You are on page 1of 9

1

Velika plinska igra i energetska budunost Europe:


Trans-jadranski plinovod, Nabucco, Juni tok i drugi
projekti - o pobjednicima, gubitnicima i zemljama
kojima prijete veliki energetski problemi
Antun Roa
vrijeme objave: Utorak - 19. 08. 2014 | 20:00

Trans-jadranski Plinovod (Trans Adriatic Pipeline ili TAP) veliki je projekt koja ima za cilj transportirati plin iz Kaspijskog mora,
tonije iz Azerbajdana, prema Grkoj, tada preko Albanije preko Jadrana do Italije i dalje prema zapadnoj Europi.
Cilj projekta, kao i drugih koji su zadnjih godina predlagani, ima ekonomske, ali i politike, znaajke. tovie, moglo bi se rei kako se
ekonomija i politika u sluaju TAP-a preklapaju. Naime, jo 90-ih godina Europa je poela razmiljati o tome kako da postane manje
ovisna o ruskom plinu. Godine su prolazile i izgleda kako je Europa pomalo i zaboravila na tu "misiju", ili nije smatrala da je ovisnost o
ruskom plinu toliko hitan i veliki problem.
No, Europa je poprilino slaba kada treba donositi dugorone odluke o vlastitom interesu te esto previe, i na vlastitu tetu, poputa
pred amerikim pritiskom. Washington pak uvijek radi u jednom interesu - interesu Washingtona. injenica da Rusija i Europa dobro
posluju, a poslovali su dobro sve do nedavno, ljuti SAD ne samo zato to eli napakostiti Rusiji (mada je i to nastojanje uvijek prisutno),
ve i zbog injenici da se radi o jednom ogromnom poslu iz kojega su oni doslovno u potpunosti iskljueni.
Koji je u tom sluaju ameriki geopolitiki "end game"? Po mogunosti potpuno izolirati Rusiju od Europe, prekinuti sav dotok ruskih
energenata te pritom znatno oslabiti Rusiju, ali u isto vrijeme otvoriti i sebi jedno novo veliko trite. Zato onda potie Europu na
alternativne rute koje moda uope nee biti dovoljne za snabdijevanje europskog zahtjevnog energetskog trita? Upravo zbog toga, da
moe primjerice uskoiti s vlastitim plinom iz kriljca.
Ako pak pritom doe do oslabljenja i Europe i Rusije, tim bolje za Ameriku - dva potencijalno jaka konkurenta manje. Nema sumnje da u
SAD-u ima i radikalnijih zagovornika ovakve teorije koji ne samo da bi eljeli ekonomski raskol na relaciji Rusija-Europa, ve moda i rat
izmeu ovih sila. No, ipak se moe pretpostaviti da tolika ludost u Europi ne postoji, mada ova opasnost uvijek prijeti.
Nadalje, SAD aktivno radi na opstrukciji ruskog plinovoda Juni tok, to je apsolutni prioritet jer je isti u totalnoj kontradikciji s gore
iznesenim ambicijama koje imaju za cilj odvojiti Europu od ruskog plina. SAD se kontra Junog toka angairao na dva naina - direktno,
vrei pritisak na Vlade zemalja kroz koje bi Juni tok trebao prolaziti, te indirektno, tj. putem posrednika, Bruxellesa, traei sve
agresivnije da europske institucije otpiu Juni tok kao neto neprihvatljivo.

Juni tok, planirana ruta (izvor karte: Gazprom)Sve

su to i vie nego jasne injenice, a cijela parada oko Ukrajine, ljudskih prava, propagande,
demokracije itd. su samo popratne poluge u ostvarenju ekonomskih interesa. Oligarhijsko pogonjeni reimi istone Europe jesu ono to
jesu i tu nema nikakvih velikih iznenaenja, no SAD je taj koji neprestano gubi ideoloki sraz upadajui stalno u vlastito licemjerje.
Aktualni sukob u Ferugusonu je neto to bi moglo opasno eskalirati, to nije situacija oko koje bi trebalo likovati, no nju je ipak
nemogue ne spomenuti u kontekstu amerike licemjerne politike koja se upravo u ovakvim situacijama razotkriva. Militarizirana
policija, oklopna vozila, u gradiu od svega 20 tisua ljudi, zapravo i previe otkriva.
No, vratimo se na energetiku. Veliki plinski projekti o kojima govorimo imaju za cilj "adresirati" europsku ovisnost o ruskoj energiji, no
pritom govorimo i o ekonomskim interesima onih koji bi u istima sudjelovali, a naroito onih koji bi ih izvodili. U tom kontekstu
dolazimo do estoke konkurencije koja se vodila za dovoenje plina iz Kaspijskog mora preko Gruzije i Turske do Europe. Dva projekta
su pritom kljuna - spomenuti Trans-jadranski Plinovod i plinovod Nabucco. Drugi je propao, a o razlozima emo neto kasnije.

Uvod u TAP
Projekt TAP je prvi put najavljen 2003. godine od strane vicarske energetske kompanije EGL Group (ime kompanije je danas Axpo).
Istraivanje o izvedivosti projekta dovreno je do proljea 2006. te su tada predstavljene dvije potencijalne rute:
1) sjeverna ruta kroz Bugarsku, Makedoniju i Albaniju

2) juna ruta kroz Grku i Albaniju


U konanici je odabrana juna ruta TAP-a kao bolja opcija. 2008. EGL Group se udruuje s norvekom energetskom kompanijom Statoil
kako bi zajedno izgradili, i kasnije upravljali, plinovodom TAP. U ljeto iste godine podnose zahtjev grkim vlastima za izgradnju sekcije
od 200 kilometara kroz Grku do grko-albanske granice. Idue godine poinju istraivanja na prostoru Jadrana po pitanju izgradnje
sekcije koja bi spajala Albaniju s Italijom.

TAP e povezivati Grku (spajanjem na turski TANAP) i Italiju preko Albanije U

oujku 2009. Italija i Albanija objavljuju meudravni ugovor u


kojem se projekt TAP istie kao "projekt od zajednikog interesa obje zemlje". U sijenju idue godine stvar ide korak dalje - TAP
slubeno otvara urede u Italiji, Albaniji i Grkoj.
Do 2012. u konzorcij se ukljuuju i drugi veliki energetski igrai kao to su BP, SOCAR i Total S.A. s opcijom da ubudue mogu preuzeti
do 50% udjela u projektu. U studenom 2013. TAP konzorcij potpisuje ugovor s Trans-anadolijskim plinovodom kako bi se uspostavila
kooperacijska mrea izmeu dvije strane.

TAP i Nabucco - sraz vei od plinovoda


Ono to priu oko TAP-a ini zanimljivom je njegovo rivalstvo s projekom Nabucco, odnosno s kraom verzijom koja se esto naziva
Nabucco Zapad.
Oba projekta imala su za cilj transportirati plin iz Kaspijskog mora u Europu, no koja je bitna razlika? Dakako, "Europa" je irok pojam i
pitanje postaje izuzetno politiko kada je rije o zemljopisnom aspektu rute plina koja stie s istoka. Ovo je kljuna stavka - Nabucco
Zapad je imao za cilj plin provesti preko Turske ne u Grku, to je sluaj s TAP-om, ve sjeverno prema Bugarskoj, Rumunjskoj i
Maarskoj. Zato je to toliko bitno? Zato jer su ovo zemlje koje uvelike ovise o ruskom Gazpromu, dok se recimo jedna Italija moe
pohvaliti diverzitetom svojih energetskih izvora.

Planirane rute za TAP (smea boja) i Nabucco (crvena boja) U

sutini mogli bismo rei kako je pobjeda TAP-a nad Nabuccom pobjeda zapadne
Europe nad istonom. Ona se ovime dodatno osigurava u sluaju da se u bliskoj budunosti desi prekid dolaska plina iz Rusije, dok e
zemlje poput Rumunjske, Bugarske i Maarske i dalje biti u problemima.
SAD je, razumljivo, navijao za Nabucco jer bi taj projekt bio daleko snaniji udarac ruskom Gazpromu. Tu politiku dimenziju svakako
valja uzeti u obzir kada govorimo o viegodinjoj estokoj konkurenciji europskih energetskih giganata. U konanici je presudnu rije
imao Azerbajdan, gdje se i nalazi kljuno plinsko polje Shah Deniz. Odabran je TAP, a Nabucco je neslavno propao.
TAP e svakako pridonijeti jaanju europske neovisnosti prema Rusiji, no istona Europa od toga nee imati velike koristi, to pak moe
dovesti do toga da istona Europa nee tek tako popustiti pred amerikim pritiscima kada je rije o moguem odustajanju od ruskog
Junog toka.

