPF …q9ec c …PlC`5…YSHY GfP 3dFSHQhfvFˆbaAˆCFCcF …qT7c SRŠIWF shˆSFH `FXdqc R7 c ‘ ‘ DY 7aY Y P 5 P W F VcVcXdqhtEwXeBfFc x5VYpPlhf…f7 dF—SHF 73VchdXf7 hdqIFyAXˆfYcea S5CdPP …•fdf5 t `F©7 XV5ŠhgY …fhHf CqdSc9C…qˆ ‰xH7 ˜P‰pc7Sf7 8FAqdP‡xP‰rfIHt eFPAp‰©D •tvFXS57iStwf7 C‘dq‚cW ©•tw`BSYF 9c7 …FVH7 7© ‘ ”V5l…fhH`FAd‰vthIFXV57ixt8…FVH8…FIHXQsrdVWU XU7 AweBClefEY AhYf …FSHIPdafC`5…YƒcXp@U P •fSUdF7‰ CdqF ‰VRP Ikw…7SBF SBxHdPS‘u…Pf „ccbf”CdqY7 3wCS5Fcq dqePhVcdYc XXV57t d@7sdY`cf‚xFI5C`ˆF …qxYCue5Y‘bf dYhfhHeFidFY `cet`YdYeWXCx5Yf SDvPXwh7VUa7 ™a€ T‡VRD 5x1`PP pc…YhfIHdF…FlvH…Ycƒc …€yXIF7VHa e5Xwb7V5Ya `B…YeYIWVH…F7HCˆ‡C’…PŒS@ ­dSHxW‹‘™iXe5PkP rqCdaY dqŠ`f c 1p‰‰lX11cc7Ff| dq Qc7…F X7f I5`ˆ…YGVcF CwXQfhfFq ‘weBdYc c“ B hdXCx@PdxH‚xF`ˆ…Yzc•a”dUhf…FCqdtVRQ•f`F…YƒceYeWCVDXxDPdXCdq‚dFSH1…f™Sqe‘IYu| fU ‘ F H F c P Y 7 HU F c 7 c F F Xq Y Y Y B‘ Y P q ¹ ¹ z cQ3‡e –€d htDIFˆ enw`BX`5wƒeffcyv¨r©«GV³¶ z¹°H ¶c •¸²F d¯D S°± R³ iis¬ o•SR5 P{Cd@F ©hte …Fxcxq`‘hY7“9FCdqxrqeaX‘Y 1‚xH˜PRpˆ etxWP CdqU hf…FCdq‘ƒcX…qybfY Y F B f q F | c q |F P H c 7 c IFd@a…f‰i™87ht…Ft„c•fSFx‘Cp@pbt7 SW@CdqFfh…FC…q1„c•f”yxH˜PpS5ePdY`cCXI†ituCQ“zd S5Xdqu‘c hHdFcc •7dFxH1hfX`@SWq7’RVpCx@F dPxHY FCdqyFc SHt ˜PR PXV5b7dYSH7‚lXS5tc7 …PFAVWX™h„oxHU !V5X…qR tPc Cdf•f`FudFSHcX…q’hfX`@YoWP Sq7GVRPlCS@…PSHPy XdqD‚HS˜PuIFXV5b7dYSHfef7Y ‚qˆ 7o•fCe5l…BHI…Fvci’ “ F Pw 7 W 7 7 c F ˆ P cG U c 1F c ’ R a lW7btSC5edql…FhfY …BCIHH dq…F9irqFvcc s“dP7Sat ‚•dbfY IHXdqhBVc`FClxDPW rqdPSaX•7H ‚CxB‘ e5iPY dbt˜HSWdqSBhf…7…FxHCS‘H dq…Pc „cbfCVBY 1r7q SHCx‘F …qdP”pcc SRefX9Fhfq iCi…qtF w­g3C“i„|tP7SWB lCeFB CdqY ‚efCY‘ e5dYcVBr7r7VHHS”x‘7 IUdPdFpctX9btCCˆhfqcPSWF …q d ‹R…F4‰CxdH dqSFcoS‘pc7wGBFhf eYD FC ½
4 4 4 2 ) ' % $ ¢   ¨ ¦ ¤ ¢ 765310(&¥#"!©§¥£¡ @@ 6D 

 

y %w ! 

 R£ ¦¤

¨ y w ¡ ¦

t 7 XV5¤y w 
! ' 

R
¤
 

¨

y ¦ 10¡ w

vFXe5Y ” a 
R£ ¤  R
¤
 

@
¨ y 'w y ! Q
¨ c ¦ E ©y w  Q y ¦ w c ©y ¦ w  E y w Q ¦ 

 

c ! E c &! E

¦
 

t XS57
@ 

y 'w Q !

c@ iu9 
R£ ¤   

y %w ! 

¡ Q

c ¦ ©y w  E BQ „ 

c ¦ Q ©y w  E y ¦ w c E  s! U„ Q y ¦ w  c ! E 

¦
 

„
 

y %w ! y 'w ! 

c (y ¦ w

¡ ¢ Q 


c ©y ¦ w  E 5Q „ „ ¦ &y w 


c ©y ¦ w 

E Q y ¦ w

c E  Q ¦ &! Bd„ y w 


c &! E
  

R

¨
  

R£ ¤ 

¤ R ¤ 

Q 


c &! E

| W 1 FX D C WQ F q 7 F BC a XdqSF1qˆc xFXV‰7 3‡uwVgV5I7yIFCXe5a‘ V5dY`cb7…Y…Y17VHH I|whu…P€S@ £SH9 †iImkd‹‘ e5`FCXdqWY l1xBY`cU ‰‚…qe€eW9XXx5t7VWc V5`Pyc…Y7 IF…7XCV5ca Cb@ 7 dYwSHU SB7X1r7VWaˆvP …fVchf…PeF8CeF t xWdqCwpqcP h5•fIFdFudq„|1GpcFvcc hfwG`UFD dqCXdqfF x5T`Pc VR…Ycsb7P IWS5…FePycH dY Cb7F CI@e eaSWI7a ˆ …FH C U |vPa C F c H Y q
y %w !

¦

 

„ ! &y 'w 

Q

c ¦w ©y I

„ w &y ¦ 1

c s! E

¨ 

 

! 

R

¦
 

¨ 
R 

dFhHC1| Fq
¨ 
 

y %w !
¦  

y 

c ! 'w

¦

 

D cG c IFXV5b7dYSH7ŠVW…7ScdP3C…q™8X•tt V5CQXy57F v†CwF y  efƒvFvF””V5aa V5b7b7dYdYSHSHq7q7ŠsSWˆˆ C…U7 Scx@dPdP3r‘xHc CiQCo…qeYqkF e5 Š1btYdƒc SWCCdqFP| hf…q‚Ch5Hc…F …qIF3uC„|FFc dqvcs8sCXdqtYeUPS5D h5X”S5Ff hUePdYiVcF ‰et 7 hWVcdFXwQ1hf75HP bfA3idFPYF ‰hHt cC”Qdqq7F e ƒ a ˆ c F €cs t Y F F ˆ ‘ 7 f P a F Y F c cc Y@ F efuhfCAw3C…q—hdc VRhf8iS5t wdYPeP VcI7B C”…qaF `†dY‚I5h5Cu™ YFFIF et „|hgvchHGSFF 1hˆD “C|FFhf e@‰7VWP lCe5dYcr7VHB ”IUdFtVRpx5`P…YcI7Gƒ†…YF xch5ibtCdqldPQ™I5eFVW7eˆC™h„he€eWVWh7…FH Y F t P B F Pi c ™ c Y( Ah€d hfD 1CAwYˆ “„|ƒC…q‚h5IFu„|vcc ‰hrqa raa VHh7dFlcf Cw…P‡•tc vFCXiF@ •tˆ u3G‚S5P I7a B F t P clP c F c F c GD P 7 c PC F a DdFH F D `WefSWC©uSqc…q7Y XCS5‘f x@ePdPdYCVcH …qXs`cd@c7 rqdYhSHf…a ™h€7 dFS5T‡VW7f 8dYB b7 ™6c5 oCvdFh54 y™h„w dF9eFChfW whFU `B`ndYw‚eBfY Cp`57Y wicht”CdqF7 e5wdBhHetdFxWIcCidqFP 9…Fhft GCx3CCdqFFh5cdqDHF …qp…FS5cI7h7yAePwbtW SWdPdqhfVR…Fudq•fƒ`@pcSWhf7GƒeFCCQpYqWF eD e…fxfGU @ f H
¦ 


¦

¦ 

¦ 

R£ ¤  R
¤
 

y 7 ˜ w
 

d C¼

y ¦ w ¡ y 'w ! y I¡ $y %w ¦w  ! 

 Qy ¦w  

c s! E 

¦

 

¨ ¨

y¦w y¦w 

  

Q w y ¦ 1

c s! E

½ XD@½

$ ) ¤ §¥ 1‚x¨¦¢ 

£ $   ¤I)

¢ ¦ r!ˆD)

¡ ¢ 

¦ 

¦ 0 

¦  

¦ 

   

¦ 

¦

¦

¦  

¦  0

¦  

0

¦

¦ 0 

¦  

¦

¦ ¦ 

¦

 

¦

' 

¦ 

¦ 

¦ 

¦  ¦

¦ 0 

¦

' 

¦ 

¦  

¦ ¦ 

¦ 

¦

'  ¦ 

¦ 

¦ 

 ¦ 

¦ 

 

  

¦ 

¦ 

¦ 

¦   

'  VcuVcC3bf9xFV‘‡eBlXdqu‹R9–xD„P‡iASPsiiˆeW`W1`c–hg™e5VYr7dHpcXS5IPefC†…qƒ…fCse€IW…Fc‡`Biqm…PCCSUwxFV‘‡‡eBlXdqc 7 P 5 Y 7 Y F c 4 d y t P ‘ 7 P t Y | Y c f a Y c c † 7 Y H U 7 7 7c Y F dx‹RC’pq4k SFS‘•fIdwCCeBH7dF•fF …qe@uVWY wC”1iIHCS5…PSF‚ˆc…P­c—SFP™q€hfS‘r7CSHF ‡VW7 e@–`B‘ 7SR‡hCCS5FPY oF …qx5frcdPcePdYiI5c ™XCq€@k F `D1xHq…7…YdHopc| “ef‘ eWCCIFY W uCSWcFG ©CESHPVR| 7 …‰iluePS5P P eBdY©EXeWC`@Di € D…Y7 S5dHhfƒw‡CQCdBBfFP pcefit @ …fCdFq Sf`c…qdYQxH7—iIcHSPieF‘x@VWXiTXefe5tixWY x5XC`t PP …YXdq5 ir†c hfwCSWHA…kU F btCdqB CdP@ ydfc dqxfeahf…Ytc7…FCeH H‡CE…qcIY7 …qF SB…PbaƒVcidcc Y V@˜€‡bf7„R‚dYSBd@Vc…fdPd7Cuy•t@fc‰Œ iCbtFF QSWq eP cˆ7 F k …tq t | CcY Y c t”7P ”7SD5 w c F F dqD— hf ˆ ‘ C y „ w c ¥½ x 7 ¡ j½ y¼ d xS¼ C¼ w ¨ y &t½ „ w y „ ¥½ & w t½ „ w £c y ¡ xFqˆX3““y  X¼ xGiSB…P˜HASge€`WSWXe5T” †&x@w C`@SW7–VWb7dY`cCe5Cdqsdq`c1| 7q F| d wd„“ R 7 Yw @ ¨y F ˆ Y Y F c Y y „ t½ x w ¡ y d 66¼ C¼ w ¨ y „ w y „ t½ & w ¥½ x w &y 1 y I ¡ &t½ x 7 y „ „ w w S5ePdYVce7hWdFƒSFeˆpYrfCI@ha…FCdq8`5SY…7ixD3““y ¾  X¼ xG“ SB…PCw H H H F c c P F| d wd„ H zd¥y„½w &ty„½7w ¡ Ce@VW7–SWe7…YƒcX`5pdq`c1| ¨ F ˆ YY Y y½ d ¥C¼ C¼ w y „ t½ & w &y 1 ¤&t½ „ 1 ¡ „ w ¡ ¨ y w eUC f H H H F c d w d „ R Y t 7 F Y cdqXS5ePdYVc7 e7hWdFƒSFeˆpYrfCI@haUY …FCdqy ©  X¼ xG“ SB…P˜Hhe€dWzc•adFeHi3SFqˆXqq f‘ …FSdC—Qˆƒzd8e ™rqc ImSaC•7F ƒCxHF dq˜P‡SHe€dW˜P™hI5Rc hti…FF ”iI5ct CGwiSBFIUUF@ XItP 13VcYae5 CXS57F dqC3XGV5Ftt QVcCxHP 8‡htR5 ˜P •thFCiQCef@5cFdF wdqxBxcvPhg3SFhHa CSHF Iˆ`@˜PSWu7Ft|ƒCX&dq(‘ˆ yF e5IY–hwh5Yd cen htC`F B IFieY5 uVmFw„|wvc7 dBhHG‚hCdqFDBF dFvcCeU3pqyGC”lwePS5DFF f `5Y dPdY…B‚cc IHb7SF…FIWvcqˆ…FiX9Eue7t7F H †W TVWP bfe7Y IH½ F „ q F5 c u Ru Ph D“ X R P Y F t CcY y d w P c d d f „ € D t F 5Y B H F c F t f FY Y c 5 7 @ „ F q c H 7 ˜C¼ –dty © ˜C¼ w IA““ AwhX`w…IdIi•`…ƒc…™VX™‚Xdxry w y@ d x7¼ C¼ w Q y w c w E Q w ¡ c ½ w ©y 1 ™y I £j`E y 7 ¡ ¨ y w ˆ A ‘ D1 cC Y s 7e5Y F c FD Y| CdqpG1eW`W1ly w   Ce5IYenw`BX`5wE C…qzg S5P vgy Xwt h5”hUivFF hXVcat S5CeP 7 …Yw7VH5 •f8iCp…PS@tUP SHpIFI5XhFa V5“b7F „|dYIcSH”7F VWX…7F dqScldPc pe5IYCenF …qleBivYF Xma ‡”B ‘ Y YYB Fc F F ˆ ‘ c Q y w c (y w 5y w ¡ •`py w ¥&y w   ¨ EQ c ½E ¡ „ F gXCe5A˜€ƒReYCw`BdYlXV5V7pHy w ¡ SH˜P—y w ¡ ˆwCe5dYi…@ƒc…Y„c”Cp@xfzg6y X¼ ™G`5Y dFc”`5weB`YhW‚…PŠy ˜C¼ ™G`5d …7SY„ “ iCƒdYP‘xDe5 ‰| ‘ Y WU f t R c ½ ‘ c f D d w d „ “ 7 Y F c d w c fu y ˜C¼ w d y w y w ¡ sy I y 1 ¡ ¨ „ w w 7 F|Fd Bt F…Vc‰sŠ•tX`†`YCFW wBU eBCpFY lIHC…qpcX˜@w”…S5I7‡vFXS5e7…YVH7fCS@…PSH‹‘ih5IFSfu„|| I5vc…FGpcF ‡dYD `c 1QspV5V5h7h7wjXV5t V5•7r7lSHF ‚CdqV5fSHr7c XS5‘t Xf1cS@”SH7…P dq‘c P d F f F H R F D a a ˆ U k Fp H Cq e GD — F a B ‘‚FX F 7 a dqc X U CSaUthrq…FS@c™•7…PSqGSHF e‘‹‘SRIYioh5Pk uXIFf yS5| uCh7F F „|dqw†Gy‰~…qC…qwwI5ccCd@‚IFf hteFX`FuWF SWdq„|ˆupGcacI7vcF X’¥IFhfYf Def „@Š…BbfXV5Ya IHdF‹cr7l„cc ’bfd•tidFY wSFIct   htr‰…FIFSaVHXra 7 ”CV57 H x@wVH…YDb7…„l7f Xx5htw•avPˆ dF™CpFc U xqS@ƒ…Pf `‘hYC“‹‘FSHF QiTeekq y5 XChdF Y dqdqXG`cf c 1VRYCx@‰dP|¥CCup@‘FxHB …q’“bfPc ‚~dq‰…BˆIHc Cdqpc…FŠu„@ccXSR†‡dFy•tP bfxFYvcrqSa‹cr‰•7tSa4 –dF r7VRCo•fDPH pcvFvF…fX”S5HaXS51e7† e7…Y…YCVHF VHQ7q 7eˆˆ t U P f Y „|CcF F f F vcc F SRD P F B y 4 d C¼ Q
y x ˜ w
¥ ¦ 

c©y ¦ w  E y ¦ w ¡¥„ Q ©y I E y ¦ 70¡ ¤„ c ¦w w £ y ¦ w ¥&y ¦ w  y ¦ 10¡   ¡ „ w
¡ ¢

y¦w 

 

¨ 

R£ ¤ 

y w ¡ Q ¦ y

c ¦ ©y w  E xy %w „ ! 
 

