Hora

08:00 – 08:15 08:15 – 09:00 09:00 – 09:45 09:45 – 10:00 10:00 – 10:45 10:45 – 11:30 11:30 – 11:45 11:45 – 12:30 12:30 – 13:15 13:15 – 13:55 13:55 – 14:35 14:35 – 14:40 14:40 – 15:20 15:20 – 16:00

Lunes
Reflexión Física Física

Martes
Reflexión Matemáticas Matemáticas

Miércoles
Reflexión Química Química Recreo

Jueves
Reflexión Matemáticas Matemáticas

Viernes
Reflexión Química Química

Arte/Música Arte/Música

Historia Historia

Inglés C. Curso Recreo

Historia Historia

Lenguaje Lenguaje

Matemáticas Matemáticas

Biología Biología

Lenguaje Lenguaje Almuerzo

Inglés Inglés

Tecnología Tecnología

Historia

Inglés

Matemáticas Recreo

Lenguaje

Inglés

Lenguaje Lenguaje

Ed. Física Ed. Física

C. Católica C. Católica

Física Física

Biología Biología