You are on page 1of 4

IASC INOVACIJA ZNANJA

OSNOVNI ANTI-STRES KURS


AUTOGENOG TRENINGA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Uvod & Relaksacija miia lica, ekstremiteta i trupa (2) Autogeni trening (AT): fenomen
sugestije i mo autosugestije. Pet kanala za ienje ljudskog organizma od toksina. Prva
veba AT relaksacija miia lica, ekstremiteta i trupa (oseaj prijatne teine u miiima).
Kontrola stanja krvnih sudova (2) Mentalna i telesna higijena kao sredstvo za savlaivanje
stresa. Druga veba AT kontrola stanja krvnih sudova (oseaj prijatne topline u miiima).
Prepoznavanje telesnog oseaja svoga disanja (2) Kontrola stresa disanjem. Trea veba
AT prepoznavanje telesnog oseaja svoga disanja (disanje je duboko, mirno, ravnomerno).
Prepoznavanje telesnog oseaja svoga srca (2) Emocije i rad srca. etvrta veba AT
prepoznavanje telesnog oseaja svoga srca (rad srca je miran i ravnomeran).
Oputanje stomaka (2) Promene i strah od promena. Peta veba AT oputanje stomaka
(oseaj topline u predelu sunanog spleta).
Veba za koncentraciju (2) Relaksacija kao most izmeu duha i tela. esta veba AT
veba za koncentraciju (oseaj sveine ela).
Biofizike osnove holistike psihosomatike (2) Akupunktura i svest: biofizike osnove i
granice holistike psihosomatike. Mikrotalasna rezonantna terapija (MRT) i elektrodermalna
dijagnostika (AMSAT).

IASC programski koordinator


za autogeni trening
Spec. dr. med. Milka osovi

IASC INOVACIJA ZNANJA

OSNOVNI ANTI-STRES KURS


AUTOGENOG TRENINGA
ZA MLAE OD 30 GODINA
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Uvod. Relaksacija miia lica, ekstremiteta i trupa (2) Telesno i psihiko u objedinjenosti
bia. Uticaj stresa i antistresni uticaj oputanja. Autogeni trening (AT): od smanjenja miine
napetosti do poveanja jasnoe svesnosti i vee efikasnosti. Prva veba AT - relaksacija
miia lica, ekstremiteta i trupa.
Uslovi, naredbe i opoziv u AT autosugestijom. Teina (2) Priprema za AT: obnavljanje
telesnih ema. Druga veba AT - oseaj teine u ekstremitetima.
Uravnoteenost vegetativnog nervnog sistema. Teina i toplina (2) Trea veba AT oseaj teine u trupu, glavi i vratu. etvrta veba AT - oseaj topline u celom telu.
Prepoznavanje telesnog oseaja disanja i rada srca (2) Energetska razmena sa okolinom,
ritam, ujednaenost. Peta veba AT - oseaj dubokog, mirnog i ravnomernog disanja. esta
veba AT - oseaj mirnog i ravnomernog rada srca.
Prihvatanje sebe i jasnost miljenja (2) Svoja unutranjost i mentalna rastereenost. Sedma
veba AT - oseaj strujne topline sunanog spleta. Osma veba AT - oseaj sveine ela.
Autosugestija u relaksaciji (2) Prepoznavanje potreba, elja i strahova. Usmerenje ka
pozitivnim namerama, mobilisanje snage za ostvarenje ciljeva, prevazilaenje stresa.
Biofizike osnove holistike psihosomatike (2) Akupunktura i svest: biofizike osnove i
granice holistike psihosomatike. Mikrotalasna rezonantna terapija (MRT) i elektrodermalna
dijagnostika (AMSAT).

IASC programski koordinator


za autogeni trening
Prim. dr. med. Olga Vulievi

IASC INOVACIJA ZNANJA

VII ANTI-STRES KURS


AUTOGENOG TRENINGA
1.
2.

3.
4.

Vizualizacija odreene boje (2) Kontakt sa svojim emocijama.


Vizualizacija odreene scene (2) Predstavljanje slike neke prijatne scene.
Vizualizacija odreenog predmeta (2) Stvaranje slike nekog neivog predmeta, biljke,
ivotinje, oveka, i na kraju pejzaa ispunjenog svim ovim slikama.
Vizualizacija apstraktnih pojmova (2) Predstavljanje pojmova istine, slobode, ljubavi, mira,
tiine, zdravlja, ivota, sree, ...
Gesla (2) Ponavljanje gesla, koja se biraju prema potrebama i eljama klijenta (put ka
reprogramiranju ivotnog scenarija).
Vizualizacija sputanja na dno mora (2) Kontakt sa individualnim i kolektivnim nesvesnim.
Vizualizacija uspona na visoku planinu (2) Kontakt sa svojim idealima, motivacijama,
oekivanjima, ambicijama, nad-ja.
Posmatranje samog sebe (2) Posmatranje sebe u ogledalu; dogaaja iz prolosti i
sadanjosti; vizualizacija neposredne budunosti.

IASC programski koordinator


za autogeni trening
Spec. dr. med. Milka osovi

IASC programski koordinator


za autogeni trening
Prim. dr. med. Olga Vulievi

IASC INOVACIJA ZNANJA

ANTI-STRES KURS
SOPSTVENOM SNAGOM DO ZDRAVOG VIDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Anatomija sistema vida Kratkovidost, dalekovidost, astigmatizam, staraka dalekovidost.


Introvertna i ekstrovertna linost, i refrakcija.
Stres i sistem vida Visoka tehnologija (TV, kompjuteri, aparati) i vid. Relaksacija i vid.
Veba relaksacije. Metoda dr Bejtsa: zdrave oi bez naoara. Vebe za oputanje i odmor
miia oka i vizuelnog centra u mozgu: palming, odmor oiju, treptanje.
Um i oko Centralna fiksacija. Veba relaksacije. Veba centralne fiksacije. Veba pamenja.
Veba sa suncem ili sijalicom.
Ishrana i sistem vida Disanje i sistem vida. Vebe disanja i relaksacije. Veba njihanja.
Sistem vida i vizuelizacija Razvijanje sposobnosti vizuelizacije. Veba relaksacije. Veba
zamiljanja. Veba za pravilno gledanje - istraivanje. Kreativna vizualizacija za posmatranje
objekta.
Mentalna i fizika higijena oka Akomodacija. Veba relaksacije. Veba za akomodaciju.
Oko u tradicionalnoj kineskoj medicini Kineska akupresura oiju - snaan tonik za sistem
vida.
Masaa, fizike vebe, igre za bolju cirkulaciju ramenog pojasa, vrata, glave i oiju
Veba relaksacije. Veba "bljesak i treptanje".

IASC programski koordinator


za autogeni trening
Spec. dr. med. Milka osovi