1. Ang kauna-unahang nanirahan sa Pilipinas ay ang mga __________. a. Indonesyo b. Malay c. Negrito d. Intsik 2.

Ano ang tawag sa aklat na siyang kauna-unahang aklat na

1.

1. 1.

1.

1.

1.

1.

1. 1. 1.

1.

panrelihiyong nalimbag sa pamamagitan ng silograpiko noong 1593 dito sa Piliinas? a. Doctrina Christiana c.Ang Barlaan at Josephat b. Nuestra Señora del Rosario d. Noli Me Tangere Ito’y isang dulang musical o isang melodramang may 3 yugto na ang mga paksa ay tungkol sa pag-ibig, paninibugho, paghihiganti, pagkasuklam at iba’t iba pang damdamin. a. Moro-Moro b. karilyo c. Cenaculo d. Zarzuela Ito’y isang dulang ang mga nagsisiganap ay mga tau-tauhang karton. a. Moro-Moro b. Karilyo c. cenaculo d. Zarzuela Ang _________ ay ang pagsasadula ng paghahanap ng krus sa pinagpakuan kay Kristo nina Reyna Elena at Prinsipe Constantino. a. Cenaculo b. Pasyon c. Zarzuela d. Tibag Siya ay isang manananggol at mamamahayag na napatanyag sa bansag na “Plaridel”. a. Dr. Jose Rizal c. Juan Luna b. Marcelo H. del Pilar d. Emilio Jacinto Sino ang tinaguriang “Utak ng Katipunan”? a. Andres Bonifacio c. Emilio Jacinto b. Emilio Aguinaldo d. Apolinario Mabini Ito’y isang uri ng Tulang Liriko na tungkol sa paghanga o agpui sa isang bagay. a. Oda b. Elehiya Soneto d. Kantahin Ano ang tawg sa isang maikling kathang pampanitikang nagsalaysay ng pang-araw-araw na buhay na may isa o ilang tauhan, may isang pangyayari at isang kahintalan? a. Nobela b. Maikling Kuwento c. Sanaysay d. Talambuhay Ito’y kuwento ng mga hayop at ng mga bata. a. Parabula b. Alamat c. Dula d. Pabula Ang _________ ay awit ng pag-ibig ng mga Tagalog. a. Balitaw b. Hele c. Kundiman d. Colado Si Francisco Baltazar ay kilala sa tawag na __________. a. Kikong Balagtas c. Plaridel b. Huseng Sisiw d. Dimasalang Isang Prusisyong ginaganap kung bisperas ng pasko. a. Panunuluyan b. Duplo c. Tibag d. Cenaculo

1. Alin sa mga sumusunod ang kahulihulihang tula ni Rizal? a. Kundiman b. Mi Ultimo Adios c. Brindis

d.

Pinatutula Ako

1. Alin sa mga isinulat ni Marcelo H. del Pilar ang nagtanggol sa Noli Me

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

tangere ni Rizal? a. Dasalan at Tuksuhan c. Ang Cadaquilaan ng Dios b. Caiigat Cayo d. Ang Kalayaan Ito ang Isinulat ni Graceano Lopez Jaena na tumutuligsa sa kabalayan, kamangmangan at pagmamalabis ng mga Prayle. a. Ang Anak ng Prayle c. Fray Botod b. La Hija del Fraile d. Ang lahat ay Pandaraya Sino sa mga propagandista ang nagkubli sa mga sagisag na Tikbalang, Kalipulako at Naning? a. Antonio Luna c.Mariano Ponce b. b. Graceano Lopez jaena d. Jose Rizal Siya ay sumanib sa Kilusang Propaganda sa ilalim ng sagisag na Tagailog. a. Marcelo H. del Pilar c. Graceano Lopez Jaena b. Mariano Pnce d. Antonio Luna Ang kauna-unahang nagsalin sa Tagalog ng Noli Me Tangere ni Rizal. a. Isabelo de los Reyes c. Jose Maria Panganiban b. Dr. Pedro Paterno d. Pascual Poblete Sino ang tinaguriang “Utak ng Himagsikan”? a. Andres Bonifacio c. Apolinario Mabini b. Emilio Aguinaldo d. Emilio Jacinto Alin sa mga sumusunod ang tulang isinulat ni Adelina Curea na nagkamit na “Gantimpalang Zobel”? a. El dolor de Amor c. El Nido b. El Amor de los Amores d. Electa Isang dula na ipinalalagay na “Obra Maestra” ni Patricio Mariano. a. Luhang tagalong c. Kahapon, Ngayon at Bukas b. Anak ng Dagat d. Dalawang Pag-ibig Siya ang itinuturing na “Ama ng makabagong dulang Tagalog”. a. Julian Cruz Balmaceda c. Aurelio Tolentino b. Severino Reyes d. Lope K. Santos Sino sa mga sumusunod ang tinatawag na “Ama ng Balarilang Pilipino”? a. Lope K. Santos c. Julian Cruz Balmaceda

d. Aurelio Tolentino 1. Ang tinaguriang makata ng mga manggagawa ay si ________________. a. Amado V. Hernandez c. Florentino Collantes b. Teodoro Gener d. Ildefonso Santos

b. Severino Reyes

1. Ang paglalagay ng bangkay sa gusi bilang kabaong ay isang

kaugaliang dinala rito sa Pilipinas ng mga ______________. a. Negrito b. Malay c. Intsik d. Bumbay 1. Ito ay Epiko ng mga Ilokano. a. Bantugan c. Ibalon, at Aslon b. Biag ni Lam-ang d. Hudhud, at Alim 1. Ano ang tawag sa isang patalinhagang pahayag na ginagamit ng mga matatanda noong unang panahon upang mangaral at akayin ang mga kabataan sa mabuting asal? a. sawikain b. bugtong c. alamat d. salawikain
1. Ano ang pamagat sa kauna-unahang nobela sa Pilipinas? a. Ang Barlaan at Josephat c. Nuestra Señora del Rosario b. Doctrina Christiana d. Urbana at Felisa 1. Sino ang unang nagkamit ng “Commonwealth Award” noong 1940

1.

