You are on page 1of 2

SKNAD OM PERMISJON FRA STUDIUM

Universitetet i Stavanger
Viktig informasjon:
- Innvilget permisjon medfrer at studenten i permisjonstiden ikke er aktiv student, og
sledes ikke har adgang til eksamen/prving.
- Innvilget permisjon kan medfre endringer i studentens utdanningsplan. Studenten m
holde seg orientert om eventuelle endringer i utdanningsplanen.
- Etter endt permisjonstid plikter studenten ta kontakt med universitetet for bli
semesterregistrert.
Navn:

Studentnr.:

Adresse:

e-postadresse:

Postnr.:

Poststed:

Telefon:

Se baksiden av skjemaet for informasjon om grunnlag for permisjon

Jeg sker om permisjon fra flgende


studieprogram:

Semester (hst og/eller vr) og studier:

Fakultet:

Institutt:

rsak:
Graviditet/fdsel (dokumentasjon m vedlegges)
Militrtjeneste (dokumentasjon m vedlegges)
Sykdom, egen eller andres (dokumentasjon m vedlegges)
Annet (begrunnelse/dokumentasjon m vedlegges)

Sted:

Dato:

Underskrift:

Sknader som ikke er fullstendig utfylt og dokumentert vil bli returnert.

Grunnlag for sknad om permisjon:


-

Graviditet/fdsel
Militr-/siviltjeneste
Sykdom (egen eller andres)

I srlige tilfeller kan permisjon innvilges p annet grunnlag. Permisjon p srskilt


grunnlag krever begrunnelse/dokumentasjon.

Godkjent dokumentert permisjonsgrunnlag er attest fra lege, psykiater, militrtjeneste eller


liknende.

Sknaden sendes/leveres:
Konvolutten merkes Sknad om permisjon fra studium , og sendes til Universitetet i
Stavanger:
Universitetet i Stavanger,
4036 Stavanger,
e-post: post@uis.no
Telefon: 51 83 10 00, telefaks: 51 83 10 50,
www.uis.no