 Qy ¦ w  

c s! E 

¦
 

„
 

¦ w70¡ 

Q

c w ©y ¦ 1 E &y 'w „ !

Q y ¦ 7 w

c s! E 

R

¨ ¤

4 4 4 2 ) ' % $ ¢   ¨ ¦ ¤ ¢ 765310(&¥#"!©§¥£¡

@ xD

½

 

 

 

 

¦

¤ ¥

 

   

pkhH”we€dW™I5eFvYh0%9dPcty © G–V5p7­yVHte w dFCfH …@zcX…@dH7 pcEr7cCH7 8XXr†iS5ePCC‚Cdq‚dFXhV5h7•fvFXh5`FSWq7eˆC™h„TVRlr‰Sar7dHc FU c a F ½g 7 a f t t5 k Y5@ F c f@ a a Y@ F P pkIUSfhF‡ucX…qtwXdq`cdYxHPSe‘7 VWw™‰txdS€h‘dFF cr7dHpcwS5ePdYw c™V‘XP7 xUdPY Xi7U IWeeF`WSWt …7SHXˆ•fpFXYf ucX…q’hfX`5Crqxa‡CyB IWeF`WSW…7SHXEe€IWxF`ˆdYf 7 SF‰ 9 7 c f B B 7 € 5 Œ F B 77 U 7 @ 7 c F Y 7 7 U 7 c˜PSHCRY Xdq`cdYxHSPYCe‘Y WVvV5sA•ta7 d CS5e‘pY•fi3u6y7t @ x¼ C„½F U…PVcw`BXV5t…XV5…S5dP…fefhW`FCS57 7 a4 hdFG‡IBeFCSD…PCtH h7iCF‘ e5SYS‘w XF7vc fetxYSPqˆ7 F f W Ua x U ™ X7S5c…Pt TC”VDgW7 eF dPr7eHVUvF”Xqa7 h5”`FSWX7g e7`ˆw™C•„B@ —F@ –VWh7pePC‡dqWB `c‚xHdY7 hfSPdFe‘XVWf ‰crf”™dqc7 I5c5xX”dqPB wdY`cU SBxHIPSPsVWa e‘ ht1dF7 …fvcSfhaXC‹UF7 XVk5 S5uvPP „|–1fAca VWIHh7XeaF dqdYVc…fXb7PSfV5vWihtCdqSUjIWc eP xF•t`FIˆeWiVWF QuS¼hfweB„½dYfw`‘xBXpPY CuGbf@f5 t Y bXIWtt 5S˜Fi5heFpFC™VDfW 1‰IFxdXlI5Fa eBeFdYVWc 7eˆ7C™h„7 ”WVXxD`PxWY EF‘ uchfdFXQf@ cX…qH c~P Xdq`cdYxHSPe‘PVW‡ ˆ…fP SfX‹UVku„|ƒC7F dq‡htGSUePFIWSFB hˆioy c S¾† S¾ „½w `nSW7 7 oBR " ”V57 R‚ P r7c b Y @ F 7 7 f 7 B 7 7 P c c FP F t R‡ƒcF uxFV‘F7‡t eBEC…q|oVRf 1BP y|…Phu„|c‚F e€CcW S5ix5‚…‰7 SHPupF| Xct fV5p…€SHP wIB7U w©e5‚BY C‰VcCcP s@5 q€D ‡F ‚c”c7 c dqc V•fc SFƒS‘7 ™wI57c XeFB YQIHP xFd‘SHe71aW xHF ˜PhP •tCS5P e‘pYf •fiF Fd3hH| “7F Q‡C…qƒc…YSHxP`‘SWy77 IHCq…‰“SdxFHV‘‡`BW YXdquIH7 xFˆf –`WWSWƒxFˆF wtP s7 S5I7‰Fa P iXXSgF B weBY dY97 7S5GGUlxBvPlCS5©x51id‰xH“UP w c”dqc CFB dq`c5 dYxHSPe‘VWExF`ˆdYrfHCv@•adF†SgeFCUweBpY8‰i€`PXlhBiXS5p…€5SHCwhBl7F ix`53C† —S5g S5I7eP1ca dY SFr7S‘IHwSUeBy…FCH‘ `e5…Y`Y™Wc hI5”ye7SDFF Ct…qWF rfˆxcc ch5”CdqF7 S5tGhfPc wSBCIPB d@Ef…fa Sht’c7 …Fz6y•a@ CCS5„½IP‚udPaw XScF dqwt`BcP SHC˜PY S5—T‡ef7R ’C†dqdB p‰c`xfdYxH…7le‘SPc VWe5VYo77 …™dcc IH5IIF…FaFIH†o|{7 idY f •fGdFt VRC’CIHtPH StGEE…PD7F C9Aht@cB ‚“`‘x57 …FdYVHhfQ‡hHt dF rqCxaF Qh7q eF F Yƒ P —• š•£ • y1§ ‰oyS• { ‡ 
¢ £ ¢   ¡

