You are on page 1of 1

Declaratie notariala

DECLARAIE
-

formular-cadru

Subsemnatul/Subsemnata,
...........................................,
fiul/fiica
lui
..............................
i
al
...........................,
nscut()
n
localitatea
...................................,
judeul
..........................,
la
data
de ..................................., (ne)cstorit() ........................................., identificat() cu
act de identitate tip ................ seria ............. nr. ...................., eliberat
de ......................................... la data de ................................., cod numeric
personal ........................................, declar pe propria rspundere, cunoscnd
prevederile legii penale privind sancionarea declaraiilor false, c la data solicitrii
creditului:

nu dein n proprietate exclusiv sau mpreun cu soul ori soia nicio locuin,
indiferent de modul i de momentul n care a fost dobndit.
dein n proprietate exclusiv sau mpreun cu soul ori soia cel mult o locuin,
dobndit prin orice alt mod dect prin Programul Prima Casa, n suprafa util
mai mic de 50 m2.

Semntura
___________