You are on page 1of 13

T.C.

Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme


Bakanl
Altyap Yatrmlar Genel Mdrl

AvrAsyA TNEL

Ktalar bir l etiren en moder n ulam altyaps

Avrasya Tneli, kii hak ve gnencinden dn


verilmeden, can gvenliinin yzde yz saland,
ada teknolojiye ve uluslararas hukuk ve kurallara
uyumlu, evrenin en st dzeyde korunduu bir
ortamda kentii ulamn en ok 30 dakikada
salanabilmesi * hedef dorultusundaki en nemli
ulam altyaplarndan biridir.

Ulam hizmetlerinin tm vatandalarmz


iin kaliteli, dengeli, gvenli, evreye
duyarl, adil ve ekonomik olarak
sunulmasn salamak vizyonuyla
balattmz Avrasya Tneli Projesi,
sadece stanbullularn yaam kalitesini
artrmakla kalmayacak, ayn zamanda
lkemizin kresel rekabet gcn de
ileriye tayacaktr.

Recep Tayyip Erdoan, T.C. Babakan

Kltrlerin, uygarlklarn, Bat ile


Dounun buluma noktas konumundaki
Dnya Bakenti stanbula kazandrmak
iin var gcmzle altmz bu rnek
projede btn abamz, yol yapan ve yol
aan bir ulusun mensubu olma bilinciyle
hareket ederek insanmz ve lkemizi
Atatrkn hedef gsterdii saygn
konuma ulatrmak, Trkiyenin yolunu
amaktan ibarettir.

stanbulun Avrupa ve Asya Yakalarn karayoluyla


balayacak olan Avrasya Tneli Projesi; stanbul
Boazn deniz tabannn altndan, geen 5.4 km
uzunluundaki iki katl tneli de kapsayan, toplam
14.6 kmlik bir gzergahta stanbul trafiini
rahatlatmak amacyla, Kazleme ile Gztepe
arasnda ina edilecek.

ki havaalan arasndaki en pratik balant, stanbula


kresel ivme katacak
Proje, Avrupa Yakasnda Atatrk Havaliman ile Asya Yakasnda
Sabiha Gken Havaliman arasndaki en pratik gzergh olacak.
Tnelin iki havaliman arasnda salayaca entegrasyonun,
stanbulun uluslararas hava ulamndaki konumuna nemli
katkda bulunmas bekleniyor.

Avrasya Tneli Projesi, stanbul Boazn geen karayolu tneline


ek olarak mevcut yollarn tnele rahata balanmasn salamak
zere her iki yakada toplam 9.2 km boyunca geniletilme ve
iyiletirilme almalarn da ieriyor.

Binali Yldrm, T.C. Ulatrma, Denizcilik ve


Haberleme Bakan

Avrasya Tneli Projesi, Trkiye ile Gney Kore


arasnda daha gl bir ekonomik ibirliinin en
nemli admlarndan birini oluturacak. Bu
nemli proje ile ivme kazanan ekonomik ibirlii
frsatlarnn artarak devam edeceine
gveniyorum.

stanbul gvenli, hzl ve evreye saygl bir ulam


altyaps kazanacak
Proje, Asya ile Avrupa arasnda dorudan ulam kolayl ve hzl
bir gei gzergh yaratacak. Azalan seyahat sresi ve artan
gvenilirlik gibi nemli ekonomik ve fiziki faydalar salayacak olan
proje, yakt tketimi, sera gaz ve dier emisyonlarda ve grlt
kirliliinde azalmalara katkda bulunacak.

stanbul, doal gzelliini ve siluetini hi etkilemeyen, ekolojik


dengeleri gzeten, deniz yaamna zarar vermeyen, evre dostu bir
ulam altyapsna
Sangkyu Lee, Gney Kore Bykelisi

Yap-let-Devret Modeli
Rekabete dayal uluslararas ihale
Proje yaklak 1.3 milyar dolarlk bir yatrmla
55 ayda tamamlanacak. T.C. Ulatrma,
Denizcilik ve Haberleme Bakanl Altyap
Yatrmlar Genel Mdrlnn (AYGM, ihale

tarihindeki unvanyla DLH; Demiryollar, Limanlar ve


Hava Meydanlar naat Genel Mdrl) 30

Haziran 2008 tarihinde bu proje iin Yaplet-Devret (YD) modeliyle at


uluslararas ihaleyi Trk- Kore Ortak Giriimi
kazand ve ihalenin hemen ertesinde ortak

*2003te Trkiye Bilimsel ve Teknik Aratrma Kurumunun (TBTAK) nderliinde hazrlanan 2023 Ulatrma

Vizyonundan.

giriim tarafndan kurulan irket, Avrasya Tneli


letme naat ve Yatrm A.. (ATA) unvan altnda
faaliyetine balad. 26 ubat 2011de Proje
Balatma Treni gerekletirildi.