W 7

P x5P SB…7xHS‘…PCwCdqp…€Tl•dIHi”X©btSWXpq•fdFC…qubadYVc‡ePS57 SBdYVcdPCXV@7c `5whds…Bhfp@IHrfSF…F‰i‡sC8dqY`Bt7S‘c vcF 8F etxW3CC™dcPc htF q Xhf5 I5V5…FwCIHF 7 IB…adqoCVRWfeF‚bawcdYU QeBhf‡GxBF7s…PAcU dP„€i1‰™r7VB@cc c ŒI5SH…FS‘IH¤†¥F¥ …PC|H { isŠ$tUY 6 B @‡!£7 SW…7dFF hH`c6SFdYfdFIˆH  f‘ HU F c He Ft5† P H c Y7 ‡ c Y d Fc 7 A WH 7 c P 5 f y pIB7 C…q8e5Q…fvcY7 ha„FF ixDfP Cdq87X”wdP‚htdFXU ”yF pcXFf 9D@ QhfC™b„CCW5 rqha…FƒdFc”F7 d5D hHdFF `cVW7 7Y t y F c t 5 † w c f @ W F D B F @ Y c H •fXiS5Ft etˆSgeFCVDU Xet7 xWCcP ¯ pq•fdFXPH dqEScH C‡„c”„@c Y u…FfVHEP •fSFa S‘weB‚wxBpPxgH `€eWVW”`5tWY …ŠHd htxF€`PXlhB758GvF S5I7Ya hgq …f`c| Cd@hf…FYlpchfP G8HXdqc Y ©…PˆC1cª fX…q‡btSW· Cdqhf…FC…qa ‰Fc C@F …qˆ5•fpF™AcP Crq7 ‚XS5a“”Yf S5ePc SYI‘…F4 QxcS5a …7`cCd@ˆ hf…F7 ‚CYF …q“5c hfdFPVcX‰e@VW7Iˆ78trqea5 C1RA”Fg CD‘ `5Cetc xWCpq•fdFy Xdqc Fr´v©¨c r¶pµPpq™I±r´`©QIzt †³7 xF•t`FeWVWh7EC™b„CCrqha…FwudFSfI7ƒbfCdqp65QSdIFXV57ixt©`5i1|X™…FVHxXCS@˜Pu”h…P1rfzcha„FCSDP FXdq–SR•fIFenpY8XV5uhfGVUW CXdq‰…Fc‡`Biqm…PCCSUƒC…qSchgXx5`P…YcI7baeYCCVUƒwSBWdPX865’XCe5ibtSWCdqhf…FC…q“« 91yG³ jhteF`WSW7 I7a Y 7 f 7 Y H U 7 F f W U 7 F Ff 4 d ‘ Y P H c ¹ ¶ ´ `chfXvs…Yh5cdqYF w`B CvcF e5CwdqFYdq—`cSBhg1™dcY P ‰e‘SqfjbfdYx5‡`…YHY P •7hHci“eh7F F t A‚ePYa |ePbf‡Q…qXdqyjIdce sXefx55 ƒxWY EhH™CSFcP I5pq…‰•fiVHF dF”CXI57t H …ŠIUcdqt G ”SWt iV5F X©ePSDt7 ue€IHSWSWXˆd5‘F Cx5SRxHdPplStaPvP…H„c‡IRf c h7…F…F`F„c9‡`IH7VHW ”5 TGSFY F VWCI7US‘‡ihsdFdqV5X1hVR@7fse5u3•fc…PY 3IH…FdFCxcF ce@xqb7VW…Y`‘7CeHY 9…PSUˆ‡XCS5WFeFCwSUdPUCrcVB™Eq€7k CdFvm…7xHuwxHPFxH‡E—dqRB˜PC GxgF u8S‘SFc D ‹R4 q€weBYB c | W‚qCFF c Pet F 7 ‘ f 7CaU @ `BePYE c P W H U 7 ‘ F 7 ‡ YC xFV‘‡`B3C…q—SRXx5`PxYI‘…Fwd‰SHChd€hHSF3C…qw`€C‚xd`€hWSFeˆdY‚zcH •a”dUhf…Fizgty‚XS5Q—‚e5‚1|XpqŠ3•tfd dFdFcSHb7‚dPSW7 btSWbfsdqh5hfIF…FGC‚‚qˆxFc…qDHF XXdq7F qc 7 Y F c Pf H 7t ˆ F c W5 ‡ F H a t 7yD Y 5 P P xHxFS5dPˆePcdY”VcP r7SDIHI7‚`Y7 GSUXXEVUS5PW t C ¤Q|qhCeeF P …qIWzdƒ“…FhfDx©bfcIW`5pdHirFY 7 `m1X3`@Uf5C |CePW CeF W dq8’i1 e1f d r‰X©d iw©a ¼ `PC…FW ‚8dPD Cx@€9dPc `‘tshwrƒCSBdFw@Y 3VRP W SF˜@dPvRXodF‘ f V5Xr7fVR3SF”CS‘FeFW ipYeDD w…P…feBiGCS5UFPxfc ƒe€IWSFCeF…P‰ ­ceYdq™3q€Wk Žr7ScCSHPxBdPl˜H5uESHdFR C…q¼ …fdPVR`cQp@xHet•fdPxWdFcC‡pqHP r7IH•fXGdFF F dqSUX–p9d@cPH c dqrgVWX…f7 ‚‰•tc7 AwCeBFP ld5XCXdqYF H od@D tvcc eWVWVR…F7PH Fba U 7C7F cGyF 7 Ypc Y Qfq H c Pw 7 Y c ‘ F 7 w c ‚ c PC @ W t‡
 

P 5 5 P P P HcFc 1|Cdqf w ¼ VR‚etxWCpq•fdFXdq3C…qySFhdˆxHGdPP VDcsIHr77 XGS5Ft SU¤|CeP‘ e5IWiGbFY t SWQCefPD dqhWhfA…FF `mCC…qYH 3‰CbaFcU …qdYh‡SBS5dPƒCxFc7 V@V‘ip@eBrf‰C9x5‡F CdFP rcdqxkhq€c r7™SH€ sXoS@˜P8 1 “R Xtyd ƒƒc¼…F X…YF C1x@qH ste5Y| `‘ wY 7w cVc7 X 7 ‡ Y ‰ D ‘ t ŒX t 7 c
 

