You are on page 1of 1

SIFIR 8 ( 20 saat

)

08
16
24
32
40
48
56
64
72
80

Mula – mula tulis nombor 0,1,2,3,4. Buat satu
garisan di bawah nombor 4 ye…..lepas tu tulis
nombor 4,5,6,7,8 ( kebawah ). Mula dari bawah
sebelah nomnor 8. Tulis nombor 0,2,4,6,8. Ulangi
nombor yang sama ye…..
Siap sudah sifir 8…