You are on page 1of 6

Facilitar la

Difondre les
comunicació
activitats i Ús de les TAC
entre escola-
experiències
família

Presentar a les
Jocs educatius Crear
famílies recursos
consciència de
segurs i enllaços
grup
d’interès

Recursos per Espai comú per Animar a lecto-


l’alumnat l’alumnat escriptura
Activitats Experiències Manualitats
(la força de les ( Expliquem un conte) (la maqueta de la
màquines) muntanya)

Aspectes innovadors
(apadrinament lector)
•Projecte supernúmeros

Impulsat des de
l’aula de
informàtica

•Aquest són els que orienten de les


Fets seccions que més interessen.
•Els alumnes feliciten a d’altres companys.
expontàniament •Sentiment de pertinença a un mateix
“club”
des de casa
Els objectius que es Amb els comentaris
marquen sempre estan sabem quins articles
en funció dels interessos interessen més
de l’alumnat (1000 comentaris)

El professorat i alumnat Les famílies no


cada cop hi col.laboren de
manera directa però si És el 5è bloc més actiu
col·laboren més i
que el visiten. de tota Catalunya.
aporten més materials
per fer articles ( Aquest és un repte)
 Documentació complementària
 http://blocs.xtec.cat/blocprimaria
 I Congrés de Pràctiques Educatives i
Innovadores