¼ SFˆGVD1bfIWi`mCuDya P 7 F YU
 

¼ |`PhW”QbfIWi`mCu—D FD F YUy
 

SFS‘‡`B†VW”`5xY`‘…YSHux7 7 Y 7 Py

x¼D@½

$ ) ¤ §¥ 1‚x¨¦¢ 

£ $   ¤I)

¢ ¦ r!ˆD)

¡ ¢ 

 

 

 

 

 

¡

 

 

 

 

 

W

S

¢

¡

 

¦

 

 

  

¡

 

 

W

¢

 

 

¡

 

 

W

W

S

 

 

 

 

W 

S

¡

 

 

 

 

S

S

¡

 

 

 

  

¡

 

 

¦

 

 

 

 

W 

S

¡

 

   

S

¢

 

b

   

 

 

   
 

 

 

 

 

 

¦

 

 

d dUUg ½ ½ dP g  P g X@ k © –CAA Šxg1X‰CC1@SWo XV³¯ ­¹¬ q¹ ³ ± ¯ « © 6 ³ ° © ¬¬ ¶ g € ‘ PW P q U H P ` W 7 aY c 7 B F q c 7 ` € D 5 PY c a 7 H c m F ˆY Y BY H q cY | ‘ 5Y q a c 7 iXSdrr‰7zI6­V1¢ SSx`xCC…Si#Vhe…‡IXdx¦™‡x`…zx……™ˆ“ x`…ƒcwed" d`1EX`Crr©` F 7 H a GVU”q ” VWr7Cd@vcXd@…Hc ” •tdFhHi…t‚‡ ”d‘hH”A…5IHdFc ” b d ” XV5–etSWXS5P 4 xa©` d ” b ”dPeHCSUXq ” d   ˆ XD@½ F H g FD d t 7g 7 7 d g Y 7 d d d U ½ ` ­dSWxWI7odYP ba Vcvgwr©7 GhB« C™d©FI³ q Vcƒ±»¹©6©vª7ª ` XC5pY¢‘v³ e5 ‚³ Aef¹ sdYS«ixSW`€¶f 4y³QuS‘SF¶Œ b¨z¹w6Bª4 †³ XXV5z³Xv°7 A6©@ ­¬GV¬q 19D§d¶ V³”V5¯t XV7¨ ³X¯g …‘r¹IHv¬Gx«F AvD ¶ XXhH¨d d5@ ³dF©d¶c ©° ”kS¼d b3d  © 3”  –2 X†¡r‰¢U g ™iSggeaeYVWS€r7x‘VH`P‚CgPxW7† ( C…ii¨d ¬ fG X5 † 7 q¨ ¶ g ‘ © 7´ q d ‹k…U4 SH` P b`" d d °d d x©h±wpy)†³8 z¨« iBr¸d¶° ³¯ z¹b¨—1v°6©iG‰Iyˆ0 Sgx€S‘d ePSW©C©P C‹q ¼ Vk…USHS¼©DeFCVWU ™h7U g dai¾f q€ r7H Šg  © ˆXrdg¼ …‘SWIHoASgD d5hH™dF± ³ cz¹r¨” v¨•«d …© b d¯u” X ¶ ¢ ´ ¶ ¹s ¹ ¬²¸ ¯¦ Px¼¼ ` – ½ P G F –6©dpq CXGv³U¬U g )©¢ Ig•ftdF½ C–…@gH S5zcC•aP XdtF `cS5C—rqPY 7‰dfhgH…a sdF•fŒ htdFH Vc" e7hWbawIBb iXI7xtt V5‰–r7Œ SgC™hD±H ³SFz¹e‘r¨yv¨W ‡•«Œ…© SFd¯uw6Bx©Qh±4 VRw~¨I|¢pyP¶ vªeFAªY`© dˆVªhHd¶SF°‚€V°yv¯5 Œ3 X…±g …‘`¯ªIH†GAAsD³F¯ d5…«hH© dFc C”d 6@r´‹D@d © r½V¬b k d¶d V°”± i Y 1 F ai °S‘7 ¢ ¶ F 7 ˆy‡ ® d g P F H" Y F a Œ ¯s ¯ ¶ © ¶ ´ ¶ ¶ ¶ ¢g †…‰SHˆ¡ h|yGIg…fhf…Fˆ¢eawIBCStI7‚Tg d±e¯ªCr¸°x(ªr¶« r¹¬‡pyXisV¬x%G³wb¨r¹q¨ ªG³ x©h±wpy'X…7…HIHiFd x” X½d &d ¾ ½Œ p®—ªGz³iV²i% pCdB dq© `cdY7xH SPk ©e‘yh–S5d XeU P CxUY y© vcF Š”½ iSHg 6h7 C­dF e5xW–o¨ScgC1Gi³c©I°5 Ci8x«gsD¹@ A©P   ™³ tr7 ¹ iSR¬ Gl‰I€¸P² IyXˆeFI5¯a hv¯V°avY¦ &l“®% V³¯ –­¹g V¬V5¶p7v¹­yVH•«I¯tr¨7 C¨e y™Xisd©“ ¬¨d © ¯ ¶ ° ¯ g W is 5 g Y P P t ¶ A ± P d b d i ¾ k@ ¾ ° d–kd g °   P ¶ – uC—dPxUUi Œ iSgU ™³"±H Cx¼z¹IWr¨eF`Wz¨ŠSW½ r©…7g•«SHd¯© o™"¼7u£rdx©XSWt h±V5owSWpyQe7g !…Y¢ $ ªIH#F¢ 6¶U¬ ” V¹"ƒ±© SHE˜XP¹ © ‡„€¬R is °p®`cv¯i9vm¯Y 1¨eFEAw¹U±¨ C ™³y isSBr´¬ z¹r©P V°r©© h«x¯d¯± w`B#QzgY Ge´ ˜yhdV³C‡ht¶f X…PFd©VcYwx5Pw i­²I¬eBr«pPC‹©Y …fV5¬ efih¹W t`F7 gsX…«Y”°V57d d 4 ” e5yX“t‚k S5hg’sSF7d hf" x5S‘XpPt ‡bfS57 …fhxCXear‰47 6BIWeFY 5 V5©e7Y `5Y …WS5IH4 ePdFypcddYVcxf“ x7k ‚V‘P ’‡¨”  ® W Fª Q g ° e d Y 7 d "7 d ¼  g  o P ™³ zrzr•du xhwp¡†u v« ABrd° UV¯ zb¨—I‹i†y1o¥ IrI…iCwSP © …SwI©` VX…peH‰ S˜PR ± Cdq¹ `c¨…Y¨SH© SP« e‘¯y°W E…f© ™±c I5¶ Cx5y ”¢P w´U xB³ P¶ © ¨ ht¹ dFsvcha¸ CXS5P © ³ ¹ I|‰ ° Œ © ¬ ² C¸g x7e‘y C¯Y C¦5 † g 9Hfd €cF‡ XC@t d S56@U t7@7 B ”dPeHCY VU€—”H 7 –qd P C”U BAdU F C x¼“d W X7g e7ŠwicY½ @ g CYB7rdSWH¨X¼ B Œ F F¶ 5 F ¹ @ g @ —dbd   d Yx¾ © f ¯ g ”C”e5d‘   pY…fhf  IFAi…P½a ˆB" H —CCAd@UHU…F g vcS¾ea" ŠVW½ Xr7g h¼ƒcxY½ `‘Y rd4SWo`5P u(Xx5v°`P†…© Y c³ Ar¹7 IHsGx–SW‡ Ae± 7 …Y³ ­¹™iI5¬c †Cyh„1yF ˆ”¯ Sg°…nv¯ƒcl7SW® ³o¯R r¹" ¬¶d I¹Uh«XI¯d ¨r¨ XS58#sbt˜FIW¬ „®i—h5¯R VªpFG1iUV²b°Pz³ uyC Y f FS«¶‚ ² F ¸™ ¦ U @ t 7 C ¶™ d A Œ d P F t e du( —uU©¨HV³wy Iyˆ§A³ r¹T¥r©GI³x©ƒ±»¹ª Iª6©Xz³£ª¶ I¹C“$ r¹z¬Š†…‰„®SH9­¨¡ XI³I|w€yC`© SguA¡XXwxBPX…P© VcwS5eBCsV57Y S5t‡IFdIB 4…FdC”w xd½ d ‘ g ¢ ¯ ¯ ¦ ± ¨ ¤ « ¬ ¢ d « @ ½° g ¯ ˆ ¬ © ‰ ª €   V57© Us g P X 7 7 G H F@ H P f 7 h ‘ ¶ ©P 7 Y t 7 g Id•fC™e„CgY XP5 rqhadFlACD‘€c e5itY btSWC7P dqhf…FC…qTwc SR‡I€SF…ˆCS|H d@‘ ŠVWr74 IHCtF h5SF‘ Y`ˆxFxYA‚6y€F ©p½w ”VªP I¬€ACFP XVq7 D‰” vdy q ”F DC p½w ‚¡ ”V5T†r‰ba`YSW…7t SH‰77 ( XCq © ‡ XsXV5ƒy ¾ „½†c hdcdqc SHucP ‡X`5eY`W6W@ Gs”V57 vkIHieFF dW`cpct 3XdqvcAwspFtB • C™qfF QvdPxUe ChHd …ff”I5FhHU SUhF”lVRSFw”hH7qˆP 39iCCAq@PBt d5xl7FIc 3`5B …C•tFYhH dq‰…fcpF ‡…Fhf‡ zdiyH Cxt„½h5dGd@FIFw 9‰xfcD…f xx9XX`F‘c…Pq 5 iibt@Y XePSWt f •fY pq AdFc C…FHvm …qƒefbaXdYY dqVcj`5SBjChtcdPY yŒ`D…YvH…af tP D U f 7 7 F f@ R B 7 …‘…PIHshtAGd5FD–x5hHeU`PIWdF…YCcF ƒcCx5qY ” xfS‘XXIPt 7 V5ha9…Fq TVcŠXe7gQt vcSWdqahX©5c7 „FSiS€y PxD‘S1e4P P SWxaSHX˜P©8`R7 P CdUhtxH”dFg weHP dPXVU9GeF F ”VW7 8hqD 7 daS5” 6fI7™Sdk ai„€`cS5CePY 5C‘dYvcEha@ …FwvcB 7 ivPxBF sCS5H…Fat d@ePVcpYbfDh7A˜FY VWIHI7dFabcCSYCx‘@ wxWU `P SBCvPP ChSH…Uaq XwpdPcldqC‚VWe@cF ht7u|ˆF eHCIYP pqC“…qfF }| C„½P dqwf Fd 7H ˆ” F P dqc y c ” c 1y cG q CBY y7 w ‘ 7 @ q t g dxH…7q€stXV5fd€SHXP7 `5X‘Y vdqSc”WP DsS597P IHGYF VUX“7U VWt b7dYxHdPi…@sFvhtXpqF bf`YXC7CU † 7 c c7 7 c F W D @ q „½0XV5XAG XV5†P7 X…‘IHGPF DAB d5hHdFc ” †kg r‰eaeYVW‘r7VH‚c7 ( f –x5`P…Yc7rF IHGPF SU8C`5…YP IH…Fƒc”uSFB ‘S‡`B7 irtD VHXXcV5t 7r„cF8tf lwSBF IPhaG‰7D xfF Xq w —rqd baYC1V|ˆ vgy F ¾ p½FS€B x‘`PxWCCfq …U@ SHt wY “tFeVWh7da6f‘ ™q€…7xH7 udPY t”S5Y ePdYcF r7IHB GUSY ES€S‘ePW SWXCHq dUU xHwcP EY …€HVXe5CUY ‰X7F dqlthCfXI5…F™ImF pPbfVWP ‚y( 7 YS5ePpYbfYAyCe5C7Y rqSa‡CSWe7…YBdHpcXiXe5wXS57uC`5xYV‘‡eBXVWh7eaChtUEw‡`5ˆfwhB`FXSD…PCdP“ƒcw•t`FYeCaW CSUw il”V57ˆXx5`P…Y” cr7IHGSUyP XqF dqc dkCSH‘ e5wtxHB dB VW˜Ph7RpeahH…Y”cF iIBe€iCbtFW …qCcY VU‡3SHSR˜P‚E™dFcRP I5Cwzc…@FH dB•aVcdFh7`c…FCdHY qrT…ac WVSHh7‡ea7 …YCvcF `5…FeYSHIWGXeFFIP U CdqY ThWea`F…YeWcVW‡VHr77 IB”…F7 ‚i7fU„c jƒhtfd€ cpC…fF x5X`‘H 9hf† dY Ci…qFF ‰iyct ht© IF X@ip½Y…P…‘CIHH QG7yFU AxdD 5 hH Fdc „½wbxdr7dHS€hHx‘F `PWx” CCU P w U‡ 7 r7H  c t hdXS5ePdYVc…7Hh”xU8x5`PXCr@dkvcFdf B…SHP˜R f F P Y5 ½
4 4 4 2 ) ' % $ ¢   ¨ ¦ ¤ ¢ 765310(&¥#"!©§¥£¡  @ 7D

