APLICABILITATEA GHIDULUI INTERVIULUI DE ANGAJARE

Cu intenţia de a îmbogăţi subiectul propus iniţial, un subiect legat de situaţia de comunicare în cadrul unui interviu de angajare, propunem o nouă dimensiune, aceea de a discuta asupra aplicabilităţii ghidului interviului de angajare în condiţii concrete, reale. Motivaţia abordării acestei tematici rezidă în dorinţa de a testa eficacitatea ghidului, utilizând şi altă metodă de cercetare de cât cea folosită anterior, cât şi în încercarea de a oferi cititorilor o sursă de informare demnă de încredere. Obiectivul stabilit se regăseşte sub următoarea forma: verificarea aplicabilităţii ghidului interviului de angajare şi îndeplineşte condiţiile unui obiectiv smart: S – short M – measurable (verbul „a verifica”) A – attainable (tema a mai fost abordată) R – resource-based (grupuri-ţintă şi intrumente, de exemplu interviul) T – time-adequate (intervale de timp stabilite) De-a lungul acestei cercetări, am folosit ca instrument, de adunare a informaţiilor necesare, interviul. Acesta a fost conceput urmărind cele două direcţii importante, candidatul si intervievatorul, cei doi participanţi în cadrul interviului de angajare. Rezultatele obţinute în urma intervievării mai multor persoane vor fi analizate în cele ce urmează, punându-se accent pe elemente esenţiale cu scopul de a realiza o reeditare a ghidului, crearea unui ghid mai amplu şi mai complet. Reeditarea ghidului va consta în explicaţii suplimentare aduse informaţiilor care nu au fost suficient de clare, precum şi exemple concrete care vor veni în ajutorul celui care va citi acest ghid. În plus, noul ghid va ţine chiar mai mult cont de părerea intervievaţilor şi va cuprinde numerose sugestii făcute de aceştia, contribuind astfel la perfecţionarea ghidului pentru interviul de angajare.

1

PLAN DE ACTIUNE - HOURGLASS
DATA ACTIVITATE

02.0308.03

09.0315.03

16.0322.03

23.0329.03

30.0305.04

06.0412.04

13.0419.04

20.0426.04

27.0403.05

04.0510.05

11.0517.05

18.0524.05

25.0531.05

01.0607.06

DISCUŢII PRELIMINARII DRAFT INTERVIURI + GRUPURI ŢINTĂ PILOTAREA ŞI REVIZUIREA INTERVIURILOR LANSAREA INTERVIURILOR + TIMP LIMITĂ

COLECTAREA DATELOR CODIFICARE - BAZA DE DATE ANALIZA DATELOR

REEDITAREA GHIDULUI PREGĂTIRE PENTRU PREZENTARE

2

Curriculum Vitae

Hourglass
Competenţe:
• • • • • •

Capacitatea de prioritizarea a activităţilor; Stabilirea clară a paşilor ce trebuie urmaţi şi îndeplinirea lor întocmai în vederea atingerii targetului; Încadrarea în deadline-uri; Repartizarea echitabilă a sarcinilor în cadrul grupului; Compatibilitate în gândire; Deschiderea către şi adaptarea la nou.

Experienţe cu care ne mândrim: • Realizarea de numeroase proiecte ce au fost apreciate de evaluatori; • Menţinerea unei relaţii strânse de prietenie; • Colaborarea permanentă în cadrul cursurilor. Hobby-uri: • Lectura • Sportul (tenisul) • Călătoria • Fotografia Aspiraţii:
• • •

Ne dorim să ne dezvoltăm personal şi profesional şi să nu dezamăgim; Să fim apreciate la adevarata noastră valoare; Să realizăm un proiect demn de o bursă europeană.

Statement of a mission: To write with passion, to act as a team, to make a change!

ANALIZA GHIDULUI PENTRU CANDIDAT
3

Întrebarea 1: Ce consideraţi că nu v-ar fi folositor în practică?

Concepte generale Aplicabilitate totală

Răspunsuri „totul e util”, „ghidul este succint şi oferă angajatului”, „toate sfaturile sunt benefice

Nr. chestionar 4, 6, 5, 13, 16, 28.

informaţiile necesare atât angajatorului cât şi 20, 22, 25, 27, candidaţilor la un interviu”, „este foarte bine organizat şi foarte aerisit”, „toate sunt de folos”, „toate sunt utile şi folositoare pentru că fiecare are rolul ei”, „totul este bun şi util, exact ce trebuie să cuprindă un ghid”, „ fiecare idee poate fi folositoare Inaplicabilitate Aplicabilitate parţială • Personalitatea candidatului sinceritate, spontaneitate, stil original într-o anumită situaţie”. „nimic” 19. 2, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 21, 23, 24, 26, 27.

„sinceritate excesivă”, „sinceritatea, pentru că la un 11, 12, 14, 15, interviu se merge pentru lucruri foarte clare, nu poţi fi sincer de ce pleci dintr-un colectiv”, „sinceritatea nu ar trebui să fie excesivă”, „sinceritatea pentru că este un punct în minus”, „spontaneitate pentru că ţine de caracterul fiecăruia şi stăpânirea de sine întrucât în cadrul unui interviu nu ne putem controla”, „stilul original pentru că majoritatea merg pe un anumit clişeu, adică pe aceleaşi

• Atitudinea candidatului limbaj formal, atitudine cordiala, tonalitate calmă.

întrebări”. „limbajul formal poate să nu dea mereu o impresie bună despre candidat”, „nu cred că ar fi de folos o atitudine cordială”, „consider că atitudinea cordială nu ar fi de folos în practică deoarece trebuie respectată relaţia angajator-

4

candidat”, „tonalitatea trebuie să fie calmă, dar în acelaşi timp expresivă”.

Răspunsuri deplasate „impresia de slăbiciune şi superioritate” (D)

24

D 3%

AT 30% I 3%

AP 64%

• • • •

AP-aplicabilitate parţială AT-aplicabilitate totală I-inaplicabilitate D-răspunsuri deplasate

Rezultatele interviului, înregistrate pentru prima întrebare, relevă un procent de 31% ce consideră ghidul aplicabil în totalitate. Doar 3% dintre persoanele intervievate nu percep

5

utilitatea ghidului şi nu ar ţine cont de acesta. Cea mai mare parte din totalul respondenţilor, în procent de 66%, întrevăd ghidul ca fiind parţial aplicabil. Aceştia consideră că nu le-ar fi de folos sinceritatea, deoarece, în cadrul unui interviu, intrarea în detalii personale şi dezvăluirea unor aspecte defavorizatoare sunt un punct în minus încă de la început. Spontaneitatea este şi aceasta văzută ca un punct slab, întrucât cel care participă la interviu trebuie să fie stăpân pe sine şi nu îşi permite să se poarte în mod natural într-un astfel de cadru. În ceea ce priveşte stilul original, se observă că respondenţii nu pot adopta acest stil, deoarece se impune natura conservatoare a interviului. Totodată, atitudinea candidatului pare a fi un subiect ce dă naştere multor polemici. Utilizarea unui limbaj formal doar din dorinţa de a părea altceva decât ceea ce suntem cu adevărat poate avea efect de bumerang, ducând la un eşec. Atitudinea cordială este percepută ca fiind o apropiere prea mare între angajator şi candidat, fiind considerată un factor negativ. Tonalitatea calmă ar fi mult mai aplicabilă, atunci când este însoţită de un plus de expresivitate.

Întrebarea 2: Ce aţi adăuga în ghidul actual?

Concepte generale Nimic de adăugat

Răspunsuri Nr. chestionar „nimic”, „nu, sunt suficiente pentru a conduce 1, 5, 6, 16, 22, la un interviu reuşit”, „nu cred că ar lipsi 23, 26, 27, 28. ceva; sunt surprinse majoritatea aspectelor legate de un interviu”, „nu aş adăuga nimic”, „nu aş adăuga nimic, consider că toate punctele au fost atinse”.

Elemente de adăugat • Exemple concrete pentru „ghidul să fie prezentat mai în detaliu, cu fiecare item exemple concrete în ceea ce priveşte limbajul verbal şi non-verbal din timpul înterviului”, „Mai multe exemple, aş adăuga bucăţele de conversaţie, într-un context sau altul, tipuri de întrebări şi tipuri de răspunsuri pentru cei 6

3, 15, 19;

care nu au mai participat de mult la un •Ţinută vestimentară interviu”. „lipsesc indicatii legate de vestimentaţia candidatului, •Atitudinea candidatului notă personală, dorinţa de afirmare, atitudine, care trebuie să fie una profesională, îngrijită şi decentă”, „aş adăuga o secţiune despre vestimentaţie”. „nota personală”, „dorinta de afirmare: vreau întrebări mai dificile din 2; să...”, „aş adăuga atitudinea în cazul unei 7; partea 9, 10; 8, 9, 14, 17, 21, 25;

20; accentul pe încrederea în intervievatorului”. „aş accentua mai mult încrederea în sine, este sine, menţinerea punctului de foarte importantă”, „aş adăuga menţinerea punctului de vedere în cadrul unui interviu”, vedere, profesionalism. „aş adăuga profesionalismul, în sensul de a-ţi •Personalitatea candidatului respecta meseria”. „aspecte legate de salut şi buna impresie”, respect, bune maniere, limbaj non-verbal accentuat, ascultare. „aş adăuga respect , bune maniere”. mai „aş accentua limbaj non-verbal ca fiind mult mai important decât cel verbal: gestica, mimica au o impostanţă de circa 70%, în defavorea verbalului care ocupă 30%”. „ascultarea, prin ea ştii ce vrea cel din faţa ta, •Structura ghidului pe ce doreşte să audă şi asta îţi dă un punct de plecare în a-ţi forma discursul”. „ghidul să fie structurat pe tipuri de personalitate”. 17. 12; 4, 9, 18; 11; 24; 25;

tipuri de personalitate

7

NA 32% EA 68%

• •

NA- nimic de adăugat EA- elemente de adăugat

Din statistică, se observă că ghidul are nevoie de îmbunătăţiri în ceea ce priveşte elementele legate de vestimentaţie (ţinuta recomandabilă la un interviu), de atitudinea candidatului (modul în care acesta se prezintă şi face faţă interviului), de personalitatea acestuia care se evidenţiază în valorile etice şi competenţele de comunicare verbală şi nonverbală. O altă sugestie vine în completarea ghidului cu o structurare pe tipuri de personalitate (posibilitate oferită celor care citesc ghidul de a se orienta în funcţie de natura psihologică).

Întrebarea 3: Există aspecte care ar pune probleme de înţelegere? Dacă da, care?
Concepte generale Fără probleme de înţelegere Răspunsuri „nu există”, „nu”, „nu există niciun aspect probleme de înţelegere”. Probleme de înţelegere • Atitudinea candidatului atitudinea în „atitudine cordială şi stil original”, 1, 8, 9, 10, 16, 27, timpul „termenul de atitudine rezervată nu dă prea 8 Nr. chestionar 3, 4, 6, 7, 12, 13,

neclar”, „nu există aspecte care ar pune 20, 22, 24, 25, 26.

interviului, încredere în sine, stil clişeat,

multe detalii”, „atitudine cordială ar trebui 28; exemplificată”, „ambiguitatea termenului 2; cordialitate”, „partea cu atitudinea în 1, 5, 11, 17, 18; timpul interviului”, „atitudine rezervată- 9, 11, 15, 28; exprimare ambiguă”. mare încredere în sine”. „stil cliche, deşi oferă o completare, nu- i înţeleg exact rolul”, „stil cliche- conceptele enunţate pot fi greu de înţeles”, „se poate să nu fie pe înţelesul tuturor”. „limbaj formal ar trebui exemplificat”, „limbajul formal, la ce se referă şi sfatul de anu transforma acest limbaj într-unul mecanic şi sec”. „stilul original ar putea duce la gesturi care nu sunt adecvate şi la folosirea argoului”, „stil original, spontaneitate- ar fi trebui sa fie scrise separat”. „tonalitate calmă, nu ştiu cum ar trebui să fie tonul”. „membre încrucişate-la interviu ar trebui să stau cum mă simt bine, nu stană de piatră”. „fire emotivă” 1, 14, 18, 21; 23; 28; „nu cred că este adecvat să expui o prea 23;

limbaj formal-informal, stil original, tonalitate calmă, membre încrucişate, fire emotivă.

• Săgeţile nu au legendă

„Săgeţelele, pentru că nu există legendă pentru ele; o pot intui, dar e corectă? E interpretabilă.

19.

9

FP 39% PI 61%

FP- fără probleme de înţelegere PI- cu probleme de înţelegere

Rezultatele întrebărilor referitoare la elementele care ar pune probleme de înţelegere arată că ghidul nu a fost suficient de clar sau nu s-a abordat o perspectivă accesibilă tuturor, având nevoie de explicaţii suplimentare. Punctele care s-au dovedit a fi neclare ţin în mod special de atitudinea candidatului care vădeşte un interes acerb pentru modalitatea în care trebuie să se prezinte la un interviu. De aceea, au fost solicitate mai multe informaţii referitoare la atitudinea în timpul interviului, încrederea în sine, stilul clişeat, limbajul formalinformal, stilul original, tonalitatea calmă, membrele încrucişate şi firea emotivă care vor fi oferite în varianta finală a ghidului reeditat. În ceea ce priveşte design-ul ghidului, trebuie acordată o atenţie deosebită stilului de redare a informaţiilor, folosind o legendă pentru semnele grafice, accesibilă tuturor.

Întrebarea 4: Cum evaluaţi acest ghid în ansamblu?

10

Concepte generale Ok Util

Răspunsuri Nr. chestionar „este foarte ok”, „este ok”, „foarte bun”, 1, 16, 19, 20, 21, 23, „este exact de trebuie”, „este bun”. „lucrat şi de folos dacă reţii şi pui în posibilitatea viitorului angajat de a şti ce anume se urmăreşte în timpul interviului”, „ghidul este util candidatului care are trasate în minte atitudinile pozitive şi negative pe care trebuie să le urmeze/evite”, „ este util pentru viitorii candidaţi”, „este util per ansamblu”, „este un ghid proxim necesar pentru că nu există un astfel de ghid pe piaţă”. „prezintă obiectiv şi concis ce atitudine sau ce nu ar trebui să adopte candidatul atunci când este intervievat”, „Concis”. „prea succint”, „un pic cam simpluţ, aş fi vrut să se vadă şi exemple”. „ghidul este aproape complet”, „ghidul este 26. 2, 5, 8, 13, 16, 17, 18,

practică”, „ghidul este foarte util acordând 21, 27.

Obiectiv, concis

3, 6.

Simpluţ Complex De urmat

4, 15. 9, 14, 21.

complex”, „complet”. „per ansamblu este un ghid de urmat dar 11, 12. adaug faptul că orice interviu are particularităţile sale care pot fi generalizate sau nu”, „de urmat, ţinând cont de fiecare tip de interviu in parte”. „ghidul de interviu este bine elaborat, folosind în general termeni comuni, accesibili potenţialilor candidaţi”, „ghidul este foarte bine organizat”, „este bine structurat”, „ este un ghid foarte bine întocmit”, „este un ghid bine structurat şi clar”, „bine conturat

Bine structurat

10, 13, 17, 22, 24, 25.

