You are on page 1of 2

D on KQXS min bc ngy 12-9-15 th con s p nht c kh nng xut hin

trong ket qu x s min bc ca hm nay.

Xem kt qu Truc tiep xo so mien bac nhanh hng ngy.


Mi cc bn xem li kt qu x s min bc ngy hm qua:

Kt qu x s min bc hm qua: c bit v 08


Xem kt qu Xsmt hom nay hng ngy.
Gi chng ta xem kt qu ca tun trc nh:

Kt qu x s min bc tun trc: c bit v 89


p dng thm bng m v dng ca cc con s:
Bng dng: 1-6 , 2 -7 , 3 - 8 , 4 - 9 , 0 - 5

Bng m: 1 - 4 , 2 - 9 , 3 - 6 , 5 - 8 , 0 - 7
Chng ti xin d on kt qu XSMB ngy hm nay:
Bch th l t v hm nay: 22
L t lt: 44
Cp nht tin tuc trong ngay nhanh nht.
Chc cc bn may mn!!!