You are on page 1of 4

MESLEK GELM ETMLER

Hisse Senedi Deerleme ve Yatrm Stratejisi


Oluturma Eitimi
ocuk oyunlarn severim,
varildeki bal avlamay
severim ama varildeki su
boaldktan sonra
(Warrren Buffett/Amerikal Yatrmc)

ETMN AMACI: Katlmclarn irket deerinin belirlenmesinde


en ok kabul gren ve en yaygn olarak kullanlan deerleme
yntemlerini anlayabilir ve kullanabilir hale gelmelerini
salamak. Ayrca yukardan aa/top-down yntemi bata
olmak zere ekonomi ve piyasalara ilikin eitli analiz
yntemlerini kullanarak baarl yatrm stratejileri
oluturmalarn salamak.
ETM ER -1
Deerleme ile ilgili genel bilgiler
Fiyat ve Deer kavramlarna detayl bak
Hisse deerlemesine ihtiya duyulan haller
irket deerleme ile muhasebe ve finans ilikisi
Statik ve Dinamik bak fark
Deerleme yntemlerinin eitleri, avantajlar ve dezavantajlar

Hisse Senedi Deerleme ve Yatrm


Stratejisi Oluturma Eitimi
ETM ER -2
Finansal Tablolar ve Finansal Analiz
Bilanoyu anlama ve okuma
Gelir-Gider tablosunu anlama ve okuma
Gelir Tablosu analizi
Bilano ve Gelir-Gider Tablosu arasndaki ilikiler
Rasyo Analizi
Dupont Analizi
Excel zerinde ok sayda rnek uygulama
Temel Analiz
Makro-Ekonomik Analiz
Sektr analizi
irket analizi ve deerleme
Yukardan-Aa yaklam (Top - Down)
Aadan-Yukar yaklam (Bottom - Up)
arpan Yntemi
arpan yntemi kavram
arpan yntemiyle hissenin ucuz ya da pahal olduunu belirleme
Doru arpan seimi ve isel uyumluluk testi
Excel zerinde ok sayda rnek uygulama

Hisse Senedi Deerleme ve Yatrm


Stratejisi Oluturma Eitimi
ETM ER -3
ndirgenmi Nakit Akm Yntemi
ndirgeni nakit akm yntemi
Serbest nakit akm kavram
Finansal nakit akm kavram
ndirgenmi nakit akm ile hissenin gerek deerinin tahmini
Piyasa arpan yntemiyle birlikte kullanm
Excel zerinde ok sayda rnek uygulama
Yatrm Stratejisi Oluturulmas
Konjonktr analizi
Portfy kavram ve risk-getiri analizi
Pasif-Aktif portfy ynetim stratejileri
Performans lm ve gzden geirme
Excel zerinde ok sayda rnek uygulama
Deerleme rnekleri
Sanayi sektr deerleme rnekleri
Mali sektr deerleme rnekleri
Holding deerleme rnekleri

Hisse Senedi Deerleme ve Yatrm


Stratejisi Oluturma Eitimi
ETMEN: Erkin AHNZ- stanbul Sanayi Odas Danman, FED
Aratrma Grubu Eski Direktr, Ekonomist ve Dnya Gazetesi & Sabah
Grubu Yazar

Piyasa tabanl deerleme yntemleri


Temel tanmlar
Kullanlmas gereken durumlar
Karlatrmada kullanlan kriterler
Sektrlere zel arpanlarn bulunmas ve hesaplanmas
arpan ynteminde isel uyumsuzluun giderilmesi
Muhasebe yntemlerine ve mali yaplara gre uyarlama
Excel zerinde ok sayda rnek uygulama
i

ETM TARH VE SRES: 20 Eyll Pazar, 9:30-16:30 aras


ETM YER: INNPERA Hotel, Taksim
ETM CRET: 375 TL + KDV