You are on page 1of 238

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Burugma emniyeti,

olarak hesaplam. Bu dejjer,
VKi

a

VKi

< a o = 3 7 , 5 ~ / c m 2icin;

> a o = 3 7 , 5 k N / c m 2 iqin;

Problem :V.5
!$ekil V. lOYdagoriilen takviyeli profil
kirigin tagiyabilecegi maksimum q yiikiinii
bulunuz ve kaynak dikiglerini tahkik ediniz
f
1/500 I 5009de J x = 68740 cm4
S, = 1620 cm3

cozm:

i:

Taginabilecek maksimum q yiiku,
normal .gerilme, kayma gerilmesi ve sehim
~artlanndanhesaplanacaktlr.

---.-. --.-

a) Normal gerilme bahmzdan:

a

Jx,pmfl+ Jlmha = 68740 + 2 x 22 x 1,2 x (25,6)2

I500

Sekil V .10

'