Nabucco Zapad trebao je prolaziti kroz etiri zemlje koje poprilino ovise o ruskom Gazpromu

Nara
vno da stvari nisu toliko jednostavne, ali u najirem geopolitikom smislu Nabucco bi bio amerika pobjeda, dok je TAP plus Juni tok
pobjeda Europe i Rusije.
Samim plinskim poljem Shah Deniz vlada moan energetski konzorcij u kojem vlasnitvo izgleda ovakvo:
- Britanski BP: 25,5%
- Norveki Statoil: 25,5%
- Azerbajdanska dravna naftna kompanija Socar (10%)
- Ruski Lukoil (10%)
- Iranski NIOC (10%)
- Francuski Total (10%)
- Turski TPAO (9%)
TAP konzorcij, dakle skupina koja e graditi i upravljati plinovodom, izgleda ovako:
- Norveki Statoil: 42,5%
- vicarski Axpo (42,5%)
- Njemaki E.On (15%)
Izgradnja bi trebala poeti 2015., a planira se da e projekt biti kompletiran 2019. Plinovod e biti dug 800 kilometara, ii e preko
Turske do Grke, Albanije i preko Jadrana do Italije. Kapacitet e biti oko 10 do 20 bcm (milijardi kubinih metara) godinje (to je dosta
manje od Nabuccoa koje je trebao imati kapacitet od oko 30 bcm), time e ukupno pokriti oko 2% energetskih potreba Europe, no ova
koliina je primjerice dva puta vie od godinje potronje Grke.
U Italiji e se preko terminala plin dalje slati diljem Europe, primarno prema vicarskoj, Belgiji, Njemakoj, Nizozemskoj i Britaniji.

Lokacija azerbajdanskog naftnog polja Shah


DenizAnalitiari

tvrde kako je TAP izabran umjesto Nabuccoa zato jer je 450 km krai, samim time i jeftiniji. Nadalje, tvrde kako su cijene
plina u Italiji i Grkoj vie nego na tritima istone Europe. Sve su to zanimljive injenice, no politiki aspekt je takoer vaan.
Glavni konkurent TAP-u, Nabucco Zapad, bio je projekt kojeg je predvodio austrijski OMV (34,76% udjela) uz potporu maarskog FGSZa (13,11%) te bugarskog BEH-a, turskog Botas-a i rumunjskog Transgaz-a (svaki pod 13,11% udjela). Kako smo ve i naveli ranije,
Nabucco bi plin transportirao od Turske do Austrije, prolazei pritom kroz Bugarsku, Rumunjsku i Maarsku.

