You are on page 1of 1

Despre un compus organic cu halogen se cunosc urmatoarele date:

- raportul de masa C:H=9:1;


- masa molara a compusului halogenat este de 4,5 ori mai mare decat masa unui mol de atomi de
halogen;
- prin tratarea cu AgNO3 a solutiei rezultate din mineralizarea cu sodiu a 3,6g de compus
halogenat, s-au separat 7,52g de precipitat alb-galbui care se inchide la culoare in prezenta
luminii.
Formula substantei:
CaHbXc
a) Daca raportul de masa C:H=9:1 se determina raportul atomic dintre C si H
- se impart masele la masa atomica a elementului
C: 9/12 = 0,75
H: 1/1 = 1
- se impart rezultatele obtinute la cel mai mic dintre ele
C: 0,75/0,75 = 1
H: 1/0,75 = 1,33
Formula bruta a radicalului hidrocarbonat este CH1,33
Formula reala a radicalului hidrocarbonat este (CH1,33)n sau CnH1,33n
Se dau valori lui n astfel incat sa rezulte ca indici numere intregi:
n = 1 => CH1,33
nu este posibil
n = 1 => C2H2,66
nu este posibil
n = 3 => C3H4
aceasta este formula radicalului
Formula sbstantei devine:
C3H4Xc
b) Daca la tratare cu AgNO3 se formeaza un precipitat alb-galbui care se inchide la culoare in
prezenta luminii, halogenul este brom => C3H4Br c
c) Daca masa molara a compusului halogenat este de 4,5 ori mai mare decat masa unui mol de
atomi de halogen se poate scrie relatia:
40 + c80 = 4,580
c = 4 => C3H4Br4