You are on page 1of 3

D on KQXS min trung ngy 12-9-15 th con s p nht c kh nng xut hin

trong kt qu x s min trung ca hm nay.

Cp nht kt qu xo so mien nam - KQXSMN hng ngy.


Mi cc bn xem li kt qu x s min trung ngy hm qua:

XSMT - Kt qu x s Ninh Thuan - XSNT : c bit v 37


XSMT - Kt qu x s Gia Lai - XSGL: c bit v 94

Xem kt qu Xo so truc tiep nhanh nht.|


Gi chng ta xem kt qu ca tun trc nh:

Theo d on ca ti ngy hm nay th l t cc tnh min trung l:


D oan XSMT - X s Nng - XSDNG:
L t : 89 98
D oan XSMT - X s Qung Ngi - XSQNI:
L t : 05 50
D oan XSMT - X s c Nng - XSDNG:
L t : 38 83

ng k xem Mobiclip ca chng ti. |


Chc cc bn may mn!!!