Syair Definisi Orang Berakal (1) Orang berakal sangatlah mulia, Pakaian anbia dan aulia, Barang siapa mengikut

dia, Itulah tanda orang bahagia. (2) Kerana ia akalnya tajam Menjadi kepala bela bermacam, Jikalau mata melihat kekejaman, Disebutlah jalannya ia tersunjam. (3) Telek pandangan dengan makrifat, Sangatlah mengasihi tuan dan sahabat, Rangkap 1 Rangkap 2 Rangkap 3 Rangkap 4 Rangkap 5 Rangkap 6 Rangkap 7 Tiada mengasihi orang yang jahat, Takut akhirnya menjadi fazihat. (4) Sebagai lagi tanda berakal, Perintah syarak tidak menyangkal, Menjauhkan tamak hendak tawakal, Ibanya tahu dunia tak kekal. (5) Jika ia dikasihi raja, Tiadalah ia melanja-lanja, Tiadalah menyombong pada bekerja, Dengan taulannya bersamaan sahaja. (6) Apabila raja kasih sangat, Makin itu, makin ia ingat, Segala taulannya hatinya dihambat, Merendahkan diri serta berkhidmat. (7) Demikian lagi dengar olehmu, Tanda berakal kasihan ilmu, Suka mentelaah tiadalah jemu, Mencari kupasan jangan tersemu.

............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. Orang yang berakal akan membela sesiapa sahaja yang dianiayai. Si pelakunya pula akan menerima balasan yang setimpal dengan kekejaman yang telah dilakukannya. ............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................ Orang yang berakal akan mengikut hukum-hukum agama. Selain berserah kepada Allah, orang yang berakal juga tidak bersikap tamak haloba kerana dia sedar bahawa dunia ini tidak akan kekal. ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ Jika pihak atasan memberikan perhatian yang lebih kepadanya, orang berakal itu makin berusaha merapatkan hubungan dengan rakan-rakannya, tetap bersikap merendah diri dan makin kuat bekerja. Orang yang berakal tidak berasa bosan dalam mengejar ilmu pengetahuan. Dia ingin memahami sesuatu bidang ilmu secara mendalam.

Tema - ....................................................................................................................................................................................................... Persoalan – i) Orang yang terbaik merupakan orang yang berakal. ii)…………………………………………………….......................................................................................................... iii) Orang yang berakal tidak memihak kepada orang yang jahat. iv) ........................................................................................................................................................................................ Inversi – Penggunaan ayat-ayat songsang. Contoh: Hati di dalam – sepatutnya di dalam hati. Asonasi – Pengulangan huruf vokal (A, E,I,O,U) Aliterasi – Pengulangan huruf konsonan (selain daripada huruf vokal) Unsur Keindahan – i) Inversi – Tiadalah ia melanja-lanja ii) Asonasi =.............................................................................................................................................................. iii) Aliterasi = ........................................................................................................................................................... Nilai – i)Berilmu. Contohnya, ilmu yang diperolehi daripada orang yang berilmu dan berakal. ii) Menegakkan keadilan. Contohnya, seseorang itu tidak rela membiarkan orang lain dianiaya. iii)................................................................................................................................................................................................ iv).................................................................................................................................................................................................

Pengajaran – i) Kita hendaklah berani menempuh dugaan hidup. ii) Ilmu - ........................................................................................................................................................................ iii) Menegakkan keadilan - ........................................................................................................................................... iv) Merendah diri - ........................................................................................................................................................ v) Janganlah kita mendekati orang jahat. Soalan Pengukuhan: (i) Berikan maksud rangkap ke tiga syair ini. (2 Markah) (ii) Pada pendapat anda, apakah kekurangan yang terdapat pada orang yang kurang menggunakan akal fikiran? Nyatakan tiga kekurangan tersebut. (3 Markah) (iii) Huraikan dua persoalan yang terdapat dalam syair tersebut. (4 Markah)

Nota Intensif Komsas – Syair Definisi orang Berakal.

Disediakan oleh Cikgu Hasrul

Syair Definisi Orang Berakal (1) Orang berakal sangatlah mulia, Pakaian anbia dan aulia, Barang siapa mengikut dia, Itulah tanda orang bahagia. (2) Kerana ia akalnya tajam Menjadi kepala bela bermacam, Jikalau mata melihat kekejaman, Disebutlah jalannya ia tersunjam. (3) Telek pandangan dengan makrifat, Sangatlah mengasihi tuan dan sahabat, Rangkap 1 Rangkap 2 Rangkap 3 Rangkap 4 Rangkap 5 Rangkap 6 Rangkap 7 Tiada mengasihi orang yang jahat, Takut akhirnya menjadi fazihat. (4) Sebagai lagi tanda berakal, Perintah syarak tidak menyangkal, Menjauhkan tamak hendak tawakal, Ibanya tahu dunia tak kekal. (5) Jika ia dikasihi raja, Tiadalah ia melanja-lanja, Tiadalah menyombong pada bekerja, Dengan taulannya bersamaan sahaja. (6) Apabila raja kasih sangat, Makin itu, makin ia ingat, Segala taulannya hatinya dihambat, Merendahkan diri serta berkhidmat. (7) Demikian lagi dengar olehmu, Tanda berakal kasihan ilmu, Suka mentelaah tiadalah jemu, Mencari kupasan jangan tersemu.