 

 

  

¡

 

b

 

 

 

   

 

¡

 

 

 

 

 

 

¡

 

 

   
 

 

 

W

W

¢

¡

 

 

 

 

 

 

W

W

¢

¡

 

d C@ ¾  S¼V¼ –CAC ŠxgX™rdSWo ™³ z¹r¨z¨r©•«d¯u¶ª° ¬ x©© h±g wP¶ pyP ¢ q †³d “ z¨d ¹« dUUg ½ ½  P ± ´ ¶ q s ¸ ¶ ³ ¹ ¨¹ ° ©¬ ² ¸ y ¯ ¦ g f F @ „Y 5 q a F e ‘ 5Y tW P q f F H q e R P € F ˆ H ™B……° UV¯ rbTI‹i†y1o I•C™eXCrhTƒX`ibSXp•dCQŠVhS…C@ ” Œ ’v””ACV7 ” w ’" d © ½   P ¹ Y H B @ Y Y ` A dP C9`BCe5i%f &dqdcSHiuS|½ C¾‘ e5`YeW6W@9¾4 X—V5dt CoxU7U IHg eFdWdc ƒc3ŠiVRg 6t—xcP rdh5SWwIBSFUˆ ³…P¯ C¬Hr¹ wS³6B…±4 …¯r«­g‚%d¡6 z³” v°6©Xrt¬ ¬S51†r‰ea”eg Y VWCr7‘ e5VHi‚xW7Y et ( C…hfdqdP ` …FubQXuCxHPegq q dP©…Hˆ”“ ”€ ½ Y ½ Fo U X © ƒ ¶ V7g d C Hd d d ½ dUU ½ P i     XB—CAg ¾ Šg ½ rdSWo ³ ¹ ¹ ³ ±¯«© ³°©¬¬ ¶ g ‘ Y W P qf FH q e H PHH B @ Y Y g qcH P | ‘ W4 d t 5 7 H Wc Y d d ¼ UV¯ ­¬ ”V…rr‰6 zv6r1 ”C`5CetxCp•dXQuS…d“ CEeBCe5i` –ddSuSX`5eY`W6t” XVwIeFddƒc3 X Xh½ d x¾¾    ¾ –XxUg Šg k © ` ” ­dxWo v¨« r¹v¬†z³v°r©Sµ †³fV³x# 9€y‹©z¬q¨ )³E@ Cf¨ V³c ¯ ­¹‡ I¬d S«¶ d  dU ½ P © ¦ ´ ¶ ¶ ¨ © ¯g q¨ ³¶ rCVd° 3  $¡ I‡S…xSdpby3hSI—E™qrH   S…˜wiCdIi` x`…zheIF ” exCp•dXQe Œ –d…‰Cu1Ct½     ¢ g f B 7 H ‘ P c fY ( W F ˆ F k € 7 B P HR t P q c F 5 PY c a FW tW P q f F H q ¨ V³¯X³¯ r¹v¬x«I¶C³…¶° 3  d $ ¢x¾ 6¼hgVkhf …FCS@ˆe‘¼ –tC†ASWUwUYd ”…7g `c¥ SYe‘Y Š4½ XVRg  w© „€ƒc…Y` VH” b7CrdW I@SW…aoeHP Y rg© v¨VR« r¹‰v¬P dF†Cz³H© d@v°Sfr©•7Sµi†Œ´ ³uGg¶ r‰³baeYxr7VW¶ (‰9€y…z¬‹©d cq¨` ©b xdS½½ ¨ ¨   H Pk F ¦` VH7 ( d ½ $ ) ¤ §¥ 1‚x¨¦¢   ¤I) r!ˆD) ¢  £ $ ¢ ¦ ¡
©

@ D

4 4 4 2 ) ' % $ ¢   ¨ ¦ ¤ ¢ 765310(&¥#"!©§¥£¡

¾ D@½

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful