You are on page 1of 2

PROCES VERBAL ,

ncheiat astzi , ..................... , n cadrul edinei cu prinii elevilor clasei a


VIII-a .
La edin sunt prezeni ...... prini din totalul de , un numr de .........
lipsind motivat , iar restul de ............ nemotivat .
Ordinea de zi cuprinde :
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Drept pentru care a fost ncheiat prezentul proces verbal .
ntocmit ,

Participanii la edina cu prinii clasei ... din data de ......................


Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Numele i prenumele prinilor

Semntura