You are on page 1of 37

Leave

User ID User Name

Terminal ID

04/01/2015 04/02/2015 04/03/2015 04/06/2015


Wednesday Thursday
Friday
Monday

0001

Entry Time

12:17:59

Exit Time

21:25:36

0002

0003

'0004

'0006

0010

'0011

'0014

'0015

'0019

'0021

'0023

Kumaran.V

Kurian.V.T

Rajinikanth.D

Sivakumar.S

Suresh.B.M

Venkatesan.N

Manikandan.D

Karunagaran.G

Xavier Raja.R

Rajan.R

Arun Prasad.G

Anand.K.V

Entry Time
Exit Time

Leave

Entry Time

13:13:46

Exit Time

21:02:07

Entry Time

14:04:19

Exit Time

21:39:30

Entry Time

14:25:44

Exit Time

22:45:16

Entry Time

10:59:21

Exit Time

20:49:20

Entry Time

10:51:52

Exit Time

21:57:42

Entry Time

10:14:58

Exit Time

20:19:01

Entry Time

09:29:25

Exit Time

19:40:53

Entry Time

09:56:59

Exit Time

20:59:21

Entry Time

10:36:42

Exit Time

22:49:17

Entry Time

11:13:40

'0026

0035

0051

'0052

'0101

'0130

0164

0177

0179

0185

0205

0211

0217

Vinoth Kumar.P

Murali Dharan.V

Sivamurugan.P

Jeyaseelan.J

Rajesh S

Arul Kumaran M

Mohanraj.K

Selvam. K

Sundar

Ramesh Babu.N

P.Mariselvam

Kumar S

Ram Kumar P

Exit Time

21:00:46

Entry Time

11:12:25

Exit Time

20:03:18

Entry Time

11:52:46

Exit Time

21:16:12

Entry Time

13:38:10

Exit Time

21:43:20

Entry Time

11:26:08

Exit Time

21:05:45

Entry Time

10:18:14

Exit Time

22:01:02

Entry Time

10:46:54

Exit Time

21:02:03

Entry Time

09:57:36

Exit Time

20:58:14

Entry Time

10:35:17

Exit Time

21:04:07

Entry Time

10:52:37

Exit Time

21:02:33

Entry Time

11:19:47

Exit Time

23:00:00

Entry Time

11:19:42

Exit Time

20:58:18

Entry Time

11:19:59

Exit Time

20:58:27

Entry Time

11:06:40

Exit Time
0219

0222

0223

'0232

0239

0240

245

248

0249

'6012

'6017

6022

6026

Pandiyaraj M

Tamil Raja

Srinivasan B

Akileswar AVR

Sakthivel A

Subramanian S

V.Gowathaman

Selvanayagam

Karthiban N S

Ramprasath.B

Narayanan.G.K

Madhavan.P

Ramesh A R

20:49:42

Entry Time
Exit Time

Leave

Entry Time

10:40:28

Exit Time

20:16:21

Entry Time
Exit Time

Leave

Entry Time

14:56:27

Exit Time

21:25:22

Entry Time

11:07:08

Exit Time

21:43:14

Entry Time

10:52:30

Exit Time

21:36:11

Entry Time

10:12:25

Exit time

21:32:34

Entry Time

10:26:39

Exit time

22:00:53

Entry Time

10:46:40

Exit time

21:00:25

Entry Time
Exit Time

Leave

Entry Time

10:01:03

Exit Time

21:03:30

Entry Time

10:25:58

Exit Time

20:07:40

Entry Time

10:14:10

251 Vinoth kumar R

252 Sivaramakrishnan B

253 Praveen Kumar

254 Selvakumar P L

255 T.Rajendran

256 S.Gowri

257 Pradeep Kumar M

259 Ramanathan

261 Nandhini M

263 Suriyamoorthy

265 Santhakumar K

266 Babu

Exit Time

22:03:01

Entry Time

11:01:48

Exit Time

21:05:20

Entry Time

10:41:11

Exit Time

20:58:08

Entry Time

10:33:28

Exit Time

20:58:05

Entry Time

11:39:55

Exit Time

20:58:01

Entry Time

10:49:00

Exit Time

21:01:50

Entry Time

09:05:52

Exit Time

20:13:59

Entry Time

10:12:20

Exit Time

22:00:00

Entry Time

10:35:59

Exit Time

22:00:04

Entry Time

08:48:26

Exit Time

19:14:09

Entry Time

10:40:23

Exit Time

20:55:46

Entry Time
Exit Time

Leave

Entry Time

11:16:26

Exit Time

21:00:28

268 Karthikeyan

Entry Time

11:31:07

Exit Time

17:32:02

269 Emmanvel Charles J Entry Time

270 Mahadevan N

271 Kaushik

272 Dipankar

