You are on page 1of 2

Zagreb, 16. rujna 2015.g.

PRIOPENJE ZA
MEDIJE

Krizni stoer Ministarstva zdravlja donio je Postupnik, koji sadri mjere za zatitu
od zaraznih bolesti i sadraj zdravstvenog pregleda osoba traitelja azila i
azilanata, stranaca pod privremenom zatitom i stranaca pod supsidijarnom
zatitom.
Evidenciju osoba po spolu, dobi i matinoj dravi odakle osoba dolazi provodi
MUP, a vana je za planiranje i osiguranje elementarnih potreba osoba u
prihvatilitu te zdravstveni nadzor nad njima tijekom njihovog boravka u
prihvatilitu.
Zdravstvene mjere e zajedniki provoditi Zavodi za javno zdravstvo upanija u
kojima e biti smjeteni prihvatni centri, kao i zdravstveni timovi za ije su
formiranje zadueni ravnatelji Domova zdravlja upanija u kojima e biti
smjeteni prihvatni centri. Predvien je rad ordinacija 0-24 sata, za to e biti
osigurana etiri tima po ordinaciji. Potrebna oprema u ordinaciji definirana je
Pravilnikom o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinskotehnike opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti ( Narodne novine, broj
61/2011). Za ambulante i depo lijekova Ministarstvo zdravlja e izdati privremenu
suglasnost za obavljanje zdravstvene djelatnosti.
Zdravstveni timovi provodit e trijau osoba smjetenih u prihvatnom centru radi
utvrivanja statusa zdrav/akutno bolestan, koja se radi u svrhu identificiranja
akutno bolesnih osoba.
Voditelj zdravstvenog tima zaduen je za izradu dnevnog izvjea o ukupnom
broju migranata u prihvatilitu, broju zdravih i broju bolesnih migranata, kao i o
broju osoba koje boluju od zaraznih odnosno nezaraznih bolesti, te broj bolesnika
zbrinutih u prihvatilitu i onih koji su upueni u zdravstvene ustanove odnosno
hospitalizirani. Ovo izvjee se dostavlja nadlenom epidemiologu na dnevnoj
osnovi.
Trijau akutno bolesnih osoba provoditi e zdravstveni timovi. Voditelj
zdravstvenog tima je lijenik ope/obiteljske medicine sa znanjem engleskog
jezika (ili nekog drugog europskog jezika npr. francuskog), odnosno lijenik
pedijatar sa znanjem engleskog jezika (ili nekog drugog europskog jezika npr.
francuskog) kome e se upuivati osobe kojima je trijaom potvreno bolesno
stanje.

Ako medicinsko osoblje procjeni/utvrdi da je osoba akutno bolesna,


upuuje na zbrinjavanje i/ili lijeenje.

osoba se

Za sanitetski prijevoz zaduen je nadleni Dom zdravlja ili nadleni Zavod za


hitnu medicinu, u ovisnosti tko provodi sanitetski prijevoz. Za organizaciju je
zaduen ravnatelj Doma zdravlja ili ravnatelj upanijskog zavoda za hitnu
medicinu.
U pripremi prihvatilita bit e provedene DDD mjere; dezinfekcija, dezinsekcija i
deratizacija, propisane Postupnikom, kao i mjere depedikulacije pristiglih.
Postupnikom su definirani i minimalni uvjeti za zadovoljavanje osnovnih potreba u
hitnim stanjima, odnosno za vodu, sanitaciju, prostor i hranu, u svrhu
minimiziranja rizinih faktora za prijenos zaraznih bolesti (prenapuenost,
nezadovoljavajui higijensko-sanitarni uvjeti, uvjeti koji pogoduju razvoju vektora
za prijenos zaraznih bolesti i dr.).
Zdravstveni pregledi bit e odreeni na temelju klinike i epidemioloke procjene,
a okvir za to je Pravilnik o sadraju zdravstvenog pregelda traitelja azila,
azilanata, stranaca pod privremenom zatitom i stranaca pod supsidijarnom
zatitom. U okviru pregleda i uzimanja anamneze utvrdit e se i cjepni status
svake osobe kroz pregled dokumentacije i kontrole oiljka od BCG, kao i utvrditi
eventualne kontraindikacije za cijepljenje.
Odrasle osobe koje nemaju dokumentaciju da su uredno cijepljene protiv ospica,
difterije, tetanusa i djeje paralize, trebaju biti cijepljene protiv ospica
monovalentnim cjepivom ili kombiniranim cjepivom protiv ospica, rubele i
mumpsa, te kombiniranim cjepivom protiv difterije i tetanusa i trovalentnim
inaktiviranim cjepivom protiv djeje paralize.
Postupnik je od danas u primjeni.