You are on page 1of 7

Aria curriculara: Matematica si Stiinte

Disciplina: Stiinte
Subiectul: Balta
Tipul lectiei: comunicare si insusire de noi cunostinte
Scopuri:
S1 Formarea priceperii de a observa atent mediul inconjurator si relatiile dintre
componentele acestuia;
S2 Formarea deprinderii de a utiliza in comunicare termeni si concepte specifice stiintelor
naturii;
S3 Formarea deprinderii elevilor de a utiliza independent manualul si alte surse de
informatie.
Obiective operationale: Pe parcursul lectiei elevii vor fi capabili:
O1 sa defineasca notiunea de balta;
O2 sa compare diferitele medii de viata;
O3 sa identifice pe baza materialelor prezentate vietuitoarele de balta;
O4 sa explice relatiile de hranire dintre vietuitoarele de balta;
O5 sa clasifice vietuitoarele in functie de mediul de viata in care traiesc;
O6 sa argumenteze importanta baltilor;
O7 sa explice intelesul cuvintelor noi din lectie;
O8 sa construiasca un acvariu;
2

O9 sa colecteze plante si insecte in vederea realizarii unui ierbar, insectar.


Metode si procedee:
- observatia
- conversatia
- explicatia
- invatarea prin descoperire
- jocul didactic
- problematizarea
- activitatea independenta
- activitatea in grup
Material didactic:
- plansa Balta
- imagini cu vietuitoarele de balta
- Atlas botanic
- plansa rebus didactic
- fisa de evaluare

SCENARIUL LECTIEI
Nr.
Etapele lectiei
crt.
I.
Moment
organizatoric
II.

Op.
op.

Continut stiintific

Strategii
didactice

Evaluare

Conversatia

Orala

Se asigura climatul necesar


desfasurarii lectiei in bune conditii.

Verificarea
cunostintelor
dobandite anterior

~ Padurea:
- clasificarea padurilor
- alcatuire
- importanta padurilor
- masuri de protectie si ingrijire
~ Verificarea fiselor de portofoliu

III.

Captarea
atentiei

~ Lectura Pe malul apei M. Penes

IV.

Anuntarea
temei noi si
a obiectivelor

~ Balta
~ Obiectivele lectiei vor fi prezentate intro maniera accesibila elevilor

In timpul lecturii
elevii au sarcina de
a identifica mediul
prezentat in poezie.
Conversatia
Conversatia

V.

Dirijarea
invatarii

O1
O2

O3

O5

O6

~ Intuirea plansei Balta


~ Definirea notiunii de balta
Observarea dirijata
~ Comparatie intre mediile de viata
invatate. Asemanari si deosebiri
padure balta
balta gradina
padure gradina
~ Identificarea pe plansa a plantelor ce
cresc la marginea apei, la suprafata si a
celor care traiesc cu totul in apa.
Exemple:.
~ Identificarea pe plansa a animalelor ce
traiesc in balta - deasupra apei
- la suprafata apei
Conversatia
- in apa
- pe fundul apei
~ Importanta baltilor
~ Prezentarea de imagini reprezentand
plante si animale de balta
~ Activitati ale omului care pun in pericol Explicatia
existenta plantelor si animalelor de balta:
-asanarea baltilor

O4

O8
VI.

Realizarea
feed-back-ului

VII. Tema pentru acasa

-poluarea lor
-pescuitul si vanatul excesiv
~ Intocmirea schemei lectiei pe tabla si pe
caiete.
~ Lecturi literare in care este prezentata Lectura
balta Vara cea luminoasa dupa Cezar
Petrescu descriere
~ Compozitii plastice ale elevilor
Aplicatii
1)Completeaza schemele de mai jos astfel Exercitiul
incat acestea sa reprezinte legaturi de
hranire intre vietuitoarele din balta.
2)Completati rebusul didactic.
Jocul didactic
3)Activitate in echipa Construirea unui
acvariu
Fisa de lucru

Individuala
Scrisa

~ Realizati o compozitie plastica sau un


colaj cu subiectul Balta

~ Adauga in portofoliul tau imagini


reprezentand zone de balta, plante si
animale care traiesc in zona de balta.
~ Cauta informatii despre o planta sau un
animal din zona de balta. Adauga-le in
portofoliul tau.