You are on page 1of 4

SINDIDI

Bis me La ir Rahman ir Raheem


Wa sul la la hu ala say dee na Muhammad
1.

YA LA HU bill Mustapha Sindidi YA LA HU, Wa be Khalil lee ka


Ibrahima YA LA HU

2. Wa be kalime ka Musa Salihin Qadirin, Wa be Shuaibin wa


Ismaela YA LA HU
3. Wa be Sulaymana Nuheen Yunus al Yasa een, Wa Zakariaya ah
Yaya Huda YA LA HU
4. Haroona Yusua Eliaseen wa Adama Da, wuda wa Zillkif lee Isa
Luta YA LA HU
5. Wa Yusufeen wa be Ishaqeen wa gay re he mu, Min anbiyaeen
wa rusleen la ka YA LA HU
6. Wa bil maliekee turan thuma safwa ti heem, Jibreela thuma be
Mikiela

YA LA HU

7. Wa sahe be nafkee Israfila ka be de ar, Wa hil kalaikee


Israeela YA LA HU
8. Wa be sahaba tee thumal awliya ee ma an, Wal amee leena
menal ahbari YA LA HU
9. Wa be Sidiki wa bil Farooki thuma be zee, Noorayni thuma Abi
sib tayni

YA LA HU

10. Be Malikeen zil ma zaya Shafee yee Abi, Hanifa teen Ahmadal
mahmoodi YA LA HU
11. Be law he wal kalamil mafusi thuma be ar, Shekal ahtheemi
wa bil kursiyi YA LA HU

12. Wa bil Qurani wa be Taurati thuma be ma, Dawuda ja ah bi hi


wa Ruhu

YA LA HU

13. Balig salti wa tas leemi alay he lahu, Wal ahlee wa sahbi wal
az waji YA LA HU
14. Wa ahs be la na alayna rabi afiaya tan, Wa habla nal kasda fee
darayni

YA LA HU

15. Waf ta la na kula babeen kunta fati ha hu, Lee saliheena me


nal kayrati

YA LA HU

16. Was luk be na naja roosh deen wak fee na za la lan, Wat rud
la nal jina wa shaytana YA LA HU
17. Wa kami lan kula ma nanhu wa nak sudu hu, Wa hab lana kula
ma nak taru YA LA HU
18. Wa rud lana kula the sahbin wa the hara neen, Wa yasi ran
kula the ta siree YA LA HU
19. Ta wil la na um rana sahi la na bada nan, Wa hab lana roosh
da wa tawfiki YA LA HU
20. Wa da me ran kula ah da een to deer ru be na, Cob lal wu suli
la na YA LA HU YA LA HU 2X
21. Wa kun lana ahsee man min kuli mala katin, Wa najina min
bala ya dara YA LA HU
21. Wa afatin ahatin ma gu satin me hanin, Zal zala tin she datin
wal fakiri

YA LA HU

22. Ee ha natin kelatin ma the latin gala bin, Wa faqa tin ahta shin
wal juhi

YA LA HU

23. Wa fitna tin wal waba wal harqi ma gara kin, Wal barki ma
sara kin wal kadi YA LA HU
24. Harin wa bardin wa nahbin kur batin nika min, Dalla latin
arajin wal gami YA LA HU
25.Wa hama tin wa kata yadala tin za lalin, Wal maski wal kathfi
thumla kasfi YA LA HU

26. Wa gula tin ma junu nin gela tin mara din, Thumal jutha mayni
wa nuksa ni YA LA HU
27. Wa min kabi hatin dunyan thuma akira tin, Wa min fudu he
hema YA LA HU YA LA HU 2X
28. Ya man ala kuli shayin qadirun wa ala, Arshil atheem mista wa
bil qari YA LA HU
29. Ee nee sa altu ka qalban kashe an muta wa, De an wa illman
ka thera nafi YA LA HU
30. Wa tawba tan kube lat ma mik na tin rufi at, Ma zawja tin salu
hat be deeni YA LA HU
31. Wa kun mu eezan lana min share the ha sadin, Ma share
famin wa sharil aynee YA LA HU
32. Wa shari seerin wa sharil kalki een see hemu, Ma jini him wa
tha wati sami YA LA HU
33. Ee nee ja al tuka fee darayni ya the kati, His nan ha see nan
fa kun mal jaya YA LA HU
34. Fala ta kill nee ee la nafsi fa ah lee ka kun, Mu jee bani hay
thu ma ad oo ka YA LA HU
35. Waj al ihsani wa qalbi thaki rayka ma an, Een dal mamati ma
al imani YA LA HU
36. Thabit yakini ya fee qalbi bela wa jalin, Hata oo he ba leeka
kal Haqqa YA LA HU
37. Wa lij ah lil mawta raha tin wa mafra hatan, Min kuli sharin wa
karbin daka YA LA HU
38. Wa fath lee yal jisma hay thu ruhu fara kani, Fil qabri la tubli
yan hu da ra YA LA HU
39. Wa kun nasi ree anisi hena ma dafa nu, Jis me fa sirtu wahid
dan tha ma YA LA HU
40. La tad mu mana ma eema kad yura we oo nee, Balik fee yan
kula ma aksha hu YA LA HU

41. Wa naji nee waja me al muslimi na ma an, Wa naji wa lee dati


amina YA LA HU
42. Wag fir lana wa la ha was tur ma ah eeba na, Wal tuf bena wa
beha fil haw li YA LA HU
43. An ha taja waz wa ee yanar hamana fama, La ha see waka wa
antal baru YA LA HU
44. Fee barzak een ma qabrin kun lana waza ra, Wa min kuru bin
wa kawfin naji YA LA HU
45. La tak tabir ha beha lay sat beka dira tin, Wa la to kayib ra
jaha fika YA LA HU
46. Wa ahs kina ma ah ha min ma ee kawthari man, Ek tar tahu
min jami il kalki YA LA HU
47. Man kana yur she do tha gayin wa yuli ku, Tha koof reen wa
yan suru man yak sha ka YA LA HU
48 MUHAMMADEN mathka eel ak yari ka ee deena, Li jana till
kuldi yaw mal hashri YA LA HU
49. Alay he Sali wa salim da ee man aba dan, Wa man ka faw hu
lee yaw me deeni YA LA HU
Supana rabika rabil ee zati ah ma yasi foon, wa salamoon alal
mur saleen, wal hum do le la he rabbil al ahmeen
BARKAY SERIGNE SALIOU 7X