11

Clişeat

privind calităţile unui angajat”. „Este exact ce trebuie, însă unele lucruri sunt 23. tipice, clişeate”.

CL BS 3% 13% DU 6% CO 10% S OB 6% 6%

ok 23%

U 33%


• •

U- util OB- obiectiv S- simpluţ

CO- complex DU- de urmat BS- bine structurat

CL- clişeat

Aprecierile respondenţilor s-au canalizat spre structura acestuia şi spre aportul informaţional („obiectiv, concis”), în timp ce lipsa exemplelor şi caracterul pe alocuri clişeat atrag după sine evaluări precum : simpluţ şi clişeat. Impresia ghidului de a fi „simpluţ” se datorează, cu siguranţă, structurii sale schematice din dorinţa de a nu încarca mintea cititorului. Un procent de 13% a apreciat structura schematică a ghidului, poate pentru că le-a fost mai uşor să parcurgă un astfel de ghid. Existenţa unor idei clişeate în cadrul ghidului este normală, dat fiind faptul că oamenii se exprimă mai uşor prin fraze clişeate (vă reamintim că ghidul a fost creat pe baza unor instrumente de cercetare, mai exact chestionare). În mare parte, respondenţii au catalogat ghidul ca fiind util, desigur, din diferite motive şi păreri personale. Lipsa unui indice precis de evaluare a oferit respondenţilor şansa de a a-şi exprima părerea liber şi, în plus să argumenteze decizia subiectivă de evaluare.

12

Întrebarea 5: Aţi urma acest ghid? Argumentaţi
Concepte generale Nu Răspunsuri „nu, are legătură cu personalitatea mea, nu are legătură cu regulile, aş spune o rugăciune şi aş lăsa totul în mâna lui Dumnezeu. Poate unde sunt şi o senior-profession”, „pe cât posibil aş încerca să mă menţin în parametrii de 3, 4, 5, 6, 7, 8, urmat prezentaţi în acest ghid”, „l-aş folosi după fiecare 9, 10, 11, 12, interviu ca să fac o evaluare a prestaţiei mele din timpul 13, 14, 15, 16, interviului”, „îmi oferă posibilitatea de a mă autoevalua 20, 21, 23, 24, şi de a şti ce pot îmbunătăţi în cazul parcurgerii unui 25, 26, 27, 28. interviu”, „bineînţeles, pentru că sunt destul de stresată când trebuie să vorbesc cu oameni străini despre care ştiu doar atât: sunt căutători de oameni talentaţi şi puternici”, „pentru că lucrurile sunt foarte clare”, „da, deoarece este bine structurat şi îşi atinge obiectivul de informare a candidaţilor”, „da, deoarece este bine structurat şi cuprinzător”, „da, întrucât este simplu, practic, informativ şi accesibil”, „da, este un bun început pentru a participa la un interviu; ajută la formarea unei păreri de ansamblu”, „da, ghidul este uşor de ţinut minte şi te ajută să-ţi controlezi viitorul comportament”, „da, oferă toate sfaturile necesare, bune de urmat în cadrul unui Da interviu”, „da, este util [...] sintetizează toate aspectele pe care trebuie să le îndeplineşti la un interviu. Te face să-ţi revizuieşti atitudinea, adaptându-te unui context diferit”, „m-ar ajuta să identific mai repede aspectele la care scârţâi şi să remediez problemele respective”, „nu există încă pe piaţă astfel de ghiduri”, „pentru că este foarte punctual, îmi spune exact ce trebuie să fac şi prezintă aspecte pe care nu le luam în considerare”, „îţi 13 Nr. chestionar 19.

face mai mult curaj, accentuează bine ce trebuie făcut şi ce trebuie evitat. Este ca un manual”, „mi-ar revizui calităţile ca viitor angajat”, „este un ghid care ţine cont de necesităţile desfăşurării cu succes a unui inteviu. Oferă informaţii privind punctele importante asupra atitudinii”, ‚pentru că mi-ar fi uşor să-mi fac o autoevaluare şi să aflu care sunt punctele mele forte, iar pe cele slabe să le îmbunătăţesc [...] pot evita anumite aspecte care m-ar pune în dificultate într-un inteviu de angajare”. „în unele cazuri”, „unele trăsături fac parte din nota mea personală; stăpânirea de sine şi încrederea în propria persoană sunt cele 2 aspecte esenţiale la care aş Parţial mai lucra şi consider că ajută mult”, „în 80% din ceea ce spune, da”, „da, pentru că cuprinde sfaturi utile pentru cei fără experienţă în ‚domeniu’ [...] nu, pentru că nu te poţi confirma unor reguli stricte; totul depinde de noi ca persoană, de ceea ce suntem şi de personalitatea noastră”, „da, mai ales înaintea unui prim interviu. Apoi, cu experienţa, începi să-ţi formezi propriul tău ghid”, „dacă mi s-ar cere să-mi schimb locul de muncă”. 1, 2, 17, 18, 22.

14

P Nu 10% 3%

Da 87%

P- parţial

Confirmarea de către respondenţi a aplicabilităţii ghidului în viaţa personală a fiecăruia se regăseşte în dorinţa acestora de reuşită, de bune performanţe. Persoanele intervievate au acordat atenţie ghidului din două puncte de vedere diferite: utilitatea ghidului vazută per ansamblu (structura acestuia, ce posibilităţi oferă cititorului) şi rolul acestuia într-o autoevaluare, atât a calităţilor, cât şi a defectelor viitorilor candidaţi pentru ca aceştia să ajungă la o cunoaştere de sine benefică şi pentru a-şi îmbunătăţi punctele slabe. Într-o proporţie destul de mare (87%), persoanele intervievate au optat pentru folosirea acestui ghid. În concepţia lor, ghidul este bine venit în elucidarea unei asemenea situaţii de comunicare, un context diferit faţă de cele întâlnite în viaţa de zi cu zi, unde trebuie să se adopte o anumită conduită. Prin intermediul acestui ghid, viitorii candidaţi sunt ajutaţi să intre în atmosfera acestei situaţii, dar nu trebuie să pierdem din vedere faptul că pesonalitatea şi modul de gândire a fiecăruia dintre noi joacă un rol extrem de important în contextul unui intreviu. Fiecare acţiune pe care o realizăm ia contur printr-o expresie proprie, indiferent de ce decidem să urmăm ca reguli sau de ceea ce ne constrânge din exterior.

15

ANALIZA GHIDULUI PENTRU INTERVIEVATOR

Întrebarea 1: Ce consideraţi că mai trebuie adăugat?
Concepte generale Aspecte legate de „apreciere profilul şi atitudinea interviului”, stimularea suplimentare, intervievatorului Răspunsuri obiectivă pe „răbdarea, candidatului dacă se Nr. chestionar 2, 3, 6, 7, 8.

toată ascultare”, prin

durata „da, întrebări

blochează”,

„reformularea întrebărilor”, „oferirea unui feedback prompt, dar şi constructiv”. Aspecte legate de „descrierea poziţiei trebuie explicată cât mai 1, 2, 4, 5, 7. structura şi obiectivul clar candidatului pentru a fi înţelese toate interviului aspectele (atribuţii, program, bonificare, etc.)”, „scurtă prezentare a scopului-descriere pe scurt a sarcinilor”, „la scopul interviului, intervievatorul doreşte să vadă că candidatul este potrivit pentru postul respectiv, se mulează pe cerinţele companiei”, „precizarea structurii interviului”, „oferirea de informaţii precise referitoare la post”, „alt scop al interviului ar fi acela de a urmări compatibilitatea calităţilor candidatului care l-ar cu putea cerinţele avea postului”, asupra „identificarea punctelor slabe şi impactul pe acestea organizaţiei”.

