You are on page 1of 2
BBD1060 SPSK PK 07/3/3 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAMIL SUNGAI SEDU, 42700 BANTING, SELANGOR தத . வகக

BBD1060

SPSK PK 07/3/3

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAMIL SUNGAI SEDU, 42700 BANTING, SELANGOR

தத. வகக. சுங்கக சீட தமிழ்ப்பள்ள, 42700 பந்திங், சிலலாங்கூர

TEL / FAX:

03-31806855

e-mail: bbd1060@btpnsel.my

MINIT MESYUARAT ASET ALIH KERAJAAN / BIL 1 /TAHUN 2014

TARIKH

: 15.01.2014

MASA

: 1.00 – 2.00 petang

TEMPAT

: BILIK DARJAH (TAHUN 5)

Hadir

 • 1. En.Subramaniam

- Guru Besar

 • 2. Pn.Suppamal

- GPK 1

 • 3. Pn.Shanti

- GPK Hem

 • 4. Pn.Selvam

- GPK Koko

 • 5. Pn.S.Punitha

- Setiausaha

 • 6. En.Selvam

 • 7. Pn.Pathmajothy

 • 8. Pn.Rekha

 • 9. Pn.Kamalam

 • 10. Pn.Krishnaveny

 • 11. En.S.Nadarajah

 • 12. Pn.S.Kanagambigai

Ahli yang tidak hadir

Tiada

 • 1 KATA ALU-ALUAN PENGERUSI

  • 1.1. Pengerusi mengalu-alukan kedatangan para guru.

  • 1.2. Seterusnya beliau membincangkan perkara-perkara lain.

Tindakan: Semua Guru

 • 2 MEMBENTANG DAN MENGESAHKAN MINIT MESYUARAT YANG LEPAS.

  • 2.1. Minit mesyuarat disahkan oleh Pn.M.Rekha dan disokong oleh

Pn.S.Punitha.

.

 • 3 PERKARA BERBANGKIT:

No. Keluaran

Tarikh Keluaran

No. Pindaan

Tarikh Pindaan

02

01 NOVEMBER 2011

00

Hak Cipta Terpelihara@JPNSel.2010

 • 3.1 KEW.PA-4 DAN KEW.PA-5

SPSK PK 07/3/3

3.1.1 Tindakan menyelaraskan pergerakan aset dan penempatan aset harus dikemaskini. Ramai guru sugar memastikan pergerakan aset dari satu tempat ke tempat lain. Pengemaskinikan senarai aset perlu disegerakan supaya senarai rekod tidak tercicir.

Tindakan: Semua guru aset.

 • 4 MEMBENTANGKAN KEDUDUKAN SEMASA ASET KERAJAAN.

  • 4.1 TATACARA PELUPUSAN Pegawai aset memberi penjelasan tentang tatacara pelupusan dan habus kira untuk aset kerajaan.

  • 4.2 PELEBALAN ASET Pelebalan kod atas harta modal dijalankan sepanjang tahun.

 • 5 HAL-HAL LAIN

Tindakan: Guru aset dan AJK

 • 5.1. Pemeriksaan aset. Ketua panitia diminta memeriksa keadaan aset dan BBM dan proses

pelupusan atau proses pembaikan harus dijalankan.

 • 6 PENUTUP

Tindakan: Semua Guru

 • 6.1 Mesyuarat ditangguh pada pukul 2 petang dengan ucapan terima kasih oleh pengerusi.

Disediakan oleh,

……………….................. (PN.M.REKHA) GURU ASET

Disemak Oleh,

…………………… ....................

No. Keluaran

Tarikh Keluaran

No. Pindaan

Tarikh Pindaan

02

01 NOVEMBER 2011

00