You are on page 1of 1

Borang Permohonan

BEKALAN BUKU TEKS SPBT TAHUN 2010


(KES KEKURANGAN STOK)

Sekolah Pemohon:
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
No. Telefon: ............................................................
Sekolah Pembekal:
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
No. Telefon: ............................................................
Senarai Buku Teks SPBT yang diperlukan.
Bil

Kod Buku

Bilangan
Dipohon

Judul Buku

Bilangan
Dibekalkan

Catatan

1
2
3
4
5

Pengesahan Penerimaan Buku Teks


Penerima:

Pembekal:

T.tangan: .........................................................

T. tangan: ...................................................

Nama

Nama

: ........................................................

: ...................................................

Jawatan : ........................................................

Jawatan : ...................................................

Tarikh

Tarikh

: .........................................................

: ....................................................

[Diisikan dalam 3 salinan: Setiap satu salinan untuk Sekolah Pembekal, Sekolah Pemohon dan Unit HEM PPDTL]