You are on page 1of 2

Ima vie prihvaenih definicija marketinga (odobrene od strane Amerike Marketinke

Asocijacije)
to je MARKETING ?
a) menaderski proces tokom kojeg se dobra/proizvodi i usluge/ pomjeraju od koncepta
(ideje) do potroaa
b) drutveni proces koji usmjerava gospodarski tijek dobara i usluga od proizvoaa do
potroaa na nain da uinkovito prilagoava ponudu i potranju te ispunjava drutvene
ciljeve
c) sve ono to pomae da se proizvod na tritu proda, a to znai planiranje, koordinaciju i
kontrolu svih aktivnosti usmjerenih na kratkoroni i dugoroni uspjean plasman proizvoda na
domae ili strano trite.
U praksi, marketing je sve ono to prodaje va proizvod ili uslugu!
Zato je vaan marketing?
Marketing objedinjuje dvije vane poslovne vrijednosti: korist za firmu i korist za kupca.
daje informacije to tritu trenutno treba,
odreuje proizvode i usluge za trite
naine njihovog plasmana koji mora biti usmjeren na kupca
Kljuan moment poslovanja:
kada se uspije prepoznati potreba za neim prije nego to to uoi konkurencija.
Zadatci marketinga:
Otkriti elje kupaca koje ispunjavamo naim proizvodima i uslugama.
Definirati optimalnu i dobro usmjerenu cijenu proizvoda ili usluge na nae kupce.
Kako prodati proizvod ili uslugu, a da se razlikujemo od konkurenata
Odrediti najbolju promociju
Konkurentske prednosti
Prilagodba kupcima.
Koristi i prednosti za kupca.
Inovativnost i jedinstvenost ponude.
Povoljne cijene.
Poseban imid.
Najee marketinke pogreke
Nedostatak osobnosti/branda/vizuelnog identiteta firme.
Nepostojanje plana prodaje i promotivnih aktivnosti.
Nedefiniranje ciljnih skupina, pa izlazni trokovi nadmauju ulazne.
Nepripremljenost na aktivnosti konkurencije.