273 Sarath M

274 Mohanasundaram

275 Satheesh Betty

276 Neethu Mol

277 Vignesh

278 Gopinath

279 Babukannan

280 Kabilan

09:57:17

Exit Time

22:01:43

Entry Time

10:27:11

Exit Time

21:04:13

Entry Time

09:53:29

Exit Time

21:59:30

Entry Time

09:53:02

Exit Time

21:59:56

Entry Time

10:15:02

Exit Time

22:01:06

Entry Time

10:32:16

Exit Time

21:07:07

Entry Time

09:45:07

Exit Time

21:58:33

Entry Time
Exit Time

Leave

Entry Time

09:57:26

Exit Time

22:00:08

Entry Time

09:30:59

Exit Time

19:48:04

Entry Time
Exit Time

Leave

Entry Time

09:50:37

Exit Time

19:31:55

281 Triveni M

282 Goutham B

283 Praveen Kumar P

284 Rahul

285 Gullit

286 Muthu Saravanan S

287 Muthuraman S

288 Akshmik Mondal

Entry Time

09:34:35

Exit Time

19:28:10

Entry Time

11:34:48

Exit Time

20:50:45

Entry Time

10:51:42

Exit Time

20:56:38

Entry Time

09:14:38

Exit Time

21:58:51

Entry Time

09:16:11

Exit Time

21:59:02

Entry Time

10:24:35

Exit Time

17:56:56

Entry Time

10:03:59

Exit Time

21:04:19

Entry Time
Exit Time

289 Milan Mondal

Entry Time
Exit Time

290 Wasim Reja

Entry Time
Exit Time

291 Himanshu Kumar

Entry Time
Exit Time

292 Tanmay Chakraborty Entry Time


Exit Time
293 Arindham Biswas

Entry Time
Exit Time

294 Tanmay Biswas

Entry Time
Exit Time

295 Sumit Sarkar

Entry Time
Exit Time

296 Rritabrata Banerjee

Entry Time
Exit Time

297 Esakki Sundar

Entry Time
Exit Time

298 Gowshik Dholi

Entry Time
Exit Time

299 Bikash

Entry Time
Exit Time

300 Ramkumar V

Entry Time
Exit Time

301 Koushik Kumar Pal

Entry Time
Exit Time

302 Amit Sasmal

Entry Time

04/07/2015 04/08/2015 04/09/2015 04/10/2015 04/13/2015 04/15/2015 04/16/2015


Tuesday
Wednesday Thursday
Friday
Monday
Wednesday Thursday

Leave

04/17/2015 04/20/2015 04/21/2015 04/22/2015 04/23/2015 04/24/2015 04/27/2015


Friday
Monday
Tuesday
Wednesday Thursday
Friday
Monday

04/28/2015 04/29/2015 <11:30


Tuesday
Wednesday

>11:30<11 >11:46<12 >12:01<12 >12:16<12 >12:30

LEAVE

2.5

2.5

11

Late LOP

45HRS LOP Tot LOP

5 5

5.5

5.5

2.5 2.5

Sheet2
Emp_No
0001
0002
0003
'0004
'0006
0010
'0011
'0014
'0015
'0019
'0021
'0023
'0026
0035
0051
'0052
'0101
'0130
0164
0177
0179
0185
0193
0205
0211
0217
0218
0219
0222
0223
'0232
0239
0240
245
248
0249
'6012
'6017
6022
6026
251
252
253
254

Emp_Name
Kumaran.V
Kurian.V.T
Rajinikanth.D
Sivakumar.S
Suresh.B.M
Venkatesan.N
Manikandan.D
Karunagaran.G
Xavier Raja.R
Rajan.R
Arun Prasad.G
Anand.K.V
Vinoth Kumar.P
Murali Dharan.V
Sivamurugan.P
Jeyaseelan.J
Rajesh S
Arul Kumaran M
Mohanraj.K
Selvam. K
Sundar
Ramesh Babu.N
Prakash.R
P.Mariselvam
Kumar S
Ram Kumar P
Ramesh H
Pandiyaraj M
Tamil Raja
Srinivasan B
Akileswar AVR
Sakthivel A
Subramanian S
V.Gowathaman
Selvanayagam
Karthiban N S
Ramprasath.B
Narayanan.G.K
Madhavan.P
Ramesh A R
Vinoth kumar R
Sivaramakrishnan B
Praveen Kumar
Selvakumar P L
Page 36

Sheet2
255
256
257
259
261
263
265
266
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287

T.Rajendran
S.Gowri
Pradeep Kumar M
Ramanathan
Nandhini M
Suriyamoorthy
Santhakumar K
Babu
Karthikeyan
Emmanvel Charles J
Mahadevan N
Kaushik
Dipankar
Sarath M
Mohanasundaram
Satheesh Betty
Neethu Mol
Vignesh
Gopinath
Babukannan
Kabilan
Triveni M
Goutham B
Praveen Kumar P
Rahul
Gullit
Muthu Saravanan S
Muthuraman

Page 37