Trkiyeden proje lideri olarak Yap Merkezi ile Koreden SK E&C


irketlerince ynetilmekte olan Avrasya Tneli letme naat ve
Yatrm A.., Avrasya Tnelinin tm yatrmn stlenecek. Daha
sonra da yaklak 26 yl sreyle iletmesi ve bakmndan sorumlu
olacak. Bu srenin sonunda tesis kamuya devredilecek. Her iki
yakadaki yaklam yollar ise tamamlanr tamamlanmaz stanbul

kavuacak.

Bykehir Belediyesine teslim edilecek.

Ktalar kavuturan proje, uzun


hizmet mr, stn nitelikleri ve
gemiin mirasna saygsyla bugnn
zmn gelecein uygarlna
tayacak.

Avrasya Tneli Projesine neden ihtiya duyulmaktadr?


stanbulun ulam altyaps nemli lde yatrm ve iyiletirmeye ihtiya duymaktadr. Yllardr sren
hzl nfus art ve ekonomik gelime; mevcut ulam sistemine ciddi bir yk eklemitir. stanbul
Boaz zerindeki iki kprnn hem kapasitelerinin ok stnde iletilmesi hem de her gn saatler
sren tkanklklarn olumas, iki kta arasndaki ulam ciddi bir sorun haline getirmitir. Bu sorunu
hafifletmek zere planlanan ve gerekletirilen Avrasya Tneli Projesi, stanbul Boaznda nc bir
karayolu geii salayacak ve yolculuk yapanlara nemli bir ulam kolayl sunacaktr.

Projenin ileri teknoloji ieren sistemleri, emniyetli ve


konforlu bir yolculuun gvencesi

SED ile evreye kar sorumluluk yerine getirildi

naat ve iletme aamalarnda daima en ileri ve en gncel teknolojileri kullanan Yap Merkezi ve SK E&Cnin
dnyann her noktasnda kazand deneyim, Avrasya Tnelinin teknik gvencesidir.
Operasyon Merkezi, 24 saat boyunca tnelin gvenli ve salkl almasnn ve trafiin kesintiye uramadan
verimli aknn saland sevk ve idare almalarnn odadr.

2
6
3
7
8
10

5
1

1. levsel, gvenilir, mevcut ulam sistemine entegre hzl ve etkin trafik ynetimi ve denetimi
2. Aralar ve yolcularn seyir ve gr gvenlii iin modern aydnlatma teknolojisi
3. Temiz ve salkl bir ortam iin yksek kapasiteli havalandrma sistemi
4. Tnelin her noktasndan rahata eriilen zel yangn tesisat
5. Yangna dayankl yzey kaplamas
6. Tnelin her noktasnn 7x24 izlendii CCTV (Kapal Devre Televizyon) sistemi ve olay alglama sistemleri
7. Tnelin her noktasndan eriilebilen haberleme ve ihbar sistemi
8. Anlk bilgi ak iin genel anons sistemi
9. Alt ve st katlar arasnda geii salayan ve tnel boyunca uzanan acil tahliye sistemi ile
gvenli bekleme alanlar

ATA, stanbula kar sorumlu bir irket olarak, Avrasya Tneli Projesinin muhtemel evresel ve sosyal etkileri
konusunda duyarldr. evresel ve Sosyal Etki Deerlendirmesi (SED) ad verilen bir srele, ATA, bu
duyarllnn gereini yerine getirdi.
En ileri uluslararas standartlar ve performans kriterlerine bal olarak srdrlen SED kapsamnda projenin
evre ve toplum zerindeki etkileri tanmland. Kamuoyunun grleri dikkate alnd ve deerlendirildi. Olumsuz
etkilerden saknmak veya bunlar azaltmann yan sra olumlu etkiler ve faydalarn artrlmas iin alnabilecek
nlemler belirtildi. Tm bu bilgiler dzenli olarak gzden geirildi ve srekli gncelleniyor.
Batan sona effaf ve proje paydalarnn katlmna ak yrtlen Avrasya Tneli Projesi, gzergah zerindeki
kent dokusunu ve komularn kucaklayan bir eriim kolayl olarak ne kyor. Bu dorultuda, Avrasya Tneli
projesi iin bir evre ve Sosyal Ynetim Plan (SYP) da hazrland. SYPde, SED srecinde gelitirilen tm
etki azaltc nlemler tanmlanarak nihai tasarm, inaat ve iletme aamalarnda bunlarn nasl uygulanaca
ortaya koyuldu. SEDin her aamasnda olduu gibi SYP, projenin internet sitesinde (www.avrasyatuneli.com)
kamuoyunun bilgisine sunuldu.

