You are on page 1of 1

MANUAL PENGISIAN BORANG SSQS OFFLINE

1. Bagi Responden Pentadbir dan Responden GPM hanya sekali pengisian sahaja diperlukan untuk SSQS.
2. Bagi pengisian responden Guru dan Murid telah dimudahkan dengan satu borang untuk 5 responden.
Contoh seperti di bawah:
A.

Bil responden boleh diubah


mengikut bilangan
responden sekolah yang ke
berapa..

B.

Kotak jawapan telah


disediakan mengikut
urutan responden. Bagi
responden 1, kotak
jawapan bernombor 1.
SILA UBAH NOMBOR
RESPONDEN MENGIKUT
BILANGAN SEBENAR

4. Sebarang masalah sila hubungi Pegawai Teknologi Pendidikan masing-masing