16

Interviu 50%

Interviev ator 50%

Ghidul intervievatorului trebuie îmbogăţit cu mai multe detalii referitoare la profilul intervievatorului, acesta trebuie să dea dovadă de obiectivitate, de răbdare şi ascultare, în acelaşi timp, să încerce să susţină candidatul prin întrebări ajutătoare. Oferirea feedback-ului nu trebuie privită ca o activitate formală, deoarece un simplu răspuns pozitiv sau negativ este lipsit de semnificaţie, atâta timp cât nu este însoţit şi de o valenţă constructivă, care este de mare ajutor candidatului pe viitor.

Întrebarea 2: Consideraţi că există aspecte care necesită explicaţii suplimentare?

Concepte generale

Răspunsuri

Nr. chestionar

17

Da • Structura de bază a „da, în ceea ce priveşte scopul interviului şi 1, 2, 6, 7, 8. interviului pregătirea prealabilă a acestuia”, „la structura întrebărilor – evitarea formulării de întrebări închise”, „pregătirea prealabilă înseamnă informarea cu privire la profilul postului liber, cu privire la profilul candidatului intervievat, formularea unui set de întrebări”, „atitudinea cordială constă întrun mediu relaxant şi respectuos, unde intervievatorul cere permisiunea de a lua notiţe”, „oferirea unui feedback prompt, trebuie explicat după cât timp trebuie oferit”, „scopul interviului constă de asemenea în testarea competenţelor prin întrebări specifice: identificarea unui profil de personalitate”. • Structura conceptuală „da, mai multe explicaţii despre ce înseamnă a ghidului DA/NU Nu DA şi ce înseamnă NU pentru a fi mai clar”, „nu, toate aspectele sunt bine redate”, „nu”. 3, 4, 5.

Nu 38% Da 62%

18

Procentul de 62% dintre respondenţi care au dat răspuns afirmativ arată clar că ghidul necesită explicaţii suplimentare pentru anumite concepte enunţate. Primele probleme de înţelegere sunt legate de însăşi structurarea ghidului în schemele Da/Nu. O formulă mai pe înţelesul tuturor, care ar putea fi propusă, ar fi denumirea acestor scheme astfel: „De preferat/De evitat”, unde prima secţiune vine cu propuneri în vederea realizării unui interviu obiectiv si comfortabil pentru candidat, iar a doua secţiune conţine itemi care trebuie pe cât posibil să nu fie puşi în practică, deoarece ar duce la un eşec al interviului din ambele perspective. Scopul interviului este mai complex decât cel redat inţial şi cuprinde aspecte legate de testarea competenţelor şi identificarea unui profil de personalitate. În ceea ce priveşte pregătirea prealabilă, atitudinea cordială şi oferirea unui feedback prompt, este nevoie de mai multe informaţii referitoare la activităţile incluse în aceste părţi constitutive ale interviului.

Întrebarea 3: Credeţi că există aspecte care nu-şi au locul în acest ghid? Dacă da, care?
Concepte generale Da • Elemente de eliminat Răspunsuri „natura interviului” 8. Nr. chestionar

• Elemente de transferat „încercarea de a pune intervievatul în situaţii 2, 4, 7. incomode este uneori indicat, pentru a-i la categoria DA observa comportamentul”, „încercarea de a pune în situaţii incomode intervievatul şi testele”, „formularea pe lângă subiect, aşteptarea şi încercarea de a pune în situaţii Nu incomode intervievatul”. „Nu” 1, 3, 5, 6.

19

Nu 49%

De eliminat 13% de transfera t 38%

Un element îmbucurător este faptul că ghidul realizat nu conţine informaţii cu totul nefolositoare, ci elemente care ar trebui transferate dintr-o secţiune în cealaltă. Acest fapt se datorează în mare măsură faptului că iniţial ghidul a fost realizat ţinând cont în mare măsură şi de părerea candidaţilor cu privire la atitudinea intervievatoului şi interviului propriu-zis. Se dovedeşte astfel că ceea ce îşi doreşte candidatul nu este pe aceeaşi lungime de undă cu obiectivul intervievatorului şi al interviului ca ansamblu. În consecinţă, vom opera în structura ghidului transferurile necesare, în aşa fel încât acesta să reflecte cât mai bine posibil scopul interviului.