10. Her 600 metrede bir konumlanan emniyet eritleri

Kazleme ile Gztepe arasndaki seyahat sresini


nemli oranda ksaltacak olan Avrasya Tnelinin
planlamasnda, Boaz geen mevcut iki kpryle
balant kolayl da dikkate alnd.

Asya ile Avrupa arasnda en hzl ulam olana


stanbulun Avrupa ve Asya Yakalarn karayoluyla balayacak olan Avrasya Tneli Projesi; stanbul Boazn
deniz tabannn altndan geen 5.4 km uzunluundaki iki katl tneli de kapsayan toplam 14.6 kmlik bir
gzergahta stanbul trafiini rahatlatmak amacyla Kazleme ile Gztepe arasnda ina edilecek.
Avrasya Tneli Projesi, stanbul Boazn geen karayolu tneline ek olarak; mevcut yollarn tnele rahata
balanmasn salamak zere her iki yakada toplam 9.2 km boyunca geniletilmesi ve iyiletirilmesi almalarn
da ieriyor.

Avrasya Tneli, Asya ile Avrupa arasnda en hzl ulam olana salayacak bir transit gzergh yaratacak.
Tarihi yarmadann batsnda bulunan Zeytinburnu ve Bakrky ile Anadolu Yakasnda skdar ve Kadky
arasnda gvenli ve hzl bir balant olacak.
Tnel yalnzca hafif aralarn kullanmna izin verilecek ekilde tasarland. Tnel, ar tat, motosiklet ve
yayalarn geiine kapal olacak.

Proje hizmete girdiinde, gzergah boyunca iki yaka


arasnda halen 100 dakikaya varan ulam sresi,
15 dakikaya kadar inebilecek.

Proje ana blmden oluuyor


Avrupa Yakas
Kazlemeden Sarayburnuna
devam eden Kennedy Caddesi
zerinde U-dnnn alt geit
olarak ve engellilerin eriimine
uygun yaya kprsnn de
st geit olarak ina edilmesi.
Toplam uzunluu yaklak
5.4 km olan mevcut yolu
ieren ksmn tamamnn
geniletilerek 2x3 ve 3x2
eritten 2x4 eride karlmas.

Boaz Geii
Tnelin her
iki ucunda
havalandrma
bacalar ve gei
gieleri, bir yakada
merkezi iletme
binas ile birlikte,
her katta ift erit
olmak zere, iki katl
bir tnel inaatnn
yaplmas.

Asya Yakas
Gztepede Ankara-stanbul
Devlet Karayoluna ulaan
mevcut D-100 yolunun
kprl kavak, st geit ve
yaya kprlerinin engellilerin
ihtiyalarna cevap verecek
ekilde modernizasyonu dahil
olmak zere, yaklak 3.8 km
boyunca geniletilerek 2x3
ve 2x4 eritten 2x4 ve 2x5
eride karlmas.

Dnyann nde gelen


mhendislik projelerinden biri
Projenin 3.4 km uzunluundaki Boaz geii tnelinde dnyann
en gelimi TBM (Tunnel Boring Machine Tnel Ama Makinesi)
teknolojilerinden yararlanlacak.
Anadolu Yakasndan balayacak tnel inaat, sadece bu
projeye zel olarak tasarlanp imal edilen TBMnin deniz
tabannn altndan ilerleyerek Avrupaya varmasyla son bulacak.
En derin noktada deniz seviyesinden 106 m aadan geecek
TBM deniz tabanna 26 metreden daha fazla yaklamayacak.
Bylece tnel kazs iin gereken emniyetli alma ortam
salanacak.
Avrasya Tneli iin imal edilen Tnel Ama Makinesi, bentonit
bulamac kullanan tnel ama makineleri arasnda 11 bar
deerindeki iletme basnc ile dnyada 1. srada; 13,7 m kaz
ap ile dnyada 6. srada yer alyor.
Gnlk ilerleme hz ortalama 8-10 m olmas ngrlen TBMnin
gzergh zerinde hem deniz kelleri hem de deiik basn
dayanmlarna sahip kaya birimleri olacak. Bu sebeple, Avrasya
Tneli Projesi, teknik zellikleri bakmndan dnyann sayl ve
ender mhendislik projelerinden biri olarak nitelendiriliyor.
Boaz geiinin dnda kalan balant tnellerinin inas ise
NATM (New Austrian Tunnel Method Yeni Avusturya Tnel Yntemi)
yntemi ile gerekletirilecek.

* Dey ve yatay lek ayn alnmtr.

* Dey lek, yatay lein 5 kat alnmtr.

Jeolojik Profil
Proje gzergh stanbul Boaznda
ounlukla kaya zemin ierisinde ilerleyecek
ve Asya Yakasnda ilk olarak kayalk bir
yapdan (Trakya Formasyonu) geecek.
Daha sonra deniz tabannn altnda genelde

deniz kellerinden oluan


yumuak zeminlerden
geerek tekrar kaya
formasyonlarna (Trakya
Formasyonu) ilerleyerek
Avrupa Yakasna ulaacak.

Proje finansman bilgileri


1.
2.

Toplam Yatrm
zkaynak
Krediler

: 1 milyar 280 milyon ABD Dolar


: 320 milyon ABD Dolar
: 960 milyon ABD Dolar*

* 18 yllk vadesi ile Trkiyede bugne kadar gerekletirilen Yap-let-Devret Altyap


Projelerinde en uzun vadeye sahip kredi paketi.

2.1.

Dorudan Krediler
550 milyon ABD Dolar
Avrupa Yatrm Bankas
Avrupa mar ve Kalknma Bankas
Kore Eximbank

2.2.

Kore hracat Sigortas Kurumlar Teminatl Krediler


210 milyon ABD Dolar
Garantrler
Kore Ticaret Sigorta Kuruluu
Kore Eximbank

Kreditrler
Sumitomo Mitsui Banking Corporation
Standard Chartered Bank
Mizuho Bank

2.3.

Trk Bankalarnca Garanti Edilen Krediler


200 milyon ABD Dolar
Garantrler
Yap ve Kredi Bankas
Trkiye Bankas
Garanti Bankas

Kreditr
Avrupa Yatrm Bankas

Ana arterleri balayan en ksa yol...


Karayolu an tamamlayan anahtar balant

Proje yatrmclar
zel sektr dinamikleriyle tasarlanan ve stlenilen,
uluslararas fnans kurulular tarafndan fnanse
edilen ve kamu kaynaklarna hibir
yk getirmeyen Yap-let-Devret modeli yatrmn
verimlilii ve srdrlebilirliinin gvencesidir.
Avrasya Tneli, Trkiyenin gelecei iin, Kamu
zel Ortakl sayesinde, ulam altyapsnda
srdrlebilirlik hedefne ve kaynaklarn etkin
kullanmna ynelik rnek bir yatrmdr.

www.ym.com.tr
1965 ylnda kurulan Yap Merkezi naat ve Sanayi A.., byk apl genel mteahhitlik ileri ve zellikle ehirii
metro ve hafif rayl sistemler gibi toplu ulam sistemleri yannda ehirleraras yksek hzl tren projelerinin
tasarm ve inaatna odaklanmtr. Yap Merkezi, yarm asrlk tecrbesiyle uygarln geliimine hizmet
etmektedir.
Yap Merkezi Grubunun portfy; inaat (yol veya rayl sistemlerle toplu ulam, ar inaatlar, prefabrikasyon ve beton
germe teknolojisiyle toplu konut, restorasyon ve glendirme ), gayrimenkul (gelitirme ve finansman ), endstri (yapsal
elemanlarn prefabrikasyonu ve montaj, 4 metre apna kadar CTP borularnn imalat) ve hizmetlerden (okullar, eitim)
oluuyor.
Yap Merkezi tnel, kpr ve demiryolu inaatlarnda geni tecrbesi ile Birleik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan,
Cezayir, Fas ve Sudan bata olmak zere ktada, gnde 2 milyondan fazla kiiye gvenli ulam salayan,
toplam 34 sistemde 1500 km demiryolu tamamlad. Bu projelerin iinde Dubai Metrosu, zmir Metrosu, Antalya ve
stanbul Tramvaylar, stanbul, Eskiehir ve Kayseri Hafif Rayl Sistemi ve Taksim-Kabata Fnikler Sistemleri
bulunuyor. Yap Merkezi, ENR (Engineering News Record) tarafndan her yl yaymlanan, dnyann en byk 225
mteahhidi listesinde, 2005 ylnda 135inci, 2007 ylnda 124nc, 2009 ylnda 127inci, 2010 ylnda 155inci ve
2011de 143nc srada yer ald.
Yap Merkezinin mhendisletirdii 39 milyon m2 yap arasnda ne kan dier kilometre ta projeleri ise
Bosphorus Four Seasons Otelinin inaat, Galata Kulesinin restorasyonu ve stanbuldaki yksek katl
ofis-rezidans kompleksi ili Plaza saylabilir.
Yap Merkezi evrensel boyutlu projeler gerekletirir; riskleri iyi yneterek, rn ve hizmetlerini taahht
ettii kalitede, srede ve ngrlen btede sunma hedeflerine daima ular. Yap Merkezi bu hedeflerini
gerekletirirken, dnce ile uygulama arasnda bir yarg kprs olan estetik tutumu hibir zaman gz ard
etmez; gzeli arayarak onun peine tutkuyla der. Teknik llerin yan sra mesleki ve insani deerleri de
l alr, l organizasyonu olmak iin tm faaliyetlerinde srekli bilgi iler. Yap Merkezi, balad her projeyi
zamannda bitirme azmi gsteren, ak, saydam, yeniliki ve faaliyet gsterdii sektrlere nclk eden bir
irketler grubudur.

