You are on page 1of 2

T VN

1.Tnh cp thit ca ti lun n


Tng huyt p ngy nay vn ang l vn thi s. Theo c tnh ca cc
nh khoa hc M t l tng huyt p trn th gii nm 2000 l 26,4% (tng
ng 972 triu ngi, ring cc nc ang pht trin chim 639 triu) v s tng
ln 29,2% vo nm 2025 vi tng s ngi mc bnh tng huyt p trn ton th
gii khong 1,56 t ngi m 3/4 trong s l ngi thuc nc ang pht trin
[62]. Cc s liu iu tra thng k tng huyt p Vit Nam cho thy t l tng
huyt p nm 1960 chim 1,6% dn s, 1982 l 1,9%, nm 1992 tng ln 11,79%
dn s, 2002 Min Bc l 16,3%, ring thnh ph H Ni c t l 23,2%, cn
nm 2004 Thnh ph H Ch Minh l 20,5% [1] v nm 2007 ti Tha thin -Hu
l 22,77% [11].
Bn cnh
, tng huyt p cn l yu t nguy c bnh ng mch vnh. Khi qun th
dn s bin i gi hn, cng theo s ngi tng huyt p c bnh ng mch
vnh cng ph bin. Hn na, hai bnh ny c quan h c bit ring trong bnh
sinh v iu tr. Tuy nhin, nghin cu tc ng ca huyt p ln tn thng ng
mch vnh (MV) v iu tr bnh ng mch vnh trn bnh nhn tng huyt p
l nh th no? y l vn cn thit do yu cu thc tin t ra. Mc d vy,
Vit Nam vn cha c nhiu ti nghin cu vn ny.
S khc nhau gia huyt p trung tm v ngoi bin, cng nh thay i vai
tr d bo hu qu bnh tim mch ca cc thng s huyt p theo tui l do c
im n hi ca ng mch hay ni khc hn l cng ng mch m c bit l
ng mch ch quyt nh. Vy thc s, cng mch c vai tr g trong quan h

gia huyt p ln mch vnh, cng nh trong tin trnh x va ng mch vnh
ngi tng huyt p?
Mt khc, mi bin c tim mch u xy ra qua ng ng mch hay cch
khc hn ng mch l mc tiu, l mu s chung ca nhiu bin c tim mch. Cc
yu t nguy c tim mch iu phi tc ng ca chng nh thay i cu trc, tnh
cht v chc nng thnh mch, thnh phn ni mc thn ng mch v thng
khc nhau gia cc ging mch khc nhau. Pht hin v gim st tn thng di
lm sng, th hin nh hng ly tch v phi hp ca cc yu t nguy c trong
lm suy yu tnh ton vn thnh ng mch, c tim nng ci thin su sc phn
tng nguy c tim mch v cho php can thip sm, ngn hoc lm suy yu qu
trnh tin trin bnh. Tm quan trng vic nh gi tnh ton vn thnh ng mch
c khng nh bi cc nghin cu chng minh gim chc nng mch p hay
cng ng mch ln l yu t nguy c c lp cho bin c tim mch tng lai.
Chc nng mch p ng mch suy yu hay cng mch c xem l yu t d
bo nguy c c lp cc bin c mch mu do lo ha v cc bnh cnh khc bao
gm bnh ng mch vnh, suy tim xung huyt, tng huyt p v bnh i tho
ng. Bin i hot ng c hc thnh mch mu tc ng n pht trin v ti
cu trc tt c cc phn thnh ng mch, nh hng tim tng s pht trin v
tin trin bnh ng mch.
Tm li, nhng vn trn cn thit trong thc hnh lm sng nhng hin
ti cha c nhiu nghin cu cp, gii quyt rt ro nhng vn cp thit y
nn chng ti tin hnh nghin cu ny.