Turska je veliki pobjednik plinske utrke kako god se okrene, no izbor TAP-a nad Nabuccom je iznimno vaan i za Grku, ne samo zbog
dugorone plinske sigurnosti ve i zbog injenice da e izgradnja osigurati 12,000 radnih mjesta to je za Grku svakako bitno.
TAP - Nabucco sraz se ponekada trivijalizira kao da nije bitno s kojom e se opcijom krenuti u implementaciju. Ne samo da je bitno, ve
e ova odluka utjecati na energetsku budunost Europe jo dugi niz godina.
Ameriki list The Washington Times pie: "Ono to je dobro za Europu i Tursku, dobro je i za Ameriku". To je iznimno pojednostavljena,
pa moglo bi se ak rei i pogrena konstatacija. No, poto se ipak radi o izjavi od prije godinu dana, dakle prije eskalacije oko Ukrajine,
moe se shvatiti.
Puno bolji pregled situacije daje osvrt objavljen od strane Reutersa 1. svibnja ove godine u kojem se istie: "Prva lekcija propasti Nabucco
projekta je injenica da ruski pristup 'mrkve i batine' ne samo da funkcionira, ve je takoer razotkrio nedostatak zajednike EU
energetske politike. Moskva je uspjela zadrati svoj dominantni trini udio u centralnoj i istonoj Europi, gdje je Gazprom suoen s vrlo
malo konkurencije. Moskva je izvela pritisak na sve ove zemlje da podupru Gazpromov Juni tok, rival projektu Nabucco".
Ove informacije odgovaraju stvarnosti. Naime, ako je SAD elio ostvariti pravu veliku pobjedu u plinskoj igri Europe, onda su morali
napraviti sve da Nabucco porazi TAP. Nisu tu uinili i sada im je kasno - stvaranje pritiska na Sofiju, Beograd i druge centre koji odluuju
o izgradnji Junog toka je suluda politika kojom se ove zemlje poziva da poine vlastito energetsko samoubojstvo.
2009. Europska Investicijska Banka i Europska Banka za Obnovu i Razvoj, poruile su kako su spremne financirati Nabucco s 25%
trokova, no kada je predstavljen TAP EU se povlai istiui kako nee zauzimati slubeni stav zagovarajui jedan ili drugi projekt. Neki
bi mogli rei kako je EU ovim potezom ipak stala iza TAP-a, povlaei svoju najavljenu financijsku podrku za Nabucco. To nas pak jo
jednom odvodi u hodnike Bruxellesa gdje se donose odluke - iji je glas snaniji? Istone i centralne ili zapadne Europe? Odgovor je
jasan, ali onda ta ista zapadna Europa nema to prigovoriti kada njen istoni dio surauje s Rusijom jer to vie ni nije stvar politike
preference, ve nude i opstanka.
Ukrajinsko-ruski plinski rat 2009. potaknuo je Europu na diversifikaciju izvora energije. Dva tjedna ruski plin nije prolazio kroz
Ukrajinu i ta dva tjedna mnogi jo uvijek dobro pamte.
No, prekid ovisnosti o ruskom plinu biti e za Europu jako teak zadatak, ako je uope i izvediv. Ruski Gazprom odbacuje plin iz
Azerbajdana kao neto to je "jedva dovoljno za rotilj". Nije teko davati ovakve izjave kada opskrbljujete Europu s ukupno 150 od njoj
potrebnih 500 bcm godinje.

Ogranak IAP i pobjednici i gubitnici


to je s ovim podrujem? Izbor TAP-a umjesto Nabucco-a su dobre vijesti. Planira se ogranak pod nazivom Jadransko-jonski plinovod
(IAP) koji e se spajati na TAP u Albaniji. Tu kljunu ulogu igraju hrvatski Plinacro, bosanski BH-Gas, a vlasti u Crnoj Gori takoer su
poruile kako podravaju IAP. Za Srbiju bi i dalje Juni tok ostao iznimno vaan projekt, no predlagani su ogranci TAP-a i prema Srbiji i
Makedoniji.

AP (Jadransko-jonski plinovod) nastavljen na TAP i potencijalni ogranci Ogranak

IAP spajao bi Fier u Albaniji sa Splitom u Hrvatskoj. Ideja je da se


dalje spaja novu hrvatsku plinsku infrastrukturu, povezujui se i s predloenim LNG* terminalom Adria na Krku.
* LNG - liquified natural gas, tj. "ukapljeni prirodni plin". Ukapljeni prirodni plin je proieni zemni plin rashlaivanjem pretvoren u tekue stanje, radi lakeg prijevoza. Ukapljenje se obavlja u LNGterminalima. Proces ukapljivanja ukljuuje uklanjanje pojedinih komponenti, kao to su praina, otrovni plinovi, helij, voda i teki ugljikovodici, to bi moglo izazvati potekoe u daljnjem koritenju. Prirodi
plin tada je saet u tekuinu na priblino atmosferski tlak (maksimalni tlak pri prijevozu je oko 25 kPa/3.6 psi) tako da je hlaen na oko -162 C (-260 F).
Smanjenje volumena ini ga mnogo ekonominijim za prijevoz na duge relacije gdje cjevovodi ne postoje. Tamo gdje prijenos prirodnog plina cjevovodima nije mogu ili ekonomian, moe se prevoziti
posebno dizajniranim LNG brodovima tj. LNG tankerima.