orang yang berakal/cerdik dianggap mulia oleh masyarakat dan menyamai orang alim. Sesiapa yang menjadi pengikut orang yang berakal akan dapat hidup bahagia. Orang yang berakal akan membela sesiapa sahaja yang dianiayai. Si pelakunya pula akan menerima balasan yang setimpal dengan kekejaman yang telah dilakukannya. Orang yang berakal mempunyai pandangan yang jauh. Dia akan bersahabat dengan orang yang baik sahaja dan mengetepikan orang yang jahat. Orang yang berakal akan mengikut hukum-hukum agama. Selain berserah kepada Allah, orang yang berakal juga tidak bersikap tamak haloba kerana dia sedar bahawa dunia ini tidak akan kekal. Orang yang berakal tidak mengada-ada walaupun dikasihi oleh pihak atasan. Dia tidak sombong, sebaliknya sentiasa berbaik-baik dengan rakan-rakan. Jika pihak atasan memberikan perhatian yang lebih kepadanya, orang berakal itu makin berusaha merapatkan hubungan dengan rakan-rakannya, tetap bersikap merendah diri dan makin kuat bekerja. Orang yang berakal tidak berasa bosan dalam mengejar ilmu pengetahuan. Dia ingin memahami sesuatu bidang ilmu secara mendalam.

Tema – Sesuatu yang difikirkan adalah berdasarkan akal fikiran. Persoalan – i) Orang yang terbaik merupakan orang yang berakal. ii) Orang yang berakal bersimpati terhadap nasih orang yang dizalimi. iii) Orang yang berakal tidak memihak kepada orang yang jahat. iv) orang yang berakal taat kepada agama dan tidak sombong. Inversi – Penggunaan ayat-ayat songsang. Contoh: Hati di dalam – sepatutnya di dalam hati. Asonasi – Pengulangan huruf vokal (A, E,I,O,U) Aliterasi – Pengulangan huruf konsonan (selain daripada huruf vokal) Unsur Keindahan – i) Inversi – Tiadalah ia melanja-lanja ii) Asonasi = (e) – merendahkan diri serta berkhidmat. (e = 4 kali) iii) Aliterasi = (n) sangat mengasihi tuan dan sahabat. (n = 4 kali) Nilai – i)Berilmu. Contohnya, ilmu yang diperolehi daripada orang yang berilmu dan berakal. ii) Menegakkan keadilan. Contohnya, seseorang itu tidak rela membiarkan orang lain dianiaya. iii) Merendah diri. Contohnya, seseorang itu akan sentiasa merendah diri walaupun dipuji dan dikasihi oleh orang lain. iv) Reda – Sentiasa redah dengan apa yang berlaku.

Pengajaran – i) Kita hendaklah berani menempuh dugaan hidup. ii) Ilmu – Setiap orang hendaklah mencari ilmu agar menjadi orang yang berakal. iii) Menegakkan keadilan - Kita hendaklah menegakkan keadilan apabila melihat orang teraniaya. iv) Merendah diri – Kita haruslah merendah diri kerana ia adalah sifat yang baik. v) Janganlah kita mendekati orang jahat.

Nota Intensif Komsas – Syair Definisi orang Berakal.

Disediakan oleh Cikgu Hasrul

Soalan Pengukuhan: (i) Berikan maksud rangkap ke tiga syair ini. (ii) Pada pendapat anda, apakah kekurangan yang terdapat pada orang yang kurang menggunakan akal fikiran? Nyatakan tiga kekurangan tersebut. (iii) Huraikan dua persoalan yang terdapat dalam syair tersebut. Jawapan:

(2 Markah) (3 Markah) (4 Markah)

(i)

Bermaksud - Mengasihi rakan-rakan - Membenci orang-orang yang berbuat jahat - Takut terpengaruh oleh kejahatan 3 kekurangan orang tidak berakal a. Mudah diperdayakan oleh orang lain dalam setiap urusan b. Sering mengambil tindakan yang terburu-buru dan akhirnya memakan diri sendiri. c. Sukar untuk memperoleh kejayaan dalam setiap lapangan yang diceburinya. dua persoalan dalam syair definisi orang berakal a. Orang yang terbaik merupakan orang yang berakal. Contohnya, orang berakal sahaja yang dapat membezakan antara perkara baik dan buruk. b. Orang yang berakal dan taat kepada agama. Contohnya, orang berakal sedar bahawa dunia ini hanya sementara dan pasti reda terhadap apa-apa yang berlaku.

(ii)

(iii)

Aulia = wali – wali Anbia = nabi-nabi Tersunjam = Jatuh tersungkur (Jatuh kepala dahulu) Telek/Telak = Benar, tepat Makrifat = Pengetahuan yang sempurna/tinggi Fazihat = Syarak = Hukum berlandaskan ajaran islam Tawakal = bertawakal kepada tuhan setelah berikhtiar Ibanya /hibanya= belas kasihan, sedih, pilu Melanja-lanja= berkunjung dengan sesuka hati Taulan = rakan,kawan Tersemu = Terpedaya

Nota Intensif Komsas – Syair Definisi orang Berakal.

Disediakan oleh Cikgu Hasrul