Avrasya Tneli letme naat ve Yatrm A.. (ATA)

www.avrasyatuneli.com

Avrasya Tneli projesinin yklenicisi ATA, byk lekli altyap ve ulam projeleriyle tannan Trkiyeden Yap
Merkezi ve Gney Koreden SK E&C firmalarnn ortaklnda kuruldu.
Yap Merkezinin lider konumda olduu ATA irketinin iki orta da dnyann farkl blgelerinde kazandklar
deneyimleri Avrasya Tneli Projesine aktararak kendi mhendislik ve teknik uzmanlklaryla projeye katk
salamakla sadece stanbula deil dnya uygarlna da hizmet vereceklerdir.
Avrasya Tneli Projesinde ayn zamanda, her biri kendi alannda dnyann nde gelen uzmanlar arasnda yer
alan birok danman kurulu da grev almakta ve gerek tasarm gerek inaat gerekse iletme dnemlerine
ynelik katk ve destek vermektedir.

www.skec.co
m
SK E&C, SK Groupun inaat ve mhendislik koludur. Korenin en byk nc irketler grubu olan SK Group,
Fortune dergisince dnyann en byk irketlerinin dahil edildii Kresel 500 Listesinde 72inci srada bulunuyor.
SK E&C, ayrca, ENRn En Byk 225 Yklenici listesinde 2012de 45inci srada yer ald.
1977deki kuruluundan bu yana altyap, bina, konut ve sanayi tesisleri ile birlikte tm i sektrlerinde inaat
ve mhendislik alanlarnda kresel dzeyde rekabet eden SK E&C, Gney Korenin inaat ve
mhendislikte mkemmelliyet ile birlikte anlan bir lke olmasnda pay sahibidir.
SK E&C zellikle yeralt depolama alannda dnya standartlarnda teknolojilere sahiptir. irketin, inaat
mhendisliinin her alannda sunduu gelimi tasarm, inaat ve bakm hizmetleri arasnda; sosyal sabit
sermaye yatrm projeleri, hzl tren ve metro inaatlar, karma kullanml kompleksler, denizden toprak
kazanm ve liman inaatlar saylabilir.

SK E&C, mterilerine bir ncekinden daha nitelikli konut projeleri sunarken ayn zamanda ofis binalar, eitim
tesisleri, prestijli kltrel ve ticari tesisler, lks oteller ve spor tesisleri de ina etmeyi srdryor.
Uzun yllardr 23 lkede petrol rafinerileri ile birlikte gaz ve petrokimya projeleri stlenen SK E&C, bu sektrlerde
kresel lekte sz sahibidir. SK E&C, gerek kmr yaktl gerekse kombine evrimli enerji santrallerine ynelik
hizmetler ile birlikte, bamsz enerji retimi projelerinde santrallerin dorudan iletmesi ve bakm dahil tam
kapsaml hizmetler sunuyor.
Mobil telefon sistemlerine ynelik inaat hizmetleri ve tam kapsaml iletiim zmleri de sunan SK E&C;
evlere ynelik alar, iletiim teknolojileriyle donanm ehirler (u-City) ve i dnyasna ynelik iletiim hizmetleri
(u-Business) ve zmleri alannda atlmlar yapyor.
SK E&C, kresel ligin en st sralarnda yer alan bir irket olma hedefine ulamak iin uluslararas rekabet
gcn artrmaya ve dnyann daha fazla noktasnda hizmet vermeye devam ediyor.

Avrasya Tneli iletme inaat ve Yatrm A..


Kskl Cad. Tekin-Ak i Merkezi No:3 Kat 1 Oaire:5 34662 Altunizade
stanbul
T: +90 216 474 0520 F: +90 216 474 0524
into@avrasyatuneli.com www.avrasyatuneli.com

. ... .