LNG terminal na Krku bi, prema dosadanjim istraivanjima, bio znatno veeg kapaciteta od hrvatskih plinskih potreba koje iznose oko

3,2 milijarde kubinih metara godinje. Stoga bi ovaj terminal mogao postati vana distribucijska toka za plin prema okolnim tritima
u Italiji, Austriji, Maarskoj itd.

Gate LNG terminal u Nizozemskoj, jedan od najveih u Europi No,

unato predloenom IAP ogranku, nekoliko EU lanica je ipak poprilino


negativno pogoeno odustajanjem od Nabucco plinovoda, to su u prvom redu Bugarska, Rumunjska i Maarska - zemlje koje e oito
morati i dalje ovisiti o ruskom plinu, a gube i profit od tranzita kojeg bi im donio Nabucco.

TAP je samo poetak jedne velike igre

Rusija oito ne smatra Azerbejdan nekom velikom konkurencijom, no to se isto moe promijeniti. Naime, ve se vode istraivanja na
nekoliko novih plinskih polja u Azerbejdanu koji bi mogao uskoro postati jako vaan energetski igra u Europi. Energetski utjecaj
Azerbejdana se naglo iri, ne samo zbog njegovih plinskih polja - svega nekoliko tjedana prije nego je TAP izabran umjesto Nabucco-a
(da li su imali informaciju iznutra?) azerbajdanska dravna energetska kompanija Socar kupuje veinski udio u grkoj plinskoj mrei

Desfa.
Azerbejdan zna da je ovo samo tek poetak jedne velike plinske prie i znaju da ako se ikada isplati ulagati u plinsku infrastrukturu onda
je to svakako sada. Naime, kada se TAP izgradi, na njega e se poeti spajati i druge zemlje koje ele izvoziti u Europu - zemlje kao to su
Irak, Turkmenistan i Izrael (prema nekima Izrael napada Gazu jer se eli domoi velikih plinskih nalazita koja se nalaze u
teritorijalnim vodama Gaze).

Instalacija na prostoru azerbajdanskog plinskog polja Shah DenizPrema

ovim podacima izgleda kako e europska ovisnost o ruskom plinu


slabiti. No, hoe li zaista? Moda i nee - govorimo o projektima koji e biti u punoj snazi tek za kojih 10-ak godina, a do onda se svata
moe desiti. Na tako duge staze teko je davati prognoze, no, moemo pokuati - ideja o potpunom energetskom raskolu izmeu Europe i
Rusije nije realna, osim ako netko ozbiljno ne planira Trei svjetski rat. Utjecaj ruske energije u Europi e slabiti, do jedne razine, no
kada Europa dosegne razinu diversifikacije da se osjea "oputeno", odnosi e se nastaviti kao i do sada jer ruski plin biti e dugotrajno
potreban - problem za Europu lei jedino ako joj isti moe nanijeti katastrofalan udarac.
SAD pak vanjsku politiku podreuje iskljuivo profitu - to rade i druge zemlje, ali ne na tako estok i direktan nain - ideja o "rezanju"
Rusije od Europe stvara znak dolara u oima mnogih u SAD-u. Ukrajina je tu iznimno vana. Neki e rei kako je nova ukrajinska vlast
"faistika", no izgleda da nije - faisti, koliko god brutalni bili, nisu ba poznati po (namjernim) suicidalnim politikama - ukrajinska vlast
ponaa se veleizdajniki jer u trenutku guve (rat na istoku zemlje) donose zakone koji e omoguiti amerikom kapitalu da sjedne na
ukrajinsku plinsku infrastrukturu, jednu od najveih na svijetu. To je, kako se god okrene, doslovno ekonomsko-suicidalan potez.
No, amerika kontrola Ukrajine nee biti dovoljna za ovaj grandiozni rez izmeu Rusije i Europe - druga faza tog plana ukljuuje prekid
Junog toka pod svaku cijenu. Prvu fazu, kontrolu Ukrajine, SAD je skoro u potpunosti zavrio, a na drugoj intenzivno radi. Upravo u
vrijeme pisanja ovog teksta stie vijest kako je bugarsko ministarstvo privrede i energetike naloilo da se "prekinu svi radovi na projektu
Juni tok" dok se isti ne usuglasi sa zahtjevima Europske komisije.
Sagledavanje aktualnih tenzija u Europi, naroito kada je rije o ratu na istoku Ukrajine, nemogue je bez adekvatnog razumijevanja