Întrebarea 4: Ce aplicaţi şi ce nu aplicaţi din aspectele prezentate in ghid?
Concepte generale Aplicare totală Răspunsuri Nr. chestionar „aplic toate punctele prezentate în ghid”, „ aplic tot în 1,4,5,6,7. funcţie de situaţie”, „toate aspectele prezentate în ghid sunt aplicate în cadrul interviurilor”, „eu aş aplica Aplicare parţială tot”, „le aplic pe toate”. „din lipsă de timp, sar peste pregătire, merg pe 2, 3, 4, 8. inspiraţia de moment, mă bazez pe experienţă”, „în general încerc să aplic toate elementele din categoria Da, însă se mai întâmplă să utilizez din categoria Nu 20

în vederea evidenţierii unei calităţi a candidatului”, „aplic tot în funcţie de situaţie, cu excepţia ‚asteptarea’ şi ‚întârziere în oferirea feedback-ului’ , „pregătirea interviului, atitudine deschisă în timpul discuţiei, contact vizual”.

AP 44%

AT 56%

• •

AP-aplicabilitate parţială AT-aplicabilitate totală

Un procent de 56% din respondenţi au afirmat că toate punctele din ghid sunt folositoare, ceea ce evidenţiază complexitatea ghidului în atingerea punctelor importante. Întrun procent destul de mare şi anume 48%, respondenţii au afirmat că ar aplica doar anumite aspecte ale ghidului cum ar fi contactul vizual, atitudinea deschisă şi pregătirea interviului. Această aplicare parţială se explică prin faptul că unii repondenţi preferă un stil propriu sau se bazează pe experienţa acumulată.

21

Întrebarea 5: În forma actuală, este ghidul aplicabil în sfera dumneavoastră de activitate?

Concepte generale Răspunsuri Aplicabil în forma „da, este aplicabil”, „da”, „cred că da”, „sigur că actuală da”. Aplicabil doar cu „da, cu modificările solicitate”. modificări

Nr. chestionar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 7.

M 13%

DA 87%

M- Aplicabil doar cu modificări

În ceea ce priveşte aplicabilitatea ghidului în sfera de activitate, majoritatea respondenţilor, într-un procent de 87%, au considerat că în forma actuală ar aplica ghidul fără ezitare. Acest lucru dovedeşte că acest ghid corespunde oarecum standardelor dorite de un intervievator. Un procent de 13% au afirmat că ar aplica ghidul, doar dacă acesta ar fi modificat în sensul adăugării unor explicaţii suplimentare.

CONCLUZIE

22

O analiză a evaluării ghidului venită din exterior ne-a arătat atât părţile pozitive, cât şi pe cele negative din cadrul ghidului interviului de angajare, stabilit în prealabil. Scopul lucrării de faţă a fost acela de a crea un ghid mai adecvat cerinţelor exterioare, a persoanelor care apelează la un astfel de ajutor înaintea unui interviu de angajare. Finalitatea proiectului a fost constituită de reeditarea ghidului care a presupus o restructurare a formei, şi pe alocuri a conţinutului, oferindu-se de această dată mult mai multe explicaţii şi exemple concrete menite să-i călăuzească pe candidaţi şi intervievatori spre un interviu reuşit. Este foarte important de subliniat faptul că ghidul nu impune o anumită conduită în cadrul interviului, ci încearcă să ofere sugestii şi sfaturi utile pentru orice persoană care se pregăteşte pentru un interviu. Acest ghid vine în întampinarea nevoilor oricărei persoane, încurajând prin informaţiile oferite orice candidat care parcurge un prim interviu, cât şi orice intervievator care doreşte să realizeze un interviu benefic amândurora.

23

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful