TAKWIM PANITIA PENGETAHUAN SAINS SUKAN TINGKATAN EMPAT TAHUN 2010

MINGGU 1

TAJUK BESAR HURAIAN SUKATAN

SUB TAJUK RUJUK SUKATAN PELAJARAN DAN BUKU SUMBER

TUNJANG 1-PENGENALAN SAINS SUKAN 1&2 KONSEP 1.1Definisi 1.2Kepentingan 1.3Dasar Sukan Negara 1.4Etika Dalam Sukan 1.5Patriotisme Melalui Sukan

3&4

2. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN

2.1Sejarah Perkenbangan Sains Sukan 2.2SkimPensijilan Kejurulatihan Sukan Kebangsaan 2.3Pengajian Sains Sukan di IPT Malaysia 2.4Sains Sukan dan Kerjaya

5,6 & 7

PENGURUSAN SUKAN

3.1Pengenalan 3.2Peraturan Am Pertandingan 3.3Sistem Pertandingan 4.1Asas Psikologi Sukan 4.2Motivasi Dalam Sukan 4.3Kebimbangan 4.4Atribusi 4.5Keagresifan Dalam Sukan

8&9

PSIKOLOGI SUKAN

10

TUNJANG 2-ANATOMI DAN FISIOLOGI 12 PENGENALAN 1.1Sains Anatomi dan Fisiologi 1.2Organisasi Struktur Manusia 2.1Komponen Sistem Rangka 2.2Fungsi Sistem

13 SISTEM RANGKA

2.3Klasifikasi Tulang 14 2.4Struktur Tulang 2.5Perkembangan Tulang 2.6Jenis-jenis Sendi SISTEM OTOT 3.1Pengenalan 3.2Jenis-jenis Otot 3.3Ciri-ciri Otot Rangka 3.4Otot-otot Rangka Utama 3.5Lekatan Otot 3.6Interaksi Otot-otot Dalam Pergerakan Rangka 3.7Pengucupan Otot Rangka SISTEM SARAF 4.1Klasifikasi Sistem Saraf 4.2Fungsi Sistem Saraf 4.3Struktur Neuron 4.4 4.5 SISTEM TENAGA Sinaps dan Transmisi impuls Persimpangan Saraf Otot

15

16

17

18

19

20

21

5.1Pengenalan 5.2Penghasilan ATP

TUNJANG 3- PERSEDIAAN FIZIKAL 24 PENGENALAN KECERGASAN 1.1Konsep Kecergasan Keseluruhan 1.2Kecergasan Fizikal 2.1Prinsip-prinsip Latihan 3.1Latihan Aerobik/ Anaerobik/ Bebanan/ Litar 4.1Periodisasi 4.2Fasa-fasa Latihan 4.3Pembolehubah Periodisasi 4.4Persediaan Untuk Pertandingan 4.5Merancang Sesi Latihan

25

2. PRINSIP-PRINSIP LATIHAN
3. KAEDAH LATIHAN FIZIKAL

26

27 & 28

4.

PERANCANGAN PROGRAM

TUNJANG 4-LAKUAN MOTOR DAN BIOMEKANIK 29 & 30 ASAS KAWALAN MOTOR 1.1Definisi 1.2Jenis Lakuan Motor

31 & 32

1.3 Pengelasan Kemahiran Motor
2. PERKEMBANGAN MOTOR 2.1Definisi 2.2Peringkat Perkembangan Kemahiran Motor 3.1Definisi 3.2Pembolehubah Pembelajaran 4.1Ciri-ciri Sistem Mekanikal Jasad 4.2Diskripsi Pergerakan Asas

33 & 35

36 & 37

3. PEMBELAJARAN KEMAHIRAN
MOTOR ASAS BIOMEKANIK