You are on page 1of 2

Tehnika uzgoja brajde

Brajdu (pergolu, odrinu) iskoritavamo kao uzgojni oblik vinove loze da bismo
prije svega bolje iskoristili povrinu, a istovremeno podigli zeleni zid ili krov radi
sjene u ljetnim mjesecima. Posebno je prikladna za sadnju oko vikendica, jer titi od
sunca i neeljenih pogleda i stvara posebni ugoaj.
U prvoj godini nakon sadnje (slika 1.) pustimo sve
mladice da se slobodno razvijaju u visinu, a zalamanje vrikanje, provodimo kad prerastu visinu pomonog
kolja (160- 180 cm).
U proljee, u drugoj vegetaciji, od postojeih
rozgvi najbolju rozgvu oreemo na dva pupa, a dvije
najbolje mladice pustimo da se slobodno razvijaju u
visinu prema krovu.
U proljee tree godine od dvije najbolje mladice
kod neparnih i parnih okota ostavljamo samo jednu
najbolju da se razvija do visine budueg okota.

izgled brajde snimljene kod g.


Juria u Krievcima

U etvrtoj godini u proljee, od etiri


vrna pupa kod neparnih okota oblikujemo
TROKRAK na visini do iznad zadnje
armaturne ice, tj. visini 180 cm, a kod
parnih okota na visini do 90 cm tj. do prve
armaturne ice, oblikujemo DVOKRAK, po
sistemu uzgoja GUYOT (Gijo). To znai da.
e formirani TROKRAK u petoj godini na
svakom kraku imati prigojni reznik s 2 do 3
pupa i rodni lucanj s 10 do 15 pupova
(ovisno o sorti, podlozi i gnojidbi). Dakle,
tri reznika i tri lucnja (ukupno optereenje
okota 33 do 48 pupova, a kad okot bude u
punoj rodnosti poslije 7 godine, moi e
podnijeti 55 do 60 pupova). Dakle, nain
oblikovanja okota i rezidba je na identian
nain kao kod klasinog uzgoja dvokrak trokrak na plantaama (gdje se okoti
oblikuju na visini 90 do 140 cm).

Parne okote na brajdi oblikujemo po,


sistemu GIJO DVOKRAK (dvokrani
uzgoj), gdje svaki okot ima dva kraka od kojih svaki krak nosi jedan
prigojni reznik (2 do 3 pupa) i rodni lucanj 8 do 12 pupova. Kod visokih,
neparnih okota TROKRAKA, rodne lucnjevi i mladice iz prigojnih
pupova polaemo vodoravno na "krov" brajde, parnim okotima lucnjeve
povijamo u obliku luka na prvu armaturnu icu visine 70-90 cm, a
mladice koje izbijaju iz pupova lucnja povezujemo okomito u ice, sve
brajda tunel snimljena u vinogradu
u okolici Krievaca (Brckovina)

izgled brajde snimljene


kod g. Juria u Krievcima

do
ruba
krova.
Raspored ica: ice postavljamo u razmacima 20 cm, a razmak izmeu ica u
vertikali moemo prilagoditi rasporedu rupa na stupovima, s tim da ice koje nose
budue krakove dvokrak-trokrak, budu br. 28 ili 30, a ostale mogu biti 25.
Uloga visokih neparnih okota, (trokraka) jest da pokriju krov brajde, a parnih
(dvokraka), da zatvore stranice brajde. Zato predlaemo ovakav nain uzgoja
BRAJDE? Zato to smatramo da je vikendau-amateru mnogo olakano i
pojednostavljeno formiranje brajde, zatim rezidba na suho i zeleno. U biti to nije novi
sistem uzgoja brajde ve samo pojednostavljeni "klasini" uzgoj dvokraka - trokraka
koji provodimo na plantaama.
Ako neparne visoke okote ne uspijemo iz bilo kojih razloga podii do visine
"krova" jer okot ili nije dovoljno visok ili jak (vrst), formiranje, "trokraka" na
eljenu visinu i 80 cm, - odgaamo, odnosno vremenski produujemo jo za 1
godinu.
Na ovaj nain (svaki okot za sebe) ne optereujemo suvie rodom, a okot
dobiva vie svijetla. pa nema rehuljavih cvatova i bolje je dozrijevanje.
Izgled formirane brajde prikazan je na slici 2
Na "krovu" brajde ostavljamo svake godine NOVE
LUCNJEVE a stare uklanjamo (kao na plantaama) tako
da ne ostaju stari "krakovi" koji svojom teinom
nepotrebno optereuju i zasjenjuju krovnu armaturu.
slika 2

U toku oblikovanja brajde, pa i brajde u rodu, uz


okote (dvokrak-trokrak) preporuljivo je staviti kolie,
pa e okoti biti ravniji i stabilniji.

Uzgoj brajde po sistemu KORDONCA vizualno djeluje efektnije, ali je za


vikendae - amatere kompliciraniji jer zahtijeva vie strunog znanja i iskustva.