kompleksne ekonomsko-politike naravi ove velike plinske igre. Naalost, poznavanje nas pak dovodi do drugog problema - spoznaje da
ove tenzije nee tako brzo nestati, ak da se sutra sukob na istoku Ukraine rijei nekakvim kompromisnim rjeenjem, novi frontovi samo
ekaju, a elementi kao to su etnika pripadnost, povijesni animoziteti, teritorijalne pretenzije, navodna civilizacijska debata izmeu
Istoka i Zapada, pa i religija i brojni drugi slini aspekti, uvelike su samo sekundarni elementi jedne iroke bitke za energetsku kontrolu i
sve to s njom dolazi - novac, mo, dominacija, ekspanzija utjecaja, drugim rijeima sve ono emu svaka kapitalistika sila instinktivno
tei, esto bez razmiljanja o potencijalno katastrofalnim posljedicama.

Izvori / reference:
The many winners of the Great Pipeline Race
http://www.washingtontimes.com/news/2013/jul/9/the-many-winners-of-the-great-pipeline-race/
Dont cry for the Nabucco pipeline
http://blogs.reuters.com/great-debate/2014/05/01/dont-cry-for-the-nabucco-pipeline/
Azerbaijan Chooses TAP over Nabucco to Provide Gas Pipeline to Europe
http://www.europeaninstitute.org/August-2013/azerbaijan-chooses-tap-over-nabucco-to-provide-gas-pipeline-to-europe-88.html
Pipeline Technology Conference
http://www.pipeline-conference.com/
Trans Adriatic Pipeline taps into Italys gas grid
http://www.pipelineinternational.net/news/trans_
adriatic_pipeline_taps_into_italys_gas_grid/034550/
Time to Act on Diversifying EU Gas Supplies
http://www.neurope.eu/kn/article/time-act-diversifying-eu-gas-supplies
What the Trans-Adriatic Pipeline Means for Europes Energy Diversity
http://blog.gmfus.org/2013/07/26/what-the-trans-adriatic-pipeline-means-for-europes-energy-diversity/
Nabucco-West pipeline's strategic advantages over rival Trans-Adriatic for European link
http://www.worldreview.info/content/nabucco-west-pipeline-s-strategic-advantages-over-rival-trans-adriatic-european-link
Ministerial declaration on the Ionian Adriatic Pipeline project
http://www.energy-community.org/pls/portal/docs/40178.PDF
MOUC signed for TAP-IAP interconnection
http://pipelinesinternational.com/news/mouc_signed_for_tap-iap_interconnection/062839/
TAP, Albania Consider Linking Pipelines
http://downstreamtoday.com/news/article.aspx?a_id=27328&AspxAutoDetectCookieSupport=1
Croatia confirms plans for new LNG terminal in 2016
http://www.reuters.com/article/2012/07/03/croatia-lng-project-idUSL6E8I36O620120703
Nareen prekid svih aktivnosti na Junom toku u Bugarskoj
http://www.energetika-net.com/vijesti/plin/nareden-prekid-svih-aktivnosti-na-juznom-toku-u-bugarskoj-19334
The Global Liquefied Natural Gas Market: Status and Outlook
http://www.eia.gov/oiaf/analysispaper/global/exporters.html
TAP Managing Director: Cooperation with TANAP is milestone for Southern Gas Corridor progress
http://en.trend.az/capital/energy/2127265.html
Turkey, Azerbaijan sign long-awaited gas deal
http://www.news.az/articles/17040