Kommunal ekonomi- Kris och elände kärnverksamhet och effektivisering

Hur har utvecklingen av kommunernas utgifter sett ut under senare tid? Är det möjligt att balansera kommunernas ekonomier utan att höja skatten eller skjuta till ytterligare statligt stöd? Är högre eller lägre kommunalskatter vägen framåt?

 

Välskötta kommuner Mindre välskötta kommuner

Total analys - Helhetssyn

Sveriges

mest kvalificerade databas med aktuell och historisk ekonomisk data om svenska kommuner.

10- års historik på varje kommun

Analysschema, 19 nyckeltal
    

Kommunskuld, Finansiell Hälsa Finansiella risker Finansiella Möjligheter Ledningsrisk och effektiv styrning

Det finns effektiva kommuner  Det finns ineffektiva kommuner

Det kommunala skatteutjämningssystemet en omdiskuterad fråga. Incitamenten

• Långsiktighet i planeringen • Samsyn om det ekonomiska läget • Ansvar

Helhetsgrepp

Ett långsiktigt och uthålligt generationsperspektiv balanserar det starka kortsiktiga verksamhetsperspektivet. ”Hushållningskravet”

Styrning

Samsyn om det finansiella läget nuläget gör ”alla” mer framtidsinriktade och visionära.