FILIPINO 3 Lourdes School of Mandaluyong 3rd Trimester Exam

Lagyan ng bilang ang ilalim ng kahon ng bawat parirala upang makabuo ng pangungusap. Pagkatapos ay isulat ang nabuong pangungusap at lagyan ng tamang bantas. Halimbawa: mag-aral ng mabuti 2 ng magandang kinabukasan 4 kailangan nating 1 upang magkaroon 3

Kailangan nating mag-aral ng mabuti upang magkaroon ng magandang kinabukasan.

maaga siyang nagpupunta sa palenke

tuwing sabado ay upang mamili

1.

___________________________________________________________________________ mula sa silid-aklatan paki-balik na ang mga aklat na hiniram mo

2.

___________________________________________________________________________ si Cris ba o si Ava sa limang magkakapatid sino ba ang panganay

3.

___________________________________________________________________________ lalo kaya akong gagaling kung ako ay magi-ensayo sa paglalaro ng basketbol araw-araw

4.

___________________________________________________________________________

ang pinto ng bahay ang malakas na pagkatok 5.

agad niyang binuksan nang marinig niya

___________________________________________________________________________
1 Prepared by: Mauie Flores www.the24hourmommy.com ©

Filipino 3 LSM 2009-2010

Bilugan ang simuno at kahunan ang panag-uri. Pagkatapos ay ilagay sa patlang kung ang ayos ng pangungusap ay karaniwan o di-pangkaraniwan. ____________________ 1. Nakatira ang lolo at lola ni Roy sa probinsya. ____________________ 2. Ang lolo at lola niya ay nakatira sa bukid. ____________________ 3. Ang mga palayan nila doon ay hindi nila mapabayaan. ____________________ 4. Ang mga alagang hayop din ay kailangang asikasuhin. ____________________ 5. Bumibisita naman si Roy sa kanila kapag bakasyon. Lagyan ng tamang bantas ( . , ! - ?) ang bawat pangungusap at isulat kung ito ay pasalaysay, patanong, pautos, o padamdam sa patlang. ____________________ 1. Alas siyete pa ng gabi dumarating sina Mama at Papa ____________________ 2. Kailan kaya ako makakabili ng bagong damit sapatos at panloob ____________________ 3. Naku Nalimutan ko magdala ng mga papel na iba iba ang kulay ____________________ 4. Magdilig ka ng mga halaman araw araw ___________________ 5. Kasama kaya ni Kim sina TJ Ella at Homer Ano sa tingin mo ____________________ 6. Pupunta kami ng Mindoro sa Abril 29 1010 Yehey ____________________ 7. Napakarami namang tao dito ____________________ 8. Paki kuha naman ang bag ko ____________________ 9. Unti unti ko na lang sagutan ang aking aklat ____________________ 10. Ang mga taga rito ay mga taong maka Diyos Salungguhitan ng isang beses ang mga pang-uri at salungguhitan ng dalawang beses ang pang-abay sa mga sumusunod na pangungusap. 1. Si Patricia Gamboa ay isang babaeng bayani na namuhay sa Kabisayaan noong panahon ng Kastila. 2. Mayaman ang pamilya ni Patricia sa Iloilo ngunit hindi siya naging mapagmalaki. 3. Buong-puso niyang inasam ang kalalayaan ng Pilipinas mula sa mga Kastila. 4. Palihim niyang binasa ang mga mensahe nina Jose Rizal, Graciano Lopez Jaena, at iba pang mga propagandista. 5. Tahimik siyang tumulong sa rebolusyon sa pamamagitan ng pag-gamot sa mga sugatan. 6. Hindi inasahan ng mga Kastila na ang mayuming babae na tulad niya ay tutulong sa rebolusyon. 7. Tagumpay niyang naitago ang watawat ng Pilipinas mula sa mga sundalong Kastila. 8. Mabuti na lang ay matalino siya at mabilis siyang nakaisip ng mabisang paraan sa pagtago ng watawat. 9. Palihim din nilang naitakas din nila ang espadang ibinilin ni Hen. Emilio Aguinaldo.

Filipino 3 LSM 2009-2010

2

Prepared by: Mauie Flores www.the24hourmommy.com ©

10. Maayos na naiwagayway ang watawat ng Pilipinas sa Kabisayaan dahil sa kanya. Sagutin ang mga tanong gamit ang iba’t-ibang pang-abay. Pagkatapos ay bilugan ang pang-abay na ginamit at sabihin kung anong uri nito (pamaraan, pamanahon, o panlunan) Halimbawa: Saan ka manonood ng laban ni Manny Pacquiao? Sa bahay ako manonood ng laban ni Manny Pacquiao. Uri ng Pang-abay: Panlunan 1. Kailan ka huling nakakita ng bulalakaw? _____________________________________________________________________________ Uri ng Pang-abay: _________________________________ 2. Paano mo sasabihin sa iyong mga magulang na mahal mo sila? _____________________________________________________________________________ Uri ng Pang-abay: _________________________________ 3. Sa tingin mo, kailan kaya tayo magbabakasyon? _____________________________________________________________________________ Uri ng Pang-abay: _________________________________ 4. Saan mo gustong mamasyal sa kaarawan mo? _____________________________________________________________________________ Uri ng Pang-abay: _________________________________ 5. Paano mo kinakanta ang “Lupang Hinirang?” _____________________________________________________________________________ Uri ng Pang-abay: _________________________________ Bilugan ang lahat ng mga pangatnig na ginamit sa sumusunod na mga pangungusap. 1. Tataas ang mga grado ni Mark kung ay mag-aaral ng mabuti. 2. Nagtatrabaho at nagsusumikap sina Nanay at Tatay para sa aming magkakapatid. 3. Dapat ay matutong magtipid ng tubig ang mga mamayan dahil sa El Niño. 4. Mainit ang panahon kaya nagdala ako ng abaniko. 5. Magpahinga ka na muna upang makabawi ng lakas.

Filipino 3 LSM 2009-2010

3

Prepared by: Mauie Flores www.the24hourmommy.com ©

Ikahon ang pang-angkop at salungguhitan ang dalawang salitang pinag-uugnay nito. 1. 2. 3. 4. 5. Ngayon lang ako nakakita ng dambuhalang sasakyan! Naawa naman ako sa maliit na tuta. Nakain ka na ba ng tapang usa? Ang mahirap na gawain ay napapadali kung magtutulungan. Masasayang kasama sila Lally at Jona.

Piliin ang pang-ukol na bubuo sa diwa ng pangungusap. Bilugan ang titik iyong sagot. 1. Nagpulong ang magkaka-baranggay upang pag-usapan ang _____ sa nalalapit na piyesta. a. sang-ayon b. tungkol sa c. alinsunod sa 2. _____ sa pagsusuri ng mga doktor, ang sakit daw niya ang hindi malala. a. batay sa b. para sa c. laban sa 3. Ang bag na ito ay _____ aking mga aklat. a. ukol sa b. dahil sa c. para sa 4. Hinuhuli ang mga motorista na walang seatbelt _____ batas. a. alinsunod sa b. tungkol kay c. hinggil sa 5. Uulan daw kinabukasan ____ sa report ng PAGASA. a. sa b. dahil sa c. ayon sa Sabihin kung anong bahagi ng isang liham l ang mga sumusunod. Isulat lamang ang titik ng iyong sagot. ________ 1. Dito nakasaad ang nilalaman o mensahe ng liham. ________ 2. Isinasaad nito ang relasyon ng taong sumulat sa sinulatan gayundin ang panghuling pagbati ng sumulat ng liham. ________ 3. Ito ang bahaging nagsasaad ng pangalan ng sinusulatan. ________ 4. Ang bahaging nagsasaad ng lugar na pinagmulan ng liham at petsa kung kailan ito isinulat. ________ 5. Ang magsasaad ng pangalan at lagda ng sumulat ng liham.
Filipino 3 LSM 2009-2010 4

a. pamuhantan b. bating panimula c. katawan ng liham d. bating pangwakas e. lagda

Prepared by: Mauie Flores www.the24hourmommy.com ©

Tukuyin ang uri ng liham na isusulat sa mga sumusunod na pagkakataon. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Liham ng Pakikiramay Liham ng Pangungumusta Liham ng Pasasalamat

Liham ng Pagtanggap ng Paanyaya 1.

Liham ng Paanyaya

Magkakaroon ng family reunion ang pamilya nila Minda sa Disyembre. Nais niya sanang makadalo ang lahat ng kanilang mga kamag-anak sa kasiyahang ito. ___________________________________________________________________________

2.

Nalaman ni Nica na pumanaw ang lolo ni Joey dahil sa sakit. Nais sana niyang dumalaw sa burol ngunit masyadong malayo ang kanilang lugar. __________________________________________________________________________

3.

Naisip ni Melay ang kanyang kaibigang si Jason. Matagal-tagal na rin silang hindi nagkita. __________________________________________________________________________

4.

Nakatanggap ng isang basket ng mga prutas si Tito mula sa kanyang mga kaibigan noong siya ay naospital. ___________________________________________________________________________

5. Walang ibang gagawin si Enteng sa araw ng binyag ng anak ng kanyang kumpareng Lito kaya maaari siyang makarating. Inanyayahan kasi siya nito na dumalo sa kasiyahan. ___________________________________________________________________________ Magsulat ng isang liham sa isang kaibigang matagal mo nang hindi nakikita.

Filipino 3 LSM 2009-2010

5

Prepared by: Mauie Flores www.the24hourmommy.com ©

Ang pie chart sa ibaba ay nagpapakita ng dami ng mga lumang dyaryo na naipon ng bawat barangay sa loob ng isang buwan. Pag-aralan ito at sagutin ang mga sumusunod na tanong.

Bgy. Mabait Bgy. Matalino Bgy. Masikap Bgy. Matulungin

1.

Anong barangay ang may pinaka-kaunting naipong lumang dyaryo? _____________________________________________________________________

2. Anong barangay ang may pinaka-maraming naipong lumang dyaryo? _____________________________________________________________________ 3. Anu-anong mga barangay ang may halos magkasingrami na naipong lumang dyaryo? _____________________________________________________________________ 4. Ano ang ibig ipahiwatig ng pie chart na ito? _____________________________________________________________________ 5. Magbigay ng pamagat para sa pie chart na ito. _____________________________________________________________________

Filipino 3 LSM 2009-2010

6

Prepared by: Mauie Flores www.the24hourmommy.com ©

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful