Mengintai Ruang Insaf

1 Semakin berat kejahilan Terpikul di bahu Semakin jauh perjalanan Memburu nur-Mu. 2 Sewaktu berlari di padang hidup Kerap kakiku tersadung selirat akar Tubuhku tercalar duri pidana Pada samar kejauhan Ancala mulia makin kabur Dan menghilang. 3 Sekadar songsang aksara kata Tanpa kembali ke tunjang makna, “Apakah dalam sarat khilaf” Masih terbuka ruang untuk Dianugerahkan keinsafan?” 4 Rabb, Moga pintu taubat-Mu terbuka Sebelum api dari bara itu menyala. Shukri Abdullah

Maksud
Rangkap 1: Perjalanan untuk mencari keredaan Tuhan semakin sukar akibat kekurangan ilmu. Rangkap 2: Dalam menjalani kehidupan seharian, penyajak tidak lepas daripada melakukan kesilapan. Akibatnya, jalan menuju kebenaran semakin sukar diperoleh. Rangkap 3: ……………………………………………………… …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………. Rangkap 4:………………………………………………………. …………………………………………………………………… …………………………………………………………………….

Tema - ...................................................................................................................................................................................... Persoalan – i) Manusia tidak lepas daripada melakukan kesalahan dan kesilapan. ii) Insaf - .............................................................................................................................................................. iii) Keinginan untuk bertaubat iv) ..........................................................................................................................................................................
Metafora – Penggunaan kata-kata yang membawa maksud yang lain daripada makna sebenar perkataan. Cth: Asap kemarahan dilepaskan sedikit demi sedikit. (Asap menunjukkan sesuatu yang baru bermula - kemarahan yang baru bermula). Kisan yang mengabungkan unsur konkrit (sesuatu yang boleh sentuh) dan abstrak (sesuatu yang tidak boleh disentuh) cth sungai duka. Hiperbola – Bahasa kiasan yang digunakan untuk menyatakan secara berlebihan daripada maksud sebenar. Cth: Pembangunan mewah itu telah mencipta pisau tajam yang membenam dalam dada ayah. Gambaran berlebihan menunjukkan betapa buruknya kesan pembangunan itu terhadap ayah. Sinkope – Penyingkatan kata. Cth: Kalau kau jadi macam aku, tentu pa dan ma berbangga. Ma= mama/ pa=papa Asonasi – Pengulangan huruf vokal (A, E,I,O,U) Aliterasi – Pengulangan huruf konsonan (selain daripada huruf vokal)

Unsur Keindahan/Gaya Bahasa i) Pemilihan kata atau diksi yang puitis = …………………………………………………….………………………………. ii) Metafora = ............................................................................................................................................................................... iii) Hiperbola = ............................................................................................................................................................................ iv) Asonasi =................................................................................................................................................................................. v) Aliterasi = ................................................................................................................................................................................ vi) Sinkope = ............................................................................................................................................................................... Nada – Melankolik (mengambarkan perasaan penyajak yang menginsafi diri dan mengharap peluang taubat terbuka lagi) Nilai – i) Keinsafan – Contohnya, perasaan insaf penyajak terhadap kesalahan masa lampaunya. ii) Rasional – Contohnya, penyajak mengakui kesilapan yang telah dilakukannya. iii) Kejujuran - ................................................................................................................................................................. Pengajaran – i) Insaf - ................................................................................................................................................................ ii) Bertaubat - ....................................................................................................................................................... iii) Ikhlas pohon ampun - ..................................................................................................................................... Soalan Berbentuk SPM: (i) Nyatakan maksud rangkai kata sarat khilat. (2 Markah) (ii) Pada pendapat anda, mengapakah perlu kita segera bertaubat daripada kesalahan yang telah dilakukan? Nyatakan empat sebab tersebut. (4 Markah) (iii) Berikan tiga pengajaran yang terkandung dalam sajak “Mengintai Ruang Insaf” (3 Markah)

Nota Intensif Komsas – Sajak ‘Mengintai Ruang Insaf’- Shukri Abdullah

Disediakan oleh Cikgu Hasrul

Mengintai Ruang Insaf
1 Semakin berat kejahilan Terpikul di bahu Semakin jauh perjalanan Memburu nur-Mu. (u) 2 Sewaktu berlari di padang hidup (i) Kerap kakiku tersadung selirat akar Tubuhku tercalar duri pidana Pada samar kejauhan Ancala mulia makin kabur Dan menghilang.

Maksud
3 Rangkap 1: Perjalanan untuk mencari keredaan Tuhan semakin Sekadar songsang aksara kata (s) Tanpa kembali ke tunjang makna(n) sukar akibat kekurangan ilmu. “Apakah dalam sarat khilaf” (a) Masih terbuka ruang untuk (u) Rangkap 2: Dalam menjalani kehidupan seharian, penyajak Dianugerahkan keinsafan?” (n) tidak lepas daripada melakukan kesilapan. Akibatnya, jalan menuju kebenaran semakin sukar diperoleh. 4 Rabb, Moga pintu taubat-Mu terbuka (t) Rangkap 3: Penyajak sangsi sama ada perasaan insaf akan Sebelum api dari bara itu menyala. wujud dalam dirinya. (a) Shukri Abdullah Rangkap 4:………………………………………………………. …………………………………………………………………… …………………………………………………………………….

Tema – Keinsafan seseorang yang bermuhasabah diri atas kesilapan yang dilakukan dan keinginan untuk bertaubat. Persoalan – i) Manusia tidak lepas daripada melakukan kesalahan dan kesilapan. ii) Insaf – Perlunya perasaan insaf dalam diri iii) Keinginan untuk bertaubat iv) Perasaan kesal atas kesalahan yang dilakukan.
Metafora – Penggunaan kata-kata yang membawa maksud yang lain daripada makna sebenar perkataan. Cth: Asap kemarahan dilepaskan sedikit demi sedikit. (Asap menunjukkan sesuatu yang baru bermula - kemarahan yang baru bermula). Kisan yang mengabungkan unsur konkrit (sesuatu yang boleh sentuh) dan abstrak (sesuatu yang tidak boleh disentuh) cth sungai duka. Hiperbola – Bahasa kiasan yang digunakan untuk menyatakan secara berlebihan daripada maksud sebenar. Cth: Pembangunan mewah itu telah mencipta pisau tajam yang membenam dalam dada ayah. Gambaran berlebihan menunjukkan betapa buruknya kesan pembangunan itu terhadap ayah. Sinkope – Penyingkatan kata. Cth: Kalau kau jadi macam aku, tentu pa dan ma berbangga. Ma= mama/ pa=papa Asonasi – Pengulangan huruf vokal (A, E,I,O,U) Aliterasi – Pengulangan huruf konsonan (selain daripada huruf vokal)

Unsur Keindahan/Gaya Bahasa i) Pemilihan kata atau diksi yang puitis = Contohnya: ancala mula makin kabur ii) Metafora = Padang hidup – bermaksud tempat kehidupan) iii) Hiperbola = sebelum api dari bara itu menyala – (api dari bara- api neraka = perbandingan yang melampau) iv) Asonasi = (a) Apakah dalam sarat khilaf dan sebelum api dari bara itu menyala. (u) dan(i) v) Aliterasi = (s) Sekadar songsang aksara kata, (t) moga pintu taubat-Mu terbuka, (n) dianugerahkan keinsafan vi) Sinkope = kakiku (rangkap 2,baris 2), tubuhku (rangkap 2,baris 3) Nada – Melankolik (mengambarkan perasaan penyajak yang menginsafi diri dan mengharap peluang taubat terbuka lagi) Nilai – i) Keinsafan – Contohnya, perasaan insaf penyajak terhadap kesalahan masa lampaunya. ii) Rasional – Contohnya, penyajak mengakui kesilapan yang telah dilakukannya. iii) Kejujuran – Contohnya, sifat jujur dan ikhlas ketika memohon keampunan dan mengakui kesilapan. Pengajaran – i) Insaf – Kita hendaklah insaf akan kesalahan yang telah kita lakukan ii) Bertaubat – Kita hendaklah segera bertaubat selepas melakukan kesalahan iii) Ikhlas pohon ampun – Kita hendaklah ikhlas memohon keampunan daripada Tuhan.

Nota Intensif Komsas – Sajak ‘Mengintai Ruang Insaf’- Shukri Abdullah

Disediakan oleh Cikgu Hasrul

Soalan Berbentuk SPM: (i) Nyatakan maksud rangkai kata sarat khilat. (2 Markah) (ii) Pada pendapat anda, mengapakah perlu kita segera bertaubat daripada kesalahan yang telah dilakukan? Nyatakan empat sebab tersebut. (4 Markah) (iii) Berikan tiga pengajaran yang terkandung dalam sajak “Mengintai Ruang Insaf” (3 Markah)

Jawapan (i) (ii)

Banyak/penuh dengan kesilapan/kesalahan a. b. c. d. Supaya kita tidak mengulangi kesilapan itu lagi Supaya dosa-dosa kita diampunkan Allah Supaya kita insaf akan kesalahan yang dilakukan Dikhuatiri kita tidak sempat bertaubat dan terus bergelumbang dengan kesilapan

(iii) a. Kita hendaklah insaf akan kesalahan yang telah kita lakukan b. Kita hendaklah segera bertaubat selepas melakukan kesalahan c. Kita hendaklah ikhlas memohon keampunan daripada Tuhan.

Nota Intensif Komsas – Sajak ‘Mengintai Ruang Insaf’- Shukri Abdullah

Disediakan oleh Cikgu Hasrul