1.

1.

1.

2.

dahil sa kanyang aklat na “Walang hanggan ang Pangarap”? a. Genoveva Edrosa Matute c. Brigido Batungbakal b. N.V.M. Gonzalez d. Buenaventura Medina Ito ang nagbunsod sa pagkakaisa ng mga Amerikanong may kulay na ipaglaban ang kanilang karapatan at katarungan sa harap ng batas. a. Social Contract c. Uncle Tom’s Cabin b. Canterbury Tales d. Iliad at Odyssey Ang ______________ ay isang tulang nagpapahayag ng panimdim o pagkalumbay dahil sa minamahal na namatay. a. Oda b. Soneto c. Elehiya d. kantahin Ito’y isang tulang may labing-apat na taludtod at ang bawat taludturan ay tigdalawang taludtod. a. Oda b. Soneto c. Elehiya d. Kanatahin Isang akdang pampanitikang ang layunin ay bigkasin sa harap ng mga tagapakinig. a. Sanaysay b. Talumpati c. Inpormal na Sanaysay d. Pormal na sanaysay Ano ang tawag sa uri ng dula na nagtatapos sa kamatayan o kalungkutan ng pangunang tauhan?

a. Komedya 3.

b. Trahedya

c. Melodrama

d.

4. 5.

1.

1. 2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Saynete Ito ay isang dula na masaya, kawili-wili at nagtatapos sa tagumpay ng pangunang tauhan. a. Komedya b. Tahedya c. Melodrama d. Saynete Isang uri ng panitikang ang pinakalayunin ay tungkol sa tanghalan. a. Dula b. Talumpati c. Pabula d. Parabula Ano ang ikalawang aklat na nalimbag sa Pilipinas? a. Nuestra Señora del Rosario c. Ang Barlaan at Josephat b. Doctrina Christiana d. Urbana at Felisa Alin sa mga sumusunod ang halimbawa na isang awit? a. Noli Me Tangere c. Ibong Adarna b. El Filibusterismo d. Florante at Laura Ang Ibong Adarna ay isang halimbawa ng ______________. a. Awit b. Tula c. Nobela d. Corrido Ito ay isang madulang pagtatalong patula na karaniwang ginaganap sa isang maluwang na bakuran ng namatayan. a. Karagatan b. Cenaculo c. Tibag d. Duplo Ano ang tawag sa isang dulang naglalarawan ng buong buhay hanggang sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo? a. Cenaculo b. Tibag c. Pasyon d. MoroMoro Ito ay isang pangkat na binuop ng mga intelektwal sa gitnang uri. a. Katipunan b. Propaganda c. KKK d. KBP Isang akda ni Antonio Luna na naglalarawan ng aktwal na buhay Filipino. a. La Tertulia Pilipina c. Impresiones b. Todo Por El Estomago d. Noche Buena Siya ang nagtatag ng Katipunan. a. Emilio Jacinto c. Andres Bonifacio b. Apolinario Mabini d. Jose Palma Itinuturing na Kodigo ng Rebolusyon. a. Sa BAgong Pilipino c. Tapunan ng Lingap b. Liwanag at Dilim d. Pag-ibig sa Tinubuang Lupa Siya ay kilala sa buong mundo bilang manunulat sa maikling katha at makata sa wikang Ingles. a. Jose Garcia Villa c. Jorge Bacobo b. Luis Dato d. Maximo M. Kalaw

9. Sino ang nagtatag at naging unang editor ng Philipine Journal of

Education? a. Fernando M. Maramag c. Jorge Bacobo b. Maximo M. Kalaw d. Francisco Benitez 10. Ang kauna-unahang nakilalang mandudulang Pilipino. a. Julian Cruz Balmaceda c. Aurelio Tolentino b. N.V.M. Gonzales d. Jose Maria Rivera 11. Ano ang tawag sa isang pahulaan sa pamamagitan ng paglalarawan na binibigkas ng patula? a. Palaisipan b. panunudyo c. Bugtong d. Berso

UNIVERSITY of the VISAYAS
Danao City Campus Danao City, Cebu

FIL LIT 1
(Panitikan ng Pilipinas)

Ipinasa ni:

Bugtai, Jonalyn G. BEED-02

Ipinasa kay:

Gng. Ruth Almerez Guro

ANSWER KEY:

1. C 2. A 3. D 4. B 5. D 6. B 7. C 8. A 9. B 10. D 11. C 12. A 13. A 14. B 15. B 16. C 17. C 18. D 19. D 20. C 21. C

26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.

C B D A C C C B B B A A A D D D A B D C B

22. B 23. B 24. A 25. A

47. 48. 49. 50.

A D C C