You are on page 1of 2

SENARAI KEPERLUAN PENGGUNAAN BUKU TULIS BAGI SETIAP SUBJEK SRIIT AS-SYAKIRIN

SUBJEK

BAHASA MALAYSIA

NAMA
GURU
MARDI

BUKU
GARIS
SATU
2-3 (2)

BUKU
GARIS 3
SEPARUH

BUKU
GARIS
3

BUKU
PETAK
KECIL

BUKU
PETAK
BESAR

BUKU
PANJANG

Buku
conteng
garis 1 (2)

MYZA
BAHASA ENGLISH

HIDAYATI

4-6 (2)
2-3 (1)

1 (2)
2 (1)

4-6 (1)

1 (1)

1 (1)

4-6 (1)

SYAFIQAH
SAINS

4-6 (1)
2-3 (1)

HIDAYATI
SUHAIMI
1 (1)

MATEMATIK

4-6 (1)

MARDI

2-3 (2)

AISYAH
4,5,6 (4)
BAHASA ARAB

HABIB

1 (2)

3-4 (1)

AMI
1,2,5,6 (1)
JAWI

NAIM

5-6 (1)

LIYANA
AKHLAK

HABIB

3-4 (1)
1-6 (2)

TAUHID

FAIZAH

1-6 (1)

FEQAH

ROSLAN

1-6 (1)

TAJWID

NAIM

3-4 (1)

SIRAH

NAIM

CADANGA
N BUKU

1-2 (1)

2 (1)

5-6 (1)
3-6 (1)

CATATAN

JUMLAH

1725

100

250

500

150

650

450 *atas budi bicara