You are on page 1of 9

OVERZICHT REPRESENTATIEKOSTEN MADATARISSEN 2014.

Opgemaakt door de personeelsdienst op 29.05.2015.

Opmerking: de bewijsstukken van deze kosten zijn raadpleegbaar


in de personeelsdienst tijdens de kantooruren.

1) Gemeenteraadsleden:
Naam

km.vergoeding

openbaar
consumpties
vervoer/parking

ingangskaarten

zakenlunch

andere

Buysschaert
Sandy

Telefoon/internet

Mei 2013-juni 2014

300
300

Totaal:
Wallaert
Norbert
Mei 2013-juni 2014

370
370

Totaal
Puype Jeannine
Mei
Juni
Oktober
December
Totaal

16,95
47,45
17
95,29
176,69

Monset Ludo
Van januari
tot/met december
Totaal

947,52

Meyers J.P.
Maart 2013
Totaal

27,21
27,21

947,52

2) Leden van het college van burgemeester en schepenen.

Naam

km.vergoeding

openbaar
vervoer/parking

consumpties

ingangskaarten

zakenlunch

andere

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

openbaar
vervoer/parking

consumpties

ingangskaarten

zakenlunch

andere

Algemeen
totaal

Content
Jrgen

Totaal:

Naam

km.vergoeding

Algemeen
totaal

De Clerck
Ivan
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December
Totaal

20,33
10,84
44,73
69,47
137,25
135,56
81,63
30,61
66,32
30,61
81,62
708,97

25,8
107,30
101,50
56
18,10
85,40
47,50
40,90
68,30
48
98,55
697,35

5
8

211,50
146
156,20
400,50
143,10

13

59,90
1117,20

2536,52

Bijlagen in dossier: 23
3

Naam

km.vergoeding

openbaar
vervoer/parking

consumpties

ingangskaarten

zakenlunch

Algemeen
totaal

andere

De Klerck
Patrick
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December
Totaal

134,54
218,93
53,21
91,16
63,37
198,93
58,16
34,69
211,54
53,74
324,46
220,38
1663,11

15,40
4
6,30
5,70

40
31

42
9
42
25
10
39
70

88,80
13,50
24,58
8
205,88

114
126,75
87
75
639,75

8,20

67

115,90
4,60
2
9,5
23
78,7

182,9

2770,34

Bijlagen in dossier: 24

Naam

km.vergoeding

openbaar
vervoer/parking

consumpties

ingangskaarten

zakenlunch

Andere

Algemeen
totaal

Konings
Philip
Januari
Februari

40,67

Maart
April

15,25
42,36

1,20

Mei

223

Juni
Juli

75,57

Augustus
September

50,33
174,84

8,80
19,10

Oktober
November
December
Totaal

95,91
142,84
133,66
994,45

10,90
3
2,10
64,5

18,50
47

16

35,30
14,40
5

57,90

104,90
13,70

6,90

220,50

22,9

30
110
88
506,4

8,80
228,1

Telenet: 42,50
*Telenet: 42,50
*Sponsoring: 30
Telenet: 42,50
*Telenet: 42,50
steunkaart: 12,50
*Telenet: 42,50
*Inkt: 28,72
*Telenet: 42,50
*Telenet: 42,50
*Inkt: 75,16
Telenet: 42,50
*Telenet: 42,50
*Sponsoring: 50
Telenet: 42,50
Telenet: 42,50
Telenet: 42,50
706,38

2522,73

Bijlagen in dossier: 23

Naam

km.vergoeding

openbaar
vervoer/parking

consumpties

ingangskaarten

zakenlunch

andere

Algemeen
totaal

Prasse Bjorn
Januari
Februari
Maart
April

Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober

November
December
Totaal

20
7,70
69,14
94,89

65,51

10,17
8,47

2,30

10,20
5,10

61,30
13

280

98,7
67 (okt-dec)
284,97

7,70

142,11

378,7

Base: 42,50
Base: 42,50
Base: 42,50
*Base: 39,37
*relatiegeschenk:
21,5
Base: 42,50
Base: 42,50
Base: 39,75
Base: 42,50
Base: 42,50
*Base: 42,50
*deel bacheloropleiding: 325,50
Base: 39,45
Base: 42,50
844,94

1658,42

Bijlagen in dossier: 21

Naam

km.vergoeding

openbaar
vervoer/parking

consumpties

ingangskaarten

zakenlunch

andere

Algemeen
totaal

Van Eeghem
Johan
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December
Totaal:

97,20
157,22
49,89

42,30
35,50

44,50
29,98
8

256,89

72

120,1

868,30

386,80
329,60
*drukwerk: 5,54
*sponsoring: 40

10,20
164,95

2,30

21,9
56,20

736,35

2,30

227,9

82,48

1704,8

45,54

2799,37

Bijlagen in dossier: 12

Naam

km.vergoeding

openbaar
vervoer/parking

Januari
Februari
Maart

5,08
111,16
247,50

1
6

April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December
Totaal:

110,14
496,83
174,53
30,61
34,69
59,52
71,42
297,93
131,28
1770,59

consumpties

ingangskaarten

zakenlunch

andere

Algemeen
totaal

Van Ryssel
Catharine

25,20
30,5

45

10,30
82,40

103,40
30
177,80
25
48

32
0,50
1,10

8,6

62
14,50
115,40
30,70
55,80
17,10
443,9

25
51

67,40
35

5
5
163

486,6

Mobistar: 42,50
Mobistar: 42,50
*Telenet: 42,50
*trofee: 25,11
Telenet: 42,50
Telenet: 42,50
Mobistar: 42,50
Mobistar: 42,50
Mobistar: 42,50
Mobistar:42,50
Mobistar: 42,50
Mobistar: 42,50
Mobistar:42,50
535,11

3407,80

Bijlagen in dossier: 25

Naam

km.vergoeding

openbaar
vervoer/parking

consumpties

ingangskaarten

zakenlunch

andere

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Algemeen
totaal

Dumery
Daphn

Totaal: