You are on page 1of 9

SEKOLAH TENGKU BUDRIAH

JADUAL KERJA PERANCANGAN KOKURIKULUM


SATU MURID SATU SUKAN

TARIKH :

TEMPAT :

MASA :

SUKAN :

BIL

AKTIVITI

TANDAKAN(
/)

1.

2.

3.

CATATAN

SEKOLAH TENGKU BUDRIAH


JADUAL KERJA PERANCANGAN KOKURIKULUM
SATU MURID SATU SUKAN

TARIKH : 14 OGOS 2014

TEMPAT : GELANGGANG BADMINTON

MASA : 2.15-4.15PM

SUKAN : BADMINTON

BIL

AKTIVITI

TANDAKAN(/ CATATAN
)

1.

PERATURAN PERMAINAN

2.

SEJARAH BADMINTON

3.

KEMAHIRAN ASAS

4.

ANSUR MAJU

SEKOLAH TENGKU BUDRIAH


JADUAL KERJA PERANCANGAN KOKURIKULUM
SATU MURID SATU SUKAN

TARIKH : 21 OGOS 2014

TEMPAT : GELANGGANG BADMINTON

MASA : 2.15-4.15PM

SUKAN : BADMINTON

BIL

AKTIVITI

TANDAKAN(/ CATATAN
)

1.

PERTANDINGAN FRIENDLY MATCH

2.

CARA SERVICE

3.

PEMAKAIAN SEMASA BERMAIN

SEKOLAH TENGKU BUDRIAH


JADUAL KERJA PERANCANGAN KOKURIKULUM
SATU MURID SATU SUKAN

TARIKH : 23 JULAI 2014

TEMPAT : PADANG

MASA : 2.15-4.15PM

SUKAN : LATIHAN SUKANTARA

BIL

AKTIVITI

TANDAKAN(/ CATATAN
)

1.

PANASKAN BADAN

2.

MEMBUAT LATIHAN

SJK(T) KALAIMAGAL
SATU MURID SATU SUKAN
PENILAIAN

TARIKH : 07 OGOS 2014

TEMPAT : KELAS 2 VIVEKAM

MASA : 2.15-4.15PM

SUKAN : BADMINTON

BIL

AKTIVITI

TANDAKAN(
/)

1.

PEMBENTUKAN AHLI JAWATANKUASA

2.

UNDANG-UNDANG

ATAU

PERATURAN

SUKAN

3.

KEHADIRAN AHLI

CATATAN

SJK(T) KALAIMAGAL
SATU MURID SATU SUKAN
PENILAIAN

TARIKH : 14 OGOS 2014

TEMPAT : GELANGGANG BADMINTON

MASA : 2.15-4.15PM

SUKAN : BADMINTON

BIL

AKTIVITI

TANDAKAN(/ CATATAN
)

1.

PERATURAN PERMAINAN

2.

SEJARAH BADMINTON

3.

KEMAHIRAN ASAS

4.

ANSUR MAJU

SJK(T) KALAIMAGAL
SATU MURID SATU SUKAN
PENILAIAN

TARIKH : 21 OGOS 2014

TEMPAT : GELANGGANG BADMINTON

MASA : 2.15-4.15PM

SUKAN : BADMINTON

BIL

AKTIVITI

TANDAKAN(/ CATATAN
)

1.

PERTANDINGAN FRIENDLY MATCH

2.

CARA SERVICE

3.

PEMAKAIAN SEMASA BERMAIN

SJK(T) KALAIMAGAL
SATU MURID SATU SUKAN
PENILAIAN

TARIKH : 23 JULAI 2014

TEMPAT : PADANG

MASA : 2.15-4.15PM

SUKAN : LATIHAN SUKANTARA

BIL

AKTIVITI

TANDAKAN(/ CATATAN
)

1.

PANASKAN BADAN

2.

MEMBUAT LATIHAN