Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Seni Visual

Mata Pelajaran Tahun Bidang/ Tajuk Aktiviti Tarikh Masa : Pendidikan Seni Visual : Tahun 5 Ibnu Batutta : Menggambar – Buah-buahan Tempatan : Menghasilkan gambar buah-buahan tempatan menggunakan teknik stemsilan dan gosokan. : 16 Febuari 2010 : 9.10 - 10.10 ( 60 minit )

Objektif Pengajaran Guru dapat mengajar murid menghasilkan gambar buah-buahan menggunakan teknik stensilan dan gosokan. Hasil Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat: 1. Menghasilkan gambar buah-buahan tempatan dengan menggunakan teknik stensilan dan gosokan. 2. Menyenaraikan alat dan bahan yang di perlukan untuk menghasilkan gambar buah-buahan tempatan dengan menggunakan teknik stensilan dan gosokan. 3. Menyatakan secara lisan langkah-langkah untuk menghasilkan gambar buah-buahan tempatan dengan menggunakan teknik stensilan dan gosokan. Keperluan : 1. Alat 2. Bahan - gunting - kertas lukisan, gambar buah-buahan tempatan, gam, krayon

3. Rujukan

- Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) Tahun 5

Penerapan Nilai : kebersihan, rajin, kreatif ABM/BBM : komputer riba, pembesar suara, carta langkah-langkag penghasilan, gambar buah-buahan tempatan. Prosedur : 1. Guru menentukan aras pembelajaran supaya bersesuaian dengan tahap murid. 2. Guru merancang strategi pembelajaran dengan menerapkan Teori Kecerdasan Pelbagai, Pembelajaran Konstrukivisme, Pembelajaran Kolaboratif, dan elemen KBKK. 3. Memulakan aktviti pengajaran dan pembelajaran dengan set induksi iaitu permainan teka-teki serta menunjukkan contoh hasil buah-buahan yang menggunakan teknik stensilan dan gosokan. 4. Guru menunjukkan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat gambar buah-buahan tempatan menggunakan teknik stensilan dan gosokan. 5. Guru menerangkan proses untuk melakukan gambar buah-buahan tempatan menggunakan teknik stensilan dan gosokan. 6. Guru membimbing murid-murid melakukan aktiviti menggambar dengan menggunakan teknik stensilan dan gosokan sehingga siap. 7. Apresiasi dan refleksi. 8. Penutup

BUTIRAN KEGIATAN Set Induksi (7 minit) 1. Guru mengadakan permainan teka-teki tentang buah-buahan tempatan. - buah apakah yang digelar raja buah? -monyet begitu menggemari buah ini kerana rasanya yang sangat lazat. -rasanya sangat manis dan berwarna ungu gelap. Ia juga mempunyai banyak tampuk. -di dalam badannya terdapat beribu biji yang boleh dibuat benih. Apakah nama saya?

HASIL PEMBELAJARAN

STRATEGI P&P

- murid menjawab soalan teka-teki yang diberikan oleh guru. • • • • Durian Pisang Manggis Betik

Teori Kecerdasan Pelbagai -interpersonal -verbal linguistik

-Teknik Soal jawab -murid-murid memberikan pelbagai respon tentang soalan yang diajukan oleh guru. -Pembelajaran Kontekstual

2. Guru mengadakan sesi soal jawab dengan murid tentang pengalaman masing-masing di dusun buah dan buah kegemaran mereka. 2. Guru menjelaskan tajuk pelajaran iaitu konsep stensilan dan gosokan. -murid-murid menumpukan perhatian terhadap penerangan yang dibuat oleh guru.

Aktiviti 1 - Set Peralihan (10 minit) 1. Guru meminta murid menyenaraikan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat gambar buah-buahan tempatan berdasarkan penerangan yang diberikan oleh guru pada

Aras 1

- beberapa orang murid dipilih secara rambang untuk menyenaraikan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat gambar buah-buahan tempatan menggunakan teknik stensilan

Teori Kecerdasan Pelbagai -interpersonal

Refleksi

: